Шест тезиса за демокрацията

Шест тезиса за демокрацията

 

Античността

 

1. Атинската демокрация (от началото на V в. пр. Хр.): към участие в държавните институции са привлечени повече хора. Те биват избирани от пълноправните граждани (пълнолетните свободни мъже). Това не значи, че избраните имат голямо влияние във взимането на решения.

Атинската демокрация е управление на избираемо малцинство над почти безправно мнозинство (жени, имигранти, роби). Самото това малцинство е под решаващото влияние на единици (като Перикъл)

 

Демокрация, властваща прослойка, олигархия

 

2. Новоевропейската (западна) демокрация: управлението е възложено на избираеми и сменящи се на държавни постове граждани. Задачата е да се отчитат интересите на мнозинството, и доколкото е възможно – на всички прослойки. Предполага се, че всички те (или поне повечето) са представени в управлението. Управлението се извършва на основание на закони, приети в интерес на всички и със съгласието на всички (или поне на повечето)

 

3. Възможно ли е това положение да се задържи за дълго? Веднъж придобило властта, едно малцинство овладява нейните механизми и това му позволява да я запази; и трудно може да бъде сменено по законен път. То се превръща в постоянна властваща прослойка (стремяща се към олигархизъм).

 

Макар правителствата да се сменят – като общ състав и поотделно/персонално, все пак те принадлежат на тази прослойка, която остава постоянна. Тя се отделя от мнозинството и започва да работи по-скоро за своите интереси (привилегии, блага) отколкото за тези на мнозинството (избирателите). Такава е човешката природа.

 

4. При това положение „демокрацията“ се отличава от олигархията или 1) само по заявлението, че управляващите са сменяеми и зависими от избиращото ги мнозинство, макар че в действителност не са; или 2) с това, че видимите политици са подставени лица на олигархията; и по този начин истинските управляващи избягват понасянето на отговорност.

 

През 2020-та

 

5. Случилото се през тази година не би било възможно, ако страните се управляваха демократично (по волята на мнозинството и съгласно законите/ Конституциите). Тогава повечето от разпоредбите биха били отменени от Конституционните съдилища, или биха били взети предвид решенията на обикновени съдилища, каквито вече има (против маските и пр.).

 

Правителствата биха паднали или биха се съобразили с протестите, за да не паднат; но вместо това те остават, а натискът върху несъгласните не отслабва или се засилва. Това значи, че те не разчитат на волята и мнението на мнозинството, а имат друга опора (олигархична).

 

6. Съществуват изключения. В някои страни не се действа диктаторски, а правата на гражданите се съхраняват (Швеция и другаде). Има политици, които не действат в съгласие с управляващата прослойка, а отчитат интересите и мненията на мнозинството или на доскоро пренебрегнатите (в Америка - Тръмп).

 

Поради това те влизат в конфликт с тази прослойка; във всеки случай, с нейната върхушка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

 • обущарю, не по-високо от обущата!

  23 Ное 2020 9:41ч.

  Доцент по класическа филология коментира социални структури и политически практики от 21-ви век. Смех! От къде идват тия "тезиси", и накъде отиват? Не става ясно.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • кривата краставица

  23 Ное 2020 10:13ч.

  Кратко, точно и ясно!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Филип Боев

  23 Ное 2020 10:44ч.

  Много добра статия! Остава да се намери как да се приложат идеите на практика. Например да се премине към мажоритарна изборна система. Който се интересува от моето виждане по въпроса може да прочете повече от-fakti.bg-мисли-размисли за промени.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Да, кратко и ясно.

  23 Ное 2020 11:03ч.

  Но и самият смисъл на думата "демокрация" се изгуби някъде в превода. Днешният политически жаргон е изпълнен с пропагандни и риторични клишета, създадени от онези, които подмениха смисъла на понятията, идващи от класическите социални и политически теории. И макар че казаното е ясно, усеща се и известна недоизказаност у доц. Гочев. Със сигурност би могъл да продължи размишленията си по темата...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тарильома

  23 Ное 2020 16:03ч.

  "Има политици, които не действат в съгласие с управляващата прослойка, а отчитат интересите и мненията на мнозинството или на доскоро пренебрегнатите (в Америка - Тръмп)." И на кои по-точно доскоро пренебрегнати отчита интересите и мненията Тръмп? И от това (по подразбиране) следва, че в САЩ вече няма пренебрегнати? Съвременната демокрация се разбира основно като процедури, а не в същността, в целите и средствата на управлението. Независимо от това, железният закон на олигархията (Микелс) е очевидно валиден и дори да са изпълни всички формални демократични критерии, всяка политическа и властова система е олигархична. Що се отнася до мненията и интересите на мнозинството, най-малкото не би трябвало трябвало да има войни, въоръжена и други форми на агресия. Едва ли мнозинството иска това.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • isk

  23 Ное 2020 17:24ч.

  Какво точно иска да каже този другар? Образован е добре, ама не може никакъв извод да изведе, буквоядец.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Теория на справедливостта

  23 Ное 2020 20:13ч.

  Джон Ролс е най-влиятелният политически философ от втората половина на двайсети век. Той пише за социалната справедливост, но не от позицията на социализма, а следвайки либералната традиция. Книгата му „Теория на справедливостта” повлиява, както на либералите, така и на социалдемократите. Основната тема е justice as fairness - справедливостта като равнопоставеност. Справедливостта е основно достойнство на обществените институции. Те трябва да са преди всичко справедливи и после всичко останало. Законите и институциите трябва да бъдат реформирани или премахнати, ако са несправедливи, без значение колко са ефикасни и добре функциониращи. Всеки човек притежава неприкосновеност, основана върху справедливостта, която дори благоденствието на обществото като цяло не може да наруши. поради тази причина справедливостта отрича, че загубата на личната свобода се оправдава от по-голямото количество блага, придобити от другите. Тя не признава, че жертвите, наложени на неколцина, се компенсират от повече предимства за другите. Обществото е обединение на съдружници с цел взаимна изгода. То се характеризира обикновено както с конфликт на интереси, така и с общност на интереси. Сътрудничеството дава по-добър живот от този, който индивидът би имал, ако трябваше да живее единствено от собствените си усилия. Конфликтите се получават за това как да бъде разпределено произведеното в резултат на сътрудничеството. Всеки иска повече. Принципите на разпределение са принципите на социалната справедливост. Те предоставят метод за възлагане на права и задължения в основните институции на обществото и постановяват съответното разпределение на изгодите и бремето на общественото сътрудничество. Хората трябва да споделят една концепция за справедливостта, защото тя създава приятелски връзки между тях. Кои са тези принципи на социалната справедливост? Ние приемаме интуитивно справедливостта. Когато има преразпределение, винаги присъства и идеята за справедливост, но не само тя е по-обща от това. Институциите са справедливи, когато не действат произволно. Не става дума само за преразпределение. Ролс разглежда базисната структура на обществото като главен обект на справедливостта. Това е начинът, по който основните обществени институции (пример за такива са законовата защита на свободата на мисълта и съвестта, конкурентните пазари, частната собственост) възлагат основни права и задължения и определят подялбата на облагите от социалното сътрудничество. Под институция ще разбираме обществена система от правила, които определят служби и длъжности и техните права и задължения.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Теория на справедливостта

  23 Ное 2020 20:23ч.

  http://straborn.blogspot.com/2009/06/blog-post_21.html Ето един мисловен експеримент. Нека хората преди да се родят и да знаят какво място ще заемат в обществото да се споразумеят какви да бъдат тези основни принципи, според които да се ръководи. Щом не знаят какви ще са тези хора ще се стремят към най-широкия общ знаменател – най-много общи условия и най-голяма справедливост. Ролс отрича утилитарния принцип - най-много ползи за най-много хора, ако за тези ползи са за сметка на ощетяването на други. Няма несправедливост в по-голямото количество на блага, спечелени от неколцина, ако положението на по-малко облагодетелстваните се подобрява от това. Идеята е, че благоденствието на всеки зависи от сътрудничеството между хората, без която никой не би имал задоволителен живот. Подялбата на благата трябва да бъде такава, че да предизвика доброволно сътрудничество на всички участници, включително и на по-нископоставените. Справедливостта като какво? като равнопоставеност.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Основния принцип

  24 Ное 2020 9:21ч.

  Хайде не ми го подсунвай този либераст-либертарианец Джон Ролс. Щом справедливостта се разбира преди всичко като "справедливо" разпределение...... зАеби. Преди разпределенето трябва да има производство на блага и от там произтича как ще се разпределят - според качеството и количеството на положения труд. Този принцип никога не беше приложен при социализма,а само се плямпотеше за него. То и затова при социализма ТЕ ни лъжеха,че ни плащат,а ние ги лъжехме,че им работим. По-горе питат за Тръмп кого защитил. Ами защити свиващата се като шагренова кожа средна класа в САЩ и затова го шитнаха - от една страна неработещите хора-паразити в САЩ и от друга страна глобалният капитал, на който срудната класа в САЩ въобще не му е грижа. В САЩ е нарушен основният протестантски принцип по който е изградена тая държава - Който не работи,не трябва да яде. От труд при ранните протестанти са били освободени само невръстните деца и недъгавите старци.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • jdkx

  24 Ное 2020 9:50ч.

  Свидетели сме как сащ се израждат в уродлива социалистическа държава.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • либерал

  24 Ное 2020 23:39ч.

  Идеята за равенство и свобода-либерализъм, освободи етносите за нация и държава, национална държава. Либералът Гладстон освободи България от турския ятаган, като подтикна Европа да разреши на Русия да стъпи тук. ......... Никой не е произвел земята и природните ресурси, способният егоист да хваща гората или пустинята, и там да произвежда каквото си ще, и да си го търгува сам със себе си. И така без разпределение ни търговия ни образование. Търговията почва от парите, другото е размяна. Парите ги правят царете, държавата, за да може войниците да купят храна от селяните. Селяните ще платят данъка, тоест ще ги върнат на царя. ... Царя, държавата прави собствеността да е сигурна, от грабежи и войни. ... Сега работниците с ниските заплати издържат държавата, 60% от заплатите отиват за държава. А между другото е справедливо, един човек с 200 лева имущество, да издържа държавата, която е сигурност и гарант на собствеността, най-сигурната застраховка, с 10 милиона пъти по-малко пари, от един с имущество 2 милиарда лева. Или да се върнем към градове държави, тоест крепост и около нея пасища и ниви, а хората, добитъкът им, реколтата им, да се крият на сигурно в крепостта. Образованието и здравеопазването са сигурност. Сега не само работниците са зле като образовани и здраве, но армията и полицията страда от неуки и болни кандидати за местата които да попълнят. ПРОСТА И БОЛНА АРМИЯ И ПОЛИЦИЯ. Инфарструктурата и администрацията пък са сърцето и гръбнакът на държавата. Без държава няма собственост. Собствеността е държавен продукт. В джунглата няма собственици, закони, само жертви и временни победители. Един консерватор да подкрепя аргументите си с извадки от Библията, или да плюе на библията, защото Библията подкрепя социализмът и либерализмът. ... https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Libertarian_socialism&usg=ALkJrhjRI-asBRKWYPr3-RpViTkG6MqUwg НИКОЙ НЕ ХОДИ В СТРАНИ С ЛИПСА НА ДАНЪЦИ, ХОДЯТ ВСЕ В НАЙ СОЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВИ С НАЙ-МНОГО РАВЕНСТВО И ЛИБЕРАЛИЗЪМ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • либерал

  24 Ное 2020 23:52ч.

  Заради есе от 1843 г. упрекват Карл Маркс, че е антисемит. В това есе, той защитава евреите да имат религия, че това да имаш религия не нарушава либералният ред. Но все пак, той подхвърля, че всички са евреи в капитализмът, че християните са станали евреи. Защото ревнивият Бог на евреите са парите, заявява Маркс.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Смешник

  25 Ное 2020 9:41ч.

  " Либералът Гладстон освободи България от турския ятаган, като подтикна Европа да разреши на Русия да стъпи тук. ...." ??? Значи понеже на либераста Гладстон му била свидна английската кръв, та разреши на Русия да ни освободи. Смешник. Тоо... и сега либерастите по същия начин изнасят демокрация по света - с проксита и маши. Дебилният Байдън вече заяви ,че възобновава износа на демонокрацията. А Маркс си е расист по природа и възгледи. Презрението му към всички народи борещи се за национално освобождение е богато документирано - особено ненавистен е към чехи,словаци,хървати,руснаци,турци,мексиканци. Спроед прогнозата му, чехите вече трябваше да са изчезнали като етнос. Маркс напълно оправдава завоюването на половин Мексико от САЩ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бойко Борисов

  25 Ное 2020 12:29ч.

  Стига с това лево. Приватизация и свободна цена. Щом няма вода да дигат цената. Цената убива дефицита. Няма да чакаме на опашки я, като живково време. Тесла да вдигат цената, ако имат опашки, и айфона. Изхлузи ги Сорос. чи спонсорирал наш десен сайт медияпул, тоз сорос? чуден свят..

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Костов

  25 Ное 2020 17:53ч.

  "... ако страните се управляваха демократично (по волята на мнозинството и съгласно законите/ Конституциите). "-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Опазил ни Господ от управление 'по волята на мнозинството' - тогава на власт ще се сменят безкрайно разни хаджиТошковци... За късопаметните да припомним, че ББ дойде на власт именно по волята на мнозинството !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Коба

  26 Ное 2020 20:34ч.

  Комуто от изложеното не става ясно, няма и смисъл да му се обяснява...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи