Днес Русия продължава да се възползва от стратегическата политическа победа на Сталин – тя е жертва, платила за оцеляването си с живота на 26 млн. съветски граждани, 11 милиона от които военнослужащи. Днес тя има моралното и политическо право да се гордее с победата във Великата отечествена война и да я използва за сплотяване на руския народ пред лицето на новите опасности, помнейки и чествайки саможертвата и героизма на своя народ. В духа на философията на големия немски мислител Георг Хегел, събитията от 40-те г. на ХХ век до днес се повтарят, но на друго ниво. Русия отново е обявена за агресор, защото не позволи на Грузия да унищожи Южна Осетия, да раздуха огъня на тлеещия пожар в Кавказ и не допусна нова война на своя територия. Русия е обявена за агресор, защото не позволи на американския флот да се настани в Крим и да затвори за Русия излаза в Черно и Средиземно морета. Русия е обявена за агресор, защото не позволи на НАТО, макар и засега временно, да предизвика война между Русия и Украйна, в която руснаци и украинци да умират за неговите интереси. Ако това не беше предотвратено, ръководната върхушка на НАТО щеше доволно да потрива ръце, възторжено и с удоволствие да наблюдава как славяните се избиват помежду си и, разбира се, от „хуманна” гледна точка, щеше да организира мащабна военна помощ на Украйна с доброволци и въоржение.
Историческите факти за "внезапното" нападение на нацистка Германия

 

  

Вече 75 години интересът към най-кървавата война в историята на човечеството, Втората световна война, не само, че не отслабва, но и значително се увеличава. Това особено важи за Великата отечествена война на съветските народи. Една от причините за това е разсекретяването на редица документи на разузнаването, на правителствени постановления, доклади на дипломатически представителства, дневника за посещения в кабинета на Сталин и др. В тези документи са посочени авторите, датата и часа, поради което информацията в тях не буди съмнение. На тази основа се анализират събитията от онези години и се правят различни изводи за нейното начало. Последното е важно, защото от истината за началото на войната зависи коя от двете воюващи страни ще бъде агресор и коя жертва, с всички произтичащи от това морално-политически последствия. 

 

Съществуват два варианта за началото на войната между Германия и СССР: основен, според който войната е внезапна, защото Сталин е вярвал на Хитлер и не е допускал, че ще се реши да воюва на два фронта, и втори - нападение е подготвял Сталин, но Хитлер го е изпреварил. 

 

Въз основа на споменатите по-горе документи се формира и трети вариант - войната започва Германия, но началото ѝ се осъществява по замисъла на Сталин. Той е обоснован в книгата на Яков Верховский и Валентина Тирмос „Сталин. Тайный „сценарий” начала войны”, издателство „ОЛМА-Пресс”, М., 2005. 

 

Именно този вариант, разгледан в настоящата статия въз основа на посочената книга и не само на нея, може да се приеме за реален, защото твърде добре е обоснован документално и с логично произтичащи едно от друго действия и решения на двете страни. Впрочем бих препоръчал тази книга на депутатите от Европейския парламент, чиито декларации не съответстват на историческите факти, поради което са необосновани и компроментират авторитета на тази важна институция на ЕС. 

 

Военно-политическото напрежение в Европа започва да се покачва с присъединяването на Австрия на 12 март 1938 г. съгласно подписания от Хитлер през 1937 г. план „Ото”. Обединяването на двете страни е забранено от Сен-Жерменският договор от 10 септември 1919 г., който е част от Версайската система договори, но западните страни-победители интересно защо не реагират на неговото нарушаване. 

 

На 29 септември 1938 г. полското и германско командване се договарят за разделителната линия между тях в Чехословакия. Политическата несигурност значително се задълбочава с подписаното в 2 часа на 30 септември 1938 г. Мюнхенско споразумение между Германия, Великобритания, Франция и Италия, с което на Чехословакия се дават десет дни, за да отстъпи Судетската област на Германия. Същият ден преди обяд Великобритания и Германия подписват Декларация за ненападение.

 

Германия не изчаква дадените на Чехословакия десет дни и на 1 октомври 1938 г. войските ѝ окупират Судетската област, а на следващия ден Полша, със съгласието на Великобритания и Франция, окупира принадлежащата на Чехословакия Тешинска област. Същевременно Словакия обявява независимост, но под опеката на Германия, а на 6 декември 1938 г. Франция и Германия подписват Френско-германска декларация за мирни и добросъседски отношения.

 

През януари 1939 г. в Берлин за преговори с Хитлер и Рибентроп по териториалните претенции на Германия пристига полковник Юзеф Бек, министър на външните работи на Полша. Германската страна му предлага военен съюз против СССР и возможност за териториални придобивки в Украйна, но при условие, че се разреши проблема с Данциг (днес Гданск). Ю. Бек изразява заитересованост от придобивки на изток, но отказва разрешаване на проблема с Данциг и на коридор до него, поради което преговорите завършват неуспешно.

 

На 31 март 1939 г. премиерът на Великобритания Чембърлейн обещава на Полша, че страната му ще бъде гарант за нейната независимост и на 6 април е подписано Споразумение между двете страни за взаимна помощ. 

 

През април 1939 г. Великобритания и Франция започват преговори със СССР за противодействие на Германия. Те се водят през периода април-август в твърде широк аспект от недостатъчно високопоставени лица от двете страни и затова не дават конкретен резултат – вероятно целта е била оказване на натиск върху Германия за осуетяване на евентуален неин договор с СССР.

 

На 15 май Франция и Полша подписват Протокол, според който Франция ще започне военни действия срещу Германия, ако Полша бъде нападната. На 25 август 1939 г. Споразумението между Великобритания и Полша от 6 април е оформено със секретен договор като Съюз за взаимна помощ. 

 

По същото време Германия активно търси контакт със СССР, за да си осигури тила, опасявайки се от евентуални агресивни действия на Великобритания и Франция. В резултат на германската активност на 23 август 1939 г. между Германия и СССР е подписан Пакт за ненападение и Секретен допълнителен протокол за разграничаване сферите на влияние в Източна Европа. Сталин разбира опасенията на Хитлер относно Великобритания и Франция и успява да постигне значителни териториални придобивки. Именно този Пакт за ненападение осигурява тила и позволява на Германия да нахлуе в Полша, независимо че между двете страни има подписан Договор за ненападение от 26 януари 1934 г. (Пактът Пилсудски-Хитлер). 

 

През лятото на 1939 г. Хитлер заповядва разработване на операция „Вайс“ и специална операция „Консерви” (Глайвицката провокация) за създаване на повод за нея – по сигнал „Баба почина” тя е осъществена на 31 август 1939 г.

 

Войната с Полша започва внезапно в 5 часа на 1 септември 1939 г. без обявяване на война – тя е обявена в 10 ч същия ден. Във войната срещу Полша участва и Словакия. Същият ден в СССР е приет нов закон за всеобща военна повинност, според който всички граждани без оглед на раса, националност, вероизповедание, образование и социално положение са военно задължени. Към февруари 1939 г. въоръжените сили наброяват 2 млн. души, а до края на годината те вече са 5 милиона.

 

На 3 септември 1939 г. Великобритания, Франция, Австралия и Нова Зеландия обявяват война на Германия - това е началото на Втората световна война.

 

След тях война на Германия обявяват Канада (на 10 септември 1939 г.), а на 4 септември - Южно-Африканският Съюз, Нюфаундленд и Непал. 

 

Политиката на Великобритания и Франция е коварна – те гарантират суверенитета на Полша, но не изпълняват договорните си задължения и отново прощават на Хитлер, с надеждата да насочат агресията му на изток. Те не предприемат реални бойни действия, въпреки че обявяват война на Германия. По това време Франция разполага с 45 дивизии в първи ешалон и 47 във втория, а по-късно Великобритания прехвърля на френска територия четири дивизии. Срещу тях са 31 германски, от които 12 боеспособни, седем от резерва и 12 комплектувани със запасни. Във връзка с това началникът на Генералния щаб на Сухопътните войски, ген. Франц Галдер, констатира, че ако Великобритания и Франция са започнали настъпателни бойни действия при нахлуването в Полша, поражението на Германия е било неизбежно. 

 

Вместо оказване въоръжена помощ на Полша, на запад започва т.н. „странна война” с Германия, която продължава до 10 май 1940 г., т.е. до нахлуването на германските дивизии в Белгия и Холандия. Очевидно двете изоставили Полша страни са се заблуждавали относно правилната си политика, защото само след година и половина Франция ще бъде окупирана, а Великобритания ще моли САЩ за помощ. Анализът на събитията през лятото и есента на 1939 г. показват, че целта на Франция и Великобритания не е била да спрат агресивните действия на Хитлер, а да му предоставят простор за действие на изток. 

 

СССР не вкарва войски в Полша до обкръжаването на Варшава на 15 септември, опасявайки се от обвинение в агресия – войските навлизат в определената част от територията на Полша едва на 17 септември 1939 г., когато полската държава практически вече не съществува, обосновавайки това с необходимостта от защита на жителите на Западна Украина и Западна Белорусия.

 

Въз основа на Секретния допълнителен протокол, СССР присъединява Бесарабия, Северна Буковина, Латвия, Естония и Литва. Така той отдалечава границата си на стотици километри на запад. Това е една от целите на Пакта за ненападение, докато основната е отдалечаване във времето на евентуална война с Германия. Такава е оценката и на Уинстън Чърчил: ”На СССР е жизнено необходимо да изтегли, колкото се може по на Запад, изходните позиции на германските армии, за да може да събере сили от всички крайща на колосалната империя”.

 

За отдалечаване на северната граница и за обезопасяване на Ленинград започва война с Финландия – тя се води през периода  30 ноември 1939 г. - 13 март 1940 г. От военна гледна точка войната, макар и трудна, е успешна за СССР, но от политическа тя е катастрофална. Само две седмици след началото й, на 14 декември 1939 г., СССР е обявен за агресор и е изключен от Обществото на народите. Световното обществено мнение вече не прави разлика между Хитлер и Сталин или, както се шегуват медиите по това време,

 

„разликата е само в мустаците”.

 

През първата половина на 1940 г. Германия окупира Дания, Норвегия, Люксембург, Холандия, Белгия и нахлува във Франция. Тя капитулира на 22 юли 1940 г., а Великобритания успешно оществява операция „Динамо” за евакуиране на експедиционния си корпус през Ламанша, но изоставяйки около Дюнкерк цялото му въоръжение и бойна техника – 2472 оръдия, 65 000 автомобила, 20 000 мотоциклета, 68 000 тона боеприпаси и стотици хиляди тона ГСМ и военно имущество. Евакуацията успява благодарение категоричната заповед на Хитлер до генерал Гудериан - да спре настъплението на танковия си корпус. Месец по-късно е заповядана подготовка на операция „Морски лъв” за дебаркиране на английска територия, а от 10 юли 1940 г. започват масирани въздушни бомбардировки на английските градове.

 

В края на юни 1940 г. Хитлер приема решение за подготовка на война със СССР.

 

Започва разработване на два плана за войната - в ГЩ на Сухопътните войски и в щаба на Оперативното ръководство на въоръжените сили. На 27 септември 1940 г. съветското разузнаване докладва, че Хитлер окончателно се е отказал от дебаркиране в Англия, което убеждава Кремъл, че следващият удар ще бъде по СССР. В същия ден подписан Тристранният съюз с Италия и Япония и започва работа по включване в него на Унгария, Румъния и България. 

 

На 12 октомври 1940 г. Германия предлага на СССР да се присъедини към Тройния съюз само като партньор, с цел създаване на мощен континентален блок, в който СССР да поеме контрола над Иран и Индия. Целта е по този начин да се изолира и съкруши Великобритания. СССР предлага в неговата сфера на влияние да бъдат Балканите, на което Хитлер категорично отказва. Поради това в средата на ноември с.г. преговорите са прекратени.

 

През ноември 1940 г. към Тройния съюз се присъединяват Унгария, Румъния и Словакия, а през август и окупираната Норвегия. Следващата година в него влизат България, Финландия, Испания и Хърватия. С приемането им Германия завършва политическата подготовка за бъдещата война със СССР. 

 

На 18 декември 1940 г., след отработване на окончателния план за войната със СССР, Хитлер подписва особено секретната „Директива № 21” (с кодовото наименование „План Барбароса”). В нея като ориентировъчен срок за начало на войната се указва 15 май 1941 г., определят се трите групи армии („Север”, „Център” и ”Юг”), техния състав, основните направления за настъпление и командващите. Започва съсредоточаване на войските на изток.

 

Същевременно въздушната война с Англия става все по-ожесточена - в масираните бомбардировки участват 625 бомбардировачи, прикривани от 648 изтребители. Военните и финансови ресурси на Англия силно намаляват, което принуждава премиерът Уинстън Чърчил да се обърне с писмо към президента на САЩ Франклин Рузвелт за помощ.

 

В края на декември 1940 г. на бюрото на Сталин са най-важните моменти от плана „Барбароса”.

 

На 25 март 1941 г. Югославия става член на Тройния съюз, а на 27 март военен преврат сваля правителството, като новото анулира договора за членство. Заговорът на генералите грижливо е подготвян и е активиран от Сталин в подходящия момент – целта е провокиране на Германия за нахлуване на Балканите и забавяне на войната със СССР. 

 

На 5 април 1941 г. Югославия подписва със СССР договор за дружба и ненападение. Хитлер не може да допусне в тила си непокорна Югославия и на 6 април с.г. Германия, Италия и Унгария нападат Югославия – тя капитулира на 17 април, а Хърватия обявява независимост под италианска и германска опека. Германски войски навлизат и в Гърция, която е разгромена до 27 април.

 

Войната с Югославия и Гърция отлага тази със СССР с пет седмици, които оказат отрицателно влияние върху успеха на планирания поход на изток. Хитлер, който категорично не е искал да повтори грешката на Наполеон през 1812 г., който започва похода си срещу Русия късно, на 24 юни, прави същото, започвайки войната само с дни дни по-рано от него.

 

На 13 април 1941 г. СССР и Япония, съюзник на Германия, сключват Договор за ненападение, с който СССР си осигурява тила в Далечния изток. Това е твърде важна дипломатическа победа и не напразно Сталин лично изпраща японския външен министър Йосука Мацуока на Ярославската гара, с което смайва присъстващите там дипломати – дотогава той никога никакъв чуждестранен деец не е изпращал лично. За този договор и за пакта с Германия, след години, Хенри Кисинджър констатира: „Пактът Хитлер-Сталин осигурява на страната двегодишна отсрочка, а Договорът за ненападение с Япония позволява след шест месеца да се пребазират войски от Далечния изток за участие в битката за Москва, битка, която решава изхода на войната”.

 

С Указ на Президиума на Върховния Съвета на СССР от 6 май 1941 г. за председател на Съвета на народните комисари (министър-председател) на СССР е назначен Йосиф Сталин, през следващите дни са въведени нови офицерски звания, а политическите представители на СССР стават посланици, т.е. посочените звания и длъжности се променят така, както е в целия свят. С тези изменения страната се готви да общува с бъдещите си съюзници чрез разбираеми за тях термини.

 

На 10 май 1941 г. Рудолф Хес, заместникът на Хитлер по партийна линия, отлита за Великобритания, а бомбардировките над английските градове се прекратяват. Сталин прави извода, че целта е мир с Великобритания и дори съюз с нея за война със СССР. По-късно изводът му се потвърждава от донесенията на Кембриджката четворка, чиито членове заемат важни постове в английските правителствени среди и активно сътрудничат със съветското външно разузнаване. 

 

На 10 юни 1941 г. Хитлер подписва заповед за начало на войната със СССР - то е определено за 22 юни. 

 

За икономическата подготовка на Германия за планираната война навярно не бива и да се говори - цялата промишленост и селско стопанство на Европа са в нейна услуга.

 

Военната подготовка на германските въоръжените сили не само че е завършена, но е проверена и в действие при завоюване на посочените по-горе държави. Съвершено ясно е, че добре подготвената, организирана и въоръжена германска армия е трудно преодолима сила. 

 

Стратегията за война със СССР е анализирана всестранно и твърде подробно. Разглеждани са два възможни стратегически варианта - пригранично сражение и сражение във вътрешността на страната. Анализът показва, че най-приемлившят вариант е приграничното сражение, при което ще бъдат разгромени основните войски на „Глиненият колос” (т.н. блицкриг, разработен от генерал-майор Карл фон Клаузевиц в книгата му „За войната“), след което пътяят към Москва ще бъде открит. Именно блицкригът е най-важната идея, заложена в плана „Барбароса”. Най-неизгодно за Германия е сражение с основните сили на СССР във вътрешността на страната, защото той означава продължителна война на руските простори с много неясен изход. 

 

Замисълът на Сталин

 

Сталин отдавна се е утвърдил като най-компетентния сред членовете на Политбюро – той постоянно работи за попълване на знанията си в различни области, включително военната. След изключване на СССР от Обществото на народите и обявяването му за агресор за него е съвършено ясно, че не може да разчита на съюзници при очертаващата се война в Европа и ако бъде извършено още едно нападение от СССР или се даде повод за война, със страната ще бъде свършено. Тя ще се изправи сама срещу обединения капиталистически свят и ще бъде унищожена – интервенцията на 14-те страни от Антантата и на Четворния съюз срещу Русия през периода 1918-22 г. никак не е забравена от него. 

 

По-късно опасенията му се потвърждават от участието във войната срещу СССР на почти всички европейски страни, от тях шестима съюзници на Германия, шест страни със съглашателски правителства и почти всички окупирани държави – последните две групи изпращат свои контингенти срещу СССР с общ състав около 1.8 млн. души, от които се формират 59 дивизии, 23 бригади и няколко отделни полка. По време на войната в плен попадат войници от 19 европейски нации, а също евреи и цигани.

 

В Москва са наясно, че борбата с мощната германска военна машина изисква целенасочена политическа, икономическа и военна подготовка. Основната цел на политическата подготовка е намирането на съюзници, но СССР е обявен за агресор, а с агресори никой не би искал да сътрудничи, да воюва заедно с него и да му оказва помощ, при това на фона на отдавна формирали се кардинални идеологически противоречия. Затова е изключително важно да се обезсили определението „агресор”, което в очертаващата се война в приемлива степен може да стане, само ако СССР е жертва и ако агресорът заплашва бъдещите съюзници. Защото само така СССР би имал съюзници, би получил военна и икономическа помощ, би постигнал победа и запазил съществуването си. В това е Сталинският замисъл за началото на неминуема война с Германия. 

 

Второстепенна цел на политическата подготовка е предотвратяване на евентуални вътрешни безредици и предателства. В този аспект се вземат безкомпромисни мерки, например, когато става известно, че в Прибалтика се готви въстание, което трябва да започне с нахлуването на германските войски – то е парирано чрез изселване във вътрешността на около 100 хил. души. 

 

Сталин много добре знае броя на репресираните съветски граждани, които заедно с близките им, са твърде внушителен брой. Все още има живи наследници в страната и в чужбина на свалената от власт класа през 1918 г., известен е и начинът за умиротворяване на някои кавказки и средноазиатски народи. Всичко това поставя важен въпрос – ще бъдат ли тези хора лоялни на страната си в предстоящата война или ще преминат на страната на противника? Недопускането на безредици и мащабно предателство може да се предотврати, ако народът почувства, че съществуването му е застрашено и в него надделее чувството за самосъхранение, което може да стане само, ако противникът е вероломен и жесток. Макар и в много по-малка степен съмненията се оправдават - в края на войната броят на воюващите в подкрепа на Германия граждани на СССР и бивши на Руската империя – по различни оценки са между 1.5 и 2.5 милиона, а пряко ангажираната в бойни действия Руска освободителна армия е с личен състав около 130 хиляди, от които 70 процента са украинци.     

 

Сталин започва да осъществява замисъла си на 20 март 1941 г. На съвещание в Кремъл напълно неочаквано за присъстващите началникът на военното разузнаване генерал-лейтенант Филип Голиков докладва, че десетките донесения на разузнавачите от цяла Европа за предстояща война с Германия са слухове и дезинформация. Присъстващите са смаяни, защото знаят истината, но Сталин одобрява извода и даже нарежда да се изпрати до резидентите на външното разузнаване директива, според която всички съобщения за близко начало на войната с Германия да се разглеждат като дезинформация. Изводът на генерал Голиков не може да е направен „без разрешение”, защото той много добре познава реалната обстановка. Изводът му показва, че

 

Сталин вече е взел решение нападението на Германия да бъде „внезапно”, а СССР да бъде „жертва”.

 

Сталин е взел решение и за икономическата подготовка на войната. На 20 януари 1941 г. за отбрана са отделени 43,4 на сто от общия бюджет на страната. Далеч на изток вече се строят заводи-дубльори и площадки с необходимата инфраструктура за разполагане на евентуално евакуираните предприятия от европейската част – разчетите показват, че те могат да бъдат около 2900. Впрочем евакуираните предприятия след 22 юни 1941 г. са 2593, които, след установяване на съответната площадка, само след седмица-две започват производствена дейност.

 

Активизира се подготовката на жени за работа в промишлеността и селското стопанство, подготвят се милиони като младши медицински персонал, специалисти противохимическа защита и по редица други специалности – те трябва да заменят призованите на фронта мъже.

 

Рязко се увеличава производството на въоръжение, бойна техника и боеприпаси, създават се запаси от ГСМ, нефт, вглища, черни и цветни метали, пшеница, храни и фураж. В приграничните области се създават секретни бази с оръжие, боеприпаси и оборудване, необходими за бъдещите партизански действия в тила на врага.

 

През януари 1941 г. се взема решение за ускорено организиране на ПВО на страната, а месец по-късно се приема постановление за провеждане на мобилизация така, че към 1 юли 1941 г. числеността на въоръжените сили да достигне 8.9 милиона. Мобилизацията трябва да се проведе скритно, на три етапа и под формата на учебни сборове. Прогнозираните загуби през първия период на войната са около 3.8 милиона, което, заедно с планираното евакуиране на предприятия, показва, че се е предвиждало отстъпление. За него В. Молотов казва в спомените си, че само не е било ясно дали то ще спре към Смоленск или източно от него.

 

Важен е и въпросът за военната стратегия, която страната трябва да приеме за водене на предстоящата война. Разглеждат се три варианта – изпреварващ удар по все още несъсредоточените изцяло на западната граница германски дивизии, пригранично сражение и сражение във вътрешността на страната. Изпреварващ удар е неизгоден преди всичко по политически причини – СССР ще бъде агресор, а за войната Германия ще бъде оправдана. Не е приемливо и приграничното сражение, при което е твърде възможно основната част от войските да бъде разгромена с всички произтичащи от това последствия. Най-неизгодно за Германия е сражение с основните сили на СССР във вътрешността на страната, поради което именно този стратегически вариант ще бъде приет за война с нея. 

 

Планът „Барбароса” е на бюрото на Сталин и е изучен твърде добре. Трудът на фон Клаузевиц „За войната“ е една от настолните книги на Сталин, заедно с „Мозъкът на армията” на маршал Борис Шапошников и „Наполеон” на писатела-историк Евгени Тарле. Съдейки по многобройните подчертани пасажи в тях, Йосиф Сталин е отдавал голямо значение именно на военната стратегия и поради това подарък на Хитлер под формата на изпреварващ удар той не може да направи и по военни, и по политически причини. Въпросът за изправарващия удар окончателно е свален след полета на Рудолф Хес във Великобритания. Нито пък основните сили ще бъдат съсредоточени на западната  граница – такова улеснение за Хитлер е изключено.

 

Сталин, много преди нападението на Германия, след консултации с маршал Борис Шапошников, приема за действие на въоръжените сили третия стратегически вариант, известен и като „Вариант 1812”. Всъщност това е стратегия, приета от император Александър I за войната с Наполеон и доказала ефективността си. Същността й е следната: основното сражение с противника ще се организира във вътрешността на страната, с нахлуването му ще се нанасе флангови удар по настъпващата Наполеонова армия и ще се развърнат партизански действия в нейния тил. Именно за тази стратегия и преди всичко за да научи подробности за неуспеха на фланговия удар, възложен тогава на княз Багратион, Сталин беседва два часа на 21 юни с писателя Е. Тарле – това е записано в дневника за посещения, воден твърде акуратно, с точност до минути.

 

В предстоящата война с Германия ще се приложи именно такава стратегия, включително и с нанасяне на силен флангови ответен удар от създадения за целта югозападен фронт, поради което на него са придадени повече армии в сравнение с всички останали. 

 

В съответствие с приетата стратегия, на приграничната полоса като първи стратегически ешалон, на около 10-15 км от границата, са развърнати 56 дивизии срещу 127 германски и 43 съюзнически, на втория, на около 60-80 км от границата, се разполагат 52 и 62 дивизии от резерва са на около 150-200 км. 

 

Сталин придава голямо значение на моралната подготовка на страната за предстоящата война, създавайки предпоставки за превръщането ѝ в Отечествена, както войната срещу Наполеон. За целта войната трябва да бъде внезапна, страната да е изненадана и озлобена от германските зверства – такива ще има, защото са известни войсковите части, създадени за зачистване на завладяната територия, което не може да стане без разстрели, пожари и разрушения. Впрочем германците постъпват точно така при окупирането на Полша. 

 

Подготовката за превръщане на войната в Отечествена е извършена своевременно и мащабно – още на 23 юни градовете осъмват с плакати „Родина-мать зовёт”, по радиото звучи емоционалната „Вставай страна огромная”, а митинги се провеждат из цялата страна. За реализиране на сталинския замисъл за началото на войната е направено всичко необходимо в политическо, икономическо и военно отношение, но реализирането на най-важното - замисълът за началото на войната, зависи от политиката на Германия. 

 

Непрекъснатите съобщения в световните медии за война със СССР безпокоят Хитлер – той не желае да бъде обявен за агресор. Затова се предприема важна стъпка – на 11 юни 1941 г. министърът на пропагандата и информацията Гьобелс публикува статия в нацисткия официоз, в която „неволно” издава държавна тайна: има условия за нов договор със СССР. За да се подчертае важността на издадената „тайна”, на другата сутрин полицията конфискува неразпродадения тираж на вестника. 

 

Тази публикация създава нервозна обстановка в Кремъл, защото компрометира СССР пред евентуалните съюзници, а те вече се очертават – обезкървената Великобритания и САЩ, чиито президент на 14 март 1941 г. подписва закона за "заем-наем", с което практически САЩ влизат във война с Германия. Според този закон всякаква помощ ще се оказва не само на Великобритания, но и на всяка друга страна, воюваща с Германия. Налага се опровержение на публикацията в нацисткия официоз и това е главната цел на Заявлението на ТАСС, излъчено по радиото на 13 юни 1941 г. Освен това с него се успокояват народите на СССР и така се осигурява още по-добре „внезапността” на подготвената вече война. 

 

На 21 юни 1941 г. СССР изпраща телеграма и протестна нота до Германия за системно нарушаване на въздушното пространство с искане посланик Деканозов незабавно да я предаде на райхсминистъра на външните работи Рибентроп. Целта е да се покаже на света кой се готви за агресия срещу СССР и евентуално да се отложи заповяданото вече нападение. МВнР на Германия не приема нотата – райхсминистър Рибентроп отсъствал.

 

Става ясно, че Хитлер е разгадал намерението на Сталин.

 

В 13 ч. на 21 юни в щабовете на Вермахта се получава сигнал „Дортмунд”, който означава, че нападението ще се състои, както е заповядано, и може да започне открита подготовка за него.

 

В 00.30 ч. на 22 юни Сталин разрешава да се предаде подготвената на 21 юни твърде закъсняла вече Директива № 1 – войските да се приведат в бойна готовност, но категорично се забранява да отговарят на каквато и да е провокация. Целта на тази директива е да не се даде повод на Германия да прехвърли вината за предстоящата война на СССР.

 

Почти по същото време със същата цел в Берлин е изпратена нова инструкция - посланик Деканозов да не се среща с когото и да било от ръководството на Германия - Сталин се опасява, че при такава среща вината за нападението може да се припише на СССР.  

 

На 22 юни 1941 г. в 3,15 ч. започва едночасова артилерийска, а след 20 минути и авиационна подготовка. След тях 3.9-милионна армия преминава дългата 2900 км съветска граница, използвайки 600 хил. камиони, бронетранспортьори и танкове и 400 хил. каруци, теглени от 800 хил. коне.  

 

Започва Великата отечествена война на съветския народ.

 

След няколко дни в нея се включват Унгария, Румъния, Словакия, Финландия, Италия, а по-късно Хърватия, Испания и Норвегия.

 

Към 3 ч. на 22 юни МВнР на Германия иска среща с посланик Деканозов, той бави отговора, изпращат му даже лимузината на райхминистъра и все пак около 4 ч. на 22 юни, срещата се провежда. На нея райхсминистър Рибентроп съобщава това, от което се опасява Сталин – вината за нападението е на СССР. 

 

Война обаче не се обявява!

 

В 5 ч. на 22 юни райхсминистър Рибентроп обявява на пресконференция, че германските войски са предприели изпреварващ удар по съсредоточените в приграничната полоса съветски войски с цел да предотвратят съветско нападение и зачита меморандум на Хитлер, съставен в същия дух, но с меморандума война също не се обявява. Нападението на Германия без да обявява война разрушава старателно подготвяния от Сталин замисъл за нейното начало, защото прехвърля вината на СССР. 

 

В 5.45 ч. започва извънредно заседание на Политбюро. Сталин изпраща Молотов на срещата с германския посланик и може би от него ще се чуе думата „война”. След нея Молотов докладва, че посланикът не е казал, че Германия е обявила война, но именно той, Молотов, изрича фразата „Германия ни е обявила война!”, а не посланикът.

 

Възниква сложна обстановка – от една страна, няма основание да се обяви пред света, че Германия извършва агресия, а от друга – не бива войските да се вдигнат по бойна тревога и да се обяви всеобща мобилизация, защото е възможно това да се използва за оправдание на германското нападение. 

 

Остава един-единствен вариант - след като не може да се каже, че Германия е агресор, трябва да се докаже, че тя извършва внезапно нападение, без да обяви война, и в приграничната полоса няма съсредоточени крупни съветски войски, т.е. Хитлер лъже световната общественост. 

 

Затова Сталин не дава заповед за привеждане в действие на оперативния план за прикритие на приграничната полоса и с това дава възможност на Вермахта да създаде необходимите доказателства, т.е. дава се време на Вермахта да напредне във вътрешността и тогава да се види, че в тази полоса не са съсредоточени основните сили на съветските войски и следователно обявената от Хитлер причина за германското нападение е нереална, несъществуваща. 

 

Именно поради това не се отдава заповед за привеждане в действие на оперативния план, а не че Сталин недоумява какво се е случило, уплашил се и се е затворил в себе си, както по-късно ще лъже Н. Хрушчов. За Сталин е твърде важно и каква оценка ще даде международната общественост на създалата се ситуация.

 

В 6.30 ч. на 22 юни Сталин нарежда да се изготви Директива №2 – в нея съще не се дава заповед за действие по оперативния план и категорично се забранява преминаване на държавната граница. От една страна последното е доказателство за миролюбието на СССР, а от друга - преминаването на държавната граница се забранява, защото се допуска, че някакво малко подразделение може случайно да я премине, което неминуемо ще се използва като оправдание за германското нападение.

 

В 8.40 ч. Сталин се среща с генералния секретар на Коминтерна Георги  Димитров и обсъжда с него как да се вдигнат срещу Хитлер компартиите навсякъде по света. След два часа е съставено обръщение към братските компартии и Г. Димитров се заема с изпращането му – след няколко часа 11 радиопредавателя на 11 езика излъчват обръщението, което на 23 юни запълва страниците на партийните вестници.  

 

В 10.40 ч. Сталин, заедно с Молотов, започват да подготвят Правителствено съобщение. В 12.15 ч. то е прочетено от министъра на външните работи Вячеслав Молотов и е излъчено от всички радиостанции на СССР. В него Германия е обвинена за внезапно и вероломно нападение на СССР. Защо е прочетено от Молотов? Защото меморандума на Хитлер е прочетен от министъра на външните работи, а войната, обявена от Румъния, е оповестена от заместник на маршал Антонеску, т.е. предприетите действия са на еднакво правителствено ниво.

 

Едва към 12 ч. Сталин си позволява да си отдъхне, слушайки предаването на правителственото съобщение – повече от 24 часа нито е спал, както невярно твърди маршал Жуков в спомените си, нито се е хранил, пил е само чай.

 

В 14 ч. той се заема с военните въпроси и преди всичко с подготовка на Директива №3 за привеждане на войските в пълна бойна готовност и за нанасяне на ответен удар – тя е завършена към 16 ч. на 22 юни, но се изчаква с предаването ѝ до войските. 

 

През времето след 4,15 ч. на 22 юни личният състав на граничните застави и отделни малки подразделения в малкото укрепени райони в приграничната полоса водят неравен бой с германската пехота, а механизираните колони вече са навлезли далеч в територията на страната. След тях са поделенията за зачистване и много журналисти – те трябва да покажат победния устрем на германските войски. 

 

В материалите им, публикувани през следващите дни, се показват убити граничари, горящи села, бомбардирани летища, ж.п. станции и... победният марш на германските моторизирани колони. Колони в походен строй, а не развърнати в боен ред войски, водещи сражение с многоброен враг, както се казва в меморандума на Хитлер.

 

Успешното начало предизвиква ентусиазъм в Германия, но става и доказателство, че пред настъващите няма съсредоточени крупни съветски войски.

 

В 21 ч. на 22 юни по радиото започва речта на Уинстън Чърчил. Той еднозначно нарича Германия "агресор", нападнал внезапно СССР без обявяване на война, и заявява, че страната му ще окаже всякаква помощ СССР.

 

Именно такава оценка е очаквал да чуе Сталин и затова към 22 ч. на 22 юни разрешава на войските да бъде изпратена подготвената вече Директива №3. В съответствие с нея армейски генерал Жуков е командирован на югозападния фронт – той трябва да осъществи планирания ответен удар във фланг и тил на вклинилата се вече във вътрешността на страната група армии „Център”. 

 

По редица причини ответният удар не успява. Такъв осъществява само един механизиран корпус, което предизвиква силна изненада в германското командване, както с дръзката си самоубийствена атака, така и с непознатите дотогава танкове Т-34 и КВ-2 – немските противотанкови оръдия не могат да пробият бронята им и те се разхождат безпроблемно по позициите на германската артилерия. Неуспехът на ответния удар оказва твърде  отрицателно влияние върху последвалите бойни действия в полосата на група армии „Център”, т.е. възниква обстановка, аналогична с тази при нахлуването на Наполеон през 1812 г.

 

Позиция, подобна на английската, заема и президентът на САЩ Франклин Делано Рузвелт и с нея се очертава бъдещата антихитлеристка коалиция от три мощни държави, т.е. случва се това, което Сталин е замислил и  последователно осъществил.

 

Хитлер постига военна победа в началото на войната, а Сталин - стратегическа политическа победа.

 

Именно тя е залогът за бъдещата военна победа над мощната германска армия. Цената обаче на тази победа е твърде висока. Срещу германската пехота се изправят граничните войски – от 485-те гранични застави от Баренцово до Черно море нито една не отстъпва без заповед. В неравния бой от 19 600 граничари загиват над 16 хиляди. Изцяло са унищожени отделните роти от укрепените райони и самолетите (около 1000) на летищата в приграничната полоса, на мощна бомбардировка са подложени казармите и военните градчета на дивизиите от първия ешалон, разрушена е свръзката. За армията нападението действително е внезапно, но не защото командването ѝ не е знаело какво се готви и какво да прави, а защото не му е разрешено своевременно да вдигне войските по бойна тревога и да приведе в действие оперативния плана за прикритие.

 

Загубите през първия ден от войната са около 90 хил. войници и цивилни граждани, а до края на юни те стават стотици хиляди – такава е съзнателно дадената цена за постигнатата стратегическа политическа победа. Дали си е заслужавало плащането на такава цена? Прав ли е бил Йосиф Сталин? Възможно ли е било в конкретната обстановка да се направи така, че да не се допуснат такива огромни жертви и разрушения? Важни, но риторични въпроси с многовариантни отговори, същността на които зависи от каква гледна точка и с каква цел ще се анализира конкретната военно-политическа обстановка, създала се през пролетта на 1941 г. 

 

Защо Сталин не е обявил мобилизация и не е разрешил привеждане на армията в бойна готовност?

 

Отговорът е един - защото обявяването на мобилизация или привеждането на армията в бойна готовност при създалата се обстановка означава война. А това вече е повод СССР да бъде обвинен и в своя защита противникът да има право да нанесе изпреварващ удар. 

 

Значение за постигането на победа има не само героизмът на руския войник, но и помощта на могъщите съюзници на СССР, получена по закона "заем-наем" на стойност 11.3 млрд. долара, по днешен курс около 160 милиарда -  само 7 процента от тях трябвало да се върнат, а останалите са безвъзмездна помощ. Според различни изчисления помощта е около 4 на сто от всичко необходимо на СССР за войната, но не този процент, а получените стоки и материали имат огромно значение, особено през първите две години от нахлуването на Вермахта.

 

На СССР са доставени 2000 локомотива (през войната страната произвежда само 92), 11 хил. вагона, 8 000 трактора, около 15 хил. самолета, почти 13 хил. танка, 500 хил. автомобила „Додж” и „Студебейкър”, 44 хил. джипа „Вилис”, 1.5 млн. одеяла, почти 16 млн. чифта обувки, от тях 1 млн ботуши, 330 000 литра спирт, 110 000 тона памук, почти 3 млн тона нефтопродукти, вкл. дефицитния авиобензин, около 5 млн тона храни, значително количество стомана, алуминий, кабели, без които танко и авиостроенето би било невъзможно през първите години от войната.

 

Тази значителна помощ не е предоставена от грижа за съдбата на СССР,

 

а защото съюзниците са имали интерес от сътрудничество с него – ако Германия победи, ще стане най-опасният конкурент, а СССР, дори да победи, ще бъде разорен и следователно неопасен. Освен това е застрашено самото съществуване на Великобритания, а на САЩ войната е необходима за разрешаване на национални (окончателно излизане от „голямата депресия”) и геополитически цели - отстраняване на Япония като конкурент в Тихоокеанския регион, елиминиране на Германия, възпиране и контрол на СССР и формиране на Pax Americana вместо Pax Britannica. Замисълът на Сталин им позволява да станат съюзници без каквито и да е морално-политически скрупули и да реализират целите си. След войната това осъществяват САЩ, но не и Великобритания, а това, което постига СССР, съюзниците изобщо не са го допускали. 

 

Значение за постигането на тази победа има и антифашистката съпротива, ръководена от компартиите,  възникнала както в окупираните страни, така и в държавите от Тройния съюз. 

 

В Германия започват да разбират значението на политическата победа на Сталин в началото на юли 1941 г. Едва тогава става ясно, че пригранично сражение с главните сили на СССР не е имало, че те са във вътрешността на страната и че планът за блицкриг е провален. Това означава продължителна война, за която Вермахтът не е готов, още повече в условията на руските простори, на руската зима, а по-късно и на два фронта. При това Отечествената война става все по-мащабна и безкомпромисна, т.е. става това, от което Хитлер най-много се е опасявал – да започне войната късно, да няма блицкриг в приграничната полоса, да води война с крупни сили във вътрешността на страната и да се изправи срещу Отечествена война на руските простори.

 

Днес Русия продължава да се възползва от стратегическата политическа победа на Сталин

 

– тя е жертва, платила за оцеляването си с живота на 26 млн. съветски граждани, 11 милиона от които военнослужащи. Днес тя има моралното и политическо право да се гордее с победата във Великата отечествена война и да я използва за сплотяване на руския народ пред лицето на новите опасности, помнейки и чествайки саможертвата и героизма на своя народ.

 

В духа на философията на големия немски мислител Георг Хегел, събитията от 40-те г. на ХХ век до днес се повтарят, но на друго ниво. Русия отново е обявена за агресор, защото не позволи на Грузия да унищожи Южна Осетия, да раздуха огъня на тлеещия пожар в Кавказ и не допусна нова война на своя територия.

 

Русия е обявена за агресор, защото не позволи на американския флот да се настани в Крим и да затвори за Русия излаза в Черно и Средиземно морета. 

 

Русия е обявена за агресор, защото не позволи на НАТО, макар и засега временно, да предизвика война между Русия и Украйна, в която руснаци и украинци да умират за неговите интереси. Ако това не беше предотвратено, ръководната върхушка на НАТО щеше доволно да потрива ръце, възторжено и с удоволствие да наблюдава как славяните се избиват помежду си и, разбира се, от „хуманна” гледна точка, щеше да организира мащабна военна помощ на Украйна с доброволци и въоржение.

 

След век новата Антанта-НАТО, в чийто състав са 29 страни, а с въоръжените сили на Северна Македония ще станат 30, сплотени от чл. 5-ти на Вашингтонския договор, отново е на западната граница на Русия. Нашите политици, без да питат народа си, неясно защо ни пришиха към нея. Остава да се надяваме, че ако новата Антанта отново тръгне срещу Русия, нашите държавни ръководители ще имат разума и смелостта да повторят политиката на цар Борис-III от 40-те години на ХХ век – за тях това е единствения възможен вариант. Друг вариант за действие народът едва ли ще им позволи. 

 

В мюнхенската си реч на 10 февруари 2007 г. руският президент обяви, че еднополюсният свят е неприемлив за Русия и че тя ще отстоява националните си интереси. 12 години по-късно, на 9 юни 2019 г., той категорично заяви, че не признава световното господство на САЩ, не може да се съгласи с разширяването на НАТО до границите на Русия и че политиката на бившите западни съюзници доведе до това, че раздели планетата на два лагера – за САЩ и против САЩ.

 

В това противопоставяне Русия също няма истински съюзници, но с умелата си и далновидна политика успя, засега поне частично, да разкъса „прегръдката на Анакондата” и има добри изгледи да излезе на още по-широк оперативен простор. 

 

Въпреки многобройните санкции и постоянен натиск, тя успешно възстановява науката и промишлеността си и ускорено модернизира въоръжените си сили, базирайки се на мощен ракетно-ядрен потенциал, основата на който бе създадена от генералисимус Йосиф Сталин и маршал Лаврентий Берия. 

 

 

 

Още от категорията

125 коментар/a

OLD на 27.01.2020 в 10:35
Засега прочетох само , анотацията на статията. Логични съждения . Чакам дежурните по темата Русия и САЩ ? Които отсъстват от българската тема за падането на борда, разбира се ! За Що ли ?
да повторят политиката на цар Борис-III от 40-те години на ХХ век – на 27.01.2020 в 11:34
Да, правдоподобно звучи, но не ни интересуват техните " жертви", доколкото това са междуособици между немци и руснаци, работническата социалистическа партия на германия начело с др.Хитлер срещу съветската социалистическа партия начело с др.сталин. До това води социализма - до крупна война - социализма е връхна точка на световния империализъм. Истинските жертви на войната са малките страни като българия , заплашени и окупирани или от единия, или от другия фактически агресори - ссср и третия райх.
Sin на 27.01.2020 в 11:40
Това е преразказ от "История на СССР", писана под диктовка лично на Сталин. Освен да възобновят подмолната борба, този път срещу САЩ, друго не им остава на безмозъчните. Елементарни руски оръдия - наслединици на простаците и селяндурите, поставени от Сталин на власт. Те ще са благодарни завинаги, единственият начин да се отървем от тях, изглежда, е избесване по дърветата.
Русия на 27.01.2020 в 11:46
сключва и подписва договор, както аз знам, или меморандум, както се обявява от други източници, че заедно със САЩ и Великобритания, гарантира териториалната цялост на Украйна, а Украйна вади балистичните ядрени ракети от силозите и ги предава на Руската федерация. Някои се мъчат да омаловажат този договор, че бил меморандум и нямал задължителна сила. Но с ядрените балистични ракети Украйна е можела сама да се пази от война дори с Русия. Но Украйна се съгласява да даде ракетите, което означава, че този меморандум има сила. Русия обаче съвсем вероломно наруши меморандума или договора и анексира, направи Аншлус със Крим , като вкара 30 000 войници в Крим, а украинците не стреляха срещу тях, защото бяха, както мислеха украинците - братски народи. По същия начин руснаците вкараха зелени човечета - руски войници в Луганск и Донецк и стреляха срещу украинските войници. И тогава украинците отговориха на огъня на руските войници, и стана война. Но Путин, който призна че руски войници са били в Крим, не призна, че руски войници има в Украйна и говори за гражданска война в Украйна между проруски сепаратисти и редовна армия. Как така сепаратисти ще победят редовна украинска армия ми е много чудно. Но така се твърди от руснаците и българските комунисти. Та от всичко което написах искам да кажа, че Русия води необявена война с Украйна и то само заради това, че в Украйна стана Майдан - Украинска революция, където искат да се отърват от комунизма и руската окупация на Украйна, и Украинците сами да решават съдбата си. а не руснаци да решават съдбата им.
а не руснаци да решават съдбата им на 27.01.2020 в 11:58
Е да ама това е ново унижение за русия, те и без това са в най- тесните си държавни граници от незапомнени времена, та сега са като хитлеристите преди социалистическата съветсконацистка война - много жадни за реванш. Ако беше горбачов начело нямаше да допусне такава простотия нова надпревара за военно надмощие, щеше да работи за икономическо благоденствие, путин обаче е сложен да го играе ощипана девица като сталин и да се бори за ново империалистическо величие на новата капиталистическа русия.
легенда-лиана на 27.01.2020 в 12:21
Много навременна и нужна аналитична статия към този момент, анализът е многостранен и доста умело е вмъкнат паралел с настоящата обстановка в света и респективно извлечените и от Путин уроци (защото, както е констатирано в духа на Хегел, очевидно историята предлага едно и също, все пак началата й са от библейското котило на "избрания народ"). Пълно потвърждение на поговорката "Тежка е царската корона" и как народите, от принизеното си положение, никак даже не могат да разберат странното поведение на управниците си в кризисни и извънредни ситуации, особено когато тези управници са наистина забележителни личности с амбициозни планове и изяви спрямо бъдещето на страна, народ и културно-национална идентичност. Използвайки според мен правилната (и изглеждаща най-логична с оглед на случилото се) методология, авторът правилно е акцентирал върху личността на Сталин, който минимално се оставя да бъде реактивно завихрян от събитията и благодарение на който руската страна планомерно активистки е успяла самостоятелно да завихря събитийния поток, непозволявайки да бъде заблудена и завличана от хода му. В това отношение следва да се поставя въпросът за абсолютното новаторство в подхода на Сталин, от което, благодарение на своята бдителност и историческия опит на Русия от ВСВ, днес Путин умело се възползва. Защото наистина едва сега, на фона на случващото се в Крим и Донбас, се изясняват много загадъчни действия и реакции на съветската страна от онова време. В това отношение приносите са изцяло в полза на могъщия съветски ръководител и именно това караше цялата западна и постсъветска либерална общественост да се пени от гняв и да хули личността и методите на прозорливия Йосиф Висарионович. Статията с основание ни дава право да заключим, че Сталин е велик и далновиден стратег и организатор, чиято компетентност, информираност за процесите, респ. способност за действие, въпреки стереотипите около неговото охулване през последните 35 г., е смайваща. И още нещо, което изрично трябва да се изтъкне като генерален извод: т.нар. "западни съюзници" на СССР, на фона на приведените в статията цифри и проценти, не само по онова време, но едва и днес са наясно за какво колосално и надскачащо всякакви сравнения количествено съсредоточаване на войски, оръжейни системи и логистика (в човешко и техническо изражение) става дума, когато говорим за стълкновението на Източния фронт между Съветския съюз и Германия. Именно затова разсъжденията спрямо събитията от онова време изобщо не е работа на всякакви либерални баби и диванни псевдостратези с типичното им дребнобуржоазно съзнание.
*поправка към горния пост на 27.01.2020 в 12:24
*но едва и днес са наясно = но дори и днес НЕ са наясно
Наблюдател на 27.01.2020 в 12:37
Авторът доста повърхностно представя историята и целенасочено избягва важните моменти от историческите събития. Ето я истината за събитията през 1938-1939г. : https://novayagazeta.ru/articles/2019/09/02/81807-gitler-sam-togo-ne-ponimaya-podryvaet-kapitalisticheskuyu-sistemu А що се отнася до завладяването на Буковина и Бесарабия от Сталин през лятото на 1940г. , причината е следната: доближаване до територията на Румъния, за завладяване на нефтените кладенци. Този ход на Сталин именно се явява причина Хитлер да преосмисли дружбата си с него, разбирайки колко става опасна за Германия ситуацията, при която би загубила единствения си реален източник на петрол! Тогава и замисля операция "Барбароса". Що се отнася до победата над нацизма, основен принос има не СССР, а антихитлеристката коалиция - САЩ, Великобритания и СССР. Без огромната и изключително навременна помощ на САЩ чрез договора ленд-лийз, Червената армия, която през първите 3 месеца на войната загуби около 5 милиона убити и пленени, щеше да бъде разгромена тотално и Хитлер би завладял европейската част на СССР още в началото на 1942г. Четете руския автор Марк Солонин-изследовател и анализатор на военните архиви на СССР и Германия. Там е истината, в неговите книги, статии и интервюта!
и" на СССР на 27.01.2020 в 12:37
Нас кво ни интересува сталин, путин, ссср, да ни дават много пари като евросъюза ако имат, ако нямат не ни интересува.
Наблюдател на 27.01.2020 в 12:37 на 27.01.2020 в 12:47
Дежурно НПО-шно наблюдателче подхванало пак клиширания водовъртеж по опорни точки от медиите ИМ. Анализ - никакъв, само догадки и предположения, представяни като заклинания. Хайли лайкли, вЕрвай, малко стадо... при това и немската гледна точка към събитията, т.е. на виновната страна за изтребването на толкова милиони невинни хора. Плащат добре, за да ги оневиняваме, въпреки че убиваха и разрушаваха.
да ни дават много пари като евросъюза ако имат на 27.01.2020 в 12:50
Вчера изтекоха новини, че за н-ти път нема да ти дават, а ще ти ги вземат - от спестяванията на фирми и граждани, чрез плаващи манипулации на курса на лева спрямо еврото им. Даже щели да ти спират лева - един от сакралните символи на българските дух и независимост. Ама чукча не читател, той писател и подпийвател за кенти на грантодател...
Даже щели да ти спират лева - на 27.01.2020 в 12:54
Супер, да го спират, българи и кенеф не трябва да управляват, справка последните 30 години.
Тома Неверни на 27.01.2020 в 13:00
Основната идея на статията е "Сталин се е тревожил 'какво ще кажат хората' " и затова е пожертвал милиони съветски хора. До "вероломното нападение" СССР е фактически (а и формално) съюзник на нацизма. "Вероломно" си е уместно - как да наречеш нападението на съюзник?
Някои много плачат, на 27.01.2020 в 13:01
че не можаха да се настанят в Русия и за я използват в своя полза чрез ограбване на промишлеността и както при нас и експлоатиране след това на народа и, също както при нас! Хак ви е, агресори световни, намери се кой да ви се опълчи, докато при нас си назначихте лекета като ББ.
синият боклук на 27.01.2020 в 13:04
Не се говори така за другарката нинова. Ссср е фактически агресор заедно с приятелите си от нац социалистическа германия.
с робите така на 27.01.2020 в 13:12
За боклука тук се видя, не стига, затова се внася и африкански, за да се култивира нашия, туземен, атлантически. Дано има дървета за въжета до година - две.
необходимост от изтъкване на "приноси" на западни страни за началото на войната на 27.01.2020 в 13:17
Няколко историко-фактологични акцента от статията с допълнителен критичен коментар. Първо, отказът на Полша да предостави на Хитлер Данцигския коридор превръща Полша в непосредствен съучастник на немското нападение спрямо себе си. Обвиняващите руската страна трябва винаги да имат предвид, че Русия няма нищо общо с възникналия териториален казус между Германия и Полша. Вината за нападението е на Германия или и на двете, ако все пак се прикриват някакви тайни предварителни договорки между двете. Второ, Франция с решението си за военни действия срещу Райха при евентуално нападение над Полша от 15 май 1939 г. твърдо залага бомба под мира, доколкото въздига двустранния спор между немската и полската страна до порядъка на общоевропейски и световен конфликт. Трето е пропорционално кореспондиращо с второ: Британия с нейната съюзническа общност (страните са изредени в статията и там Съветска Русия отсъства) на 3 септември 1939 г. прибързано обявява война на Германия, превръщайки конфлекта в световен, при условие че последният е можело да си остане регионален, немско-полски. Т.е. фактически Британия подпалва Втората световна война, очевидно заинтересована от нейното избухване. Четвърто, когато се говори, че подписването на пакта "Рибентроп-Молотов" "осигурява тила на Германия", това не влече по необходимост (импликация), че едва ли не СССР е накарал Германия да нападне Полша. Отговорността и решението са си изцяло на немската страна и тя спокойно можеше да не напада Полша. Пето, когато в статията все пак са посочени причините на СССР да нападне Финландия и се обяснява прибързаната реакция на останали свят, наричайки СССР агресор както Германия, а разликата между Хитлер и Сталин - че била само в мустаците, би следвало да се аргументира по-подробно, че повечето членки от ОН, поставяйки СССР в неловка ситуация да осигурява предните подстъпи на стратегическата си отбрана, фактически е бил издебван от тях да сгреши, както по исторически паралел това стана през 2014-15 г. в Донбас, когато Путин без издебван от НАТО и проамериканските политически лакеи да вкара окупационна войска в Украйна и да свали хунтата в Киев. Сиреч, обвиненията към СССР идват повърхностно и без оглед на стратегията на СССР, който хем е знаел от данни на разузнаването, че ще бъде нападнат от Германия, хем за ръководството му е била широко известна геноцидната позиция и намерения на Хитлер спрямо славянското население в "източните територии" и тяхното бъдещо обезлюдяване в полза на новозаселени немци. Тоест, дирижираната медийно тогава антисъветска кампания (както днешната антируска) изхожда от общия принцип на обвинения спрямо Сталин, че е "агресор" и ни най-малко не прави опит да погледне на ставащото стратегически, с оглед на перспективите на съветската страна за успешна отбрана при бъдещи закономерни агресивни действия на Райха по цялото протежение на 3000-километровата фронтова линия, съдържаща в себе си множество уязвими стратегически точки и даже пробойни. И шесто, когато се изнасят данни, че на 12 ноември 1940 г. Сталин отказва на Хитлер сделка за съвместни действия срещу Великобритания, Франция и евентуално САЩ, при които на СССР би бил предоставен достъп до контрола на Иран и Индия, би следвало този отказ да се оценява от гледна точка на фактически достойно-благородния жест на Сталин спрямо англосаксонския блок, който по същество ги спаси от участие във война срещу колосална военна сила, която те твърде вероятно щяха да загубят или най-малкото да претърпят неправомерен политически, икономически, демографски и най-вече военен ущърб (имайки предвид как именно военната съставна на световните противопоставяния винаги им е куцала поради това, че умеят да хитруват и да се скатават, извършвайки подмолни, забранени от закона и здравия човешки морал действия на "тихия фронт").
нввф на 27.01.2020 в 13:18
Борисов е мъдър кото цар борис.
observer на 27.01.2020 в 13:20
Авторът се е поувлякъл, наричайки Великобритания и Франция агресивни и с това ги е представил като заплага за Хитлерова Германия, оневинявайки я в известна степен. Което пък е хвърлило сянка върху съюзничеството им със СССР по-късно. Добре е да се мисли, когато се пише. А и апломбът при споменаването на маршал Лаврентий Берия е малко в повече.
обвинения спрямо Сталин, че е "агресор на 27.01.2020 в 13:28
Не само е агресор, ами солидарно с хитлер виновен за нападението над полша, седмица след влизането на немците в полша съветската.армия влиза от изток в полша и двете армии съветска и нац социалистическата се срещат насред полша. Друг е въпроса че всички са искали война.
наритване на влизащите лакеи (с лиШчета от опорки и методички) на 27.01.2020 в 13:29
Няколко нищожни козарски пинчера тука подлайват и ще развалят добрата закономерност на коментарите спрямо статията, но това няма да развали интригата - вродената им тъпота, от която даже не се срамуват, като истински копелета на баща си (дявола), съвсем не литературно-диаболично ги издават, че са от най-низшата порода, съществуваща под това небе.
Дръжте се, соросоидчета! на 27.01.2020 в 13:31
Аж в дупу пече, а? Ти мани другото, ами преди три дни Темнейшия в Яд Вашем пак направи ход с коня, посрещнат с дълги, нестихващи аплодисменти, преминаващи в овации. Предстои дълбоко бъркане в джоба на Полша, Украйна, Литва, Латвия и Естония. Ма шествията на ветераните от СС били антируски и САЩ били гласували против резолюцията на ООН, осъждаща героизацията на нацизма? Немъ лошу, но ще плащате.
Полша, Украйна, Литва, Латвия и Естония на 27.01.2020 в 13:39
Тези сега плащат рекет сигурност на америка, но се съмнявам че при руска агресия някой ще ги защити.
Русия почти не се възползва от Победата си, макар че би могла; нека си представим как с тоталните си рупори и флигорни биха ни проглушавали ушите с евентуалната си победа американците на 27.01.2020 в 13:45
Първото предложение на Темнейшия (като символно-събирателен образ на божествено-непомръкващата руска бойна слава и брилянтен самосъхраняващ интелект) винаги е най-доброто. Тандемът Сталин-Путин, както се вижда, е надисторически и нещо повече провиденциалистки, - и с дребни хитринки и моше-ничества никога не може да бъде конюнктурно подведен да действа в угода на двугънкови сектантски рептили-парисеи, чиито единствена цел и смисъл на съществуването им са парите и присвояването на чуждите богатства.
brrrr на 27.01.2020 в 13:52
Няма да чета статията .Знам че тече подхмяна на историята .Чета Рехмарк свидетел на ВСВ - Време да се живее и врехме да се умре. Фашизма е смазан , слава на великия руски народ .
Да, бе! на 27.01.2020 в 13:54
Нещо, в многото думи, ми се изгуби целта на тази статия! Както и договора на Молотов и Рибентроп преди войната! Едно е величието на войната от гледната точка на победителите, а друго от тази на избитите! Кой и до сега по света /и особено в Русия/ е разбрал стойността на човешкия живот и благосъстоянието!? Явно Путин не е осмислил стойността на международния политически авторитет, който е бил важен за Сталин! Толкова важен, че да остави да бъдат избити 3 млн. души в началото на войната! Отделно са милионите по лагерите преди това! Автора, ходи да предложиш на Путин да нахлуе и в други държави, я колко много има за спасяване по света! Оправдано е политически!
без имена на 27.01.2020 в 13:59
Доста интересно. Обясняват се някои от фактите, върху които се основават привържениците на тезата, че нападение е подготвял Сталин, но Хитлер го е изпреварил. Ако целта не е да се парират тези факти, разбира се.
007 на 27.01.2020 в 14:01
Умна статия, с премерено тълкуване на фактите...срамотиите на Запада е време да лъснат като тиган на месечина, защото тия съвсем се разпищолиха с всякакви безумни твърдения и откровени простотии напоследък.
сзз на 27.01.2020 в 14:03
Сталин смени кафяв фашизъм с червен фашизъм. Двамата социалисти - другарите хитлер и сталин и другаря мао са избили най- много хора в световната история. В името на по висши цели и идеали някой да не си помисли нещо друго, точно както ги е мислил нещата духовния им предтеча небезизвестния георг хегел.
Pontifex Maximus на 27.01.2020 в 14:29
Омразата към Русия е като вярата в бог. Тя не се нуждае от аргументи, не се нуждае от логични изследвания- тя е просто вяра. Каквото и да кажеш на мразещия, той няма да го чуе и ще си повтаря това, което си знае, което са му казали да знае, което са му платили да знае, без оглед на факта, дали е вярно или не, дали е възможно или не. И понеже няма как да отрекат един факт- развятото знаме над Райхстага от Егоров и Кантария, понеже няма как да не приемат положението си на победени, тоест унижени, ще продължават да глоздят тъпи кокали като този, ама кой почна войната и не победи ли СССР защото САЩ много им помагаха... Какво са танковете без хората в тях, какво е 330 тона спирт на фона на онези 28 милиона мъртви-мъже, жени, деца, старци... Историята не познава условното наклонение...
“Първото предложение на Темнейшия винаги е най-доброто“. на 27.01.2020 в 14:44
Това се повтаря и повтаря из форумите, има го и във вид на цитат “Първото предложение на Русия...” и никой от повтарящите не се усеща, че така действат бандитите, мафията, мутрите. Правят ти предложение, ако не се съгласиш, намираш отрязана конска глава в леглото си. Или не си връщаш заема със 100% лихва, подпалват колата ти. После става още по-лошо. Та, уважаеми русофили, когато хвалите Путин, не го представяйте като бандит и мафиот, на това народът ни е казал, вместо да изпише вежди, извадил очи.
Kubis на 27.01.2020 в 15:08
Както винаги досега Гергин е много точен, с факти които не могат да се пренебрегнат от никой. До Pontifex Maximus, прав си за омразата към Русия, но си забравил да споменеш, че тази омраза се връща като бумеранг върху мразещия, както е писано в Библята. И няма значение дали тази омраза както много често се случва е подплатена с долари
Николай Подгорни на 27.01.2020 в 15:09
Сега Китай ще смачка САЩ.
Понеже горната статия много напомна на 27.01.2020 в 15:14
на агитационен материал прочетен в първична партийна организация - за добрия и умен Сталин и за лошия Хитлер и Запад. Затваряйки се очите, че без помощта на `лошия Запад` мечтата на Хитлер да превземе Москва до есента на 41 ва година щеше да е реалност. И понеже нашите русофили са Томи неверни да дадем думата на директора на Международния център за история на ВСВ на Висшата школа по икономика - Олег Будницки. Интервюто е публикувано от РИА `Новости`. Само в началото на 42-ра година СССР получава от Запада и САЩ 15 000 самолета, 12 700 танка /3 пъти повече от загубите по фронтовете/ За самолетите получава и гориво, защото руското е било некачествено и те не можели да летят с него/, 400 000 автомобила главно камиони. За производството на руски самолети на Русия не е достигало алуминий. САЩ доставят 50% от алуминия. 1900 локомотива /срещу 440 произведени в СССР/, 610 000 тона захар, 1 500 000 одеяла, 15 000 000 чифта обувки, 106 000 тона памук, 2 500 000 тона нефтопродукти, 4 500 000 тона храни, 610 000 тона захар. Към края на войната Сталин преговаря със САЩ за кредити за възстановяване на СССР след края на войната. Обсъжда се заем от 10 милиарда долара за срок от 35 години с 10% лихва. СССР отказва от страх да не стане зависим от САЩ. Предлагат им впоследствие да се включат в плана Маршал като Германия - това също е отказано. Постепенно САЩ престават с предложенията си, защото СССР отказва всякакво икономическо сътрудничество. Общата помощ на САЩ и Запада към СССР по време на войната е на приблизителна стойност от около 150 милиарда долара.
без имена на 27.01.2020 в 13:59 на 27.01.2020 в 15:15
Нищо не си разбрал от статията ако си вярваш, че целта не е да ес парират тези факти. Ами четете внимателно преди да пишете бе, мама му ст., все пак това не е новина, а аналитична статия!
“Първото предложение на Темнейшия винаги е най-доброто“. на 27.01.2020 в 14:44 на 27.01.2020 в 15:19
Говорим за предложение на цивилизовани хора, а не на мутри. Но ти като първосигнална п*тка веднага подразбираш под първото второто. Със сигурност защото ако не сi много прост, поне сi доста тъп, като типичен проамерикански подмандатен бот.
Атанасов на 27.01.2020 в 15:22
Много истини, полуистини и лъжи. Но - от този човек - толкова. А коментиралите - от осанна до разпни го.
Понеже горната статия много напомна на 27.01.2020 в 15:14 на 27.01.2020 в 15:27
В статията е казано - максимум 4% от доставките са по ленд-лийз, това е незначителен процент, без да го омаловажаваме напълно. Но тук вече ти се обясни интелигентно, че значение имат хората зад оръжията и техниката, а не самите средства на войната, защото човешкият фактор е субект, а не средство на въздействието. Кръвопролитието и себеотрицанието на загиналите, ранените, участвалите в тази велика Победа не струват никакви пари и никакви осчетоводени консерви и купчини ламарини, дадени, както се разбира, съвсем не безвъзмездно от т.нар. "съюзници". Победата бе дело на съветските хора, начело със Сталин, които, както става ясно, са се борили героично и приносно, защото не са били учени само да печелят за егоистичния си интерес и да консумират живота откъм удоволствията му, както ги учат в западните общества. То затова и закономерно в тази война победи съветският човек, защото нямаше как подвигът да се даде на буржоазно-дебилизираните шарлатани, от чието име явно пропагандираш жалките си количества и предметченца.
мдаа на 27.01.2020 в 15:34
Великата медусъюзническ война мажду двете фашистки държави не ни интересува.
Великата медусъюзническ война мажду двете фашистки държави на 27.01.2020 в 15:37
Амин.
За коментара от 15:27 на 27.01.2020 в 15:46
Господ дава ама в кошара не вкарва. На русофил и комунист все не му е достатъчно. Ами поне едно `благодаря` да бяхте казали на Запада. Ама не то неблагодарното си е неблагодарно каквото и да направиш за него. Единственото, което знаете е да се кичите `колко сме велики и колко велик е руския народ`. Та затова има една приказка - даваше ви се много през миналия век, вие не само не го оценихте, ами не спирахте да хулите тези, които са ви помагали. СССР съсипа източна Европа. - то съдбата наистина ще спре кранчето на благоволението си и ще ви остави единствено с оръжието ви което на спирате да произвеждате и да плашите света. И тогава, когато целия свят ви обърне гръб ще ви оставят сами да се оправяте.
не съм овца, че да влизам сам в кошара, нито съм заритал за овча плънка на 27.01.2020 в 16:05
За какво да им казваме "благодаря" на Запада, като отричат историческите факти за конюнктурни цели и се пенят в бясна русофобия? "Благодаря" ще казваме за консерви и ламарини, а в същото време от отсрещната страна - хули и обвинения, въпреки пролятата кръв на милиони невинни, и никакво преклонение пред подвига им на победители.
д г на 27.01.2020 в 16:05
Статията е интересна защото разкрива фактите и замислите на Сталин преди и в началото на ВСВ, от нея става ясно че той е изиграл правилно стратегическата страна на войната. Явно е бил на висотата на задачата си в това критично време и е имал познанията и личностните качества за да я изпълни. Това му бе отричано десетилетия наред още от Хрушчов и след него, едва в последните години се появиха историци които потвърдиха документално неговата роля. От друга страна дори и не дотам приятелите му като Чърчил също са го оценявали високо. Разбира се победата е платена от съветските народи, но ръководството е решаващо, никоя победа не е дошла въпреки негодно ръководство на победителя. Загубите през първите месеци на войната бяха основен коз против ръководството на Сталин, но действително как започваш такава тежка война от морална гледна точка е много важно. Това за Русия стана ясно през ПСВ когато преждевременната руска мобилизация даде повод на Германия да й обяви война. А и каузата тогава не бе патриотична, едно е да се помага на Сърбия и да искат проливите на Черно море, друго е да се брани родната земя от жесток завоевател. От друга страна каузата на германците винаги е била завоевална, а през ВСВ и расистка. Само че при първите големи поражения ентусиазма силно намаля защото всеки обикновен човек в Германия взе да се съмнява в тях, особено пред нуждата да плати толкова висока цена. Всеки народ учи уроци съотвестващи на морала и ценностите му.
СССР съсипа източна Европа на 27.01.2020 в 16:11
И как я съсипа СССР, да вземем военната област. По количество въоръжения и подготовка на личния състав, днешните натовски източноевропейски лимитрофи на Запада нямат и 1/10 от онова, което имаха при Варшавския договор. Или да вземем образование и здравеопазване - тогава безплатно, днес скъпоплатено, и плачевно неефективно. Или изтичане на човешки капитал: тогава затворени граници, но прогресивно увеличаващо се образовано население, наличие на младо поколение като гарант за бъдещето; днес - изтичане на висококвалифицирани кадри в западна посока и състаряване на населението поради липса на дългосрочна политика за задържане на младежта у нас. Каквото и да ви се говори, минава покрай ушите ви. Вие сте перманентните статисти на безкрайния син седесарски митинг, който никога не е приключвал, както и годината - тя е 1990, и никога не се е сменяла. С това се изчерпва и цялата ви демократичната култура - наркомански крясъци, долу БКП и маймунски подскачания!
задунајска уфса с евразијски манталитет на 27.01.2020 в 16:15
observer , ми те Франција и Великобританија са си агресори и дори са искали ние да се вклјучим на тјахна страна срешту Германија, пријателчето на СССР! Какви гадове, а? Много барзо бе претупано в статијата за сабитијата в Југославија през периода март-април 1941г, с помошта на Сталин става преврат и југославските тораришчи се отмјатат от сајуза с Германија, а когато Германија прегазва Југославија за броени дни, СССР не помага на југославјианите, заштото СССР и Германија имат сајуз нерушим на фашисти с комунисти. Писмo oт B. Кoларoв от името на ЗБ на ЦК нa БРП(к), дo ЦK пa БРП(к). [Мoсквa],нoемвpи 1939 . Сoфия 1. Baшетo съoбщениe ниe тълкувaмe, чe вoдите прегoвopи с лидеpите нa ,,пeтopкaтa". Пo нaшите сведeния Гpигop Вaсилeв e свъpзaн с Aнглия, Пaстухoв е вpаг нa СССP, Гичев седи междy два стoлa. Нo зa дa пoлучат нaшaта пoддpъжкa в избopите те мoгат дa се мaскиpат с нeyтpалитeтa. Ние сe изказваме пpoтив съглашение с тях. 2. Hастoяваме rлaвните ви yсилия да 6ъдaт пo нapoдния фpoнт oтдoлy и пoстaвянeтo нa сигyрни и пoпyлярни наши кандидатypи. Наpoдeн фpoнт oтдoлy дoпуща спopазyмeниe с мeстни лидepи на oбщa плaтфoрмa същo така пoддържане на наши кандидати, при условие, че по основните въпроси не ще бъдат наши врагове. 3. Най-вepният кpитepий e безpeзepвна дpужбa със СССP и против домогванията на Англия и Франция да 6ъдeм включени в техния фрoнт срещy Германия и фактичeски сpeщy СССP. В. П. Коларов ЦДА, ф. 3Б, оп. 4, а.е. 572, л. 141 - 143.
"Правят ти предложение, ако не се съгласиш, намираш отрязана конска глава в леглото си." на 27.01.2020 в 16:15
Уважаеми русофобилистици, това с конската глава, както и изобретението на мафията в съвременния й вид не бе ли заслуга на най-демократичната нация отвъд голямата локва?
За коментара от 15:27 на 27.01.2020 в 15:46 на 27.01.2020 в 16:30
Значи, по един кретенизиран начин, коментарът ти сам иронизира автора си, предвид прочетеното в статията. Заплашваш, че целият свят щял да обърне гръб на СССР, забравяйки, че авторът на статията изтъква именно това: че всичко около началото на войната е било едно дебенене относно поемане на обвинение кой пръв е започнал войната (и в такъв случай повечето от нелицеприятните мероприятия на СССР по отстъпление и пасивност на позицията, са чисто и просто едно типично военно-политическо прикриване, с оглед на съветската стратегия). И западната страна, която включва не само Хитлер, но и англосаксонско-френският блок, моше-нически е взел мярката на СССР именно в това отношение - ако пропагандната и дипломатическа артподготовка в самото навечерие на войната все пак беше спечелена от Хитлер (при един недалновиден Сталин), тогава без съмнение наглосаксоно-френците щяха да застанат на страната на Хитлер срещу СССР и последният щеше да се наложи да воюва срещу всички останали, както констатира анализаторът, и както Чърчил и някои американски представители цинично откровеничат в спомените си. Но Сталин, доколкото е възможно, си изиграва картите блестящо и си извоюва съюзническата подкрепа след началото на войната. А ти даже не схващаш колко тъпо циничен си, карайки ни да благодарим на дебнещи хищници, които не са изпитвали никакъв сантимент към никого, освен пред собствената си грабителска перспектива и собствения си джоб. Помагайки, те не са станали по-благородни почитатели на руския народ и неговата саможертва с това, напротив, те хищнически са я използвали, защото така им е било по-изгодно съобразно разбитите на пух и прах от Сталин техни коварни планове.
Пак да повторим за първото предложение на Темнейшия на 27.01.2020 в 17:24
Желателно е, когато пишете оди на възхвала, да акцентирате върху неговия хуманизъм и борбата му за мир. Разни такива изровени цитати на прусаци, дето са яли бой, не допринасят за положителния му образ. Та кое не разбрахте дотук? Че щом първото предложение е най-добро, значи всички следващи ще стават все по-лоши. И кой може да си го позволи? Този, който може да те смаже и от когото трябва да се страхуваш. Или страх вместо дружба. Браво. Та много моля, не представяйте Владимир Владимирович като някаква международна мутра в глупавите си надежди да се подмажете. По-добре се сдържайте и не пишете изобщо.
`За коментара...` от 16:30. на 27.01.2020 в 17:35
Не смятам, че заслужаваш отговор. Не те интересуват фактите, а цялото ти писание е някаква словесна гаргара с цел колко е велик Сталин и колко са лоши Западът и Хитлер. Щом искаш да си вярваш в тези небивалици които си изписал и Бог да слезе от небето не може да те убеди в противното. Обърни внимание , че на всеки ред почти използваш думата `щеше`. Западът това `щеше `лошо да направи, Хитлер това `щеше` да направи, но гениалният Сталин всичко предвидил и накрая ги изиграл и победил. Почти като в руската приказка за Иванушка глупака. Само че днес времената са други и глупаците, които създадохте с неспирната си пропаганда или измряха или им се отвориха очите. В моята дописка цитирам ФАКТИ, какво Е направил Запада за СССРи как СССР след като си получи помощта от Запада накрая реши, че вече няма нужда от него и му се изплю в лицето.
Отговорен на 27.01.2020 в 17:35
Понеже горната статия много напомна на 27.01.2020 в 15:14 : 1) идея нямаш какво е партийна пропаганда и агитация 2) цитираните числа са относително верни, но за да послужат на анализ трябва контекст, а той е че от цялата лендлийз програма СССР получава малко над 30%. Друг елемент на общата рамка е, че великолепните, изящни и щедри помагачи влизат във войната лекичко, много лекичко чак септември 1943. Малко повечко юни 1944-та. Предполагам е въпрос на морална дилема избора между това да отидеш да се биеш или да дадеш цигари на войниче и да му съчувстваш. Но пък после ще кажеш, че си му дал цял мастърбокс.... най-добрата ти вирджиния.
Отговорен на 27.01.2020 в 17:44
ПП : техническа грешка, моя "....СССР получава малко над 30%...." да се чете "....СССР получава малко над 20%..."
Цигари на войничетата Западът също е раздавал, на 27.01.2020 в 17:57
НО никъде не съм споменал за това. Да говориш, че Западът е раздавал цигари на фона на това което съм описал /не аз, а интервюирания руснак от `Известия`/ е най-малкото невъзпитано и целта е да се омаловажи какво е направил Западът. Цитираните числа съм преписал точно, а това, че не вярваш на `Известия` си е твой проблем. Впрочем интервюто го има в сайта `Помощта на Запада за СССР през ВСВ`. Та като зачекнахме темата - тези цифри /твърди руската медия днес/ никога не излизат на страниците на съветския печат по време на войната. Докато шефа на американското посолство отива при Сталин и с възмущение протестира. ЧАК тогава се пише за помощта от САЩ. Целта е ясна - руснаците никога да не разберат, че от Запада получават помощ, и същият Запад и занапред да бъде хулен. Точно както ти и такива като теб правят и до ден днешен. А що се отнася до това, че Втория фронт се отваря чак през 43-та - да така е, не септември, а юни. Но още от началото на войната САЩ намират начин да помагат и решението е, независимо, че не са обявили война на Хитлер, те изпращат летци-доброволци, които защитават Англия от немските бомбардировки. Лееекичко или не Западът дава огромната си помощ, но плюенето нека си продължи. Сигурно на Путин и руското ръководство по стар кгб-истки навик им се отразява много добре, когато се плюе и Западът и САЩ, А пък те целите продължават да са в бяло в собствените си очи.
Пачо на 27.01.2020 в 18:30
”Непрекъснатите съобщения в световните медии за война със СССР безпокоят Хитлер – той не желае да бъде обявен за агресор.” – Ама сериозно ли, полковник? Този дето вече е обявен за агресор след като е окупирал цяла Европа изведнъж се запритеснил за имиджа си? ”В 5 ч. на 22 юни райхсминистър Рибентроп обявява на пресконференция, че германските войски са предприели изпреварващ удар по съсредоточените в приграничната полоса съветски войски с цел да предотвратят съветско нападение” – от тук почва, значи, цялата тази „истина“ за началото на войната. А нещо за това защо е долетял до Англия Хес – дясната ръка на Хитлер и защо не разсекретяват тази информация, полковник? „Сталин отдавна се е утвърдил като най-компетентния сред членовете на Политбюро – той постоянно работи за попълване на знанията си в различни области, включително военната.“ – и чак през юни 1941 Сталин решава да се прояви като военачалник след като е изчел маса книги? А къде е бил през финландската война? Или тогава още не се е бил изучил от книгите? ”Едва тогава става ясно, че пригранично сражение с главните сили на СССР не е имало, че те са във вътрешността на страната и че планът за блицкриг е провален.” – ами това не опровергава ли цялата тази бла-бла-бла история, полковник? Май някой наистина е бил на учения когато Господ е раздавал акъл...
observer на 27.01.2020 в 19:10
Какви 20% от лендлийза, защо точно цигарите, защото вредят на вашето здраве? Помощта за Съветския съюз е огромна, в някои раздели е решаваща. Алуминий, превозни средства, кораби. Вярно е, Съюзниците се включват късно, има някакво хитруване от тяхна страна, основната тежест е на Източния фронт, там е истинската война, сравнение не може да става със Западния. Редно е обаче да отчетем и факта, че на запад не се бият за собственото си оцеляване, но пак до 22 юни 1941 и СССР не помага на Франция и Великобритания, ами обратно, снабдява Хитлер със суровини, а Сталин му праща и честитки за победите, като за завладяването на Париж например. Той и друго му праща, германски комунисти, да си ги избива сам.
