Няма нищо лошо да се търси българският дух, да се олицетворява чрез исторически знаци и фигури. Народите, както и хората, си имат душа и трябва да се грижат за нейната хигиена. Но култът към Боян Магесника, г-н Борисов, не е преклонение пред народния (националния) дух, а израз на презрение към него.
Боян Магесника и Началника на Борисов

 

Г-н Борисов,

Понеже често вдигате очи към „Началника“ и се осенявате с кръстното знамение (кръстите се) и понеже рано или късно ще се сетят да обвинят Вас за паметника на Боян Мага в управлявания от ГЕРБ град Бургас, бързам да споделя някои неща, за които Вие, погълнат от държавните дела, надали имате време да направите справка.

 

В Бургас, до паркинга на морската гара, се появи бронзова пластика на прерязан през диафрагмата човек, окован с вериги и от чийто тил израства вълча муцуна. Това било „паметник“ на Боян Мага.

 

Кой е Боян Мага? Няма значение дали всичко в биографията му е вярно, то даже е по-скоро легенда, отколкото биография. Има значение обаче, че Боян Магесника не остава без поклонници през вековете. Той е иконата на своеволието, богоборчеството и ереста – все причини за трагичната историческа съдба на България.

 

Деецът на ВМРО и масон Васил Пундев в книгата си „Боян Магьосникът“ от 1923 казва: „Споменът за него е някаква скъпа национална тайна и гордост; образът му – през далечините на десет века излъчва обилни внушения, в неопределимостта на които е непоколебим у нас един почти мистичен респект. В тях трепти смътно досещане за недостижима в своята забуленост загадка“.

 

Княз Вениамин (Баян, Боян) е брат на св. Цар Петър – кандидатът за небесен покровител на българите, изместен по Божията воля от св. Иван Рилски. Каква ирония в манихейско-богомилски дух: двама братя: единият украшение на Църквата, другият – богоборец и антихрист. Цар Симеон I (893–927), син на св. Цар Борис-Михаил и брат на размирния Расате, е имал два брака, четирима сина, от които Вениамин е най-малкият, и няколко дъщери. За Вениамин (Боян), отдаден на скука и окултни занимания поради династична безперспективност, историческите данни са не повече от тези за великия архитект Хирам Абиф. Легендата тръгва от свидетелството на лангобардския епископ Лиутпранд: „Симеон имал двама сина, единият на име Баян, а другият – по име Петър, който и сега е жив и властно царува над българите. Баян, разказват, дотолкова бил изучил магията, че внезапно могъл да се превръща от човек на вълк и на всякакъв друг звяр“. Магията никога не е спирала да вълнува умовете на „висшите“, на „избраните“ и така тръгва митът за Боят Магесника, който мит, хубаво е да се знае, г-н Борисов, не е фолклорен, а литературен.

 

Също така е добре да отбележите, г-н Борисов, че образът на Боян Магесника се митологизира неслучайно през Възраждането, когато нуждата от национално самочувствие е крещяща. Тогава по особено екзотичен и романтичен начин, но и с голямо закъснение, у нас нахлува духът на 18 и 19 век с целия си култ към човешкото величие, с култа към индивида – венец на природа и мерило за всички неща. Духът на една нация трябва да е самобитен и уникален, за да може да се навира в мутрата на другите нации. За българите такъв дух е хунската старина – розети, колобри, конски опашки – чак до ден днешен.

Плеяда интелектуалци, г-н Борисов, представители на модерната българска интелигенция от европейски тип, занимават умовете си с Боян Магесника. Сред тях са Георги Раковски, Добри Войников, Стоян Михайловски, Пейо Яворов, Иван Грозев, Кирил Христов, Антон Страшимиров, Николай Райнов (има си хас!), Людмил Стоянов, Гео Милев, Теодор Траянов, Камен Зидаров, Иван Богданов, Георги Гроздев и др. Боян Магесника е идол не само на модернистите, но и на всякакви езотерици, окултисти, сатанисти, теософи, антропософи и изобщо „духовно просветлени свръхчовеци“. Образът му се радва на много, различни и коя от коя по-находчиви интерпретации (хвърлете едно око, г-н Борисов, върху книгата на проф. Светлана Стойчева „Боян Магесника. Изследване на литературния мит“, 2017 г.). С резултатите от романтичното търсене на „българския дух“ в лицето на Боян Магесника сякаш искаме да намажем с някакъв бързодействащ елей раните на историческите си падения. Боян Магесника е опит да се създаде мит, удовлетворяващ българския интелектуален и „духовен“ елит, мит, различен от непретенциозните митове на простия народ. Боян Магесника е нещо като Крали Марко за тарикати, за онези, които, за разлика от простолюдието, са наясно как точно стоят нещата с живота, вселената и всичко останало.

 

През втория етап на тоталитаризма, г-н Борисов, идеологията на режимите в Източния блок се обръща от пролетарски интернационализъм към класово-партиен национализъм. У нас се подновяват опитите да се възкреси споменът за носталгичното прабългарско минало с кожени гугли, остри скули и огнени степни очи. В този смисъл Боян Магесника се явява като приемник на безбожния си чичо Расате и далечен предтеча на Людмила Живкова, като изразител на нещо диво, езическо и бесовско, но пък самобитно; нещо, което ни дава тази идентичност, която носят Александър Велики и Гоце Делчев за жителите на Република Северна Македония.

 

Днес Боян Магесника е икона също така и за любителите на синкретичната култура „Ню ейдж“. Синкретизмът е логичен венец на цялата поредица култури на „световния елит“, обединен в колоритни „тайни“ общества. Към Боян Магесника прибягват всякакви хора, които искат да изживеят своето духовно превъзходство над плебса, над безпросветната тълпа. Но за Вас, г-н Борисов, в качеството Ви на държавник, Боян Магесника трябва да е поучителен най-вече като изобретател на богомилството, какъвто (според мен неоснователно) го изкарват, защото там отношението на „просветлените“ към държавните институции е най-отчетливо. Богомилите бяха много удобни за тоталитарната пропаганда по две причини: 1.) обявиха ги за предтечи на класовата борба, първото в света антифеодално движение, борци срещу експлоататорската държава, и 2.) уникално българско явление, единствено по рода си, с което сме длъжни да се гордеем. Странно, защото богомилите са анархисти, отхвърлят държавата и институциите, те биха отхвърлили и тоталитарната държава, която за своите пропагандни нужди се мъчеше да ги развее като знаме. Може би спойката, която свързва богомилството с тоталитаризма е не отношението към държавната власт, а неистовата омраза към Христовата Църква.

 

Понеже, г-н Борисов, често вдигате очи към „Началника“, полезно е да знаете какво представлява учението на богомилите (ако вече знаете, моля, не четете нататък, може би само последните едно-две изречения). За богомилите Бог не е „вседържител, творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо“, както се изповядва в Символа на вярата, който всеки християнин приема като лична клетва, когато се кръщава. За богомилите творец на творението, включително и на човека, е сатаната. В това няма нищо оригинално. Богомилите не са нещо ново, не са нещо „уникално българско“. Те са типични дуалисти, наследници на зороастрийци, гностици, манихейци и павликяни, предтечи на катари и албигойци, които приемат, че доброто и злото са две равностойни начала на битието (за християнството не са, защото доброто е същност, а злото – привнесено временно състояние). Богомилите изповядват, че първородният син на Бог е сатаната, а Христос е втори след него. Дяволът е сътворил битието, включително и човека. От Бога е само душата, която е длъжна да отхвърли всичко дяволско, начело с царя и патриарха, държавата и законите. Светът, като сатанинско творение, трябва да бъде мразен и саботиран. Съзирате ли зародиша на анархистите, г-н Борисов? Същите анархисти, от които през XIX се родиха добре познатите ни комунисти – процес, гениално описан от Достоевски в романа „Бесове“. Ето ги богомилите, ето я националната ни гордост! Освен всичко останало, богомилите със своята антицърковност, иконоборството и дуализма си, се оказаха най-благодатната почва за проникването на исляма на Балканите чак до Адриатическо море.

