Реакциите срещу номинацията на Ирина Бокова и ерозията на българското патриотично съзнание

Реакциите срещу номинацията на Ирина Бокова и ерозията на българското патриотично съзнание
Понеже след Христо Ботев всичко казано за фалшивия национализъм изглежда някак банално, аз ще се огранича с твърдението, че днешният български национализъм е чиста бутафория. И едно доказателство в това отношение са атаките срещу Ирина Бокова за Генерален секретар на ООН. Самият факт, че тези атаки се възприемат като нещо нормално и не предизвикват спонтанно обществено недоволство, недвусмислено свидетелства, че българският национализъм е на смъртния си одър.

 

 

 

 

Има една тенденция в българския политически живот, която упорито си пробива път през последните години, и това е постепенният и съзнателен отказ на българските правителства от национална независимост. Нека да оставим анализа и оценката на тази обективна тенденция на политическите коментатори. Предмет на настоящата статия е една втора, субективна тенденция, която е идеологически „дубликат” на първата. Става въпрос за постепенната ерозия на национализма (патриотизма) в съзнанието на българина. Това явление е от компетентността на социалната психология, но според мен си заслужава да бъде обсъдено и в един „злободневен” контекст. Това е негативната реакция, която предизвика решението на правителството да потвърди номинацията на Ирина Бокова за Генерален секретар на ООН.

 

Три критики на номинацията на Ирина Бокова

 

Сигурно съм бил голям наивник да вярвам, че понастоящем, когато правителството официално потвърди номинацията на Ирина Бокова за Генерален секретар на ООН, споровете „за” и „против” тази кандидатура ще стихнат. Защото вече няма съмнение, че Ирина Бокова е единственият български кандидат за тази длъжност и в светлината на това обстоятелство въпросът за личните й качества изглежда сравнително маловажен. Казано с други думи, във всички случаи е по-добре за България Генералният секретар на ООН да е българин, отколкото да не е. От тук нататък следва всички критични съображения срещу кандидатурата на г-жа Бокова да се считат от нас, българите, за неприемливи. Доколкото зависи от нас, тези критики би трябвало да секнат. Така ли е или не?

 

Оказва се, че тази проста логика по някаква причина не работи. Така например в огласената тези дни Позиция на НР на ДСБ са изтъкнати аргументи срещу номинацията на Ирина Бокова, които са фокусирани около нейната личност. Същият личностен подход към въпроса е характерен и за още две статии – на Димитър Бочев в „Портал за изкуство, култура и общество” и на проф. Юлиан Вучков в „Уикенд” . Макар и различни по съдържание, тези три възражения срещу номинацията на Ирина Бокова могат да се подведат под общ знаменател: те са основани върху отрицанието на национализма. Преди да стигна до обобщението обаче ще маркирам накратко съдържанието на трите възражения. 

 

Както би трябвало да се очаква, позицията на ДСБ е свързана с антикомунизма: Бокова е комунист, защото баща й е бил комунист, а тя самата е лансирана в политиката от БСП. Това прави нейната кандидатура неприемлива за пострадалите от комунистическия режим страни от Източна Европа. Подтекстът е, че понеже кандидатурата на Ирина Бокова е обречена на неуспех, по-добре щеше да бъде тя изобщо да не беше издигана. (Така правителството щеше да си спести срама от неизбежния провал.) Въпросът за липсата на алтернативна българска кандидатура (и произтичащата оттук еднозначност на избора) изобщо не се обсъжда. 

 

Коментарът тук е, че и бащата на президента Росен Плевнелиев е бил комунистически функционер, какъвто на млади години е бил и той самият. Не ми е известно обаче в тази си битност г-н президентът да е бил обект на нападки от страна на ДСБ. Изобщо казано, като идеологическа платформа антикомунизмът се изтърка и по различни причини вече не върши работа. (А те, горките десебари, освен един гол антикомунизъм друго си нямат.)

 

Подобна по смисъл, макар и досадно многословна, е статията на Димитър Бочев. След бегло позоваване на общоизвестни факти от биографията на Ирина Бокова и пространен коментар върху тях авторът се изхитрява да заключи, че г-жа Бокова има „съмнителен граждански морал”. Какво по-точно трябва да се разбира под „граждански морал” - това философът Бочев не ни обяснява. Изглежда намекът е, че един подлец, ако „плюе” комунистите, проявява висок граждански морал, и обратното… 

 

Стъпвайки върху тезата за „съмнителния граждански морал на Ирина Бокова”, авторът „хваща бика за рогата”: той очертава съдбовната дилема, до която стига всеки, който размишлява по въпроса дали да подкрепи или да отхвърли нейната номинация. Можем ли ние, изхождайки от тесните национални интереси, да пренебрегнем аргументите, които ни диктуват интересите на човечеството? Би ли бил морален един такъв избор? Отговорът е ясен: не може по-висшето – човечеството, да бъде подчинено на по-низшето – отечеството. В подкрепа на това си разбиране авторът привежда и теологически съображения, които не се чувствам компетентен да коментирам.

 

Изводът е ясен: „съмнителният граждански морал” на Ирина Бокова натежава на везните и ние със свито сърце трябва да признаем, че тя не е подходяща за Генерален секретар на ООН. За такъв трябва да бъде избран „доказан демократ и хуманист, пък бил той и чужденец”.

 

Логиката на Димитър Бочев е неумолима, защото той подхожда към въпроса от световна и дори от божествена гледна точка. Неговата първа грижа е Светът, а не България. Къде е Светът, къде е България! Излиза, че ние, българите, водени от идеите на хуманизма, трябва да се борим със зъби и нокти срещу кандидатурата на Ирина Бокова, за да спасим света от един погрешен (и може би фатален) избор. 

 

Добре, г-н Бочев, ще „нахапем” ние г-жа Бокова и ще спасим света, но нас кой ще спаси? Не Ви ли е поне малко жал за най-бедните и най-отчаяните хора в Европа? И не ми казвайте, че сами сме си виновни за тоя хал: аз това го знам. Но защо и ние, едно гордо някога племе, а сега просяците на Европа, да си нямаме там, сред „най-първите” хора на планетата, един застъпник: ако ще само за самочувствие, което сега толкова ни липсва…

 

По-различни от коментираните дотук са критичните съображения срещу кандидатурата на Ирина Бокова на проф. Вучков. Аз лично бих се съгласил с голяма част от неговите доводи, разгледани сами по себе си. Те се основават върху един остроумен и правдоподобен социалнопсихологически портрет на Ирина Бокова. От чисто човешка гледна точка този типологизиран портрет не буди особени симпатии. И това е логично: през годините г-жа Бокова и като посланик, и като министър, и в сегашното си качество на Генерален директор на ЮНЕСКО, е била високопоставен международен чиновник. А колкото по-високопоставен е един чиновник, толкова повече е чиновническото у него. Обаче такъв е, уважаеми проф. Вучков, нашият свят: за да се издигнеш в службата, трябва да си малко нещо кариерист, лицемер, нагаждач и т.н. Който търси искрени и безкористни хора, които говорят това, което мислят, и никога не правят компромис със съвестта си, няма да ги намери в канцелариите на министерствата, банките и престижните международни организации. 

 

Макар че всички изводи на проф. Вучков се основават най-вече върху психологически хипотези, от тях излиза, че без да е една възхитителна личност, която се „раздава” в служба на Отечеството, г-жа Бокова е тъкмо такава, каквато би трябвало да бъде, че да е един образцов Генерален секретар на ООН. Друг е въпросът, че на проф. Вучков, а и на мен тази световна уредба никак не ни харесва… 

 

Съображенията на проф. Вучков са и остроумни, и талантливо изложени, но те бият встрани от целта - не са релевантни на обсъжданата тема. Въпросът, свързан с кандидатурата на Ирина Бокова за Генерален секретар на ООН, е принципен и се свежда до приемането или отхвърлянето на следната конюнкция:

 

 • Гражданите на България (етнически българи, турци, цигани, евреи, арменци и пр.) съставляват едно цяло, наречено българска нация, което стои по-високо от отделните си съставки. Интересите на това цяло са върховна ценност – няма нищо, което стои над тях.
 • Принадлежността към българската нация поражда специфична връзка между гражданите. Тази връзка е сходна с кръвното родство и намира израз в морални задължения на членовете на общността един към друг – такива, каквито те нямат към чужденците (към хората, които не принадлежат към нацията). Пренебрегването на тези задължения е морално укоримо. 

 

Ако ние приемем въпросните две предпоставки, автоматически заставаме на позициите на национализма, както аз го разбирам. И тогава подкрепата на кандидатурата на Ирина Бокова за Генерален секретар на ООН престава да бъде въпрос на субективно предпочитание – тя става безусловен морален дълг на всеки гражданин на България. Обратното: ако ние, водени от личните си разбирания, оспорваме номинацията на Ирина Бокова, заемаме несъвместима с национализма позиция. Как точно ще наречем тази позиция – „космополитизъм”, „национален нихилизъм” или просто „родоотстъпничество” – това е въпрос на вкус. Нека от уважение към авторите на коментираните по-горе текстове да ги наречем космополити. Тогава можем да кажем, че тези текстове са издържани в духа на космополитизма.

 

За ерозията на българското патриотично съзнание

 

 От Възраждането насам национализмът под една или друга форма неизменно е присъствал в съзнанието на българина и е играел важна роля в обществения живот. Тази роля може да се сравни с имунната система в организма, която в моменти на опасност се активизира в името на оцеляването му. От медицината обаче ние знаем, че при определени обстоятелства имунната система започва да работи срещу самия организъм. По същия начин патриотизмът, ако се „изроди”, би могъл да има разрушителни последици за обществото. 

 

За добро или лошо националистическите идеи вече не мотивират нашите действия и аз се опасявам, че нищо не е в състояние да им придаде действена сила. Национализмът днес е само част от историята, но не и от живота. И ако сме честни пред себе си, ние трябва да признаем, че за българина национализмът (патриотизмът) отдавна не е значима идеология. Ние виждаме, че нашите най-добри спортисти отказват да се състезават под български флаг; езикът ни се е превърнал в странна смесица от български и английски думи и езикови структури, а в българските висши училища постоянно се увеличава делът на лекциите, четени на чужд език. (По правило в тези чуждоезикови форми на обучение се включват най-силните български студенти.) Това, разбира се, са само външните белези на една дълбока промяна в съзнанието на българина. 

 

Не би било преувеличено да се каже, че в България понастоящем има много хора, преимуществено интелектуалци, за които национализмът е или глупост (дивашко суеверие), или опасно предубеждение, което трябва да се изкорени в името на световния мир (и транснационалния алъш-вериш.) Предполагам, че тези хора се преживяват като граждани на света, които са надраснали тесногръдието и ограничеността на национализма. Ако космополитизмът се отстоява честно и открито (пример за което е коментираната по-горе статия на Димитър Бочев), той заслужава уважение. У нас обаче повечето политици са лицемери. Те се преструват на националисти, за да се харесат на „простолюдието”. Когато им изнася, те говорят за национален интерес, разтягайки това понятие като дъвка в зависимост от политическата конюнктура. 

 

Понеже след Христо Ботев всичко казано за фалшивия национализъм изглежда някак банално, аз ще се огранича с твърдението, че днешният български национализъм е чиста бутафория. И едно доказателство в това отношение са атаките срещу Ирина Бокова за Генерален секретар на ООН. Самият факт, че тези атаки се възприемат като нещо нормално и не предизвикват спонтанно обществено недоволство, недвусмислено свидетелства, че българският национализъм е на смъртния си одър. 

 

По времето на Маркс космополитизмът е бил елемент от лявата идеология. (Да си спомним Манифеста, в който е казано, че работниците нямат отечество.) Днес, в епохата на глобализацията, космополитизмът е атрибут на десния демократичен либерализъм. В този смисъл позицията на „автентичната десница” у нас, коментирана по-горе, е логична. Същото презрително отношение към патриотизма обяснява охотата, с която десните (именно десните!) политически коментатори се втурнаха един през друг да търсят най-различни кусури в кандидатурата на Ирина Бокова. Причината тук не е, както някой би си помислил, едно типично „заиграване” с биографията на г-жа Бокова – според мен тази причина е много по-дълбока.

 

Макар да имам мнение по въпроса, аз не се наемам да оценя категорично ерозията на национализма в съзнанието на българина – не се наемам да кажа дали и доколко тя е нещо добро или лошо. Така или иначе, за мен е ясно, че с българския национализъм си отива цяла една епоха. Това е коренна промяна в съзнанието на хората, която ще доведе до непредвидими последици. И едва ли някой би могъл да каже как, лишена от своята „имунна система”, ще изглежда България след двайсет или трийсет години. 

 

------------------------

 • Проф. д.н. Венцеслав Кулов е преподавател по философия и логика в УНСС.

 

 

Коментари

 • Дьо Артоа

  17 Фев 2016 20:51ч.

  На Бокова брат и е събрал в посолството в Любляна отбрани агенти на държавна сигурност там да купонясват на държавна сметка и да понасят "вината с мезета".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Питащ

  17 Фев 2016 21:38ч.

  Източникът сигурно е "Едно жена каза", иначе дайте линк

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Питащ не са прави на неощипана мома

  17 Фев 2016 21:44ч.

  знайм ка сте обраскли в сталинизъм - там в тва посолство има български военен от НАТО който е предавал колегите си на Държавна сигурност

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пенковски

  17 Фев 2016 22:16ч.

  Какво се случва, комунистите говорят за патриотизъм , национализъм, станаха вярващи.....аз да попитам: кога на комунистите българи им е пукало за българите та да има значение дали българин е на върха на ООН? Те конунистите си имат друга логика и приоритети и те никога не са били хората да са добре

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ирина ми звучи доста по-добре от Сталинка

  17 Фев 2016 22:29ч.

  Какъв е бащата на Плевнелиев? - партиен секретар. Какъв е Плевнелиев? - комсомолски секретар и член на БКП. Какъв е бащата на Борисов? - милиционер. Какъв е Борисов? - член на БКП и агент на ДС - Буда. По логиката на г-н Бочев, това са лица с нисък граждански морал и не следва да бъдат там, където са. Какво правят тогава те там? Как да отменим комунизма в който живяха всички българи, без изключение? http://www.komentari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2880:ako-nyakak-s-magicheska-prachka-otmenite-komunizma-na-sledvashtiya-den-shte-imate-revolyutziya-na-6-miliona-grazhdani-ozovali-se-na-selo-bez-voda-i-toaletni&catid=13&Itemid=128

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • МНМ

  17 Фев 2016 22:58ч.

  Заради такива като автора на статията ме е срам че имам висше образование придобито в България.Макар и доста отдавна...Антикомунизма не се е изтъркал!!!..Сега е по-актуален от всякога,понеже в тази нещастна страна не си е отивал никога,само е мимикрирал!На мафия и олигархия обвързани с политическия елит.Който не е резултат на демокрацията или е дошъл от Америка,а си е наш,комунистически(БКП).Примери за това са и Бойко Борисов и Плевнелиев и Станишев и така нататък.И Ирина Бокова.Като човек може да е много добра.Но тя е произлязла от този "елит",който държи обикновенния българин в това незавидно положение.Всеки който си помисли и говори че би направила нещо за страната си е най-малкото наивник...И затова толкова много хора се възмущават от тази кандидатура...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • AGENT 33

  18 Фев 2016 1:34ч.

  съпругът на бокова също е известен агент. цялото семейство е такова. когато официални лица от цял свят бойкотираха путин, бокова единствена ходи на парада в москва заедно с африканските дикататори. в ню йорк таймс вчера излезе голяма статия, където искат меркел да стане шеф на оон. възможно е американците да лобират за нея. всеки може да говори каквото си иска за меркел, но тя ще направи един много добър председател на оон. хуманитарното й досие е безупречно покрай бежанската криза, а държането й с путин е строго, принципно, делово, както се полага.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Re: agent 33

  18 Фев 2016 2:01ч.

  Прави и чест на Бокова, че е отишла на парада в Москва. Бойкотираха западните лицемери, които с намесата си в Украйна я докараха до гражданска война. NYT е пропаганден официоз. Та понеже, според собствения и народ, Меркел се провали с бежанците дай да я наградим с пост в ООН , защото е наше щатско пуделче :)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • така играят американците

  18 Фев 2016 4:20ч.

  Тактиката за неофициално поддържане в общественото пространство на една абсолютно неизбираема кандидатура на Кристалина Георгиева /заради сигурното руското вето и особения статус на Бокова с евентуално продължаващ мандат в ЮНЕСКО/ и противопоставянето на двете кандидатури, особено когато Борисов декларира, че българската кандидатура ще бъде обявена чак в края на март, говори, че правителството от самото начало има намерение да играе двойна игра. Очевидно Борисов бавеше нещата под предлог, че за Бокова има нееднозначно отношение в България, за да може после да каже: Направихме всичко възможно, но хората не я искат. Той си има уговорка с Меркел да попречи на българската кандидатура за да може тя да се кандидатира. Немците и без това не я искат вече, а на американците им е много удобна за бъдещи манипулации по гей(о)политически причини. Няколко поредни години американските вестници я класираха за най-влиятелната жена на планетата, човек на годината и прочее глупости. Затоплят фурната и изненадата ще е накрая. За нас са уговаряли утешителната награда, друга българка да стане зам. председател на ООН - госпожа Николай Младенов. Трябваше да излезе Паси и да каже това, което всички знаят отдавна, за да се усетят, че играта им в полза на фрау Меркел е разкрита и вече нямаше как да чакат края на март. Вчера истината лъсна - "Ню Йорк таймс: Меркел би могла да води ООН”. Какво да говорим повече. От тук нататък не остава нищо друго, освен мръснишка кампания за очерняне на Бокова. Тя вече тече с пълна сила. Идеята е да я накарат тя сама да се оттегли иначе я чака съдбата на Доминик Строс-Кан.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • няма българин който да обича други българи

  18 Фев 2016 5:27ч.

  Това е неписан закон. Особено жестока е съдбата на тези, които са искали да направят нещо за България. Или стават жертва на гнусни предателства, или изгниват в затвори или са убивани от своите. Примерите са много - от капитан Петко войвода, Ботев, Левски и така до наши дни. Да не отваряме приказка за тежкото наследство от еничарството и слугинажа, които процъфтяват и в наши дни. Българинът се чувства горд да служи на чужди каузи. Дали ще е еничарин и ще слугува на турците, на руснаците или американците му е все едно, важното е да има тяхното одобрение и благоразположение. Робски народ, без национална кауза, роден в робство, живял в робство, който никога няма да разбере какво да прави със свободата си, която го задушава е обречен на изчезване. "Неразумен юрод, който се срами, че е българин". Нищо ново под слънцето. Доста демотивиращо.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • За сведение на многознайковците

  18 Фев 2016 5:30ч.

  1. Братът на Бокова от три години не е посланик в Словения. 2. Посолството в Словения преди и сега се състои от посланик и една сътрудничка, която е на 40 години - по време на прехода е била на 14 години. Няма ДС, няма дявол...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • AGENT 33

  18 Фев 2016 6:46ч.

  "Прави и чест на Бокова, че е отишла на парада в Москва." как ще й прави чест? спомнете си, че никой не отиде. затова сега няма да я изберат. трябва да има солидарност в европа и света. нека путин си я назначи на някакъв пост в москва. там й приляга най-много и без това. съпругът й като бивш агент ще плува в напълно собствени води в москва и двамата ще могат да запълват дните си там в непрекъснато обожаниие и преклонение пред божеството в кремъл.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • AGENT 33

  18 Фев 2016 6:54ч.

  "няма българин който да обича други българи" това са глупости. плевнелиев например идейно и политически заслужава безкрайно повече от бокова да стане генерален секретар на оон. възхищавам се на неговате смелост в лицето на всички снишили пред русия "мъдри български разузнавачи" :)))) както тъпо и плиткоумно ги окачестви заместник-президентът попова. още се хиля.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Прогледнете

  18 Фев 2016 8:08ч.

  Комунизъм-антикомунизъм, това дебати за глупаци, има тарикати направили милиони от ограбването на България и такива , които мизерстват. За Бокова по принцип избирането й зависи главно от а те номинират и избират хора със зависимости, лесно се управляват.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Поморийски

  18 Фев 2016 9:00ч.

  Лъжовна статия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Re: agent 33

  18 Фев 2016 9:26ч.

  "спомнете си, че никой не отиде" Не отидоха щатските пуделчета, които ходеха на тълпи на Майдана да подкрепят украинските нацита, докато фък-ЕС-Нуланд дирижираше преврата :)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бокова не е българска, а РУСКА КАНДИДАТУРА

  18 Фев 2016 9:31ч.

  В такъв смисъл всичко казано е абсолютно напразно. Такъв беше и тъпият аргумент на Боко - Русия ще сложи вето на всеки друг наш кандидат. Е сега Англия и САЩ ще сложат вето - и дано! С това Боко косвено направи PR на руснаците - няма те да са "лошите". Колкото до аргументите, че и на Плевнелиев баща му бил комунист: сигурно е бил, но не е бил садистичен сериен убиец. Нито племенникът му е международен автокрадец.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • отврат

  18 Фев 2016 9:35ч.

  Като чета мненията до тук - българоненавистни и нямащи нищо общо с добрия анализ,който не налага,а дава възможност за избор и мнения,считам за справедливо следното - избирете си Кончита Вурс за ген.секретар на ООН и не се занимавайте с българи,нищо че са Ви сънародници,достигнете висотата на въжделенията си - т.нар."общоевропейски ценности" които от 2007г.до тук ни донесоха изобилие от блага и просперитет и всичко това - по-бързичко,защото заради посоченото по-горе - отдолу / т.е.от югоизток/ идват едни поканени усмихнати,високо образовани,трудолюбиви и хрисими люде,които ще преобразят Европа и света в още по-неподозирани величини!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • хуманитар

  18 Фев 2016 9:46ч.

  Доколкото имам възможността да я познавам, това е жена с качества, и особено в квалификацията и професията си. Комунистическото й минало не е никакво основание да бъде оплювана - гледам, че най-много я оплюват бивши преподаватели по научен комунизъм и марксистко-ленинска философия, а днес всеизвестни грантаджии на ДД на държавата США и агенти на поне 2 англосаксонски разведки. Разбира се, че е напълно прав авторът за криворазбрания или нарочен български национализъм и примитивното злобеене на определени кръгове поради идеологически предразсъдъци или просто желание да блеснат в нейната (на Бокова) сянка. От нея се иска, освен доколкото може да съдейства за издигане престижа и добрето име на отечеството ни, и да не повтаря грешките на цяла поредица от генерални секретари на ООН (и особено настоящия!), които бяха пионки в ръцете на американската администрация в опитите й да подронва системата на международните отношения именно чрез тази уж независима световна институция и така да съдейства за налагане на американски диктат там, където той трябва да бъде ограничаван и изхвърлян. ООН чрез Бокова отново трябва да стане независима и отговорно балансирана световна организация, защитаваща преди всичко световния мир и сигурност.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • патриот

  18 Фев 2016 10:04ч.

  Днешният " антикомунизъм" = безродие. Срамота че зад антикомунизъм се криете вие нихилисти, безродници и със сигурност (ако не вие, то поне вашите родители) бивши страхливи "мишки" или блюдолизци по време на социализма! Колко е вярно, че до казана в ада, където са българите, няма нужда от дявол!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • костадинова

  18 Фев 2016 10:06ч.

  "Глупостта не ходи по гората, а по хората". За да не съм голословна ще цитирам "Агент 33, Яворе....,Поморийски и други. Защото не дават право на друго мнение. Защото нямат аргументи, а само празни квалификации. Защото не могат да се отърсят от комплексите си за "антикомунизъм" и Русия. Защото вярват на кресливите политици като Плевнелиев и не умеят да слушат другите. Защото и Чърчил многократно е променял възгледите си, но е тежал на мястото си. А Бокова е добра визитка на народа ни.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Sin

  18 Фев 2016 10:54ч.

  Това не е българска кандидатура. Това е кандидатура на Путин. Престанете да ни натяквате да бъдем единни, да се сплотяваме и пр. Комунистите бяха и са интернационалисти, т.е. предани най-вече на Москва. Това натякваха в главите на българите 60г. ! Е, как така сега станахте отве3днъж българи, националисти, че и патриоти, едва ли не ?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • малко за комунизма, който дрънчи в празните тикви на Агент 33, Sin и останалите антикомунисти

  18 Фев 2016 11:32ч.

  http://www.komentari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2880:ako-nyakak-s-magicheska-prachka-otmenite-komunizma-na-sledvashtiya-den-shte-imate-revolyutziya-na-6-miliona-grazhdani-ozovali-se-na-selo-bez-voda-i-toaletni&catid=13&Itemid=128

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Питащ

  18 Фев 2016 12:09ч.

  И все пак : чакам линка за брата на Бокова, в противен случай ще считам, че сте клеветник

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ели

  18 Фев 2016 17:55ч.

  Да се правят генерални изводи за наличие или отсъствие на патриотизъм и национализъм във връзка с Бокова е меко казано нелепо.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Еми щом чакаш виж списака

  18 Фев 2016 18:06ч.

  на доказаните сътрудници на ДС - в тази извадка - по мремето на първото обнародване на агентите-дипломати от Комисията по досиетата: Словения Филип Боков(посланик) Дико Диков(консул) Божидар Патинов – съветник Сега и в Ню Йорк ли ша ми да са довлечете, кагебисти?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Няколко думи по въпроса за ерозията на българското патриотично съзнание.

  18 Фев 2016 23:26ч.

  То, патриотичното съзнание, за да го има, трябва да се «напоява» всеки ден. Това става не само като чете човек Ботева и Вазова, но също тъй и като се сблъсква в повседневния си живот със сънародниците си. Ако тези сънародници са възпитани и дружелюбни люде, шансът да култивираш у себе си някакво патриотично чувство се увеличава. Ако сблъсъците ти са с хора груби, невежи, злобни, заядливи (много познати на всички нас български харасктеристики, нали?), то ерозията на патриотичните чувства скоро ще бъде налице. Особено много се влошават нещата, когато носителите на изброените качества — грубост, невежество, злоба и нетолерантност — се окажат държавни служители. А това е най-често срещащият се случай. Така човек се научава да мрази. Ако е умен човек, той намразва избирателно — само чиновниците (и то само тези, които са си го заслужили), защото му е ясно, че за да е някой чиновник, най-често това трябва да е човек-кариерист, а кариеристът заради необходимостта от СЪСТЕЗАТЕЛНИ ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА може да се окаже по необходимост носител на грубост, злоба и нетолерантност. Ако пък към съзтезателните характеристики се добави и НЕ ДОТАМ съзтезателната характеристика „невежество“, от това би следвало, че кариерата на този чиновник се е градила «по втория начин» — с шуро-баджаначество, рушветчийство, «сенчести» вътрешно партийни ПРИВИЛЕГИИ (сиреч, «наше куче»). Казахме, че ако задаващият си такъв сорт въпроси (и опитващ се да намери отговорите им) човек е умен, той ще намрази избирателно. Ако МИСЛИТЕЛЯТ обаче не е съвсем умен (както най-често се случва), то тогава ТОЙ НАМРАЗВА ВСИЧКИ ПОДРЕД. Намразва сънародниците си, защото си казва: „Ами да — българска работа!“. …И от тъй потребното ни „патриотично чувство“ не остава и помен. …В резултат на което девет милионните (до преди 40 години) българи, днес са само 5 милиона, с тенденцията съвсем да изчезнат. А не може ли, братлета, да живеем без да мразим? Изглежда не може, защото омразата като че ли е едно от нещата, които са ни запазени в резерв, за да ни «крепят», когато вземем напълно да рухваме морално. (Макар да рухваме морално именно по причина на омразата.) А ние с вас комай наистина сме стигнали до пълна морална разруха! И затова сме се вкопчили във всеки повод за омраза. Мразим комунистите, мразим селяните, мразим либерал-демократите, мразим русофилите, мразим поклонниците на Запада, мразим мюсюлманите, мразим интелектуалците, мразим чалгата и чалгаджиите, мразим ромите, мразим псевдо-интелектуалците, мразим евреите, мразим арменците, мразим хората с по-тъмна кожа, мразим нашите емигранти в чужбина (защото са се измъкнали от «българския ад» и сега им е ХУБАВО, а на нас ни е ЛОШО). И неусетно се превръщаме в мизантропи. А като станем мизантропи (без да го осъзнаваме дори!), лесно е да започнем да мразим и такива като Ирина Бокова, защото им завиждаме. (Някога Ерих Фром квалифицира дори и фашизма като «продукт на неудовлетвореността, предизвикана от перманентна изпепеляваща завист, угнетяваща по-примитивните човешки души»). И как да не завиждаш, като знаеш, че Ирина изпървом стана шеф на Юнеско, а сега пък ще става шеф и на ООН… Е-е-е, това е вече прекалено! А можеше шеф на Юнеско или на ООН да стане някой от нас! Колко му е!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мислещ

  19 Фев 2016 2:46ч.

  Статията изглежда много накипрена. Но внушава нещо нечистоплътно, а именно че доброто и злото са относителни и дори взаимозаменими морални категории. Така ще бъде, докато човеконенавистническата същност на комунизма (болшевизма) не бъде оголена без-по-щад-но!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Българин от Б

  19 Фев 2016 4:22ч.

  господин авторът, преподавател по логика, дали може да обясни какво ще спечели БГ от тази кандидатура на Бокова?То е ясно и на най-слепите, че тази руска кандидатура е неизбираема за англосаксонците, и единствено ще допринесе за да се налее вода в мелницата на тарикатите, които ще констатират "загрижени" за БГ: "ето на, Русия ни обича и я иска, ама ония, лошите, не се съгласиха и ПАК ни прецакаха!"Та те негативите започнаха да идват и без да е избрана, или както съвсем простичко написа един в американски форум:"какво, от България ли?Миналата седмица прочетох някъде, че това е най-корумпираната страна в Европа." Всъщност другарите от БКП и ДС овладяха бегето, превърнаха прехода в кошмар за останалите, осигуриха ни твърдо първото място по корумпираност и първото място по бедност, и сега започнахме износ на такива кадри и за ООН-ето? Че това да не е Коминтерна, бре тарикати!Ай сиктир!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ботев

  19 Фев 2016 9:08ч.

  Всичко на тоя свят се променя, само класово-партийната злоба на няколкото продали душите си за долари форумни непеошки, е вечна. Прости им Господи, те не знаят що вършат!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Муктада Насрала

  19 Фев 2016 9:29ч.

  Позицията срещу Бокова е известна отдавна. Една от най-добрите нейни прояви е софийската шопска селяндурщина: Не сакам да съм добре, я сакам Вуте да е зле!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Днеска стана ясно

  19 Фев 2016 16:39ч.

  че Левски е обесен заради Граф Игнатиев, руската маймуна в Цариград по тва време - дето крачите гордо софийските маймуни по него, гордеете се че сте били роби и че сте предали Левски като цял народ, ебати и скапаняците! http://www.faktor.bg/politika/hlyab-i-pasti/67440-levski-e-obesen-ne-zaradi-revolyutzionnite-mu-idei-a-zastoto-otkazva-da-bade-ruski-agent.html

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Питащ

  19 Фев 2016 17:24ч.

  Не отговорихте на въпроса ми, г. дьо Артоа, директно Ви питам, кога се е състояло купонясването на ДС агенти и брата на Бокова в Любляна? Отговаряте със списък на ДС, което не е никакво доказателство на въпроса ми и на конкретното запитване. Да не би да сте бил и Вие там?!? И ако е така, потвърдете, а не да подхвърляте анонимни клевети, както го правеха навремето агентите на ДС

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мара Подробната

  19 Фев 2016 17:48ч.

  Тая българка дали има израелски паспорт?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Утре ще стане ясно,

  19 Фев 2016 17:52ч.

  че България е освободена от турско робство от Англия, а разпокъсването на България на Берлинския конгрес е по вина на Русия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • кривата краставица

  19 Фев 2016 21:22ч.

  До напояващия обилно и редовно българското патриотично съзнание. Ти посещавал ли си тези курсове http://www.osf.bg/?cy=10&lang=1&program=1&action=2&news_id=646 Ако отговорът е положителен, можеш да кандидатстваш за свинска опашка.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ud.djf;

  20 Фев 2016 9:51ч.

  Прочетете отново и отново чудесната статия ОТРОДНИЦИ!Прочетете я па дано я разберете. Р асъжденията са .."за ерозията на българското патриотично съзнание" както и "....че българският национализъм е на смъртния си одър".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • До Кривата краставица

  20 Фев 2016 11:25ч.

  Благодаря ти, Красти, загдето ме насочи към този адрес. Мигом ще се запътя да изкарам и аз такъв курс. И то не заради нещо друго, а просто защото много обичам да се включвам в разни обществени мероприятия — нови познанства, нови интересни идеи… Не, не съм аз онзи саможив мизантроп, за който ти ме мислиш!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Днеска стана ясно… утре ще стане (още по-)ясно…

  20 Фев 2016 12:45ч.

  Това, което е било ясно винаги и което трябва да се начука в скудоумните кратуни на Не-Пе-О-шническата каста в България е, че Русия е водила войните си срещу Турция, не за да си завладее за себе си някаква „Задунайская Губерния“, а за да освободи духовно Източно-православния регион, потъпкан от Отоманската империя. При това трябва да се има и „едно на ум“, че Русия никога не е гледала на поробените от Исляма православни християни като на отделни етноси, а като на една хомогенна маса от люде, говорещи различни езици (славянски диалекти, гръцки, валахски /произнасяно у нас като „влашки“, което ще рече „простонароден латински“/ и т.н.). Кой от какъв етнос е бил — вече е нямало значение, — защото както всяка империя, така и Отоманската, е представлявала една реторта за хомогенизиране на етносите и това, което е спасило християните от пълно обезличаване и асимилация, е било запазването (слава Богу!) на религиозната им принадлежност, въпреки огромните усилия на поробителя да унищожи и тази последна искрица. Крайната цел на Русия при всяка от водените войни е била ОСВОБОЖДЕНИЕТО на СВЕЩЕНИЯ за ИЗТОЧНОТО ХРИСТИЯНСТВО град, известен като Константинопол (днес — с изопачено и погаврено име: Истанбул). Възвръщането на първоначалния статус на този град-светиня единствено би бил компенсация са колосалните поражения, нанесени в исторически план върху Православието. А то — Православието — тъй или иначе е длъжно да си възвърне блясъка, за да не продължават да вилнеят и занапред по света извратеняците, каквито са СЕВЕРНИТЕ ВАРВАРИ (разните му там германци-людоеди, разкапаните от венерически болести „а ла франги“ и особено — самозабравилите се англосакси, от които кой знае защо единствено било зависело днес кой да стане шеф на ООН). Войните на Русия с Турция са били изтощителни и много на брой, защото в действителност това са били за Русия не само войни с Турция, но и с всичките тези гореизброени людоеди на Германия, сифилистици на Франция и грубо-пресметливи бакали на вмирисаната на бира и катран Англия. …Или пък на краварска Америка. В своите военни операции Русия е следвала принципа „отвоюване СТЪПКА ПО СТЪПКА“, при което всяка новоосвободена зона е била условно обозначавана като „държава на ТОЗИ и ТОЗИ народ“ — тактика, която ѝ е позволявала да огражда враждебната ѝ Турция с антитурски държавотворни идентичности. Ще възрази някой, че Сърбия е била отвоювана с Хабсбургска намеса, а на Гърция са помогнали флотилиите на Англия Франция и Италия. Да, но това е било така, защото на готованците-европейци е било вече ясно, че Турция се разпада и са се опитвали да се вмъкнат във все още ничиите градини, за да си откраднат и те малко ябълки… Единствено през последната Руско-Турска война руснаците не са имали „западна ПСЕВДО-помощ“, но пък Западът се опита да съхрани това-онова за Отоманския боледуващ колос — каквото е можело да се изкопчи. Така Македония си остана в Турция, Одринска Тракия — то-же, а Русия успя да създаде две държави: Княжество България и Източен Рим /Румелия/. Както споменах — фактът, че на надлъж и шир по Балканте е имало идентично по вяра и език население, не е било от значение, защото политическата ралност е налагала да се създадат две държави: България и Източен Рим. България — като предмостие към бъдещата обновена Византия и Румелия — като самия Втори Рим, който впоследствие да си възвърне столицата Константинопол: при една бъдеща военна кампания на Русия. Е, планът бе осуетен, зер англосаксонците винаги са се ужасявали от реставрирането на Византия, поради което бяха положили всички усилия Румелия да не просъществува. Подкупиха продажната (както винаги) върхушка, за да се осъществи „СЪЕДИНЕНИЕТО“ — БЛАГОРОДНО от наша гледна точка, но ПРЕПЯТСТВУВАЩО бъдещата реставрация на Византия. Но нищо! Времето е пред нас — предстои ново разчистване на сметките между Русия и Турция, поради което може някоя сутрин да се събудим от ликуващите вредом по света Православни камбани, оповестяващи връщането на Храма Света София в Константинопол отново към нейния изначален статус — на черква, а не на джамия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Аватар

  20 Фев 2016 13:12ч.

  Избирането на Бокова " става безусловен морален дълг на всеки гражданин на България"! Този ,който го казва е идиот! ! Изборът на една студена, жестока, арогантна кариеристка, която се е издигнала не благодарение на някакви качества , а на привилегиите от бащата-убиец. не може да е морален дълг на нацията! Женицата никога не е направила нищо за страната си, а се е грижила за полза на собствения си род. Само извратено съзнание може да твърди , че поради някакви патриотарски чувства трябва да избираме мерзавец.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • анонимен

  20 Фев 2016 18:17ч.

  покрай блокадата с гърция видяхте на ес колко му пука за българия а гърция я пазят косъм да не падне даже 68 милиарда и дадоха ердоган на групи изпуска планово бежанци ес му даде вече 5 милиарда а българия иска иска да затвори границата с гърция и какво каза меркел не може значи ние не представляваме нищо за скапаните европейци и защо защото техните пресаташета четат простотиите които пишете от сутрин до вечер по различни въпроси и докладват

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Този, който го казва,

  20 Фев 2016 19:50ч.

  не е идиот, а съплеменник на Бокова. Капиш?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • анонимен

  20 Фев 2016 20:15ч.

  пожелавам успех на гжа бокова в състезанието

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Айде стига с тези намеци, че Бокова е еврейка, бе!

  20 Фев 2016 21:20ч.

  Това е най-голямата глупост. Тези хора са от Якоруда, където никога никой не е знаел какво е това евреин. Евреите са бакали, а в Якоруда хората пасат говеда и прасета (подчертавам ПРАСЕТА, защото евреи свинско не ядат). Другото което правят е, че като дойде в Якоруда някой нехранимайко като всички вас, дето плескате глупости в този форум, якорудчани го фащат, па му теглят един солиден и назидателен македонски (или помашки — по избор) кютек. Бащата на Ирина го познавах — беше един горски човек наистина, но македонец. Майка ѝ също я познавах — беше деликатна жена с характерните за помакините екзотични черти на лицето и снагата, поради което съществуваше мнение, че вероятно е помакиня. 50 процента от якорудчани са българо-мохамедани, а останалите са македонци. В зависимост от степента на ерозия на патриотичните ви чувства, вие ще решите дали македонците са българи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • MMМ

  20 Фев 2016 22:59ч.

  Мислех, че в този форум пишат интелигентни, демократично мислещи и широко скроени читатели- това тук е някакъв потрес! Деградацията на едно общество... Омраза, инфантилизъм и простотия!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Провокатор на патриотични чувства у българите

  21 Фев 2016 15:39ч.

  Хей, горния (познаващ лично Бокови): какво ти дава основание да мислиш, че македонците не са евреи? Македонците са ВСИЧКО. Вероятно ти не си и сънувал за съществуването на онзи султански ферман, според който на прииждащите от Кастилия (кралството на Изабела и Фернандо) в края на 16-ти век бежанци-евреи им се въздава милостта да се заселят в онези райони на Балканите, където има по-висока концентрация на вироглаво християнско население — гърци, славяни (в Македония), славяни (из планинските места на съвременна България): за да се поразредят анти-османските настроения там… Много от новите заселници са били принудени да се престорят, че приемат някоя от местните религии — то ли Исляма (от което са се получили дьонмѐ-„мохамеданите“), то ли Православието, което в по-късни времена лесно е било заменено с «по-приемливия» за бившите евреи протестантизъм на англосаксонските мисионери в Албания и Македония. (Пример: Банско, в което голям процент от християните — бивши иберийски бегълци — са станали евангелисти.) Якоруда също е в списъка на населените места, в които са се установили иберийци — евреи от Кастилското кралство — приели привидно или Ислям, или Православие (само мир да е!). От там и смесеното население на Якоруда — и «мохамедани» и «християни»; нещо, което е немислимо по местата, където е имало ревностни мохамедани и ревностни християни …А то в Якоруда някои също са се обърнали вторично в евангелизъм (но не толкова очебийно както в Банско). Ще рече някой — това е история, това е забравено минало. Би могло да е и така, но световното еврейство е амбициозен глобален етнос — то внимателно проследява генезиса на всички люде по света, които биха имали дори и няколко капки еврейска кръв във жилите си и полага всички усилия да върне в лоното на Джудаизъма блудните си синове — Скитниците Евреи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • кривата краставица

  21 Фев 2016 18:54ч.

  С такива професори как да не ерозира национализмът. Да смяташ подкрепата за един чиновник и нагаждач за „безусловен морален дълг“, да разглеждаш циганите и турците като част от българската нация (пази Боже!), да подхващаш тема без да изразиш позиция („не се наемам да оценя категорично ерозията...доколко тя е нещо добро или лошо“) – всичко това ме навежда към въпроса трябва ли човек да стане професор, за да се излага така?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • характерните за помакините екзотични черти на лицето и снагата

  21 Фев 2016 21:39ч.

  ми напомнят за проекта на Държавния департамент от деветдесетте години за създаване на "помашка нация", даже изпратиха някакъв техен стипендиант да я създава. Докъде стигна тая работа?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Остави ти «помашката нация» — това е чиновническо лигавене без особено значима цел.

  22 Фев 2016 0:21ч.

  Но имаше един друг проект — този на Коминтерна, веднага след Втората световна война, — според който трябваше да се докаже, че има МАКЕДОНСКА НАЦИЯ. Този проект в общи линии успя: сега иди кажи на населението във Вардарската част на географската област, известна (по някакви си му там исторически причини) като «Македония», че са си българи (защото няма какво друго да бъдат!!!) и 80 процента от чулите твоето твърдение ще ти изкъртят зъбите или ще ти избодат очите. Защо? Защото беше нужно да се промени съзнанието на тези хора там. Да им се внуши, че нямат нищо общо с «изкуствено» моделираната през късното Средновековие от Руската Патриаршия БЪЛГАРСКА НАЦИЯ — един удачно изпълнен проект, постигнат чрез изпращане на руски мисионери в манастирите на Атон, които бяха понесли със себе си БУДИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА, възкресяваща спомена за загиналото под османския ятаган Второ Българско Царство. Така се начена делото на Паисий, което болшевиките поискаха да ликвидират без да остане и помен от него (и в наше време същите тези болшевики комай УСПЯВАТ — под прикритието на новосъчинената либерално-демократическа фразеология!). И как няма да успеят, след като БОЛШЕВИК не означава нищо друго, освен ЕВРЕИН, а евреите постигат всичко, каквото си наумят. Когато се бяха назовали като болшевики, те — в името на пролетарското единство — изкарваха, че населението на Македония са «етнически македонци», преки потомци на някакъв си Александър Велики, за който не им беше нужно да знаят дори и елементарни исторически подробности. Важна беше лъжата. А тя се базираше на султанския ферман от началото на 17-ти век, според който Македония се дава на сефарадите от Испания. Сиреч — още една еврейска земя; още един Израел, но гарниран с елинистични нюанси и романтичен спомен за Александър. Днес, когато е настъпило времето на «атлантическите ценности», Александър дори не им е изобщо нужен — деструктивното дело, отчуждаващо едни българи от други българи е доведено до задоволителен ЗАВЪРШЪК.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • косьо

  22 Фев 2016 16:42ч.

  Браво за статията чичо Венци!:)))

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи