Националният рамков договор (НРД) за 2012 г. трябва да бъде подписан между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския лекарски съюз (БЛС) до последния работен ден на декември 2011 г. Очевидно това ще се случи въпреки несъгласието на някои членове на БЛС, след като в събота Извънредният събор на съюза делегира права на Управителния съвет да подпише НРД. Подписването на НРД обаче няма да спре една порочна, всъщност направо незаконна практика, която продължава от години в системата на НЗОК и има негативни последствия за лечебните заведения. Става дума за това, че НЗОК не изпълнява изискването на Конституцията (чл. 5, ал. 5) за обнародване на нормативните актове. А това води до незаконосъобразно налагане на административни санкции на лечебните заведения по реда на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
Докога НЗОК ще нарушава Конституцията?

 

Националният рамков договор за медицинските дейности, както вече казах по-горе, се сключва между НЗОК и БЛС. Съгласно ЗЗО (чл. 4а) той е нормативен административен акт, който действа за определен срок на територията на страната и е задължителен за НЗОК, РЗОК, изпълнителите на медицинска помощ, осигурените лица и осигурителите. Негов предмет са правата и задълженията на страните по оказването на медицинска помощ.

Като нормативен административен акт, НРД следва да бъде обнародван в „Държавен вестник” (ДВ), съгласно Административно-процесуалния кодекс (чл. 78, ал.2).

Същото важи и за посочените в Преходните и заключителните разпоредби на НРД повече от 20 приложения, тъй като те са неразделна част от съответния договор и следователно са също нормативни административни актове. В националните рамкови договори за 2010 и 2011 г., както и в проекта за 2012 г. е записано, че тези приложения трябва да бъдат обнародвани в притурка към „Държавен вестник“.

За НЗОК обаче това изискване явно не важи. По надлежния ред в ДВ не са обнародвани приложенията нито към НРД-2010, нито към НРД-2011. Следователно, както пише в сайта си за медицинско право експертът в здравеопазването Мария Радева, тези приложения не са част от действащото позитивно право в България, защото именно обнародването им в ДВ е правопораждащият факт за действителността и приложимостта им.

От 2010 г. контролът по изпълнението на индивидуалните договори с изпълнителите на медицинска/дентална помощ, сключени с НЗОК, вече не се извършва по реда на НРД, а търсенето на административнонаказателна отговорност е въведено в системата на НЗОК, която получава санкционни правомощия.

В края на март 2011 г. стана известно, че контролните органи на НЗОК са направили 3247 проверки в 335 болници от цялата страна. Част от тези проверки са финансови, други са медицински. Установени са повече от 4000 финансови нарушения и над 6000 медицински нарушения, които са свързани предимно с неспазване на диагностично-лечебния алгоритъм на клиничната пътека; неспазване на критериите за хоспитализация и дехоспитализация; нелекуване на придружаващите заболявания на пациента и др. За всички нередности НЗОК е издала 2275 акта за установени административни нарушения (съгласно Закона за административните нарушения и наказания) и 2207 наказателни постановления със санкции в размер на 2 194 100 лв.

Какво обаче е правното основание за тези санкции? В доста от случаите наказателните постановления се налагат заради нарушени норми от приложенията към НРД. Отново Мария Радева казва в своя публикация, че липсата на обнародване на приложенията поставя въпроса за приложимостта на нормите, съдържащи се в тях, както и за посочването им като правно основание за налаганите от НЗОК и РЗОК административни наказания.

Само през 2010 г. са постановени повече от 250 съдебни решения (въззивни и касационни) по жалби срещу наказателни постановления на РЗОК. Радева цитира мотиви от съдебно решение на Районен съд – Русе, в които се казва, че указанията за попълване на амбулаторен лист не са част от действащото позитивно право и нямат нормативен характер, защото не са публикувани в официалната страница на ДВ. В случая става въпрос за параграф от Приложение 3 от НРД. В тази част съдебното решение е потвърдено и на втора инстанция от Административния съд – Русе: Приложение 3 не е част от позитивното право поради липса на надлежно обнародване, което е задължително изискване в процеса на създаване на нормативни актове. Всички обжалвани пред РС – Русе санкции, наложени на лечебни заведения за нарушени норми от необнародваните приложения към НРД 2010, са отменени. Мотивите за съдебните решения са сходни. Изрично е записано, че „тази празнота” не може да се запълни с публикацията на приложенията в интернет на страницата на НЗОК, защото това не е „обнародване” по смисъла на цитирания по-горе член от Конституцията.

Разбира се, има и районни съдилища, които тълкуват публикуването на приложенията в интернет като „факт с правно значение”. Неизпълнението на конституционна разпоредба обаче си е потъпкване на принципите на правовата държава. Еднократната публикация в ДВ се изисква именно за да гарантира автентичност и неизменяемост на съответните нормативни актове, докато едни качени в интернет, пък макар и на официалната уебстраница на НЗОК, файлове на приложения не могат да създадат сигурност и стабилност за лечебните заведения.

Неизпълнението на Конституцията и на закона от страна на НЗОК е не само скандално. То има негативни последствия за лечебните заведения, които са принудени да плащат незаконосъобразни санкции или да водят ненужни дела в съда. А оправданието, че НЗОК не разполага с достатъчно средства, за да публикува и обнародва в ДВ или в официалния сайт на ДВ приложенията към НРД, е направо смехотворно!

Още от категорията

5 коментар/a

някой на 18.12.2011 в 21:09
То само това ако беше неспазването на конституцията:)
Със здравна карта на 19.12.2011 в 03:39
Със здравна карта - към БДЖ http://www.zdrave.net/Portal/WeekTheme/Default.aspx?evntid=btn0q4j8qks%3d
зависима медия на 20.12.2011 в 04:39
Какъв рамков договор, каква Конституция? Рамков договор, реформа, БЛС.И всичко това след освиркването на премиера от 10 хил. души. Путин го освиркаха веднъж и започнаха протестите. Боко вече го освиркват два пъти. За какво здравеопазване говорим, когато става въпрос за кожата на премиера.Самият той, започна да си предвещава нов мандат и да прави спряната от Дянков реформа. От днес купените агенции ни казват колко много го обичаме. Това вече говори за началото на края. Дано да е мирен и без кръв.
зависима медия на 20.12.2011 в 04:48
Като казвам, че го освиркаха само два пъти, имам предвид, че това го направиха необвързани хора, нито с политика, нито по социален, икономически или друг начин. Направиха го просто хора, които отиват да гледат нещо без да са свързани нито идеологически, нито политически, нито икономически. Дай боже да са свързани родолюбиво. Медиите почти не го отразиха, защото са малко по-свободни от съветските, все пак. За това пък му създават враговете, без да се усещат. Цели съсловия врагове. Май стана вместо веждите, очите. Сега по това работят и пр-агенциите. Вече ни обедиха, че го обичаме като слънце.
www.MariaRaeva.com на 29.02.2012 в 19:08
Благодаря, че сте ме цитирали! Едва сега попаднах на тази публикация!М. Радева

Напиши коментар