 

Няма нищо лошо да се търси българският дух, да се олицетворява чрез исторически знаци и фигури. Народите, както и хората, си имат душа и трябва да се грижат за нейната хигиена. Но култът към Боян Магесника, г-н Борисов, не е преклонение пред народния (националния) дух, а израз на презрение към него. Величието на „висшите“ не минава през презрение към „низшите“. За да се доближи до „тия Свои най-малки братя“ (Мат. 25:40), Бог извърши кèносис, смали се. Не остана на немислимата висота на бòжеството Си. А всички ние, които се перчим с въображаемото си превъзходство, сме джуджета.

 

Така че един паметник на Боян Мага, па бил той и на паркинга на морската гара в Бургас, е паметник на антидържавността, г-н Борисов, на антицърковността и на антихристиянството. Обида и предизвикателство към Вашия „Началник“. С което се надявам да съм Ви бил полезен или поне забавен. Освен това мисля, че Картаген трябва да бъде разрушен.

 

Източник: "Труд"

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

Христос воскресе!

Христос воскресе!

Още веднъж ни беше съдено да доживеем този празник на празниците и тъ...

36 коментар/a

Христо на 20.02.2021 в 19:27
виждам, че беснуването под статията е започнало....богамолитие са еретици и богохулници...това е якно на всеки християнин. Л.Живкова и откачалките около нея, в жалкия си опит да представят България като страна с богата духовна култура възродиха тая гнусна ерес. След 89г. всички безработни комсомолки и дружинни ръководителки го удариха на мистицизъм и езотерика. А забравиха, че България е преди всичко стълб на християнството и мост между елините и така наречените славяни... ..Случи се, че в годините на правоверния цар Петър в българската земя се появи поп по име Богомил – по-вярно е да се нарече Богунемил. Той пръв почна да проповядва ерес по българската земя. Лъжеучението му ще изложим по-нататък. ....
биогноза на 20.02.2021 в 20:03
Да, очаквахме да ни изтриете. На модератора очевидно му е по-мила фарисейщината, отколкото свободният аргументиран дебат под темата...
Верно бе, на 20.02.2021 в 20:18
Яко триене е настанало. "На ангро" - първите 5-6 коментара са аут. А този на Хелеборус беше много стойностен. Жалко! Ето така си проличават истинските интернационалисти /наричани днес - глобалисти/.
Христо на 20.02.2021 в 20:21
Повтарянето на мантрите от честването на 1300г. България и лудата Вачкова, не прави една лъжа истина...катедрали, одежди...дрън дрън Обикновенно немощтните умове се хващат на такива ереси...и докато улавянето в тази ерес можем да оправдаем със слабоумие, то упорството в нея вече е грях и богохулство
волк на 20.02.2021 в 20:29
Като не ви е страх от немощни умове, що триете постове на хора, които са доказали, че умеят да се аргументират? И изобщо, откога стана политика на сайта да възражда инквизицията чрез цензура, вижте в кой век живеем, ами закрийте форума тогава, защо само дразните хората, използващи форума за обмен на мисли и взаимно обогатяване?!
Христо на 20.02.2021 в 20:43
Лазарова е именно от кохортичката на лелките "езотерички" (разбира се, с богато партийно минало). С една дума тюрлю -гювеч. Професорчето по кино -Д.Попхристов е другия луд съблазняващ слабоумните с измишльотини за богомилите...в общи линии има една плеяда шарлатани, които богато се самоцитират или си цитират един на друг глупостите си. Дават един наукоподобен вид на писаниците си, а за съжаление глупците кълват...такъв е живота
Христо на 20.02.2021 в 20:56
Богомилството не нищо ново. В основата си-манихейска ерес. Арменецът Мани, повлиян от дуализма на персите (по- специално зурванизма) започва да проповядва за вечното съществуване на сатаната...и тн и тн...бл. Августин е бил под влияние ная ерес... Едва ли на форумните герои ще им интересно...важното е да се плюе по Христос и Църквата
Целта на Сулата и екип, на 20.02.2021 в 21:03
Ицко, много ясно я формулирахте. Издадохте се сами, "хаджи Хаджипенчовичи"! Е не стана! Ще чакаме, на брега на реката. Скоро ще е.
Още ми държи влага на 20.02.2021 в 21:20
Хайде стига сте ги хвалили тия богомили. Щерката на бай Тошо наистина си беше откачалка и неслучайно се беше побъркала да търси корена на дуалистичните учения и теософията по Индия. Всъщност дуализмът на манихеите е взет от индийските религии. От комунистическото време хвалбите на и за богомилите още ми държат влага. Били едва ли не предтечи на социализма,първите борци за социална справедливост - тия простотии се пишеха за тях при социализма. Манихеите,както и богомилите и следващите ги патарени и катари ненавиждат материалния свят защото бил творение на Дявола. Затова материята,в т.ч. и човешкото тяло,плътта трябва да бъде изтощени или чрез аскеза и отшелничество или чрез безучни и непрекъснати оргии. Богомилите подкопаха българската държавност,същото сториха в Босна,а по-късно и в Италия и особено във Франция. На Балканите православната църква беше много толерантна с тях и затова затриха българската държава,а в Босна понеже богомилите бяха държавна религия,просто преминаха вкупом на страната на турците и станаха мюсюлмани. Хайде холан от тия шашавели.
Христо на 20.02.2021 в 21:24
още чакаме на брега на реката...чакайте, чакайте..... "и портите адови няма да й надделеят"...
портите адови на 20.02.2021 в 21:29
Бързаш ли за там? Май да с "рабфагчето".
ице мамин, на 20.02.2021 в 21:35
Толкоз значи познаваш Писанието, това за кръщението с вода и огън е по думи на Христа, не от жалки протестанти. Протестантите впрочем нямат нищо общо с никакво огнено кръщение, това са си пак твои жалки фантасмагории, подобни на клеветите срещу богомилите и катарите.
Христо на 20.02.2021 в 21:39
....както кажеш..man!
та какво казва Църквата по тоя казус, защо в официозната византийска и римска църковна обредност липсва огнено кръщение? на 20.02.2021 в 21:39
Матей 3:11 - "Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Онзи, който идва след мен, е по-силен от мен, и на Него не съм достоен да поднеса сандалите. Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън".
Ице-е-е-е, на 20.02.2021 в 22:25
А за Ботев нещо да кажеш, ако изобщо си способен, де. Сигурно трябва преди това да си прочетеш "опорните точки", нали? И той ли е дуалист-манихеец, павликянин, еретик, богохулник, живковец и людмило-живковец, комунист, ченге, партиец? М? Чакай да не прекаля нещо - ти за Ботев изобщо чувал ли си? Чел ли си нещо от него? Ако не - извинявам се, че избързах.
Виктор на 20.02.2021 в 22:43
Бокича, поне не затвори църквите заради пландемията, КАКТО ГО НАПРАВИХА НА ВСЯКЪДЕ! Много силна постъпка, бих я нарекъл боговдъхновена. Изобличи болшинството ни "свещенослужители" като нищожества и слуги на лукавия, безобразно маскирани, надигнали расо за поставяне белега на звяра, и най вече слепи водачи! Така поне за истински вярващите в Господ Бог Исус Христос, се видя ясно знака на последните времена, който най сполучливо формулира Данте "Надежда всяка тука оставете"(ада е ,тук на земята) който си мисли обратното, е добре подплатен безобразник и слуга на антихриста и дребните страсти, добре подреден в световната матрица/номенклатура! Бойко успя с дръзновената си свинщина, да дискредитира цялото БПЦ и да ги разобличи като гадаринците, а мутрите като тяхното стадо свине, на която главната и първата е боговдъхновеният банкянски шопар! :)
Тук да не се събраха пациенти от Курило, на 20.02.2021 в 23:03
с малки неща, като знание и имена?
Като изключа наивността, на 21.02.2021 в 08:11
с която Сула подтиква Борисов да прочете книга, смятам, че темата, която обсъжда, е принципно важна и дори останалите неизтрити мнения във форума го показват. Тя става още по-значима поради днешното увлечение по "езотеризми", теософски и всякакви дуалистични гностични възгледи, които са в основата на "Ню Ейдж" и са деструктивни спрямо християнството. И са едно от духовните "оръжия" за установяване на "нов световен ред". От същия тип е и "Агни йога" на Рьорих - страстното увлечение на Л. Живкова. Дуализмът, възгледите за телесното като продукт на зло начало, противостои на християнския възглед за преображение и спасение на тялото, т. е. на цялостния човек. Но пък изглежда създава измамното самомнение на своите привърженици за някаква духовна "избраност", затова често се среща и охотно се споделя от хора, претендиращите за "елити".
темата е важна, обаче класификациите ви не са сериозни на 21.02.2021 в 08:32
Иоана 18:36 - "Иисус отговори: Моето царство не е от тоя свят: ако беше царството Ми от тоя свят, Моите слуги щяха да се борят, за да не бъда предаден на иудеите; но сега царството Ми не е оттук". Та как казвате Иисус Христос е говорил в полза на преодоления дуализъм на човешката и космическа природа? И защо веднага побързахте класифицирате богомили и катари като членове на Ню Ейдж? Това са си ваши класификации, нямащи нищо общо с истината.
темата е важна, обаче... на 21.02.2021 в 08:32 на 21.02.2021 в 08:49
Гностичните и дуалистични възгледи са се "отливали" в различни форми още от възникването на християнството - манихейството, богомилството и филиациите му при катари и албигойци са в собствената си историческа епоха, Ню Ейдж - в съвременната, но това не променя позицията за деструктивността им по отношение на християнството.
биогноза на 21.02.2021 в 08:59
"Дуализмът, възгледите за телесното като продукт на зло начало, противостои на християнския възглед за преображение и спасение на тялото, т. е. на цялостния човек." - Това ли е официозното църковно обвинение срещу еретиците? Ами много плитко е, липсва му гносис, няма саморефлексия. Цялостният човек е духовен човек, съборен субект, не просто съвкупност от две противостоящи си природи. Преобразяването и спасението на тялото е перманентна духовна обхода с поемане на лична отговорност да служиш на духа, а не на княза на тоя свят и падналата си природа. Въпросната възвисяваща събраност не остава компромисна спрямо падналия космос, а е дело на перманентно себесублимационно одухотворяване в Христа. Христос, изричайки горните думи, не ни е завещал царства в емпирични империи, това е грешен вектор, жалка посока. Преобразената емпирия не чака Спасители отвън, тя е дело на тук и сега, соларност, светоносност, отвоювана вечност. И разбира се, че световното е дело на дявола, защото подтиква към грешно, пасивно себеотразяване. Спасителят след Възкресението действа отвътре чрез всеки, който се обхожда с дух и истина. А след като духът действа отвътре навън, църковните посредници не са последна духовна инстанция, нито пък истината е резултат на аналитична адекватност. Тя е дело на диалектично производство, доколкото диалектичните синтези са самоотблъскване от наличното... само така впрочем и е възможно преобразяване - чрез включване на творческото, продуктивно въображение, а не само чрез пастирство на овчедушни.
.......................... на 21.02.2021 в 11:49
Същественото в случая е, че пластиката наистина е много грозна и едва ли хората в Бургас имат нужда от такова "изкуство" с вериги и вълчи глави. Добре ще е обществеността да поиска премахването на това чучело. Но авторът има бели полета по отношение на знанието.
(изтрито) Истината е в царя ни любим и в симеон-ХАСАН на 21.02.2021 в 12:26
В центъра стърчи една отвратителна, злокобна фигура, направена от цариста Георги Чапкънов. Ако не беше царист, този "велик" Чапа, никога нямаше да спечели конкурса с подобна мрачна и носеща нещастие за София фигура. .. Всичкото зло за България започна от идването на Мадридския Кретен. Симеон 2 е шедьовърът на Българското Пропадане, стореното от него е катастрофа за цялата ни История!
А, така! на 21.02.2021 в 22:50
Трийте. Трийте, щото .... след това леб може и да нема. За българите ще има, но за чужденците, говорещи някакъв български и налазили държавата ни .... не гарантирам. А от мен зависи. Не се шегувам. Ако са ви се изтрили гумичките от триене, ....имам. Ще ви дам, при това безплатно. Не се шегувам. Пари няма да харчите, щото така сте свикнали, за това ..... ще ви дам. Безплатно!
Христо на 22.02.2021 в 20:51
ИЗ „СИНОДИК, КОЙТО СЕ ЧЕТЕ В ПЪРВАТА НЕДЕЛЯ ОТ ПОСТА" 38 [45]. Понеже вселукавият наш враг разсея по цялата българска земя манихейската ерес, като я смеси с масалианската, на онези, които са основоположници на тази ерес, анатема, 39 [46]. [На] поп Богомил, който при Пе­тър, българския цар, възприе тази манихейска ерес и я разпространи в българ­ската земя, като прибави и това, че Христос Бог наш се е ро­дил от светата Богородица и приснодева Мария само привидно и привидно е бил разпънат, а възприетата плът я възнесъл и я оставил във въздуха, нему, на неговите минали и съществу­ващи понастоящем ученици, наречени апостоли, анатема. 40 [47]. И на всички, които поддържат тази ерес, на тех­ните обичаи, техните нощни събрания и тайнства и безполезно­то тяхно учение, както и на онези, които ходят с тях, анатема. 41 [48]. [На] онези, които се обичат с тях и в единодушие с тях ядат и пият и взимат дарове от тях като техни единомишленици, анатема. ...нищо лично...
Алекс по никое време на 23.02.2021 в 12:36
Човече, освен нервите, пази си и децата, че удар срещу Божий праведник се изплаща с набелязване до девето коляно. Остави ги тез анатеми и си гледай жалкия животец, молейки се Богу да ти отвори очите!
Drep de Kristne на 26.02.2021 в 12:36
Колко трябва да ти е промит мозъка, че да не може да се изразяваш сам а постоянно да цитираш нещо от някаква книжка?
Христо на 26.02.2021 в 17:05
момчета еретици...вие вземете да четете и да мислите, а не да фантазирате... и не мислете, че преди хиляда години, хората са били по-глупави от вас...конкретно, в случая личи, че е обратно.... приказките за промити мозъци си ги раздувайте в капищата, тайно, че ставате за смях...
Drep de Kristne на 26.02.2021 в 20:01
Ичко ти не се прави на ударен ми кажи може ли да мислиш самостоятелно? Ти изобщо еретик знаеш ли какво е? А Сатанист? А окултно? Ти вземи се образовай недей разчита само на това от книжката или каквото ти е казал пастор Джоузеф от USA или владиката от Сливен според "правата" ти вяра. Кво излиза че сатанистите са по единни от вас? Сатанист и толкова а при вас? Правослаени католици протестанти сектанти свидтелтели на Йехова (български бог нали? ) и незнам си още кви....
гумичката на 27.02.2021 в 17:53
Продължавате да триете. Оставяте посредственото, триете стойностното. Така направиха и с Иисуса, и с Бояна такива "вярващи" като вас. Но и да убивате, Словото възкресява, а не триенето му.
Helleborus на 02.03.2021 в 00:04
Да, странно си е да не те трият, като критикуваш която и да било държава, политик, партия, а изведнъж за една статуя да има такава чистка и на теми от история на религията. Явно критика на Православието е най-голямото табу тук. Но в крайна сметка на училище всички учат как покръстването през 9 век е наложено с кръв и убийства на български родове и дори човек да не знае, че те са били вече християни, пак трябва да му стане ясно, че не е апостолско християнство това, дето ще избива хора. Един прочит на евангелията, дори повърхностен, ще даде разликата между това как апостолите и последователите им са разпространявали християнството и как Византийците са наложили своята имперска власт над България с този "дружески" акт. Защото или това или война. Не намирам поводи за национална гордост в тези събития, но политиката е направила достатъчно, за да набие в главите на хората, че трябва да се радват по този въпрос. Да не говорим за измамата, че българите преди това са били езичници, точно пък българите ще се учат от византийци на вяра, дето стотици години сме им обучавали елините на точно същата вяра, цялата им елинистична култура и наука е възприета от древна Тракия.
007 на 07.03.2021 в 14:15
Чудесна, подкована, задълбочена статия на Иван Стамболов...но има нещо, което ме смущава. Които и да са били богомилите, колкото и да са били вредни за средновековната ни държава...каквато и да е връзката на Боян Мага с тях (той по-скоро изглежда като поувлякъл се в мистериите аристократ). Та богомилите били виновни за османското нашествие...не, това е спекула, гусин Стамболов! Виновна е Стафан Душановата империя, просъществувала 20 години. Когато този легендарен велможа подпалва Балканите, в стремежа си да завладее земи, които не може да удържи, непреодолимо разорявайки съпротивителните сили на народите тук срещу голямата опастност от юг, където пък немощните византийци са загубили всякакви позиции заради погромите на кръстоносците преди това. Верига от срамни събития, заради което всичките вкупом теглихме хомота 5 века, обеца да ни е! Та кое точно ме смути, Боян Мага по всичко личи, че не е ръсил стотици тонове бомби над цивилното население през ВСВ. Защо гусин Стамболов не се изока мощно против паметника на американските летци, свалени над Царство България, докато извършват геноцид? Да споменаваме ли Дрезден, атомните бомби над Япония?
Димов на 15.03.2021 в 12:48
Крайно време е да премахнат това скверно и вредно за народа и страната ни "нещо".
фарисейщина, отколкото свобода на 20.03.2021 в 12:51
На модератора очевидно му е по-мила фарисейщината, отколкото свободният аргументиран дебат под темата... Иоана 18:36 - "Иисус отговори: Моето царство не е от тоя свят: ако беше царството Ми от тоя свят, Моите слуги щяха да се борят, за да не бъда предаден на иудеите; но сега царството Ми не е оттук". Та как казвате Иисус Христос е говорил в полза на преодоления дуализъм на човешката и космическа природа?
веган на 30.03.2021 в 12:45
Богомилството е чистото християнство, просто при него няма църква, икони, анатема, мъчения и убийства в името на Бога. За съжаление папагалството е навсякъде-във верски работи, образование. медицина...Статията е така дълбоко невежа и канонично индоктринирана, че не си заслужава дочитането. Напомня ми за всички, защитили дисертация по темата защо Ван Гог си отрязва ухото. Това не отнема прекрасното от картините му, просто си изкарват хляба на негов гръб. Човек отговаря пред Бога за всяка своя дума, но това си е негов проблем също.
масонов на 30.03.2021 в 23:56
Критиката на богомилството само загрозява хубавата идея на статията. Пропуснат е един много важен момент - монтирането й от Свободното масонство в Бургас. С него трябва да се полемира, а не с Борисов, който е глупак.

Напиши коментар