Подготвя се световен здравен договор: СЗО ще може по свое усмотрение да обявява пандемия във всяка държава

Подготвя се световен здравен договор: СЗО ще може по свое усмотрение да обявява пандемия във всяка държава

Снимка архив: 70-ата Световна здравна асамблея в Женева, 22 май 20017г. 

Автор: @settaya.bratt  · Personal blog

Навремето бях чела някъде, че в зората на животновъдството хората опитомявали дивите коне така: избирали поляна, на която конете обикновено се събират да пасат и издигали ограда от едната ѝ страна. След известно време заграждали втората страна и оставяли храна в близост. Конете били подозрителни за ден-два, но после свиквали с храната. И с оградата. По-късно ограда се появявала и от третата страна на поляната, а накрая и от последната. Оставяли само една малка врата, която да ги води към храната. Животните влизали и излизали през вратата, и били така доволни от храната, която ги чакала там наготово, че даже не забелязвали постепенната поява на оградата. Докато най-подир вратата не се затваряла зад гърба им и достъпът до храна и свобода вече не бил по тяхна воля.

Дали е било така или не е било аз не знам, обаче стане ли въпрос за световни организации и съюзи, винаги се сещам за тая история. Откак се помня, все някой покрай мен ми обещава надеждна защита, пряк път, готови пари или бърза храна, и ако случайно взема, че се вържа на рекламата, след известно време осъмвам оградена.

Европейският съюз е пример за горното и макар лично аз да съм се възползвала от предимствата му на 100%, продължавам да го смятам за зловредно образувание. Същото мисля за Обединените нации, Световната здравна организация, Световната банка и други подобни международни средства за заграждане.

Не съм сигурна, но ми се струва, че в момента се намираме на етапа на четвъртата стена и малката вратичка предстои да се затвори, слагайки край (поне частичен) на онова, което преди години беше продадено под звучния девиз “свободно движение на стоки и хора”. Свободно до момента, в който вече не е свободно, понеже никой нищо не прави даром и всеки лукс трябва да се заплати.

Сега, след като почти всички хора на планетата са прошнуровани и пронумеровани, иде ред да бъдат не само хранени, но и лекувани наготово. Всеки знае, че опитомените животни са големи щастливци - седят на топло, ни вятър ги духа, ни дъжд ги вали. Даже ги и кастрират, че да не се мъчат с природните си дадености. Напълно в духа на официалния девиз на ООН и СЗО за 2022 - “Здраве за всички”.

Между 22 и 28.05.2022 (следващата седмица) в Двореца на нациите в Женева ще се проведе 75-та Световна здравна асамблея. Най-важните теми за обсъждане ще бъдат (цитирам):

- Спешна парадигма за превенция на заразните болести и промотиране на концепцията “Здраве за всички”.

- Радикално преориентиране на здравните системи в посока на първичната медицинска помощ като единствен и най-добър избор за постигане на универсална здравна грижа.

- Нова архитектура за готовност, реакция и устойчивост при спешни здравни ситуации: 10 предложения за по-безопасен свят.

- Поведенчески науки за по-добро здраве

- Инвестиции в усточойчиво финнасирана СЗО.

На тази асамблея ще присъстват делегации на всички държави-членки, обикновено предвождани от здравните министри. Кои точно ще бъдат членовете на българската делегация не успях да разбера, но здравен министър на България в момента е проф. Асена Сербезова. Тази госпожа професор не е лекар и не е практикувала медицина, но той и директорът на Световната здравна организация не е стъпвал в докторски университет или болница, та всичко е наред. Здравните министри трябва да са мениджъри, а не лекари. Г-жа Сербезова (р.1973) е специалист по здравна политика, фармакоикономика и обществено здраве, което е точната квалификация за посредник във фармацевтичните дела и договорите с неправителствени организации. Именно на проф. Асена Сербезова България дължи вече подписаното в Копенхаген (на 07.03.2022) двугодишно споразумение със СЗО, чиято цел е да се “съсредоточи върху универсалната здравна грижа и по-надеждната защита на хората при пандемии и спешни здравни ситуации”. По време на подписването на това споразумение, г-жа Сербезова и г-н Ханс Клуге (ръководител на СЗО за Европа) са обсъдили множество наболели въпроси като например “мигрантската криза, грипната пандемия и предизвикателствата пред здравните системи”, а накрая г-н Клуге е връчил награда на българския здравен лидер и медиците на България, по случай тяхната всеотдайност и жертвоготовност по време на борбата за националното здраве.

Така подписаното споразумение (в унисон с много други подписани по същото време споразумения по света) е част от план-програмата на Световната здравна асамблея, която на 01.12.2021 "постигна съгласие за започване на преговори по споразумение за борба с пандемиите”. На този паметен ден представители на членуващите в СЗО 193 държави единодушно се съгласиха да стартират “процеса на изготвяне и договаряне на конвенция, споразумение или друг международен инструмент в рамките на Устава на СЗО за засилване на превенцията, готовността и реакцията при пандемии”.

Точно тази хипотетична “конвенция или друг международен инструмент” предстои да бъде обсъждана следващата седмица в Женева и после през октомври 2022, по време на Световната здравна среща (3 дни, 100+ нации, 400+ говорители, 6000 участници), чиито главни теми ще са следните:

- Инвестиции за здраве и благополучие

- Климатичната промяна и здравето на планетата

- Готовност за пандемии

- Дигитална трансформация на здравето

- Устойчивост и справедливост на здравните системи

- Глобално здраве за мир

Според сайта на Европейския съюз (и други съюзни сайтове), за целите на бъдещото глобално споразумение за универсално здраве под егидата на СЗО е създаден междуправителствен орган за преговори, който работи по следния график:

1) Първо заседание най-късно до 1 март 2022 г. (за договаряне на начините на работа и сроковете);

2) Второ заседание най-късно до 1 август 2022 г. (за обсъждане на напредъка по работния проект);

3) Съставяне на доклад за напредъка и обсъждането му по време на 76-ата Световна здравна асамблея през 2023 г.

4)Приемане на инструмента до 2024 г.

Ето как ЕС обяснява нуждата от подобен световен здравен договор: “… Едно споразумение [правно обвързващo съгласно международното право] относно превенцията, готовността и реакцията при пандемии, прието в рамките на СЗО, ще даде възможност на държавите по света да укрепят капацитета и устойчивостта в случай на бъдещи пандемии в национален, регионален и световен план”. Според Шарл Мишел, председател на ЕС, ние “трябва да създадем среда, в която всеки учен, всеки здравен работник и всяко правителство могат да се обединят за обща кауза. Да работим заедно за намирането на нови решения, за да защитим това, което е най-ценно – нашето здраве и нашият живот”.

Още преди година СЗО излезе със “съвместен призив за международен договор за пандемиите” и заяви, че “ще има и други пандемии, други сериозни извънредни ситуации, свързани със здравето. Въпросът е не дали, а кога. Заедно трябва да сме по-добре подготвени да предвиждаме, предотвратяваме, откриваме, оценяваме и реагираме ефективно на пандемии по силно координиран начин. За тази цел считаме, че държавите следва да работят заедно за нов международен договор за готовност и реакция при пандемии”.

Бъдещото пандемично споразумение се основава на няколко вече приети конвенции, договори, клаузи и прочее бюрокрации, простиращи се назад във времето, и представлява в същността си промяна и допълнение на международните здравни регулации на СЗО, предложени за обсъждане от администрацията на Байдън като “Provisional agenda item 16.2”.

Да се избегнат или елиминират вече подписаните договори със спонсорираните от частни лица международни структури е изключително трудно, може би невъзможно, но е възможно неподписването на нови. Всяка държава, чийто здравен министър (или друг недемократично избран представител) сложи подписа си върху новото Пандемично споразумение, официално ще се съгласи на следното:

СЗО има право да обявява пандемия по всяко време и във всяка държава, без да се консултира с определени здравни власти или властите на държавата, нарочена за пандемична;

СЗО има право да обявява пандемия въз основа личното мнение на генералния си директор, при вече съществуваща или при потенциална опасност;

По време на обявената от СЗО пандемия клаузите за правата на човека отпадат и синдикалните права драстично се ограничават;

Неправителствените организации получават право да действат наравно с държавните органи (или да ги надскачат) при прилагането на международно приетите мерки за борба със здравната заплаха;

Търсенето и приемането на външна помощ за справяне с пандемията са задължителни;

Законите, които засягат здравето на народа, трябва задължително да се хармонизират с международните задължения за отговор на съществуващи и възникващи заплахи, вместо с националните интереси и ценности.

Това на практика представлява един расов Троянски кон пред вратата на 193 държави (или 99.44% от световното население), чрез който техните граждани легално могат да бъдат опитомени и заградени в частен медицински обор. Единствен начин да се противостои на тази бюрократична война е с качествена бюрокрация, което ще рече дела, искове и заявления всякакви, включително по силата на Закона за свободен достъп до информация. (Петициите не вършат никаква работа).

Доколкото ми е известно, единствената систематизирана форма на такова противодействие в България в момента е от страна на организацията БАДЖ (Юридически корпус за съпротива срещу беззаконието на укази, заповеди и наредби и самоуправството на институциите срещу населението).

---------

Ако някой се нуждае от повече подробности за БАДЖ или въобще горенаписаното, моля да се информира в интернет. Аз споделям част от това, което знам, без претенции за изчерпателност или меродавност. Също така предпочитам да държа страницата си свободна от линкове, препоръки и реклами на каквито и да било организации.

Източник: Фейкбук

 

 

 

 

Коментари

 • консенсусът рухва

  20 Май 2022 9:16ч.

  Накрая ще започне масово напускане на проамериканската глобалистка СЗО, така както след 24 февруари що-годе независимите страни изведнъж разбраха, че трябва да се бяга през глава от токсичната американска валута и американските политици, незаконно присвояващи си чужди вложения в качеството си на финансови брокери-монополисти.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ИМА НАЧИН

  20 Май 2022 9:19ч.

  Включете се в подписката за излизане на България от СЗО – цялата информация и бланката можете да намерите тук: https://thebulgariantimes.com/Прекратяване-на-членството-на-Републ/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • STOP THE TERROR

  20 Май 2022 11:43ч.

  Това бонбонче ще е първото с отровата! Световните съдии и арбитри искат контрол върху всеки- упражняван от централата на заговорниците глобалисти.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Виктор

  20 Май 2022 9:22ч.

  Ето това е важна новина за дейноста на глобалистите и световните сатанисти и техните пъклени козни, да хвърлят света в тоталитаризъм и диктатура от невиждан порядък! Единно световно правителство(администрацията на антихриста), с една армия и едно "здравеопазване" насочено срещу хората, които да бъдат третирани като скотове...а и война срещу Господ Бог! ЩЕ СЕ ПРОВАЛЯТ 100%!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • майска

  20 Май 2022 9:44ч.

  Браво! световната война избухва и човечеството намалява с няколко милиарда...За да има повече за ония от Давос...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Moronic variant

  20 Май 2022 10:11ч.

  Кит Найтли има малко по-"остър" анализ тук: https://off-guardian.org/2022/04/19/pandemic-treaty-will-hand-who-keys-to-global-government/ Вкратце, СЗО ще има "зъби" (правни и политически), за да наложи подчинение чрез стимули и санкции.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • bodar4uk

  20 Май 2022 10:13ч.

  По отрано да обявяват маймунската шарка в някои страни, а не като ковида . Досега не виждам някаква реална роля на СЗО, нито пък на ООН, освен оповестяване на невярна статистика.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Kubis

  20 Май 2022 10:27ч.

  Фашизма е в настъпление, а управляващите слуги покорно слушат! Нима пак ще чакаме да ни освободи Русия!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Русия се оттегли от СЗО, СТО и от

  22 Май 2022 15:54ч.

  Counsel of the Baltic Sea States... Така че те ще си продължат нататък без техните услуги, но и без задължението да си разбиват икономиката чрез локдаунване по тяхна преценка.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ники

  22 Май 2022 19:02ч.

  Това не е вярно.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Kubis

  20 Май 2022 10:31ч.

  Това не е световен договор, а световен ЗАГОВОР на Световните Сатанисти!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • българин

  20 Май 2022 10:39ч.

  Всичко направено от човек може да бъде разрушено от човек. Това, че са подписали договори, не значи че ще ди влачат до края на света. Всеки договор може да бъде обявен за нищожен и спрян едностранно... вкл. членството в някаква си там организация със звучното име СЗО. Просто трябва да имаме топки да го направим. Овцете обаче не могат. Затова са стадо.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Moronic variant

  20 Май 2022 15:47ч.

  Не е толкова лесно, трябва да си много голям, независим и самодостатъчен. В статията на оф-гардиън са казали какво се случва на лидерите на държави, които не слушкат СЗО. А и как представяш това да се случи у нас, които сме делегирали суверенитета си на САЩ и ЕК?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Не знам за договор със СЗО,

  22 Май 2022 15:57ч.

  но по времето на Тръмп САЩ прекратиха едностранно всички договори, които пожелаха. А в наши дни - Финландия и Швеция прекратиха задължението си (поето след ВСВ) да бъдат неутрални и да влязат в НАТО...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Виктор

  20 Май 2022 10:49ч.

  Горещо препоръчвам коментарът на Тъкър(от снощи) за тази най голяма и над национална наглост която в момента се случва... youtube.com/watch?v=M8p5BwUsTHI Наглите извратени глобалисти никак не се церемонят! Слава Богу са изключително тъпи и формени роби и дебили, но пак ще бъде много зле, по зле от Фермата на Животните, защото Кинг Конг ще бъде марксиста лъжец Тедрос...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • А на бас и на вас

  20 Май 2022 10:49ч.

  В Русия няма да може

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • спете спокойно,деца,

  20 Май 2022 11:49ч.

  дигиталният световен затвор лека-полека се гради. Скоро наистина ще станем най-новият вид питомен добитък - ще ни хвърлят в копанята някаква храна (базов доход - Китай, Италия), ще ни заградят от всякъде и ще ни доят (използват за работа), докато даваме мляко, а след това - под ножа за храна, месо и кожа (доброзорна евтаназия, в Канада вече почват).

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Виктор

  20 Май 2022 12:13ч.

  Лошото е че набодените няма шанс да си върнат лентата на спомените и да направят равносметката от 2020 до сега, за да видят, че векторът на "новото нормално" е много стройно организирано мероприятие, с план сценарий! Голямата слабост и проблем за глобалистите е че хем е грандиозно и ултимативно начинание, хем трябва да го извършат с безмозъчни зомбита, лишени от мисъл и душа...мъчна работа!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Eisblock - Радвам се, че съм наближавам залеза на живота си и съжалявам, че не съм млад, за да защитавам ЖИВОТА с оръжие в ръка!

  20 Май 2022 12:17ч.

  Определена шайка изроди са се докопали до върха и държат в частни ръце икономиките, финансите и част от главните и значими държави на света! Оградени от всякъде и сигурни, те вече се домогват до тотално световно господство, въобразили са си, че са богове. Не са и няма да бъдат! Преди да бъдат елиминирани ще направят обаче колосални престъпления!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • съждител

  20 Май 2022 12:37ч.

  още идин в същия отбор.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "съм" или сам, не е основание за срам.

  20 Май 2022 12:19ч.

  клавишна грешка.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Жълт котарак

  20 Май 2022 12:29ч.

  Маждународното положение мамата си трака, ние си пием ракията.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Р.Р.

  20 Май 2022 12:47ч.

  Да направим каквото е по силите ни, пък да става, каквото ще. Някой по-горе спомена за подписката за излизане на България от СЗО. На страницата на БАДЖ има подробна информация за местата в цялата страна, където може да бъде подписана: https://www.facebook.com/%D0%91%D0%90%D0%94%D0%96-103774538808717

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Наблюдател

  20 Май 2022 13:05ч.

  Правите ли разлика между пандемия и епидемия? В отделна държава е ЕПИДЕМИЯ. В по-голяма част от Света е ПАНДЕМИЯ. В "отделна държава" НЕ МОЖЕ да се обяви ПАНДЕМИЯ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • съждител

  20 Май 2022 14:46ч.

  Коя е границата, от която татам вече имаме пандемия. Какво значи "по-голяма" част. От всички тези думички ми мирише на произвол. Ако ти кажат, при теб може и да няма, но понеже еди-къде-си има (върви проверявай), обявявай и ти!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Анализ на ситуацията в света и СЗО

  20 Май 2022 13:57ч.

  Видео ( за жалост, само на английски): https://www.bitchute.com/video/89GKv7OatX0s/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Това е по-зловещо и от ИК, ГРЕВИО,

  20 Май 2022 14:09ч.

  Но купените медии изобщо не го коментират. За да могат Кирчовците, покрай студ, глад, война и пр. тихомълком да ни натресат окончателен отказ от българския суверенитет, та машите на Гей Билтс и Ко. в СЗО да се разпореждат със здравето, живота и свободата ни, както им се разпореди от Дълбоката държава. А вкараните, без да ни питат, чужди войски да ни газят и трепят, ако протестираме.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ел. Пастир

  20 Май 2022 14:40ч.

  Преди оградата, за заграждение се е използвал жив плет или на евроатлантически - "hedge" или в днешните модерни времена на дигитализация - "ел. пастир". "hedge" също означава и застраховка.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ел. Пастир

  20 Май 2022 14:41ч.

  За СТРАХ овка. Понеже някой не е смел и много го е страх, той използва "hedge". Богатите използват хедж фондове, защото ги е страх да не си загубят паричките - затова си ги застраховат. Държавите също използват "hedge". НАТО е един държавен "хедж" фонд, който застрахова богатствата на колективния запад.. да ни му ги открадне дядо торбалан от русия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ел. Пастир

  20 Май 2022 14:42ч.

  СЗО също е един здравен "hedge" фонд. Той обаче ни пази от генномодифицираните болести излизащи от военните биолаборатории в източна украйна. Та така за огражденията. Конска му работа. За коне с капаци.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Русия е напуснала СЗО.

  20 Май 2022 17:01ч.

  Както и още две други световни организации, чиито имена не запомних... До края на м.Май може да се подаде молба за напускане... Ако имаме гласове (не казват колко броя, но колкото повече, толкова по-добре) и ние можем да излезем от нея. Това променя статута ни автоматично от "член" на "консултант"...според Пламен Пасков. Лошото е, че ПППП са ГЛОБАЛИСТЧЕТА и едва ли ще го допуснат...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Още не е напуснала СЗО

  20 Май 2022 20:25ч.

  Но Русия е започнала процедури по напускане на СЗО и СТО. Това са великолепни новини за руснаците ! Просто ако редовите руснаци знаят колко добри са тези новини, особено напускането на САТАНИСТКОТО СЗО - ще дадат топовни салюти ! Русия ще пребъде, а ние час по-скоро трябва да напуснем Еврокочината и да изгоним американските бази !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Анонимен Робот

  20 Май 2022 20:56ч.

  Ако това за пандемията е истина, в СЗО явно дори не са наясно с термините в епидемиологията.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • А шефът на СЗО

  21 Май 2022 10:16ч.

  дали наистина е лекар? Май някъде бях чел противното, просто се интересувам, ако някой знае, да сподели подробности.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Moronic variant

  21 Май 2022 13:15ч.

  Ново 20 - УТРЕ, на 22 май, на ежегодната си среща, СЗО се готви да променя международните здравни регулации (International Health Regulations) под натиска на САЩ. Ей го документа: https://healthpolicy-watch.news/wp-content/uploads/2022/02/C.L.2.2022-IHR-amendments-English.pdf В общи линии до голяма степен се повтарят точките от предмета на статията.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Moronic variant

  21 Май 2022 13:20ч.

  В общи линии, СЗО няма да кооперира с държавите, а ще ги ИНФОРМИРА за това, което трябва да направят, без проверка на място, по препоръка на няколко комитета, включително и само по подозрение (да повторя - без проверка) за "здравна спешност".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Единственият метод

  21 Май 2022 21:45ч.

  пс който сатанистите държат в подчинение държавите е ПЛАЩАНЕ НА ПАРИ на отрепките , които са насадени за техни политически "лидери" .Няма друг механизъм, само с изливане на пари уродите подписват такива "конвенции" , "пактове" , задължения , с които предават суверенитета на страните си в ръцете на САТАНИСТИТЕ !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи