Путин: Днешните западни страни ми напомнят за болшевиките

Путин: Днешните западни страни ми напомнят за болшевиките
След революцията през 1917 год. болшевиките, опирайки се на догмите на Маркс и Енгелс, също обявяват, че ще сменят изцяло обичайния начин на живот, не само политически и икономически, но и самата представа за това какво представлява човешкият морал, основите на здравото съществуване на обществото. Разрушаването на вековните ценности, на вярата, на отношенията между хората, дори се стига до пълно отричане от семейството – и това го е имало – насаждането и поощряването на доносничеството срещу близки – всичко това е обявявано за стъпки по пътя на прогреса и, между другото, по света широко е подкрепяно и е било модерно също както сега. Между другото болшевиките са проявявали абсолютна нетърпимост към всяко друго мнение. Ето това, според мен, трябва да ни напомня нещо за нещата, които виждаме сега. Гледайки случващото се в редица западни страни, ние с учудване разпознаваме отечествените практики, които сами, за щастие, сме оставили, надявам се, в далечното минало. Борбата за равноправие и против дискриминацията се превръща в агресивен догматизъм на границата на абсурда, когато великите автори от миналото – същият този Шекспир – престават да се преподават в училище и в университети, защото тези идеи, както там смятат, са остарели. Класиците се обявяват за непрогресивни, за неразбиращи важността на джендърния или расовия въпрос. В Холивуд издават инструкции как и за какво трябва да се снимат филми, колко персонажи и с какъв цвят на кожата да са, от какъв пол. Излиза по-строго, отколкото в отдела за агитация и пропаганда на Централния комитет на Комунистическата партия на Съветския Cъюз.

От страницата на руското посолство във ФБ: Предлагаме на вашето внимание откъса от изявлението на Президента на Руската Федерация Владимир Путин по време на пленарната сесия на Международния дискусионен клуб «Валдай» за причините на световното преустройство:

 

В съвременния крехък свят значително се повишава важността на твърдата опора, морална, етична, ценностна. По същество ценностите са продукт на културно-историческото развитие на всяка нация и е уникален продукт. Взаимните преплитания между народите без съмнение обогатяват, отвореността, разширява кръгозора и позволява по друг начин да се осмисли собствената традиция. Но този процес трябва да бъде органичен и не може да е бърз. А чуждото все едно ще бъде отхвърлено, възможно е дори в най-острата форма. Опитите за диктат на ценностите в условията на неясни и неопределени перспективи още повече усложняват и без това острата ситуация и обикновено довеждат до обратна реакция и обратен на очакваното резултат.

 

С учудване наблюдаваме процесите, протичащи в страните, които са свикнали да се смятат за флагмани на прогреса. Разбира се, социално-културните сътресения, които се случват в същите Щати и в Западна Европа, не са наша работа, ние не се бъркаме там. Някои в западните страни са убедени, че агресивното заличаване на цели страници от собствената история, „обратната дискриминация“ на мнозинството в интерес на малцинствата или искането за отказване от привичното разбиране на такива основни неща като майка, баща, семейство или дори разликата в пола – в това, според тях, са истинските стъпки по пътя към обществено обновяване.

 

Знаете ли, искам да подчертая още веднъж, ние там не се бъркаме. Ние само молим да не се навират твърде в нашата къща. Ние имаме друга гледна точка, във всеки случай, по-голямата част от руското общество – така ще бъде, разбира се, по-точно казано – има друга гледна точка: смятаме, че трябва да се опираме на своите духовни ценности, на историческата традиция, на културата на нашия многонационален народ.

 

Адептите на така наречения социален прогрес смятат, че носят на човечеството някакво ново съзнание, което е по-правилно от предишното. Дай, боже, прав им път, както се казва. Само знаете ли за какво бих искал да кажа: предлаганите от тях рецепти хич не са нови, всичко това, може на някого да се стори неочаквано, в Русия вече сме го минали, при нас вече се е случвало.

 

След революцията през 1917 год. болшевиките, опирайки се на догмите на Маркс и Енгелс, също обявяват, че ще сменят изцяло обичайния начин на живот, не само политически и икономически, но и самата представа за това какво представлява човешкият морал, основите на здравото съществуване на обществото. Разрушаването на вековните ценности, на вярата, на отношенията между хората, дори се стига до пълно отричане от семейството – и това го е имало – насаждането и поощряването на доносничеството срещу близки – всичко това е обявявано за стъпки по пътя на прогреса и, между другото, по света широко е подкрепяно и е било модерно също както сега. Между другото болшевиките са проявявали абсолютна нетърпимост към всяко друго мнение.

 

Ето това, според мен, трябва да ни напомня нещо за нещата, които виждаме сега. Гледайки случващото се в редица западни страни, ние с учудване разпознаваме отечествените практики, които сами, за щастие, сме оставили, надявам се, в далечното минало. Борбата за равноправие и против дискриминацията се превръща в агресивен догматизъм на границата на абсурда, когато великите автори от миналото – същият този Шекспир – престават да се преподават в училище и в университети, защото тези идеи, както там смятат, са остарели. Класиците се обявяват за непрогресивни, за неразбиращи важността на джендърния или расовия въпрос. В Холивуд издават инструкции как и за какво трябва да се снимат филми, колко персонажи и с какъв цвят на кожата да са, от какъв пол. Излиза по-строго, отколкото в отдела за агитация и пропаганда на Централния комитет на Комунистическата партия на Съветския Cъюз.

 

Противопоставянето на проявите на расизъм е нужно и благородно дело, обаче в новата „култура на отменяне“ то се превръща в „обратна дискриминация“, т. е. в расизъм на обратно. Натрапчивото подчертаване на расовата тема още повече разделя хората, а нали мечтата на истинските борци за граждански права е тъкмо премахването на различията, отказване от разделянето на хората по цвета на кожата. Ще намопня, вчера специално помолих колегите да подберат този цитат от Мартин Лутър Кинг, който, както помните, казва: „Мечтая за това, че ще дойде ден, когато моите четири деца ще живеят в страна, където за тях няма да съдят според цвета на кожата, а според личностните им качества“ – това е истинската ценност. Ама нещо, както виждаме, всичко там сега се случва иначе. Впрочем, у нас, в Русия, на абсолютното болшинство от нашите граждани им е все едно какъв е цветът на кожата на човек, той или тя също не е толкова важно. Всеки от нас е човек, това е главното.

 

 

В редица западни страни дискусията за правата на мъжете и жените се превърна в пълна фантасмагория. Гледайте там да не стигнете до това, което предлагаха болшевиките, не само кокошките да станат общи, но и жените също да са общи. Още крачка – и ще стигнете дотам.

 

Застъпниците на новите подходи стигат толкова далеч, че искат да отменят самите понятия. Тези, които рискуват да кажат, че все пак има мъже и жени и това е биологически факт, са подложени едва ли не на остракизъм. „Родител номер едно“ и „родител номер две“, „родител, който е родил“ вместо „мама“, забрана за използване на словосъчетанието „майчино мляко“ и замяната му с „човешко мляко“, за да не се разстроят хората, неуверени в собствената си полова принадлежност. Ще повторя, това не е ново, през 1920-те години така наречените съветски културтрегери измислиха също така наречения нов език, смятайки, че по такъв начин съзиждат новото съзнание и променят реда от ценности. И, както вече казах, такива ги надробиха, че и досега понякога ти иде да хлъцнеш от учудване.

 

Не говоря за просто чудовищните неща, които от най-ранното детство внушават сега на децата, че момченцето лесно може да стане момиченце и обратно, натрапвайки им фактически уж съществуващия у всеки избор. Натрапват, изолирайки от това родителите, като заставят детето да взема решения, които могат да му провалят живота. И никой дори не се съветва с детските психолози: на каква възраст детето въобще е в състояние да взема подобни решения и кога не е? Назовавайки нещата с истинските им имена, това вече е на ръба на престъпление против човечността и всичко е в името и под знамето на прогреса.

 

Щом на някого му харесва – нека го прави. Веднъж вече съм казвал, че като формираме нашите подходи ще се ръководим от идеологията на здравия консерватизъм. Това беше преди няколко години, тогава страстите на международната арена още не се бяха нажежили както сега, макар че може да се каже, че облаците вече се сгъстяваха. Сега, когато светът преживява структурно крушение, значението на разумния консерватизъм като основа за политическия курс нарасна многократно именно заради увеличаващите се рискове и опасности, заради крехката реалност, в която живеем.

 

Консервативният подход не е лекомислена предпазливост, не е страх от промени и не игра на задържане, още по-малко не е затваряне в собствената черупка. Това е преди всичко опора върху проверена от времето традиция, запазване и увеличаване на населението, реализъм при оценката на себе си и другите, точно изграждане на системата от приоритети, съотнасяне на необходимото и възможното, пресметливо формулиране на целите, принципно неприемане на екстремизма като начин на действие. Казано направо, за предстоящия период на световното преустройство, което може да продължава доста дълго и окончателният му вид не е известен, умереният консерватизъм е най-разумната, във всеки случай според мен, линия на поведение. Разбира се, тя неизбежно ще се променя, но засега лекарският принцип „да не навредиш“ изглежда най-рационален. Както се знае, noli nocere.

 

Ще повторя, за нас в Русия това не са умозрителни постулати, а уроци от нашата сложна, понякога трагична история. Цената на необмисленото естествоизпитателство понякога просто не се поддава на оценка, то разрушава не само материалните, но и духовните основи на човешкото съществуване, оставя след себе си нравствени руини, на чието място дълго време не е възможно нищо да се построи.

 

Четете пълния текст на изявлението

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

 • Митето

  03 Ное 2021 19:04ч.

  А не напомнят ли на някого за якобинците?А-а-а,те са от Великата френска революция,потопила в реки от кръв аристократична Франция,но тя е буржоазна,а не пролетарска като Великата октомврийска.Но ние си знаем:имаме ли цел,ще намерим пример.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • чугун

  03 Ное 2021 19:21ч.

  Ех, колко много истини и няма правилен извод... Владимир Владимирович почва за здраве и завършва за упокой. Всичко, което казва е вярно и накрая излиза, че защитава традиционите ценности на Запада срещу самия Запад. И пак болшевиките ,ан пасан, виновни. Не е достатъчно.Русия е друга цивилизация и трябва да има уникално свое виждане за бъдещето.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Дежа вю

  03 Ное 2021 19:28ч.

  Трофим Лисенко, на конгрес на генетиците в СССР през 30-те години на миналия век казва: Другари, съветският човек не се ражда, той се създава.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • абв

  03 Ное 2021 19:32ч.

  Аз слушах цялото изказване на Путин и то беше абсолютно правилно, като теоретична разработка за новата епоха. На Запад се извървя една витка от спиралата на развитието на западната цивилизация, както е например при черупката на охлюва и се развиха много неща. Или казано по друг начин обществото на Запада направи едно предно салто и пак стъпи на крака. Всичко е същото, както беше преди 10 години, само човекът стана по чувствителен и по умен и е като Бог. Човекът мисли със 100% от възможностите на петте си мозъка, както и с кората на големите полукълба на предния си мозък - сивото вещество, където е разумът и умът на човека, и с възможностите на цялата си нервна система. Но от дълбините на мозъка му, чрез Информационното поле, идва до разума и ума на човека Бог Слово, или нещата , мислите, които ни правят Богове. Човекът е и обиталище на четириединия семеен Бог, и мъдростта на Светият Дух е също в него. Затова няма да има големи промени в развитието на държавите, на икономическите общества, на църквите и на бита и семейството. Само човекът е много по умен и чувствителен и трябва много тактично да се държи с другите хора, за да може да се създаде едно ново поведение, нови отношения, които да не са агресивни, нападателни, да не се лъже, а да се казва истината. Просто и човекът и обществото се развиват и ще се достигне ново равновесие и морал, който е пак християнски. Обаче в бившия соц. лагер, нещата не са както на Запад. Там човечеството стоеше на челна стойка и трябваше да направи салто и половина и да се приземи на крака. То бутна тялото си с ръце и направи салто, но падна пак на главата си и после се просна на земята и от там се изправи на крака. Вече целият свят е на крака. Но отношенията в бившия соц. лагер се промениха много. Те трябваше да станат както на запад, а на запад се промениха, както го описах. И имаше много хора и на Запад, които бяха с различни отношения, защото едно общество не може да има абсолютно еднакви отношения, макар като цяло преобладават едни отношения, докато в бившия соц. лагер отношенията са съвсем различни и не преобладават едни и същи отношения. Някои хора, повечето са с отношения, като през социализма, други, като при капитализма, но преди салтото и има много малко хора, които имат истинските отношения, както би трябвало да са като новите отношения на запад. Но нещата се успокояват само пандемията бушува, много хора са анти ваксъри и не искат да се ваксинират, а засега друго лекарство , освен ваксините няма. Ако искаме да се преборим с вируса, трябва ваксинация на абсолютно всички. Някои хора казват: "аз имам право на личен избор и избирам да не се ваксинирам". Това е личното мнение на много хора. Но освен личност, има и общество. И когато болен човек заразява другите хора и те могат да загинат от болестта, тогава се гледа и обществения интерес. Обществения интерес се защитава най вече от държавата. И има обществен договор между държавата и граждани - на(те) и държавата също има права, когато се наруши обществения интерес. Затова държавата може да направи локдаун, или да задължи всички да се ваксинират, или да изисква сертификати за влизане на обществени места. Отклоних се малко от темата за речта на Путин, но смятам, че той каза неща, които всеки би одобрил. Но след експозето започнаха да му задават въпроси, отговорите му на които не бяха най точни според мен.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тов. путин, дължите някакво обяснение на милионите си фенове!

  03 Ное 2021 19:35ч.

  Ясно се казва, че цивилизационното ниво на Запада никога не е мърдало от съветския доноснически бюрократизъм нагоре. В условията на изнасилена пандемия ясно се вижда, че населението на западните страни става лесна жертва на бюрократичния произвол на властите, докато Изтокът като гражданство се съпротивлява. Но имам забележки към Владимир Владимирович: недостойно е за Русия, която победи западния фашизъм в горещи стълкновения и по същество отърва света, днес да го въвежда под формата на зеленосертификатен достъп и ваксинно насилие над собственото си население по инициатива на местните власти. Такъв тип апартейд сваля акциите на руското ръководство, от което очаквахме да организира противодействието на епидемията така, че да бъде алтернатива на западното медийно Министерство на истината. Защото каква полза да празнуваме Деня на победата 9 май и същевременно да отнемаме на хората последните права и свободи заради трансхуманистичното препрограмиране, набождайки ги с генно.модифициращи препарати?! Какво сме победили реално, щом сме склонни отново да тъпчем свободата и достойнството на гражданите?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • уважаеми "абв",

  03 Ное 2021 19:49ч.

  От къде тръгнахте и къде отидохте. Изказване на Путин, задължителна ваксинация, защото Вас ви е страх. Който успее "да избяга" от страховете си живее съвсем по различен начин. Вие сте ми мил, но аз съм си по-мил.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Още дишат прахта

  03 Ное 2021 19:50ч.

  Ако някой се разрови по-задълбочено какви са ги вършили болшевиките в Русия от 1917 до към 1928-30г. ще му настръхне косата. Веднага са дали всички възможни права и привилегии на гейовете, Фройд веднага е въведен за изучаване и практикуване, комсомолски секс комуни,ферми от отнети деца от родителите им,първите в света чисто голи гей прайдове,размотаване на чисто голи хора не само на плажа,а по улиците,магазините,учрежденията и транспорта.Бутат църкви или ги превръщат в конюшни или складове,бутат статуи,репресират си не само аристокрацията,духовниците и военните,нооо и учените. Игор Сикорски не случайно е избягал в САЩ. Много общини по места обявявят жените за общонародна собственост. И за всичко това са имели примера на Френската революция и Парижката комуна. Сегашните джендъри още дишат прахта на болшевиките.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тов. путин, дължите някакво обяснение на милионите си фенове! на 03.11.2021 в 19:35

  03 Ное 2021 19:51ч.

  "И тъй, от плодовете им ще ги познаете. "

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Още дишат прахта на 03.11.2021 в 19:50,

  03 Ное 2021 19:53ч.

  Това е минало, но е натрупан опит. Това е в изказването - не повтаряйте чуждите грешки (в случая - нашите).

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • observer

  03 Ное 2021 19:57ч.

  По стара традиция от комунизма при тях е лошо, при нас е хубаво. Което трябваше да се очаква. Винаги е било така. Винаги нашето дело е право, а на онези мястото е на бунището на историята. И колелото на историята се върти на празни обороти.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Sin

  03 Ное 2021 20:21ч.

  Пропаганда тип Банкя - ония лошите, а ние копаем с 200. Междувременно голямата болна страна отново е на ръба. Мизерия и безправие за милионите и приказен лайф за обкръжението. Брежнев III. Във неприятелски отношения с Америка, Великобритания, Балтийските страни, Полша, Австралия, Канада, Япония, Франция, и с кого ли не. Май единствените и приятели са Иран, Талибаните и донякъде Турция. С ваксините се обляха окончателно. И остават само оръжията - по-точно въображаемите такива. Армата, Хипер- не знам си какво, подводници уж безшумни и пр. глупости за плашене на гаргите и най-вече за самочувствие на оскотелите мужици. Далеч, далеч, далеч от тях !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • София

  03 Ное 2021 20:36ч.

  Да е жив и здрав , дай Боже и в България да се роди държавник от такъв калибър !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ввв

  03 Ное 2021 20:36ч.

  Sin-e колко ти плащат соросоидите бе, една новина не пропускаш.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Идеалист

  03 Ное 2021 20:51ч.

  Умните хора се учат от грешките на другите, обикновените от собствените си грешки. глупаците не се поучават от нищо!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Путин греши, няма връзка с болшевиките, нито с Маркс

  03 Ное 2021 20:51ч.

  това са повърхностни клишета използвани от хора без образование. Сега ставащото на Запад е по съвсем други линии на натрупана несправедливост, по-точно на расова и полова, карма го наречете, значението е едно и също. Когато стане разбъркване на обществото изплуват всякакви бакии, но наболели са само някои от тях и те стават доминантни, другите само пригласят и в един момент отпадат, в тях не се влага обществена енергия и те остават спомен. По времето на болшевизма наболяла е била социалната несправедливост, расовата и половата са били само периферни задачи. Сега на Запад социалната е периферна, а те са доминантни. Разбира се, не във всички общества контрастите са били и са еднакво силни и съответно енергията от натрупаната несправедливост не е еднаква. Затова и болшевиките намериха почва в Русия, намериха и подкрепа защото мнозинството беше засегнато от социалните промени и се възползва от тях. Целият 19 век в Русия бе подготовка за това което се случи през 20 век, то нямаше как да бъде избегнато. Съответно 20 век бе подготовка за това което се случва сега в западния свят, то също е неизбежно. Западът бе само наблюдател на ставащото в Русия и периферните й страни, сега Русия и Азия ще бъдат наблюдатели. Естествено наблюдателите са в привилегирована позиция, при тях се живее по-добре и най-вече по-спокойно. Затова Русия няма смисъл да се занимава с чуждата работа (карма), тя има своите работници и надзиратели, каквито бяха болшевиките през 20 век в Русия. Русия трябва да се фокусира върху изграждането на себе си, като превъзмогне липсата на ориентири от околния свят и миналото, за да ги намери в себе си и настоящето. Това което работи тук и сега винаги е било единствено важно.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Второразрядни

  03 Ное 2021 20:52ч.

  Освен САЩ, изброените от Sin държави са второразрядни. Китай,Индия,Бразилия са новите центрове на сила,а Русия е приятел стях.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Точно така

  03 Ное 2021 21:04ч.

  "Путин греши, няма връзка с болшевиките, нито с Маркс" Като чуя за карма и знам, че наистина ще последват клишета. Тооо... болшевизмът точно така като теб обяснявяше причините за Майданът от 1917г........ и нито дума за немските и американските пари.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Helleborus

  03 Ное 2021 21:09ч.

  Вярно е това, че теорията на комунизма се разпространява в целия постхристиянски свят, тъй като е продукт на светската държава, т.е. това е доктрината, която е не друга, а конкретно анти християнска и целяща не просто да измести старото с какво да е, а да доведе точно противоположното на старото. Тя е точно копие на християнството, но с обратен знак, с цел да се появи новата Католическа църква на „събудените“ антихристи, с всичките й йерархии и богатства, чиито „ценности“ са във всяко едно отношение да правят точно обратното на това, което казват християните. Такъв антихризъм не може точно да се повтори никъде по света, където християнството не е било активно практикувано и после отменено и смачкано с политически средства. На други места е като привнесен, понеже стоят и разни местни култури. Т.е. на нас е даден „шанса“ да паднем от висините до самото дъно на ада, подобно както само един силен ангел може да стане и един силен дявол. Такова зрелищно сгромолясване не е по силите на всеки. Аз не за пръв път казвам, че на запад тези комунистически идеи процъфтяват, но са променили конкретните си намерения, след като очевидно не могат да повторят грешките на нашите режими, които са станали ноторно известни навсякъде. Изобличавайки тези грешки, западните комунисти имат възможността да се нарекат антикомунисти! Но точно тези наследници на този антихризъм, са днес демократичното ляво, което при нас дойде с етикета „Демокрация“. Те са най-кресливите, настъпателните, пуснали своите пипала първи да ни учат на демокрация. Не случайно се възприе тоя тип „демокрация“ отлично от бившия комунистически елит и от бившата БКП, която е възприела всичките им „ценности“, с изключение на гей браковете, по геостратегически причини. За истинска свобода изобщо дума не стана, което личи най-ясно в образованието, което всеки ден пере и промива...мозъци.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • нагарджуна

  03 Ное 2021 21:13ч.

  Карма не значи само да ти се връща за точно определени дела. Карма значи нещо по-страшно - фатална въвлеченост в детерминистичен ред, без шанс даже да схванеш как Божията воля може да изчисти блатото на принизеното ти впримчено съзнание, или изпадане до внезапна неяснота що е това съкровено знание и Божия благодат.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Що_да-вида

  03 Ное 2021 21:54ч.

  И как така не споменава Франкфуртска школа

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "Т.е. на нас е даден „шанса“ да паднем от висините до самото дъно на ада, подобно както само един силен ангел може да стане и един силен дявол."

  03 Ное 2021 22:00ч.

  Така е. Въпросният невъзможен шанс всъщност бележи ускорения изчистващ преход от субстанциалност към трансценденталност на душевния опит, какъвто ни завещаха Христос и християнският синоптизъм. Западът няма да има такъв шанс в конкретния праксис, въпреки очертаните координати на критическата теория, тъкмо защото не бе натоварен с такова унизяващо падение. Само една извънсветовна душа може да създаде тяга, различна от общоприетите светски и свещенически сказания и да се окаже неприлепчива докрай към тях. Западът е обречен на изчезване на човешкото в новото сказание за техногенност. Напротив, Изтокът (Русия, или съвременният Руссиян по литературному) ще запази откъм душата-свидетел онова, което повече няма да е нито хуманен индивид, нито пък биоробот. (Слънцето на Словото повече няма да е в небесата на райското блаженство, а мистично ще свети като саморазгарящ се огън отвътре.) И при двата случая преобразяването е в ход и в тия последни дни ускорено финализира свещената и светска история - при първия случай защото фундаментализация на памет откъм трансценденталното няма да е фатално нужна, а при втория - просто защото в обществото на победилата тотално дигитална бюрокрация когнитивното ще бъде редуцирано до алгоритъм, т.е. само до мислене чрез цифри, екстензии и количества, което и ще изличи паметта и въображението.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • КАКВО ЧУДНО

  03 Ное 2021 23:06ч.

  Не го четох. Просто знам, че това което казва и може да измъдри е пропаганда за себе успокоение и оправдание и промивка на мозъци с цел създаване на общ мит. Той направи един филм за Ленин, където сценаристите в кадър се присмиваха на заблуждението Лени - готвачка може да е управляващ. Заблуда, защото ниската класа е неспособна - уточнява правилите филмът - и са мислите на Путин. Но нали Путин е внук на готвачът на Ленин. Много извратен държавен елит и мафия се роди от болшевишкият олигархизъм. .................... Путин казва - че Салин е Кромел, и ще стигнат Великобритания след 300 години. Всъщност Русия и България сега са във висшият стадии на капитализмът. Висшият стадии на капитализмът достига пълен монополизъм и премахва демократическата маска. Феодализмът идва след капитализмът. ......................... А Живков казва "дай да махнем недоносчето социализъм, и по пътят на капитализмът ще стигнем до социализмът", тоест е убеден - че капитализмът ражда социализмът - и крайната фаза на капитализмът ражда доносено дете - социализъм. ......................... Маркс не казал това, а е казал че най-развитият капитализъм - тоест повече експлоатация и повече пролетариат - 99% работници, с крайно угнетение ще направят революция. ............ Но олигархията пада само когато отслабне - чрез гладна криза. ............... Теорията на Шумпетер, за творческото разрушение, взета е от трудовете на Маркс. Аз така разбирам Маркс в тези размишления, пък може и това да е само моя мисъл. ЕТО: Капиталистите стават монополисти и плутократи, във висшият си етап на развитие, и унищожават демокрацията и либерализмът, и пазарната свобода и конкуренция. Ако не се спрат те ще възстановят феодалният ред и монархическата средновековна държава. Но войните и кризите, пък и според мен и високите данъци и заплати, спират този висш етап на капитализмът, и творчеството продължава. Но до кога? Докато дясното победи завинаги, и елитът се закрепи завинаги. КОЕТО ВЕЧЕ Е ФАКТ. Не, че капитализмът е способен на средна класа като мнозинство, само обяздването на икономиката и пазарът чрез демокрация води до средна класа - до растеж на средна класа. Но растеж на средна класа е път към социализъм, изравняване на всички. ДЕМОКРАЦИЯТА ПЪТ КЪМ СОЦИАЛИЗЪМ. ...........

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • КАКВО ЧУДНО

  03 Ное 2021 23:14ч.

  Наясно ли си с Айн Ранд? Който не е наясно не разбира ИГРА НА КАЛМАРИ. Тя лява ли е или дясна? Тръмп прекланя ли се пред нея, и тя му е пътеводна светлина, на Сорос - също. Тя казва, че само богатите са умните, и без богатите, без собствениците на корпорациите, всички хора ще подскачат на клони в джунглите - като маймуни. Тя, а значи и Тръмп и Сорос, ще ти кажат да не се мъчиш с познанието, то се отдавало само на висшият елит. И крайно десният Хитлер казва, нещо. А СЕ ЗНАЕ - ЧЕ ДЯСНОТО СИ Е КРИПТОФАШИЗЪМ. Хитлер: „Правителството няма да защитава интереса на германският народ, чрез икономика, организирана от държавата, а ще подкрепя частното предприемачество“

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • КАКВО ЧУДНО

  03 Ное 2021 23:15ч.

  Тодор живков пред журналистите на 1 ноември 1989 г., която записана и размножена върху магнетофонни касети, заглавие “Лебедовата песен на Т.Ж.” в ноемрийския брой (1989) на списание “Бъдеще”. За да се разбере за "собственикът и стопанинът" кога и как и защо, речта "Приземяване" на Тодор Живков, 1987. Реч на Тодор Живков пред "Х конгрес на Българските професионални съюзи", 9 април 1987 г. След 2,5 години Живков е готов за пълен капитализъм - неолиберализъм. Китай има 70% държавни служители и държавна собственост. Тодор Живков почва планът РАН-ЪТ. .. ЖИВКОВ е като Хитлер, но Хитлер не е ляв. Лявото защитава правдата на слабите, дясното защитава правдата на силните. Но светът винаги е правдата на силните, която е толкова и правда, щом те определят правилата. Дясното: Спасението на давещите се е дело на самите давещи се! Хитлер: "Правителството няма да защитава интереса на германският народ, чрез икономика, организирана от държавата, а ще подкрепя частното предприемачество" БКП смени Москва с Вашингтон, Маркс с Айн Ранд. т. ж: - Предстои цялото здравеопазване да мине на акционерен принцип. Сега годишно държавата отпуска за здравеопазване 1,2 милиарда лева, което е равно на по 140 лева на човек. Ние изчислихме, че ако здравеопазването премине на акционерен принцип може да стигнем до 1,7 милиарда лева. Ако желае, всеки гражданин или фирма може да се включи, давайки нещо над 140-те лева. Широко са отворени вратите за всички. Ако не го задоволява лекаря или менюто в болницата – ще си доплати. Свободно частната практика. Така ще постъпим и с пенсионния фонд. Всеки гражданин или фирма ще решава сам – държавата може да му даде толкова, той ако може, да си докара повече. Акционерната фирма ще обхване като ракови образования цялото общество. Видя се, че по друг начин не може да се реализира моята постановка за собственика и стопанина. - Нови промени предстоят в данъчната система. Ще въведем данък, какъвто не е имало в България. Просто е взето от западната система. Равенство в облагане във всички сфери. - От 1 Януари 1990 г. ще въведем конвертируем лев. Макар че известно време двете валути ще съществуват паралелно. Цялата тази система, която е взета от западната икономика, ще се адаптира към нашите условия, но това не значи побългаряване. Един другар, с който разговарях вчера по тия въпроси, ветеран, от моите години още се знаеме, ми вика: Другарю Живков, не вкарваме ли ние вълка в кошарата? А, викам много хубава метафора, ще ми позволиш ли да я употребя пред журналистите. Вярно е, вкарваме вълка в кошарата, но му казвам, той вълкът ще изяде мършата, а това което е здраво, то ще остане. Но що ни е мършата, що се плашиш ти от мършата, бе, ще раздвижим нещата. Шарани дето има, като пуснеш щуката всичко се раздвижва. Значи тия щуки са ни необходими, икономически щуки. Както щуката разсича водата и рибите изплуват на повърхността, така ще бъде и с вълка.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ганчо

  03 Ное 2021 23:28ч.

  Към Библейските разбирачи??? Защо Новият Ерусалим се побира точно в Луната, хипотенузата му е колкото диаметърът на Луната. Защо не говорите за Новият Ерусалим, той през Кали Юга ли ще съхрани хората?? Колко ще живеят в него? Какво има предвид като плевели в притчата за нивата и Божието царство, кои са плевелите? Само отсятото зърно ли ще насели Новият Ерусалим? Защо е казано, че ще разпознаем християните по това - че лекуват и говорят езици, а такива не виждаме?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Товарищ Путин, вы большой учёный

  04 Ное 2021 0:31ч.

  https://www.youtube.com/watch?v=ohkmQfiwpZY

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ЧИСТАТА ЧОВЕЧНОСТ ... и духовните основни на човешкото съществуване!

  04 Ное 2021 1:39ч.

  Вл.Владимирович: ... „Всеки от нас е човек, това е главното.“ !? ..... Ето това изреченийце озадачава. .... Иде реч за опасностите с нахлуване или нашествието на Изкуствения интелект = Биороботи ли?! ....... Или пък за нашествие на извънземни?! .... В тематичната поредица „Извънземни от древността“ на канал „History“ в една серия разказваха как САЩ и Русия обменят инфо за извънземните ... Интервюиран беше бившия президент Медведев, който сподели, че първото нещо, което ти дават ставайки президент е папка за извънземните!? ........... Майтапът настрана. .... В изявлението на руския президент прозира тревога! ..... Изпратен ли е Ленин от Швейцария в Русия е отколешен въпрос, и защо болшевиките взривяват храмове и църкви, не вярват в Бог ли, и т.н., т.н. "иновации" .......... Ние в България много, много не вярваме на религията и Писанията, обаче човечеството май се развива според тях. .... Между редовете: ..... 1. Целенасочено се атакува Православието, експертите ще потвърдят, че то е „най-демократичното“ учение, ако може така да се нарече и най се доближава до чистото учение на Христос. .... 2. Атакува се „бялата раса“ – върху която се твърди, че ще се създава новата Шеста раса от човеци на Земята. .... 3. Колко важна е ролята на силната държава за грижите, съхранение и подобряване благосъстоянието на народа. И т.н. ................. В контекст на изявлението на президента на Русия е прелюбопитно мнението за религията на откривателят на "атомната енергия" миролюбецът и гениален учен Алберт Айнщайн: ........ „Ако човек изчисти юдаизма на Пророците и Християнството, както го е проповядвал Исус Христос, от всички по-късни допълнения - той ще получи учение, което може да ИЗЛЕКУВА всички обществени проблеми на човечеството. ... Дълг на всеки човек с добра воля е да се стреми непоколебимо в своя малък свят да превръща това Учение на Чистата Човечност в Живителна Сила, доколкото е способен на това.“ ....... Ми това е – чрез учението на "чистата човечност" се лекуват всички обществени проблеми! ....  Преведено днес: – да имаш волята да откажеш многото пари в името на добродетелите за запазване на традиционното семейство, рода, народа, родината, държавата! .... :)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "ГЛАСОВЕ"

  04 Ное 2021 5:41ч.

  се превръща от нинофейсбукоразпространител в в руспосолфейсбукоразпространител.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Научаване няма

  04 Ное 2021 8:17ч.

  Нa 27 мaй 2014 г. в Лoндoн ce прoвeждa първaтa oт пoрeдицaтa инициaтиви нa ceм. Лин и Eвeлин Рoтшилд зa cъздaвaнeтo нa нoв вид кaпитaлизъм, нaрeчeн “приoбщaвaщ”.Ключoвa и иcтoричecкa зa нoвия вид кaпитaлизъм e въвeждaщaтa рeч нa принц Чaрлc, в caмoтo нaчaлo нa кoятo тoй cпoдeля eднo cвoe чувcтвo - уж се бои от комунизма,а предлагат ъпгрейтван и тунингован комунизъм. Тоест??? Тоест Путин им казва,че тая мантра на Ротешилдите в Русия са я ручали,ручали още преди повече от 100 години и почти 100 години. Дето се вика, е . и-учи ,еб. -учи... х . й се изтрива ...научаване няма...,ама тоя път експеримента да си е при тях и за тяхна сметка.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Петър Волгин

  04 Ное 2021 8:17ч.

  Прави хипер инфлация след Путин, мафията, плутократите, . , граби резервът, приватизирай дори железниците и АЕЦ, дори училищата и затворите. Ако имат огромен дълг, кой ще иска да ги превземе и разпарчетоса, но Путин е подготвил вкусна хапка. Те и за Корнелия мислят че иска да укрепи БСП, а тя е сложена да я ликвидира. Ако Русия беше по възпалена без Путин, щеше да оцелее, но Путин е морфин за раково болната държава. Без него щеше да намери лечение. Но той я приспива.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • приобщаващ капитализъм

  04 Ное 2021 8:53ч.

  Лява цел с десни политики: Маркс: Консервативният, или буржоазният, социализъм Известна част от буржоазията желае да излекува социалните недъзи, за да осигури съществуването на буржоазното общество. Тук спадат икономисти, филантропи, хуманисти, дейци за подобряване положението на трудещите се класи, организатори на благотворителността, членове на дружествата за закрила на животните, основатели на въздържателни дружества, всевъзможни реформатори на дребно. Този буржоазен социализъм е разработен дори в цели системи. Като пример ще приведем „Философия на нищетата“ от Прудон. Буржоата социалисти искат да запазят условията на живот на съвременното общество, но без борбите и опасностите, които неизбежно произтичат от тях. Те искат да запазят съществуващото общество, но без онези елементи, които го революционизират и разлагат. Те искат да има буржоазия без пролетариат. Буржоазията си представя света, в който тя господства, естествено, като най-добрия свят. Буржоазният социализъм разработва тая утешителна представа в повече или по-малко цялостна система. Като призовава пролетариата да осъществи неговата система и да влезе в новия Ерусалим, той всъщност иска само пролетариатът да си остане в сегашното общество, но да се откаже от своята враждебна представа за това общество. Друга, по-малко системна, но по-практическа форма на този социализъм се стремеше да отвърне работническата класа от всяко революционно движение, като доказваше, че полезно за нея може да бъде не едно или друго политическо преобразование, а само изменението на материалните условия на живот, на икономическите отношения. Но под изменение на материалните условия на живот този социализъм съвсем не разбира премахване на буржоазните производствени отношения, което е възможно само по революционен път, а административни подобрения, които се извършват върху почвата на тези производствени отношения, значи с нищо не изменят отношенията между капитал и наемен труд, а в най-добрия случай само намаляват за буржоазията разходите по нейното господство и опростяват нейното държавно стопанство. Своя най-подходящ израз буржоазният социализъм намира едва когато се превръща в чисто ораторска фраза. Свободна търговия! — в интерес на работническата класа; покровителствени мита! — в интерес на работническата класа; затвори с отделни килии! — в интерес на работническата класа: това е последната, единствената сериозно казана дума на буржоазния социализъм. Социализмът на буржоазията се състои именно в твърдението, че буржоата са буржоа — в интереса на работническата класа. Манифест от 1848 г https://chitanka.info/text/26841/17

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • дясното е криптофашизъм

  04 Ное 2021 9:00ч.

  Сега се сетих, че десни решения за леви резултати има много. Най мощното е каквото казва Берлускони, това е УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА КАТО ФИРМА! Държавата да се държи като фирма, и да изтисква бизнесът максимум, а нейните собственици да награждава - народът. Фирмата-държавата да смята частните фирми за конкуренти. Държавата е като МОЛ и собственик на терени за производство индустриални стоки, и да се държи като такава, да иска максимум наем-такси-данък. Друго дясно решение е трудът да се продава от едри фирми, може и държавата, а не всеки да си го продава сам, и да има борсова цена на трудът, за постигане на световна цена на трудо-час. ..... -... ДА БЕРЛУСКОНИ РАЗБИРАШЕ ДЪРЖАВА ФИРМА НО СОБСТВЕНОСТ НА НЕГО И ПЛУТОКРАЦИЯТА. Но понеже никоя дясна партия не го иска, значи това е доказателство, че дясното е интересът не на народът, а на плутокрацията и мафията. Дясното е криптофашизъм. Либерализмът вкарва вълкът в кошарата, а консерватизмът запазва това статукво. ................... Лявото защитава правдата на слабите, дясното защитава правдата на силните. Но светът винаги е правдата на силните, която е толкова и правда, щом те определят правилата. Дясното: Спасението на давещите се е дело на самите давещи се! Хитлер: "Правителството няма да защитава интереса на германският народ, чрез икономика, организирана от държавата, а ще подкрепя частното предприемачество" https://youtu.be/1iAetX9_kIc?t=1228

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Иван Иванов

  04 Ное 2021 9:09ч.

  Не съм очаквал, че някога ще се съглася с Путин. Е, дочаках.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Киргегорчук на 04.11.2021 в 11:02

  04 Ное 2021 11:12ч.

  Нещо по същество имаш ли да кажеш или ще оповръщаш всичко наоколо пак...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Износител

  04 Ное 2021 11:36ч.

  Русия от доста години е износител на зърно.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кин-Войло

  04 Ное 2021 13:45ч.

  «Натрапчивото подчертаване на расовата тема още повече разделя хората, а нали мечтата на истинските борци за граждански права е тъкмо премахването на различията, отказване от разделянето на хората по цвета на кожата.» Но госпо-дами („господа и дами“, изречено по транссексуален маниер!)… Кой е казал, госпо-дами, че в бъдеще човечеството ще се състои изобщо от хора, та да се стига чак до такива усложнения — да се прави разлика между „бледолики“ и „цветнокожи“, между „мъже и жени“, и т. н. Не случайно още преди половин век някой написа книга (а сетне по нея се направи и Холивудска екранизация) на една велика философска тема: „Планетата на маймуните“. Разбирате ли, госпо-дами (които сте даже и бело-негри!)? Вие нямате бъдеще на тая планета! На тая планета ще се възцари ново общество и то ще бъде комплектовано от ПРИМАТИТЕ, получили силиконови чипове, които да ги обогатят с ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ. А вие, госпо-дами бело-негри сте си изпели песента и то по един много тъжен ЗАУПОКОЕН НАЧИН. Разбирате ме, нали?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Напомняли му на Путин днешните западни страни за болшевиките

  04 Ное 2021 17:53ч.

  Избиват опозицията, прогонват интелигенцията, потушават селски бунтове с отровни газове, отварят концлагери, разкулачват, национализират, осъждат на смърт враговете с партиен билет.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Sin

  04 Ное 2021 18:26ч.

  Болшевизъм означава мракобесие, разстрели, обезличаване и унищожаване на цели съсловия и области и ликвидиране на всички хора, живеещи там. Когато Болшевиките идват на власт, избиват цялото царско семейство до крак. Заедно с децата ! Днес на Запад, където има монархия - Белгия, Великобритания, Дания, Щвеция, Холандия, Норвегия - кралските семейства са едни от най-популярните и обичани хора. Това, впрочем, никога не е било в Русия. Интересно като как Путин провидя и в това като болшевизъм. Освен, че тези страни се радват на просперитет, какъвто в Русия никога не е имало.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Все

  04 Ное 2021 19:58ч.

  Белгия, Великобритания, Дания, Щвеция, Холандия, Норвегия - все жендърски държави. Остава да добавим САЩ,Канада,Германия ,както и страната на якобинците и комунарите - Франция.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Умен

  04 Ное 2021 23:52ч.

  Главната ценност навсякъде е двуличието, втората е келепирът. Руската нова номенклатура изобщо не изостава по лицемерие от западните елити, само реалиите са други. Не престава да се пъчи със съветските постижения, включително ядрените ракети, заради които Западът не смее да ги пипне и едновременно да ругае и пустосва болшевиките. Как, ама как, о, Боже, били разорили Царска парцалива Русия. С какво са по-добри техните ценности от щатските? Американските възторзи над тяхната демокрация, налудничаво се съчетават със спомени за индианския геноцид и 300-та години робство в повечето щати.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Умен

  05 Ное 2021 0:18ч.

  Щях да забравя. Що за ценност е това, човек във властова позиция да обяснява кои са правилните ценности, коя е правилната история. Не му е изобщо работа и не трябва да имитира президентите в Новия свят. Там могат да правят "Молитвени закуски" за смях на кокошките, тяхна си работа. А Европа, включително Русия, все пак е огнище на цивилизацията. Тук либерали, болшевики, консерватори, всички знаем, правото поражда силата, а не силата правото. Само в Америка, при Сталин и в Султанска Турция вождът заповядва какви да бъдат ценностите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Sin

  05 Ное 2021 3:15ч.

  Че какво общо има вождът от Америка с мафиотски убийци като Путин ? Точно за Америка повелята на Партията "Всички са маскари" съвсем не е подходяща.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • логореята

  05 Ное 2021 15:05ч.

  В Британия обикновените хора обичат Путин. За разлика от елита им, който обича всякакви безгръбначни, третополови и джендърни - https://bgr.news-front.info/2021/11/05/unikalni-komentari-na-britanski-chitateli-za-rusiya-i-putin/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ЗИП

  05 Ное 2021 15:15ч.

  Демагог от класа. Напомняли му те. Еми вземи погреби или изгори мумията на Ленин тогава ! След тва викни некой свещеник да направи литургия и изгони злите духове от мястото....

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • З И П, КОЙ Е ИЗКЛИНЧИЛ ОТ ВОЕННАТА СЛУЖБА?

  05 Ное 2021 19:04ч.

  С каквото и да се захване власовецът-ренегат Путин се проваля. А при болшевиките всичко се получаваше.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пияния майстор

  05 Ное 2021 19:26ч.

  Това което говори Путин е отлична новина ... за източните славяни. Путин и Лукашенко са подписали декрета за единната държава. Валяка е тръгнал. На мене ми е важно южните славяни в коя зона остават - в джендър гетото и транс хуманизма или в разумния консерватизъм.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Много е важно южните славяни в коя зона остават

  05 Ное 2021 20:23ч.

  Там където са или в империята като крепостни. Между другото, ние по ген имаме много малко от славяните.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Антисталинист - это либо малограмотный дурак, либо подлец. Третьего не дано

  05 Ное 2021 20:35ч.

  Иногда коммунисты реально становятся антикоммунистами и начинают против коммунизма бороться, так БЫВАЕТ. Путин В.В., член КПСС с 1975 года. Матвиенко В.И., член КПСС с 1972 года. Нарышкин С.И., член КПСС с 1976 года. Медведев Д.А., член КПСС с 1986 года Иванов С.Б., член КПСС с 1973 года. Шойгу С.К., член КПСС с 1979 года. Лавров С.В., член КПСС с 1972 года. Собянин С.С., член КПСС с 1986 года. Чуров В.Е.,член КПСС с 1982 года. Фрадков М.Е., член КПСС с 1972 года.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • топ 10

  06 Ное 2021 10:26ч.

  Да се смееш ли, да плачеш ли - измеренията на трансхуманизма, които "Путин" (неслучайно в кавички!) предвиди години преди днешните библейски събития: "«Путин». Валдай. Фашизм. Человек. Нюрнбергский Трибунал. Сталин. Будущее." - https://cont.ws/@Babikoff1/2126149

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Впечатление

  07 Ное 2021 23:01ч.

  По традиция държавни глави, президенти, политици, вождове и народни водачи се обръщат към слушателите си изправени срещу тях. Това освен всичко друго е и жест на уважение. Единствено Путин общува с публиката пльоснат върху фотьойл.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • дедо Йоца

  13 Ное 2021 14:07ч.

  Ааа, ха, ха. Путин е конгениален.Няма по велик политик от него в цялата слънчева система. Какво говоря Млечният път не познава такъв гений.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Днешният Путин

  17 Ное 2021 20:01ч.

  Ми напомня на Хитлер

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи