Илко Семерджиев: Пълен провал на Сербезова в здравното министерство

Илко Семерджиев: Пълен провал на Сербезова в здравното министерство

Бях решил да напиша кратък анализ за управлението на предишната министър на здравеопазването Асена Сербезова. 

Забавих се защото издирвах евентуалния ѝ отчет, но се оказа, че не е било нужно защото написаното в него въобще не отговаря на разбирането за това какво трябва да представлява един отчет. С две думи – „отчела“ е, че е правила работни групи, анализирала е, контролирала е, давала е на прокурор разни хора, уволнявала е и е назначавала и т.н. – все административна работа, която по принцип се извършва от администрацията и не може да бъде управленски отчет. 

В този смисъл отчет няма – няма управленски отчет, да не говорим за политически. Управленския и политическия отчет следва да се направят в съпоставка с предизборните и коалиционните обещания, нещо което очевидно е нямало как да очакваме от човек спуснат в управлението и политиката от нищото – просто защото е срещнала Киро около фонтана на един площад, а преди това му е правила услуги за някакви хранителни добавки. 

Поради тази причина ще резюмирам пропиляното време от декември 2021 г. до август 2022 г. избягвайки да го наричам „мандат“ защото не е дори микро-частично изпълнен. Ще се концентрирам само върху коалиционното „споразумение“ от МОЛ-а, както следва:

1. Като „спешна“ мярка беше посочено, че ще се проведе разяснителна информационна кампания за ваксинирането с цел да се достигнат процентите характерни за държавите от ЕС; щяха да се създават множество мобилни групи за ваксиниране съвместно с БЧК, БЛС и университетите; да се постигне ясно разделение на потоците на пациенти с оглед поддържане на терапевтичната доктрина; да се направи детайлно епидемиологично проучване, включително Т-клетъчен скрийнинг. 

Резултат: Нищо от обявените спешни мерки не беше постигнато, мобилни групи не бяха създадени, а дневните ваксинации слязоха до най-ниското си ниво - имаше нулеви дни, въпреки че търсенето беше голямо, стигна се и до опашки от чакащи поради закриването на ваксинационните пунктове.

2. Трябваше да се оптимизират протоколите за лечение, базирани на научни доказателства. Наличието на протоколи щеше да бъде задължително, а прилагането му – отговорност на всеки лекар.

Резултат: И до момента лечебните заведения не разполагат с оптимизирани протоколи за лечение изготвени, одобрени и задължително доведени до знанието на лекарите.

3. Конституиране на кризисен щаб в областта на имунологията и епидемиологията.

Резултат: Няма създаден такъв щаб, естествено няма и резултати от евентуалната му дейност. 
С това скромните „краткосрочни“ вкл. „спешни“ мерки могат да бъдат оценени като несвършени и поради това с нулев резултат, но за сметка на това имаме пропиляно време, здраве и тежки последствия за здравно-демографските процеси в страната предвид увеличената заболяемост от Ковид оставен без лечение на пост и лонг-Ковид последствията.
Продължавам със средносрочните и стратегическите мерки:

4. Коригиране на дисбаланса в остойностяването на клиничните пътеки, извеждане от ролята им на финансов механизъм като първа стъпка към преминаване на нова система на финансиране – пилотен проект още през 2022 г.

Резултат: Не беше направено нито ребалансиране, нито пилотен проект въпреки, че през м. април следваше да се подпише нов НРД, който да отрази тези анонсирани намерения. Нещо повече – не беше дори изготвен нов НРД, поради което беше прибягнато до познатото манкиране, че нещо е свършено – Анекс, който включваше незаконните текстове от КТД (отменени впоследствие от ВАС) за заплатите.

5. Преформатиране на контролните функции на системата чрез изграждане на държавна агенция на национално и регионално ниво; контрол на качеството – да бъдат закрити съществуващите медицински одити в МЗ; създаване на независима Агенция за медицински одит и акредитация към Народното събрание; ефективно преобразуване на съществуващата Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ като Агенцията да е независима от МЗ; законодателни промени за повишаване ефективността на етичните комисии към съсловните организации; дейностите и структурите в труднодостъпни и отдалечени райони като инфекциозни, родилни и детски звена и отделения, както и социално значими за съответния регион звена да бъдат финансирани на база капацитет и потребност.

Резултат: Нищо от обявеното не е свършено, въпреки че то не изисква много време за подготовка и реализация.

6. Промяна в текущия модел на управление и финансиране: Подготовка за промяна на статута на държавните и общински лечебни заведения от „търговски дружества“; нов закон за лечебните заведения; приемане на наредба за детайлна оценка на труда на медицинските специалисти с оглед създаване на национална рамкова система за формиране на възнагражденията – рамковата система да отчита минимални почасови ставки, допълнителна квалификация, обема на извършената дейност и нейното качество; финансиране на дейностите на лечебните заведения на базата на техните реални приоритети, определени от здравната карта и на база качество. 

Резултат: Нищо от обявеното не е свършено, но съществуващото положение бе значително влошено – вместо Наредба за детайлна оценка на труда на медицинските специалисти, Асена Сербезова подписа незаконен КТД за заплатите (работодателите отказаха да го подпишат, не беше и регистриран), с който блокира възможността за увеличението им, а и приложението на Анекса към НРД поради решението на ВАС.

Ще спра до тук, защото за всичко останало от „коалиционното споразумение“ в сектор Здравеопазване дори не беше направен опит за реализация.

Ще спомена, обаче, за някои начинания, които министър Сербезова започна, някои от които (за щастие) се провалиха:

1. Към деня на гласуването на правителството – 13.12.2021 г. имахме 1 844 599 души със завършен ваксинационен цикъл или 26,67% общо. В края на мандата – 02.08.2022 г. със завършен ваксинационен цикъл са 2 064 682 (30,19%) или броя на ваксинираните при Сербезова е едва 220 083 души (едва 3,52% ръст) – пълен провал на най-големия приоритет на правителството, с който се ангажира дори премиерът – провал съпроводен с раздадени от държавния бюджет по 75 лв. на пенсионерите за неизвършени от това правителство имунизации. Общо решилите да се ваксинират към януари бяха 25 224 души, за които дължими са 1 891 800 лв., а изплатените по данни на МТСП – над 53 млн. лв. Данните към МТСП и НОИ се подаваха от министър Асена Сербезова, така че тя е отговорна за надплатените над 52 млн. лв. – това вече е прокурорски казус, освен поредната проява на непрофесионализъм, безотговорност и злоупотреба с парите на данъкоплатците.

2. Ликвидиране на „личните лекари“ и въвеждането на „лични фармацевти“ – най-странната идея на управляващите единствена по рода си в целия свят. Но... обяснима предвид образованието и интересите на министъра.

3. Направен беше опит (отново лобистки) за отнемане на правото на лекарите да изписват бели рецепти (неуспешен поради съпротива) – на свой Събор БЛС нарече инициативата на Сербезова „необоснована, неразумна и нерационална“.

4. Множество лекарства като клексан, пулмикорт, нискомолекулярни хепарини, антибиотици и др. изпаднаха в тотален дефицит не само в аптечната мрежа, но и в болниците, а аптекарката-министър ни успокояваше, че ги е включила в списъка на липсващите медикаменти вместо да се погрижи да бъдат осигурени.

5. Впоследствие промени алгоритъма на СЕСПА, така че от обявените над 370 липсващи лекарства бяха прикрити над 200, което позволи развихряне на техния реекспорт и задълбочаване на дефицитите, но пък някои паралелни търговци своевременно забогатяха. Междувременно цените на наличните лекарства скочиха с двуцифрени числа.

6. Междувременно изчезнаха и ротавирус-ваксините – така хиляди бебета бяха поставени в тежък здравен риск.

7. Обяви, че е „прекратила процедура на Кацаров“ за купуване на 12.5 милиона теста за ученици, обявена на 30.12.2021 г. (всъщност обявена от нея в нейния мандат стартирал на 13.12.2021 г.) и я изпратила „на Цацаров в КПКОНПИ с презумпция за корупция“... – фактическо набеждаване, с очевидната цел за собствено оневиняване и последваща промяна в спецификациите.

8. Обяви противоепидемичен „План Сербезова”, в който като най-важен фактор бяха изведени броя и запълването на интензивните легла (при най-лекия вариант на Ковид-19, при който се заемаха най-малко интензивни легла) – така ликвидира мерките в икономиката и в здравеопазването, тестуването, възнагражденията за първа линия и съществуването на Ковид отделенията в ЛЗ, нанесе най-големите пост и лонг-Ковид щети върху здравето на заразените, но недиагностицирани и нелекувани болни.

9. Не осигури никакво спазване на мерките и реален контрол. Така вместо да лекува болните и да запази здравите обеща да взима мерки чак в 3 и 4 фаза, което така и не се случи поради грешно (но нарочно) избрания водещ критерий.

10. Лобира за увеличаването на лекарствените разходи от бюджета на НЗОК, които през 2022 г. сумарно надминаха дори разходите за болнична помощ.

11. Увеличиха се и преките доплащания за лекарства, които отново се позиционираха като първенец сред всички видове доплащания в здравната система – над 80%. В абсолютно число доплащанията за лекарства в хуманната медицина вече достигат над 3,5 млрд. лева.

12. Прието бе и увеличение от 4 лв. на 10 лв. на аптечните такси за отпускне на лекарствените продукти, които са напълно реимбурсирани от НЗОК – над 200% по-голяма от потребителската такса за преглед и лечение при лекарите и ЛЗ.

13. Станахме свидетели на постоянен лобизъм за въвеждане на генерично заместване на лекарства дори под евфемизма „фармацевтична грижа“ от страна на министър Сербезова – концепция обслужваща единствено интересите на фарма-олигарси, които притежават вертикално интегрирани производители, дистрибутори и вериги от аптеки.

14. За пръв път имахме приет бюджет без секторна управленска програма.

15. За пръв път имахме мандат без секторна законодателна програма.

16. Не стана ясно защо КПКОНПИ и прокуратурата не забелязаха въобще конфликта на интереси на министъра на здравеопазването да съвместява правителствени и неправителствени постове – факт е, че от началото до края на своя мандат министър Сербезова си остана несменен председател на Българския фармацевтичен съюз. Сега може да претендира да се върне пак там като председател.

17. Националната детска болница си остана на ниво анализи, при междувременно съсипване на болница Лозенец – блокаж, загуба на време, пари и перспективи. Дори гр. Бургас изпревари Сербезова стартирайки местен проект за детска болница.

18. Нов НРД за следващите 3 години не беше създаден и приет, въпреки изтичането на стария от 2020 г.

19. Не бяха предприети никакви стъпки за събиране на дължимите здравноосигурителни вноски, а броя на неосигурените дори се увеличи с около 200 хил. души.

20. Зам.-министър доц. Йорданов беше уволнен без никаква обосновка, непрозрачно, неочаквано и никой не разбра защо.

21. Бежанците от военните действия в Украйна влизаха в България без здравен контрол – без изследвания на границата, съответно без карантина на хората със симптоми на Ковид-19 и други инфекциозни заболявания, без ваксинации и програма за изискуемите в България имунизации.

22. Хвалбите за електронното здравеопазване бяха по проект започнат през 2017 г., а резултатите – нищожни спрямо очакваните и разписани в проекта, въпреки осигуреното финансиране.

23. В последните дни на мандата си, вече в оставка, министър Сербезова зпочна необосновани уволнения и назначения в бордовете на болниците, както и на прокуристи, с което даде основания да бъде заподозряна в задкулисни сделки и политическа корупция. Междувременно навсякъде беше уволнявала доказани професионалисти, само за да ги замести със свои кадри от фармацевтичния сектор.

24. Беше обявен за въвеждане от 01.08.2022 г. модулът за електронна хоспитализация, при това абсолютно неподготвен и непълен видно от концепцията и спецификациите на проекта за НЗИС.

25. Съчетанието от огромни дългове, инфлация и високи цени на енергоносителите ще бъде пагубно за болниците през зимата, които останаха напълно неподготвени с лекарства и логистика за новата вълна на пандемията започнала още през лятото на 2022 г., а много от тях няма да имат пари не само за лечение, а и за издръжка вкл. за отопление през зимата поради лошо планиране.

За финал на 15.07.2022 г. Върховният административен съд спря с Определение изпълнението на разпоредби от Договор № РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности, с които се определяше размера на основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, отменени бяха и лимитите, а увеличението на клиничните пътеки продължава да бъде под въпрос.

Тъжен финал, но не просто за Асена Сербезова! 

Тъжен за здравната система, медицинските професионалисти и най-вече за българските граждани!

Това е основание да опровергая онези политици, които в захлас повтарят колко са важни програмите на партиите за държавата и хората – да важни са, но и най-добрите програми могат да бъдат провалени от министри-парашутисти.

Апропо, на досегашната управляваща коалиция и програмата беше една от най-нефелните, но за това – друг път.

 

Източник: Фейсбук

 

 

 

 

 

Коментари

 • nan

  10 Авг 2022 8:52ч.

  Семерджиев греши. аптекарката изпълни всички указания и задачи на началството. най-важната от тях беше доброволното и тихичко предаване на нека го наречем "здравен суверенитет" на България на СЗО - така последните могат да си правят каквото пожелаят с нас в името на добруването ни, разбира се.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Полезните бездействия по т.1. и т.2

  10 Авг 2022 9:23ч.

  от плана на дявола, EVENT 201, проигран на 18.10.2019 г. в НюЙорк, a именно масовото и насилствено маркиране на добитъка и изготвяне на задължителни протоколи за лечението му, които биха били полезни само за заболекари и начинаещи лекари, следва да се отчетат като "+" на МЗ и лично на Сербезова, за периода на нейното безхаберие. Всяко зло за дявола е добро за хората.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Абсолютно сте прав

  10 Авг 2022 15:29ч.

  Безхаберието в сатанисткия екип е глътка кислород за нормалните хора. Ако Сербезова е правила това от смотаност, значи е била полезният идиот. Ако го е правила умишлено - заслужава медал и паметна плоча !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Илко Семерджиев: Пълен провал на Сербезова в здравното министерство

  10 Авг 2022 9:52ч.

  За разлика от министерстването на Илчо, което бе пълен успех. Видел Илко сламката в окото на асена, но не видел гредата в неговото си?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • баба мара

  10 Авг 2022 11:42ч.

  я да чуем при кои министър от 1990 г до сега имаме здравеопазване не доплащаме за лекарствата не си избираме екип и други простотии кажете го ясно и точно

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Сербезова

  10 Авг 2022 12:22ч.

  Илко Семерджиев е българския д-р Менгеле.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Георги

  10 Авг 2022 13:38ч.

  Човекът, превърнал здравеопазването в бизнес а здравето на хората в стока, няма право изобщо да се появява в медиите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ако импресионистите бяха зъболекар

  11 Авг 2022 7:29ч.

  Провалът на всеки следващ нов министър на МЗ е заложен от рифвоемитье на мистер Илко, не ли?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • риформитье?

  12 Авг 2022 17:34ч.

  Илко си е ваше момче македонче, отрасло сред шопи, говори на високоаристократичния софийски диалект, не на мьеко. Дървени шопи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • А пропо

  10 Авг 2022 14:05ч.

  В такава ситуация баба ми казваше: “Присмял се хърбел на щърбел”. Докато здравната и образователната системи са обвързани с ПАРИ, и господ да слезе от небето не можем да говорим нито за здравеопазване, нито за образование. Така че и този да се скрива и да мълчи, че помним и неговите мискинлъци.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ром Ромски

  10 Авг 2022 15:27ч.

  Този дълъг ковидарски пасквил направо ми вдигна Сербезова /която иначе не мога да я дишам/ в очите ! Колкото повече провалени "мерки" имаме, толкова по-нормален е живота на българите ! Колко по-малко заигляния за "болестта" са направени, толкова по-малко българи са разболени и убити !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Eisblock - "И слава Богу, че Сербезова не се е 'справила' с дивашката псевдо ваксинация"...

  10 Авг 2022 19:31ч.

  Така ще оцелеят мнозинството българи! До толкоз, доколкото Ковида ИМ, на Свинепасаите, е ваксина. В диващината си сега стигнаха пак дъното - с маските. Какви маски, какви зарази при върхово утравиолетово слънчево излъчване, високи температури и пр. Как пак "въвеждат мерки", след като не обявяват дори, що за ЩАМ ни е загризал ушите пак - т.е. маските!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Илко, и последният галфон в БГ ви разкри !

  10 Авг 2022 20:20ч.

  Ковидарите работите за ДЕПОПУЛАЦИЯТА , Илко ! Т.е. работите да ни избиете ! Няма да ви стане работата, меко казано. Инвестирайте в бункери...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бахой

  15 Авг 2022 22:05ч.

  Хихилко Серсемерджиев е толкова крив за сегашното състояние на здравеопазването,че и "могилка" няма да го изправи!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи