Програма за джендър образование се прилага от 20 години у нас

Програма за джендър образование се прилага от 20 години у нас
"Джендър образование" стартира през 1997 г. като превантивна програма и част от проекта "Елиминиране на насилието над жени чрез проучване на проблема и образоване на обществото", осъществен в партньорство с неправителствената организация "Защитници на човешките права от Минесота"- САЩ. Това става ясно от сайта на Фондация "Джендър проект в България". Сред спонсорите на проекта са Фондация "Отворено общество", Съветът на Европа, базираният в САЩ Глобален фонд на жените, Националният демократичен институт и др. Какво представлява въпросната програма, къде, как и защо се прилага - разбираме от сайта на организаторите gender-bg.org. Ето какво пише там:

Бившият председател на Народното събрание и настоящ министър на правосъдието Цецка Цачева е сред приятелите на Фондация "Джендър проект в България".

 

В рамките на проекта бе предоставена и адаптирана към българските условия методика за обучение на учители по следните проблемни области: Що е джендър и джендър роли; правата на човека; правата на жените и децата като част от общочовешките права; насилието във всичките му форми - домашното насилие, трафика на жени и деца, сексуалното насилие; национални и международни законодателни практики и институции; семейно планиране и сексуално здраве;

Пилотната програма се проведе през първия учебен срок на учебната 1997/8г. в две училища в София в 11 клас/смесена група/ и 9 клас/само момичета/.

Възраст от 10 годишни до 18 годишни. Фондацията организира обучителен семинар за учителите и педагогическите съветници, включени в проекта, като акцентът падна върху интерактивните методи на преподаване. Бе създадена библиотека с тематична литература на български и английски език и видеотека.

В третия кръг - учебната 1999/2000г. в проекта се включиха детска градина в гр.Смолян, студентите от Педагогически факултет/Смолян/ и 20 училища от цялата страна. Общо - 400 деца на възраст от 4 години до 21 годишни. Активното участие на учебни заведения за деца в неравностойно социално положение и деца в риск от Дома за деца и юноши-Враца и момичетата от Възпитателното училище интернат в с. Подем на практика доказа, че "Джендър образование" е отворена и приложима за деца от всякаква възраст и с различен социален статус.

Кръглата маса, организирана от "Джендър проект в България" с финансовата подкрепа на "Отворено общество" се опита да даде отговор на различни професионални въпроси, свързани с методиката, обхвата и бъдещата стратегия за развитие на програмата "Джендър образование".


В рамките на проект "Кампания срещу насилието над жени", финансиран от UNIFEM TRUST FUND през 2000/2001г. към програмата се присъединиха 704 деца на възраст от 4 до 17 години от цялата страна / смесени групи/.


За първи път се експериментира идеята да се създаде Регионален център в гр.Перник който включи в "Джендър образование" всички учебни заведения в града с активното партньорство на местната власт, Педагогическия инспекторат , медиите.

Откъси от есета, написани от ученици, преминали през джендър обучение:

" Няма по-голяма сила и закон против насилието от човешката любов, която сякаш е останала във вълшебните приказки "

Виктория, IV клас, 21 ОУ "Алеко Константинов", Пловдив

"Насилието - това е въпросът, който занимава цял свят. С него ние се сблъскваме ежедневно. Виждаме го по телевизията, по страниците на вестниците, на улицата, та дори и в училище.
Най-често жертви на насилие са деца, жени възрастни. Много често в училище виждаме как по-големи се държат грубо с по-малки ученици. Или момчетата нападат момичетата. Мисля, че тези деца се държат така защото, може би, някой друг се е държал зле с тях и те сега искат да повдигнат самочувствието си. Интересно ми е защо не избират равни на себе си, а винаги нападат по-слаби.
Иска ми се, да стане така, че да се слуша за добри отношения между хората и тази ужасна дума НАСИЛИЕ да се чува все по-рядко."

Радослав, IV клас, 21 ОУ "Алеко Константинов", Пловдив

Всеки човек живее сам за себе си, но във всекидневието, което му предлага животът, той свързва своето настояще и бъдеще с други хора, различни от него. Да, всеки човек може да общува с всеки друг, който е създаден, отгледан и развит по различен начин.
Но каква е тази степен на определеност "различен"? Различен? По какво? Всеки човек възприема тази така наречена "дума", използвана всекидневно и от всички, по различен начин. Различен по произход, раса, по цвят на кожата. Различен от социална гледна точка. Различен по характер и възраст. Но какво значение имат тези различия…Не може един човек да си избира хора, с които да общува през целия си живот. Та времето лети, дните и времената се менят, хората идват на този свят и заминават и ние трябва да използваме силата на този кръговрат, опознавайки, общувайки с други хора, които е естествено да са различни от нас. Тази дума "различен" не би трябвало да ни притеснява, защото тя прави интересното в нашия живот. Да се запознаеш, да видиш, да почувстваш различното, от това което си.
Така, че всеки човек живее, за да опознае и гледа. Всичко извън неговия живот, извън него самият е различно и непознато. Но то е непознато, защото ние не сме протегнали ръка към него. Стига да поискаме, ще влезем в него, и в това няма нищо страшно."

Даниела, VIII клас, IV-та езикова гимназия - Варна

Всички хора имат право да вземат решения. Децата също. Въпреки, че са малки и непълнолетни и те имат права. Преди един човек да стане възрастен, той е бил дете. Децата са бъдещето на човечеството. Ако те не се научат да вземат решения още от малки, когато пораснат ще станат плахи и нерешителни хора…
Възрастните мислят прекалено много за дребните неща и просто си губят времето. А едновременно забраняват на децата това, което те самите не могат да направят. В някои моменти се налага да вземаме своето решение бързо. Тогава трябва да разчитаме на опита и интуицията си. За да вземе едно дете решение то трябва да различава доброто от лошото на което се учи постепенно и постоянно. Смятам, че децата трябва да вземат решения, за да се подготвят за живота.

Андрей, VII клас, с. Паталеница

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

 

 1. Основен проблем при реализирането на тази програма се оказа фактът, че по-голяма част от участниците бяха с формирани вече и затвърдени стереотипни нагласи към мъжките и женските роли в обществото, което налагаше първоначалното им преодоляване, за да е възможно изграждането на ново непредубедено разбиране и отношение към проблема за равноправието на половете в социалното пространство.
 2. Тъй като децата трудно разграничават реалната от желаната ситуация, често се стигаше до идеализиране на собствените способности и възможности, а също така и на характеристиките на пола, към който принадлежат. Отъждествяването между реалността и желанието изкривява и опорочава анализа на разглеждания проблем, като вози до опростяване и елементаризиране.
 3. Учениците трудно реализират прехода от конкретната ситуация или казус към общия извод. Това най-ясно се откроява във невъзможността при споделяне на личен опит да се изтегли най-важното и същественото. В такива ситуации опасността от "разводняване" на обсъжданията е най-голяма.

Албена Раленкова - 51 СОУ "Ел. Багряна", София

 

ОСНОВНИ ПРИНИЦИПИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

 1. Избягвайте простите отговори на сложни въпроси
 2. Утвърждавайте индивидуалния женски опит
 3. Избягвайте болезнени сравнения
 4. Стремете се към прецизно изразяване и избягвайте стереотипите
 5. Ограничавайте йерархичния подход
 6. Създавайте условия за свобода на мненията
 7. Бъдете отзивчиви при проблемите с приобщаването

 

 

 

 

Коментари

 • Едната овца рекла на другата: ма. стига с тези теории на конспирацията. Ти си луда, ако мислиш, че хората и кучетата работят в екип!

  16 Яну 2018 10:49ч.

  Цели на програмата: •повишаване чувствителността на българското общество по проблемите на равнопоставеността на жените и мъжете и нулева толерантност към всички форми на дискриминация и нарушаване правата на човека на основа пол; •промяна на дискриминиращите джендър стереотипи, промяна на нагласи и поведение сред подрастващите и младите хора в училищна възраст; •лобиране на национално и местно равнище за мобилизиране ресурсите на образователните институции и гражданското общество за ефективното прилагане на практика на член 35 от Закона за защита срещу дискриминацията: "Член 35(1) гласи: Лицата, осъществяващи обучение и възпитание, както и съставителите на учебниците и учебните помагала са длъжни да предоставят информация и да прилагат методи на обучение и възпитание по начин, насочен към преодоляване на стереотипи за ролята на жената и мъжа във всички сфери на обществения и семейния живот. (2) Детските градини, училищата и висшите училища включват в своите образователни програми и планове, обучение по проблемите на равенството на жените и мъжете." •активно промоциране на политики и проекти за включване и утвърждаване на джендър-тематиката в държавните-образователни стандарти, насочени към детските градини, основните и средни училища, висшите учебни заведения;

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Приоритети на бъдещата работа:

  16 Яну 2018 10:50ч.

  1.Изследване на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание, които се прилагат в съответствие с въвеждането на учебните планове (НАРЕДБА № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание - МОН) от джендър аспект. 2.Запознаване със стратегията на МОН за внедряване на гражданското образование в учебните програми. Визира ли то темата джендър и по какъв начин е разработена джендър-проблематиката? 3.Изследване на съществуващите традиционни норми на отношения момичета - момчета. Съществуват ли стереотипи, които оказват влияние върху поведението на момичета и момчета в училище. Как се проявяват те и как влияят на образователния и на възпитателния процес в училище? 4.Изследване и анализ - Как учителите/учителките/ в българските образователни институции възпроизвеждат съществуващите в обществото джендър стереотипи или създават нови такива? Последици от феминизацията на учителската професия. 5.Изследване на готовността на българското училище и университети да приложат на практика джендър обучението (анализ на човешки ресурси, финансови ресурси, методология, ноу-хау, гъвкавост, експериментално начало). 6.Запознаване с европейските практики и стандарти в областта на образованието и законодателство, регламентиращо процеса. 7.Дефиниране ролята и мястото на Учебните центрове за квалификация и преквалификация на учители и разработване на стратегия по-какъв начин може да бъдат използвани наличните ресурси? 8.Организиране на дискусии и експертни оценки на резултатите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Целеви групи:

  16 Яну 2018 10:51ч.

  1.Институции - МОН, което регламентира държавната политика и програми по отношение на образователните практики и стандарти. 2.Местната власт - общинските съвет и администрация. В техните правомощия са финансирането и управлението на общинските училища, както и СИП-те. 3.Училища и учебни заведения: учители, директори, психолози, помощник учители, училищни настоятелства. 4.Експерти, автори на учебници и помагала. Издателства. 5.Висшите учебни заведения и университетски информационни и изследователски центрове.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Разработване на проекти:

  16 Яну 2018 10:52ч.

  1.Разработване на методики и учебни помагала за преподаване на джендър проблематика като част от гражданското образование. 2.Обучение на експерти и институции, разработващи образователни стандарти и програми. 3.Обучение на учители, училищни психолози чрез Центровете за квалификация и преквалификация. 4.Разработване на програми и методики за е-learning джендър обучение във висшите училища.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Helleborus

  16 Яну 2018 13:12ч.

  Отново се връщаме към това, децата не принадлежат на държавата, те са част от семейства. Възпитанието на децата е и право и задължение на родителите. Вземането на решения за чужди деца е в буквален смисъл отнемане на родителски права. Което в Правото не се случва без доказване на вина и то индивидуално, а не колективно. Поради тази причина в държавните училища, които са общи, е забранено преподаването на религия. Защото според идеята за светското общество, науката е неутрална и не може да отнема правата на родителите да научат децата си според своите морални ценности. Този тип джендърно обучение Е религия. Нова религия или пък много древна, циклично напираща да вземе връх. Освен това тези догми са в противоречие с онези религиозни доктрини, които вече съществуват. Джендърното образование е неправомерното силово налагане на една нова религия, която да унищожи всяко друго познание за света и поглед за света. Всичко това противоречи на Хартата за правата на човека. Където есенцията на човешките права е не унифицирането, а точно обратното, защита на различния поглед, право той да се пропагандира, да се преподава, да се разпространява, хора да се обединяват на ценностен принцип. Това е в прав текст и забрана за църквите по света и на мултикултурализма. Защото се забраняват техните учения. Всичко постигнато като права до тук, се закрива, всички свободи се заличават. Изглежда идва нещо като Новия Ред от Междузвездни войни. Причината за това е безбожието на хората, но понеже никой не може да живее без усещането за всесила, която ни крепи, те прехвърлят цялата тази власт , вяра, надежда, на държавата. Което е ужасяваща глупост, да подчиниш цялото си естество на олигархичните лобита.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Красимир Костов

  16 Яну 2018 13:21ч.

  Чужди хора, чужденци, чужди фондации се опитват да внасят чужди на българина представи за света. Защо някои отговорни институции и личности на високи държавни постове, заради дребни финансови, политически или други интереси, са готови да продадат собственото си бъдеще? Вярват ли въобще, че можем да имаме свой облик и свое бъдеще? Намират се и безродни, безгръбначни, безсъвестни, безотговорни българи, с егоистично мислене, които стават проводници, а някои и на драго сърце, на тези деградивни чужди интереси. Тези хора са готви да изкривят всички понятия и да ни уверяват безкрайно, че ние сме изостанали и не знаем какво е това любов, какво е свобода, какво е мъж, какво е жена... Че трябва да сме безкрайно толерантни към всички леко или по - тежко извратени под влиянието на чужди учения /дошли по електронен път най - често/, хора. Да приемаме извращенията за нормално явление, понеже някой има интерес повече българи да са заразоносители и в последствие болни, а ако може и неизлечимо болни, още по - добре. Да бъдем толкова толерантни, че да допуснем заразата постепенно да унищожи самите основи на морала на обществото. Да зачеркнем нашето минало, нашата вековна култура като нещо малоценно и да потърсим нови, неоткрити до сега "висини" на морала, от едни страни с много по - кратка история от тази на повече от 1300 годишна България. Да не бъде! Ще допуснем ли разложение на най - младите, неукрепнали българи, на децата още от детските градини и училищата? Това е духовно самоубийство. Бъдещето ще бъде такова, каквото го заложим днес. Бъдещето това са днешните деца. Много родители си казват: "Нашето дете се възпитава добре. Дадени са му най - добрите условия." Ще може ли обаче това дете да устои на бурите на бъдещето, когато мнозинството останали деца, ще бъдат възпитани по друг начин. Те ще го смятат за изостанало. Ще му се подиграват. Извращението ще е норма. А правилното мислене, ще се счита за закостенялост, за недъг, за порок. Всеки, където е и както може трябва да се противопоставя на това чуждоземно, външно, аморално, лукаво прокрадващо се в обществото с упорита последователност влияние. За нашите възрожденци училището е било светиня, за която са давали мило и драго. Какво ли не са правели за да получат децата им добро образование. Те са мислели за бъдещето. Биха ли допуснали те съзнателно моралната деградация в училището? Чужди фондации да им диктуват кое е добро и кое е лошо за техните чеда?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • дядо Илия

  16 Яну 2018 18:08ч.

  Знаех, си че мъжът до Цецко Цачев е само за парлама, за пред БКП...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Дръндорков

  16 Яну 2018 21:45ч.

  М..... а ви и на джендъра ви джангъра...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • eдна тетка

  17 Яну 2018 13:25ч.

  Нарочно измислят неразбираеми, мътни думи - "джъндър". За да пробутат каквото искат. Всичко хубаво трябва да е ясно - кристално ясно и разбираемо, на разбираем език. Каквото до останалото... Имаме си ценностите. От хиляда години и повече. В Русия има шега: цялата история на САЩ е по-кратка отколкото история на Болшой театър. И при това те ли ще ни учат, ще ни образоват?! Хора, не бъдете овце (за заклане)!!! А за тези майкопродавци от НС просто нямам думи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Доколенков

  17 Яну 2018 19:38ч.

  Интересно съвпадение - в бюлетините, които получават училищните психолози, от две-три години се отчита нарастване на травеститчетата и гейчетата в българското училище. Програмата работи!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Неподредени мисли...

  18 Яну 2018 13:24ч.

  На първо време трябва развалим всички действащи концесии за водите и да си вземем обратно контрола над питейните води. Трябва много да внимаваме какво им добавят за дезинфекция - и флуора и хлора, химикали от една и съща група, са ендокринни disruptors, нарушават функцията на жлезите с вътрешна секреция. Глобалистите, в стремежа си да сведат населението на света до заветните (ЗА ТЯХ) 500 милиона души използуват всичко - роботизация, ГМО, насилствена стерилизация (чрез ваксини и други задължителни инжекции), ендокринни дизруптори, всякаква боза в образованието, налагане на т.н. "политическа коректност" в обществените отношения... Hапоследък се говори дори, че разработват генно оръжие, насочено срещу точно определени раси/гени (справка: съобщенията през ноември или декември 2017 на руския външен министър, че чужденци събират генен материал от различните народности на Русия - както в страната им, така и чрез здравните системи извън нея).... Така наречения sperm count при днешния мъж е намален 10 пъти сравнено с положението преди 30 години... С една дума - децата ни биват обърквани още преди да се родят. Като се добавят музика, холивудските филми и други форми на общуване които ни насаждат социални норми и стил на живот - стига се до днешната реалност, в която целенасочено и методично се нормализира хомосексуалността. Защото е БЕЗПЛОДНА. Затова е и доведената до фетиш любов към домашните любимци и пр. Скоро да има човек дете ще стане най-завидното богатство! Който може - да си създаде още едно българско дете, че както е тръгнало, скоро може да стане невъзможно, ...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Лирика

  18 Яну 2018 13:35ч.

  http://www.pan.bg/view_article-49-415276-showimg2-galeriya-selska-panahida-umira-tiho-bylgarskoto-selo-spodelete-v-pam.html#showimg

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гери

  18 Яну 2018 16:58ч.

  На снимката Цецка Цачева видимо умира от срам и отвращение, господина и с физиономия на унизен, а смеещото се нещо от трети пол тържествува, че е стъпило на врата на правосъдието.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гери

  18 Яну 2018 17:02ч.

  А другите две са нещо средно между кифла и кроасан.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Иван Димитров

  20 Яну 2018 10:35ч.

  Искам да попитам дали при провеждането на този "социален експеримент" се е изисквало писменото съгласие на родителите (визирам учениците от училищата в София)? Искам да попитам как така на дете на 4 (четири) години му е обяснявано какво е, цитирам: "детска маструбация"? Считат ли НПО-тата, участвали в проекта, че тези им действия могат да бъдат изтълкувани като криминални деяния по смисъла на НПК?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • С отвращение

  21 Яну 2018 1:56ч.

  "В третия кръг - учебната 1999/2000г. в проекта се включиха..... Активното участие на учебни заведения за деца в неравностойно социално положение и деца в риск от Дома за деца и юноши-Враца и момичетата от Възпитателното училище интернат в с. Подем на практика доказа, че "Джендър образование" е отворена и приложима за деца от всякаква възраст и с различен социален статус." Това са първите опитни зайчета.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • С отвращение

  21 Яну 2018 1:59ч.

  "В третия кръг - учебната 1999/2000г. в проекта се включиха....... Активното участие на учебни заведения за деца в неравностойно социално положение и деца в риск от Дома за деца и юноши-Враца и момичетата от Възпитателното училище интернат в с. Подем на практика доказа, че "Джендър образование" е отворена и приложима за деца от всякаква възраст и с различен социален статус." Това са първите опитни зайчета.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Разбира се,

  21 Яну 2018 19:54ч.

  първо посягат на най-беззащитните деца, тези които съдбата е лишила от семейство...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи