Пада зелената блокада на „Струма“. Екипът на Сандов надписвал броя на смокове, костенурки и мечки, за да спре проекта

Пада зелената блокада на „Струма“. Екипът на Сандов надписвал броя на смокове, костенурки и мечки, за да спре проекта

Следвайте "Гласове" в Телеграм

Нов шанс за довършването на магистрала “Струма” през Кресненското дефиле даде вчера Националният съвет по биологично разнообразие към Министерство на околната среда и водите.

На свое заседание съветът прие общи, приоритетни, специфични и подробни природозащитни цели за защитена зона “Кресна - Илинденци” и защитена зона “Кресна”, каквито бяха и изискванията на Европейската комисия. Именно липсата на приети подобни природозащитни цели използва като причина да спре временно действието на ОВОС-а за избрания източен вариант на магистрала “Струма” в последния ден на кабинета “Петков” бившият екоминистър Борислав Сандов, като пореден опит на “зелените” да спрат изпълнението на инфраструктурния проект.

Избраният “източен вариант” за преминаване през Кресненското дефиле предвижда движението в посока Кулата на магистрала “Струма” да е по съществуващия път в дефилето, който ще се рехабилитира, а движението към София да е в източна посока от дефилето.

След приемане на природозащитните цели се отпушва довършването на проекта, тъй като настоящият ОВОС остава валиден до май 2023 г., обясниха за “Труд” експерти от пътно-строителния сектор. Следващата стъпка е да се направи анализ дали одобреният вариант за довършване на магистрала “Струма” отговаря на приетите от Националния съвет по биоразнообразие цели. Те бяха променени от служебния кабинет, след като бившият зам.-министър Тома Белев им завеща доклад с искане за допълнителни мерки, базирани обаче на манипулирани данни.

Така реално има възможност до май 2023 г., след изготвяне на анализа и в случай, че той показва, че готовият ОВОС отговаря на приетите природозащитни цели за Кресна, да бъдат подписани и договорите с избраните двама изпълнители. Ако магистрала “Струма” не бъде изцяло завършена до края на този програмен период на европомощта - 2027 г., страната ни рискува не само да изгуби финансирането за този последен участък от магистралата, но и да върне получените до момента европейски средства за изграждане на останалите отсечки. Или общо близо 1,6 млрд. евро.

Новото трасе в посока от Кулата към София е разделено на две отсечки. За изпълнител на отсечката с дължина от 13,2 км е избрано обединението “АПП ЛOT 3.2.1”, в което участват компаниите “Грома Холд” ЕООД, „ Европейски пътища” АД, “Bодно строителство - Благоевград” АД, “Пътпроект EOOД и “Вахостав-CK”. Търгът за втората отсечка от новото трасе през Кресненското дефиле с дължина от 10,4 км спечели ДЗЗД “AM Струма - 3.2.2.”. В него участват “ГБC-Инфpacтpyктypнo cтpoитeлcтвo” AД, “EПOC-Eмпpeзa Пopтyгeзa дe Oбpac Cyбтepaнeac” AД и “Глaвбoлгapcтpoй Интepнeшънъл” AД. Сроковете за завършване на всяка от отсечките са малко над 4 години или 1556 дни, а цените, с които те спечелиха през 2019 г. и 2020 г., са съответно близо 500 млн. лв. и 475,2 млн. лв.

Според експерти предимство на избраното трасе, което разделя трафика през дефилето в двете посоки, е именно еднопосочното движение на превозни средства, което съществено ще намали трафика в дефилето и риска от инциденти.

Освен това този вариант дава възможност за значителна гъвкавост при експлоатацията на участъка, каквато в момента липсва. В случай на инциденти, аварии, природни бедствия или други събития, засягащи едното платно, движението ще може да бъде веднага пренасочено по другото. Това ще позволи бърза и безопасна реакция на институциите, както и ще намали затрудненията и забавянията на трафика през това време. Освен това избраният вариант, според направените анализи, е и най-икономически изгоден и щадящ околната среда.

Екипът на Сандов променял данни, за да спре проекта 

Лъгали за местообитанието на защитени видове

Надували са броя на смокове, костенурки и мечки 

 

Еколози подменяли данни за броя и местообитанието на защитени видове, за да спрат строителството на магистрала “Струма” през Кресненското дефиле.

За да спре проекта за изграждане на магистрала “Струма” екоминистерството по времето на управлението на бившия министър от кабинета “Петков” Борислав Сандов и заместника му Тома Белев е променяло данни за популацията и местообитанието на защитените видове. Това става ясно от писмо, написано през август от председателя на УС на Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) Иво Иванов в коментар на предложените тогава природозащитни цели за район Кресна, които впоследстивие са редактирани според реалните данни и изискванията на Европейската комисия от служебния кабинет.

Министерство на околната среда и водите е манипулирало данни, предоставени от външни консултанти, за да разшири обхвата на зелените зони и да предвиди повече мерки за опазване на защитени животински видове в места, които са слабо пригодни или непригодни за живота им. Като с тези си действия ековедомството е рискувало страната ни да връща на Брюксел 1,6 млрд. евро, които щяха да се изплащат от всички български граждани.

В писмото си от август АПИ обяснява подробно слабостите на изготвените доклади от “зелените” експерти в министерството. Най-съществените забележки в писмото са именно за изтриване на данни, събрани от наетите външни консултанти (“Дикон Груп” ЕООД), непълно използване на налични данни от МОСВ и дори “необясними промени на параметри и целеви стойности спрямо изначално заложените от експертите, работили за “Дикон Груп” ЕООД (в някои случаи повече от 50% или 100% от първоначалните стойности)”. Като примери за промяна на изходните данни, въз основа на които е изготвен докладът от АПИ посочват данните за местообитанията на ивичестия смок, леопардовия смок, широкоопашатата костенурка, шипобедрената костенурка и на кафявата мечка.

От АПИ посочват и че са премахнати “ключови части от първоначални доклади, изработени от учените, работили по четвърто ниво на Природозащитните цели. Цели секции са просто изтрити без да е предвидена логическа аргументация защо точно тези параграфи са премахнати. Веднага прави впечатление, че това са предимно текстове, съдържащи конкретна информация под формата на данни и цифри”. Променяни са параметри относно размера на популацията и на местообитанието на ивичест смок, леопардов смок, шипобедрена костенурка, шипоопашата костенурка, обикновена блатна костенурка, вълк, кафява мечка. Това са именно животните, заради чиито брой (както се оказва значително променен от реалния от “зелените” експерти) природозащитниците настояват да не се строи магистрала “Струма” по източния вариант, въпреки че според наши и чужди експерти той е най-щадящ за околната среда, може да се изпълни най-бързо, най-евтин е и ще спаси десетки човешки животи.

Освен това е скрита и информация относно местообитанията на земноводни и влечуги, като “зелените” са написали, че такива има по цялото протежение на съществуващия път през Кресненското дефиле, а истината е, че тези видове се срещат фрагментарно край пътя и лесно могат да бъдат предвидени съоръжения за пресичане на трасето.

“Преформулираните пасажи напълно променят семантичната натовареност на текста и променят същността на изводите”, заключават от АПИ. Или с други думи “зелените” са боравили с данните както дяволът чете евангелието и са променяли данни, за да защитят първоначалната си идея и да спрат строителството на магистрала “Струма”.

Позиция на “Природата за хората и регионите”: Предложенията били в полза на чужди фирми, не са използвани научни данни

 

Редица организации са изразили отрицателни становища за свършената работа докато министър на околната среда беше Борислав Сандов.

Становище за свършената работа от бившето ръководство на екоминистерството по време на кабинета “Петков” и предложените природозащитни цели в защитените зони “Кресна - Илинденци” и “Кресна” дават от Национална гражданска коалиция “Природата за хората и регионите”. “Буди недоумение кой, защо и по каква причина е променил разработените преди 2 години, по методология съгласувана и одобрена от Европейската комисия, цели. Ние подозираме, че това е направено в полза на неправителствени организации с финансови интереси, лобиращи за чужди фирми”, гласи официалното становище на организацията.

Според становище на Национална гражданска коалиция “Природата за хората” поправките в природозащитните цели, направени от бившето ръководство на министерството, “не са основани на достоверни научни данни”. “В “работната група”, която е правила промените, не са допуснати заинтересовани лица от района, представители на общини и местните общности”, посочват от организацията. “Има обосновани съмнения, че изработените промени са тенденциозно насочени, за да се провали довършването на АМ “Струма” през Кресненското дефиле. Като част от участниците в процеса са свързани с неправителствени организации, директно лобиращи за тунел”, посочват от “Природата за хората”. И допълват, че промените са правени в период, в който начело на МОСВ е Борислав Сандов, който “ясно изразяваше позиции, че трябва да се изгражда тунел”.

Отрицателно становище за предложените промени по време на бившето ръководство на екоминистерството дават и от Национална асоциация “Българско Черноморие”. Всички тези становища явно са взети предвид от сегашното ръководство на министерството.

Проф. Димчо Иванов, Факултет по природни науки - Шуменски университет, пред “Труд News”: Вече имаме цели, чрез които да опазим двете защитени зони

 

Остава първоначалният вариант на доклада за двете защитени зони “Кресна” и “Кресна - Илинденци”, който е разработен от фирма и е приет от МОСВ, защото проектът е приключил и резултатите са приети като достатъчно надеждни. Има малки допълнения, постъпили в резултат на обществените обсъждания.

Всъщност решението на съвета по биоразнообразие означава, че ще има специфични цели, които са характерни за всяко местообитание, във всяка от двете зони. Става въпрос за цели, които трябва да си поставим като държава и да опазим биоразнообразието в двете зони. През следващите месеци вече трябва да бъдат разработени мерки, за да бъдат постигнати целите. Това е изискване на ЕК.

На съвета натежа мнението на министерството, на представителите на университетите, на БАН и смятаме, че това, което е свършено, е свършено качествено. Целта на лобито на НПО-та е всъщност да разширят площите, които са пригодни за няколко животински вида. От 138 животински вида те имат претенции към седем. Казват, че площите за тях са твърде занижени и смятат да ги разширят с допълнителни, но мисля, че колегите от МОСВ добре се аргументираха, като казаха, че тези площи са такива, които са само потенциално подходящи, а някои са почти неподходящи. Тоест, ако ги включим и тях, означава, че държавата се задължава да ги опазва. Ако са слабо подходящи, тогава ние ще влагаме средства в нещо, което не гарантира, че там ще имаме от тези животни, които се опазват, и парите на практика няма да бъдат оправдани като разход.

МОСВ ще публикува решението ни. ЕК трябва да е доволна, защото те вече са разглеждали доклада в първоначалния му вид. Техни експерти са участвали в това преглеждане и са казали, че всичко е наред. На практика заради виждане на други колеги се наложи отново да бъдат преразгледани текстовете на доклада.

С промяната няма да загубим евросредства 

Актуализират цени на договори с пари от Брюксел 

Шишков се срещна с бранша

 

По европейските програми има ресурс, който може да бъде използван за индексация на дейностите по вече започнатите проекти. В противен случай неизползваните средства по тези програми ще бъдат изгубени за страната ни след приключване на програмния период. Това обясни регионалният министър Иван Шишков на среща със строителния бранш, чиято цел е да се отпуши процеса по преизчисление на цените по старите строителни договори, така че да се вземе предвид поскъпването на строителните материали и ръста на инфлацията.

Министър Шишков призова представителите на строителния бранш да проявят активност и да започнат работа по анализ и изчисляване на индексацията на извършените дейности по започнатите строителни обекти, за да получат възможно най-бързо пари от европейските програми.

 

Източник: "Труд"

 

 

 

Коментари

 • Леля

  14 Окт 2022 12:10ч.

  Екотерористите трябва да бъдат отстрелвани на място.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Зодия Прасе

  14 Окт 2022 12:24ч.

  Не може. Те са защитени видове.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Долу ръцете от Сандов !!!!

  14 Окт 2022 12:54ч.

  Поне докато не загроби Гном и Бойкикев

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • До ЗодияПрасе:

  14 Окт 2022 18:20ч.

  След като са защитен вид - веднага да бъдат вкарани или в някоя зоологическа градина, или при Бай Ставри да се ремонтира някоя килия по стандартите на зоологическа градина, и да бъдат изпратени там! Германците миналата година викаха "Зелените - на бесилото"!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ретранслатора

  14 Окт 2022 12:28ч.

  Нещо, като Съд, Прокуратура и т.н.?!?!?!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • гигантомахия

  14 Окт 2022 12:40ч.

  Смокове, костенурки и мечки! Звучи като заклинание на вещерици. Тези дето като смок са сумакали млякото на Майка България, пак са върнати в люпилнята на вещериците в центъра на София. Ще мътят новото яйце на бащата-вещер. Липсва само нокът от чернокрака сврака, рогче от пещерен прилеп и перо от ощипана дива гъска, за да заври с пълна пара котела в котелното на 48-то фатално НС.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • сантуцо

  14 Окт 2022 13:24ч.

  Как ще липсва "нокът от чернокрака сврака" бе, колега? Ами, еротично възбудената от президента Зеленски ,известна и като "тежката артилерия" от Дулово или гаубицата на Боко Тиквата, тая чернокрака сврака, къде я пропуската?:)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Христо

  14 Окт 2022 12:51ч.

  лошото е че обикновенния офис планктон в столицата е подведен от тея екоталибани...а офис планктона на всичкото отгоре е и тъп

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Офис-планктона ще изчезне като такъв

  14 Окт 2022 15:51ч.

  Част ще се изнесат в западна посока подир умиргащите евроатлантически ценности, част ще се върнат в провинцията, част ще отидат в по-добрия свят

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • эээээээээээээ

  14 Окт 2022 12:57ч.

  Къде е ГЕШЕФ? Това си е ОПГ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • бъларски данъкоплатец

  14 Окт 2022 13:07ч.

  извинете, но не виждам при такива данни да има съобщение от Прокуратурата за започната проверка и привличане на сандов и съучастниците му към отговорност. това е милиард и половина държавни народни пари? аз за това ли плащам данъци, за да се прикриват такива престъпници от прокуратурата? арести?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • сантуцо

  14 Окт 2022 13:20ч.

  Добре, бе тия дзелени какъв им е проблема с магистрала Струма? И как се е разбрало, че са надписани смоците? Да не с броени пак? Как ги броят, като излязат на припек или ги дебнат да минат от някъде?:)))))))))))))))

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Смоците имат ЕГН-та вероятно

  14 Окт 2022 15:54ч.

  Щом преди време бях броили и комарите по Дунав, смоците трябва да имат най-малко ЕГН. Нищо чудно и да попълват избирателните списъци ?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Зодия Прасе

  14 Окт 2022 13:38ч.

  Населението в този район (пък и не само) обича да си попийва, както се казва "като смок", така че ако то също е включено в статистиката, няма грешка и нарушение.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Народеее ????

  14 Окт 2022 15:05ч.

  ПЕДЕРАСТ!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ее то беше ясно

  14 Окт 2022 15:27ч.

  Питайте го кой му нарежда такива работи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Man

  14 Окт 2022 21:33ч.

  Сандов и Белев са майкопродавци,финансирани от американски и европейски НПОта,за да не маже в България да се изгражда инфраструктура,защитници на интересите на швейц. ,австрия, и др.Те са причината да не се построят въжени линии в Банско ,Витоша и др маста.С фалшиви,като тези горе доказателства.Просто си получават парите,за да пречат България да бъде конкурент на други държави.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Викт

  15 Окт 2022 0:02ч.

  Те тава дебелото еднооко не било смок, онези задници не били костенурки, Прасчо?!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Павел

  18 Окт 2022 17:13ч.

  Борислав Сандов и човека, който седи зад него - олигархът Иво Прокопиев, трябва да бъдат съдени за държавна измяна и работа против интересите на България!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи