"УниКредит": Жилищата в София трябва да поевтинеят с 47%, за да отговарят на доходите

"УниКредит": Жилищата в София трябва да поевтинеят с 47%, за да отговарят на доходите

Следвайте "Гласове" в Телеграм

Ръстът на цените на жилищата в София е опасен. В 94% от кварталите имотите за жилищни цели са надценени, а в 35% от тях има балон, според данни към третото тримесечие на 2023 г. За да се върне пазарът към равновесното си положение, в каквото той беше преди 10 години, вариантите са или цените на жилищата да паднат с 47%, или доходите да се повишат с 89%.

Това са част от основните изводи в ежегодния анализ за достъпността на жилищата в България, изготвен от "УниКредит Булбанк" и представен от главния икономист на банката Кристофор Павлов.

Парадокс: Търговска банка бие камбаната вместо БНБ

Парадоксалното е, че частна банкова институция алармира за тревожната ситуация в сектора на недвижимостите у нас, вместо това да направи Българската народна банка или правителството, които имат правомощия за реакция. В анализа, представен от Павлов, се виждат купища диспропорции в случващото у нас, като на този фон пасивността на държавните институции изглежда безотговорна.

И докато в еврозоната се случва контролирано охлаждане на пазара на недвижими имоти в здравословна посока, то България е напът да изпусне този шанс и да стигне до състоянието на балон след няколко години, чието "спукване" впоследствие би могло да има значително по-болезнени последствия, става ясно още от анализа.

Той за пореден път отчита абсурдната ситуация държавата да се финансира при 4-5% лихва по дълга, а домакинствата – при 2.6% за купуване на жилище. Според Евростат към второто тримесечие на 2023 г. една трета от европейските страни отчитат спад на цените на жилищата. Например, националният индекс на цените на жилищата в Германия спада с 9.9%, а в България той се вдига с над 10%.

През второто тримесечие на 2023 г. цените на жилищата в България отчитат втория най-висок ръст в Европа. В същото време България остава в капана на прекалено ниските лихви по ипотечните кредити, защото те са обвързани с лихвите по депозитите (от фирми и граждани), които пък продължават да са с лихви, близки до нулата.

Нараства броят на домакинствата, изключени от пазара на жилища

Домакинство със средни доходи трябва да спестява брутния си доход в продължение на 6.7 години, за да си купи средно за страната жилище от 81 кв. м., сочат данните към 2022 г. Според УниКредит Булбанк това е умерено влошаване спрямо 2021 г., когато средното за България съотношение на цената на жилищата спрямо доходите на домакинствата е било 6.1 пъти, но за малко по-тясно жилище – с площ от 73.5 кв. м.

Източник: УниКредит Булбанк

Жилищата се смятат за достъпни при ниво на показателя под 4 пъти. В периода на имотния балон у нас – 2005 – 2008 г., показателят достигаше 9-10 пъти, а в периода на равновесния пазар – 2013 г.-2015 г. - към 5.5 пъти.

Според анализа на УниКредит Булбанк за домакинствата със средни доходи цените на жилищата в страната през 2022 г. са били "сериозно недостъпни", а цените през 2022 г. са по-високи от равновесните. "Степента на разминаване на цените, отчетени през 2022 г., с тези, разглеждани като равновесни, обаче остава умерена, което означава, че и рискът от негативна корекция в цените на национално ниво е малък до умерен", коментира Кристофор Павлов.

Въпреки това за определени прослойки от населението нещата стоят по-песимистично. За 50-те процента домакинства с най-ниски доходи жилищата са "крайно недостъпни", като 10-те процента с най-ниски доходи е трябвало да спестяват целия си годишен доход преди данъци в продължение на цели 12.5 години, за да купят средно по размери жилище от 81 кв. м. през 2022 г.

Какво обаче се случва в големите градове, където жилищата по правило са доста по-недостъпни въпреки по-високите доходи?

Жилищата в София са достъпни за под 10% от домакинствата

Най-недостъпни са жилищата в София, където под 10% от домакинствата с най-високи доходи могат да си позволят жилище през 2022 г., каза Павлов. Във втория и третия най-големи градове в страната - Пловдив и Варна, жилищата са достъпни за едва 10% от домакинствата.

Бургас отбелязва резултат, близък до средния за страната, където жилищата са достъпни за 30% от домакинствата. Бургас е и градът с най-малко влошаване на показателя за достъпност през 2022 г. спрямо 2021 г. в групата на шестте най-големи градове в страната, за които НСИ публикува данни.

Подобряване на достъпността през 2022 г. се отчита в Пазарджик, където като правило доходите на домакинствата печелят от близостта до пазара на труда с едни от най-високите нива на заплати - този на Пловдив. В същото време влошаване има в Добрич и Благоевград.

В пет града – Плевен, Перник, Шумен, Велико Търново и Добрич – жилищата са достъпни за 50-те процента домакинства с най-високи доходи, което автоматично означава, че жилищата в тези градове са достъпни за средното домакинство. В останалите четири града от тази група (Сливен, Пазарджик, Хасково и Благоевград) жилищата са достъпни за 40% от домакинствата през 2022 г.

В 35% от кварталите в София вече има балон

В София се отчита успокояване на ръста в цените на жилищата през 2023 г., каза Кристофор Павлов, като обясни, че е ползвал данни за цени "продава" от портала Imot.bg. 80% от кварталите в София отчитат ръст на цените между 0 и 20% през 2023 г., докато през 2022 г. делът на кварталите в тази група е бил наполовина по-малък – 39%. Ръст, по-голям от 20%, е отчетен в едва 11% от кварталите в София през 2023 г., докато година по-рано в тази група са били повече от половината (или цели 57%) от кварталите в София.

Въпреки това обаче положението на пазара в столицата като цяло е драматично. Цели 73% от локациите в София са с крайно недостъпни жилища, при които съотношението цена на имота спрямо доход на домакинството е над 8.01 пъти.

Според анализа на УниКредит балон при жилищата е налице, когато повече от половината от кварталите (локациите) в населеното място отчитат двуцифрено съотношение на доходите на домакинствата спрямо цените на жилищата. През 2023 г. делът на кварталите с подобно съотношение достига 35%, тоест в столицата има значителен дял локации с прекалено надценени жилища, но все още той не е достигнал 50%, поради което като цяло в града не може да се говори за балон. За сравнение, в периода 2013 г. - 2015 г., когато цените в София бяха близки до равновесните, делът на локациите с двуцифрено съотношение цена спрямо доход беше близък до нулата.

Според анализа на Кристофор Павлов случващото се на пазара на жилища в момента наподобява състоянието му от 2004 г., тоест само година преди 2005 г., в която се стигна до балон. При сегашния цикъл обаче натрупването на диспропорциите протича доста по-бавно, твърди икономистът.

94% от кварталите в София са с надценени жилища, като в 61% от локациите имотите са силно надценени, тоест цената надвишава равновесната с 30% или повече, сочат още данните.

Връщане към равновесни цени в София ще изисква значителна корекция

Икономистите на УниКредит са изчислили каква корекция в цените и доходите е нужна, за да може пазарът да се върне към равновесие.

В най-високата точка на балона на недвижимостите през 2008 г. цените е трябвало да спаднат с 57%, за да се върнат към равновесие, или доходите да се увеличат със 133%. Това, което реално се случи, е, че на пазара му отне 5 години, за да се върне в равновесие, което бе резултат от 30% спад на цените на средното жилище и 55% ръст в дохода на средното домакинство. Така през 2013 г. беше отчетена стойност на съотношението цена на жилища спрямо доход на домакинствата в София от 6.3 пъти, тоест само една идея над нивото, отговарящо на равновесен пазар.

Изхождайки от данните за 2022 г., за да се върне пазарът отново към равновесие, при условие че доходите останат без промяна, е необходим спад в цените на жилищата в София от 47%, каза Кристофор Павлов. Обратното, ако цените на жилищата останат фиксирани, то доходите трябва да нараснат с 89%, което при сегашните темпове би отнело десетилетие.

Международните сравнения потвърждават опасния ръст в столицата

София е на 12-о място по поскъпване на жилищата в периода 2015 – 2022 г. сред общо 57 града, пише още в анализа. За този период цените на имотите у нас са се повишили с 94%, тоест на практика са се удвоили. За сравнение, имотите в Барселона се се вдигнали със 72%, в Лос Анджелис – със 71%, в Лион – с 54%, в Торонто – с 5%, а в Рим – само с 1%.

Кристофор Павлов очаква, че заради бума на строителството в последните години в София предстои увеличаване на предлагането на нови имоти, което ще действа в посока към спад на цените. Освен това в София има значителен дял празни жилища, което сочи, че предлагането на жилища под наем може шоково да нарасне, ако се стигне до загуба на доходи от страна на домакинствата, което също ще действа в посока към охлаждане и може да се окаже негативен фактор за хора, купували жилища в столицата с инвестиционна цел през последните години. Икономистът допълни, че сигнал за балон при недвижимостите е, когато ръстът на цените на жилищата сериозно изпреварва ръста на наемите.

Източник: mediapool.bg

 

 

Коментари

 • Това никога

  01 Дек 2023 13:06ч.

  няма да се случи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • банка да спира растежа на цените

  04 Дек 2023 14:44ч.

  Светът е пълен с абсурди. А защо не, да ИКБ и преподобните й да изчезнат от бг фин пейзаж? Заедно със застрахователите? Заедно със пенсионира дружества ? И всички други фин крадци? Някой против? 1 БНБ, 1 ДЗИ, 1 НОИ, 1 ЖИЛФОНФ, 1 ДЪРЖАВА

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • >>>

  01 Дек 2023 13:15ч.

  Парадоксите и абсурдите у нас са правило, а не изключение. Всичко това е благодарения на най-голямата трагедия, а именно, че властта у нас беше завзета от дебили, идиоти и откровени национални предатели. Тези индивиди окончателно ни превърнаха в колония на САЩ, както заяви преди дни, в прав текст и съвсем директно, американския политически наблюдател и военен експерт Скот Ритър, в интервю с Мартин Карбовски. В момента, България се управлява директно от Посолството на САЩ в София, което бе потвърдено, както от самите управляващи, така и от външни политици и наблюдатели, вкл. от самите американци... Така, че няма какво да се чудим и вайкаме над родните абсурди. Освен това, парадокси всъщност няма, просто защото такъв е планът. Всичко е съвсем целенасочено. А докога ще е така, зависи от нас самите и от нашето овчедушно търпение. Зависи от всеки един от нашите гласове!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мунчо

  01 Дек 2023 13:41ч.

  Еб@ти уникредит логиката !!! Нещо, като: краве сиренето трябва да е 2,60 лв. килото , като по време на бай Тошо, за да може народонаселението да си го позволи. Тази потрес-глупост на УНИ-то да не е на оня наглец, арменското копеле, бивш управител на банката.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бай Хю

  01 Дек 2023 13:53ч.

  Поредната дрънканица, когато общата инфлацията спре да надвишава доходите, спадне с 70% и сиренето се върне на 4 лева, тогава жилищата ще спаднат с 46%..

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • хамалин

  01 Дек 2023 14:15ч.

  докато има идиоти да купуват,така ще е и така требе дъ бъде. без милост към селееенето, нека ходи бос.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • онуфри

  01 Дек 2023 14:29ч.

  Кой е казал, че ще ги купуват българи? Пазарът е отворен, както поискахме. Сега ще си плащаме скъпичко по пазарни цени. Така е "демократично".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тука се търсят

  01 Дек 2023 14:32ч.

  Гробни места, бе какви жилища.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мари

  01 Дек 2023 14:40ч.

  Банкерите си правят сметката, че цените са вече прекалено надути и ако влезем в Еврозоната (на което те се надяват), няма да могат да разчитат на скок в цените и силен пазар. По-добре за тях е сега да спихнат малко балона и после да яхнат вълната на лесните кредити и високите цени, която се очаква след влизането в ЕЗ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Съвременник

  01 Дек 2023 14:40ч.

  Балона вече се спука. SSB - Швеция, Euroboden и Gerch Development - Германия, Signa - Австрия. ЕЦБ - експозицията й към имотния сектор 26 милиарда евро.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Честен частник

  01 Дек 2023 16:41ч.

  Статията се появи в няколко издания с едно и също съдържание, в "Инвестор" е публикувана 1 към 1 с означението "съдържание от партньори" (платен материал). За мен, имайки предвид, откъде изхожда ("Уникредит БулБанк" - най-голямата банка в България), този текст може да означава само едно: сигнал към всички - банки, лизингодатели (в това число и мобилни оператори), компании за бързи кредити, кредитни посредници, строителни предприемачи, потенциални депозитари и за съжаление кредитополучатели и най-вече ипотекари, че на кредитната експанзия предстои да се удари спирачка и че започва затягане на кредитните условия и планомерно увеличение на лихвите по кредитите. И тук има две групи засегнати: 1) големите вложители, които държат пари по депозит и които постепенно започнаха да изтеглят ликвидност от системата, насочвайки свободните си средства към нискорискови алтернативи (депозити в чужди банки в евро, покупка на държавни облигации на балканските страни и избрани страни от Западна Европа), за които тази статия идва като успокоение, че лихвените нива ще поемат нагоре и няма нужда парите по депозитите им да бъдат пренасочвани и 2) строители, брокери, кредитни посредници и спекуланти на имотния пазар, за които появата ѝ трябва да се схваща като край на играта и препоръка за бърза разпродажба, докато все още цените изглеждат високи (друг е въпросът има ли сделки на офертни цени и кой всъщност стои в ролята на купувач - бъдещия реален ползвател на имота или друг спекулант). От тук насетне за всички изтеглили изгоден потребителски кредит за мечтаната почивка на екзотична дестинация, за покупка на лъскава ламарина, представяна като лек автомобил "ноФ Фнос от Горубляне" или доживотна ипотека за "мечтания дом" се очертават тежки времена. За наивниците, повярвали, че сме достигнали и надминали средноевропейския стандарт и можем да си позволим да потребяваме без мяра и с размах от благата на цивилизацията, не съжалявам. Не съжалявам и за спекулантите на имотния пазар (които по мои сметки на някои пазари и в отделни моменти формираха почти 2/3 от оборота), които ще се окажат с потребителски кредит и/или ипотека и незавършен / непродаваем / неотдаваем под наем инвестиционен имот. Не съжалявам и за цялата пасмина от кредитни посредници и брокери, които, водени от безмерна алчност и откровена тъпота подлъгаха куп млади семейства да се заробят с ипотеки за цял живот. Съжалявам тъкмо тези млади семейства, които стремейки се към най-естественото нещо на света (но превърнато в спекулативен актив), каквото е домът, в който да могат спокойно да отгледат децата си, ще трябва да плащат непосилни ипотечни вноски и да се ограничават във всичко, включително в боря деца, които могат да си позволят, свивайки общото потребление в страната за десетилетия и задълбочавайки негативната демографска картина. Виновни за разразилата се имотно-ипотечна вакханалия са всички - и правителствата през последните няколко години, които действаха проинфлационно, и БНБ, която не направи нищо или малко, за да ограничи кредитната експанзия на банките и самите банки, които сега, на принципа от 2008/09-та вероятно ще прехвърлят върху изрядните ипотекари и обезценките, и разходите за провизиране. По различни оценки имотите и съпътстващите сектори формираха до 25% от БВП. Сега остава да видим, как това ще се отрази на икономиката. Коментарът ми не е препоръка за вземане на инвестиционни решения.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • информиран

  01 Дек 2023 19:53ч.

  Уникредит да обяснят защо при актуализиране на данните на своите клиенти ги питат дали принадлежат към дадена партия. Защо събират такава информация?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи