Ето още един интересен празник. „Денят на Ботев“

Ето още един интересен празник. „Денят на Ботев“
Ако се направи справка в някоя енциклопедия, ще се види, че названието му е било променяно неведнъж. Родените преди 1980-а си го спомнят като „Ден на Ботев и загиналите в борбата срещу фашизма и капитализма“. А Ботев не се е борил нито срещу фашизма, нито срещу капитализма. Независимо от това той беше „начело“ и на тези борци.
<p>Не е добре да съдим хора дори ако ги познаваме лично; а още по-неразумно е да се съди според имена &ndash; тоест по спомени и слухове, които образуват нечий личен &bdquo;образ&ldquo;. Така че днес няма да говоря за Ботев, а по-скоро за какво служи неговото име.</p> <p>...</p> <p>Самото намерение да се гради &bdquo;национално самосъзнание&ldquo; с цел някои да се чувстват горди от принадлежността си към някоя &bdquo;нация&ldquo;, е погрешно в самата си основа.</p> <p>В древността такова нещо не е имало, ако изключим съвсем особения случай с еврейския народ. Евреите се чувствали различни от всички други, защото са били &bdquo;избрани&ldquo; от единствения Бог и имали задачата да Му служат.&nbsp;<br /> Това не е национализъм, защото национализмът поставя в основата на &bdquo;ние&ldquo;-то общността като колектив с чисто човешки белези и задачи &ndash; естествен език, расови белези, територия, общо име, спомени, свързани с името и т.н. Евреите обаче имали задача, надхвърляща човешкото.</p> <p>Гърците също се чувствали отделни от другите, но то не е било заради боговете, тъй като още Омир не вижда разлика между &bdquo;ахейските&ldquo; (собствено гръцките) и &bdquo;троянските&ldquo; (азиатските) богове. На същото мнение е и Херодот, който направо заявява, че гръцките богове са внесени от Египет, само имената им са променени (&bdquo;История&ldquo;, кн. II).</p> <p>Гърците смятали себе си за отделни заради езика, към което някои атински и македонски интелектуалци (Перикъл, Изократ, Демостен, Аристотел) добавят и отстояването на политическа (гражданска) &bdquo;свобода&ldquo; - която се разбира най-напред като отхвърляне на беззаконстващата монархия и олигархия.&nbsp;</p> <p>Тяхната заслуга е, че внасят в идеята за общност нещо, което е въпрос и на личен избор; защото, ако това, което твърдят, се вземе сериозно, ще се окаже, че онзи, който не се съобразява с приетите закони или се опитва да ги променя насилствено, не е грък.&nbsp;<br /> Точно така се е държал Сократ (взимал е върховенството на закона сериозно) и затова Платон говори за него като за най-справедливия (&bdquo;Федон&ldquo;) и може би единствения сред съвременниците му, който наистина се е занимавал с държавническа дейност (&bdquo;Горгий&ldquo;).</p> <p>&bdquo;Римлянин&ldquo; също не е националност, а гражданство. Апостол Павел е бил иудеин по род и религия, но също и римлянин &ndash; защото бил римски гражданин по рождение (Деяния на апостолите).&nbsp;</p> <p>&bdquo;Гражданство&ldquo; е да имаш определени права според закона (примерно, да получиш кредит, ако отговаряш на някои условия). В модерно време говоренето за &bdquo;човешки права&ldquo; подсказва, че човек е най-напред &bdquo;гражданин на света&ldquo;; и поради това едно световно законодателство трябва да има приоритет над националните (локалните).</p> <p>По-късно във Византия (Константинопол) към &bdquo;гражданството&ldquo; се е прибавила и религията, наследена от иудеите. &bdquo;От тях идва спасението&ldquo;, казва Христос.&nbsp;</p> <p>Така че да си византиец (ромей) пак не е националност, а нещо като &bdquo;централност&ldquo; в човешкия свят, която е такава благодарение на царството, което единствено на земята дава светска защита на Църквата. Това не е привилегированост, а мисия &ndash; да се пренесе образът на Божието царство на земята. Така че във Византия Израил и Рим се съединяват, но не дават &bdquo;нация&ldquo;, която да е просто една измежду всички останали.&nbsp;</p> <p>Този принцип все още не отчита възможността да съществуват множество царства, които да са в общение помежду си чрез църквите си. Но и те не са &bdquo;нации&ldquo;, защото извън чисто човешките белези имат и онази същата &ndash; като на Константинополската империя - надчовешка задача.</p> <p>В модерното понятие, означено с думата &bdquo;нация&ldquo;, такава надчовешка задача не е включена.</p> <p>...</p> <p>А сега да се върнем към деня на Ботев.&nbsp;<br /> Всъщност това е чисто национален празник. Тъй като Ботев загина за независимостта на България от Османската империя, този празник създава усещането, че България е само нещо, &bdquo;изникнало&ldquo; от империята; или &ndash; отделило се в процеса на нейния разпад.&nbsp;<br /> Поради това и днес повечето хора възприемат като напълно подходящ и &bdquo;роден&ldquo; странния топоним &bdquo;Балкани&ldquo;, който не напомня за нищо, освен за присъствието на мюсюлманската империя по тази земя; което, макар и вековно, все пак е само едно от историческите събития, случили се по нея.</p> <p>Такъв вид национални празници, използвани от време на време и с политическа цел (2 юни - антикапиталистически празник!), донякъде съдействат за поддържане на така наречения &bdquo;патриотизъм&ldquo;, но твърде малко помагат за благоустрояването на човешката душа. Причината е, че те поставят понятието за &bdquo;нация&ldquo; в основата на светогледа. А &bdquo;нациите&ldquo;, доколкото изобщо съществуват, са неравнопоставени.&nbsp;<br /> Ето защо онзи, който вижда в себе си преди всичко &bdquo;националното същество&ldquo;, постоянно ще страда душевно - тъй като човешката душа не понася грозотата. А е грозно да гледаш на хората като на неравнопоставени &bdquo;по принцип&ldquo;.</p> <p>Така че добър празник е този, който напомня на хората, че заедно с тяхната отделна (професионална, институционална, местна, държавна и т.н.) общност съществуват и други; и че тяхната съдейства на тези други за тяхното добро, а и за доброто на всички, взети заедно.</p> <p>А за какво съдейства денят на Ботев?</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Коментари

 • Георги

  03 Юни 2015 4:32ч.

  Този претенциозен неграмотник е пропуснал да изведе логическото следствие, като е оставил за нас читателите да си направим изводите - 1. Да се отмени Деня на Ботев като рецидив на толкова лошото нещо - патриотизма, 2. Да се убедим в интелектуалната му смелост - да атакува в корена им такива исконни ценности. От което произтича и извод трети : още една проститутка се предлага на пиацата, ха дано ми обърнат внимание, като видят как умело манипулирам историческите факти в угода на политкоректния глобализъм.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • кривата краставица

  03 Юни 2015 5:09ч.

  Да, патриотизмът пречи много на новия световен ред защото сплотява нациите, а колкото е по-сплотена една общност, толкова по-силно се съпротивлява. Господарите не искат да има такива понятия като национален суверенитет и национално самосъзнание, затова техните слуги упорито громят патриотизма. Така те (слугите) имат шанс да спечелят благоволението на господарите, обаче не знам как ще си благоустроят душите, понеже вече са ги продали на дявола.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Моторист

  03 Юни 2015 5:33ч.

  Тоя автор взе да ми идва в повече. Гочев на 24 май си измисли ново име на празника, сега пак. 2 юни никога не е бил „Ден на Ботев и загиналите в борбата срещу фашизма и капитализма“, а \&quot;Ден на Ботев и на загиналите за България\&quot;. Лошо е да си невеж, па и с претенции. Да беше си направил труда да провери как се e наричал деня на Ботев поне. Жалка работа!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • До моторист

  03 Юни 2015 5:44ч.

  Преди 10-ти ноември винаги е било \&quot;Ден на Ботев и загиналите в борбата срещу фашизма и капитализма\&quot; Наистина е лошо да си невеж па и с претенции. Като моторист, например.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гилгамеш

  03 Юни 2015 6:12ч.

  Авторът е прав. Нациите са измислени през 19 век. Трябва да се знае историята. Но какво да се прави като сега друго освен нацията не може да обедини народа в една общност.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • А ето какво е казал Ботев за любимата \&quot;империя\&quot; на Гочев:

  03 Юни 2015 8:17ч.

  \&quot;В статията си Ботев пресъздава думите на сънародник, описващо типичните методи на руския царизъм и етническото прочистване, на което са подложени преселените преди десетилетия българи в Бесарабия: „Кажете ни, виждате ли вие край на българ-ските страдания? В Турция ни мъчаха и предаваха едно време като скотове, а днес душат сяко едно стремление кам човечески живот... А Россия, тая мнима защитница на славянството, тя употреблява още по-радикални средства, за да истрие от лицето на земята българск¬ите колонии. Тя отне земите на колонистите, подложи ни със сичката своя неясна строгост и подлост под законът на „общата повинност“ и, когато ние пожела¬хме да оставим пепелищата на ногайските татаре, които трудолюбивата българска ръка преобърна на рай, и да са върнем в своето старо отечество, испроводи няколко черни български души за да ни отвърнат от то¬ва намерение. Но това, което не можиха да направат устата на продадените блюдолизци, направиха казаците със своите сулици и камшици и с копитата на своите коне, направи правителството със своите темници, със своят Сибир и със своите 25 по гърбът. Вие няма да повярвате, ако ви кажа, че в едно село казаците извързаха сичките старци, мъже и ергене и, като ги испроводиха „куда Макар телят не голял“, не остави¬ха не една жена необезчестена, ни една мома неразвалена и ни едно дете неизнасиловано. Тие испокрадоха имането и покъщнината на селяните, испоклаха им птиците и добитакът и сичкото това премина ненаказано от страната на правителството. На мяста даже и кръв са пролея!...\&quot; Който иска да прочете докрай: http://www.faktor.bg/lacheni-carvuli/46800-zasto-botev-vidya-balgarskite-rusofili-kato-fekali-ot-draglivoto-magare-rusiya.html Карикатурите също не са за изпускане.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • кондик

  03 Юни 2015 15:46ч.

  \&quot;От юдеите е спасението\&quot; не са думи на Христа, а на ап. Павел в едно от посланията му (мисля, че беше до ефесяните или до солунците). Иисус Христос не е създател на религия, изобщо на култ. Неговите послания са екзистенциални, друг е въпросът, че си е давал сметка каква закономерна профанизация настава после, когато се разбуни стадото.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • когитандум

  03 Юни 2015 15:51ч.

  Космополитичната безотечественост е не по-малко измислена от национализмите и патриотизмите. Би следвало да се отчете, че и от единия, и от другия тип мироглед се възползват мошениците. Предвид неблагоприятния ход на днешната масонско-мафиотска глобализация, национализмът си е благодат и сигурна идеология на оцеляването ни в културно-идентичностен и религиозен смисъл. Защото глобализацията не е Наша, а Тяхна. Изобщо, пребивавнето в модуса на тяхното (респ. технето с всичките му производни на съвременната технокрация) не е автентична екзистенциалност на позицията

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Поморийски

  03 Юни 2015 20:29ч.

  Спорна статия. Доста спорна.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • !!

  03 Юни 2015 20:40ч.

  Даааа наистина гн.Гочев \&quot;прекален светец и богу недраг\&quot;Питъм се на кого правите услуга с тези си расъждения!? Съгласен съм Георги! Доста вредно лутане в разбиранията.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ДЕН НА ПАДНАЛИТЕ ЗА СВОБОДА НА БЪЛГАРИЯ

  03 Юни 2015 22:41ч.

  български гражданин: \&quot;Представям си мъже и жени дали живота си за името и обществото България. Представям си, хора в бой за това да има свободен народ в България. Представям си това да са хора от всички епохи, като аз съм един от тези в бъдещето. Това ми минава като образ, в умът и сърцето, през тези три минути. Имагинерно на бойните полета в умът си и сърцето плача от радост за свободата и тъгата по мъките на мъчениците. Истинско вселенско религиозно откровение разтърсващо душата ми. Велико пришествие на душевен екстаз.\&quot; ..... .. Вчера гледам, някой от живковисткото капиталистическо статукво БКП-червена буржоазия и ЦРУ, САЩ, е спуснал до всички МЕДИИ, да пишат този празник като ДЕН НА БОТЕВ. Като не пропускат да споменат че Ботев е убит от свой. Тоест демек това е празник на българското предателство. Знаете ли какво е прозорец на Обертон?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • чугун

  03 Юни 2015 23:06ч.

  Сакралното не е въпрос на логика.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • УЙКИПЕДИЯ

  04 Юни 2015 0:03ч.

  Празникът официално се нарича: Ден на Ботев и на загиналите в борбата против турското робство, капитализма и фашизма и в Отечествената война - от 1953 до юлският пленум 1987 г., Ден на Ботев и на загиналите за национално и социално освобождение на България – от 1988 до 1990 г., Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България – от 1991 до 1993 г., Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България – обявен с решение на Министерския съвет от 31 май 1993 г. На 2 юни 1948 г. точно в 12 часа е даден първият сигнал за едноминутно мълчание в цялата страна.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • кривата краставица

  04 Юни 2015 5:00ч.

  Някой по-горе много уместно спомена прозорецът на Овертон. Все повече стават ония, които отварят прозореца. Все по-кресливи стават дърдорковците, които обругават нашите герои. Все по-нагли стават опитите за опорочаване на всички български празници. Крайната цел се съдържа в предпоследния абзац, в който Гочев търси \&quot;най-добрия празник\&quot;. Засега само ни намекват, но скоро ще ни принудят да заменим българските празници с някакви мултикултурни изгъзици.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Етнолог

  05 Юни 2015 1:28ч.

  В древността не е имало национално самосъзнание, защото не е имало нации. Имало е обаче етническо самосъзнание (справка Херодот и Тукидид) и то, както и днес, се е изграждало въз основа на общите характеристики, сред които наистина е езикът, но също и чрез общи действия. Тези действия са от най-различен характер и сред тях са както войната (принципът ние срещу другите), така и редица обединяващи практики, между които са и общите празници. Така че този аргумент е несъстоятелен. А празникът на Ботев съдейства именно за обединението на българския народ около идеята за почитането на всички паднали в борбите за свободата на България. Той по никакъв начин не противоречи на една друга обединяваща идея, която г-н Гочев издига в други свои публикации - православието.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи