Необходими са промени в Наказателно-процесуалния кодекс за ограничаване ненужния формализъм на съдилищата без да се отслабват гаранциите за правата на участниците в наказателното производство. Това е една от основните препоръки от гражданския мониторинг „Дела за корупция в съдебната власт“, осъществен от Юридическия екип на Института за модерна политика (ИМП).
ИМП с граждански мониторинг на дела срещу магистрати: Има съмнения за "съдийски чадър"

 

В доклада се посочва, че в съдебната фаза ефективността се занижава значително поради ненужен и прекомeрен формализъм. Този проблем беше отбелязан в критичен план и в Независимия анализ на прокуратурата, извършен от европейски прокурори, така и в доклада на ЕК занапредъка на България по Механизмa за сътрудничество и проверка  от януари 2017 г. В доклада на ИМП са посочени конкретни примери от дела, чието развитие създава впечатление за „съдийски чадър“ върху магистрати – напр. делата срещу видинската съдийка Анелия Рашева, съдията от Районен съд-Раднево Евелин Драганов, следователката от Варна Илияна Асенова и др.

През последните месеци има значително активизиране на дейността на органите на досъдебното производство, се констатира в доклада от гражданския мониторинг. Нараства и броят на делата за корупция срещу магистрати (съдии, прокурори, следователи), което е индикация, че е налице системен подход в антикорупционните усилия, а не кампанийно фокусиране само върху изпълнителната и местната власт.

В доклада е направено сравнение на данните за образувани досъдебни производства срещу магистрати в периода 2013-2016 г.Прави впечатление, че през 2013 г. няма образувани досъдебни производства срещу магистрати, разследващи органи, служители от МВР и ДАНС. През 2014 г. в Софийска градска прокуратура са образувани 15 досъдебни производства срещу магистрати. През 2015 г. в Софийската градска прокуратура са образувани 22 досъдебни производства срещу магистрати, а през първите месеци на 2016 г. – 13 производства.

 

Общият брой на внесените обвинителни актове в съда за корупционни престъпления нараства значително от 168 през 2013 г. на 485 през 2015 г.

 

 

 

 

 

Още от категорията

Напиши коментар