"През 1997 и 1998 г. кардинал Данеелс бе призован да се намеси заради учебника по катехизис, използван в Белгия по негово време. Този учебник превръщаше покварата на непълнолетни в средство за сексуално образование, противоречащо на католическите принципи, като ги учеше да търсят всякакво сексуално удоволствие по свой избор, било то самотно, хетеросексуално или хомосексуално. Той съдържаше твърдения, специфични за обичайната пропаганда, използвана за легитимиране на сексуалната злоупотреба с деца в предпубертета. Кардиналът защити учебника и отказа да го промени или премахне, дори когато белгийски родители протестираха срещу това, че насърчава към педофилия. Кардиналът взе мерки, за да защити епископа педофил Роже Вангхелуе, след като стана известно, че е злоупотребил сексуално със собствения си племенник, когато той е бил на пет години. Когато вече порасналият племенник поиска от Данеелс да вземе мерки срещу Вангхелуе, Данеелс отказа, нареди на племенника да мълчи и му каза, че трябва да признае собствената си вина. Всички тези деяния станаха публично известни през 2010 година. Кардинал Данеелс стоеше редом до папа Франциск на балкона на църквата “Свети Петър”, когато папата се появи за първи път публично след избирането си. Папа Франциск го назначи за специален делегат на Синода за семейството през 2015 година. При смъртта му през 2019 г., папа Франциск го похвали като “усърден пастор”, който “е служил предано на Църквата”. Този откъс е част от отвореното писмо, което деветнадесет католически учени от цял свят изпратиха в края на април 2019 г. до епископите на Католическата църква. В писмото си те обвиняват папа Франциск в ерес, прикриване на сексуални престъпления и педофилия и призовават висшето католическо духовенство да вземе мерки спрямо "папата еретик". По думите им, със своите думи и действия той е проявил публично и упорито вярата си в еретични постулати, които противоречат на истината, разкрита от Бог. Според тях папата защитава, повишава в ранг и хвали духовници и миряни, които вярват в ереси. "Избирайки прелати еретици за най-важните постове в Римската курия, той изразява намерението си да наложи тези ереси в цялата Църква. Защитавайки духовниците, виновни за неморални и престъпни сексуални действия, дори когато тази защита причинява сериозни скандали на Църквата и заплашва да доведе до катастрофални действия от страна на гражданските власти, той проявява неверието си в католическото учение за сексуалния морал, показва, че за него подкрепата за духовници еретици и престъпници е много по-важна от благото на Църквата. Възхвалявайки публично лица, които са посветили кариерата си да се противопоставят на учението на Църквата и католическата вяра, да насърчават и извършват престъпления, осъдени от Божественото откровение и естествения закон, той изпраща посланието, че вярванията и действията на тези лица са законни и достойни за похвала", пишат авторите на писмото. Публикуваме го с известни съкращения на първата, догматична част, в която католическите учени изясняват как се установява каноничното престъпление ерес. Във втората част на писмото си те изброяват действията на папа Франциск, които според тях показват вярата му в ереси. Публикуван е и списък на висши духовници, злоупотребили сексуално с лица от същия пол - непълнолетни или пълнолетни, които въпреки това по време на понтификата на Франциск са били издигнати в ранг и назначени на важни длъжности в Римокатолическата църква.
Католически учени обвиняват Франциск, че е папа еретик и покровителства сексуални насилници

 

По време на Синода за младежта през 2018 г. папа Франциск носеше деформирен кръст с цветовете на дъгата, популярен символ на хомосексуалното движение

 

 

Отворено писмо до епископите на Католическата църква

 

Петък след Великден, 2019 г.

 

Ваши Високопреосвещенства, Блаженства, Превъзходителства,

 

Изпращаме ви това писмо по две причини: първо, за да обвиним папа Франциск в каноничното престъпление ерес и, второ, да ви помолим да вземете необходимите мерки и да реагирате на сериозното положение на папа еретик. Предприемаме тази инициатива като крайно решение, за да отговорим на натрупващите се щети, причинени от думите и делата на папа Франциск от няколко години, породили една от най-лошите кризи в историята на Католическата църква.

 

Ние обвиняваме папа Франциск в каноничното престъпление ерес.

 

За да се определи каноничното престъпление ерес, са необходими две условия: въпросното лице трябва да постави под съмнение или да отрече с думи и (или) публични действия истина от католическата вяра, разкрита от Бог, изповядвана от божествената и католическа вяра; и това съмнение или отрицание трябва да бъде упорито, т.е. лицето трябва да осъзнава, че истината, която поставя под съмнение или отрича, се преподава от Католическата църква като истина, разкрита от Бог, и се изповядва с приемането на вярата; съмнението или отричането трябва да е постоянно. 

 

Разбира се, да се обвини един папа в ерес е извънредна мярка, която трябва да се основава на солидни доказателства, но тези две условия очевидно са изпълнени от папа Франциск. Ние не го обвиняваме, че извършва престъплението ерес всеки път, когато изглежда, че публично се противопоставя на истина на вярата. Ограничаваме се да го обвиним в ерес, когато публично отрича истините на вярата и после действа по начин, който показва и че не вярва в тези истинии.

 

Ние обвиняваме папа Франциск, че със своите думи и действия е проявил публично и упорито вярата си  в постулати, които противоречат на истината, разкрита от Бог.

 

[Бел. ред. - следва  догматична част, в която католическите учени изясняват как се установява каноничното престъпление ерес и изброяват изявления, действия и бездействия на папа Франциск по отношение на вярата на Католическата църква. Това дълго теологично изложение е съкратено в настоящата ни публикация. На френски език можете да го прочетете тук.  Втората част, която изброява действията на папа Франциск ви предлагаме без съкращения.]

 

 

 

Публичните действия на папа Франциск, които показват отхвърляне на истини на вярата

 

Разгледани в най-очевидния им смисъл, изброените по-горе изявления са еретични. (...) Те бяха разбрани в еретичен смисъл от голяма част от Църквата, която ги използва, за да легитимира вярванията и действията, съобразени с нея. Папа Франциск не поправи онези, които публично тълкуваха тези изявления в еретичен смисъл, дори когато лицата, които подкрепиха тези еретични тълкувания, бяха епископи и кардинали. 

 

Тези изявления обаче не са единствените доказателства за публичното присъединяване на папа Франциск към ереста. Възможно е неговото вярване да се демонстрира както чрез действия, така и чрез думи. Каноничното право винаги е приемало невербалните действия като доказателства за ерес.

 

Невербалните действия сами по себе си могат да означават вярване в ерес, или могат да го направят в съчетание с устни и писмени изявления. В последния случай те създават контекст, който ясно сочи, че въпросните устни и писмени изявления трябва да се разбират в еретичен смисъл.

 

Голям брой публични действия на папа Франциск проявиха неговата вяра в изброените по-горе ереси, по един от двата начина. По-долу представяме обобщен списък на тези актове. Този списък не е изчерпателен. Нито е необходимо да бъде такъв; когато се разглежда заедно с гореспоменатите изявления на папа Франциск, броят и тежестта на изброените по-долу дела са достатъчни да се установи отвъд всяко разумно съмнение, че папа Франциск публично е проявил вярата си в ереси, в чието изповядване ние го упрекваме.

 

Действията на папа Франциск проявяват неговата вяра в изброените по-горе ереси по няколко начина. 

 

Тези действия включват защита, повишаване в по-горен чин и възхвала на духовници и миряни, които са проявили вярата си в тези ереси или неизменно са действали по начин, който оспорва истините, на които тези ереси противоречат.  

 

Каноничното право традиционно смята, че защитата, повишаването в по-горен чин и помощта на еретици могат да бъдат сами по себе си признаци за ерес. Възхвалявайки духовници и миряни, които изповядват тези ереси, или назначавайки ги на влиятелни постове, или закриляйки такива духовници от наказанието или понижението, когато са извършили сериозни престъпни и неморални действия, той им помага да разпространяват еретичните си убеждения. 

 

Избирайки прелати еретици за най-важните постове в Римската курия, той изразяза намерението си да наложи тези ереси в цялата Църква. 

 

Защитавайки духовниците, виновни за неморални и престъпни сексуални действия, дори когато тази защита причинява сериозни скандали на Църквата и заплашва да доведе до катастрофални действия от страна на гражданските власти, той проявява неверието си в католическото учение за сексуалния морал, показва, че подкрепата за духовници еретици и престъпници за него е много по-важна от благото на Църквата. 

 

Възхвалявайки публично лица, които са посветили кариерата си да се противопоставят на учението на Църквата и католическата вяра, да насърчават и извършват престъпления, осъдени от Божественото откровение и естествения закон, 

 

той изпраща посланието, че вярванията и действията на тези лица са законни и достойни за похвала. 

 

Добре е да отбележим, че публичното му одобрение и подкрепа не са безразборни; той не възхвалява често католици, за които се знае, че са изцяло предани на учението на вярата и не цитира поведението на такива католици като пример за следване. Трябва да отбележим също как той понижи или отстрани онези, които са белязани с вярност и ортодоксалност. 

 

Ето списък на действията, които показват вярата в изброените по-горе ереси.

 

- Кардинал Доменико Калканьо

 

Кардинал Калканьо беше известен с това, че е покровителствал Нело Гираудо, свещеник, злоупотребил с непълнолетен от същия пол преди избирането на папа Франциск. Той го запази на поста президент на Администрацията за наследството на Светия Престол, докато не достига възрастта за пенсиониране през 2017 г. 

 

- Кардинал Франческо Кокопалмерио

 

Кардинал Кокопалмерио заяви публично през 2014 г., че католическите ръководители трябва да наблегнат на положителните елементи в хомосексуалните отношения и че при някои обстоятелства би било погрешно да се отказва причастие на лица, живеещи в прелюбодение, или да се иска от тях да прекратят тези отношения. Той даде и други знаци за одобрение на хомосексуалната дейност. Папа Франциск го назначи на редица важни длъжности, сред които работна група, натоварена да ускори процеса на оценяване на невалидността на брака, и в ревизионната комисия на Конгрегацията за доктрината на вярата, която разглежда жалбите отхвърлените жалбите на членове на духовенството, признати за виновни в сексуални злоупотреби с непълнолетни. 

 

- Кардинал Блаз Купич

 

По време на Синода за семейството през 2015 г. кардинал Купич подкрепи предложенията, според които лицата, живеещи в отношения на прелюбодеяние и сексуално активните хомосексуалисти, да могат да получават Евхаристия с чиста съвест при някои обстоятелства. Папа Франциск го назначи за архиепископ на Чикаго през 2014 г., за кардинал през 2016 г. и за член на Конгрегацията на епископите и на Конгрегацията за католическо образование.

 

- Кардинал Готфрид Данеелс

 

През 1997 и 1998 г. кардинал Данеелс бе призован да се намеси заради учебника по катехизис, използван в Белгия по негово време. Този учебник превръщаше покварата на непълнолетни в средство за сексуално образование, противоречащо на католическите принципи, като ги учеше да търсят всякакво сексуално удоволствие по свой избор, било то самотно, хетеросексуално или хомосексуално. Той съдържаше твърдения, които са специфични за обичайната пропаганда, използвана за легитимиране на сексуалната злоупотреба с деца в предпубертета. 

 

Кардиналът защити учебника и отказа да го промени или премахне, включително когато белгийски родители протестираха срещу това, че насърчава към педофилия. Кардиналът взе мерки, за да защити епископа педофил Роже Вангхелуе, след като стана известно, че той е злоупотребил сексуално със собствения си племенник, когато той е бил на пет години. Когато вече порасналият племенник поиска от Данеелс да вземе мерки срещу Вангхелуе, Данеелс отказа, нареди на племенника да мълчи и му каза, че трябва да признае собствената си вина. 

 

Всички тези деяния станаха публично известни през 2010 година. Кардинал Данеелс стоеше редом до папа Франциск на балкона на църквата “Свети Петър”, когато папата се появи за първи път публично след избирането си. Папа Франциск го назначи за специален делегат на Синода за семейството през 2015 година. При смъртта му през 2019 г., папа Франциск го похвали като “усърден пастор”, който “е служил предано на Църквата”.

 

- Кардинал Джон Дю

 

През 2005 г. кардинал Дю защити в Синода за евхаристията приемането на Евхаристия от прелюбодейни двойки. Папа Франциск го назначи за кардинал през 2015 г. и за специален делегат на Синода за семейството през 2015 година.

 

- Кардинал Кевин Фаръл

 

Кардинал Кевин Фаръл подкрепи предложението да се разреши на разведените и женени повторно лица да получават причастие. Папа Франциск го назначи за префект на новата Дикастерия за миряните, семейството и живота, повиши го в ранг кардинал и го назначи за кардинал-камерлинг. 

 

- Кардинал Осуалд Грасиас

 

Кардинал Грасиас публично изрази мнението, че хомосексуалността може да бъде ориентация, дадена на хората от Бог. Папа Франциск го назначи за един от организаторите на срещата на върха във Ватикана за сексуалните злоупотреби през февруари 2019 година.

 

- Кардина Йозеф де Кесел

 

През 2014 г. кардинал Де Кесел, по онова време епископ на Брюж, назначи отец Том Фламез на длъжността свещеник, след като той е бил осъден за сексуална злоупотреба. Той не отстрани отец Антон Стражие от кабинета си до 2015 г., въпреки че престъпленията на Стражие бяха известни на епархията още през 2004 година. Папа Франциск избра монс. Де Кесел за архиепископ на Мехелен-Брюксел през ноември 2015 г. и го назначи за кардинал през ноември 2016 година.

 

- Кардинал Родригес Марадиага

 

В реч в Университета в Далас през 2013 г., кардинал Марадиага заяви, че Вторият ватикански събор “означаваше край на враждите между Църквата и модернизма, осъден от Първия ватикански събор”, и обяви, че “през повечето време модернизмът беше реакция на несправедливостите и злоупотребите, които накърняваха достойнството и правата на хората”. Той заяви, че “сред народа няма двойна класификация на християните, между миряни и духовенство, които по същество са различни”, а, “за да говорим правилно, ние не би трябвало да говорим за духовници и миряни, а по-скоро за общност и служение”. Той заяви: “Самият Христос не се е провъзгласил или проповядвал сам Себе си, а Царството. Църквата, като негов ученик и слуга, трябва да направи същото”. 

 

Кардинал Марадиага не реагира, когато бе сезиран с обвинения за развратно сексуално поведение със семинаристи и присвояване на средства срещу Хосе Хуан Пинеда Фаскуел, помощник-епископ на Тегусигалпа. Тази обвинения доведоха до апостолическо посещение на монс. Алсидес Хорхе Педро Казарето, който представи доклад на папа Франциск през май 2017 година. Монс. Фаскуел се оттегли от поста си през юли 2018 г., на 57-годишна възраст. Марадиага отказа да разследва по подадените жалби на 48 от 180 семинаристи за хомосексуалното развратно поведение в семинарията в Хондурас и точно обратното - атакува ищците. Папа Франциск назначи Марадиага за член и координатор на Съвета на деветте кардинали, който създаде през 2013 г., за да го съветва в управлението на Вселенската църква.

 

- Бившият кардинал Теодор Маккарик

 

Според многобройни достоверни обвинители бившият кардинал Теодор Маккарик е оказал натиск върху семинаристи да имат хомосексуални отношения с него. Тези обвинения бяха известни на Светия престол още през 2002 година. Между 2005 и 2007 г., епархията на Метухен и архиепископията на Нюарк изплатиха финансови обезщетения на двама свещеници, обвинили Маккарик в злоупотреба. Папа Франциск лично е бил информиран за това поведение през 2013 г. и е научил, че папа Бенедикт ХVI му е наложил ограничения. Папа Франциск извади Маккарик от уединението му и го използва за многобройни важни задачи, а именно като представител на Светия престол в Израел, Армения, Китай, Иран и Куба. Той придружи папа Франциск по време на пътуванията му в Израел и Куба. 

 

Когато архиепископ монс. Карлос Мария Вигано заяви през август 2018 г., че папа Франциск е знаел от 2013 г., че Маккарик е сериен хищник, папата отказа да отговори на това твърдение. През февруари 2019 г. бившият кардинал бе лишен от духовен сан и отново стана светско лице. Въпреки примера с поведението на бившия кардинал, въпросът за сексуалните злоупотреби с възрастни и особено със семинаристи бе изключен от дебата по време на срещата на върха за сексуалните злоупотреби, която се проведе в Рим същия месец.

 

- Кардинал Доналд Ууърл

 

Кардинал Ууърл позволи на отец Джордж Зирвас да продължи служението си, след като разбра, че е извършил много престъпления на сексуални злоупотреби. Ууърл подаде оставка от поста архиепископ на Вашингтон, след като действията му в тази и в други афери на сексуални злоупотреби бяха разкритикувани в доклад на голямото жури в Пенсилвания. Когато след тези провали Ууърл подаде оставка, папа Франциск го поздрави за благородството, задържа го начело на архиепископията на Вашингтон като апостолически администратор и като член на Конгрегацията за епископите.

 

- Монс. Марио Енрико Делпини, архиепископ

 

Главният викарий на архиепископията на Милано отец Делпини прехвърли отец Мауро Гали в нова енория, след като беше информиран, че Гали е нападнал сексуално млад мъж. Делпини призна това в показание пред съда през 2014 година. Светият престол беше информиран. Папа Франциск го назначи за ерхиепископ на Милано през 2017 година.

 

- Монс. Хуан Барос Мадрид

 

Барос е прикривал тежките сексуални престъпления на отец Фернандо Карадима, признат за виновен за сексуални злоупотреби от църковен съд през 2011 година. Папа Франциск назначи Барос за епископ на Осорно през 2015 г., въпреки острите протести на вярващите и нарече критиците си клеветници. Монс. Барос призна своята отговорност и подаде оставка през 2018 г., след като папа Франциск призна, че е допуснал “сериозни грешки” при разглеждането на този случай.

 

- Монс. Хуан Карлос Макароне

 

Макароне беше епископ в Сантяго де Естеро в Аржентина и декан на Богословския факултет на Папския университет в Буенос Айрес. През 2005 г. беше публикуван видеозапис с Макароне, докато той практикува содомия с таксиметров шофьор. Тогава той се пенсионира като епископ. След този инцидент монс. Берголио подписа декларация за солидарност с монс. Макароне, издадена от Епископската конференция на Аржентина, на която беше председател по онова време. 

 

- Монс. Хосе Толентино Мендонса

 

През 2013 г. Мендонса похвали теологията на сестра Тереза Форкадес, която защитава нравствеността на хомосексуалните актове, твърди, че абортът е право и заявява, че “Иисус от Назарет не е кодифицирал, нито установил правила”. Папа Франциск го назначи за архиепископ и ръководител на секретните архиви на Ватикана през 2018 година. Той го избра също да наставлява уединението на папата и на висшите служители на Курията по време на Великия пост през 2018 година. 

 

- Монс. Густаво Оскар Занчета

 

Занчета беше назначен за епископ на Оран в Аржентина от папа Франциск през 2013 година. Занчета се призна за виновен за хомосексуално развратно поведение, а именно за сексуален тормоз на семинаристи. През 2015 г. са били представени фотографски доказателства на Светия престол. През декември 2017 г. папа Франциск назначи Занчета за член на Администрацията за наследството на Апостолическия престол. 

 

- Монс. Батиста Марио Салваторе Рика

 

Батиста Рика се призна за виновен за тежко хомосексуално развратно поведение, докато е бил служител в папската нунциатура в Уругвай. Той заседнал в асансьор с мъжка проститутка и се наложило да извикат пожарникарите. След като този скандал стана публично известен, папа Франциск го назначи за прелат в Института за религиозни дейности (централната банка на Ватикана - бел. пр.) и му възложи да ръководи резиденцията му, La Casa Santa Maria.

 

- Отец Хулио Граси

 

Граси бе признат за виновен през 2009 г. за сексуално насилие над тийнейджър. Аржентинската Епископска конференция, председателствана от кардинал Берголио, се бореше да предотврати осъждането на Граси. Епископската конференция поръча за тази цел труд в четири тома, който клевети жертвите на Граси. Монс. Граси заяви, че по време на целия съдебен процес монс. Берголио му е “държал ръката”.

 

- Отец Мауро Инзоли 

 

Отец Инзоли бе осъден на първа инстанция за сексуални злоупотреби с непълнолетни и му бе отнет духовния сан от Конгрегацията за Доктрината на вярата през 2012 г., но той обжалва и присъдата бе отменена. През юни 2014 г. папа Франциск промени присъдата, за да я сведе до много по-меко наказание - предписание за уединен живот. Инзоли бе арестуван през 2016 г. и осъден от италиански съд. Едва след присъдата на този съд Франциск най-накрая отне духовния му сан през 2017 година.

 

- Отец Джеймс Мартин 

 

Мартин е много известен защитник на хомосексуалните отношения и на хомосексуалната дейност. През 2017 г. папа Франциск го назначи за консултант в Секретариата по комуникациите на Светия престол. 

 

- Отец Тимоти Радклиф

 

През 2013 г. Радклиф заяви, че хомосексуалната дейност може да бъде израз на себеотдаването на Христос. Папа Франциск го назначи за консултант в Папския съвет за справедливост и мир през май 2015 година.

 

- Ема Бонино

 

Ема Бонино, най-известната политическа активистка в защита на евтаназията и абортите в Италия, се похвали, че лично е направила много аборти. През 2015 г. папа Франциск я прие във Ватикана и през 2016 г. я приветства като една от “големите забравени” в Италия. 

 

- Папската академия за живота

 

През 2016 г. папа Франциск уволни 132-та членове на Папската академия за живота. Той премахна задължителната клетва, която членовете на Академията трябваше да полагат, обещавайки да спазват католическите учения за човешкия живот и да не извършват разрушителни изследвания върху ембриона или зародиша, доброволен аборт или евтаназия. 

 

Сред 45-те нови членове на Академията, които той назначи, фигурират няколко лица, които отхвърлят католическото морално учение. Отец Маурицио Чиоди защити евтаназията чрез спиране на храната или водата и отхвърляше католическото морално учение за контрацепцията. Отец Ален Томасе отхвърли идеята, че съществуват свойствено лоши действия: той заяви също така, че някои хомосексуални отношения могат да бъдат пътища на святост. Отец Умберто Мигел Янез твърди, че при някои обстоятелства изкуствената контрацепция може да бъде позволена. Професор Мари-Жо Тиел отхвърля учението на Църквата, според което хомосексуалните актове са свойствено лоши, както и учението й, че контрацепцията е морално лоша. Професор Найджъл Бигар твърди, че абортът до 18-та седмица от бременността може да бъде позволен и приема, че в някои случаи евтаназията може да бъде оправдана.

 

- Насърчаване на приемането на Евхаристия от повторно женени разведени лица

 

Папа Франциск постоянстваше в насърчаванета на приемането на Евхаристия при някои обстоятелства от лица, които имат граждански развод със съпруга си и живеят в сексуална връзка с друго лице. Писмото му до епископите от Буенос Айрес, цитирано по-горе, изрично одобрява тази практика. Той се намеси при съставянето на Relatio post disceptationem за Синода на семейството през 2014 година. Неговото допълнение към Relatio предлагаше да се разреши за всеки отделен случай Причастието на повторно женените разведени католици. Той твърдеше, че пасторите ще постъпят добре, ако подчертаят “положителните аспекти” на начини на живот, които Църквата смята за сериозно греховни, включително повторния граждански брак след развода и предбрачното съжителство. Тези предложения бяха включени в Relatio по негово лично настояване, въпреки че не получиха мнозинството от две трети, което изискват правилата на Синода. 

 

Той издаде директиви за Римската епархия, позволяващи приемането на Евхаристията при някои обстоятелства за разведените и повторно женени католици, които живеят more uxorio (като съпруг и съпруга - бел. пр.) със своя граждански партньор.

 

Тези учения и действия сами по себе си са обида към вярата, тъй като доктрината, според която католиците, имащи жив съпруг и съжителстващи открито с друго лице, не могат да получават Евхаристия, е най-малкото истината, принадлежаща към непогрешимостта на Църквата. (...) Нейното отричане не беше добавено в списъка с ересите, подкрепяни от папа Франциск, защото някои достойни за уважение католически теолози твърдят, че не е част от съхраняването на вярата, разкрита от Бог. Отричането на тази истина подкрепя изредените по-горе ереси. 

 

- Други признаци

 

На 9 юни 2014 г. папа Франциск прие във Ватикана ръководителите на про-хомосексуалната организация “Тупак Амару” от Аржентина и благослови листата от кока, които бяха донесли, използвани в техните езически религиозни ритуали, които смятат растението кока за свещено.

 

Папа Франциск не каза и дума в подкрепа на популярните кампании, целящи да предпазят католическите страни от абортите и хомосексуалността, преди референдума за въвеждане на аборта в Ирландия през май 2018 година. 

 

По време на литургията при откриването на Синода за младежта през 2018 г. папа Франциск носеше ферула с формата на магьосническа пръчка, вещ, използвана в сатанинските ритуали. 

 

По време на Синода за младежта през 2018 г. папа Франциск носеше деформирен кръст с цветовете на дъгата, а дъгата е популярен символ на хомосексуалното движение.

 

Папа Франциск сключи споразумение с Китай, което позволява на китайското правителство да избира католическите епископи в страната и нареди на няколко предани католически епископи да отстъпят епархиите си на епископите, назначени от държавата. Китай е атеистична държава, която преследва християните и води неморална демографска политика, която включва насърчаване на контрацепцията и масови принудителни аборти. Тази демографска политика е абсолютен приоритет на китайското правителство; тя причини неизброими щети. Контролът на Църквата от страна на китайското правителство ще направи така, че Църквата в Китай няма да може да предложи никаква съпротива на тази политика. 

 

Папа Франциск отказа да отрече, че Amoris laetitia* ("Радостта от любовта") преподава ересите, изброени по-горе, когато кардиналите Брандмюлер, Бърк, Кафара и Мейснер го помолиха да стори това през септември 2016 г., подавайки му своите dubia (съмнения - бел. пр.). В частност те споменават сериозното объркване и големия смут на много вярващи по въпросите на вярата и морала, произтичащи от Amoris laetitia. Предаването на dubia от епископите и отговорът към тях представляват напълно традиционна и нормална процедура, така че отказът да им отговори е резултат от преднамерен избор на папа Франциск.

 

Упорството на папа Франциск да се придържа към еретични постулати

 

Папа Франциск е завършил теология, което е необходимо за ръкополагането, получил е диплома по философия и диплома по теология, станал е университетски преподавател по теология във Факултета по философия и теология на Сан Мигел, йезуитски университет и семинария в Аржентина. Впоследствие той е станал ректор на тези факултети. Апостолическото напътствие Familiaris consortio и енцикликата Veritatis splendor, които осъждат някои от изброените по-горе ереси, бяха публикувани, докато той е бил свещеник и съответно епископ. В своите писания той цитира Familiaris consortio и е участвал в теологична конференция за Veritatis splendor през 2004 г., към която допринесе, утвърждавайки доктрината, отречена в посочената по-горе ерес. Гореспоменатите dubia, изпратени лично до папа Франциск през септември 2016 г. и публично обявени през ноември същата година, припомнят пасажи от Veritatis splendor и Familiaris consortio. Така че може да се предположи, че той е бил достатъчно добре информиран за католическата доктрина, за да знае, че ересите, които изповядва, й противоречат. Техният еретичен характер също така е бил установен и подчертан в Correctio filialis de haeresibus propagatis, който му бе изпратен от няколко католически учени през август 2017 г. и бе публично огласен през септември същата година.

 

Затова отправяме молба към Ваши Преосвещенства, Блаженства, Превъзходителства, да разгледате спешно въпроса за публичното присъединяване на папа Франциск към ереста.

 

С благодарност признаваме, че някои от вас са потвърдили истините, които противоречат на изброените от нас ереси, или сте предупредили за сериозните опасности, които заплашват Църквата в този понтификат. Припомняме, например, че Негово Високопреосвещенство кардинал Бърк вече заяви през октомври 2014 г., че Църквата изглежда като кораб без кормило, и че Негово Високопреосвещенство кардинал Пуятс, заедно с покойния кардинал Кафара и няколко други епископи, подписа през септември 2016 г. Декларация за вярност към неизменните учения на Църквата за брака. Припомняме също изявлението на Негово Високопреосвещенство кардинал Ейк през май миналата година, според което сегашната неспособност да се предаде вярно доктрината, от страна на епископите в съюз с наследника на Свети Петър, предизвиква голямата измама, предизвестена за края на времето; и по-новите, сравнително сходни забележки на Негово Високопреосвещенство кардинал Герхард Мюлер в неговия Манифест за вярата. Благодарим на Бог за тези и други подобни изявления на кардинали и епископи, допринесли да се успокоят вярващите.

 

При все това, в толкова сериозна и безпрецедентна спешна ситуация, ние вярваме, че вече не е достатъчно да се преподава истината, сякаш тя е нещо абстрактно, нито дори да се изобличава “объркването” в Църквата с доста общи термини. Защото католиците трудно ще повярват, че папата атакува вярата, ако това не се каже изрично; и, следователно, простите абстрактни изобличения рискуват да послужат за прикритие на папа Франциск, за да продължи напред и да постигне целта си. 

 

Въпреки доказателствата, които представихме в това писмо, признаваме, че не от нас зависи да обявим папата за виновен за престъплението ерес, по начин, който би имал канонични последствия за католиците. Затова призоваваме вас, които сте наши духовни отци, викарии на Христос в собствените ви юрисдикции, а не викарии на римския папа, да призовете публично папа Франциск да се откаже от ересите, които изповядва. Дори независимо от въпроса за неговата лична привързаност към тези еретични вярвания, поведението на папата по отношение на седемте постулата, които противоречат на божествено разкритата истина, споменати в началото на това писмо, оправдават обвиняването му в престъплението ерес. Няма никакво съмнение, че той насърчава и разпространява еретични мнения по тези въпроси. Насърчаването и разпространението на ерес сами по себе си са достатъчен мотив за обвинение в престъплението ерес. Ето защо има предостатъчна причина епископите да приемат сериозно обвинението в ерес и да се опитат да поправят ситуацията. 

 

Тъй като папа прояви ереста с действията си, както и с думите си, всяко тържествено отричане трябва да включва отхвърляне и отменяне на тези действия, включително назначенията на епископи и кардинали, които са подкрепили тези ереси с думите или действията си. Едно такова мъмрене произтича от задължението за братска любов към папата, както и от дълг към Църквата. Ако - не дай Боже! - папа Франциск не носи плода на истинско разкаяние в отговор на тези предупреждения, ние ви молим да изпълните задължението на вашата длъжност, като заявите, че той е извършил каноничното престъпление ерес и трябве да понесе каноничните последствия от това престъпление. 

 

Не е нужно тези действия да бъдат предприемани от всички епископи в Католическата църква, нито дори от мнозинството от тях. Една значителна и представителна част от верните на Църквата епископи ще има властта да вземе тези мерки. Като се има предвид отворената, обща и опустошителна природа на ереста на папа Франциск, желанието за публично порицание на папа Франциск сега изглежда необходимо условие, за да бъдеш верен епископ на Католическата църква. 

 

Тази линия на поведение се подкрепя и изисква от каноничното право и традицията на Църквата. По-долу даваме кратко описание на каноничните и теологични основи, които я учредяват. 

 

Ние молим Светата Троица да просвети папа Франциск, за да отхвърли всяка ерес, противопоставяща се на здравото учение, и се молим Блажената Дева Мария, майка на Църквата, да даде на Ваша Милост светлината и силата да защитите вярата в Христос. Позволете ни да се осмелим да кажем, че постъпвайки така, вие няма да срещнете упрека на Господ: “Вие не се изкачихте в проломите, Нито издигнахте ограда за Израилевия дом, За да устои в боя в деня Господен” (Езекиил 13:5).

 

Смирено молим за вашето благословение и ви уверяваме в нашите молитви за вашето служение и за Църквата.

 

С вяра в Иисус Христос,

 

Матео д’Амико, професор по история и философия, Колеж в Анкона

 

Жорж Бушеми, президент на Campagne Québec-Vie, член на Академията за човешкия живот и семейството “Йоан-Павел II”

 

Робърт Касиди STL

 

Томас Крейн OP

 

Дякон Ник Донъли MA

 

Мария Гуарини STB, Pontificia Università Seraphicum, Рим; редактор на сайта Chiesa e postconcilio

 

Робърт Хиксън, пенсиониран професор по литература и стратегически и културни изследвания

 

Джон Хънуик, бивш старши научен сътрудник, Pusey House, Оксфорд

 

д-р Петер Квашневски

 

Джон Ламонт DPhil (Oxon.)

 

Брайън Маккол, професор по право, главен редактор на Catholic Family News

 

Отец Кор Менен, епархия Хертогенбош, Холандия, каноник в съвета на канониците на катедралата, преподавател в епархийската семинария в Хертогенбош

 

д-р Стефан Мерсие, STB, бивш преподавател в Католическия университет в Лувен, Белгия

 

Отец Айдан Никълс

 

Паоло Паскуалучи, пенсиониран професор по философия в Университета в Перуджа

 

Клаудио Пиерантони, професор по средновековна философия, Чилийски университет; бивш професор по история на Църквата и патрология в Папския католически университет в Чили

 

Джон Рист

 

Анна Силвас, старши научен сътрудник, Факултет по хуманитарни науки, изкуства, социални науки и образование, Университет на Нова Англия

 

У. Дж. Уитман, физик, почетен професор, Университет Твенте, Холандия

 

* Апостолическо следсъборно насърчение "Радостта от любовта" (Amoris Laetitia) от папа Франциск от 2016 г. То отваря възможността някои разведени и повторно женени лица, както и такива, които съжителстват без брак, да получават причастие. (бел. пр.)

 

Превод от френски: Галя Дачкова

 

Източник: https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/2019/04/universitaires-catholiques-accusent-pape-francois-heresie-texte-francais-integral.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

30 коментар/a

Снимката с цветното кръстче на 12.05.2019 в 09:47
Убива!
Не прави добро впечатление на 12.05.2019 в 10:01
публикуването на подобни крайно реакционни статии. Още повече, че читателите нямат възможност да проверят, кое е истина и кое клевета. Защо папа Франциск се превърна във враг? Няма разумни аргументи. Но пък напълно се вписва в антиевропейската риторика, в която левите днес вече са лошите, а всякакви фашизоидни сили са пощадени от критика.
Кое прави добро впечатление? на 12.05.2019 в 10:20
Поздравления за смелостта да публикувате тази статия. Тя не е нова като новина, но дава още повече детайли. Публична тайна е за педофилията, хомосексуализмът и др. неща извършвани, прикривани и толерирани в християнски католически среди.
Папата е просто излишен за България на 12.05.2019 в 10:50
Дали ще стане враг зависи от действията и посланията му. В Македония показа що годе посоката на намеренията си, което не го прави приятел на народа ни и на народите на Балканите.
Кое прави добро впечатление? на 12.05.2019 в 10:51
Остава изводът: този ли човек Франциск... се моли за мир в България? - Мир за хомосексуалисти т.е. да не бъдат съдени - Мир за ненормални сексуални практики извършвани от … - Мир... Но война за всеки, който казва истината, война за всяка жертва на извращенията им. Има едно заглавие на класика в литературата "Война и мир".
Не прави добро впечатление на 12.05.2019 в 10:01 на 12.05.2019 в 12:00
"Защо папа Франциск се превърна във враг?" Кой твърди, че Франциско се превърнал във враг и то чий враг?!Ако написаното е вярно, той на първо място е враг на хората и католицизма.
Не прави добро впечатление снимката на папата на 12.05.2019 в 12:16
с ЛБГТ - кръстче. Изобразеното на другия кръст също е твърде интересно.
адам сандалев на 12.05.2019 в 13:24
Няма какво да се обсъжда.За православния християнин и тези,които обвиняват папата в ерес и държат за "чистата католическа доктрина" и самият папа са еретици. Щом изповядват друг/различен от православния/ Символ на Вярата са извън църковната ограда. Понякога дори дяволът може да бъде заставен да говори истината.Ето я истината ! Язък за напъните на нашите доморасли политици,съветници и журналисти да се докарват пред папата и да искат общо богослужение от Св. Синод на БПЦ с човек,за когото самите "католически прелати" казват,че е еретик.
айде! на 12.05.2019 в 13:53
Политици и лакействащите им журналисти, които така настойчиво призовават към общо богослужение с папата, за да докажат, че самите те са на висотата на братско подаване на ръка - да направят първия жест в политиката и да изправят веднъж завинаги отношенията си с Русия.
хе-хе на 12.05.2019 в 14:28
И какво стана накрая - Папата обслужва интересите на Путин, като отново пусна в обръщение доктрината на македонизма.
Ереси на 12.05.2019 в 17:40
Аз като чух, че рекъл за магистралите на Бойко, тутакси се усъмних в ерес също
Пробутвате ни фашизоидни теорийки на 12.05.2019 в 18:05
за непълноценността на европейците, но криво сте си направили сметката. Освен дежурните тук, няма кой да ви се хване. България органично се е стремяла през цялото си съществуване да се откъсне от Азия.
Helleborus на 12.05.2019 в 20:03
Имаме право да коментираме папата дотолкова, доколкото той отправя послания към всички българи и всички религии, отправя политически послания и изобщо послания навън от неговата църква, на които обект сме ние. Затова имахме правото да кажем, че неговото послание се разминава с онова послание, което ние сме чули и прочели като автентично Божие Слово и с нашите убеждения, най-вече, че хората могат да сближават позициите си, но религиите не могат да се сближават, на базата на заличаване на тяхната идентичност. Особено ако се посяга на автентичното християнство. Незабравимо ще остане и изказването му, че македонците от край време имали идентичност, но им липсвала държава, докато ние, българите, имаме държава, обаче си нямаме идентичност, много трудно сме си я извоювали, все едно сме я откраднали от съседите. (Което е заблудата наложена от Византия, че сме варвари, дошли на техни земи и вечно отнемащи земи и идентичност от околните народи). А Светите братя по една случайност са избрали България и богарския език, а не гръцкия. Обаче за самите католици е важно да отидат отвъд нашите забележки и да погледнат по-дълбоко в онова, което се случва в тяхната собствена църква. Което си е тяхна работа и им пожелавам успех, защото ми изглеждат прави. Наистина не е нормално началникът на католическите свещениците да се разкарва като някой хипар и да проповядва свободна любов. Защото любовта има едно основно качество, че тя никога не вреди на нищо от онова, което Бог е създал, а го възстановява и обновява. Затова любовта е свързана с познаването на Божието дело. Не е любов онова, което разрушава нито семейството и светостта на брака, нито живота (абортите), нито храма на нашето тяло, създадено за почтена употреба. Има и друга любов, тя е любов към света, с неговите похоти, която апостолите определят като вражда против Бога. Така че от любов до любов има разлика.
Helleborus на 12.05.2019 в 20:03 на 12.05.2019 в 21:39
Благодаря за поста!
Папата може ли да обясни с думи прости на 13.05.2019 в 02:01
защо е окачил този педерастки кръст? `Обичайте педерасите - те са нашето бъдеще`? Папата дали е чел Библията? Където е описано отношението на Бога към хомосексуализма? И какво е направил със Содом и Гомор, след като ги е предупредил какво ще последва ако продължават така? Питам и отговор не искам.
Католици, какво ще кажете ? на 13.05.2019 в 08:24
Католици, какво ще кажете ? На кого се кланят католиците ? Католицизъм и Християнство - това са две много различни неща ! Католицизмът е сатанизъм още от самото си отцепване от истинската християнска църква. Католицизмът не е просто ерес, това е преклонение пред Луцифер. Ватикана изобилства от сатанинска символика - това съм го видял лично и на място ! Дори папският престол в катедралата Свети Петър е сатанински ! Настоящата статия не е манипулация като статиите в DIR.BG - тази статия е горчиво откровение ! Поздравявам екипа на сайта "Гласове" за всички публикации - това е единственият интернет сайт, който казва истината !
вхзхв на 13.05.2019 в 11:55
Др.Сталин се беше погрижил за религията, почти както Волтер е разбирал нещата.
Полет над кукувиче гнездо на 13.05.2019 в 14:36
Като триете мнения, накрая остават само такива, които ви дискредитират. Като това “Католицизмът е сатанизъм още от самото си отцепване от истинската християнска църква. Католицизмът не е просто ерес, това е преклонение пред Луцифер.”
Гери на 13.05.2019 в 15:46
Франциск даже не еретик /в историята има примери за мъченици, обявявани за еретици/, той си е чист престъпник, щом толерира, прикрива и индиректно проповядва сексуално насилие и развращаване. Аз така и не разбрах, папата само затова ли дойде да каже на Б.Б., че е правилно да строи магистрали и да продължава да ги строи и за да направи реклама на България и туристите ще се юрнат към нас. Поне да ги беше осветил, че да няма толкова ремонти и катастрофи по тях. А това с двете нации, просто показа, че повтаря лъжи като папа_гал.
ghost на 13.05.2019 в 20:49
Папа Франциск е с ляв политически мироглед. В една от речите си той нарича световният финансов капитал "екстремент на дявола". Папа Бенедикт XVI често анатемосваше марксизма, а папа Йоан Павел II - комунизма. Ватиканът винаги е поддържал олигархическия елит, но Папа Франциск идва от Латинска Америка, където свещениците по традиция са левичари, революционери, социалисти. Съдбата му е такава, че като млад попада под влияние на влиятелната парагвайска феминистка и комунистка Естер Белестрино. Тя се е борила срещу военния режим, наложен с преврат и основава движение "Майки на изчезналите", когато изчезва дъщеря й. Безследно изчезват над 10 000 аржентинци в този режим. Самата тя изчезва по-късно след арест. Преди това тя го оставя да пази библиотеката й с марксическа литература, които ако полицията на този режим открие у дома ти, наказва със смърт. С така оформилият ляв политически мироглед сега Папа Франциск постоянно пише памфлети за изчезващото достойнство на труда, капана на лихвите от капитал, асиметричните социални отношения, държи речи срещу икономическото неравенство и атрофиралите финансови пазари. И той като "другарят" ви Станишев се бори срещу социалното неравенство и за социален мир. Макар , че тази борба има странни интерпретации напр. да си спомним оправданието за терористите от Хизбула от "другарят" Станишев в атентата на летище Сарафово, Бургас. За левичарите те са революционери, за нормалните - терористи. И неслучайно становището на Станишев благодарствено беше публикувано на сайта на Хизбула: https://mayamarkov.files.wordpress.com/2013/02/hezbollah_stanishev.jpg Но левият мироглед предполага и либерални възгледи по отношение на сексуалността и сексуалните практики. Така, както идеоложката на джендър- и куиър- теориите на философката Джудит Бътлър. Тя също неведнъж е водила политика в подкрепа на движенията Хизбула и Хамас, които според нея са социални движения и част от световната левица. Не разбирам защо се чудите тогава за по-либералното отношения на левичари към различната сексуалност. Страшното е, че понякога левичарите са толкова ентусиазирани да следват своите идеологически възгледи, че дори оправдават престъпването на нормалните граници на свободните волеизявления, стигащи до престъпни действия, каквито са сексуалните престъпления към деца. Все пак от този папа тръгна откритото говорене срещу тези престъпления и отстраняване на свещеници, участвали в тях. Но всичко става много бавно, като във всяка религиозна общност. В същото време да не забравяме, католическата църква и под управлението на предишните папи премълчаваше за педофилски скандали. Да не забравяме, че сексуални престъпления се срещат и в източно православните църкви, но не точно към деца, защото канонът не изисква неестествения за човек обет за безбрачие, както при католиците.
Кибик на 14.05.2019 в 09:21
На пук на дитирамбите три дни по всички СМИ, както и на глупостите изречени от властитутките по повод посещението на Хорхе по Георгьовските празници, най-накрая излезе ,че нашия Светия синод е прав да откаже общи циркове с еретици. Господ си обича чедата...
Православна на 14.05.2019 в 12:32
Съгласна съм с Гери.Има неща,които го правят еретик по отношение на католицизма,но ,има и такива,подкрепата на които/педофилията на първо място!/го правят престъпник в очите на всички хора.И по отношение на Правото във всяка държава.
Helleborus на 14.05.2019 в 12:43
ghost на 13.05.2019 в 20:49 Наистина ли вярваш, призрак, че зад лявата идея не стои никакъв капитал и не се ползва от тези политики? Зад всяка политика стои икономически интерес, включително зад социализЪма и комунизЪма е стоял такъв интерес, той може да не е бил нашия интерес, обаче. А интересът на хора, които от край време виждат Източна Европа като конкуренция, а не като братя и високо цивилизовани общества, които трябва да се уважават. Стотици години нашият регион е бил важният в света, в икономическо и културно отношение, с влияние и в Мала Азия. Тук са корените на световната култура, вяра, първите колонисти (но не за зло) са били траките, а културата на нашето жреческо племе беси край река Еврос, Марица, дава наименованието на европейската цивилизация. Византийската и Римската империя също черпят(крадат) от силата на тази древна цивилизация. Затова за този регион винаги е било толерирано да бъде поробен, я от османци, я от комунисти. Човек, който истински се бори против преминаването на световния капитал в ръцете на единици, би се огледал за методите и технологиите, по които тези единици засмукват ресурсите на света и би се борил за ограничаването най-вече на този процес. Има много закони, които биха могли да бъдат приети и да ограничат възможностите за окрупняване на бизнеса, ограбване на ресурсите на по-слаби общества, против монополи, против лобизъм и обсебването на политиката от тези задкулисия. Но защо никой социалист в същност не прави това? Опитите за социална държава вървят само в посока работниците, които стават все по-бедни, да издържат всички неработещи, възрастни, болни и нарастващото море от социално слаби. Което е в някаква степен временно маскиране на проблема по обедняването, нестабилната финансова система, за да няма бунтове и революции. Така онези, които са вече изпаднали зад борда, ще получават хуманитарна помощ в някаква спасителна лодка, за да се притъпи обществената реакция и процесът да стане необратим. Колкото до моралната деградация, тя също помага процесът да стане необратим, защото всякакви дегенерати и хора на помощи, са най-сигурният електорат на тази псевдолиберална политика, прикриваща лошото управление на света от разни задкулисия. Социалната политика на помощите и безплатните услуги е параван на процеса на тотално обедняване на населението, което вече не може като своите предци да направи нищо само – нито да си отгледа децата и да ги образова, нито да се лекува и изхранва без субсидиране на хранителната индустрия, нито да изкара достойно старините си.
Всичко е истина, на 14.05.2019 в 13:01
за съжаление, и цветните хомокръстчета на папата и стоящия до него висш духовник просто отвращават. И какъв е този младежки Синод, на католическата ЛБГТ младеж ли е? Антихристът май ще дойде от лоното на Ватикана.
Helleborus на 14.05.2019 в 13:15
Че другият кръст да не би да е нормален? На него нямаме фигура разпната, а имаме фигура с кръстосани пред гърдите ръце, както са били погребвани мъртъвците, замаскирано с една овца на врата, която пастирът уж носи на гърба си. А отгоре един гълъб се спуска като отстрелян с главата надолу.
Православни пропагандисти на 14.05.2019 в 20:51
обвиняват Франциск, че е папа еретик и покровителства сексуални насилници
източноправославен на 15.05.2019 в 09:59
Проблемът не е в папа Франциск, а в същността на католическата църква. Сексуалното насилие и в частност педофилията са вплетени в католицизма от столетия. Хиляди са високопоставените католически служители, обвинени или само разобличени. Но никакви последици... Католическата църква е най-богатата и е пълно отрицание на автентичното християнство. Търговците на души, на индулгенции и на всичко, което може да се продава/купува са вътре в храмовете им и няма да има никаква промяна, колкото и да се напъват различни висши католици. А дали наистина искат промяна...Сигурен съм, че е просто една борба за властта в най-богата църква...
Helleborus на 15.05.2019 в 13:21
14.05.2019 в 20:51 Католически учени (а не православни пропагандисти), обвиняват Франциск, че е папа еретик. При това по-интересна е онази част, която не е публикувана тук, а се дава линк към нея. Все пак трябва да се отбележи, че Католическата църква не е само папа Франциск, там също си има някакво разслоение и хора, които са много по-читави. Затова ако някой реши, че заради този папа може да третира целия католически свят като покварен, няма да бъде прав, но троловете вероятно ще продължат да го правят. Изобщо те живеят в своя елементарен двуполюсен черно-бял свят, защото противопоставянето на наши и ваши ги интересува повече от истината.
Сексуални извращения има и сред на 16.05.2019 в 08:41
православното духовенство. Вярно, предимно сред монашеството, доколкото при свещениците няма безбрачие. Срещат се и при протестантите, където и монашество липсва. Има ги и сред мюсулманското духовенство. Та в случая това е по-скоро аргумент при очерняне на врага, отколкото доказателство за превъзходството на едните пред другите. Нещо като деленето на хората на юберменши и унтерменши по времето на нацизма. Целите са изцяло политически.
Helleborus на 16.05.2019 в 19:52
Сексуални извращения има навсякъде, където религията е само една буква. Преди всичко в институционализирани църкви, чиято цел е численост с цел признание (от света), които не биха могли и не желаят да съществуват като малко стадо от избрани (и признати само от Бога). Което не означава, че на света няма и истинска Църква, покорна на главата Христос, в която няма нито властолюбие, нито извращения. (или ако се появят, то хората се отделят) Повече от ясно е, че нейните характеристики няма да бъдат такива, че тя да е светска, публична, масова. Но когато говорим за грехове, важи и правилото, че „ онзи, който не е знаел и е направил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, на когото много е дадено, много и ще се изисква; и на когото много са поверили, от него повече ще изискват.“ /Лука 12:48/ Колко ще се изисква от онзи, на когото е поверено водителството не на една държава, а на много църкви, а и сам прави послания към целия свят? Бог знае, обаче грешките на обикновените хора са с ограничен ефект, а грешките на хората с много власт, обикновено имат и страшни последствия. Затова всякакви властимащи трябва много повече да се боят за постъпките си. Който и да използва вярата с политическа пропагандна цел, имитирайки църковност, най-малкият му проблем е, че ние ще го хванем в крачка.

Напиши коментар