Ливъридж е инвестиционна стратегия, при която с малко собствен капитал се привличат чужди средства с цел увеличаване на потенциалната възвръщаемост на първоначалния капитал. Така притежател на относително малко собствени средства започва да контролира и инвестира многократно по-голям чужд капитал. Сорос използва собствено финансиране (около 800 милиона щатски долара на година, с които изгражда инфраструктура и мрежи от организации, познати под името “гражданско общество”, НПО и др. Впоследствие организациите от тази мрежа са или основни бенефициенти, или чрез съучастия определят как се разпределят средствата на USAID - почти 30 милиарда щатски долара на година. България е много добър пример за това как работи тази финансова схема. Направена от авторите справка показва, че 92% от средствата, разпределени от българския клон на USAID (“Америка за България”) за периода 2009 - 2018 са дадени на организации, получили финансиране или вече работили по проекти с “Отворено общество”. Подобен подход организацията има и към фондове на други западни държави. Освен очевидната полза от безвъзмездното финансиране, така мрежата на “Отворено общество” получава и немалка политическа подкрепа от тези държави-донори. Тази брилянтна схема е разтърсена с избора на Доналд Тръмп за президент на САЩ през 2016 година и последвалия рязък обрат в политиката. На 23 май 2017 година Държавният департамент (принципал на USAID) практически премахва всяко финансиране. В тази критична ситуация само мощно финансиране от икономически гигант може да гарантира оживяване на поглъщащата все повече и повече средства мрежа от организации около “Отворено общество”. Този икономически гигант може да бъде само и единствено ЕС. И тук е мястото на Истанбулската конвенция.
Финансовата схема на Сорос и Истанбулската конвенция. Връзката е очевидна

 

 

Арх. Христо Генчев и д-р Марин Генчев

 

Измина почти година, откакто Конституционният съд на Република България отсъди, че Истанбулската Конвенция (ИК) противоречи на Конституцията на Република България. В един Европейски съюз, който зачита суверенитета на страните членки и основополагащите договори ИК не би трябвало да бъде повече част от общоевропейската политика и законодателство.

 

Днес обаче тези принципи и договори могат да бъдат потъпкани и то не къде да е, а в Европейския парламент (ЕП). Отчаяни от нежеланието и невъзможността на Съвета на ЕС да одобри пълно присъединяване на Съюза към ИК, ляво-либералните сили в ЕП наложиха резолюция, с която да се отправи запитване към Съда на ЕС дали вече дадения мандат за частично присъединяване е легитимен и се иска становище каква точно трябва да бъде процедурата по присъединяването на ЕС към ИК.

 

В пълно незачитане на становището на КС на Република България Кристин Рево Д'Алон Бонфоа [1] казва по време на обсъждането следното:

 

“... някои страни членки продължават да възпрепятстват процеса на ратификация [на ИК] от ЕС. …. Ние не можем да приемем това; по тази причина Европейския парламент взе нещата в свои ръце, като отправи питане към Съда на ЕС относно всички правни възражения, поставени от Съвета на ЕС, които от наша гледна точка са само оправдания …” [2]

 

Целта очевидно е да се използва ляво-либералното лоби в Съда на ЕС, за да се изтълкува “правилно” уж неясния Лисабонски договор. Така се отваря възможност чрез посочена от съда процедура да се заобиколи съпротивата на източноевропейските страни срещу ИК.

 

Такъв ход е изключително рискован и и вади на показ отчаянието завладяло ляво-либералното лоби в ЕС. И това се случва точно сега - само седмици преди изборите за ЕП! Точно сега се повдига един въпрос, който в западноевропейските страни няма никаква електорална тежест, а в източната част на Съюза ще нанесе огромни щети именно на поддръжниците на ИК.

 

Това поражда редица въпроси:

 

Защо го правят? Защо сега преди изборите за ЕП? Защо тази Конвенция е толкова важна? Защо поемат този огромен политически риск?

 

За да разберем мотивите зад почти истеричните опити да се наложи Конвенцията на целия ЕС е нужна малко предистория.

 

Истанбулската конвенция е документ, създаден в духа на ляво-либералния неомарксизъм на Херберт Маркузе [3]. От десетилетия (края на 60-те години) тези идеи постепенно придобиват доминиращо влияние сред политическия и интелектуален елит в Северна Америка и Западна Европа. Основният замисъл e създаване на нов световен ред, основаващ се на идеите на Маркс и Енгелс, като класовата борба се води не в името на пролетариата (както е при марксизма, който познаваме), а в името /и от името/ на етнически, сексуални и други “онеправдани” малцинства.

 

Днес основно препятствие пред разпространението на неомарксистките идеи в ЕС се оказват страните от Източна Европа, изпитали на гърба си пагубните резултати на подобен социален експеримент. А точно тук след падането на желязната завеса бяха положени огромни усилия за налагането на ляво-либералната идеология.

 

Основен неин проводник става Фондация “Отворено Общество” на осъждания за финансови престъпления [4] борсов спекулант Джордж Сорос и цяла мрежа от свързани с нея организации. Ключ за нейното успешно развитие е моделът, по който се финансира. Той е широко използван във финансовите среди и се нарича “leverage”. Ливъридж е инвестиционна стратегия, при която с малко собствен капитал се привличат чужди средства с цел увеличаване на потенциалната възвръщаемост на първоначалния капитал. Така притежател на относително малко собствени средства започва да контролира и инвестира многократно по-голям чужд капитал. Тази стратегия увеличава размера както на възможната печалба, така и на потенциалната загуба.

 

В конкретния пример за разпространението на ляво-либералния неомарксизъм стратегията изглежда по следния начин: Сорос използва собствено финансиране (около 800 милиона щатски долара на година [5]), с които изгражда инфраструктура и мрежи от организации, познати под името “гражданско общество”, НПО и др. Впоследствие организациите от тази мрежа са или основни бенефициенти, или чрез съучастия определят как се разпределят средствата на USAID - почти 30 милиарда щатски долара на година.

 

България е много добър пример за това как работи тази финансова схема. Направена от авторите справка показва, че 92% от средствата, разпределени от българския клон на USAID (“Америка за България”) за периода 2009 - 2018 са дадени на организации, получили финансиране или вече работили по проекти с “Отворено общество”. Подобен подход организацията има и към фондове на други западни държави. Освен очевидната полза от безвъзмездното финансиране, така мрежата на “Отворено общество” получава и немалка политическа подкрепа от тези държави-донори.

 

Тази брилянтна схема е разтърсена с избора на Доналд Тръмп за президент на САЩ през 2016 година и последвалия рязък обрат в политиката. На 23 май 2017 година Държавният департамент (принципал на USAID) практически премахва всяко финансиране за организации от ляво-либералния неомарксистки спектър [6]. Няколко месеца след това, на 17 октомври 2017 година, в отчаян опит да предотврати смут в редиците на своята структура от НПО [7] Джордж Сорос обявява, че е в процес на даряване на 18 милиарда щатски долара на Отворено Общество [8]. Звучи добре, но за глобалната мрежа от организации на Сорос дори и такава огромна сума е недостатъчна и може само за кратко да замести липсващото финансиране от страна на САЩ.

 

В допълнение към новия курс на Държавния департамент на САЩ администрацията на президента Тръмп не бездейства и в други направления. Така например, на 9 април 2019 година встъпва в длъжност новият президент на Световната банка, която е друг бастион на глобализацията. Дейвид Малпас е близък съюзник на президента Тръмп още от предизборната му кампания и очакванията са, че той е склонен да промени досегашната политика на банката в съзвучие с вижданията на президента. Един пореден удар по организациите, свързани с “Отворено общество”.

 

Сорос осъзнава какво се случва и в интервю за “Вашингтон пост” на 10 юни 2018 г. заявява, че “всичко, което можеше да се обърка се обърка” [9]. Публикуването на информация от доклада на прокурора Роберт Мюлер, оправдаващ напълно Доналд Тръмп по обвиненията за незаконни връзки с Русия прави положението още по-неприятно за ляво-либералните стратези, защото стана ясно, че Тръмп няма да може да бъде предсрочно отстранен от президентството и шансове за негов повторен мандат се увеличават [10].

 

 

В тази критична ситуация само мощно финансиране от икономически гигант може да гарантира оживяване на поглъщащата все повече и повече средства мрежа от организации около “Отворено общество”. Този икономически гигант може да бъде само и единствено ЕС.

 

И тук е мястото на Истанбулската конвенция. Присъединяването на ЕС към тази Конвенция ще доведе до задължение за финансиране и политическа подкрепа на НПО и медии, занимаващи се с права на жените и сексуалните малцинства директно от бюджета на ЕС (около 140 милиарда на година [11]), заобикаляйки структурите на националните държави [12]! Финансиране, което ще замести липсващото финансиране от САЩ и ще гарантира оживяването на неомарксистките НПО и медии. Предпоставките за това финансиране обаче трябва да се случат преди да бъдат определени параметрите на многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 r. А тези параметри се определят сега.

 

С други думи ляво-либералните неомарксисти са изправени пред следните проблеми:

 

1. Ако искат да заместят отпадналото финансиране от САЩ с такова от ЕС, те трябва да го получат сега, или да чакат до 2027 година. А те не могат да чакат до 2027, защото без финансиране през 2027 година тях вече няма да ги има.

 

2. Поради липса на време за подготовка на нов международен договор, който да е приемлив за всички страни в ЕС и да наложи приоритети, гарантиращи нужното финансиране ИК се явява единствената опция на ляво-либералните структури.

 

3. Очаква се промяна на политическото представителство в новия ЕП, което далеч няма да е така благосклонно към манипулациите на неомарксистките мрежи.

 

Така създадената ситуация обяснява много добре защо ляво-либералните сили настояват на всяка цена тази Конвенция да бъде ратифицирана от ЕС сега! С други думи ляво-либералният неомарксистки социален експеримент заприлича все повече на политически и икономически балон, който се пука и неговите създатели със сетни сили се опитват да го спасят.

 

Защо е важно да знаем всичко това?

 

В разгара на последните политически скандали стана ясно, че практика като купуване на имоти на данъчна оценка е способна да съсипе политическата и административна кариера на хора от всички ешалони на властта. Какво биха направили всички тези хора, ако знаеха предварително какви биха били последствията от подобна “безобидна” сделка? Колко хора няма да получат желаните от тях назначения, защото всяка проверка на бъдещи кандидати за висши постове ще включва справка от Агенцията по вписвания?

 

В момента една идеология, изиграла решаваща роля в изграждането на част от днешния български политически и административен елит е вече в режим на финансов и политически банкрут. Не малко политици и магистрати са били съблазнени от възможността за бърза и успешна кариера, предлагана им от организации, свързани с “Отворено Общество”. Те едва ли са предполагали, че обвързването с определени властови мрежи може от предимство да се превърне в непреодолима пречка за тяхното кариерно израстване в бъдеще, когато на всяка връзки с “Отворено общество” ще се гледа като на потенциална търговия с влияние.

 

На 14 ноември 2017 година Найджъл Фараж, представител на Великобритания в ЕП иска в парламента да се създаде комисия за разследване на влиянието на “Отворено общество” сред европейския политически и административен елит [13]. Имайки предвид безотказния политически инстинкт на Фараж, предвидил много предстоящи политически събития (Брекзит, избирането на Доналд Тръмп и др.) можем да приемем, че такива разследвания ще има. Когато тези разследвания започнат и в България, много политици и магистрати ще осъзнаят, че на грантове, “безплатни” семинари, срещи, специализации и курсове в чужбина скоро ще се гледа не като на безобидно участие в събитие или проект, а като на търговия с влияние. Въпросът “какво дадохте в замяна?” ще е оръжието, с което ще бъдат атакувани много кариери.

 

А ние, българите, нагледали се на какви ли не исторически превратности за пореден път ще сме свидетели на пълен социално - политически обрат. 

 

________________

 

[1] Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy описана като “надежден съюзник” на фондация Отворено Общество в сборника Reliable allies in the European Parliament (2014 – 2019), Open Society European Policy Institute

 

[2] https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/last-chance-tackle-violence-against-women-european-elections-warn-sds

 

[3] https://youtu.be/veflfrs8opk?t=120

 

[4] https://dealbook.nytimes.com/2011/10/06/soros-loses-challenge-to-insider-trading-conviction/

 

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Society_Foundations

 

[6] https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/05/271051.htm

 

[7] https://www.wsj.com/articles/george-soros-transfers-18-billion-to-his-foundation-creating-an-instant-giant-1508252926?mod=mktw

 

[8] https://www.nytimes.com/2017/10/17/business/george-soros-open-society-foundations.html

 

[9] https://twitter.com/georgesoros/status/1005838891130195973?lang=en

 

[10] https://www.apnews.com/0bab63fd501b4100bfc06491c2061cc5

 

[11] http://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html

 

[12] чл. 8 на ИК

 

[13] https://www.youtube.com/watch?v=PZLr0TtPjUc

 

 

Източник: urumov.bg

Заглавието е на "Гласове"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

56 коментар/a

Спиноза на 09.04.2019 в 11:06
Една от непосредствените цели на ИК е увеличаване на приема на мигранти, чрез обявяването им за потиснати сексуални малцинства, крайната цел е ликвидиране на бялата европеидна раса, чрез смесването ѝ с тъмнокожи раси, например: ЕС отказа да обсъжда прием на истински бежанци от ЮАР - бури, бели християни, европеиди, които са наистина подложени на геноцид. Разрушаването на европейските общества и традиционното семейство са само средства, за подчинение и контрол на процеса.
Браво на авторите!!! на 09.04.2019 в 11:07
Интересно ще е да се направи паралено изследване на участниците и техните роднини в споделените апартаментни покупки и участниците в "...“безплатни” семинари, срещи, специализации и курсове в чужбина скоро ще се гледа не като на безобидно участие в събитие или проект...", дали ще се дублират имена?! Също така е интересно да се направи проверка на средния и нисш управленски персонал, който реално управлява администрацията на страната, из министерства и държавни комисии за участие и активност в "...“безплатни” семинари, срещи, специализации и курсове в чужбина скоро ще се гледа не като на безобидно участие в събитие или проект..."?!
Татяна Стоева на 09.04.2019 в 11:15
Авторите сигурни ли са, че т.н. ляво-либерални идейни течения могат да бъдат наречени неомарксистки? Защото позоваванията на Маркс в последно време се правят доста произволно и много често, невярно.
Господинов на 09.04.2019 в 11:34
Нетърпима банда пиявици са тези НПО. Помните ли как един убиец го направиха човек на годината? Край писна ни!
Херберт Маркузе на 09.04.2019 в 11:39
Да, съвременните леви-либерални течения са неомарксисти. Така например Красимир Кънев председател на БХК през 1986 г. защитава дисертация върху естетическата теория на Херберт Маркузе. Херберт Маркузе е смятан за един от отците на Новата левица и на неомарксистките студентски движения в Германия, Франция и САЩ, развили се през 60-те и 70-те години на ХХ век
Татяна Стоева на 09.04.2019 в 11:46
По повод позоваванията на Маркс и неговите идеи от пишещите днес анализатори и др., искам да разкажа една случка от далечната си младост, когато Маркс (по-точно някои части от научното му наследство) беше задължителна част от изпитните програми у нас, а и в тогавашния СССР. Заедно с колеги празнувахме края на изпитната сесия в един Ленинградски ресторант. Към компанията ни се присъединиха български задочници, работещи в Коми, които също празнуваха успешното приключване на някакъв изпит в икономическия институт. Бяха доста развеселени, както е подобаващо за такъв случай и охотно разказваха как са взели изпита. Бяха преписали пасажите от учебниците си с цитати на Ленин и Енгелс, но това, което ме впечатли и съм запомнила и до днес са респектът и страхопочитанието, с което си признаха, че Маркс не са се осмелили да препишат, "защото ще ги хванат веднага ". Даже тези простовати хорица, мислейки си, че могат да представят мислите на Ленин и Енгелс за свои, бяха почуствали (не смея да употребя думата "разбрали"), че до Маркс не бива да се докосват, че той няма как "да излезе от собствените им мисли" и опитът им да го "откраднат" веднага ще бъде разкрит и разобличен. И това беше станало, защото все пак бяха прочели няколко негови изречения от учебника си.
Велислав Райнов на 09.04.2019 в 11:46
Точен и неемоционален коментар. Очевидно левите сили в Европейския парламент искаха дебата около Истанбулската конвенция да се разгори точно преди изборите. Това е много лоша новина за ГЕРБ и водещия кандидат Мария Габриел. Това е единствената тема в модерната история на България в която 80% от населението бяха на едно и също мнение!
до Т. Стоева на 09.04.2019 в 11:52
От както е творил до сега идеите на Маркс са причинили смъртта на 100ци милони хора. Всеки път се намира някой който да твърди че до сега идеите на Маркс не са били разбрани правилно и той ще изгради системата такава каквато я вижда Маркс. Последно експеримента е правен във Венецуела, където хората умират от глад въпреки огромните природни богатства на страната!
"От както е творил до сега идеите на Маркс са причинили смъртта на 100ци милони хора." на 09.04.2019 в 11:59
Под покрова на Марксовите идеи ли е извършван в миналото и сега геноцида срещу туземното население от англо-саксите и братята им по колонизация Португалия, Испания, Италия, Франция, Белгия, Холандия, Гермяния в Африка, Азия, Австралия, Европа, Северна и Южна Америка? Числеността на българското племе за около 20-ина година бе намалена с 25-30%! За това кой е виновен Маркс или Путин или и двамата?
В създалата се антилиберална и противоджендърна обстановка особено в Източна Европа, ако... на 09.04.2019 в 12:04
...либерал-социалистът специалист по кариерно развитие и пръв другар на Истанбулската конвенция не бъде в листата за Евроизборите на БСП, то Столетницата ще е обречена на сериозен изборен успех!
Не се разпилявайте в марксистки спорове! на 09.04.2019 в 12:08
Днес "Гласове" поднесоха ценен анализ, затова нека всеки, който не е задължен с нищо на Сорос /респ. Америка за България и пр./, разпространява тази публикация сред близки, приятели и познати. Защото изборите за ЕП чукат на вратата.
До Татяна Стоева на 09.04.2019 в 12:14
Може би по-точният термин е марксисти ревизионисти, защото те променят класическото Марксово учение. За ляво-либерална е определяна Демократическата партия в САЩ. Подобна идеология изповядват повечето НПО-та в България, както и СДС и издънките му, независимо, че те се пишат за "автентична десница".
Виктор О на 09.04.2019 в 13:15
Време е да изберете лидер като мен.
Мдааа, на 09.04.2019 в 13:43
което ме подсеща - а и горното разследване косвено го доказва - че Виктор Орбан е постъпил извънредно далновидно като е отрязал Джордж Сорос от Унгария.
висок на 09.04.2019 в 13:45
За втори или трети път казвам поклон на Гласове. Браво и поклон за публикацията! Дано по-често се появяват подобни отрезвяващи статии. Прочетеното не е нищо ново за мен. Дори съветвам авторите да се заровят в начина на избор на GREVIO, бюджет и отчет???? А кои са стипендиантите на Отворено общество в БГ? Сещам се за Станишев, Милийончева....и сигурно 90% от евролистата на БСП! Посочете ми стипендиантите на Сорос в ГЕРБ
шишков на 09.04.2019 в 13:59
петро-доларът приключи отдавна. има нпо-долар. ФРС емитира тоалетна хартия в либерални и в консервативни фондове по цял свят, после си връща реални пари. долар-нпо-доларприм.
до висок на 09.04.2019 в 14:52
Много обичаш да клепаш днешното БСП, фъргаш кал както ти падне, само че, ако не беше Нинова, сега щеше да си виден джендър, а не прикрит ;) Даже и за станишев се пише, че се е преборил с неговите си, за да прокара идеите на сорос... не можеш да вкарваш всички в кюпа, повечето от БСП бяха против тая смрад! .. за разлика от геберастите долни!
Майк. на 09.04.2019 в 15:11
leverage. ливъридж. Може и с тази терминология, зависи от стила, който сме избрали. За обикновените български разговори по темата има по-общ, но много експресивен израз, а именно "С чужда пита помен прави". Питайте онези млади възхитени българи, които, още в началото на промените преди 30 години, се принудиха да платят чая на Сорос/Шорош в Шератон, че той бил нямал дребни. И да, Татяна В., цял живот ще ти липсват последните стотинки от твоя джоб, с които уреди сметката за чая.
внимателен читател на 09.04.2019 в 15:15
Документ на Сорос: Заради джендър равенството Мария Габриел би тръгнала срещу своите http://www.glasove.com/categories/intervyuta/news/dokument-na-soros-zaradi-dzhendyr-ravenstvoto-mariya-gabriel-bi-trygnala-sreshtu-svoite
observer на 09.04.2019 в 15:42
Почти трогателно. Марксизмът и лявото в по-общ план днес са обявени за зло, срещу което са изправени, естествено, силите на доброто - десният консерватизъм в цялата си източна православна благопристойност. За по-голяма убедителност на сблъсъка задължително се споменава трижди проклетата Истанбулска конвенция, представена като заговор за смяна на сексуалната ориентация на българина, прочут, както знаем с мъжествеността си. Дори самото и име предизвиква тръпки на възмущение, с това “истанбулска” напомня за черните дни на робството. След такава атака върху първичните ни емоции не може да не се отбележи, че случващото се не е нищо друго, освен старото противопоставяне Изток - Запад. Само ролите са подменени. Днес пронилият Запад се представя като ляв, а Изтокът като десен. Пропагандистите са същите обаче, пак ние от изтока сме правите, както когато като комунисти съединявахме пролетариата. И в заключение, цялата тази борба е напълно откъсната от историческите ни връзки с европейската култура и ценностна система от Възраждането насам. Привнесена отвън, тя е подражание на никога не спиралата борба за надмощие между Руската империя и Европа. Ясно е, че Истанбулската конвенция е просто купчина хартия, която ще има същия ефект върху обществото, като някоя програма за борба с корупцията, тоест никакъв. С тях и без тях, все тая. Препрочетете Бай Ганьо и потърсете разликите с днешните времена, няма такива.
МММ на 09.04.2019 в 15:54
Интересно какво е мнението и оценката на двама видни архитекти от това семейство за архитектурния облик, състоянието и бъдещето на София? С интерес очаквам толкова интелигентен и професионално аргументиран разказ по тази тема!
психиатър на 09.04.2019 в 15:54
имам чувството, че ГЕРБ си правят вкупом политическо самоубийство. Това е проклятието на @джендъра@!
Значи основният на 09.04.2019 в 15:55
извод според преждепишещият е, че Истанбулската конвенция е само една невинна овчица и нямала нищо общо с борбата срещу Европа, а това била лошата Русия?
Gen. Gurko на 09.04.2019 в 16:40
Поклон до земята със свалена шапка за авторите. Ние, източноевропейците го чувствахме и знаехме. Търсенето на сметка на предателите-грантаджии е задължително.
RE: "Ясно е, че Истанбулската конвенция е просто купчина хартия..." на 09.04.2019 в 16:43
Ясно е, observer, че пак се изказваш на едро и пак опитваш да манипулираш. Затова с удоволствие ще изоблича неверните ти твърдения само с три изречения: Всеки, който е чел Истанбулската конвенция, знае, че тя е обезпечена с безупречен механизъм за мониторинг на нейното изпълнение. Контролният орган GREVIO, който следи за прилагането на ИК, разполага със специални права, привилегии и имунитет, които го правят недосегаем за правосъдието на отделните държави. С други думи, Контролният орган GREVIO е по-висша инстанция от всички власти и конституцията на всяка една държава, ратифицирала ИК. Ако досега не си знаел тези факти, ето, запознай се от източника: https://rm.coe.int/168046246f
Поздравления! на 09.04.2019 в 17:26
Поздравления! Закриване на ДАЗД! Категорично и веднага! Да вземеш пари за да продадеш децата на НПО е абсурдна криминална гавра. Сорос КУПУВА ЖЕНИ в администрацията, гнусно е!
ДО observer на 09.04.2019 в 15:42 на 09.04.2019 в 17:42
Слез от високия си кон на многознайковска ирония - ясно е, че не си чел документа на Истанбулската конвенция. То и доларите за НПО-тата са купчина хартия, особено откакто взеха да ги печатат в последните години. И еврофондовете са купчина хартия като банкноти. Ама каква работа вършат тези купчини хартия, а ?
the на 09.04.2019 в 17:50
Брилянтен анализ, великолепно поучително четиво! Но не за тези, които макар и не толкова навътре в детайлите се ориентират и споделят възгледите на авторите. Четивото би трябвало да е настолна, задължителна лекция и паметна бележка за голяма част от младото поколение, което се ориентира и оформя възгледите си единствено, чувайки с периферията на ушите си глупостите на иван кръстевци, инджевци, огнян минчевци и т.н. Браво на този баща, на арх. Христо Генчев възпитал такива съвременни, разсъдливи, можещи деца!! Наистина достойни чеда на един голям, бих го нарекъл политик в сянка, международник и геополитик, какъвто беше, а предполагам че е арх. Христо Генчев. Но на такива блестящи умове думата не им се дава, не са канени, не са обгрижвани по СМИ и ТВ. За интересуващите се кой е арх. Хр.Генчев може да се потърси и в Интернет и да се намерят неговите блестящи политически и геополитически анализи, прогнози и мнения, които четяхме на един дъх в зората на демокрацията. Бъдете здрави, силни и патриоти уважаеми българи, уважаемо сем. Генчеви!!!
Ето такива сериозни и отговорни личности като авторите... на 09.04.2019 в 23:27
...са необходими да издигаме и да избираме да ни представляват!
за затваряне са на 10.04.2019 в 01:47
за затваряне са тези двама братя ли, братовчеди, не знам. Толкова произволна и безогледна омраза към всички хора от уж доктори, уж някакви професионалисти. Не знам колко са доктори, някои от братството умориха доста хора. Но доктор да сее омраза и нетърпимост към каквито и да било хора- това не може да е доктор въобще, това е антихуманно и не зная в какво се е клел, къде е гледал, може да е бил пиян. Не може да му се доверява никой човек като на доктор. Боже, та като се видят тези две физионимии, приличат на самодоволни експериментатори от един добре познат и страховит исторически период. Тръпки те побиват. Иначе какво се чудим, толкова неподготвени професионално надути драскачи по всички неизвестни тям въпроси се навъдиха, особено при таквиз като Яворчо, че ни липсваха вече само тези прекрасни 2 самодоволни физиономии пак-Те бяха част от изръсените щедро пълни лъжи още от миналата година, бяха първи платени глашатаи срещу жените, само срещу жените, то си личи. Затова горко на близките им също, не се знае какво може и тях да ги сполети, не са застраховани и те. Дано нямат дъщери, които да имат нужда от помощ.
Кой е `за затваряне`, моля? на 10.04.2019 в 02:16
Хората, които ни казват истината за Истанбулската конвенция? Добре, че не зависи от вас иначе ще почнете да бесите ли тези, които говорят истината? Имаме си най-прекрасен `Наказателен кодекс`, който би могъл да опази всякакви жени и дъщери. Дали Сорос смята да ни изпрати специална лично подчинена на него полиция, която да пази дъщерите ни? Ясно е, че на Сорос съдбата на всякакви жени и дъщери не го вълнува. Вълнуват го парите. Ама за да се разбере това трябва да имаш повече от една мозъчна гънка. Вие връчете в ръцете на чичко Сорос съдбата на вашите дъщери. Демокрация е. Ние нашите не си ги даваме.
observer на 10.04.2019 в 03:14
Естествено, че от приемането или отхвърлянето на Истанбулската конвенция нищо няма да произтече. Не случайно дадох пример с борбата с корупцията. И за двете има и ще има европейски мониторинг. Разбира се, без никакъв ефект. В случая Истанбулската конвенция е избрана за цел, заради подсъзнателните страхове, каквито би предизвикала у нормалната хетеросексуална публика, а и заради името си, което също поражда инстнктивна реакция на отхвърляне. Като добавим и новата за българския език английска дума gender, заменила двусмисленото sex и става страшно. Всъщност страшното е друго. Все повече се говори на езика на омразата, все повече се търсят разделителни линии и не само у нас, това е обща тенденция и някои непременно ще се възползват по пътя си към властта. Някога Фукуяма провъзгласи края на историята, мислейки, че победилият пазарен либерализъм ще пребъде, както преди него комунистическите идеолози провиждаха края на историята в съвършения световен комунизъм. Но по-скоро историята ще се повтори, просто ние сме в началото.
ИК е добра за арабските страни и африка на 10.04.2019 в 04:31
Европа няма нужда от нея. Четейки конвенцията (благодаря на който посочи линка), човек остава с впечатление че Европа има спешен проблем с равенството между жените и мъжете, и че жените са подложени на непрекъснато насилие. Написана е така че има смисъл и истина--само ако е приложена в арабските или африкански страни. НО Приложена в Европа-- 1)целта е смяна на социални и културни модели! чл.12 "Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете. 2) неправителствените организации са с овластен статут често над-държавен 3) Проблема не е само нестандартните полове и политики отчитащи особеностите на пола... Тя атакува семейството; - намесва се в семейните закони които всяка страна има и които работят отлично....Претендира за инстанция за зачитане на детето--чл 31 е за родителските права и посещение при детето -психологическото насилие е многократно подчертано--какво включва не се уточнява; отваря врата за манипулации 2) чл. 40 сексуален тормоз: "...отговорност за всички форми на нежелано словесно, несловесно и физическо поведение..." т.е за особен поглед също може да се подведе под отговорност чл.33 Криминализиране на психическото насилие--когато не е определено какво точно включва пс. насилие, това позволява всичко да се подведе под този знаменател Но благодарение на авторите разбираме защо точно Европа се "нуждае" от тази анти-конвенция
Великолепен текст! на 10.04.2019 в 05:50
Поклон на авторите! За първи път прочетох стегнат, точен, аргументиран анализ и се ужасих от евентуалните последствия. Един ден в годината говорим за съвременни будители (колкото и да е шаблонна тази дума...). Арх. Христо Генчев и синовете му са блестящи умове. Господ да им даде здраве и дълги години живот!
транспортер на 10.04.2019 в 11:00
Напълно подкрепям статията на двамата братя. Наследствената габровска предприемчивост и предвидливост оставя следа. Все пак въпросът, защо ляво-либералните идеи пробиват път в доминираната от десни партии Европа и ЕНП в ЕП, остава открит? ПП: "Има ли соросоиди в Герб?" На най-високо ниво - Томислав Дончев - бивш програмен директор на "Отворено общество" в РБ.
Заразяване на 10.04.2019 в 11:42
Нека примерът на тези двама Генчеви стане заразен за други истински отговорни патриоти на България! Толкова време мина и е видно как не можем да вникнем и разберем науката на К.Маркс. По-лесно е вулгарното му, пещерно тълкуване, но не и научното вникване в неговите тънкости и развитие. Ако не повече, то поне на равнището на Д.Благоев и другите след него. От публикуваното напират думите на поета: " Какви е чада раждала, ражда и днеска нашата земя хубава!"
Джордж Сорос е създател на проекта "Бойко Борисов" през сдружението "Глобална България" и фондация "Tipping point" на 10.04.2019 в 13:07
Джордж Сорос създава проектът "Бойко Борисов" чрез Цветелина Бориславова. След като придобива на безценица "Си Банк" от Костовия ковчежник Славчо Христов, тя назначава за председател на Уставния съвет на банката Георги Прохаски - директор на "Отворено общество - България" през 90-те. Личният съветник на Бориславова Светослав Божилов също е член на управителния съвет на "Отворено общество" и става учредител на "Си Банк". Бориславова и Светослав Божилов създават сдружението „Глобална България“ през ноември 2002 г. заедно с 14 души от сферите на бизнеса, гражданското общество и медиите. Координатор на инициативата е Цветелина Бориславова, председател на надзорния съвет на СИБанк, а дясната й ръка Светослав Божилов, акционер в СИБанк. Банковата общност е представена още от шефа на Булбанк Левон Хампарцумян и Франк Бауер, председател на съвета на директорите на Българо-американската кредитна банка. „Бизнес квотата“ се допълва от шефовете на „Лукойл България“ и „Овергаз инк“ Валентин Златев и Сашо Дончев. Като представители на неправителствения сектор в сдружението участват Иван Кръстев от Центъра за либерални стратегии, Красен Станчев от Института за пазарна икономика, Огнян Шентов от Центъра за изследване на демокрацията и Стефан Попов, председател на фондация „Отворено общество“. Сред учредителите на сдружението са също издателят на вестниците „Капитал“ и „Дневник“ Иво Прокопиев, главният редактор на „24 часа“ Венелина Гочева, шефът на Би Ти Ви Албърт Парсънс, както и собственикът на рекламна агенция „Крес“ Красимир Гергов. Моментът на създаването на сдружението е избран неслучайно - дни преди срещата в Прага, където се очаква България да получи покана за членство в НАТО, както и преди срещата в Копенхаген месец по-късно, където страната очаква да получи „пътна карта“ за присъединяване към Европейския съюз. С оглед на глобалните политически промени политическия проект "ГЕРБ" претърпя редица промени, някои учредители се оттеглиха, други се поскараха напоследък, но никога не е излизал от влиянието на Сорос. През 2009 г. напр. в правителството на ГЕРБ за министър на външните работи се назначава Николай Младенов - програмен директор на "Отворено общество" 1996 - 1998 г., за министър на образованието Сергей Игнатов - екс-ректор на сороският уни НБУ, за министър на еврофондовете и вице-премиер Томислав Дончев - програмен директор на "Отворено общество" 2004 - 2007 г., който пък от своя страна назначи представителката на Демократическия институт на САЩ Деница Сачева за зам. министър на социалното министерство в ББ2, а сега за зам. министърка в МОН, защото е много важно по лоялни сороски и глобалистични политики да се печатат учебници и помагала да се "учат и възпитават" българчетата. https://www.youtube.com/watch?time_continue=519&v=BX321xvtnEw
Петър Стойчев на 10.04.2019 в 13:38
Добър коментар. Има нужда от разследване. Ако има доказателства за търговия с влияние - затвор!
Много добра статия на 10.04.2019 в 13:59
Кратко и точно обяснява прикритите идеи зад една политика наречена Ик, за което е било нужно изчитане на много материали и обмислянето им.
за затваряне са на 10.04.2019 в 01:47 - Истината не можеш да търпиш на 10.04.2019 в 15:15
За затваряне били? - Троле, Истината не можеш да търпиш. Ясно от кои си.
безскрупулни братоци на 10.04.2019 в 17:34
Това са безскрупулни и жестоки, някои лъже- доктори, защото другите не ги интересуват. Сектантски докторчета някакви. Комплексирани и анти- мъже, тези никой не може да ги хареса, освен такива като тях. Истинските мъже са точно противоположни, загрижени да обгрижват и спасяват хората от насилие. тези не ги бива. Как не извикаха толкова време в помощ на някои пострадали, уж доктори били, не им мигват очилата за никого. Саде конспиративни теории, никому ненужни, освен на техните господари и на джобовете им. За съжаление някои доктори, като единият от тези може би, нямат или са загубили всякакво чувство за солидарност и човечност.
ядосвате се, че истината излеза наяве на 10.04.2019 в 18:29
ядосвате се, че истината излеза наяве. Горките соросоидчета.
Съученик на 10.04.2019 в 18:42
Помня ги от НГДЕК. Побойници. Иначе текста е много добре написан. Но дали това е цялата истина? Бъдещето ще покаже!
балона се надува, надува, надува .... пук! на 10.04.2019 в 19:32
Ясно е че НПОтата на ОО са балон, който рано или късно ще се спука! Ще мизерствате готованци! На поточни линии ще работите и си спомняте безплатните бюфети на семинарите. А на тия дето плюят авторите - дайте аргументи против тезата на статията. Емоциите само ви правят смешни!
Че те емоциите са на одобрителите на 10.04.2019 в 23:15
Браво, чудесно и долу Сорос. Нещастният дрът милиардер, причинител на всички световни злини. Как му стигат силите само! Като нявгашния Троцки, и той евреин, низша раса, всичките злополучия, аварии, дефицити на тоалетна хартия и други стоки и скандалите в комуналките бяха негово дело. Ей, едно аргументирано мнение на “ИК е добра за арабските страни и африка на 10.04.2019 в 04:31”, но то си е изключение. Другите като да си пребиват жените всяка вечер след кръчмата, така изглеждат;-)
До 'Че те емоциите са на одобрителите' на 11.04.2019 в 07:13
Ленин и компания са финансирани на същия принцип отвън, като НПО, само че тогава не са се наричали така. Целта е била да се срине тогавашната държава и да се вземат ресурсите. Но колата се обърнала по-рано. 99,9% неграмотните мужици взели че започнали да се образоват. Не било гладко, даже гадно било, с много репресии и т.н. А парите отначало дал тогавашен Сорос от Швейцария, Германия и накрая царят паднал. И втората световна е била на практика също войната за ресурсите. Битката са Сталинград например е битка за пристанището на Волга на което нефтените танкери от руското тогава Каспийско море с вече разработен нефт се разтоварват и се качват на ЖП цистерните. Нефт, потоци, същата история като днес. Та и Бойко, и Корнелия и всеки ще падне, ако някой чичо даде пачки. А ако някой се кефи на по-възрастни чичовци с пачки, но и с тоалетна хартия, така кажете. Да се продаде човек за едно руло тоалетна хартия.....
ако не знаете-да ви кажа на 12.04.2019 в 13:58
Христо и Марин Генчеви са синове/близнаци/ на арх Христо Генчев.Един от първите,публикували в периодичния печат статии на геополитически теми.Пишеше предимно във в.Култура .Щом това е важно,а не смисъла на самата статия.Става ясно,впрочем,защо и Сергей Станишев е толкова загрижен за 'домашното нас и пр теми,за които се смята,че ратифицирането на ИК цери успешно,веднъж и завинаги
интересно на 12.04.2019 в 17:39
супер споделяна статия в нета. а от джендърмерията тишина! няма обвинения в езика на омразата, фобии и други подобни... трябва да има нещо вярно. да бяха станали дружно и ревнали - не е вярно имаме пари ... ама като немат си траят.
Идалист на 12.04.2019 в 18:30
Много добър анализ. Не ми беше ясен механизмът на привличането на средства. Другото е ясно, става въпрос за Власт и Пари. Няколко пъти съм писал в този и други форуми, че защитата на обществата на сексуалните девиации не е цел, а е само средство. Истиските господари на Джендър идеологията са мъжаги с хубави жени, прекрасни деца, които учат в специални училища, не употребяват наркотици и спортуват. Напоследък в България не се говори за скаути, но се насажда идеология на джендъра. Това е социално инженерство - заменяне на биологичнота сексуалност със социалната роля. Това са различни сфери на живота. Всико може да се прости на политиците включително и купените на по-ниски цени имоти, но Истанбулската конвенция - НЕ. Тя засяга същината на човека!
Съгласен на 12.04.2019 в 19:07
Съм с горния коментар
Наблюдател на 12.04.2019 в 21:53
Чакам персонала на НПОтата да се влее в редиците на пролетариата или трудовото селячество. Да работят с ръцете си и да ссе хранят сами. Еднствената ми мъка е че са 50-100 яовека. Оше си спомням как 300 организации подкрепиха ИК а на митингите им имаше максимално 50 човека!
съгласна на 13.04.2019 в 01:19
Още една съгласна с тези красиви мъже. Само като ги видиш, как да не си съгласна. Ама с единия или с двамата, заедно или поотделно. Само това се колебая. Сигурно са и добри в другото, няма начин. Като си имаме и парички, ще сме си равни във всичко. Beleza! Че сега уча испански и си се упражнявам за лятото да ми е кеф.
Доколкото ми е известно насилията към жените на 13.04.2019 в 14:04
в страни, подписали ИК не са намалели. Трябва да се очреди награда `Остап Бендер` за днешните му потомци като Сорос и соросчета. Да правиш пари от въздух под налягане си е талант. А пък тези, които вярват на ИК са два вида - знаят, че от това се печелят пари и такива, които наивно вярват, че жените ще бъдат спасени. Вторите са неспасяеми дори от ИК.
за тоз дето му е известно на 13.04.2019 в 15:14
То и НК не се спазва, и престъпления си има колкто щеш всякакви. Значи всички власти около това са излишни. И корупцията не намалява, и кражбите и пр. И законите не са достатъчни и не се спазват- значи да няма никакви власти, които отговарят за приемането и спазването им. То и децата им нарушават правата главно в семейна и приятелска среда и като че ли нищо не помага- ами да отменим всички закони тогава и да не приемаме нищо ново в никакъв случай. Значи да няма правила, да няма хора да се грижат за тези правила. Значи държавните бюджети и всички пари, с които държавата решава проблеми да се затрият, защото проблеми винаги има. Представяме си какво ще настане, ако няма и норми. Тоз отгоре казва, че няма нужда от нищо и от никого. Сигурно си прави престъпления и каквото си иска като нарушения и не иска никой да му пречи. По- добре му е без правила. То и докторите да нямат правила и норми и да не правят нищо, да оставят хората да си мрат още повече/ не че някои и сега не го правят/. А ако е само това за насилието срещу жените дето му пречи на тоз другар, е това си е вече омраза и дискриминация- точно за това да не се позволява да има повече защита. А да ти видя логиката сега. И да пуснеш дащеря си да ходи свободна, без да се страхуваш за нея. Не виждам да си примирал, като убиха толкова жени . все от изверзи до тях, за някои от които и държавата е знаела за риска. Може би сте си съгласни с тези изверзи, които убиха и децата си. Измисляте си някакви сороси и други някакви полове- а истината лъсва- вие не искате жените да са все по- защитени от все по- големите рискове. Признайте си, че сте сте направо съзнателни съучастници в насилията, които се случват, с всичко, което пръскате като отрова срещу жените. Това не сте истински мъже, истинските не се страхуват да защитят и не се чувстват заплашени, когато жените се свободни от насилие. Вие повечето не сте мъже, а страхливци пълни с комплекси. Да си мъж е съвсем друго, значи да си уверен и загрижен за другите и да ги защитаваш, когато имаш повече сила и възможност за това. Не само от близкия си кръг, а и отвъд него. Страхонти са мъжете, които ги е грижа за света, за правата на другите, за природата. Ама тук виждам само някакви страхливци с кепенци.
безпартийна българка на 13.04.2019 в 16:46
@"за тоз дето му е известно" Срещу графоманията няма закон, ама това не ти дава правото да използваш форума като място, където да се освобождаваш от комплексите си. Колкото до ИК, тя няма никакви инструменти да се бори с насилието срещу жените, защото такива инструменти са националните закони, а ние си ги имаме и сме доста по-успешни в прилагането им, отколкото в Истанбул. Това, което има ИК, е учредяването на свръхправа за шепа жени да харчат от името на Съвета на Европа парите на националните държави в обход на институциите и законите им. Бих предложила на тези жени да харчат парите на мъжете си, няма лошо, и да ни оставят да мира с прекомерната си алчност за безконтролна власт и безотчетни средства. Чети първо, ако не на английски, има го текста на ИК и на Обяснителният доклад в нета.
до емоционалните и грозни коментари по-горе на 13.04.2019 в 21:34
Като чета коментарите ви си припомням и как се проведе обществения дебат за истанбулската конвенция преди година противниците на конвенцията ежедневно излизаха с нови добре обосновани аргументи а тези които искаха тя да бъде ратифицирана се ограничаваха в това те обявяват че техните опоненти искат да бият жените си. По този начин привържениците на конвенцията унищожиха дебата и сега трябва да се сърдят сами на себе си.

Напиши коментар