без имена до без имена на 27.01.2020 в 13:59 на 27.01.2020 в 19:14
Статията е въз основа на "книгата на Яков Верховский и Валентина Тирмос „Сталин. Тайный „сценарий” начала войны”" . Именно книгата имах предвид, че може да е написана, за да се даде друго обяснение на фактите, които използват привържениците на втория вариант.
Генерал Ивашов о секретах КГБ СССР и Минобороны СССР на 27.01.2020 в 19:32
Генерал Ивашов о секретах КГБ СССР и Минобороны СССР / #УГЛАНОВ #ИВАШОВ #ЗАУГЛОМ •Jan 27, 2020 https://www.youtube.com/watch?v=sU7CxyCwFO8 Зачем немцы предлагали Сталину начать совместное изучение Антарктиды, но засекретили все исследования и занялись проектированием оружия? Как был связан Ленин тибетскими ламами и зачем Сталин послал три подводные лодки к берегам Антарктики- землю королевы Мод? И почему Ельцин пытался передать сверхсекретные документы НКВД и КГБ СССР авторитетной еврейской организации Бай Брит?
Мильо Лудия на 27.01.2020 в 20:09
Тези истини трябва винаги да се напомнят, щото утре в спонсорираните от Сорос учебници ще пише, че американците имат принос за спечелването на войната срещу Хитлер.
Мильо Лудия на 27.01.2020 в 20:11
Като минат още 100 години Сталин ще стане за руснаците това, което е Наполеон за франсетата, демек най-великият император за цялата им история.
Пачо на 27.01.2020 в 20:13
Американският ленд-лиз е спечелил войната! Замеряли са от въздуха германците със стратегически консерви, копчета, обувки, дрехи, които са се намотавали на веригите на немските танкове и са ги спирали от движение... През това време руснаците са се криели в окопите, пиели самогон и са чакали да дойде Рамбо... И той идва в Нормандия през 1944... И след 4-месечни галиполски напъни пробиват германската отбрана, съставена от новобранци и пенсионери... И още се носи славата им....
Само че днес времената са други... на 27.01.2020 в 20:23
Пак констатирам, че не е четена статията, а се говори емоционално и по лиШчета. Кое им е другото на времената, всичко се повтаря отново около събитията в Донбас - Русия е пак нарочвана и издебвана чрез заклеймяващи кампании и потоци от омраза и преиначаване, за да бъде вкарана в капана, както са опитвали да направят това със СССР. И Путин пак е принуден да отговаря с на пръв поглед нелогични за широката и неинформирана публика ходове, свалящи авторитета му ред собствените му съграждани. В определен смисъл го разбирам, че му е по-тежко даже отколкото на Сталин, защото при онази система поне е можело да накараш народа да се чуди без да словоблудства из форуми и по стъгди, а днес всеки приказва каквото му дойде и Путин отнася хулите - за справка, виж руските форуми по медиите им, социалните им мрежи и блогове и каква омраза се сипе по негов адрес от страна на част от руския народ - преобладават жежки обвинения в нерешителност, служене на еврейски задкулисни интереси и пр. От друга страна, Путин разполага с опита на железния Сталин относно сложните мероприятия по дипломатическо и военнополитическо прикриване, които по същество представляват многоходовка с похвати от джудото и други източни мъдри учения. При това положения е улеснен, защото, макар и странен, срещу хитреците от Запада този метод работи и той е проверен още от Сталин. Но при такива случаи наистина трябва да си си плюл върху самото понятие за чест и достойнство, ако искаш да издържиш на напрежението, хулите и псувните и от свои, и от чужди, и да стигнеш до успеше край. Ще го кажа и аз: Бог да помага на Русия и Путин в тая праведна борба и да й донесе отново заслужена победа! Амин!!
Лазар Кузев на 27.01.2020 в 22:13
Изненадан съм, как в сайт като този, за който се предполага, че все пак предизвиква интерес сред по - духовен тип люде, може да има толкова безумни коментари към статия НАТЪПКАНА с факти, чиято интерпретация от автора е смайващо ПСИХОЛОГИЧНА, вместо ЛОГИЧНА. Двама свръх дегенерати прекрояват света /да, вярно - в среда осигурявана им до голяма степен от така наречените демокрации/ , използвайки живота и смъртта на милиони човешки същества, като ПРОСТО СРЕДСТВО за защита на ВЛАСТНИЧЕСКИТЕ СИ СИСТЕМИ. Ама единия мислил така, пък другия мислел онака, пък то станало - ей пък така - какво овъртолване на фактите, вместо на тяхното логично асамблиране. За какви ВСЪЩНОСТ победи става дума?! Алоооо, това не е партия шах между претенденти за световна титла!!!!!
Частично съгласен с автора на 27.01.2020 в 22:22
През 1938,39-та и до средата на 1940г. Сталин може и да се е надлъгвал със Запада,но след като Германия сгазва Франция като луда крава теле нещата се изясняват и те са много,много лоши за СССР. Срещу СССР е цяла Европа ,а и Сталин е видял новото революционно използване на танковете и авиацията от немците и изпада в потрес - на теория това е измислено в СССР,обучавали са танкисти на немците,а накрая в СССР се отричат от дълбоките операции. С падането на Франция времето за надлъгване свършва и Сталин с ужас констатира,че срещу него е икономическият и военният потенциал на цяла Европа, а в неговата армия и държава е....бъркотия,и организационна,и кадрова и отнсно схващанията. Под влияние на недоубитите троцкисти участници в гражданската война в Испания се прави тотално грешният извод,че в предстоящата световна война танковете ще се използват само за подръжка на пехотата. При тая простотия СССР си разформирова танковите корпуси и бригади и ги придава побатальонно на всяка стрелкова дивизия. След юни 1940 г. започва на пожар възстановявянето на танковите корпуси и бригади,но времето за ново предислоциране,снабдяване,обучение и сглобявяне на щабовете не стига. От юни 1940 до юни 1941г. Сталин по никакъв начин не дразни дори и с най-малкото немците с външополитечески изяви ,като се надява до края на 1942г . да се подготви за войната. Не пипа нищо в приграничната полоса,но започва преместване на промишлеността и ускорено усвояване на нови военни производства. Реално спечелва 1 година,а са му трябвали 3 години. Тия тънкости надлъгвания в първите дни на войната може и да имат някакво политическо значение,но те само допълнително ускоряват катастрофата на РККА през 1941г. Да,това е тотална катострофа и никакви сериозни сражения във вътрешността на страната не се провеждат до стигането на немците пред Москва и Ленинград. Разгромът в приграничните сражения предопределя всичко чак до битката за Москва.Повечето хора си мислят,че най-голямото танково сражение е при Прохоровка,но реално не е така. Това се прикрива като се вземат данните за цялата Курска битка,а не конкретно за Прохоровка. От 23 юни до 30 юни 1941г. в района на Дубно-Луцк-Ровно в срещно танково срежение влизат 3128 съветски и 728 немски танкове. Загубите за РККА по техни данни са 2648 танка,а на немците 186 танка. Други сведения казват,че немците са загубили 168 танка,тоест съотношение на загубите 1:15. През 1941г. РККА наистина е колос на глинени крака и немският Абвер не е сгрешил в оценката си за подготвеността на Червената армия. Реално през 1941г. и до средата на 1942г. довоенната Червена армия е унищожена от немците и като количество хора и като бойна техника. За битката за Сталинград Червената армия е коренно преустроена и като схващания,и като техника, и като личен състав а и като морал.
Вълчи правила на 27.01.2020 в 22:39
Байо, логичното асемблирана на фактите показва,че в оная епоха невинни няма. Нима Мусолини,Франко, Даладие,Чембърлейн,Метаксас,Петен,Антонеску,Хорти или Пилсудски са агънца и цветенца за мирисане? Или пък японските фанатици? Както каза Боко - лош матрял,вълча глутница и в нея има само вълчи правила. Сал един Рузвелт показва признаци на нормалност,но и той съзнателно не си предупредил флота за задаващия се погром при Пърл Харбър.
Петър Петров Петров на 27.01.2020 в 22:47
Ииииий, по-политнекоректно четиво в българска медия скоро не съм чел! Гешев дали и той ще го прочете?
Ако му теглим чертата, на 27.01.2020 в 22:52
както забелязват по-горе колегите - няма невинни. Боклук до боклука начело с двамата големи боклуци Хитлер и Сталин. Последния е черешката на тортата по брой избити човешки същества. В световната история май няма друг, който може да съперничи с него. Лошото е, че сред горепишещите дали поради добро заплащане или поради малоумие са готови да го хвалят. Но историята си върви и ще раздаде всекиму полагащото се. А чичото написал статията може би е завършил с отличие история по времето на бай Тошо и ДС.
ким чен ун на 28.01.2020 в 01:45
Ето нещо тук за помоща оказана от САЩ на СССР Ленд-лиз: только факты https://ukraina.ru/pobeda/20150507/1012991229.html , Заем-наем Програмата „Заем-наем“ (на английски: Lend-Lease; lend – „давам на заем, заемам“; lease – „вземам под наем, наемам") е система за помощ, която Съединените американски щати предоставят безвъзмездно на съюзниците си по време на Втората световна война – боеприпаси, техника, храни, стратегически суровини и др.[1] Подобна програма е имала също и Канада. Концепцията на „Заем-наем“ дава на американския президент пълномощия да помага на всяка страна, чиято отбрана се смята за жизненоважна за САЩ. Законът за „Заем-наем“, приет от Конгреса на САЩ на 11 март 1941 година, предвижда: Доставените технически материали (автомобили, военна техника, оръжие, суровини и т.н.), унищожени, изгубени, но използвани по време на войната, не подлежат на заплащане (член 5-ти) [2]. Доставеното по „Заем-наем“ имущество, което след края на войната е годно за употреба за граждански цели, да бъде заплатено напълно или частично на базата на предоставени от САЩ безлихвени кредити. Текстовете на „Заем-наем“ предвиждат, че след края на войната, в случай че американската страна е заинтересована, запазената техника и оборудване трябва да бъдат върнати на САЩ.[3] Общата стойност на доставките по „Заем-наем“ възлиза на около 50,1 милиарда тогавашни долара [4], от които 31,4 – на Великобритания, 11,3 – в Съветския съюз, 3,2 получава Франция и 1,6 – Китай. Обратно са върнати общо 7,8 млрд. долара, от които 6,8 от Великобритания[5]. След края на войната се изказват различни мнения за ролята на „Заем-наем“. В Съветския съюз например често се омаловажава ролята на доставките, докато на Запад се акцентира, че без тях СССР не би издържал на натиска на Нацистка Германия. В съветската историография обикновено се твърди, че размерът на помощта по „Заем-наем“ за СССР е твърде малък – до 4% от средствата, похарчени от Съветите по време на войната, а доставяната военна техника – танкове и самолети, е била съставена от остарели модели. Днес руската концепция е малко по-друга, като се акцентира върху това, че е покривала немалка част от нуждите на тогавашния СССР. [6]. По същия начин се оспорва количеството и качеството на доставяната техника, а и плановете за достъп до нови модели въоръжение и промишлено оборудване. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BC
Ужас! на 28.01.2020 в 08:18
Финалът на статията е убийствен. Засрамете се! Френска любов! Суровой чести верный рыцарь, Народом Берия любим. Отчизна славная гордится Бесстрашным маршалом своим.
Ако му теглим чертата, на 27.01.2020 в 22:52 на 28.01.2020 в 09:06
Ти си голям наивник, ако си мислиш, че войната е дело само на човешки същества. Сили, къде-къде по-могъщи от човека и обитаващи структури, които човешкият интелект и даже въображение изобщо не могат да схванат, използват човека и си играят със съдбата му както те си решат. Та така и с най-унищожителната война в историята на човечеството. човек се ужасява от мащабите на жертвите и нечовешкото дебнене и надцакване едва от разстояние на десетки години. Оказал се във водовъртежа на касапницата, на човека не му е оставало нищо друго, освен да умира и страда от позицията най-много на пешка в нечия имагинерна и безкрайно чужда игра на смърт.
Лазар Кузев на 27.01.2020 в 22:13 - какви така наречени демокрации в първата половина на ХХ век бе?! То сега ги няма на Запад, пък камо ли тогава. на 28.01.2020 в 09:11
Не е нужно да се правите на Хусерл, след като очевидно изобщо не сте на нивото му, и да противопоставяте логическо на психологическо в смисъла на трансцендентално-феноменологична критика на психологизма в логиката. Тук изобщо не става дума за науката логика, а за анализ на съвсем конкретни емпирични исторически факти, които обаче не снемат трудната обяснимост на събитията. Защото опитвайки пипнешком се да четем суперструктурите и замислите, виждаме, че всякаква редукция на въпросните събития до волята на отделен, автономен човек, а не на нещо много отвъд човека, е израз или на недоразвита инфантилност, или на безкрайна глупост.
Има основание на 28.01.2020 в 10:58
Благодаря за анализа на 27.01.2020 в 13:17
Не подобрява истината на 28.01.2020 в 11:48
Фиксирането само върху Сталин и Хитлер не подобрява истината за ония времена. Почти няма читави държавни ръководители, а само хладнокръвни,лицемерни и безскруполни сметки и комбинации. Касапницата в испанската гражданска война каква корелация има с демокрацията? Всичко е заложено в Ньой през 1919г. и ускорено в Мюнхен през 1938г. Външно СССР е изглеждал страшен и могъщ,но събитията през 193911940 и 1941г. доказват,че повечето е било самохвална пропаганда за износ на революция без покритие. СССР спечели войната ,когато същата от идеологическа се превърна в Отечествена. Войната спечелиха старите запасняци от Първата световна война,защото младите надъхани и политизирани болшевики в Червената армия бяха прегазени като с валяк през 1941г. от Вермахта.
Тома Неверни на 28.01.2020 в 12:06
В разправията пропуснахме едно странно твърдение - Сталин (СССР) е победител защото даде най-много жертви. Мисля че истинския политик и полководец не би се гордял че толкова много свои е загубил, често без никаква полза.
Тома Неверни на 28.01.2020 в 12:06 на 28.01.2020 в 12:10
Спестете си мненията на диванен стратег и пълководец, още повече, че не сте бил непосредствен участник във военни събития от онова време, нито даже сте живял по онова време, за да схванете поне частично духа му. Сигурен съм, че нямате и военно образование, а от държавно управление в условията на съвременен глобален корпоративизъм, едва ли някога ще разберете нещо, дори и да изучавате такава специалност.
Тома Неверни на 28.01.2020 в 12:31
Е, макар и невръстен, бях съвременник на описаните събития. Като военен съм поручик о.з. Неоспорим фак е че на източния фронт Хитлер има около 10х по-малко загуби от Сталин. За сравнение в битката за Ел Алмейн (сравнима с Сталинградската) съотношението е обратното.
Неоспорим фак е че на източния фронт Хитлер има около 10х по-малко загуби от Сталин на 28.01.2020 в 13:01
Първо, това за 10 пъти по-малки военни загуби на Хитлер спрямо Сталин е абсолютна лъжа. самата статия, под която пише казва, че съветските загуби на военнослужещи са 11 милиона, останалите 15 милиона са избити от немците цивилни граждани в границите на СССР. А колко са загубите на военнослужещи от немската армия - повечето източници твърдят, че са между 6 и 9 милиона, за сметка на това избитите цивилни немци са наистина десет пъти по-малко, отколкото при Съветите - това би следвало да ви говори вече нещо за същността на човеколюбивия западен дух... Що се отнася до битката при Ел Аламейн и сравнението й със Сталинградската - те са несравними по мащаби. Да вземем противопоставените войскови единици - при Ел Аламейн противопоставянето е на ниво съединения (корпус), което е от порядъка на няколко десетки хиляди участници и от двете страни. При Сталинград се сблъскват стратегически обединения на двете страни на ниво фронтове и групи армии, т.-е. около 3,5 милиона участника от двете страни. Освен това, Сталинградската кампания е преимуществено зимна, условията са сурови и изключително неподходящи за "цивилизована" война. Ел Аламейн е топла пустиня. Самата значимост на битките за стратегическия ход на войната е доста различна. Ел Аламейн не решава по същество нищо стратегическо. Сталинград стратегически обръща войната. Говорете на основата на анализ на конкретни реалности, включително посочвайки източници, откъдето вземате непопулярните си твърдения, а не диванно, на ангро.
Несравними мащаби на 28.01.2020 в 14:50
Хубавото сега,че може веднага да се прави справка. Британските сили при втората битка, когато силите са най-много, според мненията на различните държави варират от 195 до 220 000, а при немските има относително съгласие и цифрата се върти около 115 000 души. При загубите има различия - от 2:1 в полза на немците до 2:1 в полза на британците,но във всички случаи загубите на двете страни варират от 60 до 90 000. Мащабът със Сталинград е несравним: към началото на контранастъплението,когато силите са най-много, съветските сили са 1 143 000 , немските и на съюзниците им са 1 040 000. Загубите съответно в убити и ранени на съветските сили за цялата операция са 1 129 000 закръглено да хиляда,а на немците и съюзниците им са 868 000. Това е по английската версия. По руската версия съветските загуби са като при английската версия,а немските са 1 500 000. Всеки си хвали магарето,но е вън от съмнение,че мащабите на двете битки са несравними - само обкръжената армия на фелдмаршал Паулис е над 100 000 души.
Та за великия военен стратег Сталин. на 28.01.2020 в 14:52
Аз още по-малко имам военно образование. Мога да кажа само следното. Най-известния руски журналист и писател Константин Симонов от ВСВ в четирилогията си `Те се сражаваха за Родината` ЕДИНСТВЕН между руските автори пишещи за войната си е позволил на доста страници да критикува стратегията на Сталин и руското военно ръководство. След всичко, което е преживял по пътищата на войната, след срещите си с десетки командири от най-нисшите до генерали, ръководещи армии и корпуси, той има смелостта и доблестта да говори за грешките които ръководството допуска по време на войната, за безсмисленото избиване на милиони войници. Сталин е всявал страх във всички, дори генералите са треперили от него. И когато в някоя военна част се получава заповед `от най-горе` до утре сутринта този хълм или селище да бъдат превзети, то тогава всякакви военни стратегии са оставали на заден план. Защото командващия армията получил такава заповед е знаел какво ще му се случи ако не изпълни заповедта. В такива моменти единственото решение, независимо от обстановката е било да се хвърлят срещу немците стотици дори хиляди войници, за да може да се отчете, че заповедта е изпълнена. Това е било всекидневие в Червената армия. Това води до стотици хиляди и милиони безсмислени жертви на сталиновите амбиции. Четирилогията на Симонов се смята за гениално произведение, показващо героизма на руския народ, по нея направиха и филм. Но във филма тези разсъждения липсват. Интересното е, че Сталин, който е бил добре запознат с творчеството на Симонов не казва и дума страниците, където се говори за всичко това да бъдат премахнати, нито пък е отмъстил на Симонов. Защото той най-добре е знаел, че това е истина. По късно се появиха и други автори, не само писатели, а и военни стратези, които са писали по този въпрос, особено след смъртта на Сталин. Така, че това днес не е тайна за никого - милионите безсмислени човешки жертви, които СССР дава. А между висшите военни е имало и много, които не са се интересували колко жертви ще бъдат дадени и в разрез с всякакви стартегии и военни науки са хвърляли войниците в сраженията. Но явно тук защитниците на Сталин продължават да защитават най-страшния деспот и убиец.
Една Българка на 28.01.2020 в 15:14
Кратък цитат от достоверен документ: " На незабавно унищожение подлежат 100% от евреите и циганите, 25% от руското население, 10 % от украинците и белорусите и 10 % неславянско население. За изселване отвъд Урал се определят по 10 % руснаци, белоруси и украинци, както и 10 % неславянско население. На тяхно място трябва да се заселят 3,5 милиона немски преселници.............За нас е важно да отслабим руския народ до такава степен, че никога повече да не бъде в състояние да ни пречи при установяване на немското господство в Европа." " Ето това е трабвало да означава за руския народ германският генерален план "Ост"!" Цитатът е от малката , но с голямо съдържание, книжка на Лев Безименски "Краят на една легенда", издадена от несъществуващото вече Военно издателство през иключително далечната за вас 1978 година. Драги сънародници, прочетете тази книга и повярвайте, ще ви се изяснат мъгливите моменти във вашето съзнание.
Ами за военно издателство в СССР на 28.01.2020 в 15:19
от 1978-ма да се пише така е нормално. По-добре да се дадат цитати от автентичен немски източник.
Една Българка на 28.01.2020 в 15:38
И аз това казвам. Първият цитат, например, е от автентичен германски документ.Ако се интересувате наистина прочетете тази книга. Всички цитати в нея са от фашистките документи. И не годината на издаване е важна. написах я, за да намерите книжката по-лесно. Никога ли не внимавате или сте в пропаганден унес.
Коба на 28.01.2020 в 15:57
Поразителен е мащабът на въздухарското мислене в коментарите, особено на "русофобския корпус" - тъпо и самодоволно, от хора които са учили история по history, виждали са калашник само на картинка, а за управление на войскова част или военни действия и дума да не става, ама всичко им е кристално ясно. Чудесен резултата на 30-годишното демократ възпитание, обучение и демократмедии. Прав е Айнщайн да казва, че истинска представа за безкрайността му дава само човешката глупост.
до `една българка`, на 28.01.2020 в 16:09
Госпожо, просто не вярвам на цитати публикувани във военно издателство на СССР. Мислите ли, че други цитати биха били разрешени? То днес след 40 години в Русия не е разрешено да се публикуват данни, КОИТО НА СЕ ХАРЕСВАТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЪРХУШКА, ТА ТОГАВА??
Една Българка на 28.01.2020 в 16:20
Прочетете и тогава НЕ вярвайте. А това е Военно издателство на България, а не на СССР. ЧЕТЕТЕ, ЧЕТЕТЕ, ЧЕТЕТЕ, а не си чешете телефоните.
Зваете ли, госпожо българко2 на 28.01.2020 в 16:36
Просто човек не би трябвало да бъде толкова глупав или наивен като вас. /а може би трол?/. Такива Сталин е наричал `полезни идиоти`. Един лесен въпрос като за вас - имаше ли разлика между военно издателство на СССР или военно издателство в България - най-верния сателит на СССР?
Тома Неверни на 28.01.2020 в 16:39
Хубаво е че моето скромно изказване възбуди дисусия. Обсъждайте, мислете! Аз физически не мога да възразявам на всички. Ще отбележа само някои неща;: -Победата при Ел Алмейн не решава изхода на войната, но ликвидира мераците на Хитлер да завладее близкия и среден Изток. -Заповедта на Сталин "На окупираните територии УНИЩОЖАВАЙТЕ (не 'не давайте, укривайте и пр') всяко зърно за да не го вземат германците. Палете къщите за да няма къде да се топлят..." доведе реално до увеличение на жертвите (с което се гордеем!) и коз в ръцете на фашистката пропаганда. (Помня немското списание 'Сигнал' на 2 страници под заглавие "Те изпълняват заповедта на Сталин" на фона на горящ склад тълпа от гладни хора). А Героят на Съветския Съюз Зоя Космодемянска не е срещнала съчувствие когато са я бесили за подпалвачество.
Ами той Сталин им разгони фамилиите с голодомора през 33-та година. После това, което са преживяли през войната. на 28.01.2020 в 16:44
И сега руснаците се чудят защо украинците не искат да са повече част от Русия. Няма какво да се чудят - същите чувства изпитват и Балтийските републики и източноевропейците. За сега единствено в България петата колона на Москва се държи - срещу добро заплащане.
тинтири минтири на 28.01.2020 в 16:45
Испания НЕ подписва Тристранният пакт.
Тихомир Томов на 28.01.2020 в 17:09
Много подробно , НО липсва най- важният детайл : Секретния съкратен Пленум на Компартията от 19 август 1939 г където се вземат решенията свързани с войната за установяване на Комунизма в Европа . Създаване на нови 100 дивизии , атката на Харкин Гол , война с Финландия , окупазия на Буковина и война срещу Германия на 6 юли 1941г . След светкавичното падане на Франция , датата е сменена на 6 юли 1941г и е подготвен вагон с руско- немски разговорници отпечатани на 5 юни 1941 г . Всъщност достигането до Буковина кара Хитлер за подготовката на плана " Барбароса " . План който само след седмица лежи на бюрото на Сталин и на който не вярва никой в Кремъл защото е изглеждал като шега и самоубийство от страната на Германия !
И след всичките тези пленуми, щирлици, зоргевци, на 28.01.2020 в 17:58
след цялото това знание и подготовка СССР даде 15 милиона повече жертви от Германия. Нищо не може да оправдае съветското военно ръководство и Сталин за това изтребване на собствения му народ. Той е военнопрестъпник и това трябва да се знае от човечеството. Отделно Голодомора, отделно жертвите на Гулаг.
Лазар Кузев на 28.01.2020 в 18:32
На 28.01.2020 в 09:11 До гражданина голяяям философ, определящ интелектуалните нива на участниците: 1.За "големите" философи като Вас, пояснявам: няма нищо трансцендентално в поста ми - просто има разлика между ЛОГИКАТА /в смисъл на наука, или, както, според мен, е по - точно да се каже: непроизволно отворена мета - система от форми, респективно - от инструменти за истинопостигане/, от една страна, и ЛОГИЧНОТО /като характеристика на изказвания - респективно - на положения на нещата - вече като резултат от прилагането на логиката, или тестването им чрез логиката/, от друга страна.Тук не става въпрос изобщо за самата наука логика, а за ПРИЛАГАНЕТО на логическите форми, т.е. - за това, че , ако искаме да кажем нещо обосновано, следва да сме логични, включително и като поставяме казваното от нас в контекст, който да е интерсубективен. Та, драги ми оценителю на интелектуалните нива, анализът "на съвсевсем конкретни емпирични исторически факти" също следва да е логичен, какъвто следва да е всеки един анализ.В противен случай трябва да говорим или за обикновено дърдорене, или за белетристика, или за ФИЛОСОФОИДНИ овъртолвания, които пък са най – необикновената, но и най -претенциозната форма на дърдорене. 2.Отвъд човека е празно множество, безкрайна неопределеност - и Кант правилно го нарече "нещо в себе си".Следователно, то не е проблем на човека.Само Бог знае, какво и как е отвъд човека.Мисля, че човек трябва да е свръхсамовлюбен и свръхнахален, за да говори от името на Бог. Още повече, че "Бог съществува" не е пропозиция! 3.Изглежда ми "малко" неудобно да пояснявам на тоооолкова голям философ като Вас, че "така наречена демокрация " и "демокрация" са различни неща. И, да, съгласен съм, че и сега на Запад демокрация няма. 4.Един добронамерен съвет: преди да ме репликирате, четете внимателно, това, което пиша – то е лесно за разбиране от интелигентен човек, защото съм върл противник на философоидните овъртолвания. 5.В един НОВИНАРСКИ, а не философски сайт/както правилно Ви репликира Хелеборус/, истинският философ не прави философски пропозиции /още повече, че самите те са най - често под въпрос, заедно с правещия ги!/, а разсъждава ПОСЛЕДОВАТЕЛНО логично върху съответния конкретен текст.Философските пропозиции си стоят в главата му, а навън, т.е. - в изказванията му - те по необходимост са имплицитни, а не - декларирани. 6.Колкото до Хусерл, струва ми се, че би станал много по - гениален математик, отколкото философ. Поне виликият Вайерщрас, чийто асистент е бил Хусерл, е мислил така.Но, това е безпредметно, точно както питането, какво би станало, ако беше баба ми мъжка......
Невыполненная директива Сталина от 18.06.1941 г. на 28.01.2020 в 19:26
18 июня 1941 года Сталин отдал приказ о приведении войск первого стратегического эшелона в полную боевую готовность. Генштаб передал директиву в войска, но она фактически не была выполнена в тех приграничных округах, по которым пришелся главный удар противника. ============ В тексте директивы № 1, которая поступила в военные округа в ночь на 22 июня, было написано: «Быть в полной боевой готовности». Обратим внимание: не «привести», а «быть». Значит, приказ о приведении войск в боевую готовность был отдан заранее. ============ До сих пор замалчивается факт приведения в боевую готовность других округов, например Одесского, который так встретил в укрепрайонах немцев и румын, что их наступление было остановлено уже в первый день. ============= Впоследствии на суде бывший командующий Западным фронтом генерал Павлов и его начальник штаба подтвердили, что 18 июня была директива Генштаба, но они ничего не сделали, чтобы ее исполнить. Это подтвердил начальник связи округа, через которого она шла. Но саму директиву найти не удалось. Вероятно, она была уничтожена при подготовке к XX съезду. Однако последние предвоенные приказы, например Прибалтийского округа, четко свидетельствуют о том, что его командование выполняло специальное указание Москвы. И в Киевском округе то же самое. Флоты отчитались о приведении в боевую готовность уже 19 июня. По той директиве Генштаба. ============= После войны Сталин вернулся к расследованию трагических обстоятельств лета 1941 года и создал комиссию, которая выясняла, кто кроме Павлова и его штаба виновен в трагедии. Видимо, были веские причины предполагать, что трагедия лета 1941-го не просто неудачное стечение обстоятельств. Если называть вещи своими именами, то Сталин подозревал измену и имел на этот счет основания. ============= Тогда «о просчетах высшего военно-политического руководства» никто не писал, потому что все помнили, как было дело, и ждали результатов расследования, а смерть вождя оказалась для многих спасительной. Поэтому тема получила развитие после XX съезда партии, когда Хрущев, обвинив своего предшественника во всех возможных ошибках, упомянул в том числе о преступной самонадеянности руководителя государства и невнимании к донесениям разведки. Эту линию продолжил Жуков, который по должности отвечал за боеготовность вверенных ему войск на границе и вынужден был объяснять факт быстрого разгрома приграничных группировок Красной армии. ================ https://stalinline.ru/2019/05/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-18-06-1941/
Quest на 28.01.2020 в 19:46
Всички руски агенти на амбразурата. Свенливият Сталин не искал да го обвинява международната общност в агресия и затова жертва 60% от Червената Армия още в началото. По - голям виц не бях чувал. Това само български капар руски ибрикчия може да го измисли. Но пропуска да отбележи защо руските армии са на предни позиции скупчени като животни на заколение, без окопи, цялата авиация е там на летища на самата граница, че и военните болници. И вагони с немски карти и руско немски разговорници, но странно защо руските карти липсват. ***** Научете се да лъжете първо и едва тогава пишете. Тези абсурди са направо обидни. ***** Най - голямата грешка на Елцин е, че не нареди във всички архиви да се вкара скенираща техника и всички руски архиви да се качат на Нета. И повече глупости нямаше да се публикуват. Щяха да лъснат и плановете за атака срещу Германия, които Хитлер обърка като нанесе изпреварващ удар с 1-2 седмици.
Неверен извод и въпроси на 28.01.2020 в 19:57
Неверен извод в статията на автора Г. Гергинов: "За армията нападението действително е внезапно, но не защото командването ѝ не е знаело какво се готви и какво да прави, а защото не му е разрешено своевременно да вдигне войските по бойна тревога и да приведе в действие оперативния плана за прикритие." ======================================== Въпроси: А защо Прибалтийският особен военен окръг и Одеският военен окръг привеждат своите войски и флота в пълна бойна готовност и се подготвят за предтоящите действия още на 19.06.1944 г.? Те откъде са знаели, че Хитлер ще нападне СССР. ? Да не би германското командване да ги е известило? Или просто са изпълнили директивата на Сталин от 18.06.1944 г. за привеждане на войските в пълна бойна готовност? А защо генерал Павлов на Западния особен военен окръг не привежда войските в пълна бойна готовност и отваря фронта пред германските войски? А защо Жуков не се справя в Югозападния особен военен окръг, където е изпратен? Защо Тимошенко като комисар на отбраната и Жуков като началник на Генералния щаб до 22.06.1941 г. не са проконтролирали и подготвили войските на Западния и на Югозападния военни окръзи в съответствие с директивата на Сталин от 18.06. 1941 г.? ======================= Защо от пролетта на 1951 г. до 19-я конгрес на ВКП(б) през октомври 1952 г. Сталин фактически е отстранен от властта, а след като отново поема властта и упорства да разследва отварянето на фронта през юни 1941 г. са му помогнали да умре в началото на март 1953 г.?
Планът "Барбароса" като веществено доказателство на 28.01.2020 в 20:17
Планът "Барбароса" е от последната четвърт на 1940 година и е приложен като веществено доказателство на Нюрнбергския съдебен процес 1945-1946 г., на който са осъдени останалите живи германски ръководители - подпалвачи на ВСВ и на нахлуването в СССР, като такива и като военнопрестъпници. Това за сведение на Quest на 28.01.2020 в 19:46.
До втория пост на г-н Лазар Кузев: господине, логиката не отменя психологията, нито логичното изначално засрамва психологичното! на 28.01.2020 в 20:39
Забележката ми беше уместна и напълно в духа на Хусерловата критика на психологизма в логиката - ако не сте имал това предвид, значи положението при Вас е наистина отчайващо; не можете да потивопоставяте логика и психология, защото самата психология е "-логия" и в такъв случай нейните пропозиции няма как да противоречат на априорните правила на логиката и най-общите логически фигури. От логически позиции - и още по-ясно казано: от позициите на логик - вие можете да критикувате един текст не съдържателно, а само формално, т.е. да посочите къде евентуално са допуснати логически грешки при аргументацията. И в такъв случай евентуалните грешки в аргументацията няма как принципно да отменят психологията като такава или психологическите интерпретации на който и да е автор (макар в конкретния случай на настоящия текст такива изобщо да липсват - те се оказват Ваше лично привидение). Но при вас се е получило едно смешно непрофесионално противопоставяне на логичност спрямо психологичност с претенции спрямо авторовата интерпретация по същество. Пак повтарям, авторът не е логик, нито философ, и никъде не е афиширал, че се занимава с чист (трансцендентален) анализ, за да го обвинявате в психологизъм, както Хусерл обвинява логиците-субстантивисти, неспособни да прилагат критическия/феноменологичния метод. Историческият емпиричен анализ е фактуален, а не логически (т.е. е съдържателен, а не формален) - той изобщо няма задача да бъде логически. Той използва правилата на логиката само имплицитно, и онова, което се анализира, не са формите на мисленето, а исторически данни и факти, които, даже и да си позволяват психологически отклонения, не са извън логичността изобщо, както неправомерно внушава Вашият пост, който си позволих да разкритикувам. А що се отнася до интерпретацията Ви на Кантовото "нещо в себе си" - няма да я коментирам, макар да бих могъл при напиращите в мен поредни несъгласия, защото не му е мястото в тази тема.
Quest на 28.01.2020 в 20:45
Е, и какво толкова не е ясно? Него го има (планът Барбароса), защо руснаците не отварят техните архиви и защо до дупка отричаха, че има подписани аденуми към договора за ненападение с Германия, където си поделят територии. Жалко, че Елцин не качи архивите в Нета, сега глупостите щяха да секнат. Но те и сега са смехотворни. Путинистите лаят и цял свят им се смее. Цялата тази кампания е за вътрешна употреба.
Неверен извод и въпроси на 28.01.2020 в 19:57 на 28.01.2020 в 20:55
Въпросите Ви имат известно основание, но само доколкото командващите посочените флотове и окръзи не са разполагали с пълните разузнавателни данни и преди всичко с многоходовите военнополитически комбинации, предшестващи войната - с тях е разполагал само Сталин и най-верните му хора от обкръжението. Точно това е феноменалното на приложената методологема в статията: за да видиш стратегически, трябва да разполагаш с подредбата на целия пъзел за години напред, а не само да се взираш в частите му в ония юнски дни и нощи и да отговаряш за текущите тактически подредби. Сталин не напада (това е мит), напада винаги Западът, защото изразява изцяло експанзионистичната сила в историята, каквато е капитализмът. В статията е казано: съветската стратегия е отбранителна и е лъжа това, което се тиражира от англичаните чрез предателя Резун, за да бъде направена пледоарията им удобна. Сталин избира от три злини евентуално рисково най-печелившата за СССР. Но в условията на височайша секретност, въпреки желязната военна дисциплина, пред лицето на надвисналата рационална нужда да се действа предсказуемо, виждаме, че дисциплината тук-там се е пропукала в името на конюнктурни цели. (Та не последваха ли критики в този дух спрямо Путин и заради пасивистката му стратегия в Донбас, продължаваща и до днес?) Важното е че генералната стратегия е сработила, и в крайна сметка е донесла победата. Който се възмущава от многото жертви, да обясни как би достигнал до победа с малко жертви при ония конкретни обстоятелства, а не да ми излиза с клиширана пропаганда и омраза. Все пак, това е фактуален анализ на предвоенна и военна реалност, това не е поезия.
Лазар Кузев на 28.01.2020 в 21:01
За "великия" Йосиф Джугашвили е ясно: най - големият деспот в човешката история. Нека да видим сега нещата от другата страна: 1. Освен за милиони човешки смърти хитлеристите, допринесоха за това, макар и пряко волята им, цяла Източна Европа да попадне в лапите на "бащата на народите". И това вече ни касае, нас българите, пряко.Вижте как и до днес колко бавно отшумява болшевикоидното мислене и поведение у огромен брой наши съграждани, някои от тях иначе много образовани.Това е много печално. 2. Хитлеристите допринесоха, пак пряко волята си, и за това САЩ да станат силата с най - голямо влияние в разруинена от ВСВ Европа /планът "Маршал" е само началото/, а по - късно, та и до днес - неин опекун. Това не е само печално - то е унизително за самата Европа, която е люпилня и люлка на най- високата човешка култура - на най - великите математици, на най - великите мислители, на най - великите научни умове, на най-големите социални завоевания на ДЕЙСТВИТЕЛНО трудовите хора и т.н и т.н. САЩ обират огромна част от най - качествените европейски създатели на блага и с тази ПРИВЛЕЧЕНА сила/а също - и от други части на света/ упражняват безсрамната си хегемония. Колкото до победата на "великия" стратег, мисля, че решаващ фактор за това е географския: империята е на територия повече от два пъти по - голяма от цяла Европа.Това дава възможност промишления и продоволствен тил да бъдат изнесени на разстояние недостижимо за тогавашната немска авиация.Какъвто и ще да е героизъм - автентичен и/или принуден от болшевишки терор /например от СМЕРШ/ не би могъл да спре немската военна машина, ако империята се рапростираше само на територия, колкото на една , или на две, или дори - на три Франции. Обикнове този фактор се подценява или съвсем съзнателно се пропуска при възхвалите на победата.
защо руснаците не отварят техните архиви на 28.01.2020 в 21:02
Защото не са ексхибиционисти в историята, пазят си ги като коз - както се видя тия дни, срещу наглата Полша едно своевременно изваждане на бял свят на архивен документ върши чудесна работа. Полячетата веднага позеленяха от безсилна злоба и почнаха да попържат несвързано. Та така: всяко нещо, когато му дойде времето. Информацията е оръжие, архивните данни също; а войната на Запада срещу Русия, уви, засега е вечна.
Мильо Лудия на 28.01.2020 в 21:07
На човек, който е страдал от липсата на банани при соца много трудно може да му се обясни какво всъщност се е случило през ВСВ. Няма да те разбере, а няма смисъл да си губите времето с такива.
от автора на поста на 28.01.2020 в 20:55 на 28.01.2020 в 21:11
Пропуснах да изтъкна, че не съм Гергин Гергинов. Подчертавам го, за да не създавам впечатления, че изземвам интерпретативни правомощия от автора на статията. но нямам съмнения, че авторът на статията би отговорил горе-долу в тоя дух, в който писах аз.
Quest на 28.01.2020 в 21:27
Цялата тази нова хипотеза, която родният капар възпроизвежда като папагал от писанията на руски другари е от абсурдна по-абсурдна "ние знаехме всичко за това кога и как ще ни нападнат но си траехме нарочно за не ни изкарат лоши та те да ни нападнат първи, а ние да ги изтощим физически и накрая да ги тръшнем' и има за цел да накара светът да престане да се смее на руснаците, които се оказаха в ролятна на излъганите камилчета тръгнали да завладяват целя свят а накрая препънати от хитлеристките другарчета.
Лазар Кузев на 28.01.2020 в 21:33
На 28.01.2020 в 20:39 Страхотен аргумент, ама "логия" са и френологията, хирологията, астрологията и т. н. псевдо - науки.Та, случайно се сещам за Карл Попър и демаркационните критерии за научност. За Ваше съжаление, психопогията не удовлетворява тези критерии. Колкото до останалата част от писанието Ви - не откривам РАЦИОНАЛНА връзка между него и това, което аз съм написал. Но, с това не искам да кажа да не продължавате в същия дух.Напротив - дерзайте - изобщо не ми пречите. Приятна вечер.
Лазар Кузев на 28.01.2020 в 21:33 на 28.01.2020 в 22:05
Хаха, методологична грешка е безпринципното критериално смесване на "логичност" и "ненаучност". Това, че един вид познание не е наука все още не означава, че списващият или говорещият в дадената му област не се изразява логично. Научната рационалност не е равна на самата рационалност, а само нейна исторически възникнала форма. Няма нелогично мислене изобщо, всяко мислене е логично, но евентуално допускащо грешки от формално естество, които могат да бъдат конкретно посочени. Но грешките от формално естество не са психологически, т.е. свързани със съдържанието на интерпретацията. Най-общо можем да ги разделим на: дедуктивни, индуктивни, аргументативни.
Не му е силната страна на 28.01.2020 в 22:12
При Елцин архивите бяха отворени и който искА ровичкаше на воля. Точно затова сериозните западни историци спряха да пишат небивалици за ГУЛАГ,а работата се пое от пишман либерастни мюрета,при това повечето от Русия. До Елцин събитията от 1941г. тънеха в мъгла и тайна и се пишеха само поръчковите небивалици на Хрушчов. Основната мантра беше "За всичко е виновен Сталин",все едно,че Хрушчов няма нищо общо с чистките и разгромните загуби на Червената армия при Киев през 1941г. и при Харков през 1942г. Имало директива от 18 юни 1941г. ама видите ли никъде по всички военни,окръзи,флотове и ВВС черно на бяло не била запазена. Възможна е и такава опция,но тя само подсказва,че в Червената армия е имало саботаж и ,че въпреки чистките в армията е имало протежета на Троцки на високи постове. Темата за евентуален заговор на маршалите е отделен много обемен въпрос,но е факт ,че вече се пише много и по нея и много историци считат,че заговор на Тухачевски и още няколко маршали е имало. Дори да е имало директива от 18 юни тя не решава почти нищо,защото Вермахтът е мобилизирал и се съсредоточавал към СССР половин година. Червената армия за 3 дни не може да направи кой знае какво,защото такава огромна машина не се задвижва току-така,а немците са се били готвили вече доста време. Освен това в спомените си народният комисар на военноморските сили адмирал Николай Кузнецов пише,че той по своя инициатива и на свой риск привежда флота на 18-19 юни в готовност №2,а на 21 юни в готовност №1. Изрично подчертава,че ако войната не е започнала е знаел,че най-малкото го очаква военен съд и евентуално разстрел. Събитията от лятото и есента на 1941г. са обективното доказателство,че Червената армия въобще не е била готова за сблъсък със Вермахта. До м.декември 1941г. Червената армия губи 8 500 000 души - убити,ранени,пленени,изчезнали безследно и дезертирали. Само пленените са 3 900 000. На практика довоенната Червена армия през 1941г е унищожена. Само при Киев в плен попадат 500 000 души,а обкръженията от по 50 000-100 000 души са поне 10-15 броя. Полковникът,доцент е подготвен по военнотехническите въпроси и съм чел много компетентни статии от него. Тук обаче навлиза в стратегията и политиката и това не му е силна област,нищо,че перфектно е изброил по часове и дни първите дни на войната.
излъганите камилчета тръгнали да завладяват целя свят на 28.01.2020 в 22:12
Quest на 28.01.2020 в 21:27 , тая опорна точка не работи, изтърка се вече. Малко по горе казах, удобна е към момента за прецаканата англосаксонска страна, но не е вярна. Би й се искало на англосаксонската страна Сталин да беше се провалил в стратегията - и тогава не просто Хитлер, но целият Запад колективно щеше да унищожи Съветския съюз. Обаче капанът им не щракна, Сталин ги надхитри и им провали коварните сатанински планове. Така и днес Путин ги прави луди и несъстоятелни, всичко започна в един хубав февруарски ден на 2007, Мюнхен, когато в лицето им заяви, че ще се наложи да живеят според заработеното. И оттогава световният паразит хвърля двойни средства и усилия да очерня и Русия, и нейните могъщи военачалници. Обаче всуе се морят!
ни знам кой пръв ие нападнал на 28.01.2020 в 22:24
ама най.ма кефи кат са заклучвале исесувтси за къртечницити и тее са КУСИЛЕ рашане дукат са натрупа къмара ут трупуви връз дулуту, и тугава излиза идин с лупата и УТРИВА ут трупуви и посли ХАНС прай НОВА КЪМАРА и така нътаттък ФАФАФАФФАФА ох шса надрискам ут смех
Стратег на 28.01.2020 в 22:47
Статията е дълбоко скарана със военната стратегия и фактите от първите 2-3 седмици от войната. Политико стратегическите фантазии на автора са за наивници.
anonimen robot на 28.01.2020 в 23:44
Dosta specimeni tuk mrazqt Rusia, no zashto mrazqt Bylgariq? Inache documenti, fakti - docenta i Stalin I Churchill I Roosvelt da vyzkresi - specimena si e specimen...
Една Българка на 29.01.2020 в 02:27
Относно"глупавите, наивните и полезните идиоти", както ги наричал Сталин - а вие сигурно сте негов набор, - по-добре да са такива хората, отколкото фашизирани масови убийци. Вие къде скрихте партийната си книжка? Скоро ще ви потрябва точно защото такива като вас са сателитите, доносниците, предателите и всякаква друга паплач.Бяхте най-верните на вашата партия БКП, а сега сте най-отявлените лайномети.
Българко, земи се лекувай, на 29.01.2020 в 11:59
ако не става с лечение - ходи да ти баят. И не занимавай хората с комунистическата ти фашизоидна пропаганда. За какви `фашизоидни масови убийци` става дума? Статистиката говори повече от всички български и съветски военни издателства. Но това е за хора, които могат да мислят. ФАКТА, че Сталин е най-масовия убиец на миналия век не се отрича вече от никого и даже апологетите на Путин мълчат по въпроса. Изби милиони с Голодомора си, изби милиони в ГУЛАГ, хората в Русия и до днес не смеят да критикуват в интернет КГБистите на Путин, както по целия свят се коментират и плюят западните политици. Съсипахте Източна Европа, съсипахте балтийските държави уморихте от глад Украйна, сега пак се натискате да давате акъл и да говорите за лошия фашизъм. НЯМА ДА ВИ СЕ ПОЛУЧИ. Първо погледнете гредата в собственото си око и после сламката в очите на другите. И сложи една снимка на Сталин над кревата си и му се моли преди лягане. Ще те облекчи.
Не предполагал размера на 29.01.2020 в 12:31
Тая прословута директива от 18 юни 1941г. никъде документално не е потвърдена. Спомените на адмирал Кузнецов са написани доста време след свалянето на Хрушчов и негласното спиране от Брежнив на очернянето на Сталин. Чел съм спомените на Жуков и от тях се вижда,че след като е назначен за началник на ГЩ в началото на 1941г. към 15 май внася да одобрение план за отразяване агресията на Германия в който са предложени все мерки по скрита мобилизация,скрито развръщана на войските,разсредоточаване на запасите еи боерипасите,извеждане на авиацията на полеви летища...... Планът не е одобрен,не влиза в сила и местата за подписи се вижда,че са празни. Това е наличен и проверим документ. Жуков е продължил да досажда на Сталин да се вземат превантивни мерки,но Сталин постоянно го е отрязвал. Другите висши военни ги е било страх да дърпат Сталин за шинела. А Жуков тогава даже още не е станал маршал. С триста зора според спомените му накрая го убеждава малко след полунощ на 21 юни да се пусне Директива №1, но вече е късно. Спомените си Жуков е писал доста след като е репресиран от Хрушчов и ако е знаел,че Хрушчов е прикривал и унищожавал документи е щял да го напише. Със и без 18 юни 1941г. Червената армия не е била подготвена за война с немците - нито като адекватна бойна подготовка,нито като щабна подготовка,нито по техническа въоръженост и наситеност,нито като ефективно материално-техническо снабдяване - много хвалипръцковщина,тупане в гърдите и много пропаганден въздух под налягане. Сталин е бил наясно ,че не е готов за война,но и той непредполагал размера на неподготвеността на армията.
Нищо за учудване на 29.01.2020 в 12:47
Ееее.. то от времената на Хрушча Сталин постоянно се демонизираше и се повтаряше мантрата му "за всичко е виновен Сталин". Чак сега тая мантра на Хрушча започна да получава пробойни. Ако погледнем днес кой вие срещу Сталин всичко става ясно - вият като койоти хазарските евреи и ......нацистите. Има ли тогава нещо за учудване ,че днес Украйна се управлява от съюз на нацисти с евреи ?
Една Българка на 29.01.2020 в 18:09
Излекуването на цялото човечество ще настъпи, когато фашистите бъдат забравени. Нямам нужда от баене. Яж банана, който ти е липсвал. А твоят човек Хитлер наистина е масов убиец. ЧЕТИ, ЧЕТИ, ЧЕТИ, ако знаеш буквите, разбира се. Спирам да общувам с илитерати. Научи правописа, няма ти го пълния член. Общувай с хората на ВИ, иначе ти личи колко си чел и учил. И къде.
Българко, на 29.01.2020 в 19:08
Цялата ви комунистическа пасмина беше събрана измежду най-големия боклук, който можа да роди българския народ. Вместо да повтаряш като папагал кой какво да чете, погледни историята на мизерната ви партия. Първо боготворяха Сталин, после го изхвърлиха от Мавзолея, а след това го изхвърлиха на боклука. И с това признаха от кумова срама за пред света какъв престъпник и боклук е бил. Следовниците му обаче си бяха същите динозаври като него. Те бяха престъпници от най-висша класа - не спираха с избиването и геноцида към народите, които управляваха. Нито Живков, нито друг от колегите му в `лагера на мира, социализЪма и демокрацията` или някой от техните господари от Кремъл, нямаха достойнството или себеуважението на японските или нацистките военнопрестъпници. Никой от тях не си направи харакири, не се отрови, нито си тегли куршума. Напротив - всички те смениха чорбаджиите си и им служиха с още по-голяма сервилност и настървеност. И ако всичко това предизвиква уважение в преклонение в теб - това си е твой проблем.
... на 30.01.2020 в 15:03
уводът кърти мивси
Отрицателният подбор на 30.01.2020 в 18:30
Съществува и в този сайт. Нагледен пример са последните три коментара от: 30.01.2020 в 15:03; 29.01.2020 в 19:08; 29.01.2020 в 18:09; както и жалките коментари от 29.01.2020 в 11:59 и 29.01.2020 в 02:27 . В същото време беше изтрит съществен коментар, който обясняваше причинно-следствените връзки в резултат на директивата на Сталин от 18.06.1941 г., нейното неизпълнение от Западния и Югозападния военни окръзи (докато Балтийският особен военен окръг, Одеският военен окръг и Балтийският и Черноморският флот на СССР я изпълняват. Защо е този отрицателен подбор по темата? Този сайт на хрушчовисти и на троцкисти ли е?
Ами Хрушча си е шемет на 30.01.2020 в 19:28
Ами Хрушча дефакто уж ,че реабилитирал Ленин ,реабилитира и Троцки и износа на революция по света. По времето на Хрушча се интезифицира износа на революции къде ли не по света,а най-голямата авантюра беше Караибската криза през 1962г. Тогава се сблъскаха челно американският глобализъм и износ на демокрация и съветският интернационализъм и износ на революция и за една бройка едва не запалиха Трета световна война. И двете дивотии са по същество социално инженерство,натрапвано на народите без то да е поискано от тия същи народи. При Горби и Елцин съветските интернационалисти уж се разбраха с американските глобалисти да заровят томахавхите и дружно да се прегъртнат и да строят демокрацията,тоест дружно да изнасят демокрацията по света. Ееее.... от Майданите и Арабските пролети се видя,че тая работа е нефелна,като предишните износи на революции. А руснаците макар и бавно прогледнаха,че на т.н. Запад въобще не му е проблем социализмът, а му трябват богатствата на Русия и въобще руснаците и славяните им пречат,пречат им и китайците,и виетнамците,и кубинцити и всеки народ решил да се еманципира от демокрацията. Тееее.... в Запада вече си имат повече социализъм от едновремешния СССР - това,което Ленин и Троцки практикуваха в Съветска Русия относно общия котел,хрантутенето на паразити,семейството,децата,педерастите и лезбийките,християнството, политкоректността,словото на омразата,Павликморозовщината......,западняците отдавна настигнаха и надминаха.
ДИАЛОГ на 31.01.2020 в 13:30
АКО не беше Сталин, и вас нямаше да ви има сега. :)
Тома Неверни на 31.01.2020 в 14:20
Спомних си една стара хохма: Паметник на Сталин ще издигнат безпартийните защото е избил най-много комунисти.
Сталин само носи коруба на болшевик на 31.01.2020 в 18:03
Реално Сталин е поразредил местната и международнота шайка на Ленин и Троцки от революционни социални инженери. Сталин никога не искал износ на революция. Болшевизмът за него е корубата за възстановяване и укрепване на руската държава,а и никой не го е оставял свободен да мисли за световната революция защото едвам е спасил Русия от гибел.
Рубладжийче на 03.02.2020 в 11:05
Дачков, пак получи порция копейки и тиражираш московските измислици
То и сега инженерството се повтаря на 03.02.2020 в 11:58
Сталин е изтребил много евреи,но е имало защо. И ги е требил избирателно. И не само евреи.Сталин никога нищо лошо не е казал срещу евреите,като етнос. Не ги е требил поголовно като Хитлер.Сталин е изтребил всички откачалки бълнуващи за световна революция - еврейски и нееврейски,тоест социалните инженери. Западът трябва да му стори паметник. За това,че болшинството световни революционери са били евреи ,не е вина на Сталин. То и сега най-изявените глобалисти и либерасти пак са евреи.
Доцентее на 04.02.2020 в 01:05
Ае професоре, да беше обелил некоя дума за пакта Рибентроп-Молотов от 23.08.1939. Без него разказът малко “непълен” ми се вижда, да не ползвам друга дума. Аман от доценти и професори на ДС в тая Бълхария ЕЙ!
А фактите на 04.08.2020 в 11:40
Датите и сухите факти достатъчно добре говорят.

Напиши коментар