Аркади Шарков: Ако болниците станат отново бюджетни предприятия, ще се превърнат в БДЖ - по-ниско качество, закъснения и повече корупция

Аркади Шарков: Ако болниците станат отново бюджетни предприятия, ще се превърнат в БДЖ - по-ниско качество, закъснения и повече корупция
Дерегистрацията на болниците като търговски дружества изисква оценка на балансите, дългове и пр. и е много бавен и административно сложен процес. Разбирам желанието на носталгиците към модела „Семашко“ и превръщането им отново в бюджетни предприятия, за щастие, този модел е отхвърлен навсякъде в развития свят като неефективна система за финансиране на лечебните заведения, тъй като създава дефицити, листи на чакащите и еднакво лоша услуга повсеместно, да не говорим за ниско заплащане на медицинските специалисти. Това казва в интервю за "Гласове" Аркади Шарков. Той е макроикономист от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП), с опит в здравните политики, насочени както към публичния, така и към частния сектор. Магистър по публични политики от Университета в Маастрихт и Университета на ООН. В момента е докторант в СУ "Св. Климент Охридски". Член е на консултативния съвет към Българския лекарски съюз и на обществения съвет на "Индекс на болниците".

 

- Болниците да не бъдат търговски дружества: за това се разбраха преговарящите за бъдещ коалиционен кабинет. Мисля, че в случая понятието “търговско дружество” се използва чисто популистки, а това решение крие огромни рискове за здравната система. Доколкото знам тяхната медицинска дейност се извършва по Закона за здравето, а търговският статут е за стопанската им дейност. Бихте ли разяснили защо болниците са с такъв статут и какви ще бъдат последствията, ако това предложение бъде прието?

 

- Болниците имат статут на търговски дружества от момента на влизане в сила на Закона за здравното осигуряване през 1998 г. и паралелно последващият Закон за лечебните заведения. Там е уреден начинът им на функциониране в една пазарна икономика, част от която сме от 1989 г. насам. Общинските и държавните болници са публични дружества съгласно изисквания на Европейския съюз.

 

Дерегистрацията им като търговски дружества изисква оценка на балансите, дългове и пр. и е много бавен и административно сложен процес. Разбирам желанието на носталгиците към модела „Семашко“ и превръщането им отново в бюджетни предприятия, за щастие, този модел е отхвърлен навсякъде в развития свят като неефективна система за финансиране на лечебните заведения, тъй като създава дефицити, листи на чакащите и еднакво лоша услуга повсеместно, да не говорим за ниското заплащане на медицинските специалисти.

 

От друга страна, административните неуредици по трансформацията на лечебните заведения ще създадат допълнителна тежест върху вече изтощената здравна система и то в момент, когато тя трябва да е съсредоточена върху борбата с пандемията. Предлагащите промяната нарочно изпускат един основен момент и той е, че между 90% и 95% от приходите на лечебните заведения се формират на база извършена дейност по клинични пътеки. Накратко – ако има желаещи да се лекуват в конкретната болница, тя има приходи по пътеки, ако няма – тогава логично приходите секват. Пациентът е този, който решава къде да се лекува, независимо от статута на лечебното заведение – държавно, общинско или частно и той е този, който насочва финансовия поток.

 

Но може тезата да бъде разгледана от друг ъгъл – голяма част от затъналите в дългове лечебни заведения са със статут на общински и по-малко със статут на държавни. Причините за това са много – от една страна, управлението им е било занемарено или пък корупционно - пациенти са били пренасочвани към други лечебни заведения, от друга, има чисто демографски процеси, които, за съжаление, не могат да бъдат спрени – урбанизацията и преселването на големи групи от хора към областните градове след 1989 г. е обезлюдило регионите, където съответните общински лечебни заведения са извършвали дейност. Накратко - не са останали пациенти, които да бъдат лекувани. Отново е важно да повторим следното: пациентът решава къде да се лекува и изборът му са големите областни градове с лечебни заведения, където реално може да му се окаже адекватна здравна помощ.

 

- Ако болниците не са търговски дружества как ще осъществяват стопанската си дейност - обществени поръчки за апаратура, лекарства, консумативи и т.н. ? От друга страна, атаката срещу болниците като търговски дружества идва от справедливото възмущение срещу превръщането на здравеопазването в стока, както и от нерегулираните плащания. Може ли да се разделят двата проблема и по този въпрос да се подходи хем справедливо, хем прагматично?

 

- Нерегулираните плащания са гореща тема, която бе обсъждана и по време на преговорите за сформирането на коалиция – от финансов ъгъл бяха представени тези за криминализация на плащанията в плик/на ръка, а от здравен – забрана за доплащанията. Нека на първо място да кажем, че доплащанията в здравеопазването трябва да съществуват като форма на контрол за извършена дейност – това е двойната верификация на лечебния процес – от страна на контролиращият орган и от страна на пациента. Проблемът се корени по-дълбоко, дългите години на подценено финансиране на клиничните пътеки, примесено с повишаващите се по света цени водят до това лечебното заведение да работи на загуба. Много от „схемите“ и „лошите практики“ са вследствие именно на недоимъка в тази сфера. Частично проблемът с доплащането навремето бе решен с „избор на екип“, но тъй като законът не го позволява на практика, остават възможностите за плащане „под масата“.

 

Борбата с нерегламентираните плащания може да бъде решена с един замах и той е именно официализация на доплащанията и публичност на цените в лечебните заведения. Това означава пациентът да знае предварително колко ще му излезе лечението и да подбере болницата, където то ще бъде най-рентабилно за него. Много е лошо, когато човек попадне по спешност в болницата, където на операционната маса или в манипулационната да му кажат, че трябва да доплати голяма сума. Ето защо публичността на цените ще реши този въпрос, но също така ще изсветли и колко недофинансирано е здравеопазването в България, а от трета – ще създаде условия за конкуренция на база цена/качество на услугата.

 

- Огромни пари в здравеопазването се плащат “под масата”. Като се започне с даването на пари на ръка на лекарите и се стигне до елементарни консумативи и болничен престой. По мои спомени скритите пари, които плащаме за здраве, са около 6 млрд лв., почти толкова, колкото е официалното финансиране на сектора. Как трябва да се реши този проблем?

 

- Най-трудно видимо е доплащането при медицинските изделия – там НЗОК заплаща сумата до определена стойност – останалото се доплаща от пациента, но казусът е, че няма публичност на тези цени, нито е ясно качеството на съответното медицинско изделие. Говори се за изработката на „позитивен списък“ на тези изделия, откъдето ще стане видима и цената, а също и колко точно би платила НЗОК, както и други регулаторни механизми по отношение на цените. Европейската комисия сигнализира за друг казус – официалното доплащане за лекарства, което варира между 60% и 70%. Тук говорим за лекарствата за най-голямата група пациенти в България – тези, страдащи от хронични сърдечно и мозъчно-съдови заболявания – около 2 млн. души, които ежемесечно доплащат големи суми за да поддържат здравето си. Причината за доплащането е ниската реимбурсация на тези лекарства от страна на НЗОК, която е едва 25%, в сравнение с други, които са между 50% и 100% реимбурсирани. Имаше обещания за покачване на този процент в началото на мандата на управителя на НЗОК, но до момента действие няма – може би парите не стигат.

 

- Масово е усещането, че българската здравна система е корумпирана, неработеща и неефективна. Здравето е стока, а мнозина от лекарите са престъпници. Какво е Вашето мнение?

 

- Здравето е в основата на силната и работеща икономика, ето защо е по-скоро ценност и съставна част на Брутния вътрешен продукт. Системата в България, сравнена с други системи в Европа, е със сравнително лесен достъп до медицинска грижа, друг е въпросът доколко е качествена тя по места. От друга страна, не знаем реално цената на нашето здраве, липсва здравната култура на пациентите – много от тях разчитат само и единствено на болничната помощ и умело пропускат амбулаторното лечение, което е по-щадящо. Същевременно липсват профилактиката, превенцията и промоцията на добро здраве. Лекарите са хора като всички нас, но не трябва да забравяме, че са инвестирали между 6 и 12 години от своя живот да се учат, за да лекуват болното население – ето защо заслужават достойно заплащане и ако системата не го осигурява, разбира се, се появяват другите форми на дофинансиране.

 

- Директори на държавни болници и избрани лекари вземат огромни заплати. Други техни колеги и медицински сестри получават обидно ниски възнаграждения, а мнозина от тях търсят работа в чужбина. В същото време сме свидетели на мизерни условия в много централни столични болници, за онези, извън София, да не говорим… Колко трябва да бъде реалната здравна вноска, за да се постигне прилично качество на здравните услуги у нас?

 

- Здравната вноска е последното нещо, което трябва да се пипа по време на криза, била тя здравна или икономическа. Това ясно се вижда и от социологическите допитвания до населението. Има много пробойни, които на първо място трябва да се запушат и биха увеличили финансирането в сферата, но ако ме питате за точен – той трябва да бъде изчислен на база анализ на нуждите и потреблението. Здравната вноска така или иначе се покачва косвено, когато се повиши максималния осигурителен доход или минималната работна заплата – скритото повишение на данъци от последните години.

 

- В дебатите на бъдещите коалиционни партньори се акцентираше върху липсата на контрол в системата и създаването на нови контролни органи. Това ли е пътят за спирането на злоупотребите?

 

- Когато чуя фразата „контрол на корупцията“ винаги я свързвам с това кой иска да контролира корупционните потоци, затова по-скоро не бих се съгласил с нея. И сега имаме контролни органи в лицето на НЗОК, ИАМН, КЗК, АДФИ и др., които извършват дейността си на база сигнали и регулярни проверки. По-важна е прозрачността – само чрез яснота за цените по всяко едно направление може да има ефективен, пациентски контрол. Навремето в мазето на моето училище (35 СОУ „Добри Войников“) имаше надпис, останал от соц времената, гласящ „Работническата съвест – най-добрият контрольор“ – може да го перифразираме с пациентската съвест и будност.

 

- От много години се говори за монопола на Здравната каса, но никой не се осмелява да го разбие. Какво би било разумното решение на този проблем?

 

- Социалната функция на НЗОК – веднъж дадена може много трудно да бъде отнета. От друга страна, моделите, които бяха предлагани, бяха меко казано недомислени. Аз съм човек с пазарно мислене и ако ми дадете възможност да се осигурявам в Касата или в конкурентни дружества, винаги ще избера първото, тъй като зад него стои държавният бюджет и винаги ще субсидира моите здравни нужди. Какво да кажем за 9-те групи пациенти, сред които деца, пенсионери, военни, полиция и пр., които държавата осигурява. Когато бях по-млад и аз поддържах тезата за абсолютна демонополизация, чисто идеологически, заради пазарното ѝ звучене. Изследвайки системите по света видях, че абсолютно пазарно, съществуването на здравеопазването е трудно.

 

Комбинираният подход към сферата с държавно, частно и лично участие е абсолютно възможно и най-стабилно като система, подобно на модела в Сингапур. Процесът по допълване на функциите на НЗОК, чрез обособяването на частни играчи би звучал по следният начин – обособяване на основен „златен“ пакет от дейности, който да бъде покриван от НЗОК, тъй като в момента тя покрива и един вид „бутикови“ процедури, и създаване на втори стълб допълнително доброволно здравно осигуряване за българските граждани, което да позволи всеки да избира според нуждите и преференциите си.

 

- Отпадането на клиничните пътеки и заменянето им с диагностично-свързани групи е друга идея, която бе приета на преговорите за бъдещо управление. Как може да се осъществи това при положение, че вторите са по-скъпи, а и сега има недостиг на финансиране в здравеопазването?

 

- Това е реформа, която бе замразена през 2004 г. В момента може да се случи много трудно, поради факта, че всички работещи в системата на практика са свикнали с клиничните пътеки и начина им на функциониране. По-скоро казусът тук е поколенчески и ако подобна реформа се прави, то тя ще изисква много дълъг период на имплементация. А иначе за самото функциониране на диагностично свързаните групи спрямо клиничните пътеки – анализите кое е по-ефективно и оптимално откъм разход са двустранни. Например сега в САЩ се наблюдават процеси на връщане към системата на клиничните пътеки, тъй като здравеопазването, базирано на диагностично свързани групи е станало твърде скъпо за платците.

 

- Какви са реалистичните стъпки за реформа в този сектор, с които трябва да се започне?

 

- Краткосрочно и дългосрочно проблемите са различни, но сега могат да бъдат положени стабилни основи за бъдещето. На първо място, актуализиране на цените на клиничните пътеки – взимайки предвид само инфлацията, базата на която трябва да стъпят преговорите е 10%, оттам има пътеки, които имат нужда от двойно и тройно увеличение на цените.

 

На второ място, проблемът с кадрите и тяхната липса в определени направления. Актуализацията на наредбата за специализациите и създаването на стимули за задържането на младите лекари, както и за специализирането им в определени насоки трябва да бъде поставено в 47-то Народно събрание. Частично проблемът с кадрите идва и от първата точка с цените на клиничните пътеки – логично е лекарите да избират по-добре платени специалности.

 

На трето място, изравняване на достъпа до лекарства за най-голямата група български пациенти чрез повишаване на процента реимбурсация – по този начин ще се спре отпадането от терапия, поради финансови причини, както и ще се помогне за профилактиката на сърдечно и мозъчносъдовите заболявания – причина за смъртност номер 1 – преди и след пандемията.

 

На четвърто място, официализация на доплащанията с публични цени, за да се намали сивия сектор, както и да стане ясно, че доброто здравеопазване струва пари, но не на последно място – да ги оптимизира, защото конкуренцията води именно до това.

 

На пето място, залагането на реални измерители за целите на Националната здравна стратегия 2030 – основа, на която надпартийно да има консенсус за развитието на здравната сфера.

 

На шесто място, намаляване на ДДС за лекарства – това автоматично ще свали цените на продуктите, както и ще намали опасността от тяхното изтегляне от България.

 

- Днес мнозина с носталгия си спомнят за безплатното здравеопазване от социализма. Имат ли основание и каква според Вас е истината за системата “Семашко”. Има ли предимства пред модерната организация на здравеопазване.

 

- Системата „Семашко“ бе отхвърлена по естествен път, когато СССР и идеологията, която стоеше зад него, се разпаднаха. Предимствата от подобна система са само за тези, които обичат злоупотребите с държавни средства или иначе казано – неконтролираното субсидиране на болници, независимо от това какво лечение предоставят ще ги превърне в еквивалент на Българските държавни железници – ниско качество, чакане, закъснения, източвания, кражби през обществени поръчки и поддържане на изкуствено дишане.

 

- Според някои експерти фармацевтичната индустрия играе основна деструктивна роля в българското здравеопазване. Един бивш министър я нарече фармацевтична мафия. Какво е Вашето мнение?

 

- Фармацевтичната индустрия играе важна роля във всяко здравеопазване и благодарение на нея много смъртоносни заболявания са превърнати вече в хронични. Нейната роля и власт в българското здравеопазване зависят от този, който е на челната позиция в Министерство на здравеопазването или обратното. Между другото, немалка част от компаниите, които оперират на територията на страната ни, са били тук и преди 1989 г. Другото, което се говори е, че са „възпитали“ свои представители в държавната администрация. Нещо, което е важно да се подчертае обаче е, че много от фармацевтичните компании са публични – листнати на борсата. Всяко обвинение в корупция спрямо тях може да доведе до спад на цената на акциите. Т.е. ако някой извършва злоупотреби, то това се прави по много внимателен и трудно проследим начин. Също така е важно да подчертаем, че „хайдушките години“ на сектора са в миналото. Сегашната регулаторна рамка дава възможност цените на лекарствата и действията на компаниите да се следят в детайл и да бъдат контролирани, въпреки че все още могат да се видят пробойни. Водещият принцип, когато говорим за лекарства, следва да бъде разходо-ефективност, думите, които стряскат голяма част от представителите на фармацевтичните компании, но пък са добре установена практика за качествен контрол на запад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

 • Никола Тесларов

  29 Ное 2021 14:03ч.

  Има някакво особено очарование в онзи кратък момент на сгъстен мрак преди разсъмване, в който лъжците са прегърнали доходоносната си лъжа и взаимно си дават кураж, че няма да съмне! Метафорично, де! Чудя се дали ще се намери поне един финансово-експертен Крали Марко, който да изплюе камъчето и да даде най-накрая валидно и обективно определение за това що е корупция и колко се краде! Е тогава България ще си отдъхне и дори въздишката може да се усети като лек земен трус, с епицентър, няма да споменавам къде, от съображения за сигурност!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • много смислено интервю

  29 Ное 2021 14:47ч.

  Омлетът вече е разбъркан и яйцата не можем да си ги върнем. Лекомислено преобразуване на държ.и общински болници може практически да ги ликвидира посредством смазваща конкуренция от частните болници. По-скоро верният път е чисто властово и административно да се сложи кранче на здравната каса към частните болници, особено десетките гиганти в столицата. Също така, държавата да гарантира капитално и текущо финансиране на общините за инвестиране, обновяване и поддържане на малки спретнати общински болници, смесени дружества, разположени близо до пациентите и близо до контрола на общинските съвети.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • дясното е криптофашизъм

  29 Ное 2021 14:57ч.

  т. ж: - Предстои цялото здравеопазване да мине на акционерен принцип. Сега годишно държавата отпуска за здравеопазване 1,2 милиарда лева, което е равно на по 140 лева на човек. Ние изчислихме, че ако здравеопазването премине на акционерен принцип може да стигнем до 1,7 милиарда лева. Ако желае, всеки гражданин или фирма може да се включи, давайки нещо над 140-те лева. Широко са отворени вратите за всички. Ако не го задоволява лекаря или менюто в болницата – ще си доплати. Свободно частната практика. Така ще постъпим и с пенсионния фонд. Всеки гражданин или фирма ще решава сам – държавата може да му даде толкова, той ако може, да си докара повече. Акционерната фирма ще обхване като ракови образования цялото общество. Видя се, че по друг начин не може да се реализира моята постановка за собственика и стопанина. - Нови промени предстоят в данъчната система. Ще въведем данък, какъвто не е имало в България. Просто е взето от западната система. Равенство в облагане във всички сфери. - От 1 Януари 1990 г. ще въведем конвертируем лев. Макар че известно време двете валути ще съществуват паралелно. Цялата тази система, която е взета от западната икономика, ще се адаптира към нашите условия, но това не значи побългаряване. Един другар, с който разговарях вчера по тия въпроси, ветеран, от моите години още се знаеме, ми вика: Другарю Живков, не вкарваме ли ние вълка в кошарата? А, викам много хубава метафора, ще ми позволиш ли да я употребя пред журналистите. Вярно е, вкарваме вълка в кошарата, но му казвам, той вълкът ще изяде мършата, а това което е здраво, то ще остане. Но що ни е мършата, що се плашиш ти от мършата, бе, ще раздвижим нещата. Шарани дето има, като пуснеш щуката всичко се раздвижва. Значи тия щуки са ни необходими, икономически щуки. Както щуката разсича водата и рибите изплуват на повърхността, така ще бъде и с вълка. ........................................ https://youtu.be/xpf9oMSHosw?t=79 - живков юпито неолиберал

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Memento mori

  29 Ное 2021 15:02ч.

  Гражданино Шарков, докато си играете на дилър на националните интереси, пропускате да забележите, че сте застанали на релсите срещу товарен влак, който иде насреща ви със страшна сила. Боя се, че ви предстои челен сблъсък с реалността.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • бере ли се грозде от тръни или смокини от репеи?

  29 Ное 2021 15:03ч.

  Половината от членовете на ЕКИП са членове на Българското либертарианско общество. "Българско либертарианско общество, или накратко БЛО е едно от многото НПОта, функциониращи на територията на България, които лансират неолиберални политики в общественото пространство. Въпреки че реториката, опорните точки и целите на този тип организации са сходни, в тази статия ще разгледаме подробно именно БЛО (а не ИПИ, Институт за радикален капитализъм „Атлас“ или др.) заради особените методи на пропаганда, които използва, както и поради специфичната група, таргетирана от тази организация, а именно студентските среди и изобщо младите хора. БЛО бе създадено през 2012 г. под името “Либертариански клуб” в УНСС като скоро след това създава свои клонове в СУ, ИУ - Варна, Американския Университет в Благоевград, в Габрово, Пловдив и Русе. Целта на организацията е пропаганда на консервативни икономически политики сред студентите чрез организиране на кампании, лекции, дискусии, участие в младежки форуми, организиране на конференции и т.н. Позициите на БЛО най-общо могат да бъдат характеризирани като крайно десни, пропазарни, авторитарни, крайно индивидуалистки, антидемократични, антиекологични, антисоциални, антифеминистки, а нерядко и расистки и ксенофобски. Членовете на БЛО варират от десни консерватори през монархисти до привърженици на Пиночет и крайно дясната диктатура. В това число не се включват масата неориентирани и аполитични студенти, които често не са съвсем наясно в какво точно членуват."... - Никола Петканов

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Komodor

  29 Ное 2021 15:14ч.

  Много от общинските болници нямат лекари-специалисти и са се превърнали в домове за отглеждане на самотни възрастни за елементарни санитарни нужди! Държат се единствено по политически причини!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гост

  29 Ное 2021 15:23ч.

  За този макроиномист има само търговски дружества и бюджетни предприятия. Дали е чел Търговския закон за да види, че съгласно чл.62 т.3 от ТЗ може със специален закон да се създават държавни предприятия, които не са търговски дружества. И това не са бюджетни предприятия. Е, какво пречи да се допълни Закона за лечебните заведения...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "азбирам желанието на носталгиците към модела „Семашко“ и превръщането им отново в бюджетни предприятия, за щастие, този модел е отхвърлен навсякъде в развития свят като неефективна система за финансиране на лечебните заведения..."

  29 Ное 2021 15:24ч.

  Аркади да ни разкаже как седят нещата в Германия? Там има ли общински, държавни и университетски клиники? Ако има такива, то те търговски дружества ли са?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • 333

  29 Ное 2021 15:32ч.

  Първо няколко общи коментара: Казвате, системата Семашко е лоша, фалирала е? Преди сме били зле, а сега по-добре? Това подлежи на уточнение. Кой критерий взимате за "добре"? Ако са пари, стоки, услуги или технологии, е едно, ако измервате с това как са се чувствали хората - по-щастливи и сигурни, или не, е друго. И да, ако измервате по първата група критерии - сега сме по-добре. А по-втората - доста по-зле. Проблемът ем че исторически погледнато, от 200 години сме в епоха, в която управлява кастата на вайшите, иначе казано търговците или търгашите. И всички техни ценности станаха световни ценности. Шарков е прав, изхождайки от тази координатна система, която владее света в момента. Средата няма да ни позволи друго, освен търговия със здраве. НАвсякъде по света е така. Просто опаковката е различна. Да, прав е, че промяна на статута пер се ще донесе доста пертурбации в системата. Но пропуска да направи стъпка назад и да забележи, че критиката и нежеланието да се живее така е не само в областта на здравеопазването, а въобще. Наближава революционна ситуация. Живеем в историческо време.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • наблюдател

  29 Ное 2021 15:47ч.

  Шарков, а как е системата в любимата ти Англия? А в Унгария? Байгън от бивши комунисти и настоящи либералчета!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Докато има икономисти към лекарския съюз нищо няма да се оправи!

  29 Ное 2021 16:11ч.

  Че по-голяма корупция отсега има ли?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП)

  29 Ное 2021 16:44ч.

  Тези са с турбо-пазарни позиции, от онези, за които държавата е враг, но когато усетят дебелия край на икономическата сопа започват да реват, че същата тази държава е длъжна да помага?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "Магистър по публични политики от Университета в Маастрихт и Университета на ООН."

  29 Ное 2021 16:45ч.

  Бастиони на новия неолиберален световен ред. Поредната модернистична калинка дете на Айн Ранд. Останалото е мълчание!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Минаващ

  29 Ное 2021 16:49ч.

  Добре, де, а те сега, какво са? София не е България. Поразходете се малко, вижте. Приватизират се болници и то не с болнична цел. Дайте го по-сериозно, моля! :)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Аркади Шарков: Ако болниците станат отново бюджетни предприятия, ще се превърнат в БДЖ - по-ниско качество, закъснения и повече корупция

  29 Ное 2021 17:06ч.

  Остава да пожелаем на Аркади при нужда и необходимост да се лекува само и единствено в частни лечебни заведения, които по стара либертарианска традиция обаче не се финансират самостоятелно от частни пациенти, но и щедро, по-щедро и от Държавната здравно осигурителна каса, която се пълни на социален принцип от всички българи! Какво ли ще стане с честния частпром в здравеопазването, ако секне държавното финансиране към частните търговски дружества наричани болници, а, Аркади?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Моделът бил отхвърлен навсякъде в развития свят

  29 Ное 2021 17:27ч.

  Айде бе?!?!? В Китай моделът е този, а миналата година за 1 месец проектираха и построиха 17 /седемнадесет/ специализирани нови болници за борба с ковид-кризата. Седемнадесет! При това оборудвани с най-съвременната техника, проектирани със съответната инфраструктура, енергийно захранване и т.н. В Русия също имат частни болници, но старата система за здравеопазване още не са я съсипали напълно, както нас, макар че работят упорито по въпроса. Тоя шегобиец сигурно си мисли, че още сме в 1992 г. Не бе!!! В края на 2021-ва сме. И вероятно още не е разбрал, че има дейности, където какъвто и да е частен бизнес трябва да се държи на безопасно разстояние. Това се отнася не само за здравеопазването. Това са всички обществени услуги, като образование, водоснабдяване, енергоснабдяване, топлоснабдяване, обществен транспорт, републиканска пътна мрежа и пр. Тия мантри отдавна ги захвърлиха именно на запад, под което подозирам, че има пред вид този, като ми дърдори за "развит свят" Западът вече са втора, даже трета ръка държави. Миналата година нямаше кой да им произведе едни най-прости маски, да не говорим за апаратури .... нищо бе. Пълна трагедия. Развитият свят са вече Китай, Южна /че даже и Северна/ Корея, Въобще Азия. Турция е развита държава и продължава да се развива, като въобще не и пука от политкоректните неолиберални заклинания на такива самодейци, като тоя. Проблемът у нас е пълната непригодност на сегашната обществено-политическа система с нашите условия, бит, душевност, исторически обусловени особености и т.н. Тя е АБСОЛЮТНО непригодна и заради това и народът масово или се евакуира в чужбина или не излиза да гласува. Така е било и преди соца. Буржоазията ни винаги е била свръх-некадърна, състояща се от балкански цървули и заради това много бързо стига до фашизъм, какъвто наблюдаваме и днес. Българинът не става за частник, защото е алчен, мързелив и най-важното, дори и всичко друго да му е наред, той не може да търпи конкуренция. А идолът на такива като тоя, Милтън Фридмън, е казал, че единственото по-лошо нещо от държавния монопол, това е частния монопол. Това го наблюдаваме отдавна не само у нас, но и в т.нар. "развит свят". Всъщност, ако се погледне сериозно, Европа, а впоследствие и америките, винаги са били дивашко-варварски, кръвожадни общества, дори сравнени с племената от някое поречие в централна Африка или с индианците. Тези, макар и малки общества са били далеч по-мъдри и успешни, от "развития свят" на тоя.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • О, я, я

  29 Ное 2021 17:42ч.

  Щом аркади казва, точно тей ще е :DDD

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • софиянец

  29 Ное 2021 17:49ч.

  Системата "Семашко" се наложи в лат. Америка сед краха всичкие кучи синове на шикагската школа, които проповсваха аркадий до последничт туземец, в резултат на тази реформа системата се възпроизведе на четвъртата година, на осмата година всички предприятия участващи в схемата започнаха да заделят и пенсионно, друго си е дайдат седерастите и дянкофф и да гешят всичко, пък мат'ряла да чака на бъдещият мат'рял, дето не е съвсем български, нито е навит да превива гръб на полето, фабриката, офиса и т.н. Когато и да се обесят аколайтите на уол стреет ще е късно, дано го застигне една хубава множествена капиталистическа склероза, барем се лекува при шефовете си.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гледам тука някои,

  29 Ное 2021 17:58ч.

  и както и политиците ни, надяват, че ще преборят корупцията. Не се надайте, уважаеми. Няма да стане, докато не прекратите с капитализма. Корупцията и капитализмът са взаимно-обусловени, дълбоко свързани. Няма как да ми борите корупцията, докато в същото време умувате за тоя бизнес и за оня бизнес. Няма да стане. Забравете.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • А сега са

  29 Ное 2021 18:01ч.

  супер голямото качество...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Болниците, които ползват обществен ресурс, трябва да са нон-профит, независимо от вида на собственост

  29 Ное 2021 18:01ч.

  Независимо дали болницата е общинска, държавна или частна, ако ползва обществен ресурс от бюджета за здраве и от здравните ни осигурвоки през обществения фонд НЗОК, трябва да е дружество с идеална цел, т.е. нон-профит организация. Това няма да ги изключи от търговския регистър и от задължението да водят счетоводство и отчети за дейността. Естествено, в пазарна икономика не може да се забранят частните болници и клиники, които работят за печалба и те (ще) си имат своя пазарен дял. Това са всичките онези болници днес, които не решават медицински проблеми, а други напр. естетическа медицина. В същото време нон-профит болниците, т.е. тези, които ще работят с обществения ресурс, трябва да им бъде забранено публично-частно партньорство напр. по схемата "болница в болница", през които се източват парите ни без нашето съгласие. Това са примерите на частна болница, регистрирана на територията на държавна болница, за която остава печалбата, а за държавната болница остават дълговете, които се покриват от държавния или общинския бюджети. За нон-профит болниците закупуването на медикаменти, медицински изделия, консумативи, външни услуги - пране, изхранване и др. би трябвало да става с централизирани обществени поръчки, подложени на строг контрол. Общественият фонд НЗОК трябва да предложи основен здравен пакет, който да се покрива 100% без доплащане и да обяви публичен ценоразпис на допълнителни здравни услуги, който да се покрива или с втори стълб на здравно осигуряване или кеш от пациентите по избор на болница. Така пациентите ще избират освен по цена, и по качество на здравните услуги болница за лечението си. А болниците би трябвало да бъдат категоризирани и проследявани с електронна здравна система по стандартна група параметри, както е в качествените здравни системи и според категоризацията и изпълнението медиците да получават личен рейтинг със съответното бонус заплащане. НЗОК трябва да предложи и по-висока реимбусация за медикаментите за значимите заболявания на популацията напр. сърдечно-съдовите, за да няма отказ от лечение поради висока цена за пациентите и съответно излишно оскъпяване на лечение при постъпване в тежко състояние и последен стадий на заболяванията, които могат да бъдат предотрватени. И наистина крайно време е да се преразгледат тези 9 групи здравноосигурени до колко са социално слаби и реално нуждаещи да бъдат освободени да не си плащат здравните осигуровки. Ами, има деца и пенсионери, а също и държавни служители милионери, а държавата ги е освободила от това им задължение. И да се преразгледа въпроса дали бюджетът за здраве или социалният бюджет да покрива техните разходиако са реално социално нуждаещи се, в съучастие с частни НПО-та, работещи уж в социална защита на такива групи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Великата здравна система на СССР «Семашко»

  29 Ное 2021 18:02ч.

  След фаталния за нашия народ Десети ноември заварените обществени структури бяха подложени на безогледен разгром. Държавните престъпници Желю Желев и Филип Димитров бяха главните организатори на ликвидацията — в буквалния смисъл на тази дума — на нашето селско стопанство. Великата здравна система на СССР "Семашко" Създадените със закон ликвидационни съвети унищожиха и ограбиха кооперативно имущество – сгради, машини, животни – за милиарди долари. Правителството на Иван Костов пое щафетата на разрушението, като ликвидира нашата промишленост. Интензивно протича разложението на системата на духовните ценности. Нашето образование падна под критичния минимум. Колкото повече образователни реформи се правят, толкова по-малко деца учат и толкова по-малко се учи. Особено тежко — защо да не кажа катастрофално — е положението в областта на здравеопазването. Имаме великолепни лекари, но подчинени на една чужда на смисъла на здравеопазването система, те не са в състояние да разгърнат своя потенциал. Здравеопазването у нас е болно, дори много болно. Без всякакъв успех завършват всички опити за „реформи” в здравната система, защото те са насочени към отстраняване не на причината за болестта, а само на някой от нейните симптоми. Какво остана от чл. 52, ал. 1 от Конституцията, съгласно който „Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон”?+ Една силно вгорчена илюзия! Системата „Семашко” е твърде проста за разбиране: всеки гражданин със самото си раждане е здравно осигурен и на това основание има право на всестранна безплатна медицинска помощ. В този смисъл бе и изричният текст на чл. 47, ал. 4 от Конституцията на Н Р България от 1971 г.+ „Всеки гражданин има право на безплатна медицинска помощ”. https://bgr.news-front.info/2020/04/02/velikata-zdravna-sistema-na-sssr-semashko/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Генчо Начев, милионер

  29 Ное 2021 18:04ч.

  В НЗОК и нейните поделения (РЗДК) работят над две хиляди души, които освен заплатите получават без всякакво чувство за срам т. нар. бонуси. Появиха се частни посредници и при осигуряването на лекарствени средства. Грижата на тези посредници е да осигурят болниците и болните с лекарства не на възможно най-ниски цени, а напротив, на възможно най-високи цени. Както навсякъде другаде, така и тук се търси – за сметка на болните! — максималната норма на печалбата

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Маги

  29 Ное 2021 18:12ч.

  Не им се изпуща сигурното държавно плащане, да не са луди да се откажат от кьоравото, докато има кой да го дава...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • хахаха

  29 Ное 2021 18:42ч.

  най ми хареса това, че като станат бюджетни болниците и ще се появят списъци с чакащи...ами да иде в Белгия, че да види каков е чакане за преглед...ако устиска 3 месеца де...че може и да пукне доде чака...:)))

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • 333 на 29.11.2021 в 15:32 удари пирона по главата

  29 Ное 2021 19:24ч.

  “Кой критерий взимате за "добре"? Ако са пари, стоки, услуги или технологии, е едно, ако измервате с това как са се чувствали хората - по-щастливи и сигурни, или не, е друго. И да, ако измервате по първата група критерии - сега сме по-добре. А по-втората - доста по-зле.” Гледам тука някои, на 29.11.2021 в 17:58 го допълни: “Корупцията и капитализмът са взаимно-обусловени, дълбоко свързани. Няма как да ми борите корупцията, докато в същото време умувате за тоя бизнес и за оня бизнес. Няма да стане. Забравете.” А, Моделът бил отхвърлен навсякъде в развития свят на 29.11.2021 в 17:27 даде минималната формула за здраво общвство, а именно анти-пост-индустриалното лекарство: “И вероятно още не е разбрал, че има дейности, където какъвто и да е частен бизнес трябва да се държи на безопасно разстояние. Това се отнася не само за здравеопазването. Това са всички обществени услуги, като образование, водоснабдяване, енергоснабдяване, топлоснабдяване, обществен транспорт, републиканска пътна мрежа и пр.” Но, няма кой да чете и да мисли. Тъжното е, че и младите, като авторът, се превърнаха в когнитивни мързеливци грантогризци и нямат две смислени неща да кажат, когато се заемат да нищят обществени проблеми. а се подмазват на елита за трохички и като папагали преповтарят глупостите му.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • този модел е отхвърлен навсякъде в развития свят като неефективна система -втори опит

  29 Ное 2021 19:58ч.

  Видяхме и модела на развития свят като неефективна система за справяне с пандемията, също така.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ala_Bala

  29 Ное 2021 20:10ч.

  Разбирам тежненията на някой политици, но бих прогнозирал: ако някой внесе от трибуната на НС законопроекта за преобразуване на болниците от търговски тружества в дружество с нестопанска цел ( non-profit corporation ), може да замръкне, но няма да осъмне! Както искате го разбирайте.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ала-бала

  29 Ное 2021 21:23ч.

  Общо взето, предложенията му се свеждат до това - да се въведат ценоразписи. Т.е. да се доплаща масово и за всичко. Тогава обаче пациента е в правото си да каже - ами здравните осигуровки за какво ги плащам!? Освен това "ценоразписите" веднага ще започнат да се "покачват", а и до голяма степен са въведени в частните болници, там накрая ти връчват един лист за плащане на това и онова и не е много малко. От друга страна размножаването на частните болници показва, че има "хляб" в тая работа и всеки се натиска да работи с касата! И всеки, който е лежал в такава вижда надписвания и излишни дейности или минаване по-скъпите пътеки и пр. Ценоразписите това няма как да го спрат. Трябва да се мисли за модел, който да стимулира хората да са здрави, а сега интересът е от болните - те носят пари и за фармацията е така! Болните и особено хроничните са идеални - вечни донори! Това се вижда и при сегашната пан/пландемия! Дози всеки шест месеца, супер! Модерна от предфалит изкочи в първите редици! Търсят се все по-скъпи лекарства и пр. За медицината, когато е бизнес, здравето не носи пари, носи болестта! И това е в главите на мед.шефовете, пациентът е ресурс. Когато се прави система това трябва да се мисли. Някаква превенция може да е контрол на парите от страна на пациента, т.е. лични партиди поне на част от осигуряването. Това предполага отговорно отношнение към собственото здраве и ограничаване на надписванията. Спиране на "безплатното" за някои общности, за които е традиция да не плащат за нищо и живеят на гърба на работещите. Както напълно "безплатното" така и напълно платеното в едно развито общество не могат да работят, трябва да се търсят варианти, които неутрализират или балансират присъщите недостатъци на всеки от вариантите. Като варианта "да помогнем на човека на всяка цена" също не работи!...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Частните болници,

  29 Ное 2021 22:44ч.

  лаборатории и др.п. частни туморни образувания, може да се премахнат много лесно - като се оставят на т.нар. "пазар", за който те много бленуват, но от който всъщност много се страхуват, защото истинският пазар означава и силна конкуренция. Българският "частник," обаче, не си пада по такива неща. Той иска да си клати краката и към него да текат милиони. За целта е податлив буквално на всякакви престъпления. Но, българският народ се оказа или баснословно тъп или баснословно търпелив, за да търпи тези търтеи вече 32 години и по всичко личи, че е готов да ги търпи още. Оставят ги само на един единствен източник на приходи - този на техните клиенти. който иска да ходи в държавно здравно заведение, който иска в частно - моля, има свобода на избор. Тогава наистина би станало интересно. В първите няколко години частниците ще симулират "прогрес", "развитие", "иновации", ще залъгват клиентите с картинки и бонбонки, докато чакат. След това ще им говорят, ама много. Как ще им направят това, след това онова, защото те имали нужда от всичко това. Разбира се, дълго няма да издържат, защото става дума за пари. Най-накрая техните клиенти ще започнат да се оплакват от допълнителни усложнения, ако въобще доживеят за нещо такова. Други пък ще започнат да си предават информация един на друг и така, в частната клиника, болница, МБАЛ, МСПАЛ, МЕБАЛ клиентопотока ще спре. Собствениците и наетите от тях ще започнат да вият, пред държавата, естествено, няма пред кой друг, защото и ерменският поп ще ги натири. Тогава държавата, ако си е на мястото, ще им каже - ма какво сте ми дошли да ми ревете бе, нали искахте капитализъм, повече пазар и по-малко държава. Ето, дадох ви ги. Ама нямали сте пари, е, аз ли /народът/ да ви дам. Като нямате пари, оправяйте се или фалирайте. Нали искахте капитализъм. Не знаехте ли, че при капитализма и истинския пазар се фалира понякога. И то не понякога, ами доста често. Айде сега, марш от тука. Бегом и да ви нема. Такава е ситуацията в момента. Държавата, разбирайте - народът, бедните хора, дундуркат частни бизнеси, дето са си въобразили, че наистина са бизнеси в условия на истински капитализъм, и са решили, че са голяма работа. Същата стока са и частните училища и университети, дето и те реват за капитализъм и за по-малко държава, но съществуват само благодарение на нейните пари, а не на техни, изкарани с труд. Това, е фашизъм. Хитлер и Мусолини изобщо не са задължителни, за да има фашизъм. Всъщност, който не вярва, да попрочете и какво е развитието на тази недоказала се и все още неосъществила се държава преди 09.09.1944 г. Същата стока. Същата помия. Същото порно, като в последните 32 години.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • В Сингапур имат здравна система от лични здравни сметки и единственият представител на такава система

  29 Ное 2021 23:16ч.

  Там системата за финансиране на здравните разходи представлява комбинация от лична отговорност за здравето на осигурените лица чрез лична спестовна сметка за здраве и държавна подкрепа (под формата на държавни субсидии) за нискодоходните групи от населението. Освен задължение за здравно осигуряване, пациентите са задължени да доплащат и част от медицинските разходи над определена сума. Натрупаните средства по личната сметка на здравноосигуреното лице могат да бъдат използвани както от него, така и от членове на семейството му за покриване на разходи, свързани с хоспитализации, амбулаторна хирургия и някои извънболнични разходи, както и за разходи за здравно застраховане. Съществуват също така фондове за катастрофична застраховка, за медицинска социална защита и за дългосрочни грижи. За системата е типична високата лична отговорност за здравето и високата финансова култура, която позволява добро управление на ресурсите. И затова такава система не е подходяща за българи, които нито имат лична отговорност за здравето си, пият, пушат, водят нездравословен начин на живот, не ходят на профилактични прегледи и ако се разболеят, отиват на лекар само в краен случай, не признават експертната диагноза и предписанията им, а се самолекуват по диагнозата, която сами си поставят и с рецептата, която им е казала една жена по интернет. Нито пък имат финансова култура, защото вместо да се профилактират, лекуват в ранни стадии за малко пари, избират да се лекуват в последни стадий и сметката да е безплатна, особено висококвалифицирания труд на лекарите. Българите не разбират, че здравето е безценно и преди всичко лична отговорност, но болестта е скъпа и отговорността се споделя от много други - семейство, колеги, лекари, осигурители, общество...!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • @Частните болници, на 29.11.2021 в 22:44

  29 Ное 2021 23:36ч.

  Частната инициатива е присъщо за всеки човек, защото всеки преследва приоритетно частния си интерес. И няма как да мотивирате висококвалифициран професионалист да работи в държавна болница без да получава достоен доход за професионалните си умения. Именно за това в държавните болници е най-голямата корупция, защото си допълват ниските доходи с комисионни за всяка външна услуга и/или обществена поръчка за медикаменти, апаратура, мед. изделия, консумативи, транспорт, ремонт и т.н. Затова има и текучество и дефицит на специалности, чиито труд не е справедливо остойностен и които работят по недофинансирани и силно подценени клинични пътеки. А държавата е най-големият длъжник, защото не внася здравни осигуровки в пълен размер на 9-те групи здравноосигурени, които законодателите/дУпетати са освободили. А също погледнете болничните бордове и кои "държавници" се самоназначават себе си или свои секретарки, за да източват през "управленските" им решения болниците.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • До писалият за Сингапур в 23:16 и до този под него - в 23:36

  30 Ное 2021 7:03ч.

  Съжалявам, но представите ви за човека, като творение, са фундаментално сбъркани. Вероятно сте от по-младото поколение, чиито мозъци са пълни с неолиберализъм, личен интерес и нищо друго. Това е резултат от великата "мисъл" на дъщерята на собственик на бакалия, с име Маргарет Тачър, че нямало такова нещо като общество, а имало само индивиди. Все едно да кажеш - няма такова нещо като човек, има само атоми и молекули, което, само по себе си е вярно, разбира се. Но пък въобще не значи, че не е вярно и първото - човек все пак съществува, при това реално. В този смисъл, обществата винаги са съществували, съществуват и ще продължат да съществуват. Но, някой подвластен на Антихриста, имаше интерес те да бъдат унищожени, като бъдат разчленени на атоми и молекули - разбирайте - "индивиди". Представата ви, че навсякъде по света всички хора са мотивирани единствено и само от личния си интерес, е генерално невярна и погрешна. Човекът е "проектиран", така да се каже, от Създателя си като обществено животно и основният смисъл на съществуването му не е личният интерес, а грижата за доброто на другите. Още от раждането си, той започва постепенно да разбира, че се ползва от неща, които са създадени и изобретени от други много преди той да се появи на бял свят. Те няма как да бъдат "негови". Присвояването им, продиктувано от т.нар. "личен интерес, е отказ от разбирането, че всичко в света и във Вселената е в абсолютна хармония и свързаност. За това и първичният импулс е да допринесе и той с още нещо, за доброто на другите след него, при това без всякаква мисъл за награда, освен удовлетворението от факта, че е успял да постигне нещо такова. Вероятно не знаете, но преди да се утвърди масово термина "медицинска сестра", се използваше термина "милосърдна сестра". И това не е случайно, защото за първи път те са се появили, като предани служителки на Църквата и Бога, проявявайки милосърдие към болни и страдащи, като са им помагали с каквото могат, без каквато и мисъл за награда. Наградата им е била единствено духовно удовлетворение. Но това ви звучи тъпо и идиотско, нали?! Разбираемо, след като представата ви за света е формирана от т.нар. "личен интерес". В този смисъл и истинските лекари лекуват хората по най-добрият начин, на който са способни, без да мислят за пари и "справедливо остойностен" труд. Това е Божията същност на човека. Другата, в която са ви втълпили да вярвате е антихристиянска по своята същност. Между другото, вие можете ли да ми кажете какво следва да се разбира под "справедливо остойностен" труд? Колко? За какво точно? Какво значи справедливо да се остойности трудът на един кадърен хирург или на един кадърен диагностик, примерно? Да има собствено жилище на няколко етажа с асансьор, още няколко такива за наследниците му и още 7-8 такива, които да дава под наем? Да има частен самолет с персонален екипаж от пилоти и стюардеси, които да му дават възможност да излети по всяко време на деня до всяка една точка по света? В момента, в който се сдобие с всичко това, той веднага ще престане да бъде кадърен лекар, защото вече няма да има никакво време за себе си, а ще трябва да се грижи за поддръжката на всичко придобито. Разбира се, може да наеме мениджър, който да върши всичко това вместо него, за което ще иска още "по-справедливо остойностяване" на труда му и така ..... до безкрай. Сега схващате ли, че терминът "справедливо остойностяване" е абсолютно безсмислен? Такъв начин на разсъждение по такива фундаментално важни въпроси не може да доведе до друго, освен до пълен колапс.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Още една мръсна дума

  30 Ное 2021 7:36ч.

  "Макроикономист" !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • До 07:03

  30 Ное 2021 8:21ч.

  Дъщерята на бакалина, лаборантката-химичка, не точно това е имала пред вид, защото не може да се отрече, че всеки сам запълва своя гроб, без да придърпва някаква абстракция, наречена общество, със себе си в гроба. Че не точно това е имала пред вид, се доказва от готовността ѝ да поведе партия, което е социално образувание, а не е тръгнала сама като отделен индивид да се бори за идеите си. Иначе, трябва да я видим като вътрешнопротиворечива, двулична персона, която не трябва да бъде преимана сериозно, нито да бъде обсъждана в контекста на разговор като нашия. Но подобно виждане можем да изоставим, тъй като, по линия на нейното разсъждение, отделянето на здравеопазването и образованието (17:27 включи и други елементи) от социалнното, приписвайки ги към отделния индивид, е естествен акт на припознаване на въпросните като неотменима част от живота в собствен смисъл. Като такива, те са безусловни, а не са функции на състрадателност, днес позната като емпатия, обществена съпричастност, пазар или липса на пазар. По своята същност, здравеопазването и образованието изключват обсъждане на бюджети за тях и дали едно общество е по-социално от друго. Те не са подчинени на социото, понеже са иманентни на живота. Иначе, ако състраданието, съпричастността, благотворителността или социалната справедливост се изправят на преден план като обуславящи това дали обществото трябва да плаща за тях, това довежда до най-уродливи форми на идеология и политически практики, ползвани за параван на подобни идеологии. Индивидът има безусловно право върху здравеопазването и образованието, както безусловно е правото му да диша въздуха свободно за да е жив, без да мисли за тази си активност чрез пазарни термини, нежели бюджети. В този смисъл съществуват само индивиди и техният живот, а желанието на демагози да поставят обществени отношения, като условие дали индивидът ще “диша” свободно тези му присъщи елементи, тъкмо това, в крайна сметка, е несоциално, ако човек иска да го анализира в такава плоскост, колкото и то милозливо да се представя за обратното. Тъй че, нека монархиите, комунизмите, фашизмите и пост-модернизмите (усъвършенстваните нацизми) да запазят за себе си тази си социална загриженост, от която хората непременно трябва да се освободят, за да се реализират като човечество. Човечеството първо поддържа на всяка цена тези си вътрешноприсъщи елементи и само след това мисли за разпределение на бюджети и политики във всички останали аспекти. Ама, нямало пари. Има. И, ако не останат за друго, човечеството умира по тази причина, а не да се поддържа полуживо, с орязани елементи на живота, за да крета със спестени за друго, далеч от фундаменталната хуманност, финанси.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Иван

  30 Ное 2021 8:53ч.

  Лични здравноосигурителни партиди, държавна гаранция за средствата, набрани в тях, държавна ЗОК+частни ЗОК, но държавна гаранция само за партидите в държавната ЗОК, платено лечение за тези, които умишлено избягват внасяне на здравноосигурелни вноски - знаете кои са. Сега плащам на държавата, плащам и в болницата, а с моите пари лекуват онези, чийто месечен доход е по-висок от моя, защото пестят от вноски. Раздути щатове в НЗОК и поделенията и, бонуси там и т.н., ето това са проблемите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Шарков, имаме проблем

  30 Ное 2021 10:31ч.

  Комерсиалното здравеопазване няма нищо общо с идеята за истинско хуманно здравеопазване. И хич не ни плаши с БДЖ, защото всичко е въпрос на правилно и отговорно управление. За 20 години стана ясно, че системата с НЗОК и клинични пътеки не работи в полза на пациентите, а в полза на самозабравени лекари и чиновници. Това трябва да се промени по възможно най-бързия начин. Касата трябва да се закрие, заплащането на лекарите и медицинските специалисти не трябва да зависи от броя на приетите пациенти и техните заболявания. Дайте високи заплати на заетите в здравеопазването и ще се спестят милиони левове, защото ще отпадне необходимостта от фалшиви хоспитализации и манипулации. Болниците да са под особената грижа на държавата, нито един българин не трябва да бъде оставян без здравна помощ и да бъде рекетиран да плаща по няколко пъти за едно и също нещо. Дяволът е скрит в НЗОК и клиничните пътеки, колко прост и нагъл трябва да си, за да отречеш това? И не, няма страшно държавата да възстанови правото на българите да получават качествена и своевременна здравна грижа, колкото и да струва това, защото здравето на българите е от значение за националната сигурност на страната. Без българи няма България.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • trassporter

  30 Ное 2021 12:55ч.

  Всички корите либераста Шарков и с право, но не забелязвате най-отгоре името на интервюиращия!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • БДЖ

  30 Ное 2021 13:00ч.

  Моля, не злоупотребявайте с нещастната ми съдба да бъда ЕООД в държава - мащеха.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Още една мръсна дума

  30 Ное 2021 15:11ч.

  Няма мръсни думи, има мръсни хора

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Иначе, трябва да я видим като вътрешнопротиворечива, двулична персона,

  30 Ное 2021 15:33ч.

  Ами че това се вижда. Вие как така не сте го видял/а/? Обществото не е абстракция, а нещо реално съществуващо. По тази логика справедливостта и честността също са някакви абстракции. Демокрацията също. Да, на тази земя всички сме грешници по начало, но защо тогава толкова се възмущаваме от корупцията, а просто не я приемем и толкова? Тя нали касае всички, т.е. - обществото, а не само конкретен индивид? Същевременно е и нещо принципно, което също бихте нарекли абстракция. Според мен бъркате индивидуалността с личната отговорност към обществото и към себе си. За това и погрешно разделяте обществото от индивида. Ако беше така, тогава Бог щеше да създаде само един човек. Ако добре съм разбрал следващите 2/3 от поста ви, вие поставяте на първо място индивида с неговото безусловно право на живот и т.н., но откъснат от обществените отношения, тъй като това не било функция на състрадателността. Но тя, състрадателността, няма как да се прояви без обществени отношения, не мислите ли. А за всеки индивид съществува вероятността да изпадне в беда и иманентното му право на живот просто губи смисъла си, ако не е функция на състрадателността, тъй като просто никой не би му се притекъл на помощ и той, заедно с иманентното му право просто ще престанат да съществуват. Според мен прилагате математическа логика или начин на мислене към социални явления /които също са реални, а не абстрактни/, където тя е неприложима. Отделяте някакво иманентно право на индивида и неусетно го превръщате именно в абстракция, а това не, че не е възможно, възможно е, но само в мислите. В действителност е опасно, тъй като го разглеждате абстрактно, само по себе си, откъснато от всякакви връзки с други неща. По тази причина обществото няма как да не създава задължения и отговорности в индивида, които той често се опитва да избегне и именно това създава уродливите форми на идеология и политически практики, Всъщност, именно това е и причината да се появи капитализмът, частната собственост и парите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • До 15:33

  30 Ное 2021 17:39ч.

  Идеята, която изразих е, че животът е сам по себе си, а не е резуктат на някакво “притичване на помощ” от страна на някого, най-малкото на колектив. В това си право на живот, индивидът не е длъжен на никого и вменяването, че някакво общество трябвало да е предпоставка за осъществаване на иманентното му право на живот, е несвойствено вменяване на иманентно робство. Индивидът може да живее сам на остров, без да се наслаждава на грижите или зависимостите от общество. Има и юношески роман написан по този повод, илюстриращ по семпъл начин тази самоопределеност. Има и хиляди обратни примери, когато обществото налага силово анти-състрадание, заключвайки индивида сам в тъмница и въпреки това идивидът преживява. Ерго, обществените взаимотношения на задължения и отговорности не са животоопределящи, те са привнесени, за да заробят индивида, в името на индивидуални цели на други индивиди. С други думи, не е работа на други индивиди, събрани в нещо, наричащо себе си общество, да решават дали да позволят или да не позволят свободното съществуване на неразделни части от живота на индивида, каквито са здравеопазването и образованието. Индивидът трябва да ги получава безусловно, без това да се решава от колектив или да се очаква от индивида да връща нещо, най-малкото по задължение, на така нареченото общество, така като индивидът диша въздух, за да е жив, без оглед на впечатлението по този въпрос от някакво си общество.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • О, да! Ама разбира се - юношеският роман

  30 Ное 2021 19:20ч.

  Добре, а, .... случайно да знаете кога обществените взаимотношения на задължения и отговорности, които според вас не били животоопределящи, са привнесени от обществото, за да заробят индивида? Някакви данни имате ли - исторически, писмени, някакви артефакти, които да сочат именно това? Питам, защото някак си не мога да си представя, как по цялата планета първоначално живеели само двама-трима и, разбира се, нищо не са знаели един за друг. След това някак си така .... са започнали да се увеличават, може би като са създавали семейства, де да знам, и изведнъж, когато станали няколко стотин, тези техни иманентни права взели, че се изпарили и някаква зла сила ги обединила в общество, което на свой ред ги заробило до един. Между другото, семейството също е общество, със свои специфични задължения и отговорности. А например, работата в екип, /това толкова популарно и вече не толкова модерно клише/ също е вид робство, нали. Но, би ми било много интересно, ако имате данни, кога точно са се появили обществата, дето са заробили горкия индивид, имайки арогантното нахалство да му привнесат някакви си там - задължения и отговорности. Благодаря!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Поредният

  30 Ное 2021 20:26ч.

  Ще крадем! Ще крадем! Ще крадем! Ще крадем!...........

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • До 19:20

  30 Ное 2021 23:19ч.

  Обществените взаимоотношения са паразитен придатък на съществуването. Както казах, индивидът може и без тях от гледнат точка на съществуването си, на живота си като такъв. Те са му натрапени. Друг е въпросът, че извън същностните за самия живот компоненти има и несъщностни. Да оставим това, че от София до Пловдив можеш да отидеш и с волска каруца, но и един москвич ще свърши същата работа за същото време, каквото ще свърши и един мерцедес. С последния е по-комфортно, но не е житейски същностно. Как става натрапването? Как тези паразитни пранги се привнасят и как заробват индивида? По чисто животинска причина, каквато държи заедно глутницата, предвождана от главатар. Здравето поддържа живота, образованието създава уменията да се живее. Те са същностни компоненти на съществуването. Заробването на другия, чрез физическо връзване на ръцете и краката и приковаването му към машината или нивата, или чрез изграждане на не толкова осезаемо за сетивата общество, не е същностно. То е експоататорско. Всяко общество експлоатира членовете си, в крайна сметка в името на своите пожелани или непожелани водачи. За работата в екип няма да говорим, защото това е отявлено една отвратителна проява на и без друго заробващия колективизъм, основа на робското, антихуманно начало на пречките пред естественото съществуване. Колкото до семейството, то е същностно. То е неизбежно робство, каквото е и принудата да поемаш храна или да дишаш въздух. То е същностно за живота. Но, семейството в смисъл на нагон и потребност за продължаване на рода, не непременно в смисъл на държавна, колективна санкция. За да се продължи рода, обаче, индивидите трябва да са здрави, подходящо образовани (не непременно с научна степен от Харвард), да дишат въздух, да приемат храна и да пият вода. Накрая идва и ултимативното, неизбежно ограничение, смъртта. Но, тук говорим за естествени, неизбежни ограничения, а не за допълнително привнесените ограничения идващи от нещо си наречено общество. Не ни стигат естествените тегоби, дай да търсим да си причиняваме, а и да обосноваваме нуждата, и от неестествени, колективистични, социални, такива.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • До 19:20 на 30.11.2021 в 23:19

  01 Дек 2021 10:03ч.

  ОК, значи, тогава съвсем изкуствено глутницата ми натрапва задължителната "ваксинация", с експериментални препарати, които не са същностни. Евентуалните последствия от това ще предизвикат острата нужда от други препарати, медицински процедури и хапчета, които също няма как да са същностни, така както не виждам и нищо същностно в насилственото, изкуствено поддържане на оборота на капитала. Ако добре съм ви разбрал, тогава всяко справедливо възнаграждение, не само това на лекар, би трябвало да се определя от същностността на това, което индивидът върши. Между другото, парите дали са същностен елемент на съществуването? Заслужава си да се помисли, тъй като някои съвременни икономисти, твърдят, че са натрапени именно от определена глутница. Те, парите и монетарната система като цяло, съществуват сравнително кратко време в историята на човечеството. Нищо, че ни се внушава как те, както и пазарът, са съществували от незапомнени времена и ги приравняват на природните явления, каквито са примерно ураганите, наводненията, вулканските изригвания и т.н. Има хора, които са се посветили истински на същностното и заслужават уважение, тъй като поемат за това и цялата отговорност. Това са отшелниците. Ние също сме имали такива - като Св.Иван Рилски, например. Трудно ми е да предвидя как би изглеждало в бъдеще едно ново в качествено отношение човечество, състоящо се от индивиди-отшелници. В този случай не би следвало да има общества, както и образование и здравеопазване. Естественото възпроизводство на индивидите също е под въпрос, който пък поражда друг - колко време би просъществувало такова човечество?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пак до 10:03

  01 Дек 2021 13:33ч.

  Нека да поговорим малко и за други, още по-непознати за нас, случаи на глобална медицинска политика, в името на заробващи (наричат ги политически) цели. Че използването на не-науката медицина е инструмент в ръцете на елита за политически манипулации, не е необходимо даже да ходим в Африка, която Бил Гейтс превърна в лаборатория, но далеч по-разширена от тази, която можеше да си позволи Джозеф Менгеле. Достатъчно е да си спомним за центъра по заразни болести, построен от Рокефелер в София, почти до спирката на кино “Левски”. Тъй че, това не е нещо ново. Не е нещо ново и абсолютното неведение на такива като нас по същността на въпроса, въпреки че днес, изпуснати по невнимание от елита, и ние имаме достъп до данни, каквито са посочените в предната дописка, от които пряко можем да съдим за измамата. За това какво е било преди никой от няс няма и хал-хабер и ние можем единствено да спекулираме относно какво е било, основавайки се единствено на онова, което драскачи, сикофанти на елита, са писали във вестниците. Ето защо “Евентуалните последствия от това ще предизвикат острата нужда от други препарати, медицински процедури и хапчета, които също няма как да са същностни, така както не виждам и нищо същностно в насилственото, изкуствено поддържане на оборота на капитала“, е единствено спекулация, която не си заслужава да обсъждаме, защото не се основава на абсолютно нищо доказанао или доказуемо. Но, да приемем заради разговора, че има такава опасност и индивидът пръска зараза към околните. Справянето с това при хуманния подход, а не съобразявайки се с фикции като тази за общество, удобно използвана фикция използвана за техните си цели от разни билгейтовци и рокефекеровци, става по общите правила за справяне със всяка болест, защото и в общия случай, не само при заразните болести, никой не знае напълно кой на кого предава какво и защо. Първата стъпка за справяне с проблема е да се признае, че медицината не е наука. Че тя е най-много технология за лекуване на болест при конкретен човек (ако се налага и изолация), което означава, че точните обобщения, каквито са характерни за науката, в медицината могат да се правят само приблизително. Второ, трудът, ако моралното и интелектуално задължение на озни, който се е решил да се подготви и да се посвети на медицината, а и на науката и преподаването на знания, трябва да е безвъзмезден. Как ще успеят да преживеят въпросните е тема за отделна дискусия. Иначе, ще изпаднем в същото блато, в което сме днес—цялата тази благородна област, да бъде инфестирана от търгаши-лекари и откровени измамници представящи се за “учени”. Ако говорим за по-висшата човешка дейност—науката—тя вече цял век не е помръднала и на йота, затънала в измама управлявана от абсурди. За да се поправи това състояние, трябва да се изключи от обсъждане терминът “справедливо възнаграждение”. Нито истинският лекар, нито истинският учен, нито истинският учител е такъв, защото очаква възнаграждение. Възнаграждение, най-справедливо при това, е самото постижение, самото откритие. Това е единственият стимул. Тук се натъкваме на един не по-малко сложен проблем—теория на парите. Него ще го оставя за следваща дописка, защото иначе дописките ще станат безкрайни.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пак от същия, писал последно в 10:03

  01 Дек 2021 15:04ч.

  С изненада установявам почти пълно съвпадение с мненията ви в последните два поста. "Почти" се дължи на различията ни по някои въпроси свързани с обществото. В интерес на истината, с половината от коментарите ви в тази връзка съм съгласен. Наистина, понякога обществото налага норми, които са във вреда на индивида. Същото това общество е наложило и нормите, заради които навремето в т.нар. "цивилизован" запад са горели невинни хора като вещици. Изпратило е и Джордано Бруно на кладата. Но дълбокомъдрените, изконни морални норми /обикновено - неписани/, също дължим на него. Може би е разумно да се спрем на паритетното: "това е нож с две остриета" Иначе казано - може да се използва както за добро, така и за зло, стига да можем да го използваме. Въпрос, който според мен касае пряко индивида и особено решенията, които е принуден да взема изцяло на своя отговорност, почти всяка секунда, в поредната си реинкарнация като душа. Въпросът за парите и монетарната система - тяхното възникване, защо, кога и как винаги ме е интересувал, още от времето, когато бях студент. Още не мога да твърдя, че имам окончателен, смислен отговор. Традиционната икономическа теория казва, че преди парите била натуралната размяна. Чисто интуитивно, винаги съм имал дълбоки съмнения в нея, защото за да можеш да размениш 50 кг. картофи за 3 връзки кожени каиши, ти е нужен някакъв измерител. Докато размишлявах за това преди години, приех за себе си, че това може да е било количеството вложен труд. Но, това количество също се нуждае от измерване. Енергията, изразходвана от пазача на един склад или нива за 8 часа няма как да е равна на енергията, вложена от този, който 8 часа копае или плеви на полето. А в онези времена хората едва ли са имали представа за енергията и нейното измерване. Накрая, реших, че това измерване е било приблизително. В момента чета книга точно по този въпрос. Озаглавена е "Дългът" от Дейвид Грейбър. Има я издадена на български от Хеликон и ако ви интересува, може да я прочетете. Чета бавно, защото често се връщам назад и препрочитам някои страници, често даже цели глави, докато ми стане ясно всичко. Подходът му е сериозен. Той е икономист, но по този въпрос виждам как изоставя икономиката и навлиза смело в антропологията. Друг голям за мен икономист е Валентин Катасонов. Вероятно сте чувал за него. Издал е много книги, но по разбираеми причини нито една не е издадена у нас, с изключение на една, която може да намерите в chitanka.info. В руските сайтове обаче може да намерите много и да си ги изтеглите безплатно. Ето два от тях: rutracker.org и koob.ru. Обичал на първата лекция да задава следния въпрос на студентите първокурсници: "Колеги, кой според вас е най-ценният ресурс за безпроблемното функциониране на пазарната икономика?" Те започват да се почесват и да дават отговори като - природните ресурси, човешкият капитал, познанието ... и т.н., но професорът все клати глава в отрицание. Накрая им казва: "Не, колеги, моля отбележете - най-ценният ресурс за функционирането на пазарната икономика е глупакът! Такъв, можеш да го накараш да си купи всичко, без значение дали му трябва или не." Темата за парите наистина е обширна, дълбока и предмет на друга дискусия. За това мисля да спра тук. Беше ми интересно. Бъдете здрав!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • защото за да можеш да размениш 50 кг. картофи за 3 връзки кожени каиши, ти е нужен някакъв измерител

  01 Дек 2021 15:34ч.

  Въобще не е задължително. Примери бол. Да кажем оня с продажбата на остров Манхатън. Разменям нещо, от което имам в повече от необходимото, за нещо, което нямам. Ако иде въобще реч за някакъв измерител би следвало това да е полезността на търгувания предмет, макар че не е непременно задължително, може да е съответно и оскъдността му. Стойността е по-скоро субективно понятие, отколкото обективно. Помня някакъв пример според който хипотетично най-скъпата стока на Земята би била т.нар. "последна чаша питейна вода" в смисъл, че не е останала никаква друга, която да отговаря на условието за питейна.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Това, с полезността и излишъка,

  01 Дек 2021 16:46ч.

  също е част от традиционното обяснение. Както много често се случва, икономистите и икономическата наука допускат компромиси с истината, къде от бързане, къде от желание да дадат правдоподобно обяснение. Така е по-лесно. Такова обяснение е приложимо за етап доста след появата на парите, както твърди и Грейбър. Тъй като за него има информация, икономическата наука е решила, че така е било откакто свят светува. Нещата май ще се окажат далеч по-различни и съвсем не толкова прости, както на някои им се струва. Но, за сега не мога да продължа по-нататък. Трябва да довърша тази книга. Поздрави.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • допускат компромиси с истината,

  01 Дек 2021 20:17ч.

  И каква е истината? Всички истински неща са прости, ако не са прости, не са истински. :)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Не съм сигурен,

  01 Дек 2021 22:42ч.

  че истина и истински е едно и също. Приличат си по произношение, но истината има значение като философско, идеално понятие. Тя е недостижима за човека, но за неговия Създател това няма значение. Той иска да види единстено как човека търси пътя към нея и евентуално как е поел по него. Докато "истински" е със съвсем конкретно-материалистичен характер, даже по-скоро - търговски. А относно това, кои неща са прости - отдавна са го казали - това не са истинските неща, а гениалните. Истинските често се случва да са и много сложни. Но, добре е да се има пред вид друго - всички гениални неща са прости, но обратната логика е неприложима. Не всичко просто е гениално. Въпрос на средно интелектуално ниво е да се досетиш, че нещо което ти е известно от хиляда и нещо години, не означава, че е съществувало така, по същия начин 300 000 години преди това. Но да даваш оценки и обяснения, сакаш е било именно така, е най-малкото несериозно и естествено, компромис с истината или поне с пътя, който води към нея. И нали знаете - смисълът в изкачването на висок връх не е в това той да бъде изкачен, а в самото изкачване.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Но да даваш оценки и обяснения, сакаш е било именно така, е най-малкото несериозно и естествено, компромис с истината или поне с пътя, който води към нея..

  02 Дек 2021 10:19ч.

  Всеки вижда света от нивото на собствената си камбанария.. "Пропиляваме живота си в подробности. Опростявай, опростявай!..."

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • на 29.11.2021 в 23:36 Частната инициатива е присъщо за всеки човек, защото всеки преследва приоритетно частния си интерес.

  02 Дек 2021 13:02ч.

  Така, така! Тази умна мантра я знаем, но когато "Частната инициатива е присъщо за всеки човек, защото всеки преследва приоритетно частния си интерес." е необходимо и задължително частник частник да е далеч от вимето на лошата държава, а да се пори на свободния пазар с други такива частни частници с добро и качествено обслужване на частните си клиенти, а не да точи зъби да лапа от държавните солидарни фондове събирани капка по капка от парите на онези, които никога не биха имали възможност да си доплащат за частно здравеопазване. Същото важи и за частното образование, което бе закачено и то към държавната хранилка.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • на 29.11.2021 в 23:36 Именно за това в държавните болници е най-голямата корупция...

  02 Дек 2021 13:03ч.

  Хе-хе-хе... Дали...?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи