На 16 април се навършват 94 години от това чудовищно дело, при което живота си губят стотици невинни хора. Как протича подготовката и извършването на този нечовешки акт, разказва в показанията си един от виновниците, клисарят на църквата Петър Задгорски. Осъзнал деянието си, той се предава на полицията още на 18 април. Думите му, заедно с установеното от незабавното разследване, са предадени в доклад на вътрешния министър Иван Русев пред Народното събрание на 21 април 1925 г.

Вътрешността на църквата "Св. Неделя" след атентата на 16 април 1925 г.

 

„Авторите на злодеянието в църквата „Св. Неделя“ на 16 т.м., са напълно разкрити от органите на Обществената безопасност. Атентатът е обмислен от председателя на централния комитет на Комунистическата партия и такъв на военния център, Коста Янков, подготвен и непосредствено изпълнен от неговия помощник и член от военния център, Иван Минков, с участието на клисаря на църквата Петър Задгорски и един младеж.

 

Съучастникът-клисар Петър Задгорски, разкаян за извършеното нечувано престъпление, се предаде доброволно на съдебните власти на 18 т.м. От следственото по тоя повод дело на военния следовател извличаме следните данни и обстоятелства, които дават една ясна и точна представа за подготовката и извършването на тоя атентат.

 

Взетото решение

През месец декември 1924 г., военният център на Комунистическата партия, начело с гореспоменатите лица, заедно с всичките членове на централния комитет, са взели решение да извършат атентат срещу Царя и ако излезе сполучлив, на погребението му, да се повтори втори атентат, който да засегне министрите, магистратите, висшите военачалници, депутати, общественици, с една дума всички видни представители на държавата. Датата на атентата щяла да се определи от Москва, според стечението на обстоятелствата и ще служи, ако атентатът излезе сполучлив, като знак за обявяването на революцията от единния фронт и за вземането на властта.

 

Огледите на „Св. Неделя“

В показанията си клисарят Петър казва, че първият оглед на църквата „Св. Неделя“ е извършена от Иван. (Клисарят не знае имената на своите вдъхновители, освен под псевдоним. От досегашните разследвания, обаче, има основание да се заключи, че Иван е Иван Минков, главният организатор и изпълнител на атентата)(бел. ред. – При по-нататъшното разледване става ясно, че това предположение е грешно и зад името Иван стои Петър Абаджиев). Тоя оглед е извършен между 10-15 януари т.г. вечерта. Клисарят Петър, като стар комунист, после дружбаш, се познавал отдавна с Димитър х. Димитров (Митрето), член от терористическата група на Никола Желязков и Яко Доросиев. Митрето запознал клисаря с Иван Минков само под името Иван, в началото на м. февруари т.г. При първия оглед на църквата Иван казал на клисаря:

 

- Аз съм член от централния комитет на тайната нелегална комунистическа организация. Ние разполагаме с много пари и взривни материали, които получаваме от Русия. Ние имаме в София много взривни материали и за да не бъдат разкрити от властта намерихме за най-добре да ги скрием в църквата горе на тавана, дето никой няма да се съмнява. Избрахме тебе, като верен другар, да ги укриеш и помогнеш за великото дело на революцията. За тая услуга ще те възнаградим много щедро.

 

Иван дал на клисаря 1000 лева и си отишъл.

 

 

Складирането на взривните вещества

На 18 януари т.г., Иван донесъл първия пакет, около 6 кг мелинит, и след това всеки 5-6 дена до 3 март т.г., носил по един пакет, всичко 8 пакета по 6 кг, или всичко 50 кг мелинит, които клисарят Петър отнасял на тавана на църквата и ги поставял отдясно над входната вратичка на същия таван. При всяко донасяне на пакет Иван давал на клисаря по 1000 лева и на 2-3 пъти по 2000 лв. До извършването на атентата Петър получил всичко 11 хил. лв.

 

„Голямата работа“

Към средата на м. март т.г., Иван, който идвал в църквата вечер, когато няма богослужение и църквата е затворена, казал на Петър:

 

- Бай Петре, ние от Централния комитет сме намислили да извършим една голяма работа: ще убием едно голямо лице, след което ще дойдат на погребението, разбира се, всички министри, депутати, офицери и др., ще поставим пакетите до голямото кубе, дето стоят обикновено Царят, министрите, генералите, ще ги запалим и от взрива ще бъдат избити всички. Това ще бъде сигнал да се обяви революцията и вземем властта. В случай, че не успеем да я вземем, ще избягаме в Русия с автомобил и там за признателност ще бъдеш богато възнаграден, като ти дадем една къща като палат, а на семейството ти, до пристигането му в Русия, ще дадем 200 хил. лв.

 

„Васко“

Към 20 март т.г. Иван довежда в църквата, по обикновеното време, един младеж под псевдонима Васко, който е следвал пиротехника в Русия и го запознава с Петър.

 

Приготовляване адската машина

Няколко дена след 20 март, Иван дохожда в църквата, качва се на тавана заедно с клисаря, събира всички пакети, казва на Петър да излезе и започва да приготовлява адската машина. От всичките пакети образува един общ пакет, дълъг 60 см, широк 50 и висок 40, обвит в зебло и обвързан с дебело въже. От него излизали 5 черно-сивкави фитили, с дължина около 1,5 до 2 метра. Краищата на фитилите били поставени над една тенекиена празна кутийка на големина колкото една цигарена кутия. До кутийката е поставено едно шише с около 150 г спирт за горене.

 

Адската машина, от огледа, който е направил Петър, след излизането на Иван, е била поставена на тавана над първия стълб в централното кубе, който е срещу южната голяма врата. Между адската машина и кубето е поставена една бутилка с димяща сярна киселина, която имала предназначение след като се запали да изтрови останалите живи в църквата, понеже разпръсквала отровен задушителен газ. Фитилите са били пет, за да стане сигурно запалването на машината. Отдолу на пакета е бил поставен сух пироксилин, който да извърши разрушението надолу върху църквата, а горната част да се разрази навън.

 

 

Очистването на „голямото лице“

В края на м. март Иван, срещайки на улицата клисаря Петър, му казал:

- Приготвяме хората, за да очистим голямото лице.

На 13 април т.г. Васко, предназначен да запали фитила, се е явил в обикновеното време в църквата и е казал на Петър:

- Научи ли за атентата против Царя? Това беше наша работа. Пратиха ме да търся четата, с която сме в свръзка, занесох им пари, но за жалост не можаха да убият Царя. Сега ще търсим лицето, което ще ги събере всички в църквата, той е виден човек и организатор на Демократическия сговор в София.

 

14 април

На 14 април Васко се среща с клисаря и му казва:

- Тая вечер имаме поставени хора, за да очистят онова лице, за което ти говорих. Ако го очистим, ще гледаме некролога и аз тоя ден ще дойда сутринта рано, ще се кача на тавана и когато ти видиш, че всички министри, цар и големци, влязат, ще дойдеш да ми обадиш, за да запаля фитилите, след което ще слезем долу – ти ще излезеш от малката северна врата, а аз от малката южна.

 

В деня на злодеянието

На 16 април, в 7,30 ч., Васко влиза в църквата, запалва една свещ, отива при царския трон, дето се молил (?!) няколко минути и се качва на тавана, дето престоял до 3 ч. следобед , в който момент клисарят Петър се качва горе на тавана, съобщава му, че всичко е готово, всички министри били на мястото, с изключение на Царя, и слиза долу, за да чака завръщането на Васко. В същото време Васко подпалва спирта, слиза веднага долу, среща се с Петър и двамата излизат от църквата, както е било уговорено. След 12 минути взривът избухва.

 

Васко закривява и се изгубва по улица „Ломска“, а клисарят Петър отива на кьошето на „Клементина“ и „Леге“, дето мислел да намери обещания автомобил за бягане, обаче такъв нямало. На ул. „Софроний4 го посреща Иван и го завежда в една къща на същата улица, дето му казал да почака 7-7,5 часа, когато ще дойдат да го вземат, за да отидат в сръбската легация, за да му извадят паспорт.

 

Отде са се получавали взривните вещества

От заловените членове на терористическата организация се установи, че една група от около 8 души, заедно с една госпожица, са получавали от комисията по въоръжението при централния комитет оръжие и взривни материали. Пироксилина, който е употребен за атентата в църквата „Св. Неделя“, се е пренасял в един магазин близо до „Св. Неделя“, прикриван от въпросната госпожица. От тоя магазин Иван е взимал пакетите и ги е носил в църквата.

 

От друг един магазин на ул. „Витошка“, Коста Янков и Иван Минков, чрез същата тая група от терористи, са криели взривни материали и бомби, които се заловиха вчера.“

Иван Русев, министър на вътрешните работи, 21 април 1925 г.

 

 

В тези факти, изложени в речта на министър Русев има известни разминавания, които се доизясняват в по-нататъшното разследване. Както вече уточних, зад името Иван стои не Иван Минков, а Петър Абаджиев, също така количеството на взрива се оказва два пъти по-малко. Но като цяло картината по описанието на подготовката и извършването на това чудовищно дело е достоверна.

 

 

Полицията действа бързо. Само дни след атентата по-голямата част от заговорниците и извършителите са разкрити. Коста Янков е открит и обграден в дома на Христо Коджейков в София. След престрелка двамата загиват в горящата къща, която се оказва пълна с бомби и боеприпаси. Иван Минков е обграден от полиция в квартира на улица „Искър“, където се самоубива.

 

Къщата на Христо Коджейков, в която се укрива Коста Янков, напълно унищожена след престрелка и пожар

 

Делото за атентата е гледано от военен съд от 1 до 11 май. Обвинени са 10 души, някои от които вече мъртви. В последна сметка всички са осъдени, като на трима от виновниците – Петър Задгорски, Марко Фридман и Георги Коев –е постановена смъртна присъда чрез обесване. Изпълнена е на 27 май 1925 г.

 

 Последните мигове на осъдените на смърт

 

 

Още за атентата, спомените на пострадалия ген. Иван Шишков и снимки, можете да видите тук!

http://glasove.com/categories/skandalyt/news/atentatyt-v-cyrkvata-sveta-nedelq-v-spomenite-na-edin-ocelql-general

 

 

 

 

 


 

Още от категорията

25 коментар/a

Марко Фридман на 16.04.2015 в 14:25
Няколко гойски живота...какво толкоз..
Бай Прокопи на 16.04.2015 в 14:50
Малко от измишльотините на бай Гошо Марков е наслагала Илияна в тая статийка. Хубаво е да се прилагат източници към документи, ако съществуват такива, иначе всичко е художествена литература.
ДC-paзкoнспиpaтop на 16.04.2015 в 20:02
Псевдо-историкът и псевдо-академикът от ДС-кариерата Гошо Марков (ДС-агент \"Роман\") се е издигнал и е бил богато възнаграден за подготвянето на сценариите на пропагандните филми \"По дирята на беследно изчезналите\" и \"Закон за защита на държавта\", в които \"исторически\" е възпял терористичната дейност на БКП като \"възвишена борба за равноправие и свобода\"! И до момента същият продължава да шири комунистическа пропаганда чрез насаждане на \"исторически\" лъжи и манипулации за овцете, доени, стригани, драни и печени на чеверметата на червената олигархия! Вече ужким под патриотарско прикритие, а не под класово-партийно!
МИ нали съм мек вече все пак на 17.04.2015 в 04:10
Тее терорисчета в щатите сме ги отстреляли ограно още прайм групи летящи каманди от щатски шерифи които ги отстрелват поименно кат пилци по щатите къдет са правиле золуме. Затва сега сичко ни е спретнато и чисто тука щот ги нема тее кат Коба пладнешкия крадец на банката в Тифлис или пък Тухачевски, големее пълководец, терорист, клал брятята и сестрите си на собствения си народ. Е такива маймуни сме ги отстреляли много отрано и така се е създало феберето и до наши дни чак който пипне чуждо го бийм през кокълчетата, да не говорим да ми саздава некви болшевишки крадливи партий и прочие маймуни, тее са невъзможни от мексиканската граница на север.
пп на 17.04.2015 в 05:06
Става въпрос за атентат срещу Борис Кобурготски и фашистката му клика, срещу същия, който организира фашисткия преврат през юни 1923 г., в който превратаджиите заколват законно избрания министър-председател и зверски избиват хиляди без съд и присъда. Месеците и годините след 9.юни 1923 г. са време на монархофашистки терор, най-черната страница в историята на България. За кого леят сълзи днешните седрунгели? За \"тези, които клаха народа си, както и турчин не го е клал\" ли? За фашистките изчадия, които бяха съдени и разстреляни във всички цивилизовани държави. Представяте ли си някой в съвременна Европа да залее с такава помия Клаус Шенк фон Щауфенберг затова, че се се опитал да ликвидира фюрера на Германия и фашистката му шайка?
чугун на 17.04.2015 в 18:24
\"Гласове\" - Вижте си коментарите под статия за атентат със 143 жертви. Това Ви е контингента : патология.
zoro на 17.04.2015 в 18:25
ДC-paзкoнспиpaтop Псевдо-историкът и псевдо-академикът от ДС-кариерата Гошо Марков (ДС-агент \\\"Роман\\\") се е издигнал и е бил богато възнаграден за подготвянето на сценариите на пропагандните филми \\\"По дирята на беследно изчезналите\\\" и \\\"Закон за защита на държавта\\\", в които \\\"исторически\\\" е възпял терористичната дейност на БКП като \\\"възвишена борба за равноправие и свобода\\\"! И до момента същият продължава да шири комунистическа пропаганда чрез насаждане на \\\"исторически\\\" лъжи и манипулации за овцете, доени, стригани, драни и печени на чеверметата на червената олигархия! Вече ужким под патриотарско прикритие, а не под класово-партийно! Защо не си дадеш труда да видиш авторите на филмите, които цитираш? Не пиши глупости. Това е проява на ниска култура и целенасочена дезинформация. Георги Марков има общо с тези филми толкова, колкото ти с атентата в църквата Св. Неделя!
ima be,ima neshto verno на 17.04.2015 в 20:24
V edna knizhka,pisana v onova vreme-``Zad stenite na Sof.Centr.zatvor,avtorkata(zhena e),osven moshenicete i kriminali,delata im i sadbite im,dava i opisanie na Figurite ot Grazhdanskata voina-taka se kazva taq chast na knigata.Ta tam za Kosta Qnkov,Ivan Minkov,Fridman i t.n. Za toq,Pet.Abadzhiev pishe,che umrql v edna bolnica za tuberkulozni v Germaniq,a nqkyde nqkoi pishe,che prezhivql v Savetska Rusiq,posle stanal komandit na aviopodelenieto v Sofiq i umrql pri katastrofa na sluzheben avtomobil,kato avtomobilyt se preobyrnal,sykloto na vratata(ponezhe bil kabrio)mu razrqzala glavata,tarkulnala se v strani(egati fantaziqta!ama vseki si slaga neshto ot nego si). Kak da e vyv WWW.SITEBULGARIZAEDNO.COM ima dosta izvadki ot novopoqvila se kniga na Pane Bichev(visokostoqsht policeiski nachalnik togava) i tam za tiq sabitiq 1923-25.Interesno.
ta pravi vpechatlenie,che... на 17.04.2015 в 21:02
Ne samo v BG ima takiva sybitiq.V Ungariq i Finlandiq,i tam kartinata e podobna,no komunisticheskite vodahi,a i golqma chast ot uchastnicite v taiva sybitiq napuskat polesrazhenieto v posokata na Iztok,v onaq strana,syvetskata. Ta tiq Minkov,Fridman,Qnkov i pr.kolko mu e bila rabotata na po edin sprint da se okazhat zad Kalotina?Ama ne go napravili. Inache kvo staa po-natam?Mi toi,A.Strashimirov ni go e kazal.``Klaha naroda taka,kakto i turchin ne go e klal``.Ta edni takive trudni vremena,vzaimootnosheniq.Kvo da kazhem?Trudna naciq?Shtoto posle sled 20-tina godini e imalo i otvetna mera.A be,vremena!
fakt на 19.04.2015 в 01:50
При атентата в черквата „Света Неделя“ загиват на място 134-ма БЪЛГАРИ, ранените са 500, повечето от които умират от раните си. Следователно: ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ТЕРОРИСТИ са в БКП (БСП) и са ОБУЧЕНИ и ФИНАНСИРАНИ от МОСКВА . . . а СТАНИЩЕВ СЕ ИЗВИНИ САМО на ДОГАН и МЕСТАН . . .
fakT 2 на 19.04.2015 в 01:53
Бнукът на Петър Задгорски - Добромир Задгорски беше БСП-депутат в Жан Виденовия парламент заедно с Клара Маринова . . .
уто4нение на 19.04.2015 в 02:05
Bнук на клисаря на черквата „Света Неделя“ Петър Задгорски е Добромир Задгорски, който беше БСП-депутат в Жан Виденовия парламент и заедно с Клара Маринова пяха партизански песни . . .
PonchikDap на 18.09.2015 в 20:41
Здрасте! бинарные опционы utrader торговля бинарными опционами стратегии торговля бинарными опционами с помощью кластерного анализа бинарные опционы новичку http://hotel-irbis.ru/luchshaya-strategiya-binarnyh-opcionov.php http://inobrascalendars.ru/opciony-dlya-chaynikov.php http://almaznk.ru/bezdepozitnyy-bonus-na-binarnyh-opcionah.php
Bradley на 26.10.2015 в 17:45
GdmMDY http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
Българин от Б на 16.04.2019 в 12:52
двама от организаторите на атентата се изплъзват и бягат в СССР, както е било замислено първоначално. Но...единият от тях по-късно при чистките през 1937-38 е изпратен в Гулаг, а другия е екзекутиран.
Брейвикуване му е макята!! на 17.04.2019 в 05:59
Жалко че цар-вула се е спасил...
След атентата на 17.04.2019 в 10:06
Властта,както всека власт се разбеснява.Подгонени са всекви нередовни елементи.Кой беше оня,дет го прескрипали,понеже преди атентата писал във вестника си в колко часа ще падне покрива на черкавата?А-ха!Някой с и Йозеф Хербст.Да,нали?А Тодор Павлов в Дирекция на Полицията(срещу лъвов мост) застанал в начало на стълбището,загубил ума,но не и дума ръсел молитви на арестуваните си и тикани нагоре по канцелариите на следователите съпартийци да казват свичко кво знаят и да се разкайват за стореното.Повече в Доклада на Пане Бичев,тогавашен важен инспектор в Обществена Базопастност-www.sitebulgarizaedno.com
Марко Фридман и Георги Коев на 19.04.2019 в 17:29
Тия па откъде се пръкнаха? В статията за них нема нищо!
Българин от Б на 16.04.2019 в 12:52 на 19.04.2019 в 17:32
Да не лъжеш? Я им кажи именцата!
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ТЕРОРИСТИ са в БКП (БСП) и са ОБУЧЕНИ и ФИНАНСИРАНИ от МОСКВА на 19.04.2019 в 17:33
Стъпваш на тънък лед, шекерче. Нещо те избива на антисемитизъм.
Мильо Лудия на 19.04.2019 в 19:58
По някаква случайност преди това събитие имаше две национални катастрофи, въстание и откровен фашистки преврат. Това е контекста на събитието, който авторката услужливо е проспала. Ако тия събития не се бяха случили на никой нямаше да му мине през ума да взривява тази църква.
Глухар на 20.04.2019 в 11:17
Убийството на Александър Стамболийски и кланетата 1923 г.не може да са ставали без знанието на царя. Не би ме очудило , ако е знаел за предстоящия атентат.
Българин от Б на 20.04.2019 в 20:09
не, не лъжа Муйовче...Н П Николов-Нешов(Никола Петров)-роден във Велес (1906г)-нелегално име "Васко"-техническият извършител на атентата(запалва фитилите). Избягва в Сърбия и от там в СССР. Загинал в концлагер. Димитър Василев Златарев-роден в Ямбол (1896 г)-един от ръководителите на атентата. Емигрира в СССР. Екзекутиран по време на Сталинските чистки през 1937 г.
EMICHOL на 20.04.2019 в 22:59
BORBATA ZA SVOBODA NE E ATENTAT..I NEMOJE SVOBODA BEZ JERTVI...AMIN
Sin на 23.04.2019 в 16:36
Интерсено, Дърева чете ли статиите тук. Аз мисля, че ги чете. И продължава с лъжите. За кого са предназначени тези лъжи ? За всички или само за избиралците на БСП ? Аз мисля, че е второто. От уважение към тях тез избиралци, разумява се !?!?

Напиши коментар