Една година Румен Радев - балансирано и интелигентно отстояване на българския интерес

Една година Румен Радев - балансирано и интелигентно отстояване на българския интерес
Покрай годишнината на президента Радев се завихриха коментари, анализи, обзори и всякакви манипулации, които целят да омаловажат неговото държавническо присъствие, балансирано, интелигентно и спокойно отстояване на българския интерес, както и международната му активност там, където намери взаимност. Особено активна в тенденциозно-претенциозните оценки се оказа една бивша секретар на бившия президент, напълно в унисон с наложения от него синоптично-будоарен стил на партийно и лично поведение. Както и да е...

Д-р Илко Семерджиев

 

В тази една година обаче, президентът Радев показа, че няма нужда да се еманципира от БСП защото никога е принадлежал на тази партия, че е убеден европеец и евроатлантик, че може да поддържа диалог с всички политически партии, както и да им се противопоставя по теми, в които вижда пропуски или недъзи – все свидетелства, че държавничеството и политиките за него са по-важни от партийните страсти и инструменти. През тази година Радев отвори вратите на президентството с добронамереност и интелект, навътре и навън от България, балансирано, с мисъл за българите, за държавата ни и за партньорство с всеки коректен чуждестранен участник в международните политики за мир и ползотворно сътрудничество.

 

Въпреки това и въпреки най-високия му рейтинг, манипулациите особено по отношение на първият негов служебен кабинет не стихват. Като пряк участник в този кабинет мога спокойно да кажа, че задачата ни да проведем честни, прозрачни, добре организирани и демократични избори бе изпълнена с чест (въпреки неадекватните истерии и изисквания за машинно гласуване). Нещо повече – служебното правителство свърши професионално огромно количество работа по текущото управление на държавата, заложи и основите на много бъдещи политики чрез подзаконови нормативни актове и проекти. Няма да давам информация по сектори, но ще спомена някои неща от моя ресор за илюстрация:

 

1. Бяха санирани тежките грешки от мандата на министър Москов (особено с вземането на пръстови отпечатъци като условие за достъп до здравната система);

 

2. Беше преодолян подзаконовия нормативен хаос останал от предишното управление;

 

3. Беше санирана кризата с Фонда за лечение на деца (вкл. бе успешно разрешен по най-добрия начин нашумелия казус с Байрям Али);

 

4. Беше възстановено договорното начало в лечебното здравеопазване и след командно-административния диктат наложен от министър Москов отново бе подписан Национален рамков договор (НРД) със съсловните организации БЛС и БЗС за 2017 г. – над 4000 стр. с приложенията (след отмяната на Наредба 2 от ВАС този НРД_2017 в последствие се оказа единствения нормативен акт, по който системата продължава да действа и днес - организирано и с резултат, остава стабилна основа и за в бъдеще);

 

5. Нормативно бе осигурено дентално плаково протезиране за възрастните хора, което от 2018 г., макар и с известно закъснение влиза в сила и пенсионерите ще си получат обещаното още през тази година;

 

6. Беше преодоляно забавеното въвеждане на Директива 2015/565/ЕС и Директива 2015/566/ЕС (чрез наредби в областта на качеството и безопасността при трансплантацията на органи, тъкани и клетки), с което избегнахме налагането на санкции през април 2017 г.;

 

7. Беше преодоляна дългогодишната криза с ваксините и имунизационния календар именно от служебното правителство през 2017 г. като освен нормализирането на редовността, достатъчността и качеството на ваксините се постигна и нормативно регламентиране на доставките за 3 г. напред;

 

8. Беше преодоляна кризата с епидемията от морбили – създадената от нас своевременна организация и мерките за ограничаване разпространението на заболяването фиксираха броя на заболелите до 165 случая и прекратиха епидемията (февруари – май) докато страни като Румъния, Унгария, Германия, Великобритания, Италия и др. продължават да се борят със заболяването. Само за сравнение – същата епидемия от морбили през 2010 г. - 2011 г. в България достигна над 24 000 заболели и множество смъртни случаи;

 

9. Беше преодоляна епидемията от ку-треска;

 

10. Беше преодоляна урановата криза с питейната вода в Хасково, Велинград, Пазарджишко, Велико Търновско и др.;

 

11. Беше спрян нелегалния реекспорт на реимбурсирани от НЗОК лекарства (около 70%) и бяха възстановени наличностите им в българските аптеки;

 

12. Бяха спрени преразходите на средства и натрупването на дългове в извънболничния и особено в болничния сектор (изключение прави само лекарствения сектор);

 

13. Беше удължен до март 2018 г. срока за изпълнение на проекта за модернизиране на Спешната медицинска помощ в РБ на стойност 163 млн. лв., като само за 3 месеца бе свършена огромна работа по придвижването му напред – факт, който спечели доверието на Jaspers и ЕК, което позволи продължаването му (срока на проекта изтичаше на 31.03.2017 г. и щеше да бъде прекратен). Само за мандата на служебното правителство бяха реализирани 27 процедури по безвъзмездно придобиване на имоти, съгласно Решение № 95 на МС от 26.01.2017 г.;

 

14. На 28.02.2017 г. се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. на обща стойност 7 милиона лева;

 

15. На 21.03.2017 г. се подписа договор по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ на стойност 12 милиона лева за изграждане на Национална здравна информационна система I и II фаза. С това на практика ще бъде въведено електронното здравеопазване у нас – концепция многократно превъзхождаща първоначалната цел за въвеждане единствено на електронна здравна карта. Оставихме написани за целите на проекта Стратегия и Пътна карта за въвеждане на електронното здравеопазване в България;

 

16. На 30.03.2017 г. беше одобрено проектно предложение по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. и бе подписан договор за безвъзмездно финансиране на обща стойност 10 милиона лева за подобряване мониторинга на качеството на питейните води;

 

17. Служебното правителство одобри две национални програми, които бяха забавени в продължение на предходните две години – Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции на Република България на стойност 11 милиона лева за периода 2017 – 2020 г. (приета с Решение № 163 на МС от 23.03.2017 г.) и Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България на стойност 15.3 милиона лева за периода 2017 – 2020 г. (приета с Решение № 162 на МС от 23.03.2017 г.);

 

18. Бяха подадени две проектни предложения до Норвежкия финансов механизъм и механизма на Европейското икономическо пространство 2014-2021 – за построяване на нова многопрофилна университетска болница по детски болести и за подкрепа на реновирането на психиатричните болници в цялата страна;

 

19. Беше подготвено разкриване на нова европейска агенция в България (Агенция за оценка на здравните технологии) – нещо, което в последствие бе пропиляно с неадекватните ни претенции за домакинство на ЕМА (европейската агенция по лекарствата);

 

20. Бяха успешно финализирани затлачени проекти по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, без което щяха да бъдат пропуснати ползи и изгубени голямо количество финансови средства;

 

21. Бяха подготвени и приети множество подзаконови нормативни актове забавени с години. Оставени бяха в наследство подготвени проекти за ЗИД на закони в здравния сектор;

 

22. Бяха направени всички необходими подготовки за Председателството на Съвета на ЕС, включително: определяне на приоритетите в областта на здравеопазването; определяне на подтеми към всеки приоритет; изготвяне на проекти на документите, необходими за провеждането на събитията на национално ниво (две национални конференции, един неформален съвет на министрите на здравеопазването; три събития на Изпълнителни агенции в здравеопазването); подготовка на заседанията в Брюксел на работни групи „Обществено здраве“ и „Лекарствени продукти и медицински изделия“ към Съвета на ЕС; осигуряване на необходимия кадрови ресурс и обучение за европейската координация и международните отношения в ресора на МЗ.

 

С тези „точки“ без да изчерпвам материята само маркирам факта, че за 96 дни служебния кабинет свърши работа изостанала с години и започна, вкл. и завърши инициативи, които също отнемаха години на правителства с парламентарен мандат.

 

В резюме – президентът Радев започна мандата си с летящ старт и предаде властта на спечелилите изборите с огромно количество успешно свършена работа за държавата, нещо което е факт и е коректно да бъде отчитано, а не замитано под масата или още по-лошо – изкривявано до ниво на неуспех. Наличието на такива изкривявания говори само за едно – страх от сравнения и търсене на успех чрез принизяване на постиженията на другите. В едно обаче съм обнадежден – Радев продължи успешно и след края на мандата на служебния кабинет, което показва, че потенциалът му е факт, а предстоящите му години в президентството ще дадат изненадващи за мнозина добри плодове. Външнополитическата справка за неговите активности (от в-к 24 ч. по-долу) дава ясна заявка за това, ето защо мисля, че си струва да бъде подкрепян.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

 • Доброжелател

  23 Яну 2018 10:04ч.

  Стигна се дотам, че когато Плевнелиев се появяваше публично, обществото започваше да се смее. Той работеше като човек, който развеселява обществения живот с появата си и с думите си. Обичах да го слушам, защото винаги очаквах да чуя нещо смешно, а той всеки път оправдаваше моите очаквания. ========== По време на първото си официално домакинство като държавен глава, на което прие чешкия президент Вацлав Клаус, Плевнелиев сътвори уникален гаф. "Уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа от Полша...", обърка се родният президент, след което се поправи: "Дами и господа от Чехословакия..., от Чехия. Извинявайте, извинявайте, още веднъж извинявайте". Само с едно изречение, повторено два пъти, политикът от Гоце Делчев приветства делегацията на 3 държави, сред които едната вече несъществуваща.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Попов

  23 Яну 2018 10:51ч.

  Абсолютно прав е д-р Семерджиев! Това, което направи служебното правителство на Радев, ГЕРБ се мъчат да унищожат вече 8 месеца и не успяват! На България са й нужни такива хора като министрите от служебното правителство! Господин Президент, чакаме с нетърпение ново служебно правителство назначено от Вас! УСПЕХ!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мери

  23 Яну 2018 13:19ч.

  Следя внимателно работта на г-н Семерджиев и му вярвам. Доверието е на първо място. Ако допусне грешка, веднага ще му пиша, и смятам, че ще ми обърне внимание като всеки интелигентен човек! Г-н Семерджиев, не се предавай!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мери

  23 Яну 2018 14:44ч.

  До Доброжелател - "Стигна се дотам, че когато Плевнелиев се появяваше публично, обществото започваше да се смее. ".... Би трябвало да се срамува и да го нарита веднага.... Смей се, Палячо Доброжелателю!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • впечатлен

  23 Яну 2018 16:30ч.

  Д-р Семерджиев е рядко явление в настоящия политически живот. Ерудиран, подготвен, човек с капацитет.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Доброжелател до Мери

  23 Яну 2018 20:21ч.

  На едно мнение сме...Смей се, Палячо Доброжелателю! Плевела умира от кеф, като селски идиот да привлича вниманието на околните и да си въобразява, че е много значим и уважаван и че трябва да ни дава напътствия в живота. Всъщност, това е държавният ни идиот, който само такъв търпелив и робски народ, като нашия можа да издържи цял мандат! Тоя плужек е толкова неадекватен и тъп, че не можа да схване до каква степен да е сервилен пред господарите си от САЩ. С изцепките си стана най-мразеният български политик и с нулеви шансове да бъде преизбран. Това накара господарите му от САЩ да му измислят "лични" причини за да се откаже от надпреварата за втори мандат! Този тъпак се амбицира сега още повече, за да се класира за някоя службица в НАТО или ЕС и не жали усилия да продължава да злепоставя страната ни и най-вече да се опитва да я скара с Русия! Това жалко човече вместо съжаление буди само остра ненавист у всеки български патриот! Наслушахме се на написаните от друг речи, изпълнени само от шаблони! Писна ни от този кретен, който за 5 години не можа да научи една реч наизуст, а срича като първолак! При бъдещия народен съд, този мръсник трябва да е на първата скамейка на обвиняемите!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Явор Беров

  24 Яну 2018 9:47ч.

  Малий, до къде я докарахме, видния "антикомунист" и министър на Костов да хвали червената калинка Радев... да се смеели човек или да го е срам...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мунчо

  24 Яну 2018 10:37ч.

  Само едно мнение към готиният коментар на Доброжелател : Поредноста на скамейката ( студена , ръбеста и неудобна , плюс ръждиви пранги ) следва да е : 1. Бойко Борисов ; 2. Росен Плевналиев ; 3. Даниел Митов ; 4. Цецо Шестапартаментов , и след това всички останали НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ , без значение на тяхната поредност . Всички в тюрмата . До гроб .

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи