Либералната демокрация се определя като политическа идеология и форма на управление, в която представителната демокрация действа съгласно принципите на либерализма, т.е. свободата и равенството пред закона. Според нея, в държавата трябва да цари политически плурализъм и да се провеждат избори между множество различаващи се политически партии. Необходимо е да има още разделение на властите, върховенство на закона в ежедневния живот (като част от т. нар. „отворено общество“), пазарна икономика с частна собственост и еднаква защита на политическите, гражданските и религиозните права и свободи на всички хора. Бихме казали – чудесна политическа платформа, поне на теория!
Либералните ценности, които "Демократична България" ни натрапва

Снимка: "Капитал"

 

В настоящият български парламент идеологията на либералната демокрация е най-силно припозната от учредената през 2018 г. партия „Демократична България“ (ДБ), определяща се като центристко-дясна коалиция, съставена от политическите партии „Да, България!“, „Демократи за силна България“ (ДСБ) и „Зелено движение“. В своя манифест обединението излага основните си цели, сред които са да бъде алтернатива на установения от ГЕРБ, БСП и ДПС корупционен модел на управление и да затвърди демократичните ценности и евроатлантическия избор на България, за да могат младите хора и бъдещите поколения на България да градят живота си в свободно и демократично общество.[1] 

 

Понеже ДБ си е поставила амбициозната цел да пренесе демократичните евро-атлантически ценности в българското образование и общество в тази статия ще се спрем на някои особено тревожни проблеми, които се очертават напоследък пред младите хора в западните либерални демокрации. Ще проследим дали този нов образователен модел, който решително отхвърля християнските ценности като остарели и ретроградни, действително е научен, за какъвто се представя, и какви са неговите последици върху обществото и бъдещите поколения на една държава.

 

Преди две години, в откритото писмо до лидера Христо Иванов, бившият член на Националния съвет на партията Любомир Авдийжски оповести решението си да напусне редиците на ДБ (тогава „Да, България“) поради решителната ѝ поддръжка за Истанбулската конвенция и ценностите на ЛТБТ-общността. В края на писмото се казва следното: 

 

„Сега, ден след като излизаш с позиция в подкрепа на "Прайд 2019", аз виждам, че балансът отдавна е загубен. Сам разбираш, че позицията ти във Фейсбук, макар и умишлено да избягва термините "подкрепям" или "подкрепям исканията", се разбира и има стойността именно на подкрепа за каузата на LGBT общността, изразяваща се във въвеждане на еднополови бракове в България и полова самоопределеност (Gender Identity).

 

Христо, бракът е съюз между един мъж и една жена, а половете са само два. Не знам дали има нужда да казвам това именно на теб.“[2]

 

Толкова ли е опасна подкрепата за ЛГБТ-движението, та Любомир Авдийжски я посочва като единствената причина да напусне „Демократична България“? По-надолу ще разберем!

 

1. Как се появява джендър-теорията (най-модерното съвременно „оръжие“ на ЛГБТ-активистите) и каква е нейната научна стойност?

 

Някъде от времето на Просвещението (края на XVII век) Западният свят все по-дълбоко изпада под влиянието на атеистично насочения хуманизъм, а по-късно (средата на XX век) – и на радикалния феминизъм. Тоест повече от 300 години в него тече повсеместна деконструкция на християнските морални и нравствени ценности, водеща до ситуация, при която днес вече не е възможно да се разграничи „добро“ от „зло“, „здраво и нормално“ от „болно, извратено и перверзно“. И за да не решат читателите, че умишлено злословим и преувеличаваме случващото се в „прекрасния нов свят“, за който народите от бившия социалистически лагер толкова дълго бленувахме, директно ще дадем думата на автори и публикации, които могат да ни разкажат от първа ръка за развоя на събитията в тези държави.

 

В своята книга „Глобалната сексуална революция” немската социоложка Габриеле Куби проследява по какъв начин феминизмът, в крайните си форми, преминава към т. нар. джендър-идеология, а по-нататък нещата се израждат във (все още „розов“!) тоталитаризъм и диктатура. Ето как тя описва този процес: 

 

„Те (радикалните феминистки) заявиха, че ще извоюват още повече „равноправие” за жените. В действителност обаче те воюваха срещу брака, срещу семейството, срещу детето, срещу жената като майка, за пълната дерегулация на сексуалността. … Те воюваха за преобразуване на обществото, което окончателно ще го освободи от ненормалността (разбирай „християнските стандарти“ – б.а. В.В.), „деконструирайки” полярната полова идентичност на мъжа и жената и „принудителната хетеросексуалност”.

 

Унищожаване на свободата в името на свободата

 

През последните 40 години тези ценностни представи, обичаи и закони (наследени от християнството) бяха демонтирани. В западните култури на благополучието това се случи първо чрез разбунтувалите се студенти. Днес това е културно-революционният дневен ред на властовите елити на тази планета. От началото на 70-те години едно могъщо лоби се бори с помощта на ООН, ЕС и медиите за промяна на ценностния ред.

 

Целта е абсолютна свобода, откъсната от всякаква естествена и морална граница, която разбира човека като „гол” индивид. За една такава абсолютна свобода, която иска да се освободи и от „диктатурата на природата”, всяка естествено ограничение е пречка и трябва да бъде отстранено.

 

Следователно за така разбираната свобода няма „добро” и „зло”, няма нормативност. Конкретните средства на тази борба са деконструкцията на биполярната сексуалност, промяната на социалните норми и позиции на населението, особено на младежта, пълната юридическа равнопоставеност на хомосексуалните партньорства с брака, та чак до социалното изключване и законовото криминализиране на съпротивата…

 

Който днес в политическото, академичното, медийното и дори в църковното пространство изкаже основания за това, че сексуалният акт е част единствено от брачната връзка между мъж и жена и трябва да е отворен за зачеването на деца, който дискутира научно въпроса за възникването, рисковете и последствията от нехетеросексуалното поведение или дори се противопоставя на стратегиите на сексуалната дерегулация, се изправя пред опасността да бъде изключен от публичния дискурс, да бъде стигматизиран с ругатни, да се прости с професионалното си положение, да бъде тормозен и дискриминиран по разнообразни начини от различни лобита.

 

Криминализирането чрез нови състави на престъпления като „хомофобия”, „език на омразата” и антидискриминационни закони вече е реалност в някои страни и се ускорява в глобален план.

 

Готови ли са тези, които сигурно си въобразяват, че са на страната на доброто, когато днес така смело се борят с държавния терор на изминалия век, да се противопоставят по същия начин на растящото ограничаване на свободата в наше време? Граничната линия между отстояването на свободата и жертването на свободата е в готовността днес да се плати цената, която е да не виеш по вълчи, когато си с вълците.[3]

 

Още през 1992 г. (т.е. когато социалистическата система беше рухнала и Западът вече можеше да свали маската си!) проф. Хенри Бауер отбелязва, че: „голяма част от научната общност все повече обръща гръб на научния метод, за да се съобрази с либералната идеология като единственият решаващ начин за научно интерпретиране на света около нас“.[4]

 

Примерите в тази насока непрекъснато нарастват и към настоящия момент вече са твърде огромен брой! Само в книгата на Виктор Лисов „Риторика на ЛГБТ-движението в светлината на научните факти“ са изброени няколко стотици съвременни изследвания, при които учените са повлияни от своята субективна пристрастност или спазват политическата коректност към идеологията на ЛГБТ-движението. В една от главите на книгата той цитира чудесна мисъл на Остин Русе: „Репутацията на истинската наука е открадната от нейната зловеща сестра близначка – фалшивата наука, за която това е просто идеологическа програма. Тази идеология узурпира доверието, което с право принадлежи на истинската наука".[5]

 

Поради ограничения обем на материала, ще си послужим само с един от безбройните примери, за да илюстрираме колко зле стоят нещата в тази насока. Към края на 2018 г. вестник New York Times публикува статия, според която трима учени – Джеймс Линдзи, Хелен Плакроуз и Питър Бохосян – успяват да докажат, че в областта на социалните науки идеологията отдавна е взела връх над здравия разум. Ето какво четем там:

 

„От август 2017 година Линдзи, Бохосян и Плакроуз под измислени имена са изпратили на реномирани (с преминаващи през рецензии публикации) научни списания 20 статии, оформени като нормални научни изследвания. Тематика на псевдо-разработките е различна, но всички са посветени на разнообразни прояви на борбата със социалната несправедливост: изследвания за феминизма, културата на мачизма, въпроси по расовата идентификация и сексуалната ориентация, позитивното мислене и т.н.

 

Във всяка от статиите си учените лансират някаква радикално-скептична теория, осъждаща един или друг „социален конструкт“ (например, ролите на пола). При това, самите работи са откровено абсурдни, като авторите им преднамерено са ги писали с доза хумор, което да позволи на рецензентите да се усъмнят в сериозността на представените им изследвания. От научна гледна точка статиите не издържат никаква критика. Лансираните теории не се потвърждават дори от числата, споменавани в статиите, а понякога се цитират и несъществуващи източници или също толкова „съществуващи“ работи на същия фиктивен автор и т.н.

 

От двадесетте разработки най-малко седем са преминали рецензия от водещи учени и са приети за публикуване. … „Най-малко седем“, защото други седем са се намирали на етап разглеждане и рецензия в момента, когато на учените им се налага да приключат с експеримента и да разкрият същинските си имена. 

 

Джеймс Линдзи записва и публикува видео обръщение, в което се опитва да оправдае и обясни позицията си. „Смятаме, че темите за пола, расовата идентичност и сексуалната ориентация, разбира се, безусловно трябва да бъдат изследвани. Но изследването им трябва да се извършва правилно, без предразсъдъци. Проблемът се състои точно в това – КАК ги проучват в настоящия момент“.

 

„Създалата се култура ни диктува, че приемливи могат да бъдат само изводи от определен вид – например, белият цвят на кожата или мъжкарското поведение задължително представляват проблем. И борбата с проявите на социални неравенства се поставя над обективната истина“, обяснява в обръщението си Линдзи.

 

Авторите на експеримента са наясно, че така или иначе репутацията им в научните среди е разрушена и самите те не очакват занапред нищо добро. Бохосян е сигурен, че ще бъде уволнен от университета или ще го накажат по някакъв друг начин. Плакроуз се опасява, че сега вече може да не бъде приета за докторантура. А Линдзи казва, че от сега нататък вероятно ще се превърне в „прокуден учен“, за когото са затворени пътищата както да преподава, така и да публикува сериозни научни работи.

 

И в същото време, и тримата са единодушни, че проектът им е оправдал очакванията! „Рискът, че предубедените изследвания ще продължат да оказват влияние на образованието, средствата за масова информация, политиката и културата, за нас е по-страшен, отколкото каквито и да е последици, с които самите ние можем да се сблъскаме“, заявява Джеймс Линдзи в интервю за WSJ.“[6]

 

Въпросът е може ли след огромния брой разкрития за идеологизация на науката (и то на първо място в социалната сфера!), джендър-теорията да продължава безкритично да стои в основата на програмите по т. нар. „Цялостно сексуално образование“ (ЦСО), налагащо се във все по-голям брой държави?

 

В следващите няколко точки ще запознаем българските родители с изключително значимите проблеми, пред които се изправят децата и учениците вследствие от тези програми!

 

(Понеже в настоящата статия е невъзможно да проследим всички аспекти на ЛГБТ-идеологията, ще разгледаме единствено въпроса за ЦСО, защото той касае двата най-важни компонента, от които зависи бъдещето на християнския свят: съзнанието на утрешното поколение и нормите на поведение на обществото!)

 

2. Какво представлява съвременното Цялостно сексуално образование?

 

Цялостното сексуално образование има претенциите да е далеч по-всеобхватно и по-детайлно от досегашното „традиционно сексуално образование“, понеже обучава децата и юношите как да постигнат сексуално удоволствие по всички възможни начини. Неговите програми маниакално се фокусират върху една безразборна сексуална активност (промискуитет), но умишлено се прикриват огромните емоционални, психологични и здравно-физиологични последици от това високорисково сексуално поведение. ЦСО е метод за сексуално образование, базиран на “идеята за права“, чиято крайна цел е да се променят сексуалните и половите норми в обществото, поради което мнозина твърде точно го определят като «образование за правото на аборт, промискуитет и ЛГБТ-идентичност»”.[7]

 

Една от главните цели на всеобхватното сексуално образование е политиката на свободна промяна на пола и установяване на децата като сексуално автономни същества. Ето няколко точки от списъка с „права на децата“, върху които се основават програмите за ЦСО:

 

Децата са естествено сексуални от раждането си, следователно всяко ограничение на тяхната сексуална изява или сексуална активност нарушава сексуалните им права.


Правото на сексуално удоволствие от най-ранна възраст е основно човешко право на детето, което засяга и другите му права.


Децата имат право на аборт и на сексуални отношения без знанието и съгласието на родителите си.


Повечето сексуални и полови норми в обществото, особено тези, основани на религиозни убеждения, са репресивни и нездравословни и трябва да бъдат променени.


Децата имат право да експериментират с различни сексуални идентичности и ориентации, както и с поведенията, свързани с тях, за да развият здрава сексуалност.


Децата, съгласно международно признатите права на здраве и образование, имат право на цялата сексуална информация, без цензура и без съгласието на родителите.

 

Според водещите международни експерти Джудит Рейсман и Мариам Гросман корените на движението за сексуални права, породило в процеса на развитието си и Цялостното сексуално образование, могат да бъдат проследени до измамните проучвания, ръководени от д-р Алфред Кинси. Неговите публикации се превръщат в световни бестселъри, а мнозинството от психолозите определено смятат, че те не само поощряват, но и стоят в основата на сексуалната революция от 60-е години на ХХ век, която неизменно тече и до ден днешен.[8]

 

През 1947 г. А. Кинси основава института „Кинси“ към университета на щата Индиана, в който трябва да се провеждат научни изследвания върху „секса, пола и репродукцията“. Алфред Кинси си поставя за цел да докаже, че децата са сексуални от раждането си и че безразборното сексуално поведение е широко разпространено сред хора на всякакви възрасти, от което следва, че такива индивиди са напълно нормални и здрави.

 

Сега обаче е добре известно, че по-голямата част от проучванията му върху човешката сексуалност са били в огромна степен фалшифицирани и подвеждащи. Базирайки се отчасти на интервюта с лишени от свобода престъпници, а от друга страна – на експерименти с проститутки и педофили, А. Кинси настоява, че неговите констатации се отнасят за цялостния профил на обществото.

 

Най-противоречивата работа на института „Кинси“ обаче си остава публикацията „Сексуалното поведение при мъжете“, която се популяризира от 1948 г. насам и е широко достъпна за всякаква аудитория. В нея са документирани „сексуалните реакции“ на деца (от бебета до тийнейджъри), които са били записани и стриктно подредени във времето по часове и дати от техните насилници – възрастни мъже. Тези педофили провеждат сексуални експерименти върху стотици деца, довеждащи ги до онова, което изследователите наричат „оргазми“ – крещене, гърчене, плач и борба със сексуалния „партньор“!

 

Именно върху изброените псевдонаучни експерименти и спекулации са базирани съвременните цялостни програми за обучение на подрастващите, според които децата от най-ранна възраст имат право на сексуално познание и удоволствие. Публикуваните в т. нар. „Доклади на Кинси“ изводи и до настоящия момент са използвани за насърчаване на безразборния секс, изневярата, абортите, педофилията, кръвосмешението и хомосексуалността. Същите са широко прилагани и за либерализирането на закони, ограничаващи сексуалните нарушения, за съкращаването на наказанията на сексуалните престъпници, за узаконяването на еднополовите бракове и т.н.[9]

 

3. Какви са следствията от Цялостното сексуално образование?

 

Като резултат от преподаването на ЦСО драстично се увеличава броят на децата и юношите, които прибягват до промяна на биологичния си пол. Например през 2017 британското издание The Telegraph обяви, че за последните пет години броят на децата, насочени към клиники за полова идентичност е нараснал четирикратно за тези от 3 до 10 години и шесткратно за деца и младежи между 3 и 18 години. (А ако съпоставката се прави с 2009 г., тогава нарастването е цели 25 пъти и се увеличава още повече назад във времето към 1997 г., когато програмата за ранно сексуално образование за първи път става част от учебния материал.!![10])

 

Засилващото се потребление е отворило твърде значителна работа на пластичните хирурзи и е превърнало този тип операции в изключително доходоносен бизнес.

 

Крис Макговърн, бивш съветник в Министерството на образованието на Великобритания, заявява: „Това се е превърнало в индустрия – хора градят кариерите си върху насърчаването на децата да поставят под въпрос пола си във възраст, в която те просто трябва да бъдат оставени да бъдат деца“.

 

А Джоана Уилямс, университетски преподавател и автор на книгата „Жени срещу феминизма“, твърди, че феминистите се опитват да променят училищните политики по отношение на пола, добавяйки, че децата насила биват карани да „отучат“ разликата между момче и момиче. „Проучванията показват, че едва 1% от хората изпитват проблеми, свързани с пола си. Въпреки че броят на трансджендър децата е малък, той бързо нараства. Децата – насърчавани от това, което виждат в училище – започват да поставят под съмнение своята полова идентичност на все по-крехка възраст“. Тя добавя, че нарастващият брой на насочените към полова консултация (и съответно към клиниките за смяна на пола!) деца се дължи на новоприети политики в училищата, които вече „поощряват дори най-малките да се замислят дали наистина са момчета или момичета.“[11]

 

Обикновено се следват четири етапа до окончателната промяна на пола и тялото при подрастващите: 1) Децата от 3-годишна възраст могат да бъдат препратени към Службата за развитие на половата идентичност от техния личен лекар или от психиатричната служба за деца и юноши; 2) Точно преди пубертета (на 11-годишна възраст) на пациента могат да бъдат предписани хормонални блокери. Пълните психологически ефекти от тези лекарства и как те променят развитието на мозъка, са неизвестни; 3) Третият стадий започва на 16-годишна възраст, когато се предписва естроген или тестостерон след минимум 12 месеца прием на хормонални блокери; 4) Последният етап е операция за промяна на половите органи.

 

Ето някои от странични ефекти, до които води хормоналната терапия:

 

Когато е от мъжки към женски пол – безплодие; проблеми със зрението, намалено либидо, предразположеност към заболявания на жлъчния мехур, риск от дълбока венозна тромбоза, риск от белодробна емболия, податливост към депресивни състояния и чести промени в настроението и редица други.

 

А от женски към мъжки пол – предразположеност към диабет тип ІІ, риск от увреждане на черния дроб, рак на черния дроб, предразположеност към сърдечно-съдови заболявания, увеличаване на теглото, синдром на поликистозните яйчници, риск от рак на ендометриума и пр.[12]

 

При четвъртият етап вече се стига до необратимо увреждане на организма! Момчетата се подлагат на емаскулинизация (ампутиране на пениса, заедно с тестисите), а при момичетата се извършва мастектомия и хистеректомия (премахване на млечните жлези и матката).[13]

 

По такъв начин младите хора за цял живот се превръщат в инвалиди, на които освен че е отнета възможността да създадат поколение, на практика се оказват лишени и от всякакво сексуално удоволствие! (Удивителното е, че феминистите, които се противят на обрязването на гениталиите на жените в исляма, всъщност са заложили далеч по-жестоко осакатяване на децата и от двата пола в транссексуалните си програми!)

 

Ето какво четем в анонса на кратко видео, което можете да видите на линка, посочен в бележката: „Проблеми при смяната на пола" e документален филм, който разкрива съдбата на подрастващи, подложили се на хормонална терапия и хирургическа интервенция за смяна на пола в САЩ. В него те споделят своите преживявания, разочарования и проблеми, довели до решението им да се върнат към биологичния си пол, осъзнавайки онова, което безвъзвратно са загубили. Филмът включва също изказвания от родители, сексолози, педиатри, ендокринолози, психиатри, хирурзи, общопрактикуващи лекари и др. Той е направен от Family Watch International, със съдействието на American College of Pediatricians.“[14]

 

Д-р Мишел Кретела, президент на Американския колеж на педиатрите, е категорична в позицията си, че: Трансджендърната идеология е малтретиране на деца, защото мачкаме децата си. И сега, когато децата са напълно объркани, те ще мислят, че наистина са от противоположния пол и ще бъдат насочени към него по медицински път. Когато наближи пубертета, ще им бъдат поставени блокери на пубертета, а след това ще ги подложат на хормонално «лечение». Тази комбинация трайно стерилизира повечето, ако не и всички деца, също така ги излага на риск от сърдечни заболявания, диабет и различни видове рак. Ако момичета са били на тестостерон, за да променят пола си, в продължение на цяла година, до 16-та си година могат да стигнат до двойна мастектомия. И така, «облъчването» (насаждането, втълпяването на идеи – б.а. В.В.), блокирането на пубертета и хирургичното осакатяване – това е институцонализирано насилие над деца“.[15]

 

Всички тези младежи по-нататък стават част от ЛГБТ-общността! Огромен брой научни проучвания обаче сочат, че при тази общност рисковете от психични разстройства, пристрастяване към алкохол и наркотични вещества, различни видове рак и други тежки заболявания са средно около 4-5 пъти по-големи, отколкото като цяло при останалата част от населението. А склонността към самонараняване и суицид (поведение, водещо до самоубийство) при трансджендърите надминава цели 10 пъти тази при хетеросексуалните индивиди.[16]

 

„Организацията на обединените нации“ (ООН) често се използва от платени лобисти на високобюджетни корпорации, за да се прокара ЦСО в националните законодателства на държавите членки.[17] Доходоносните “услуги за сексуална и репродуктивна здравна грижа” могат да включват сексуално консултиране, семейно планиране, тестване и лечение на полово преносими инфекции, превенция и лечение на ХИВ/СПИН. Тук също влизат и свързаните с тях фармацевтични продукти, ваксини, средства за контрацепция, извършване на аборти и т.н. Ранната сексуализация на децата чрез ЦСО може да създаде клиенти, плащащи до живот за тези стоки и услуги, ето защо това е сериозен мултимилиарден бизнес.

 

Проблемът се задълбочи дотолкова, че „Европейският център по право и справедливост“ (European Center for Law and Justice) се оказа принуден да направи щателно проучване, въз основа на което в началото на 2021 г. беше изготвен доклад относно финансовата обвързаност на експерти от „Съвета на ООН по правата на човека“ с редица частни организации. Основният извод от него е, че частни фондации директно финансират експерти на ООН за изготвяне на доклади в съответствие с техните програми. След това тези доклади се популяризират като независими препоръки от ООН и се използват от правителствата и международните съдилища, за да подкрепят или обосноват своите решения. Това е грубо нарушение на кодекса за поведение на експертите и изготвянето на резолюциите от „Съвета по правата на човека“, защото експертите трябва да бъдат независими не само от държавите, но и от частните фондации. Оказва се, че именно „Отворено общество“ на Джордж Сорос и свързаните с него фондации са едни от тези, които най-щедро финансират експертите от ООН.[18]

 

В документалния филм „Войната срещу децата“ се съдържат потресаващи факти за всякакви програми, стратегии и наръчници на ООН и редица от нейните подразделения! Под маската на борба за повишаване на сексуалното образование и толерантност децата се "обучават" как да станат "от друг пол", как да достигнат "сексуално удоволствие с еднополови партньори, с неодушевени предмети, с животни и въпреки несъгласието на другия". А брошурата „Здрави, щастливи и готини“ направо съветва ХИВ-позитивните юноши, че могат да правят секс без да уведомят партньорите си за своя здравен статус и без дори да използват презерватив![19]

 

На този фон е извънредно трудно да бъдем убедени в твърденията на защитниците на ЦСО, че то е предназначено единствено за да намали бременностите сред тийнейджърите и полово предаваните инфекции, но по никакъв начин не сексуализира децата. На практика се оказва обаче, че програмите за Цялостно сексуално образование са твърде далеч от „чисто академичното излагане на факти за живота“. Тяхната цел изобщо не е само да информират, но по-скоро да въздействат и оформят възгледите, поведението и решенията на подрастващите по отношение на тяхната сексуалност и полова идентичност! Нещо повече, този тип образование от най-ранна възраст насажда в умовете на децата високорисково сексуално поведение, което на по-късен етап може да доведе до изключително тежки физически и психически увреждания на техния организъм!

 

Но могат ли родителите да се противопоставят на преподаването на Цялостното сексуално образование в училищата или да попречат на своите деца да сменят пола си, понеже смятат, че те са още малки за да вземат подобно решение? Оказва се, че – не, ако законодателството, регламентиращо ЦСО вече е прието в съответната държава!! В Германия родителите първоначално са глобявани, а после – хвърляни в затвора при отказ децата им да посещават часовете по ЦСО.[20] В Обединеното кралство децата направо са отнемат от семейството в случай, че родителите се противопоставят на решението им да си направят операция за смяна на пола![21] 

 

А в някои държави, като Канада например, положението е повече от трагично – под заплаха от съдебно производство и строги присъди се забранява на родителите дори да разказват на медиите какво се случва с техните деца, а всички такива публикации насилствено се изземват и/или изтриват от полицията. Ето какво четем в статия за Роб Хугланд, баща на 14-годишно момиче, който е решил да сподели пред журналистката от местното радио Александра Герсон каква битка води с властите, за да спаси детето си от физическо и психическо осакатяване: „Съдебните разпореждания затвориха устата и на всички медии в Канада за случая и нито едно издание, нито електронна медия там, в момента не го отразява. Освен Герсон, която обаче разгласи за ареста (на бащата) чрез видеоблога на американски журналист, единствените издания, които в последните няколко дни пишат по темата, са все американски.

 

След няколко интервюта (на Роб Хугланд) пред канадски влогъри, миналия четвъртък Върховният съд на Британска Колумбия се самосезира. Съдия Майкъл Теймън разпореди всички записи, в които е цитиран бащата, да бъдат премахнати от социалните мрежи. Една от журналистките-влогърки – Лора-Лин Томпсън, която е отказала да свали публикацията си, е била посетена от полиция с разпореждане те (полицаите) да издирят записващата техника и лично да изтрият клипа.“[22]

 

Изглежда, че по чиста случайност сме успели да разберем за един-единствен такъв случай, понеже канадската държава изобщо не позволява да се направи проучване колко са те в действителност! Подобно медийно затъмнение води обаче до изключително тежък прецедент – родителите, борещи се да отърват децата си от произвола на социалните служби, в бъдеще ще изчезват безследно в затворите (или кой знае къде!), без някой в страната, или извън нея, изобщо да разбере каква е тяхната съдба!! 

 

В Канада беше внесен и законопроект, който ако бъде одобрен, ще криминализира всеки опит младежите да получат терапевтична помощ или християнско духовно консултиране, което да им помогне да преодолеят объркването около половата си идентичност и да приемат реалността на биологичния си пол![23]

 

Очаква се в близките години същото да се случи и в целия либерално-демократичен Западен свят, като по думите на един автор „излиза, че тези, които непрестанно агитират за свободен избор на пол, сексуална ориентация и идентичност, в същото време изобщо не позволяват да се премине обратно към хетеросуксуалност!“. С други думи, нещата придобиват характер на откровен сатанизъм!

 

Междувременно през 2016 г. в САЩ обявиха съществуването на десетки социални полове, като за неспазване на наредбата за използване на подходящото местоимение, когато се обръщате към такъв работник или служител, глобата е колосална – 250 000 щатски долара![24] За радост, не след дълго дойде управлението на републиканците, начело с президента Доналд Тръмп, поради което тази наредба не бе приложена на практика. Но веднага след идването на демократите на власт, нещата се завърнаха в предишното си русло и промените продължиха с пълна сила! Още в началото на настоящата 2021 г. Палатата на представителите (долната камара на Конгреса) прие поправки в действащия от 1964 година „Закон за равенството“, с които се позволява на лица от 14 години нагоре да променят своя пол без разрешението на техните родители. Предстои текстовете да се гледат и от Сената (горната камара), където най-вероятно ще минат също безпроблемно, тъй като и двете камари на Конгреса са в ръцете на либерал-глобалистичната Демократическа партия. Поправеният закон ще влезе в сила веднага след ратифицирането му от президента Джо Байдън, който категорично заяви, че ще го подпише. 

 

Когато този закон бъде приет, във федералното законодателство за гражданските права ще се появят такива понятия като „сексуална ориентация“ и „джендърна идентичност“. Съгласно „Закона за равенството“ религиозните училища, центровете за осиновяване и други благотворителни организации ще бъдат подложени на федерални санкции, ако отстояват традиционното учение на биологията и Библията, съвременната генетика и Книга Битие по въпросите за секса и брака. Лекарите, както вярващите, така и атеистите, ще нарушават законите за гражданските права, ако тяхната експертна преценка покаже, че процедурите за смяна на пола са погрешни, а отказът да направят аборт ще се смята за „дискриминация при бременност“.[25]

 

Тъй като Съединените щати имат дълги традиции в екстериториалност – налагане на собственото им законодателство по целия свят, е допустимо да се очаква, че една от задачите пред американските посланици, и в частност този в София, ще е да се прокарват подобни поправки в законите и на всички държави подчинени на САЩ!

 

4. Кой популяризира, финансира и печели от престъпния бизнес с Цялостното сексуално образование?

 


Международно признатият експерт и детски психиатър д-р Мариам Гросман в една своя реч пред ООН задава риторичния въпрос: „Кой излезе с идеята, че е необходимо децата по света да учат за сексуални действия с висок риск, за което родителите им дори не са предупредени? Това са „Международната федерация за семейно планиране“ и „Съветът за информация по сексуално образование на САЩ“. Тези групи се представят като пазители на здравето на нашите деца и твърдят, че предоставят на учениците цялата информация и умения, необходими за да направят интелигентен избор. Те декларират, че учебните им програми са изчерпателни, съобразени с възрастта, идеологически неутрални и медицински точни. Аз обаче открих, че визията на тези две групи изобщо не е сексуалното здраве. Това е сексуалната свобода. Тези големи и мощни организации вярват в сексуалността, която се простира от люлка до гроб. Те мълчаливо подкрепят ранната сексуална активност и множеството партньори, както и сексуалните експерименти, което рисково поведение подхранва епидемиите от болести, предавани по полов път, ХИВ/СПИН, аборти и емоционални страдания. … Една от целите на обучението (по сексуалното образование) е „промяна на социалните норми“. Те предвиждат свят без сексуални табута и ограничения – свят, свободен от юдео-християнския морал, където всеки индивид, независимо от своята възраст, трябва да бъде свободен да направи своя сексуален избор."[26]

 

Но как възникват тези две организации? През 1942 г. Маргарет Сангър – расист, привърженик на евгениката и германския нацизъм, основава в Съединените щати организацията „Семейно планиране“ (Planned Parenthood – PP)[27], която с течение на годините се разраства по целия свят и през 1952 г. се превръща в „Международната федерация за семейно планиране“ (IPPF). За медицински директор на „Семейно планиране“ е назначена д-р Мери Калдерон, ентусиазиран поддръжник на идеите на Алфред Кинси. През 1964 г. Хю Хефнър (издател на сп. „Плейбой“) спонсорира М. Калдерон с пари, които той специално е отделил за стартиране на съвместния им проект, наречен „Съвет за информация по сексуално образование на САЩ“ (SIECUS).[28]

 

След време IPPF и SIECUS придобиват консултативен статут в „Организацията на обединените нации“, от който умело се възползват, за да се издигнат до световни лидери в създаването и популяризирането на цялостни програми за сексуално образование, включващи противоречивите сексуални философии и практики на института „Кинси“. Към днешна дата техни партньори са редица Агенции на ООН като: „Световната Здравна Организация“ (WHO), UNAIDS, ЮНЕСКО, УНИЦЕФ и UNFPA, както и множество други най-разнообразни институции![29]

 

В Съединените щати още през 2014-15 г. „Центърът за медицински прогрес“ (CMP) разкрива, че организацията „Семейно планиране“ (РР) е замесена в огромен международен скандал, с който се заема парламентарна анкетна комисия. В основата на скандала са клипове на активисти, заснети със скрита камера, от които недвусмислено се разбира че „Семейно планиране“ от дълги години се занимава с: расистки мотивирани аборти; лъжливи реклами и търговия с органи от абортирани ембриони; укриване на сексуално насилие над малолетни; закрила на трафиканти на плът в ущърб на жертвите; укриване на случаи на блудства с деца; аморални консултации на подрастващи и мн. др.[30]

 

Въпреки че от „Семейно планиране“ не могат да отрекат автентичността на изобличаващите ги клипове, те се опитват да замажат онези неща, които най-много скандализират обществеността. А именно, че са се превърнали в концерн за аборти, търгуващ с органите на неродените деца, което автоматично загатва, че шефовете и служителите им имат лична изгода! Последното говори за твърде съмнителния морал, стоящ зад убеждаването на жените да умъртвят бебетата в утробите си. За сведение, според собствения им актуален доклад само през едногодишния отчетен период за 2013-14 г. организацията е осигурила 327 653 прекратени бременности![31]

 

Цяла година и половина по-късно обаче, „Центърът за медицински прогрес“ установява, че не са взети никакви мерки срещу дейността на „Семейно планиране“, а освен всичко друго те имат сключени договори за продажба на детски органи за години напред. Казано накратко, организацията непрестанно се нуждае от нови попълнения от бременни жени, чиито неродени бебета трябва да убива, за да спазва договорните си задължения. Такъв предварителен договор съществувал например с лабораторията на „Stem Express“. Тя плащала годишно около един милион долара на концерна за аборти, за да получава белите дробове, мозъка и други части от тялото на умъртвените деца.

 

Удивителното е, че въпреки разкритията и през 2016 г. правителството на американския президент Барак Обама продължава да финансира „Семейно планиране“ с гигантската сума от над 500 милиона долара годишно по линията на държавните грантове. (В тази сметка не влизат допълнителните „финансови инжекции“ от редица мощни международни корпорации.) Неговата съпартийка Хилари Клинтън, която е кандидат на Демократическата партия за президентския пост по това време, многократно заявява, че ако спечели изборите, ще продължи безапелационно да подкрепя организацията, както и всички клиники за аборти.[32]

 

В течение на съдебния процес журналистите под прикритие Дейвид Дейлидън и Сандра Мерит, направили компрометиращите разкрития със скрита камера, са подведени под отговорност за 14 броя престъпления, свързани със записване на поверителна информация без съгласие!! Тази задкулисна съдебна поръчка е по личното настояване на сегашния американски вицепрезидент Камала Харис (по това време сенатор от Калифорния), за която в статията на Washington Examiner (виж бележката в края на абзаца) се посочва, че е в „мръсни политически отношения“ със „Семейно планиране“! Едва през 2019 г. Калифорнийският съд започва предварителното изслушване на свидетелските показания, дадени под клетва, някои от които се оказват шокиращи! Например акушер-гинекологът Форест Смит заявява, че за целите на индустрията за аборти (обхващаща дейността и на множество други организации) се използва манипулация, при която бебетата се раждат живи и след това биват убивани, за да се гарантира, че предназначените им за продан тъкани и органи, ще са по-свежи и запазени![33]

 

Безкрайното протакане на процеса срещу „Семейно планиране“ и опита да бъдат осъдени разследващите журналисти съвсем определено навежда на мисълта, че целият престъпен картел за аборти на територията на САЩ (а и навсякъде по света!) разполага с височайшо покровителство. Тези подозрения се подкрепят и от факта, че съществува добре организиран световен черен пазар за човешки органи, тъкани и генетичен материал, а печалбите на клиниките за прекратяване на бременността достигат милиарди долари!

 

(Неправомерното отнемане на деца поради „нарушаването на техните права“, не само в Норвегия, но и навсякъде по света, също води до редица тежки престъпления, спрямо най-слабите и безпомощни членове на обществото. Например, американският сенатор Нанси Шейфър оповести потресаващи данни за злоупотреби с деца пред Петия световен конгрес, посветен на семейството, проведен в Амстердам, Нидерландия. В своя доклад "Корумпираният бизнес на службата за Закрила на детето", изнесен най-напред пред правителството на САЩ, тя разкрива масови случаи на трафик между различни щати и държави, при който децата се продават за проституция или на високопоставени педофилски кръгове. А според официалните статистики, шест пъти повече деца умират в т. нар. „Приемна грижа“, отколкото в собствените си семейства. От видеото, посочено по-долу в бележката, читателите могат сами да се запознаят с фактите от нейния доклад, защото той много точно отразява случващото се зад кулисите на западните „демократични общества“, което техните правителства умишлено прикриват.[34])

 

Габриеле Куби пише: Който контролира младежта, той притежава бъдещето. Това решава и кой ще спечели културната война, която водим. Западната християнска култура се основава на семейството и сексуалните норми, които правят семейството възможно, по-специално моногамията. …
 

Нека да сме наясно. Ако ориентацията към християнските ценности не се предава от едно поколение на друго, традицията ще се загуби. Поговорката казва „Бог няма внуци“. Традицията идва от латинската дума trader – предавам, насочвам. Ако едно поколение не получи това, което е добро, истинно и справедливо, то няма какво да предаде на следващите поколения. Това е прекъсване на културата.

 

На друго място тя продължава: „Тогава кой печели от сексуализацията на децата и тийнейджърите и от тяхното обучение в „необходимост от разнообразие“? Сещаме се за няколко участници в този процес:

 

– Онези, които искат да бъдат създадени хора без корени, удобни да бъдат манипулирани за глобални стратегически цели.


– Онези, които имат интерес да намалят прираста на световното население, без да променят глобалното разпределение на богатството.


– Онези, които се измъчват от „хетеросексуалната нормативност“ и желаят да получат признание чрез нейното унищожаване.


– Онези, които имат интерес да видят западните народи, потъващи в „демографска зима“.


Онези, които имат интерес да премахнат религията, особено християнството!


Накрая авторката заключава: „Културната революция на нашето време все повече ограничава личната свобода и разширява властта на държавата над индивида и на международните организации над държавите – в служба на финансовата олигархия и за сриване на моралните устои. Промяната на ценностите наистина може да доведе единствено до промяна на световния ред. Тъй като промените са глобални, може да се очаква, че тази революция има за цел създаването на един „нов световен ред“.

 

Възможно е (също) изтръгнатите от своите корени, зависими и послушни маси да са готови да приветстват новия «глобален „Спасител“».“[35]

 

Списъкът с „Права на децата“, който посочихме във втора точка, дава огромна възможност на държавата да приеме изключително рестриктивни и репресивни мерки срещу техните родители с фиктивната презумпция, че така защитава „най-добрия интерес на детето“! Не е трудно да се досетим, че промяната на Конституцията, за която настояват от „Демократична България“ (подкрепяни от президента Радев, адвокат Хаджигенов и редица други демократични лидери и формации), има за цел да прокара именно посочените либерал-глобалистични закони в българското законодателство! 

 

Под ръководството на Българската православна църква, стотици хиляди родители вече от няколко години усилено се борят, за да попречат да бъде променено нашето законодателство вследствие от натиска на Европейския съюз и САЩ, така че да позволи преподаването на ЦСО в училищата и отнемането на деца от семействата им поради нарушаването на „изконните им сексуални права“! Ще позволим ли това да се случи?

 

 

[1] Демократична България може много повече
https://demokrati.bg/manifest/

[2] "Балансът в Да, България е отдавна загубен"
https://www.clubz.bg/84055-balansyt_v_da_bylgariq_e_otdavna_zaguben

[3] Глобалната сексуална революция
https://glasove.com/categories/glasovete-koito-pomnim/news/globalnata-seksualna-revolyuciya

[4] Scientific Literacy and the Myth of the Scientific Method
https://www.press.uillinois.edu/books/catalog/77xzw7sp9780252064364.html

[5] Риторика ЛГБТ-движения в свете научных фактов
http://pro-lgbt.ru/5155/

[6] Научният скандал на годината: Учени пишат фалшиви изследвания, за да разобличат псевдо-науката
https://historynakratko.blogspot.com/2018/10/Academic-Grievance-Studies-Corruption-Scholarship.html

[7] Какво е Цялостно сексуално образование?
https://www.daspasimdecatanabulgaria.org/kakvo-e-cyalostno-seksualno-obrazovanie/

[8] The Comprehensive Sexuality Education Agenda: Core Philosophies, Origins, and Goals
https://familywatch.org/fwi/CSE_philosophy.cfm

[9] Fraudulent Kinsey Sex Research
https://familywatch.org/fwi/Kinsey_fraud.cfm

[10] Government probe into why so many girls want to be boys: Investigation ordered after number of 'transitioning referrals' increases by four thousand per cent
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6172097/Investigation-ordered-number-transitioning-referrals-increase-four-thousand-cent.html

[11] Как промяната на пола на деца във Великобритания се превърна в индустрия
http://www.memoriabg.com/2018/01/19/promiana-pol-deca-velikobritaniq-industria/

[12] Хормонална терапия за смяна на пола
https://tinyurl.com/tm7u787

[13] Хирургическа смяна на пола – какво трябва да знаем
https://www.puls.bg/estetichni-protseduri-c-27/khirurgicheska-smiana-na-pola-kakvo-triabva-da-znaem-n-27276

[14] Проблеми при смяната на пола
https://www.youtube.com/watch?v=f2q0sWwdH7U

[15] Dr. Cretella on Transgenderism: A Mental Illness Is Not a Civil Right
https://tfpstudentaction.org/blog/dr-michelle-cretella-on-transgender-ideology

[16] Психическое и физическое здоровье ЛГБТ
https://pro-lgbt.ru/156/

[17] Netherland NGO Representative Reveals How He Manipulated Ugandan UN Delegation
https://familywatch.org/fwi/NGO_manipulates_Uganda.cfm
10 Steps to Manipulating the African Group to Promote Comprehensive Sexuality Education (CSE)
http://familywatch.org/fwi/documents/CSE_10_steps_001.pdf

[18] Доклад разкри финансова обвързаност на експерти от ООН с частни фондации
https://www.sva.bg/105710981086107310971077108510801103-10761086-1084107710761080108010901077/9028131

[19] Войната срещу децата
https://www.youtube.com/watch?v=tM8HKeY0Cyc

[20] Россия! Денонсируй сексконвенцию для детей! Митинг тысяч в Кёльне.
http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_8671/

[21] UK gov’t begins taking kids away from parents who won’t go along with gender ‘transitions’
https://www.lifesitenews.com/blogs/uk-govt-begins-taking-kids-away-from-parents-who-wont-go-along-with-gender-transitions

[22] В Канада арестуваха баща, разказал как държавата превръща 14-годишната му дъщеря в момче
https://www.flagman.bg/article/236725
За съжаление, видеото с български субтитри е премахнато, а можем само да гадаем дали това не е станало след намеса на Канадското консулство в София. Предлагаме статия за случилото се с въпросното видео на английски език:
Father Jailed for Refusing to Affirm Daughter as Male
https://thevelvetchronicle.com/father-jailed-for-refusing-to-affirm-daughter-as-male/

[23] Хомосексуализацията на млада Америка
https://glasove.com/categories/na-fokus/news/kuibringa-na-mlada-amerika

[24] В САЩ обявиха съществуването на 31 пола. Глоби от $ 250 000 за неспазване на наредбата
http://www.memoriabg.com/2016/05/27/new-york-gender/

[25] Trudeau govt introduces bill to criminalize therapy for those with unwanted LGBT identity
https://www.lifesitenews.com/news/breaking-trudeau-govt-introduces-bill-to-criminalize-therapy-for-those-with-unwanted-lgbt-identity

[26] The Comprehensive Sexuality Education Agenda: Core Philosophies, Origins, and Goals
https://familywatch.org/fwi/CSE_philosophy.cfm

[27] Историята на "Семейно планиране"
https://www.youtube.com/watch?v=JBKKrSzusLg&t=49m57s

[28] Виж бел. 26

[29] Organizations in Support of CSE
https://www.comprehensivesexualityeducation.org/cse-facts/what-is-cse/organizations-in-support-of-cse/

[30] LIES, CORRUPTION, AND SCANDAL
https://www.plannedparenthoodexposed.com/overview/

[31] 6 Scandals Involving Planned Parenthood
https://www.dailysignal.com/2015/07/15/6-past-planned-parenthood-scandals/

[32] Нови разкрития за търговията на „Planned Parenthood“ с органи на абортирани бебета
http://www.catholic-news.bg/?p=69146

[33] Abortion doctor admits sold baby parts often came from babies born alive
https://www.washingtonexaminer.com/opinion/abortion-doctor-admits-sold-baby-parts-often-came-from-babies-born-alive

[34] Nancy Schaefer on CPS
https://www.youtube.com/watch?v=K1HjVU-UIQU

[35] Куби, Г., Глобалната сексуална революция, София, Омофор, 2019, с. 329; 378; 445.

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

37 коментар/a

Добре е, че се представя материал на 05.09.2021 в 16:18
по темата с позоваване и на редица източници. По-глобално погледнато, това е тотална война срещу християнството и тази война заплашва с антропологична катастрофа. Но... неолибералната идеология, която не е съсредоточена, разбира се, само върху джендърната тема, се предлага далеч не само от ДБ. В чий алианс, нормално е да се запитаме, е ДПС? Каква идеология споделя ПЕС (чест прави на Нинова, че удържа на огромен натиск конкретно за Истанбулската конвенция)? Същото може да се каже и за Герб, макар че от крадене нямаха време твърде да мислят за идеология. Т. нар. "патриотични" партии се компрометираха. Има ли у нас един поне читав политически субект, който би могъл в качеството си на управляващ да удържи на този глобален натиск? Струва ми се, че ако се появи такъв, той би спечелил доверието на избирателите. По редица причини неолибералната идеология, която се налага силово, има по-малки шансове в страните с православно християнство, по-точно - би могло да се налага единствено със сила в такива страни (на което и сме свидетели всъщност, за жалост).
Браво, крайно време беше на 05.09.2021 в 16:22
да се заговори за идеологията, която стои зад ДБ - и се прикрива грижливо зад общи приказки, "евроатлантически ценности" и "върховенство на закона". Погледнете внимателно произхода CV-тата на ХИ-Бойкикев и останалите от ръководството на коалицията. Бивши комунисти, деца на комунисти, радикализирани из неолиберални у-тети в САЩ и Европа по-млади кадри. преминали през солидни стажове в Соросовите НПО и всякакви други ляворадикални организации. Впоследствие привличани като "експерти" и "консултанти" в министерства и агенции, или направо назначавани там - в изпълнителната и зъдебната власти. Или - като (зам) министри в правителства на РБ. Идеологията (политики на идентичност, джендъризъм, трансхуманизъм, расова критична теория, гей- и пр. права, социална справедливост, борба с патриотизма и налагане на морален нихилизъм и релативизъм и т.н.) са изповядвани от главния политически спонсор - Демократическата партия на САЩ, с финансови спонсори всякакви крайно леви и радикални фондации и личности (ОО, Сорос, Стайер и пр). Ако на бълг. избиратели се харесва ставащото в САЩ, нека гласуват за ДБ или за Петков&Василев.
Агитпроп, както му викаха едно време на 05.09.2021 в 16:27
Долу ДБ, агент на международния джендъризъм!
КОгато Дъжравният департамент и администрацията на Байдън и на 05.09.2021 в 16:44
Демократическата партия на САЩ говорят за "активизиране и разширяване на рплята на САЩ" на Балканите, българите трябва добре да разберат , кои са агентите на влияние на изброените ам. институции и пратии: ДБ, ляворадикалите в БСП, МаяМа, Дончева, вероятно и голяма част от хората около Слафффчу - и самият той.
Икстеншън на 05.09.2021 в 16:57
"Браво, крайно време беше" Чеее..то какво е марксизмът икомунизмът? Самите марксисти признават,че стъпват на всички предишни. прогресистки достижения на мисълта. Не върху консерватизма,не върху християнстото,а върху прогресивизма. Идеите на сигашния либерализъм доста са застъпват с марксизма - и едните и другите са срещу християнството,и едните и дугите са за заличаване на моногамното семейство. И едните и другите не търпят и понасят опоненти в споровете,стигматизират ги,оплюват ги.... И едните и другите са склонни към принуда в името на благото и свободата. И едните и другите са бетали статуи и оскверняват църкви. Още един от първите политически либералисти от 18-ти век,Джереми Бентъм пледира за разрешаване на хомосексуалните актове. Първата работа на болшевиките на Ленин е да дадат всички въцможни права на хомосексуалистите. Нещо повече - парвите чисто голи гей паради в света са в Съветска Русия - в Петерберг през 1918г. и в Москва през 1919г. Няма нищо чудна,че изтърсаци на коминтерновци и БКП-ейски фамилии днес са се тунинговали като либералисти - просто марксизмът е един от многото икстеншъни на либерализма.
Петър Иванов Милев на 05.09.2021 в 16:57
Първо погледнах “източниците” и установих тъжната истина на непроверени, недоказани, конспиративни източници изобилстващи в интернет. Тъжната истина е че г-н Велчев няма и представа от журналистика но е добър в интернет търсенето. Големия проблем е че такива автори с никакво образование и доста ограничен интелект имат трибуна. А още по жалко е че има дори читатели които приемат статията като истина и дори акламират нейните “източници”. Жалък автор в жалка страна.
чугун на 05.09.2021 в 17:03
Хубав материал, отдавна е време да се защитим и да защитим децата си, а това почва от правилна оценка на обстановката и притивника с неговите възможности. А какви са нашите възможности за защита? През върховете, през елитите- малки. Има ред интелектуалци, вкл. западни, които отдавна бият тревога, но не им се дава трибуна, напротив, мачкат ги. Науката много отдавна е купена с грантове, ще произведат такова изследване и с такива изводи, които им поръчат. Отдолу - през хората е май единствения път, но социалните мрежи са най яростните цензори и противници на нормалното. Все пак, хората, семействата, остават единственото спасение.
Христо на 05.09.2021 в 17:09
Просто при нас ще ударят на камък. Мъж и Жена са двете съставни на човешката природа. Само с 1 мъж и 1 жена тази природа е в пълнота и логично дава плод-децата. Слеся автора внимателно и смятам, че има страхотни статии и книги не само по тази тема... Поздравление за ГЛАСОВЕ, че го публикуват
Петър Иванов Милев на 05.09.2021 в 16:57 на 05.09.2021 в 17:10
тъжната истина е, че петърмилевци са полезните идиоти на глобалната кочина
Типично на 05.09.2021 в 17:16
"Петър Иванов Милев" Ха-ха-ха! Либерастното болшевиче веднага се включи в стигматизирането,оплюването,заклеймяването и лепенето на етикети. Типичен либераст-болшевишки менталитет.
баба мара на 05.09.2021 в 17:21
хората разбраха че са сгрешили като са гласували за дб повече няма да влязат в нс такива несериозни хора нямат работа там
Жаби в тенджера на 05.09.2021 в 17:22
"Христо" Засега не удрят на камък. Джендъри има не само в Дай България. Има ги и в БСП,и в ГЕРБ,а тия на Маямата май всичките са такива. Изпълнява се постановката на Антонио Грамши и културните марксисти за овладяване на всички държавни,партийни,културни и образователни структури и институции постепенно отвътре чрез проникване и прогризването им като термити. Варят ни като жаби в тенджера на бавен огън.
Образовайте населението ни, на 05.09.2021 в 17:24
за да дава отпор на тази гнусна идеология. Нужно е обединение на всички патриотични формации и онази час от БСП, която е против ИК. Все още нездравите сили са твърде малко.
модерно робовладелство на 05.09.2021 в 18:13
Чудесен материал, благодарности на автора и на редакцията за публикуването му! И това ли са конспиративни теории, господа вярващи на конюнктурата, която успоредно с трансджендъра прокарва и ваксинационния тероризъм със същата настойчивост откъм същите глобални центрове?? Защо невярващите трябва да плащат за диктатурата на доверчивците, които продължават да обожават САЩ и модернизацията им, прокарвана с невиждано настървение, а не Бога? Терорът над традиционните от години триумфира в западния свят и постепенно заразява чрез НПО-политики и грантове други страни и народи. Съпротивата ни трябва да е чрез критически наука и изследвания, но и чрез отстояване на поведение, което е противоположно на предлаганото. И към всички отговорни родители - пазете децата си от тези уродливи деконструктори, както и телата си - от вакс-мухоморките им, които никак няма да ви помогнат, а целят да ви осакатят или убият.
Ники на 05.09.2021 в 19:31
Те "продай България" да бяха само за джендъризма.Те са за "зелената сделка",за "османското присъствие",за това,че Русия е най-големия враг на България,те са за насилствена ваксинация на населението,те са за идеята,че белите са най-големите расисти,те са за унищожението на православната църква,те са за все по-голяма емиграция на нехристияни в Европа,кой знае какво още отвратително съм пропуснал.
Мильо Лудия на 05.09.2021 в 19:50
Тъпо. ДБ държи София, а София е България.
едно време на 05.09.2021 в 20:53
Бай Тошо пълнеше Белене точно с такива екземпляри от снимката. Поклон, бай Тошо. Една партия, един народ.
кривата краставица на 05.09.2021 в 21:55
Аз от десет години разправям, че трябва да прекратим сляпото чуждопоклонство и всички ме мислят за луда. Сега има шанс да изглеждам нормална.
абв на 05.09.2021 в 21:11 на 05.09.2021 в 21:56
Мисля на всички е ясно, че този коментар е писан от жена. Определено с прентенции. Винаги обаче, когато прочета "правят деца" и ми се повдига. Само не разбрах, какво общо има подчертания феминизъм с джендър идеологията? :) Това за правата на жените по време на комунизма ще го отмина с мълчание.:) И европейските социалисти бяха за конвенцията, но Нинова директно заяви, че докато тя е лидер на БСП, партията никога няма да подкрепи подобна гавра с българското семейство и децата. Така че, всички финтове за оправдаването на ДБ са меко казано под прозрачно фередже... отзад.
Троловете на 05.09.2021 в 23:13
яко работят. Трият ли, трият. Но освен да замазват мръсните душици на поръчителите си, друго не могат да направят. А те се виждат, понеже са на високо. И от там се пада най-болезнено. И тогава, хоп, спират да трият за тебе. И мръсотиите ти лъсват - и телесни, и душевни. И с никой сапун не мож ги изтри. Нито децата ти, нито техните деца. Нали знаеш: Всичко тече, всичко се изменя.
Тримата от ляво на дясно (четвъртия не го познавам) на 06.09.2021 в 08:35
винаги са били на държавната софра. Десни ли!?
Я па тая на 06.09.2021 в 09:11
"абв " Я па тая. Тръгнала да ме убеждава,че Дай България и съставките и били консервативна партия? Това е кафява смес от десен либерализъм,културен марксизъм,троцкизъм и зелен талибанизъм. Правата на жените в България са решени още през 1944/45г. когато са избрани първите 16 жени депутатки и им е изравнено заплащането ,когато са на държавна работа. Много преди повечето държави в Запада жените в България имаха право на аборт. За заплащането да не говорим - за една и съща работа жените получаваха същите пари като мъжете и никой държавен деятал не си и помисляше,че може да го наруши. Неравното заплащане за равен труд го има в Запада и сега е пренесено при нас.До 1989г. го нямаше. По Тошово време за мъжа ако се разведе беше равно на икономическа катастрофа - децата винаги се даваха на жената,жилището също и се плащаше издръжка от която нямаше измъкване. При Тошо оплачеше ли се жената на директора,кмета или партийниясекретар......дупе да му беше яко на мъжа. Сега са хиляди случаите на НЕплащане на издръжка. Хиляди са неприпознатите деца от бащи. Всъщност за 32 години има реално движение на правата на жените назад,аааа.....либерастите тръгнали да ми плямпотят за правата на сексуалните девианти и 28-те пола. При Тошо ги търпяха ,макар и с неудоволствие .Цяла България знаеше за Емил Димитров,сина на баба Цола проф. Драгойчев,Парцалев Атанас Свиленов,Васко Кеца.... Вярно е ,че и от време на време ги подгонваха когато почнеха да си демонстрират хомосексуализма като известното им шествие от Централна баня до Горна Баня през 1963г. Наистина сега има нужда от борба за равно заплащане и защита отнасилие....все неща които бяха постигната при Тошо,ноо....да ми навират цветовете надъгата в носа,да ми зомбират детето или внучето да си сменя пола......сон ги лаже. Ще ядят гьостерицата когато ни кипне.
Редакцията, гореща признателност за статията! на 06.09.2021 в 09:13
Уви, малко ще я прочетат, още по-малко - разберат, а индоктринираният /и грантиран/ умнокрасивитет ще продължи да си изпълнява гнусните поръченийца от чужбинските си работодатели.
Да-а-а-а на 06.09.2021 в 09:26
Излишно дълго и глупаво четиво, говорещо за определени психически проблеми у автора и харесалите го.
До Мильо на 06.09.2021 в 11:24
Мисля,че трябва да се прекръстиш на Мильо ДеБила или Мильо Джендъра, ще ти отива много :)
До Д-а-а-а-а на 06.09.2021 в 11:26
Истината боли,а ДеБилно джендърче ? Никнеймът ти откъде идва - от звуците,които издаваш докато ти прилагат истанбулската конвенция ли ?
Helleborus на 06.09.2021 в 20:30
Благодаря на Гласове, че започнахме да говорим за участниците в политическата надпревара по този именно начин, за техните идеологии, които са семената на бъдещия живот и битие на децата ни. Тъй като говорим да ред, управление, ще припомня, че естественият ред, който трябва да съществува в света е единствено и само този, като от онази картина, където човек и Бог си подават ръка. Човекът, всеки един човек, притежава технология, чрез която може да се свърже с всемирния Дух, в светите писания са изброени Неговите действия, че е дух на мъдрост, на любов, себевладение, сила... Т.е. ако трябва да си представим един механизъм, както в техниката има значение кое с кое се свързва, за да протече някакво движение, така и човечеството не може да се свърже със своя Учител посредством системата, държавата, парламента или президента, посредством Конституцията или шефа, чрез посредник. Човечеството се свързва с Източника си индивидуално. Така, както във филма Аватар населението притежаваше един механизъм за скачване, всеки по отделно и усещаше природата и онази сила, която беше техен източник на живот. Поради тази причина всички човешки системи трябва да са подчинени на индивидуалния човек и да са следствие на решенията, които той е взел, а не да ги предпоставят. Никоя система, държава, организация, Конституция, не може да стои над личното решение на всеки човек за неговия живот. Т.е. никой не може да си позволи да застане помежду човека и всемирния Дух. Хората може да се допитват един до друг, за да размишляват относно какво всеки е разбрал, да споделят, но това е на доброволен принцип - вярата, доверието. Хората може да изграждат закони, но те не бива да прекрачват границата на ограничаване на опасностите. Т.е. всеки закон трябва недвусмислено да докаже някакво явно престъпление, за да ограничи човека. Поради тази причина не може да има забрани, от типа задължително държавно образование, например, което е чиновническа приумица. Защото държавата няма как недвусмислено да докаже, че родител, който образова детето си сам, извършва някакво зло. А което не е зло е добро! Целта на закона е да препятства злото, не да предопределя пътищата за развитие на човешкия гений, не да препятства реализирането на неща, за които човек е получил убеждение. Забележете, че всички свети хора и пророци са проповядвали онова, което са самите те чули и разбрали от Провидението, но никога не са изграждали насилствена система за подчинение, с репресия. Повечето са били глас в пустиня, убити, изтезавани, оклеветени... От кои, от онези, които стоят от другата страна - хората, които черпят не от този Дух на Просвещението и Истината, а от падналите ангели. Точно те се опитват да обхванат хората в своите мрежи, точно те изграждат репресивни системи за контрол, понеже отначало целта на падналите ангели е да прекъснат връзката на човешкото същество с неговия Източник на живот. Тези системи се явяват като един похлупак, подобно и на орките от Мордор, които затуляха слънцето с някаква черна магия, която произвеждаше черни облаци. Това са изкуствени рамки - кутийки, създавани за контрол, от нечестиви хора. В които всичко е уредено по тяхното виждане, те са програмистите там. Не се допуска човек да придобива убежденията си свободно. Исторически това се е случвало много пъти. Разбира се, никаква човешка технология не може да препятства човек да се свърже със своя Бог във вътрешния човек и да умре мъченически, ако се наложи. Но е задължение на просветените хора да поддържат света отворен, обаче не като Отвореното общество, което руши границите на добрите пространства, само за да нахлуе и да ги оскверни, а отворено нагоре по вертикалата, за различен избор. Държавата не се включва в категорията лоша система за контрол, ако хората имат разбирането за тези граници. Понеже добро е и да има власт, която ограничава престъпленията и помага в организираните усилия на хората. Всички човешки строеве исторически са целяли точно това, връзката с горното. Затова първо хората са слушали своите жреци, после царете им са били задължени да изучават писанията и да служат на Бога, да не вършат своеволия, докато във векове на атеизъм на човеците не им хрумна днес да затворят всички врати за духовно израстване и откровение и да изобретят своя илюзия, под един такъв човешки похлупак. Но не могат да попречат, а явно и не могат и да скрият това, че са подвластни на зли влияния, които те не търсят, но които тях ги търсят и обсебват. Светът е все пак духовен и ако човек не бъде защитен в обиталището на свещеното, той ще бъде изтезаван в околния ад на извратеното. Или си съхранен в Кивота или си потопен във всемирния потоп.
Несръчна компилация от руските фабрики за фейк истерии. на 06.09.2021 в 20:34
Симонян и Соловьов се вашите образци, на за жалост Велчев е много далеч от тях. Авторът не е разбрал основните неща за Дай България, че ръководството им е неомарксистко и левичарско - рожба на левите демократи от рода на Барни Сандърс и доларополучател по каналите за световната мрежа от марксистки - талибани, родени в тъмните кьошета на Франкфуртската школа. Статията припява любимите мотиви на нашите посткомуняги и прокремльовци. С тях те достигат до многократен социален оргазъм.
Виж се в огледалото! на 06.09.2021 в 21:58
Абе не бе, това сичкото, описано в статията, е безспорно доказателство, че извънземните рептили са тук, на Земята, и плънът им за поробването на човечеството е в пълен и напреднал ход! Свършекът на света е близо! Апокалипсис скоро! Но иде и Страшният съд! А сега сериозно, Както някой по-горе правилно каза типична псевдо "статия"! Пълен миш-маш! Съответно е и настанал ура-консервативен и прохристиянски квич! От статийката лъха на царебожнически и църковен мухъл! Освен това да цитираш Габриеле Куби като авторитетен източник, когато е известно, че е изключително пристрастен автор с консервативни и с фундаменталистко-религиозни възгледи не е признак на голяма обективност от страна на автора!
Sin на 06.09.2021 в 22:19
Написано като да се чете от кравата Здравка. Тя май по- би се ориентирала в тези пропагандни глупости от част от аудиторията тук.
Бонго на 08.09.2021 в 23:01
Няма по-лицемерно и по-гнусно животно от "консерваторите", особено онези, които повтарят опорните точки на американските евангелски консерватори. То не беше борба срещу сексуалната просвета в училище под маската на "защита на традиционните ценности" и "въздържанието е най-добрата борба срещу СПИН" през 80те и 80те г. на миналия век. В резултат младите гора се обърнаха към порнографията, а след кампанията за "въздържание" хиляди непълнолетни момичета в САЩ забременяха. И понеже същите лицемери за и "за живота", т.е. срещу абортите и хиляди малолетни родиха. И тоя има наглостта да дава връзки към "скандали" с планирана бременност! 6 години - под влияние на същите кръгове правителството на Рейгън отказваше да признае СПИН като социално значимо заболяване! Обърнаха палачинката, едва когато болестта, що трябваше да изтреби само гейовете, засегна не само семейства, но и деца! Плюха си на суратя след поразиите, които направиха тогава и сега отново на борба срещу гейовете, джендърите и какво ли не. Същите тези стоят зад "Световния конгрес на семействата", който разпространява тези опорни точки. Вълчев да вземе да огледа своите - оня тартюф, Урумов, напр. и неговитее връзки с американски евангелски организации и спонсори И каква е тази борба за промяна на законодателството "под знамето на БПЦ"? Що не си погледнете Конституцията. хайде синодалните старци да не се месят в светското законодателство, както гражданите не им се месят в каноните!
Helleborus на 09.09.2021 в 20:16
на 08.09.2021 в 23:01 Имаш право да се гнусиш от каквото искаш, това ти определя съдбата, но твоята, не моята. Християнството е изначалната вяра на моя народ, на древна Тракия, които са вярвали хиляди години в Дион Исус, Който е същия Бог Словото, въплътен и явен преди 2000 години. Така че американските християни могат да се научат от нас, не ние от тях. Въпреки това, ако Господарят е един и същ, бъди сигурен, че ти нещо не си разбрал посланията, в тях няма грешка. Как може да ти е виновен Бог, Който изисква от нас семейна вярност и чистота на брачното ложе, че някой се разболял от спин? Ами този някой очевидно не е спазил забраната, т.е. той не е живял като християнин, с какво християнството му е виновно? От там нататък медицината е също така благословена от Бога, ако може да се намери лек и да се приложи, толкова по-добре, древните светии са били отлични лечители, чрез познанието за целостта на човешката личност. Познанието и Истината са поставени в центъра на нашия култ към Божия Син. Т.е. посланието е пази се, за да не се разболяваш, но ако все пак се разболееш, ние ще направим всичко, за да те излекуваме, кое е проблем? Не разбрах и как млади момичета са забременели от гледане на порнография и изобщо логиката ти нещо не я виждам. Не разбрах какъв е проблема в това да НЕ убиеш човек, като НЕ направиш аборт? За теб е зло, че хора са се родили ли??? Това за социално значимото заболяване не го разбрах, предполагам, че е пак някакво идеологическо клише, каквито измислят неолибералите! Колкото до борбата с гейовете и джендърите, никой християнин не враждува с хора, ние сме в мир с всички човеци. Наше право е да спазваме онова, в което вярваме, вътре в нашите семейства, да възпитаваме собствените си деца и нали няма в 21 век да се връщаме в света на Нерон и преследването на християни? Всъщност джендърите и гейовете воюват с нас и нашите права, понеже отнемат свободата на вероизповеданието, свободата на словото, свободата на сдружаване, т.е. основните човешки права. Които са възприети пак чрез служението на християните в света, тъй като Христос е единственият Учител и Господар, който е изобщо либерален. Няма ли Го Него, свобода няма. Различните бесовски култове незабавно започват да индоктринират с насилие и репресии. Само Христос е връщал хора, само църквата „отлъчва“, т.е. очиства се от онези, които не са искрени последователи. Всеки друг насилствено те конвертира към неговото си и не го интересува искаш или не. Питат ли ме неолибералите искам ли да съм неолиберал или не? Директно пишат в учебниците на всички деца. Единствено християнството предполага съвместното съжителство на хора с различни „господари“ и толерира различията и правото на избор. Така че който не иска, не е длъжен да спазва нищо от онова, което се проповядва в Името на Сина.
Либералните ценности, които "Демократична България" ни натрапва на 10.09.2021 в 17:14
И тоталитарните ценности, които ни натрапвате срещу заплащане.
OLD на 10.09.2021 в 19:36
Добре е да се прочете този текст и " библиография". Иначе няма възможност за оценка, анализ и избор. Така, че трибуната, дадена от "Гласове" е позитивна. А Мастър Бойкикев, ще стане синоним на Андрей Карлович, лично и фамилно, както вървят нещата.
браво браво господине на 11.09.2021 в 13:50
Абе соц. ретрогради кой ще ви чете ферманите ДДД.
Илф на 11.09.2021 в 16:38
Демократична България е злокобна неокомунистическа организация, изцяло финансирана от демократите в САЩ. Забрана и съд за ДБ и всички нейни членове и симпатизанти!
Повдига ми се на 15.09.2021 в 18:00
В общи линии са събрали доста пълен материал. През 2011-та когато попадах на такива материали ги подминавах като нечии безумни конспирации. Още тогава се вдигна шум около Барневерн - детското Гестапо на Норвегия. За съжаление историите се оказаха верни и са наистина потресаващи. А днес в нета има предостатъчно клипове с малки деца облечени като другия пол, насърчавани да бъдат нещо, което не са. У нас хванаха проповядващи хомосексуалност брошури в едно училище. Скандалът се замаза, виновни не се намериха и не бяха наказани. Има билбордове рекламиращи хомосексуалността в България. Все едно това с кого правиш секс ти дава някакви допълнителни умения или ти повишава приноса към близките и обществото. За Истанбулската Конвенция натискът беше много силен, няколко пъти спираме и опити за налагане на закони за "правата" на детето точно в духа на тези описани в статията. Засега устояваме. Обаче натискът не спира и дори се засилва. Няма да ни оставят на мира. Но няма и накъде да отстъпим. Ако допуснем тази лудост у нас ще превърнем живота на децата и внуците си в ад. Това ли искаме? Нов тоталитаризъм, маскиран със знамето на дъгата и борба за "права", покрай която ще стане криминално да си нормален. Общество, в което те задължават кого да обичаш и кого да мразиш е тоталитарно. Живяхме вече в едно такова. Но западният тоталитаризъм е пъти по-лош от съветския. Дано го съборим по-скоро!

Напиши коментар