Алгоритмичното управление на света - цел на ръководството на Китай?

Алгоритмичното управление на света - цел на ръководството на Китай?
Световните аналитични центрове с интерес продължават да анализират материалите от проведения в края на октомври т. г. 4-ти пленум на ЦК на Китайската комунистическа партия (ККП). Интерес предизвикват множество решения на пленума, включително записаната в комюникето задача за „активно участие в глобалното управление и последователен принос за изграждането на обща, единна съдба на човечеството“. Анализаторите се фокусират върху факта, че тази задача се поставя едновременно с друга. А именно, създаване и интегриране в живота на новото технологично общество.

 

 

Елена Ларина, Владимир Овчинский

 

В тази връзка на Запад се обсъждат изследванията и изводите на водещия анализатор от Международния център за кибер-политики на Австралийския институт за стратегически политики Саманта Хофман (Engineering global consent. The Chinese Communist Party’s data-driven power expansion, Report No 21/2019). Главният ѝ извод е, че Китай не се ограничава само до отбранителната стратегия за превръщане на страната във високотехнологично общество, а се стреми, в крайна сметка, да преструктурира отначало близките си съседи, след това сферата си на влияние в международен мащаб и накрая целия свят в унисон с китайския модел за високотехнологично управление, на базата на традиционните конфуциански ценности.

 

Използвайки държавните предприятия, китайските технологични компании и партньорските си отношения в целия свят, както със западни компании, така и с университетите, Китай изгражда глобална екосистема за цифрово управление. Тази система включва постоянно попълвани с данни хранилища, силно развита, безопасна и по възможност трансгранична облачна система за съхраняване на данни, собствена апаратна база и, накрая, пълен комплекс от изкуствен интелект. Голяма част от тези компоненти се произвеждат в самия Китай. Друга част той копира от Запада,  основно от американските компании, като впоследствие сам ги произвежда. И трета част, китайците вземат от страните партньори и съюзници и преди всичко от Русия. Според Саманта Хофман, китайският кибер-социализъм или кибер-конфуцианство е първата в световната история

 

държавна машина, функционираща на базата на алгоритми.

 

Алгоритъмът, за разлика от правните норми, винаги е жесток и еднозначен. Той не предполага различно тълкуване или нагаждане към ситуацията. Алгоритъмът, във вида на така модните сега смарт-контракти, е условно изпълнявана програма. Тоест, при наличието на определени условия програмата ще извърши определени действия, без да се влияе от каквото и да било. Впрочем Китай първи в света създаде принципно нова превантивна, автоматизирана държавна машина, която е разчетена не само за вътрешна, а и за външна употреба. Според мнението на различни автори, китайското ръководство си е поставило за задача да създаде система от ефективно функциониращ, като гигантска машина държавен апарат. Естествено, в този апарат няма да има място за корупция, шуробаджанащина, разхищения, кражби и други недостатъци, свойствени за държавните структури в целия свят. Според изводите, направени в австралийския доклад, за управляващата партийната китайска държава група, съвременните високи технологии, включително big data, изкуственият интелект, суперкомпютрите, облачните изчисления, а така също умните градове, системите за тотално видеонаблюдение и т. н. представляват особено ценни инструменти за създаване на алгоритмично управление не само на Китай и китайския народ, не само на страните партньори и съюзници на Китай, а в переспектива и на цялото човечество.

 

Някои западни тинк-танк центрове, а след тях и разузнавателните централи, стигнаха до извода, че вероятно истинската цел на Китай не е информационно-комуникационния суверенитет на страната и запазването за вечни времена на господството на комунистите, а

 

преформатиране на целия свят според китайския алгоритмичен модел,

 

в съответствие с китайските исторически традиции и мироглед. Такава значима цел изглежда напълно логична, защото без нея остава необяснима удивителната щедрост на Китай в подаряването на технологии за електронно, държавно управление, наблюдение и контрол върху гражданското общество на своите китайски приятели, съюзници и клиенти по целия свят. От 2017 г. досега Китай им е предоставил напълно безвъзмездно програмно-апаратни, организационни и информационно-комуникационни решения в областта на наблюдението и контрола над гражданите им за милиарди юани.

 

Едва ли някой си дава сметка, пише Саманта Хофман, че този безпрецедентен жест на Китай да заменя безплатно западната апаратура и софтуеърни решения с китайски такива, както и огромните мащаби на съдействие, които оказва в създаването на системи за държавно управление и национална сигурност, а впоследствие и откриването на филиали на китайски компании и центрове за разработки в страните партньори, не е нищо друго освен

 

инструмент за глобализация на китайското държавно наблюдение и контрол върху поведението.

 

С това се свързва и забелязания в общността на т. нар. „Пет очи“ (Five Eyes-единно кибер-командване на Австралия, Канада, Нова Зеландия, Великобритания и САЩ) ръст, от началото на 2015 г. на безвъзмездни или много изгодни доставки на програмно-апаратни комплекси за въоръжените сили и разузнавателните агенции на страните партньори и приятелите на Китай. Фактически, чрез замяна на западните с китайски сървъри, компютри, маршрутизатори и т. н. Поднебесната поставя под контрол националните въоръжени сили на другите страни, които се стремят да дружат с Китай.

 

Инженеринг на доминирането

 

Цифровите инструменти революционизират старото изкуство за манипулиране на общественото мнение. В XXI век Западът окончателно призна силата и превъзходството на китайското стратегическо изкуство. Трябва да констатираме, пише Хофман, че едва сега на западните военни, разузнавачи и политици започна да им стига до съзнанието, макар че все още не са го осмислили напълно, фактът, че мирът може да бъде по-разрушителен от войната, а манипулацията по-ефективна от принудата. Фактически цялата китайска стратегия и тактика, развивана непрекъснато от хилядолетия, се базира на предпочитанията за косвена, незабележима и поради това най-ефективна власт. Няма да преувеличим ако кажем, че алгоритмичното доминиране е технологичната реализация на знаменитите трактати на Сун Дзъ и другите китайски военни стратези, предлагащи обходен, а не челен сблъсък за постигане на победа в противоборството. Тоест,

 

„не пътят на войната, а пътят на хитростта“.

 

Постиженията в областта на събирането на данни, технологиите на изкуствения интелект и поведенческата „мека“ принуда, позволиха на китайците да реализират на инструментално ниво това, което на нивото на съжденията им беше известно още от преди няколко хиляди години. Ако традиционната западна реклама и пропаганда изглежда доста груб способ за корекция на мнението на населението, то алгоритмичната политика позволява не просто то да се манипулира, а да се формират и използват дълбочинни, достигащи до инстинктивните нагласи на масите алгоритми, определящи техните реални и виртуални действия. Това дава възможност на целевите групи да не изваждат на показ господството си, а реално, и с висока степен на вероятност да постигат необходимите им резултати, за сметка на незабележимо въздействие и икономичен разход на ресурси.

 

Колкото и да изглежда странно, първата опасност от поведенческа агресия беше осъзната от двете страни на Атлантическия океан в резултат на скандалите около президентските избори в САЩ. Учудващо е, че Западът се разтресе от скандали, свързани с политическата консултантска фирма Cambridge Analytica, използвала данните на 50 милиона участници в социалната мрежа Фейсбук, за провеждане на целеви операции, свързани с гласуването за Тръмп и Брекзит. Покрай Cambridge Analytica, медиите постоянно привличат вниманието и към незаконното поведенческо въздействие, оказвано от страна на неуловимите руски хакери. В доклада си Хофман отбелязва, че е странно, че никой не споменава Китай в тази връзка. Освен това се създава се впечатлението, че китайците преднамерено използват в качеството им на неволни съучастници склонните към сензации и не особено задълбочени анализи на американски и европейски медии. Според мнението на групата „Пет очи“, тези медии вместо да анализират глобалната китайска поведенческа инициатива, се концентрират върху второстепенни неща, като конкретната програма на Cambridge Analytica и недоказаната руска намеса в президентските избори през 2016 година.

 

Да хармонизираме с партията света

 

Китайската комунистическа партия (ККП) даже не крие основната си цел, не просто да господства в световното информационно пространство, а да превърне целия свят в ресурс за китайското развитие. Както вече отбелязахме, генералният секретар Си Дзинпин определя като главна цел за развитие на страната „формирането на общност, с обща съдба на цялото човечество“. Инструментариумът, който е призван да елиминира още в зародиш всяка заплаха за партийната и държавна сигурност, е известен на ръководството на партията и държавата като „система на социалния кредит“. Той се заключава във формирането на система от показатели за социален кредит към гражданите на държавата и количествена оценка на това доверие, валидно за всеки китайски гражданин.

 

ККП се стреми към създаването на първия в света тотален, глобален инструмент за обезпечаване необходимото за партийното ръководство поведение на единна основа, съчетаваща принуда и поощрение. Китайското ръководство смята, че най-големите заплахи за идеологическата, културна и политическа сигурност са свързани не с вътрешнокитайските проблеми, а се формират и задействат отвън. Принципът, че „външната малка заплаха е по-разрушителна от най-големия вътрешен проблем“, е определящ принцип на китайската вътрешна политика, който и досега е недооценяван в чужбина. Китайците, опирайки се на 5000 години история, стигат до непоколебимия извод, че истински разрушителните за китайското единство, процъфтяване и спокойствие проблеми винаги са се формирали извън Китай. Вътрешните трусове или са били предизвиквани от външни катастрофи, или са били пораждани от тях. Именно тук се крие тайната на китайската политика. Тази тайна въобще не е осмисляна от западните ръководители, разузнавателни служби и изследователи.

 

Китайците гледат дори на вътрешните събития винаги през призмата на външните.

 

За китайската цивилизация, за разлика от западната, е характерно вниманието върху външните, а не върху вътрешните събития, рискове и заплахи. До голяма степен това е свързано с факта, че в хилядолетната си история Китай никога не се е стремил да се разширява политически, извън пределите на ограничения район между реките Яндзъ и Хуанхъ, в който исторически се е формирала китайската нация. Първият от много столетия опит да вземат под контрол външните процеси, а съответно и външните рискове и заплахи, става окупацията на Тибет и Уйгурия след Втората световна война, които преди това не са били в състава на Китайската империя.

 

През изминалите 50 години китайският елит стига до извода, че прякото завладяване на враждебни територии поражда за Китай още повече проблеми, отколкото войната с тях. Темата за Тибет скара Китай и Индия и се отрази негативно  върху имиджа му в англосаксонския свят. Окупацията на Уйгурия пък подкопа китайско-ислямските отношения. В днешно време китайското ръководство решава задачата за стабилизиране и хармонизиране на ситуацията в Евразия чрез формиране на сфери за съвместно процъфтяване, обезпечавани от ефективна, колективна система за защита на суверенитета. Тази система се интерпретира от западното разузнаване като стремеж на Пекин да разпространи в съседните държави китайската система за управление и мониторинг върху поведението на гражданите, въз основа на big data. Според една от статиите, публикувана в китайските партийни издания, „инженерингът на поведенческите данни не само, че хармонизира вътрешнокитайските отношения, но може да бъде успешно използван извън рамките на конфуцианския принцип: „различията не са препятствие за хармонията“. Сега нека да разгледаме малко по-подробно механизма, по който въздействат алгоритмите.

 

GTCOM

 

GTCOM е една от водещите в света компании в областта на big data и изкуствения интелект. Компанията е създадена през 2009 г. като дъщерно дружество на Централния департамент за пропаганда и се контролира пряко от най-големия в света издател и разпространител на телевизионни и радио програми на чужд език China Publishing Group. Днес тази структура издава литература, а също така транслира интернет, телевизионни и радио програми на 65 езика в 200 страни в света. Първоначално GTCOM  е трябвало да създаде и оборудва съвременна програмно-апаратна база за сбор, обработка и съхраняване на данни на фирмата майка. Но в днешно време тази дейност е само малък сегмент в специализацията на GTCOM . Днес компанията вече изпълнява главните поръчки за създаване, адаптиране и експлоатация на платформи за работа с големи данни предназначени за армията на Китай, за китайското разузнаване и за най-крупните държавни и търговски компании. Също така компанията отговаря за създаването на материално-техническата база в рамките на системата за социален кредит.

 

По оценка на американските разузнавателни служби, GTCOM  e или най-голямата, или втората по големина агенция (след американската Axiom) за работа с неструктурирани данни. GTCOM  е създала и ефективно експлоатира възможно най-доброто в света. Тя има интегрирано хранилище на данни от времеви порядък, индивидуализирани данни за физически и юридически лица, данни за финансови транзакции, а така също и данни от интернет сайтове. Макар, че значителна част от данните за компаниите е засекретена, представителите на групата Five Eyes са убедени, че GTCOM  превъзхожда Американската агенция за сигурност по възможности за събиране и интеграция на нееднородна информация, включваща структурирани и неструктурирани данни, видео и аудио материали, данни от датчици, данни за финансови транзакции, стандартизирани обектни данни, юридически, физически, градски и т. н. данни. От мрежата на своите партньори и обединения, GTCOM събира всички видове данни. Така например, една от многобройните му платформи Insaidersoft, занимаваща се с визуализации, събира дневно по 10 терабайта данни и около 2.5-3 петабайта годишно. 10 терабайта са около 4000 часа видео с висока честота и 5 трилиона думи. 3 петабайта са еквивалентни на 20 милиарда фотографии или 1.8 трилиона страници.

 

Бихме искали да подчертаем, че това е само една от 12-те създадени платформи, с които работи GTCOM. По оценка на Американската разузнавателна агенция, една друга платформа YeeSight интегрира 12 най-съвременни програми за анализ от световните езици и позволява да се анализират дневно до 700 млрд. текстове с обем по 4 машинописни страници всеки един от тях. За последните години GTCOM  е създала най-голямата в света корпоративна система за семантични преводи с матрица 35/35. Тоест включените към тази платформа могат ежедневно в режим онлайн или в архивен такъв да правят езикови преводи на колкото пожелаят големи по обем текстове от 35 на 35 броя езици. За да подкрепи информационната си агресия, тя издигна на международните форуми и получи одобрение на инициативата си „Разбирането е ключ за сътрудничество“. В рамките на тази инициатива всички държави и юридически лица, които участват в програмата „Един пояс и един път“ и нейните компоненти в рамките на „Цифров Велик път на коприната“, задължително се включват в системата за преводи на GTCOM . По такъв начин те практически предават всички данни, включително и такива от вътрешен характер, на китайското правителство в лицето на GTCOM.

 

В рамките на тази инициатива, в настоящия момент в системата на GTCOM  се съхраняват, попълвани в режим онлайн, данни за 30 милиона юридически лица и 500 милиона физически лица, регистрирани и живущи извън пределите на Китай. GTCOM e част от партийно-държавната екосистема на ръководителите, отговарящи за прогнозирането, елиминирането на рискове и политическата и държавна сигурност. Значението на тази система излиза далече от първоначалната рамка за създаване на най-добрата в света семантично преводаческа система от китайски на чужди езици и обратно. През 2018 г. директорът за big data на GTCOM Лян Хаою каза: „Благодарение на прослушването и интерпретацията на транс-езикови данни в режим на реално време компанията въведе нови стандарти за обезпечаване на оперативно-политическата сигурност на страната като цяло, и в отделните и региони. Само с помощта на съвременното разпознаване на изображения и гласове, а така също с трансформирането на видео във фотоконтент, с последващо разпознаване, страната успя с десетки проценти да намали рисковете за политическата и държавна сигурност“. Коренната разлика на китайската система от всички останали е функционална, а не ведомствена специализация. Например, във Великобритания, САЩ и Австралия всеки сегмент, като например, Министерство на външните работи, Министерство на отбраната, разузнавателните агенции и т. н. имат собствени системи за съхраняване, обработка и анализ на разнородни данни. В Китай ведомствени хранилища като такива няма. Всички тези функции изпълнява GTCOM . Съответно, в рамките на функциите, всяко ведомство има свой периметър на допуск.

 

Повечето специалистите по съхраняване на данни са убедени, че китайският подход по ефективност и икономичност, значително, даже в пъти, превъзхожда традиционните западни подходи. Още в началото на 2015 г. китайското ръководство издигна лозунга „данните са за предпочитане пред думите“. Ръководството на партията и държавата традиционно получаваше информация за настроенията в обществото с цел обезпечаване на политическата сигурност, опирайки се на наложилата се на Запад социология. Главен инструмент по това време за получаване на информация са анкетите. След обявяване на инициативата GETCOM той се насочи по същия начин, както и повечето компании от двете страни на Атлантика към анализа на социалните медии. Цялата разлика между китайците, от една страна, и европейците и американците, от друга, е в това, че вторите така и си останаха на нивото на поведенческия анализ на социалните мрежи. Те продължиха да играят с количествата туити по една, или друга тема, като акцентираха върху емоционалната тежест, честотата на цитиране, обхвата на аудиторията и т. н. Докато китайците, след като са на мнение, че има разлика между думите и действията, за първи път използват за поведенчески анализ не данните от социалните мрежи, а резултата от видеонаблюденията, данните за финансовите транзакции, данните от датчици, от интернет сайтове и т. н. Днес, според състоянието на нещата в тази област, Китай в лицето на GTCOM  e единствената държава в света, разполагаща с инструментариум за масов мониторинг на практическото поведение, а не само мониторинг върху мненията и диалозите в мрежата. Китайската методика позволява да се прогнозират и анализират настроенията в реално време, не само в инфосферата, а и в действителността, в ежедневната реалност. Тя позволява да се направи оценка не само на думите, а и на нещо много по-важно, каквото са постъпките и действията.

 

Една от последните инициативи на GTCOM  е създаването на Институт 2020 или Институт за когнативни и поведенчески изследвания. Главните задачи на този институт на съвременния етап ще бъдат „разработката на принципно нови технологии за машинно обучение, дълбоките невронни вериги на обработка на естествения език, разпознаването на говора, формирането на целенасочени текстови масиви и неосъзнаваното въздействие“. Тези технологии, в съответствие със задачите поставени пред института, трябва да позволят в края на 2020 г. да бъде изградена първата действаща платформа за идентификация на текстове и видеокадри според критериите за възбуждане на определени емоции, формиране на дълбочинни убеждения и активизация на установките и доминантите. С други думи, Китай първи в света се подготвя да премине от анализ на текстове, както от китайски, така и от английски и други езици, не само по критерии за съдържаните в тях призиви или подбуждане към „насилствени, реакционни и антиобществени действия, или наличие на порнографска и друга конфиденциална информация“, а и към автоматизирана идентификация и оценка на поведенческата ефективност на текстовете и видео-материалите. С помощта на платформата се предвижда не само да се измерва и съответно да се повишава ефективността на въздействие върху генерируемия контент на поведение на китайските и чужди граждани, а и да бъдат разпознавани подобни действия и тяхното влияние от страна на чужди държави и задгранични оператори на информация.

 

Принципната разлика на китайската система от използваните в САЩ е отказът от прилагане на чисто количествени, формални признаци, като броя на задействаните в информационни операции акаунти в социалните мрежи, честота на цитиране, обема от препратки и т. н. Китайците се канят да измерват не информацията сама по себе си, както правят американците, а емоционалното, културно и поведенческо въздействие на генерируемия контент. Ръководителят на института Джава Ти Джун, паралелно с ръководството на института е и професор, и завеждащ катедрата по компютърни науки и технологии в Харбинския технологичен институт. Самият институт е един от седемте водещи китайски научно-изследователски центрове, имащи най-голям принос в изследванията и разработките за Китайската народна армия. Що се отнася до въоръженията, основани на данни, включително технологиите за поведенческо въздействие, то Китай ще изпробва тук друга последователност. Фундаменталните изследвания и базираните на тях практически разработки, осъществявани в рамките на GTCOM, ще се допълват с инструментариум, финансиран от Националния фонд за естествени и компютърни науки на Китай и разработките създадени в рамките на реализацията на Националната програма за изследвания на разузнаването на Китай. Посочените постижения се систематизират и превръщат, ако става дума за IT сферата, в приложения, програми, нови платформи, след което се предават за използване вътре в Китай в рамките на програмите на Държавния съвет и извън Китай, в рамките на външнополитическите инициативи на Министерството на външните работи на страната.

 

Специално трябва да се подчертае, че фактически GTCOM изпълнява функцията на IT подразделение за цялото китайско ръководство. Това позволява да се развиват всички информационни, аналитични и програмни инструменти за различните китайски министерства и ведомства върху една програмно-апаратна информационна, кадрова и организационна база. Тъй като всички платформи за национална сигурност на Китай включително и тези на регионалните подразделения на Министерството на обществената сигурност в най-чувствителните за Китай региони от типа на Синдзян (уйгурски автономен окръг, б. пр.) и Тибет се базират на единната платформа GTCOM, това прави съвместими всички бази данни и знания на китайските министерства и ведомства, държавните, партийни и други структури.

 

Фактически Китай стана първата в света страна, където в рамките на вътрешната и външна национална сигурност действа единна, интегрирана, т. нар. „безшевна“ (в смисъл, че няма бариери и граници) информационна среда, обхващаща данни, програми и инфраструктура. Като пример може да бъде приведено сътрудничеството между GETCOM и Haivun Data (HD). HD e генерален разработчик, а съответно и нишов подизпълнител на целия полицейски софтуеър. Наскоро компанията успя да създаде ефективна технология за разпознаване микродвиженията на устните, позволяваща да се чете по тях при видео-материали, при които липсва звук. След като технологията беше разработена и започна да се използва в дейността на полицията за идентификация на хора, HD предаде разработката на GETCOM. Това даде възможност да се направи успешно съчетание на системата за беззвучно четене със системата за автоматизиран превод. Така Китай получи фантастичен инструмент за извличане на информация от видеопотока, излъчван от различни страни в света.

 

GTCOM САЩ 

 

GTCOM присъства активно в САЩ. Системата е регистрирана в Ню Джърси и Калифорния, като чуждестранна акционерна компания под името GTCOM Technology Corporation. Ръководители на компанията са Ян Гоцин и Том Нигро. В САЩ компанията се позиционира като стратегически партньор на Alibaba, Cisco, Microsoft и Softbank. GETKOM Technology Corporation не крие, че е свързана с официален Китай и е дъщерна компания на китайската фирма-майка. Въпреки опитите на днешната администрация на САЩ да блокира, или, в крайна сметка, значително да ограничи дейността на компанията в Америка, това не ѝ се отдава поради позициите на американската компютърна индустрия. От една страна, американските IT компании активно продължават да работят на единия от трите най-големи световни IT пазари, единият, от които е китайският, и затова категорично не подкрепят исканията на администрацията на Тръмп да бъдат изолирани китайските компании на американския пазар. От друга страна, в редица направления, особено свързаните със системите за автоматизиран превод, а също така и бихевиористичен анализ на контента, GTCOM предлага много конкурентноспособни решения, които използват водещите американски IT компании, включително Google и Facebook.

 

Управление чрез удобства

 

Китайските партийно-държавни технологии за управление, колкото повече се развиват, толкова повече имат стимулиращ, а не принудителен характер. Много по-ефективен контрол над човека или организацията може да бъде получен не по пътя на страха и принудата, а чрез създаване на инстинктивни желания да стане част от нещо и в замяна на това да ползва удобни икономични и ефективни решения за това, което прави. В китайските школи за управление, такъв тип ръководство се нарича „управление чрез удобство“, при което произтича обмен на независимост срещу възможност евтино или безплатно да се възползваш от нещо удобно и привлекателно за удовлетворяване на ежедневните ти нужди или за решаване на други важни за теб или организацията задачи. Съгласно китайската доктрина, правителственото управление чрез удобство се реализира с помощта на предоставяне на гражданите безплатни услуги от държавните служби. Например, системата за управление на трафика в умните градове въз основа на изкуствения интелект позволява да се повиши значително качеството на живот на жителите в претоварените мегаполиси. Съответно, правителството, и по-точно градската администрация може да очаква в замяна от гражданите по-стриктно спазване на обществения ред и дисциплина. Както показва практиката, за преобладаващото болшинство от гражданите, това, че се събират личните им данни и постоянно са подложени на наблюдение не е проблем в случай, че в замяна на това получават първокласни, безплатни услуги. Между другото, заплащането на услугите с данни или управлението чрез удобство е станало базисен модел за развитие на англоезичния интернет още в средата на 90-те години. Именно безплатните търсачки събиращи данни от своите клиенти, всъщност са най-чистия модел за управление чрез удобство. Ако за Запада това е било случайна находка в периода на ранното развитие на интернета, то в Китай, управлението чрез удобства е историческа традиция съществуваща от столетия.

 

Глобалната система от данни

 

Разпространена е заблудата, че само производителите на приложения и друг софтуеър, от типа на търсачки, социални мрежи, компютърни игри, електронна търговия и т. н. стават притежатели на лични данни. Преди всичко, притежател на лични данни става собственика на инфраструктурата и хардуеъра, независимо от това къде той е разположен физически. Този, който е произвел сървъра, електронната игра, телефона или супер-компютъра ги използва като външен терминал за получаване на данни, обработвани с вградени програмни средства. Важното досега и все още неосъзнато от политиците е в това, че собствеността на данни се определя не от собствеността върху софтуеъра и хардуеъра, а от монопола върху производството на хардуеър. Производителите на сървъри, компютри и различни по рода си комуникатори, винаги могат да получат данните обработвани на неговото устройство, без оглед на това къде е разположено то физически. Затова, обсъждайки данните, китайците виждат в собствеността върху тях главното и задължително условие за съвременния суверенитет. Освен това, те разбират, че суверенитетът може да бъде запазен, само ако хардуеърът във вид на собствено производство на първоначалните основни компоненти на компютъра, като микропроцесор, памет, видеокарти и т. н. се осъществява не просто на територията на една или друга страна, а напълно е подконтролен на този, който го произвежда. Затова Китай не е толкова Baidu и Alibaba, а изключително Huawei, GTCOM и Lenovo. Само напълно собственото производство и пълната подконтролност при производството на хардуеъра, софтуеъра и big data гарантират държавния суверенитет в съвременния свят.

 

Китайците, притежавайки колосални финансови ресурси не тръгнаха по пътя на закупуването на дялови участия в компании, произвеждащи различни видове хардуеър и системи за телекомуникации, а инвестираха в създаването на макар и отстъпващи на американските и японски суперкомпютри и електронни компоненти, свои, собствени линии за производство на най-важните елементи, включително процесори, видеокарти, чипове с памет и т. н. И накрая, Китай за разлика да речем, от страните в ЕС, напълно контролира и трите компонента: хардуеъра, софтуеъра и данните в съвкупност, която му обезпечава пълен информационен суверенитет.

 

Концепцията на Петте кръга

 

Съгласно доклада, подготвен от групата „Пет очи“, днес Китай реализира концепцията за пет направления и пет кръга, в рамките на задачата, поставена от Си Дзинпин по трансформацията на „конгломератите от данни в големи умни данни, откриващи път към знанието, хармонията и съвместното процъфтяване“. В днешно време и в близка переспектива китайската наука, бизнес и органите на държавно управление ще бъдат концентрирани върху комплексната разработка и реализацията на водещи информационно-комуникационни технологии, позволяващи, в крайна сметка, Китай да се превърне в информационна държава номер едно в света. Това ще протича в рамките на пет направления, които включват:

 

 • Създаване на напълно самодостатъчен отрасъл за производство на компютърни компоненти и телекомуникационни системи за суперкомпютри, сървъри, персонални устройства, телефони и др. Задачата е да се произвеждат китайски суперкомпютри и сървъри, напълно окомплектовани с процесори, памет, видеокарти и т. н. разработени и произведени изцяло в Китай;

 

 • Достигане на лидиращо положение в областта на програмните пакети за изкуствен интелект в цялото им многообразие, които да бъдат интегрирани в китайски платформи с изкуствен интелект;

 

 • Утвърждаване на глобалното, доминиращо положение на китайските производители на оптични влакна, телекомуникационно оборудване и програмни решения за 5G мрежи.

 

 • Преход от вертикална интеграция в рамките на big data, свойствена за съвременните мащабни хранилища на информация, към „безшевно“ разпределена система на хранилища за структурирана и неструктурирана информация, а така също и на данни с различен формат, представляващи единна информационна среда;

 

 • Разработка, производство и ефективно управление на всеобщ комплекс от устройства касаещи всичко в интернет, а така също и средства за контрол и наблюдение, представляващи в съвкупност сензорна периферия на единната информационна среда.

 

В днешно време Китай поставя задачата да се обезпечи стабилизиране и затвърждаване на вече постигнатото лидерство в областта на IT технологиите по наблюдение, контрол и хармонизиране на масовото поведение. Според мнението на анализаторите от разузнаването, в Китай сега се реализира концепцията за „петте кръга“ при използването на данни в интерес на китайския народ и държава. В тази концепция се проявява напълно китайския стил на мислене. Той предполага органично обединяване на древните традиции с текущите възможности за тяхната реализация. Древната традиция на Китай се проявява като специфична световна-политическа география. Картината на света по китайски, това са разширяващи се от центъра в зависимост от заинтересоваността и конфликтността с Китай кръгове към други локации. 

 

Центърът на света, или първият кръг е Китай, който нарича себе си Средна земя. Във вътрешния кръг главното е хармонизацията чрез данни. Тоест използването на данните като „способ за включване на всеки китаец, на всяко китайско семейство, на всяко китайско село, на всеки китайски град и всяка китайска провинция в общонародна дейност за съвместното хармонично процъфтяване на Китай под ръководството на партията и държавата“. 

 

Вторият кръг, е съставен от страните, включени в глобалния проект на Китай „Един пояс и един път“. Тук данните са ключ към хармонично отчитане интересите на едни или други страни и народи в целевите задачи на китайския проект за единен път.

 

В третият кръг влизат страните приятели или съюзници на Китай, независимо от тяхното участие в проекта „Един пояс и един път“. Към тези страни чрез данните се осъществява симбиоза за съвместно процъфтяване в рамките на китайското лидерство. 

 

В четвъртият кръг са страните, които в едни области сътрудничат и взаимодействат с Китай, а в други се конкурират с него. Спрямо тях се реализира курс на влиятелно присъствие и доверие чрез използване на преимуществата, които има Китай. Тук става въпрос за това, че Китай, както и преди е открит за взаимодействие със САЩ и предлага взаимноизгодно сътрудничество в условията на конкуренция, включително и в обработката на големи, умни данни, като начин за запазване на взаимодействието, даже в условия на конфликтни ситуации. Китайските ръководители обясняват взаимоотношенията на това ниво по следния начин: „Трудно е да се очаква, че противоречията между Съединените щати и Китай ще бъдат сведени до нула. Определящи обаче се явяват не противоречията, а взаимодействието в рамките на световната търговия, обмена на знания, хора и култура. Нормализацията на отношенията предполага не превръщането на Китай в САЩ, или САЩ в Китай, а съхраняването на своеобразието и разнообразието. Към всяка страна е нужно да се подхожда според нейните мерки, а не с чужди критерии. На тази основа трябва да се базира и информационният обмен“.

 

И накрая, петият кръг обхваща целия глобален свят. В рамките на този кръг се предвижда курс към нарастване на обвързаността, чрез нарастването на обмена, включително и този на информация.

 

Китайците са убедени, че за обезпечаване на информационната независимост на държавата не е достатъчно това, което е записано в закона от 2017 г. за интернет-сигурността, където се казва, че съхраняването на всички данни може да става само на територията на страната, и че се забранява предаването на данни извън страната без разрешение на властите. Същността на информационните технологии е такава, че собствеността върху програмно-апаратните комплекси и телекомуникационни мрежи не е достатъчна за обезпечаване суверенитета на страната. За разлика от физическия свят, преходът на собствеността във владение на субекта, означава пълен преход и на контрола върху нея. Приложени към информацията обаче нещата стоят по друг начин. При копиране и предаване на информация, тя макар и да отива на друго място, не изчезва от първоначалната си локация. В тази връзка, истински собственик на информацията е само този, който е гарантиран срещу нейното санкционирано или несанкционирано предаване на трети страни.

 

Според официалните възгледи на китайското ръководство, истинския суверенитет се обезпечава не от собствеността сама по себе си, а от създаването на собствени, произведени изцяло вътре в страната програмно-апаратни и сензорно-телекомуникационни системи. Само в този случай може да има гаранции срещу копирането и изтичането на информацията към други страни, включително и към конкурентни или враждебни държави. Много от изводите в доклада на Австралийския институт за стратегически политики са дискусионни. Те заслужават обаче не само внимателно проучване, а и осмисляне на описаната в доклада концепция за информационното лидерство. Курсът към мониторинг и управляване на масовото поведение не са само китайски прерогатив, а световен феномен. Същите процеси в мащабите на мегаполисите протичат в САЩ, Великобритания, Южна Азия и Латинска Америка. Постоянно нарастващата крехкост на света в съчетание с лавинообразното нарастване на сложността и силата на технологиите, заставят органите на национална сигурност и охрана на обществения ред в целия свят да повишават ефективността на своята дейност, включително и за сметка на информираността, пренасяне на акцента от разследването към профилактика и предотвратяване на правонарушенията, ексцесиите, вълненията и т. н. При тези условия е необходимо да се оценят трезво собствените силни и слаби страни, преимущества и недостатъци, всеки да намери свой път за обезпечаване на информационния суверенитет, както го е намерил Китай.      

 

Превод: Никола Стефанов

 

 

        

Коментари

 • нов глобален овчарник от китайски вид

  23 Ное 2019 14:53ч.

  хамериканският Биг Брадър ще ни се стори истински аматьор и почти истински голям брат в сравнение с Азиатския Биг Брадър с Дръпнати Очички. В момента задължителното досие за всеки китаец с инфо колко пъти се оплаква от проблеми, дали критикува или хвали комунистическото управление в Китай, с кого контактува и т.н. и това като основа за т.н. 'социално досие' на индивида, въз основа на което се решава дали да му се отпусне и колко голям заем, дали да се издигне в кариерата или не...хмммм, това си е висш пилотаж в зомбирането и превръщането на хората в стадо уфси

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Логорея, но посланието е ясно

  23 Ное 2019 15:08ч.

  - хипотетичната възможност Китай да посегне на монопола на тотално следене на световния информационен поток, който принадлежи на Националната агенция за сигурност на братските САЩ, фурга в потрес сичкото демократ. Шега ли е - това е последното реално технологическо преимущество на САЩ и ако го загубят, губят контрола над 80% от процесите в света. Впрочем, нема а се пуашите - Тръмп вече разпореди на нагризаната ябълка с неописуемата капитализация да спретне едно 5G, че то срамота. Макар че AT&T вече му намериха чалъма - дистанционно смениха иконката на апаратчетата от 4G на 5G, макар че в САЩ 5G няма и за цяр. Който иска, да вярва на оная си работа, а който иска - на тъпана.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Отговорен

  23 Ное 2019 17:03ч.

  Силно тенденциозен текст. Крадеца вика "дръжте крадеца". Само това да вземем - "Една от последните инициативи на GTCOM е създаването на Институт 2020 или Институт за когнативни и поведенчески изследвания." .... Станфорд, Тависток и Новосибирското подразделение на една акедемия имат подобни институти повече от половин век. И ако някой ви каже, че не използват тежка математика с цел алгоритмизация и управление на груповото поведение и психология, не му вярвайте. Липсата на координация и интегритет между сегментите "големи данни" пък бе тотално опровергана от един служител на една агенция, който и до момента живее в емиграция.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Капитан Кук

  23 Ное 2019 18:13ч.

  Само като си представим, че ако Китай не беше смачкал като въшки 1000 омотани в западна пропаганда дисиденти на площад "Тянанмън", сега Поднебесната щеше да представлява купчинки от селски колиби. Извод: трепеш соросоида навреме, и живееш в щастливото бъдеще.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Един българин.

  23 Ное 2019 19:21ч.

  "Едва ли някой си дава сметка, пише Саманта Хофман, че този безпрецедентен жест на Китай да заменя безплатно западната апаратура и софтуеърни решения с китайски такива, както и огромните мащаби на съдействие, които оказва в създаването на системи за държавно управление и национална сигурност, а впоследствие и откриването на филиали на китайски компании и центрове за разработки в страните партньори, не е нищо друго освен инструмент за глобализация на китайското държавно наблюдение и контрол върху поведението. " Ами преди 40 години някой даваше ли си сметка защо Бил Гейтс не обръщаше особено внимание на масовото копиране на MS-DOS и първите варианти на Windows?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • като паяци в паутина

  23 Ное 2019 19:30ч.

  Спасението от оказването насред лабиринта на алгоритмичната матрица, казано по друг начин - сред уловените в цифровия капан, е в критицизиращите саморефлексивни операции на разума, разбиващи на пух и прах т.нар. естественически генезис на идентичността ни. "Горко на непраздните (...) в ония дни!" (Лука 21:23) Ако държите да съхраните творческа личност в себе си, възползвайте се от настъпващата криза на представителствата на всички възможни нива - екзистенциално-личностно, политическо, икономическо, корпоративно, религиозно, интеграционно и пр. Възползвайте се СЕГА, защото алгоритмичната матрица ще отнеме тая възможност вече при наследниците ни. За нас все още има шанс, но цената, която трябва да се плати за свободата е жестока - оставане насаме със себе си, почти нелегално-партизански начин на живот - без смартфони, без домашни телефони, без часовници, с пестеливо използване на лични автомобили, банкови карти, модеми - т.е. все по-далеч от всякакви джаджи, с които могат да ви уловят сателитите им от космоса. В противен случай просто ще ви генерират ситуации, а проповедниците им от всякакъв калибър ще ви призовават неистово "да бъдете технологични, все по-модерни", и най-вече - да се доверявате на реалността "извън вас", изобщо да забравите какво е това съмнението.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • нов глобален овчарник от китайски вид

  23 Ное 2019 19:33ч.

  "...централизираната система за КРЕДИТЕН рейтинг. Каквато система съществува навсякъде по света, макар банките да не я афишират." Система съществува навсякъде, защото никоя банка не си поставя за цел да подарява пари без да има критерий. Важното е какъв е критерия за да ти отпуснат кредит и колко голям да е ако ти го отпуснат изобщо. Критерий дали си послушна уфсъ, която не протестира, няма претенции каквото и да стане около нея и има непоколибима вяра в най-правата линия на най-правата Партия каквото и да прави Тя...хмммм...нЕкои българе са си готово тренирани за такъв живот. Има и друг критерий, но в лошия Запад-дали можеш да си върнеш заема или си имал проблеми в миналото със забавени плащания на заем(или дори фалит), дали бързо ще си върнеш заема за 2-3-4 години или за предвидените 20, 30 или дори 40 години(имаш по-добър кредитен рейтинг ако си редовен плащач, но не си изплащаш предварително заема, защото банката ще спечели по-малко от лихвите ). Нещо за овчедушие и за принадлежност към партия да бъдеш награждаван виждаш ли? А оня екземпляр, който иска да трепе-дали си представя варианта при който в БГ започват да отрепват заради мнение, различно от това на управляващите? Или винаги се вижда в ролята на трепач?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Това дава възможност на целевите групи да не изваждат на показ господството си, а реално, и с висока степен на вероятност да постигат необходимите им резултати, за сметка на незабележимо въздействие и икономичен разход на ресурси.

  23 Ное 2019 19:44ч.

  Няма по-добро признание от това на г-жа Хофман, че западната икономика е на изкуствено дишане и ще умре, защото самата й парадигма я обрече да бъде пленник на посочените жежки екстензии. А енергийният преразход винаги води до топлинна смърт.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • нов глобален овчарник от китайски вид на 23.11.2019 в 19:33

  24 Ное 2019 15:03ч.

  Ти му думаш, а оно рупа ли, рупа... Я ни разкажи с думи прости как една търговска банка ще разбере, че поискалият кредит "има непоколибима вяра в най-правата линия на най-правата Партия каквото и да прави Тя"? И къде си усвоило тоя неграмотен български?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ама ти не само си от Богутево, ама си и от най-крайните къщи

  24 Ное 2019 15:24ч.

  Центърът на света, или първият кръг е Китай, който нарича себе си Средна земя. Във вътрешния кръг главното е хармонизацията чрез данни. Тоест използването на данните като „способ за включване на всеки китаец, на всяко китайско семейство, на всяко китайско село, на всеки китайски град и всяка китайска провинция в общонародна дейност за съвместното хармонично процъфтяване на Китай под ръководството на партията и държавата“.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • OLD

  24 Ное 2019 17:36ч.

  Той се прекръсти отдавна , вече не е " българин от Б. ". Добре си го разкрил колега ! Но продължава да е храна за лешоядите, там.И тук.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • OLD

  24 Ное 2019 17:38ч.

  П.П. Смислен и логичен текст !Благодаря на редакторите !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Eisblock

  24 Ное 2019 20:06ч.

  Интересен текст с няколко пласта различни информация. И явно е, че технологичното развитие не може да остане само на хардуерно ниво и използвано за диктат. Замяната на тъпи и потънали в корупция политици с умни системи е най-малкото, спасение от неочаквани конфликти и диктатури. Но и е опасност за силно усредняване и подтискане на всякакви аномалии. За негативните - хубаво, но и плашещите IQ отклонения - какво с тях? До колкото пък се знае, на т.нар. Индигови деца се отдава силно и завишено внимание и грижи в Китай. Което е хубаво, въпреки страховете от създаване на хомо-супериор... От това и подкрепено с изводите от статията, може да се смята, че Китай няма отрицателно отношение към градивното, хармонията, менталното развитие и пр. и пр. неща. Което пък е в рязък контраст с действията на срещуположният полюс - Запада. Тези вече, даже не си правят труда да правят мили очи заради лоши си дела - затуй и са обезпокоени от развитието на Китай.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кой твърди

  25 Ное 2019 9:35ч.

  Че това е Истина от последна инстанция? Само някои тукашни кометатори всичко знаят и разбират, ама не могат един пирон да забият да си окачват капата. Смислена публикация и ако не друго, показва, че СВЕТЪТ се изменя глобално, тотално, както ви хареса, но той се ИЗМЕНЯ!!! Ще можем ли да се качим на този общочовешки влак като страна, като БЪЛГАРИ, това е сериозен въпрос за мнозина….

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Показно демонстрираните симпатии към китайци, сърби, венецуелци и дори турци

  26 Ное 2019 11:58ч.

  са знак за русофилска зависимост и нямат нищо общо с някакви реални чувства. Това се е случвало у нас и преди. Отношението към Югославия от песента Сталин, Тито, Димитров се променя след скарването на първите двама до сърбите са фашисти. Китай по време на комунизма го бяхме обявили за некомунистически, след като Хрушчов и Мао се сдърпаха. Отношението към Турция варираше с промяната на настроенията на Жириновски, от цел за ядрен удар до крепко приятелство. В същото време и Китай, и Турция, и Русия просто си гледат собствените интереси без каквито и да било емоционални залитания. Само тук ние се гърчим като извадени от земята червеи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • главанаците

  27 Ное 2019 9:43ч.

  Относно хонгконгския казус за КНР и евентуалните бъдещи затруднения за китайското единство и пред китайския възход: https://www.vpk-news.ru/articles/53852?utm_source=politobzor.net

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи