Комсомолският плам за Еврозоната на елита и реалните щети за България

Комсомолският плам за Еврозоната на елита и реалните щети за България

Автор: Григор Сарийски, Фейсбук

 

Покрай активната пропагандна кампания около Еврозоната се опитах да подредя някои доводи „за“ и „против“ предстоящото присъединяване, което нашият (пази Боже!) политически и икономически елит очаква с комсомолски плам и тупане на опашка. Ето какво излезе:

1. В момента в който подпише, България ще загуби завинаги правото на самостоятелна парична политика. В момента тя действително не провежда такава, тъй като валутният борд не допуска БНБ да определя лихвени проценти или да се намесва на паричните пазари, но в същото време България притежава най-важното – притежава суверенното право да овласти БНБ да използва отново тези инструменти. Факт, който учтиво се подминава в коментарите по темата е, че решението за това (засега) е изцяло в правомощията на българския парламент. Поне до влизането в Еврозоната, когато това право ще бъде изгубено завинаги. Радетелите за скорошно присъединяване изтъкват като довод че щом като не го ползваме от толкова време, въпросното право е напълно излишно, но това е като да ви агитират да си унищожите акта за собственост, след като от години не сте упражнявали правата си да продадете или да отдадете под наем някой имот.

2. Няколко години след присъединяването ще се освободят част от буферите, които в момента гарантират стабилността на българските банки. Бидейки страна, която не е член на еврозоната България поддържа по-строги изисквания за стабилността на банките които функционират на нейна територия. Така например в края на март капиталовата адекватност на търговските банки в България е над 22% докато в Еврозоната е под 16. Подобна е и разликата при съпоставката на коефициентите на ликвидно покритие (около 260 в България срещу 160 в еврозоната). Именно намаляването на регулаторно изискуемите праговете и освобождаването на въпросните буфери е една от основните цели на банкерската гилдия. Неслучайно именно нейните представители са най-активни по темата, тъй за тях това означава ни повече ни по-малко освобождаване на ликвиден и капиталов ресурс, които след това ще бъдат вложени в друг бизнес или в разширени на настоящия. С други думи чорбаджиите в бранша ще започнат да печелят повече. Проблемът е, че по дефиниция свиването на който и да е буфер води до ограничаване на устойчивостта на банките и при един неблагоприятен развой на събитията лесно може да се стигне до фалит. Вече имахме възможност да наблюдаваме такива случаи при някои от страните от т. нар. „периферия“ и ако и България стане част от същата периферията това би бил най-вероятният сценарий и за нейните банки.

3. Ще отпаднат таксите за превалутиране от лева в евро. Причината да включа този пункт към негативите е, че веднага след това търговските банки ще компенсират отпадналите такси с налагане на нови такива или пък с увеличение на съществуващите (за откриване на сметка, за наличност, за теглене и пр.). Все пак няма банка която ще се съгласи да печели по-малко само заради това, че на българското правителство му е хрумнало да се натресе в някакъв валутен съюз, пък бил той и европейски. Проблемът е, че новите такси ще бъдат преразпределени между всички клиенти, т. е. докато сега разходите за превалутиране тежат основно на компаниите с международен бизнес (с доставки или пласмент зад граница) то компенсацията за отпадналите приходи от превалутиране ще тежи върху всички български граждани.

4. Само за няколко години ще се нагнети допълнително инфлационно напрежение и ще последва ръст на цените, който ще доведе до ограничение на платежоспособността и реалните доходи на българските граждани. Често дискусиите за ползата и вредата от влизането на България в Еврозоната се свеждат до това дали ще има инфлационен шок и това до голяма степен пречи да се стигне до същината на проблема, а именно че истинският ценови шок ще дойде по-късно и просто няма да бъде отчетен като ефект от присъединяването, но това няма да го направи по-слаб. Фактор за „следприсъединителната инфлация“ е предстоящото намаляване на изискуемите задължителни резерви от 10% на 1%, а оттам и до увеличаване на така наречения паричен мултипликатор. Това ще стимулира паричното предлагане и нарастването на парите в обръщение трайно ще изпреварва увеличението на предлаганите стоки и услуги, което пък ще доведе до тяхното обезценяване. С други думи със своите спестявания или с фиксираната си заплата след няколко години престой в еврозоната българинът ще може да си купи доста по-малко стоки и услуги, отколкото преди това.

5. Задлъжнялостта ще нарасне, поради улесненяване на достъпа до кредити (както за гражданите и бизнеса така и за българското правителство). Това всъщност е един от широко прокламираните „позитивни“ ефекти от присъединяването към Еврозоната. Често чуваме как страната ни ще получи автоматично по-благоприятен кредитен рейтинг и така желаещите да отпуснат кредит на местните стопански агенти или на нашият министър на финансите ще станат много повече. Проблемът е че веднъж започнал този процес не може да бъде спрян Достатъчно е да погледнем случилото се с Гърция, чиято задлъжнялост преди влизането в Европейския съюз беше едва 1/2 от БВП, но до 2001 г., когато страната влезе в Еврозоната вече достигна над 100%, а след това, само за няколко години - до началото на дълговете криза се увеличи двукратно. Това са кредити, изтеглени от неособено добросъвестните представители на предишните гръцки правителства от банки които са им ги предоставяли с ясното съзнание че няма да бъдат върнати по нормалния начин и сега тежат върху бъдещето на много следващи поколения гърци. N.B. често се изтъква че ЕЦБ и високите рейтинги са помогнали за „спасяването“ на Гърция, но някак удобно се пропуска че първо, Гърция изобщо не е спасена (тъй като в момента е още по-задлъжняла отколкото преди) и второ – ако тази страната не беше допуснала грешката да приеме Еврото, тя никога нямаше да задлъжнее толкова. Просто по-високите лихви и по-ниският рейтинг щяха да спрат процеса още в зародиш.

6. Ще се улеснят капиталовите потоци към и от България поради отпадането на рисковата премия, както и поради облекчението на някои регулаторни пречки които действат в момента. На пръв поглед това изглежда като чиста печалба но всъщност ще доведе предимно до напомпване на спекулативни балони, а оттам и до ерозия на стабилността на финансовата система като цяло. Като един от емблематичните примери в това отношение могат да бъдат посочени кипърските банки. Както е известно, през 2013 г. банките в Кипър държаха в структурата на активите си голям обем гръцки държавни ценни книжа, които осигуряваха доста добър доход, но и носеха риск, който беше официално подценен в рейтингите на големите агенции, тъй като Гърция беше страна-член на Еврозоната и поне на хартия не би трябвало да има проблеми с обслужването на заемите си. Проблемите за Кипър започнаха, когато в резултат от мерките по преструктуриране на гръцкия дълг, портфейлите на кипърските банки рязко се обезцениха и възникна риск от банкрут на цялата банкова система в страната. Тогава Европейската комисия и Европейската централна банка „предложиха“ на банките в засегнатата страна да се спасяват самостоятелно !?!? Те изпълниха това предписание, „спасявайки“ се с цената на частична експроприация на средствата на своите депозанти, въпреки че Подобно решение е несъвместимо с принципа за неприкосновеност на частната собственост. Просто към онзи момент то беше единственото възможно.

7. Лихвите (вероятно) ще паднат, или ако влезем в период на покачващи се лихви, просто техният ръст ще се позабави. Това ще стимулира финансирането на всякакви безсмислени проекти с ниска добавена стойност поради простата причина че цената на това финансиране ще бъде по-ниска. С други думи, няколко години след като влезе в Еврозоната, България ще се сблъска с проблема на т. нар. зомби компании, тоест такива които могат да съществуват само благодарение на задържането на ниски лихви. По правило подобни компании не могат да осигурят достойно възнаграждение на заетите в тях и това ще доведе до допълнително стагниране на реалните доходи на българите, които бездруго и в момента са най-ниските в рамките на ЕС.

8. Ще разберем какво е „асиметрични шокове“. На собствен гръб. Подобни шокове се получават, когато макроикономическото развитие в една страна се отклонява от преобладаващия бизнес цикъл в цялата еврозона. Това може да са и отклонения, дължащи се спекулативен приток на капитали, инфлационни процеси, бюджетни проблеми, загуба на конкурентоспособност и пр. Асиметричните шокове са проблем за който все още не е разработено практическо решение (макар на теория да е известно какво трябва да се направи), тъй като ЕЦБ трудно може да води парична политика, която едновременно да овладява риска от прегряване в някои страни и дефлационните процеси в други.

9. Всъщност най-големият проблем е липсата на предсказуемост и предвидимост. Еврозоната вече наруши повечето от старите си клетви, като например спазването на критериите от Маастрихт, или пък т. нар. „no-bail-out rule“, а тепърва ще нарушава още много, тъй като предстои коренна промяна на начина по които функционира тази общност. Чуват се все по-настойчиви гласове за обединяване на дълговете (т. нар. „момент на Хамилтън“) което означава, че от около 1/4 към БВП в момента, България може да осъмне с почти четирикратно по-голям дълг (доколкото средната задлъжнялост на еврозоната в момента е над 97%). Предстои преразглеждане на самите маастрихските критерии, увеличение на капацитета на механизмите за стабилност (което ще доведе до допълнителни разходи за страните-членки), разширение на правомощията на ЕЦБ и т. н. България няма да може да се противопостави на нито едно от тези условия, независимо колко е вредно за нея самата тъй като правото на вето по всяка вероятност скоро ще отпадне от общия регламент на ЕС, а след като започне перестройката ще отпаднат и доста други „европейски“ права.

В заключение, ако можех да перифразирам един известен американски политик, бих обобщил горните разсъждения с „майната ѝ на Еврозоната“, обаче просто не съм такъв човек.

 

Заглавието е на "Гласове"

Източник: Фейсбук

 

 

 

Коментари

 • тралала

  15 Май 2022 8:40ч.

  Такива анализи чакам от разни експерти и жупналисти, но поне един се сети да го направи. За мен като неспециалист фактът, че няма механизъм за излизане от еврозоната и настояването от страна на асенчо и други "приятели" на Българи са достатъчни доводи да не приемам това решение като полезно за мен и България.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • OТЧЕ ВАШ

  15 Май 2022 10:28ч.

  Григор Сарийски и професор Иво Христов, са ЕДИНСТВЕНИТЕ УМНИ МЪЖЕ в кочината Булгаристан !!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • рукола Z

  15 Май 2022 16:29ч.

  Отче твой, има много умни хора в България, това, че не са около теб, си е лично твой избор... ако обичаш, дръж се с уважение към България и българите!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мери

  15 Май 2022 9:46ч.

  Трябва да се слушат експерти с такъв капацитет и знания, също и с ясно говорене за лаиците. За първи път слушах доц. Сарийски преди няколко месеца и оттогава гледам да не го пропусна. Поздрави!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мери

  15 Май 2022 9:53ч.

  Ще добавя, че 7 държави от Евросъюза не са приели еврото и явно нямат такива намерения: Дания, Швеция, Полша, Чехия.....не се сещам за останалите в момента, Хърватия се готви за приемането му до една година..... и т.н.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • nan

  15 Май 2022 10:24ч.

  виж какво става с Финландия и Швеция и НАТО - няма да се учудя, ако изведнъж тези държави ги решат да приемат юрото.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Абе тези хървати,много глупави,бе,другарю Сарийски

  15 Май 2022 10:24ч.

  Още догодина се натискат да влизат в Еврозоната.А пък глупавите Чехия,Словакия,балтийските републики и други страни,вече колко години станаха в пЕврозоното,пък не искат да излязат от Еврозоната.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • тралала

  15 Май 2022 11:00ч.

  Чехия не е в еврозоната.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • thenewone

  15 Май 2022 11:03ч.

  От тяхна гледна точка и ние се натискаме. Иначе - ноо катилски: "другарю Сарийски". Демек - камуниз. Интересно, ако се случи, да имате честта да влезете в пряк диалог с г-н Сарийски и на такова обръщение към него, той Ви отговори: "Виш ся, тъпанарино, всяка коза за свой крак. Демек Хърватия си има нейните особености, ний си имаме наште особености", как ще продължите високонаучната дискусия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Новият

  15 Май 2022 11:14ч.

  Нормално.КомуниЗа се аргументира винаги със обиди,псувни,принизяване,високомерие,абе всички съществуващи народо/комунистически"ценности".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Factcheck

  17 Май 2022 15:29ч.

  Чехия не е в Еврозоната. Малко да беше попрочел преди да пишеш. Тогава щеше да видиш, ча държавите с най-висок стандарт са извън Ез и нямат никакво намерение да влизат. И да знаеш - не защото са глупави.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Комсомолски плам против Еврозоната

  15 Май 2022 10:28ч.

  естественно от бивш върл комсомолец,верен на Партията ...до гроб. Вече колко години,не съм чул за мощни протести и вълнения срещу еврото от държави ,скоро влезли в Еврозоното. Да посочи червения доцент Паралийски,пардон Сарийски, такава държава.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ОТЧЕ НАШ

  15 Май 2022 11:16ч.

  Прочетох го...бисера.Три пъти се прекръстих и си плюх в пазвата.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Малко ум ама навреме

  17 Май 2022 15:26ч.

  Няма протести, защото правят референдуми. Или за Еврозоната, или пък още в началото - искат ли в ЕС или не. Всички, освен България, ама като ти гледам коментара... май има защо.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Дядо ти

  17 Май 2022 15:30ч.

  Добре си направил. Сега си стой на място и само чакай да дойдат ония, с белите престилки, ча да си те приберат.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • В България хитреци много, но тези с акъл - малко.

  15 Май 2022 10:49ч.

  Това е причината и за тази поредна безумна идея. Всичко това ще свърши с един голям "пляс" по асфалта.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • zzz

  15 Май 2022 10:57ч.

  Основната цел на приемане на еврото е да загубим окончателно Суверинитета си и Никога повече да не можем да сме независими или в сфера на влияние на Русия.Сметката за това ще плащаме Ние. Вън от ЕС вън от Еврозона!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Значи в Еврозоната ака влезем...лоша,

  15 Май 2022 11:20ч.

  ама влизането в Евразия е прекрасно.Розови комунистически сънища.България е била,е и ще бъде винаги европейска страна ,а не евразо/татарска държава с център - Московската кочина.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • баh

  15 Май 2022 11:48ч.

  Никъде не прочетох, че алтернативата на влизане в еврозоната е влизане в Евразия. Според мен авторът ЯВНО е "ЗА" запазване на лева... Но като нямаш доводи срещу тезите му, явно трябва да си изфантазираш нещо.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Папагалите не фантазират

  17 Май 2022 8:49ч.

  те повтарят само чужди думи, а ако им дават зрънце - стават много старателни

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Хайде холан

  17 Май 2022 15:37ч.

  Нещо си се объркал. Розовото е цветът на умните и красивите, така че не мешай комунистите в тая работа. Пък за Евразия и Москва не знам... търся къде го е писал и не виждам. Виж да не е да си сънувал нещо розово.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Сарийски

  15 Май 2022 11:29ч.

  Сарийски👍🏻👍🏻

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Играта

  15 Май 2022 12:12ч.

  Буквално преди 3 дни публикувах тук серия от постинги, с които твърдях същото и направих същия извод. Налагаше се да бъда по-скоро декларативен, доколкото тематиката е сложна, а и тук това е единственият възможен начин изява. Завърших изложението с твърдение, че Сарийски е човекът. Симптоматично е и се радвам, че толкова скоро той така понятно и широко разяснява темата.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Иванов

  15 Май 2022 15:29ч.

  Един въпрос от мен:Защо и докога ще обиждаме и унижаваме комсомолците?И чии интереси се обслужват с това отношение към организации като Чавдарче и Комсомол?А иначе Сарийски е един от малкото останали икономисти в страната,останали непоразени от болестта "либерализъм".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • до Иванов 15,29

  15 Май 2022 16:18ч.

  Колега, Сарийски по-скоро няма личен опит и допир да Комсомола. Прав си, говори метафорично и заучено. Но за общото, обобщеното и типичното е прав - някога т.н. Комсомол беше основно място за изява на млади кариеристи, които искаха летящ старт и добри персп. за израстване. Секретарите говореха надъхано и фалшиво и викаха другарки за политагитация с плам.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Иванов

  15 Май 2022 20:34ч.

  Колега,да си чувал например за една организация,наречена Младежки ГЕРБ?А колко още партии от новото време си сътвориха младежки организацийки,секцийки и прости сборища?И повярвай ми,там партийните кариеристи с неприкрити мечти за личен Рай на чужд гръб са безбройно множество.Но никой не ги заклеймява.Замислете се ЗАЩО ?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Mamut

  17 Май 2022 10:02ч.

  Младежкото ДПС е пример, даже сега лидера мустафа Карадайъ е бил председател на младежкото ДПС Депесарския комсомол има много примери например Владко Горанов

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • рукола Z

  15 Май 2022 16:27ч.

  Бъдещият финансов министър на България! Най-добрият! 👍

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • щом кирчо и асенчо станаха премиери

  15 Май 2022 17:15ч.

  значи и убиването на лева е зло, което не бива да изключваме. България е обсебена от злодеи, които са способни на най-невероятни престъпления. По задлъжнялост и близост до технически фалит еврозоната е по-уязвима от д0лаpа и дано нейната кончина ни изпревари.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи