5G мрежата – парите или животът?

5G мрежата – парите или животът?
Тя е новото Елдорадо за мобилните оператори. 5G мрежата – въжделената мечта, която трябва да стане реалност през 2020 г., ще позволи свързването на милиони предмети, благодарение на ултрабързия пренос на данни. За да заработи обаче, ще са нужни много повече предаватели, с всички произтичащи от това въпроси за здравните последици от сгъстяването на лъченията. Очакваните милиардни печалби от новата технология са способни да заглушат гласа на учените и гражданите, призоваващи за по-задълбочено изследване на възможните щети върху здравето.

 

Автономни автомобили, дистанционни хирургически операции, пренасяне на видеоизображения със скоростта на светлината, интелигентни градове... Всички тези фантазии ще станат възможни, благодарение на 5G мрежата, чието въвеждане трябва да започне през  2020 г. За време, по-малко от милисекунда (сто пъти по-голяма скорост в сравнение с 4G мрежата), ще стане възможно пренасянето на хилядократно повече данни с обещанието, че новата технология ще „демократизира интернет на предметите“ – от битовата техника до „умните градове“. Един идеален свят, в който всичко е много по-бързо, по-просто и по-красиво.

 

На тази съблазън се поддаде и Европейската комисия, според която ще потекат милиарди евро, БВП рязко ще нарасне и ще бъдат разкрити стотици хиляди нови работни места. Действително, в плана си за действие „5G for Europe Action Plan“ Комисията вещае истинска „революция“,, способна да повиши европейския БВП с 6% и да създаде 1,3 милиона работни места до 2025 г.

 

Ерата на гигабайта

 

Според специалистите обаче това е прекомерен оптимизъм, тъй като в Европа състоянието на инфраструктурата и мрежите все още не може да гарантира бързото разгръщане на 5G. Но опитите вече са в ход, въпреки множеството препятствия. Според данните, предоставени от ARCEP (Френската служба за регулиране на електронните съобщения и пощите) и пътната карта, изготвена от министрите на ЕС, 5G мрежата би следвало да заработи до 2020 г. в поне един град на страна членка, а до 2025 г. – да покрие всички големи градове и основните пътни артерии и така да положи началото на ерата на гигабайта.

 

 

Вълни, честоти и ленти

 

За да схванем дързостта на начинанието и да разберем здравните предизвикателства, нека видим как функционира новата технология. Безжичният интернет използва електромагнитни вълни. Този тип вълни се разпространяват в пространството със скорост, близка до тази на светлината или около 300 000 км в секунда. Те могат да пренасят както енергия, така и информация. Различните електромагнитни вълни се отличават по своята честота, т.е. по броя трептения в секунда. Честотата им се измерва в херцове (Hz). Друга характеристика на електромагнитните вълни е тяхната дължина, тоест разстоянието между две трептения на вълната. Тя е обратно пропорционална на честотата.

 

От военни към граждански цели

 

Докато 4G мрежата се базира на ленти с честота под 6 GHz, то 5G мрежата ще използва милиметрични вълни (тоест, дължината на вълната варира от 1 до 10 мм) с честота между 30 и 300 GHz. Досега подобни честоти са използвани само за военни нужди. Те имат няколко предимства. Първото е, че са свободни, за разлика от тези на 4G мрежата, които са вече пренаситени. Второ – осигуряват много висок дебит, който прави възможно пренасянето на десетократно, ако не и стократно повече клетъчни данни. Този ускорен дебит обаче е за сметка на скъсения пренос, защото колкото по-голяма е честотата, толкова по-малко е разстоянието, на което може да бъде пренесена информацията. Това налага инсталирането на т.нар. small cells, тоест множество малки антени, монтирани в градската среда, свързани с една мощна антена-майка ( самата тя разположена извън големите градове). Тук на помощ идва друга технология: MIMO (Multiple Input Multiple Output), която също изисква стотици малки антени, способни да осигурят висок дебит при нисък енергиен разход.

 

Мишел Кориу, специалист по сигурността на мрежите към Института за технологични изследвания b<>com, предупреждава: „Тъй като разстоянието, на което тези small cells могат да пренасят данни – не повече от няколкостотин метра – това неизбежно ще доведе до увеличаване на техния брой. И хората ще бъдат принудени да го приемат“.

 

„Вече няма да има спасение от антените“, твърди и Катрин Гуие, председател на независимия Център за информационни изследвания (CRIIREM) във Франция. „Тези многократно по-мощни антени за високите честоти ще бъдат навсякъде – върху покривите на сградите, върху съоръжения от градската среда, разположени на височината на човешки бой“.

 

През 2014 г. рекламната компания JCDecaux SA инсталира 200 small cells на автобусните спирки в Амстердам по поръчка на Vodafone, с цел подобряване на покритието и бързината на връзката за клиентите на фирмата. През 2015 г. JCDecaux създаде специална компания, която да подобри свързаността чрез разполагане на small cells и WiFi. Оттогава JCDecaux Link изгради мрежа от small cells в 10 страни (Германия, Бразилия, Чили, Испания, Франция, Италия, Монголия, Панама, Холандия и САЩ) по поръчка на гиганти като Vodafone, Verizon, Orange, Telefonica и America Movil. Като се има предвид, че бяха монтирани над един милион рекламни пана в повече от 75 страни, можем да си представим какъв е финансовият залог на подобно сътрудничество.

 

 

Лошо време за прогнозата за времето

 

Високите честоти на 5G мрежата предизвикват тревога сред американските учени, тъй като и в момента те се използват от голям брой сателити, основно с военно предназначение. Според сп. „Nature“ тези сателити извършват замервания на влажността, атмосферното налягане и температурата, въз основа на които метеоролозите изготвят своите прогнози за времето. Ако 5G мрежата заеме тези честоти, това ще доведе до негативни последици за точността и въобще за достоверността на метеорологичните прогнози. Списанието дава пример с водните изпарения, излъчващи слаб сигнал в атмосферата с честота от 23,8GHz, който сателитите за наблюдение на Земята улавят. Ако някоя от станциите на 5G мрежата излъчва сигнал на същата честота, той ще заглуши този на водните изпарения. И ако учените са съгласни, че и сега е честа практика да се споделя честотният спектър с други потребители, то казусът с 5G мрежата е доста по-сложен. „За първи път сме изправени пред заплаха за „диамантите“, както ги наричам, в короната на нашите честоти – онези, които сме длъжни да пазим на всяка цена“, обяснява Стивън Инглиш, метеоролог в Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози.

 

 

Пренебрегвани тревоги

 

Но там горе не изглежда да се вълнуват нито от метеорологичните рискове, нито от рисковете за здравето. Примамена от перспективата за силен растеж, и в опит да угоди на индустриалците, Европейската комисия е решена да пренебрегне „принципа на предпазливостта“, залегнал в европейското законодателство, който задължава производителя на една нова технология да докаже нейната безвредност преди да я комерсиализира. Всъщност ние все още не знаем какви ще са ефектите от тази нова технология върху човешкото тяло.

 

През 2017 г. над 170 учени от 37 страни излязоха със становище, че „5G мрежата ще  увеличи облъчването с радиочестотни електромагнитни полета“. Те настояха за мораториум „докато потенциалните опасности за човешкото здраве не бъдат проучени от независими от индустрията учени“.

 

Още през 2011 г. Международният център за изследване на рака (CIRC) към Международната здравна организация класифицира радиочестотите като „потенциално канцерогенни за човека“.

 

През 2013 г. френската Национална агенция за здравна сигурност препоръча развитието на новите мрежови инфраструктури да става „след провеждане на предварителни проучвания за характеристиките на излъчванията, като отчита натрупванията от вече съществуващите нива и тези, които биха се появили в резултат на новите инсталации“.

 

През 2016 г. държавно изследване на National Toxicology Program доказа, че плъхове, изложени на вълни от 900MHz, развиват тумори. Проучване на френската агенция за безопасност на храните (Anses) през юли същата година потвърди, че „вълните на 5G мрежата упражняват потенциално вредно въздействие върху когнитивните функции и здравето на подрастващите“.

 

Предупрежденията не са от днес. В доклад на НАСА за влиянието на радиомагнитните вълни са описани конкретните физическите симптоми: главоболие, умора, нервно разстройство, болка в мускулите и дори рак. Изследването за потенциалните рискове е направено в далечната 1981 г. По онова време НАСА се безпокои за астронавтите, които често са изложени на мощни електромагнитни вълни по време на космическите полети. Агенцията поверява изготвянето на доклада на лекаря и специалист по електромагнитни полета Jeremy K. Raines. Докладът му е озаглавен „Взаимодействие на електромагнитните полета с човешкото тяло: резултати и теории“. През 2014 г. авторът на изследването твърди, че „технологиите са се подобрили“, но на въпрос дали електромагнитните вълни представляват опасност за човешкото здраве отговаря: „Това е големият въпрос, на който все още няма отговор. Аз мисля, че са, защото човешко тяло също представлява електромагнитна система. Знаем, че мозъкът излъчва електромагнитно поле, това е енцефалограмата. Знаем също, че сърцето използва електромагнитно поле, това е електрокардиограмата... Но по какъв точно начин  външните електромагнитни сигнали интерферират с тези на човешкото тяло? На този въпрос нямаме отговор и трябва да го намерим“.

 

 

Нужна ли е предпазливост?

 

Отговорът се съдържа в европейския регламент за облъчването с вълни, който от юни 2017 г. стана по-рестриктивен: европейската директива RED от 16 април 2014 г. изисква тестовете за облъчване на човешкото тяло да се провеждат при разстояние от 5 мм, а не 15-25 мм, както бе досега. Във Франция този дебит на специфично лъчение (DAS) се контролира от Националната агенция за честотите (ANFR). Той позволява да се измери степента на облъчване на потребителите с вълни от мобилните телефони. По-рано производителите на мобилни телефони провеждаха тестовете при различни условия, но никога при контакт с тялото или ухото, в джоба на панталона или в сутиена. Anses уверява, че държавните власти бдят строго за спазването на допустимите стойности на регламентираното облъчване, „независимо от вида на мобилните устройства и при разумно предвидими условия на ползване“. Но дали „разумно предвидимите условия“ на използване отговарят на „реалните условия“? Това е въпросът.

 

Лабораторни мишки

 

С този въпрос смята да се заеме CRIIREM: „За пореден път ще ни натрапят технология, която засяга всички граждани и потенциално застрашава тяхното здраве“, коментира председателят на института Катрин Гуе. Според председателя на френската неправителствена организация „Robin des toits“ Пиер-Мари Тевнио „липсват надеждни изследвания за здравния ефект преди въвеждането на новата технология. Ще бъде извършен експеримент в реално време върху населението. Ние сме новите лабораторни мишки“.

 

Ани Жан Саско, която е и координатор на петицията срещу въвеждането на 5G мрежата в Европа и специалист по онкологични заболявания е на мнение, че „проблемът с 5G мрежата е сходен, дори много по-сериозен, от вече констатираните проблеми с първото поколение мобилни телефони с импулсни вълни. Жините организми не са пригодни да издържат на облъчване с електромагнитни вълни от този тип.  И ако клетките биха могли да се приспособят към едно по-продължително облъчване, това не е така при непрекъсната смяна на режима on/ off  и при скоростта на 5G мрежата“. На теория късите вълни не проникват на повече от 2 мм в организма. Според Пиер-Мари Тевнио обаче „дори и на 2 мм нервната проводимост на повърхността се променя, тъканите се затоплят, да не говорим, че колкото по-голямо е съотношението тегло/обем, толкова по-силно е облъчването. Така че е съвсем резонно да се запитаме какъв ще е ефектът при децата и при някои животински видове, обитаващи градовете, като насекоми, птици, пчели...

 

 

Впрочем, милиметричните вълни са тествани като несмъртоносно оръжие в САЩ. През януари 2007 г. едно военно-въздушно подразделение на американската армия е оборудвано с Active Denial System (ADS) – мощен излъчвател на милиметрични вълни, който се използва за разпръсване на тълпи. ADS насочва сноп от електромагнитни вълни с честота от 95 GHz към целта. Когато вълните достигат кожата, енергията им се трансформира в топлина при контакта с молекулите на водата в епидермиса. Импулс от 2 секунди загрява кожата до температура около 55 градуса по Целзий, предизвиквайки усещане за болезнено изгаряне. Излъчваните от ADS милиметрични вълни с тази честота могат да бъдат управлявани и проникват на дълбочина от само 0,4 мм в кожата, без да предизвикват изгаряне. Само при продължителност на облъчването от 250 секунди може да се предизвика изгаряне на кожата. След като американската армия използва тези вълни като оръжие, интересно как ще се отрази на метаболизма ежедневното излагане на подобен тип лъчение?

 

Вредните ефекти от 5G мрежата са доказани

 

„Има хиляди научни публикации, които доказват наличието на вредни ефекти. Те са публично достъпни в различни сайтове като, например, Electronic Radiation Safety на университета в Бъркли, САЩ. Тези ефекти са многобройни – шум в ушите, загуба на внимание, болки в главата, световъртеж, възпаление на очите, депресия, нервно напрежение, хронична умора, често боледуване и т.н. Вредни ефекти са установени при птиците, при мишките и плъховете, при насекомите (пчели, мравки, мухи), както и при червеите и бактериите“, споделя Даниел Фавр, доктор по биология. През ноември 2018 г. излезе мащабно изследване, проведено върху лабораторни животни в САЩ за риска от рак вследствие на облъчване с мобилен телефон. Изследването, което е част от Националната програма по токсикология и е проведено по поръчка на Департамента по здравеопазване,  струва над 25 милиона долара и продължава над 10 години. То разкрива, че радиацията от клетъчните телефони води до увеличаване на раковите заболявания при плъховете. В резултат на облъчването нараства броят на глиалните тумори в мозъка и на редките злокачествените шваноми на сърцето. Регистрирани са също така и тумори на надбъбречните жлези. Време е обществото да бъде информирано, че облъчванията от мобилните телефони могат да причинят рак при човека“, твърди биологът. Мари-Клер Камерц, която е сред подписалите се под апела за мораториум върху 5G мрежата, заедно с още 180 учени от целия свят, е наблюдавала ефекта от облъчването върху насекоми и твърди, че вълните „увреждат всички структури и функции на организма, което обяснява защо има все по-малко насекоми, по-малко полени и все повече уморени хора, повече аутисти и т.н....“

 

Принципът на предпазливост

 

Във Франция със закона за пчелите бяха въведени някои предпазни изисквания към мобилните оператори, като например провеждането на задължително обществено обсъждане два месеца преди инсталирането на нов предавател. С приетия през юни 2018 г. закон за разширяване на жилищното строителство, устройството на територията и информационните технологии те бяха отменени.

 

След отказа на Франция да приложи принципа на предпазливостта, швейцарите решиха да действат на своя глава. Няколко кантона спряха въвеждането на 5G мрежата след онлайн-петиции за налагане на мораториум, въпреки че Швейцария е сред първите държави, поръчали изграждането на такава мрежа.

 

Подобен е и примерът на гръцкия град Патрас, избран за тестване на 5G мрежата, след като инициативен комитет от граждани разкри, че предстои инсталирането на 50 000 допълнителни антени. Общинските власти бяха принудени да отменят проекта заради твърденията на учените за потенциалните вредни въздействия върху здравето на местните жители.

 

 

Животът или дебитът

 

Междувременно френската Национална агенция по честотите (ANFR) одобри поставянето на 21 нови 5G експериментални станции в лентовия диапазон от 3,5 GHz, с което общият брой на тези съоръжения във Франция достигна 78. На 10 март т.г. астрофизикът Орелиен Баро отправи следното предупреждение на страницата си във Фейсбук: „ Изграждането на 5G мрежата вече се подготвя. Активно. С настървение и нетърпение! ... Ето го архетипът на това, което ще ни доведе до катастрофата... Въпросът не е в това дали да бъдат построени нови ядрени централи и ветропаркове, за да захранват всичко това. Въпросът е как да озаптим този самоубийствен бяс за създаване на материални потребности, без оглед на опустошителното им въздействие върху живите същества. Дори при съвършено „чисти“ източници на енергия, ефектът от разполагането ще е пагубен. 5G мрежата убива...Не толкова заради вредното въздействие на вълните върху човешкото здраве. А защото е изкуствено творение на произволно желание с катастрофални последици. Не може да продължаваме да се правим, че тези лудости няма да имат последствия. Ние вече унищожихме 70% от живите същества (при това без кой знае какво глобално затопляне). Какво избираме – живота или дебита на телефонната мрежа? Нещата са (почти) толкова прости.“

 

В Европа се надига съпротива

 

Навсякъде в Европа тече мобилизация срещу въвеждането на 5G мрежата.

 

„Няма място за фатализъм. Хората все повече осъзнават силата си: бяха създадени много неправителствени организации, гражданите се информират...“. Въпреки бравурните твърдения, че хората чакат с ентусиазъм идването на 5G мрежата, Пиер-Мари Тевнио не смята така. „Появиха се множество петиции, както на регионално, така и на национално ниво. Вече има международни организации и колективи от учени, които бият камбаната. Брюксел например се произнесе наскоро против разполагането на 5G мрежата на негова територия. Значи е възможно!“, заключава той.

 

Превод: "Гласове"

 

По материали от френския печат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

 • observer

  06 Дек 2019 10:19ч.

  Представяте ли си само, колко повече реклами ще можем да гледаме при такава скорост? И ще си плащаме при това. Какво значи някакво си облъчване?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гроздето е кисело!

  06 Дек 2019 10:20ч.

  Тия "научни изследвания" с предварително известни резултати много напомнят за глобалното затопляне. Истината е, че засега единствено Китай разполага с технологията за 5G комуникации и основният проблем е, че АНСА не е в състояние да ги следи и дешифрира. Затова миналата година петте очета се събраха в Австралия и решиха, че Китай трябва да бъде спрян. Те това е.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Фред Флинстоун

  06 Дек 2019 10:34ч.

  Ееееех, колко хубаво си беше през Каменната ера

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Разгеле!

  06 Дек 2019 10:36ч.

  Важна тема сте наченали - Браво и Благодаря! С малко закъснение, но по-добре късно отколкото никога! Поддържайте огъня!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • 1978

  06 Дек 2019 10:48ч.

  Време е опорката с "дистанционните хирургически операции" да спре, щото едва ли някой с акъла си би ползвал мобилна мрежа за такава отговорна дейност. За тази работа има двойно и тройно подсигурени стационарни мрежи. Колкото до 5Г, единственото преимущество (не за плебса, разбира се) пред 4Г е възможността за масово подслушване + HD видео в реално време заради увеличените скорости на пренос на данни. Плюс възможността за много по-точно локализиране заради по-голямата гъстота на клетките. А гадните китайци не дават на нашите "партньори" backdoors. За облъчването мисленето е нещо такова - майната им, да мрат, и без това са много. п.с. "datarate" не се превежда "дебит".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Отговорен

  06 Дек 2019 11:13ч.

  Благодаря за публикацията, дано не е последна по темата. Само ще си позволя да припомня, че в зората на автомобилостроенето мастити европейски учени и мислители са твърдяли, че човешкият организъм не може да понесе скорости над 60, 80, 100 км в час.... А иначе е ясно, че честотите на 5г са мнооого близко до йонизиращо лъчение и наистина не е ясно как действат/модифицират живите организми. Ясно е и че насищането на ефира с вълни може да се третира и като "енергийно замърсяване".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Сеул

  06 Дек 2019 11:15ч.

  В Южна Корея от април имат 5G.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • предстои пълно дистанционно сканиране на вътрешностите

  06 Дек 2019 12:04ч.

  Всичкото това не може да бъде спряно. Технологията така или иначе ще навлезе, независимо от последствията. Който не може или не иска да се адаптира, ще се наложи да сменя плана на пребиваването си. Особено в интензивно урбанизирана среда това и ще действа, и ще въздейства. При военните в Русия и САЩ технологията е въведена частично още в началото на хилядолетието. Отсега нататък китайците ще го въведат масово в цивилната сфера.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • AT&T също имат имат 5G от април

  06 Дек 2019 12:41ч.

  Който ползва мрежата им, може да погледне екрана на апаратчето си и да се убеди - горе вдясно си пише 5G. AT&T няма да лъжат, я!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • observer

  06 Дек 2019 13:39ч.

  5G в Щатите се плаща допълнително, освен това ти трябва съответен телефон. И трябва да не е Айфон и да не е Хуавей, щото пък той е под санкциите на Доналд. При големия трафик най-болезнено ще го почувстват онези, които са на роуминг. Дори с 4G за един ден можеш да направиш сметка колкото струва телефона ти.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Роман

  06 Дек 2019 16:21ч.

  Smart technologies, stupid minds. Електоралните маси в цивилизования свят десетилетия наред са мишена на различни средства за масово оглупяване. А умният характер (smart) на последните поколения комуникационни технологии не е толкова в създаването на все по-големи удобства за масите, колкото в умелото прикриване на масовото оглупяване чрез формиране на усещане за прогрес и цивилизованост...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Отговорен

  06 Дек 2019 21:05ч.

  Роман на 06.12.2019 в 16:21 : Масовото оглупяване съвсем не е съвременен феномен. Само да си припомним "детските" кръстоносни походи ... Майките с радост пращат децата си към Гроба... Макар точно тези да са в ереста отдавна.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Роман

  07 Дек 2019 11:35ч.

  Отговорен на 06.12.2019 в 21:05 - Грешиш по няколко основни пункта. (1) Примерът, който даваш, е исторически доста спорен и неадекватен в контекста на статията и явлението, за което говоря. (2) Не разбираш понятието "масовост", което в същия този контекст обхваща целия цивилизован свят /виж коментара ми/. Следователно дори да има нещо фактологически вярно в твоя пример, въпросният "поход" все пак е локално, а не глобално явление, при това с ограничен мащаб и няма нищо общо с тази масовост, за която говоря. (3) Наред с това, показваш доста размита представа за явлението оглупяване. По твоята "логика" излиза, че всяка историческа драма, в която нечие човешко поведение бихме го оценили като неразумно, може да се нарече "оглупяване". Но това е безсмислено. Нещата си имат точните имена, стига човек да борави с точните понятия. В горния контекст аз говоря за масово оглупяване в съвсем конкретен смисъл. Става дума за доказана загуба на когнитивни способности в рамките само на няколко поколения. Има доволно много доказателствени данни /ако човек не може да го види с просто око/. При това, наред с други фактори, атрофията на когнитивни способности сред широки слоеве от населението се дължи също и преди всичко на масовото пристрастяване към употребата на мобилни комуникации. (4) Следователно, налице е безпрецедентно явление с глобални мащаби, което няма аналог в човешката история.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Какво стана

  07 Дек 2019 12:03ч.

  С мозъчнния тумор причинен от мобифоните? Тази тема защо наскоро не се дискутира?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • По материали от английския печат

  07 Дек 2019 12:33ч.

  https://www.howtogeek.com/423720/how-worried-should-you-be-about-the-health-risks-of-5g/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Какво стана с мозъчния тумор причинен от мобифоните ли?

  07 Дек 2019 13:55ч.

  Ами всички ходим с мозъчни тумори вече, не си ли личи?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • прозрачно като кристал

  09 Дек 2019 6:54ч.

  Това е като жалките и подли опити на банкянската Тиква да забави строжежа на продължението на Терски поток през България, за да могат крадварите да си построят мощностите за краварски газ в Гърция и продължението им в България.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • скука

  10 Дек 2019 16:56ч.

  Дори в столицата на ЕС Брюксел се забрани 5 джи мрежата. Трябва и у нас. Или като в Европа да започнат определни общини да я забраняват,и нека си я ползват в Банкя. Кметовете,действайте.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ееееех, колко хубаво си беше през Каменната ера

  11 Дек 2019 12:55ч.

  Прав си Фред Флинстоун. Ако е било лошо през каменната ера, човечеството нямаше да преживее в тази ера няколко милиона години. Днес с лъжата, че прогресът е добър за човечеството не се знае днес, утре или след колко десетки години ще се самоунищожим. По времето на каменната ера една технология - каменната - е била достатъчна за цял живот. По времето на египетските пирамиди и гръцката колонизация на Средиземноморието една технология - бронзовата - е била достатъчна за цял живот. По времето на средновековието една технология - желязната - е била достатъчна за цял живот. И така до изобретяването на книгопечатането, парната машина, електрическите уреди и телеграфът, когато за един човешки живот се сменят една - две - три технологии. Прогресът е в настъпление, но човек все още е способен да се приспособява към него, към своите открития. И ето пред човечеството се изправя абсурдът на прогресът като оръжие срещу човечеството. Човечеството с ускорени темпове в геометрична прогресия става все по-излишно. Машините и свръх технологиите все по-успешно го заменят. На простолюдието се показват красиви и цветни картинки за бъдещия живот, в който то, простолюдието от няколко милиарда индивида, няма място на планетата. Човечеството става все по-излишно. Така наречените елити, но не всички, а само свръх елитите имат пълна картинка за бъдещето, при това много размазана... Няколко милиарда индивида виждат само това, което свръх елита иска да виждат - само отделни фрагменти от целия пъзел на планираното от свръх елита. И човечеството върви след свръх елита като милиардно стадо от скотове към скотобойна за последен удар между очите... Това е прогресът на днешното капиталистическо общество. За да остане само свръх елита, ако са му верни изработените модели за живот под наблюдение на компютрите, роботите, машините... Бъговете, изненадите и краят са непредвидими. Самоубийството на ексталзираното човечество е в напреднал етап.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Pr0GreSiVe

  16 Март 2020 19:58ч.

  Китайците са падали и умирали заради 5гто твърдо НЕ!! Ще сме като антени за тая мрежа и ще умираме заради недостиг на кислород ТВЪРДО НЕ НА 5G!!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Chochy

  24 Апр 2020 14:56ч.

  https://www.kla.tv/14486&autoplay=true?fbclid=IwAR03T_QvovoIsFfifpkOOETLM06jGTLTKpydXfIjt9DM25GvuQ4HUfwWKvo

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи