Какво е намислило световното задкулисие, поставяйки населението на Земята под арест, лишавайки ни от работа и средства за съществуване? Ще отиде ли Югоизточна Европа заедно с Италия, Франция, Испания и страните от бившия Варшавски договор в сферата на влияние на Русия и Китай? И какво ще остане за Америка в резултат на идващото преразпределение на света? И накрая, кога ще се разсее мъглата за цифровизацията и властта ще помогне по съвест на руските покрайнини, които в условията на тотална карантина вече дишат свободно и започват забележимо да укрепват? За всичко това Андрей Угланов разговаря със Сергей Караганов - основател на клуба на интелектуалците – Съвета по Външна и Отбранителна Политика (СВОП), декан на Факултета по световна икономика и политика на Висшето Училище по Икономика.
Сергей Караганов: С кого да спасяваме света – с Китай или със САЩ?

 

Сергей Караганов. Снимка: С. Фадеичев / ТАСС 

 

- Сергей Александрович, вместо Трета световна война, получихме от световното задкулисие тази „пандемия“. Така СЗО нарече обичайната грипна епидемия. Макар че по определение пандемия е заразяването на не по-малко от 5% от населението на Земята. Това представлява 350 милиона души. На 23. април станаха общо 2 655 287 – със 170 пъти по-малко, отколко трябва да е при пандемия. Явно на някого това е удобно. По-скоро някой се готви отново да подели световните пазари. Какви противоречия са назрели днес, така че да не може да се разрешат без война? Атомната война не устройва никого, страшна е и всички ще изгубят, но противоречията трябва да се отстранят, въпросът е – кой и защо?

 

- Да, част от световния елит се опитва да използва тази епидемия, за да реши или да прикрие своите проблеми. Но ако някой се е опитал да разпали пандемия, да зарази някого, то засега губят всички. И както при всяка подобна полу-военна ситуация, нещата са непредсказуеми. Действително, вече няколко години обстановката в света е предвоенна, поради огромното количество натрупани противоречия. В обичайната ситуация те биха се решили с война. Но, слава Богу, има ядрено оръжие.

 

Какви са тези противоречия. Първото и, разбира се, главното – съвременният модел на капитализма, основан на безкрайния ръст на потребление, вече не работи. А друг модел на капитализма засега няма. Или тези, които създадоха този модел и са негови бенефициенти, засега не искат друг. Да допълним към това и катастрофалното от гледна точка на политическата стабилност съкращаване на средната класа в повечето западни страни. Глобалният проект на САЩ, според който тази страна се намира в центъра на целия проект, вече рухна. Включително и благодарение на това, че Русия, без да го разбира, подкопа основите на 500-годишното господство на Запада, основано на военно превъзходство. Него вече го няма. А на него се основаваше доминирането в политиката, икономиката, културно-идеологическата сфера. Всичко това в съвкупност позволяваше да се накланя световният брутен продукт в полза на Запада. Сега всичко това пропадна.

 

Пропадаше и в 70-те и 80-те години на миналия век, но тогава се разруши и Съветският Съюз. Изглеждаше, че тази тенденция върви назад, но отново се възобнови, щом Русия възстанови силите си и показа, че военно превъзходство повече няма да има.

 

Същевременно в пълния си мащаб се надигна огромният проблем със замърсяването на околната среда и най-вече – с изменението на климата. Той се решава много слабо. По-нататък. Западната финансова система практически не се модифицира след кризата от 2008 година, която до голяма степен и провокира. Плюс кризата на Евросъюза, кризата на атлантическите отношения, кризата в американската управляваща класа. В резултат някои съзнателно, някои – не, търсеха предлог да отпишат своите провали.

 

Епидемията е голям проблем. Но той очевидно беше умножен на квадрат поради упоменатите стремежи да се прикрият провалите и недееспособността. И на куб - от съвременната информационна среда. Говори се единствено за коронавируса. Докато има множество по-сериозни проблеми.

 

Боя се, че сегашното отвличане на вниманието с епидемията е временно решение. Проблемите се отлагат. Не е известно дали повсеместният ръст на авторитарните тенденции на управление, в това число и на Запад, ще помогне за решаването им. Мен доста ме озадачава, защо изпаднахме в такава паника. От една страна, прекрасно разбирам, че започна доста силна епидемия. Взимайки предвид днешната информационна среда, е много трудно да кажем, че епидемия няма. Чичо Лукашенко може да каже това, но на ръководителите на гигантската ядрена страна, с нейното открито информационно пространство,  им е много трудно.

 

Не съм готов да споря за цифрите, аз не съм специалист. Но че това е в значителна степен опит за малка изкуствена „победоносна война“, на която може да се опита да се припишат провалите, некомпетентността, нежеланието да се промени старият модел на развитие и главното – да се променят старите елити, такова подозрение действително има.

 

Подобни промени никога не стават без революция. Затова е и този чудовищен спазъм. Няма да описвам опасността от коронавируса. Преди, когато умираха милиони и десетки милиони хора, имаше друга информационна ситуация. Сега такава епидемия, при възможностите на информационната среда, изглежда по-заплашително.

 

- Сякаш коронавирусът беше използван от елита на Съединените Щати заради приближаващите скандални избори. В Европа с вируса се опазиха от бежанците. У нас – от кризата в икономиката и обществения живот. Навсякъде си има кризи, навсякъде си има стари елити. Досущ като котки в детски пясъчник зариват с лапи дупката с техните проблеми – за да не ги видят. В този случай ги зариват с коронавируса.

 

- Всички имаха проблеми. И китайците си имаха собствени проблеми, но те наистина бързо ги хванаха. Ние не знаем какво се случва в реалния свят. Не знаем как реално се борят с коронавируса в Азия, в Индия, каква е ситуацията в Латинска Америка. Това вече е наш проблем, ние се намираме в руслото на старата западна информационна среда. А тя разду една епидемия от грип до размерите на бубонната чума.

 

- Днешният бранд на световните информационни средства е коронавирусът. С него даже и бубонната чума не може да се конкурира.

 

- Призовавам да се излезе от това поле. Мен днес сериозно ме безпокои това, че се отвличаме от много по-дълбоки и важни проблеми. Тъкмо започнахме сериозно да говорим за икономически реформи след десетилетие нищоправене и наслаждение от нефтените доходи, появи се надежда за обръщане към съзидателна икономика и изведнъж - такъв удар! Той може да ни отвлече от много по-важни вътрешни и международни проблеми.

 

- В последните години, при Тръмп, американците тормозят целия свят – и китайците, и европейците. Защо европейците не спрат санкциите против нас и Тръмп с неговите проблеми? Защо не възродят идеята за създаване на единно икономическо пространство от Лисабон до Владивосток? В началото на 2000 тя се обсъждаше активно, но неочаквано залиня. Сега е точното време да се заемем и да върнем тази идея. Защо това не се случва?

 

- Причините, от моя гледна точка, са няколко. Първо, европейският елит с удоволствие се хвана за тази криза, за да прикрие проблемите, за които вече говорихме. Второ, и по-важно. Системата, която беше създадена след войната, беше много изгодна за европейците. Те свободно се развиваха, без да се занимават с въпроса за безопасността заслонени зад гърба на САЩ и даже отчасти и на Съветския Съюз. Двете страни обезпечаваха тяхната безопасност. Сега с нея на първо място се занимават САЩ, а европейците не искат да се лишат от това.

 

Третият съществен проблем. За годините достатъчно ефективна политика на американската управляваща класа и правителствата на Европа беше създадена „пета колона“. По-точно – огромна класа хора, които са кръвно заинтересовани – някои поради политически убеждения, а в значителна степен на материална и даже на корупционна основа – от системата на полузависимост на Европа от САЩ.

 

Прекрасно знаем, че журналистите масово се купуват и са се купували. Помните ли фантастичните публикации в италианската преса за нашата помощ в Бергамо? Те бяха очевидно платени. Но има по-дълбок въпрос и причина. Европейците създадоха доста странна постевропейска система от ценности и отношения. Тя се пука по шевовете, защото по шевовете се пука и европейският капитализъм, и европейският проект, и още много други неща.

 

Русия се опитва да даде жизнеспособен европейски отговор на тези проблеми. Ние сме по-европейска страна в традиционния смисъл от повечето страни в Западна Европа и това предизвиква дълбока идейна неприязън. Това трябва да се разбере. И накрая, води се борба за посоката, в която ще се движи Европа. В сегашното си състояние тя ще отслабва, ще се върне до равнището на европейското икономическо общество от 80те години на миналия век. И вече никога няма да играе световна роля. Това е резултат от грешките на европейците, от стремежа им към свободи.

 

- В чия посока ще дрейфува Европа? Светът е така устроен, че страните имат тежнение към източниците на сила.

 

- Моят отговор е, че югът и центърът на Европа ще се движат по посока на Евразия. Германия виси, тя още не знае какво да прави, това е най-сложната ситуация. Франция също, по-скоро тя ще дойде насам след пет години. Води се гигантска борба вътре в тези страни и борба за Европа от страна на САЩ. Американският елит, към който във висша степен принадлежи и Тръмп, видя, че изпуска господстващата позиция в света и пусна в ход последните ресурси. Използва всички натрупани инструменти, които имат останали от старата система – финансови, икономически, информационни. И всичко, само за да не допуснат по-нататъшно извисяване и победа на Китай. Това е главната причина.

 

- А ще успеят ли те да спечелят тази последна и решителна битка?

 

- Изглежда, че вече е късно. Основната причина е, че те позволиха на Китай да се освободи. Китай сега е много мощна, все по-независима икономико-технологична машина. И второ. Това е безумна грешка, че те позволиха, за наше удоволствие, сближаването между Русия и Китай.

 

Мога да назова няколко подобни исторически грешки. Например, войната на Хитлер на два фронта. Втората – походът на Наполеон към Москва, която му беше съвършено ненужна. Така и днешната стратегическа грешка обезателно ще се върне на Америка. Тя няма да може да победи Китай, защото Китай се опира на стратегическата мощ на Русия. А Русия – на Китай.

 

- Няма ли да се окажем в ситуация, при която 200-300 милиона китайци ще нахлуят през границата и ще завземат територията ни? Може и да задушиш приятелите в обятията си.

 

- Вие на шега говорите за стотици милиони китайци, а аз се занимавам професионално с обръщането на изток в последните 15 години и съм дълбоко в темата. Когато напразно ни плашат с китайците, това е отчасти обяснение за своята недееспособност, а отчасти – опит да се изкопчат допълнително пари. У нас, доколкото знам, китайците са по-малко, отколкото са били в Руската империя, много малко. Ако се развиваме правилно, никой няма да ни завладее и тогава Китай ще стане гигантски ресурс, който ще ни дава възможност да се развиваме.

 

Само за селското стопанство на южен Сибир и на Далечния Изток съществува бездънен пазар, но ние засега почти не сме се възползвали. Вземете историята с горите – китайците, казват, изсичали горите. Но там няма китайци! Изсичат ги нашите родни крадци, които секат и превозват тези гори в Китай. Като се опитват да закарат пъновете цели или само с най-лека преработка. Китайците купуват, и са прави. Ако на вас ви продават евтина дървесина, няма ли да купувате?

 

- Хората в Русия са заставени да живеят „онлайн“. Затворени са магазините, училищата, театрите. Част от предприятията работят, но много са спрени, в това число и строителният комплекс. Оказа се много по-евтино да се доставя до дома един салам, водка, сельодка, вместо да се държи щанд в огромен търговски център и да се плаща наем. Това ли е „цифровизацията“? Вече колко години говорят за изкуствен интелект, а никой не разбира какво е това. Възможно ли е причината да е в преразпределението на пазара на стоки и услуги? Ето я и революцията!

 

- Има два отговора на Вашия въпрос. Първо, не преувеличавайте. Хората ходят по магазините, както и преди. Аз съм в Тулска област и тук може да се поръча храна от съседното градче на цена от 300-400 рубли за доставката. Това е достъпно за успешните хора, но болшинството да похарчи хиляда рубли за храна и още 400 за доставянето й? Те купуват от магазините, които процъфтяват. В градовете, да, възможно е да има някакво преразпределение.

 

- Има ли тулски джинджифилови курабийки?

 

- Тук има всичко, и по-добри хранителни продукти, и по-достъпни цени, отколкото в Москва. Тук е истинското село. Какво е това „цифра“. Не. „Цифрата“ само помага. Затова няма еднозначен отговор на Вашия въпрос.

 

Но главното, което ме безпокои във връзка с т.нар. изкуствен интелект и цифровизация е деградацията на интелекта на човечеството. Още по-важна история е деградацията на интелекта на елита. Аз го виждам много добре.

 

Второ, подозирам, че ние влизаме в гигантска икономическа криза. Изглежда, че ще е от мащаба на Голямата депресия от 1929 година, която все още не е приключила към началото на Втората световна война. Тази криза силно ще подкопае и вярата в цифровата икономика. Не изключвам в резултат на това да се изясни, че тези, които произвеждат пушки, масло и реални неща, могат да спечелят. Издигам такава хипотеза, но какво ще стане реално, не зная.

 

- Казват, че във връзка с коронавируса руските олигарси бягат от Великобритания и други благословени страни. Кажете, къде да се скрие руският богаташ? Какво ще го посъветвате?

 

- Руският богаташ съветвам да престане да краде и да взима заеми. Това наистина става все по-малко изгодно, особено поради това, че в последните години Русия извърши рязък обрат и направи залог на суверенитета. Макар че ние все още силно технологично, и най-вече ментално, зависим от Запада. В същото време ние силно разгневихме западните елити, с това че излязохме от сянката им. Затова и цялата надежда, че изнасяйки там паричките нашите боаташи ще се почувстват добре, се изпари. На тях им се струваше, че Русия никога няма да си спомни за това, че суверенитетът й е в кръвта. Това беше глупава надежда, и аз не жаля  хората, които сега губят пари.

 

Втората част на отговора не е толкова лесна. Не само богаташите са изнасяли и изнасят парите, но също и хора, които много добре са знаели, че правото на собственост тук е абсолютно незащиено. И от закона, и от съда. И има три начина да запазиш собствеността. Единият е да се договориш с бандитите, които сега са по-слаби, вторият е да се договориш с държавата, а това е корупция, и третият е да изнесеш парите зад граница. Затова трябва да създадем условия, така че да ни е приятно и удобно да пазим спечеленото тук, да печелим и да държим тук. Това е наш вътрешен проблем.

 

- В предишните ни интервюта разговорът винаги отиваше към емоционалното, фундаменталното противопоставяне между англосаксонците и нас. Вие казвахте, че само две нации не са губили война и не са били разгромявани на пух и прах. Помните ли, имаше един приказен филм „Шотландски боец“, за шотландски безсмъртен воин. Рефренът на филма беше „Трябва да остане само един“. Засега ще извадим китайците извън скоби, те само „нарастват“, но как ще завърши противопоставянето между останалите двама „бойци“ – руския и американския?

 

- Вашият въпрос ме умилява с това, че допускате, че може да не броим китайците. Съвсем скоро, още 15 години, и Китай ще бъде първата държава в света. Нашето зло противопоставяне няма да бъде вече централна тема. Разбира се, ако би имало война, можеше и някой да стане победител. Но преди 70 години Господ Бог вдъхнови няколко учени и няколко политици да създадат ядрено оръжие. И докато то съществува, съзнателно решение да се започне голяма война и да се реши проблемът като останеш сам на света няма да има. Друг е въпросът – и ние ще продължаваме да говорим и пишем за това – за заплахата от война поради бъркотия от проблеми, вероятността от случайна ескалация на криза е крайно висока. В това число и ядрена. Но ако това се случи, нито англосаксонците, нито руснаците ще спечелят. Боя се, че няма да спечели никой, освен хлебарките. Може би ако ние с англосаксонците се впуснем в бой, ще спечелят китайците. Макар че не бих искал да живея в такъв свят на победители.

 

Източник: argumenti.ru

Превод за "Гласове": Екатерина Грънчарова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

27 коментар/a

ЗИП на 22.05.2020 в 08:50
От 1917 г до днес едно и също - хленчене,като момиченца, че едни лоши чичковци от Запад са мноо лоши и искат да изядат бедното агънце.... :) Ако некой руски цар или император се събуди ще се хвани за главата, че Русия примерно още не е смачкала некфо недуразумение, като Украйна, че Казахстан е независима страна и так далее. За Беларус да не отварям дума. Путин явно е пристанал на западния финансов капитал и праи тва което му наредят - в случая седи в карантина и ступор и плаче, като девица :) Вие преставяте ли си Петър Велики да плаче ? Абсурд, праща армиите на поредната война.... Караганов е силен анализатор, но и той влиза в модерния тренд на оплакването...
Общото на 22.05.2020 в 09:03
впечатление от интервюто е, че руснаците са готови да си продадат и гащите, стига да има кой да ги купи. По заможните ще продължат да бягат на Запад и да изнасят парите си, на останалите Господ да им е на помощ.
Sin на 22.05.2020 в 09:36
Този не е болен, той е поразен. Нейде на ниво Мао и Културната революция плюс моментните опорки за Бог и Православците, сменили менанично Ленин и Комунюнгерите в ограничените им мозъци.
................. на 22.05.2020 в 09:45
Русия се сгромоляса с тази игра в карантината Ако това е война и Русия смачкваше и беше различна срещу всички други през ПСВ и ВСВ сега вече е жалка . Путин смаза своя народ като им сложи на всички маски ама така ги смаза, как то никой досега не е направил..
ЗИП на 22.05.2020 в 09:50
Красив виц е, че Русия била "сама" в ПСВ и ВСВ..... :) Чърчил горкия през ПСВ затри 200 000 човека за да се опита да деблокира Проливите и да помогне на "роднината" Николай II.... :))
russ на 22.05.2020 в 10:06
Нямали информация какво се случва в Латинска Америка ?! Ами, четете ! Умират като мухи в Бразилия и Мексико. По брой заразени Бразилия е вече на трето място в света, след Щатите и Русия.
и очите му едни добри................. на 22.05.2020 в 10:11
Заглавието е малко странно - от кого или от какво да бъде спасяван света? Един от основните пролеми на света е т.нар. империализъм - САЩ, Русия, Великобритания, отскоро вече и Китай. Всичко трябва да се завладее, тия ще ги подчиним, тия ще ги избием - и готово! Така че, може би ще е най-добре да ни спасите от самите себе си, а? А дано, ама надали.
Вместо на 22.05.2020 в 10:51
да мислят само за войни, по добре е лидерите да мислят за икономика, Как да работят и да се обединяват, за да няма кризи и стагнация. И руснаците и американците, и англичани, германци французи, мислят само за световно господство и войни. А изобщо на никого не е необходимо световно господство. Даже Бог - Святия Дух, който е в абсолютно всички хора по земята, не мисли за война, а за обединение на държавите, но не обединение около еднолична власт или един полюс, или за господство на една държава над целия свят, а мисли за доброволно обединение на държавите в целия свят, но като два полюса, които да са диалектична философска система от два полюса - СЕВЕР и ЮГ, като във всяко от тези две доброволни обединения на суверенни държави да има общ пазар, обща валута, общ язик, като за целия свят ще е английския език, както и Севера да си избира северно правителство, както и Южно правителство, и като в Севера и Юга има свободно движение на стоки, пари и капитали, и ограничено движение на труд, майсторство и професионализъм, за примерно 15 години. Най добре е в тази организация на СЕВЕР и ЮГ валутите да са долара и японската йена, като най силни валути. Но в СЕВЕРА ще влизат Северна Америка - САЩ, Канада, Мексико и Куба, ЕС и Европа като цяло, страните от бившия СССР, както и Монголия и Китай. Всички останали страни ще са в ЮГа. Та в СЕВЕРА ще имат за валута Долара, а в Юга - Японската йена. Ще има една църква - диамантеното християнство, което е най доброто за икономика, религия и църква .Общ език ще е английския език ще има южен общ пазар и Северен Общ пазар, Абсолютно в целия свят страните му трябва да членуват В НАТО, като това не е членуване за световно господство на САЩ, или на Руската федерация, или на Китай, а за да може да се премахват всякакви опити за някакви революции, социализъм, комунизъм, фашизъм или на ислям, които пречат на нормалната икономическа дейност. Веднага ще кажат : "Аха - власт на корпорациите". но корпорациите са най добрата организация на икономическа дейност. Като има общи пазари на Севера и Юга, където ще има силово налагане на конкуренция, чрез анти тръстово и антимонополно законодателство. Между Севера и Юга трябва да има всякакви икономически връзки, но ще има граници, които ще се пазят много стриктно и ще има визов режим. Ще може да се влиза от СЕВЕРА в ЮГа, само с визи. Нещо такова ще е бъдещото устройство на света, като между валутите долар и Йена - ще има плаващ курс. Ще има и има Световно правителство и сега световен Министър председател е Антонио Гутиериш - генерален секретар на ООН. Световната банка трябва да е като федералния резерв на САЩ . А МВФ е фискалния инструмент на световното правителство. Ще има и ръководство на Севера и ръководство на Юга, които ще се изберат, по подобие на ЕС и Европейската комисия. Това е организацията на света в новата диамантена цивилизация. Естествено това са нахвърлени контури, които ще се усъвършенстват и подобряват. Но трябва да се бърза с тази идея и разработването и от най големите умове на света. А Святия Дух ще създаде тази система и ще направи по този начин Божието царство на Святия Дух на Земята, Но ще царува, но няма да управлява. Само ще създаде системата. А ще управляват избраните демократично лидери на света и Севера и Юга и в ЕС и т.н.
Kubis на 22.05.2020 в 11:03
Интересно интервю и в голяма степен този Сергей много точно и аналитично е посочил състоянието в момента и основните насоки за бъдещето на света. Доста от пишещите тук не са чели интервюто, не мога да допусна, че са толкова неспособни да оценят добър анализ.
ШИВА на 22.05.2020 в 11:17
Най-обичам да слушам и да чета руски ,незнам вече какви са,политолози ли ,икономисти ли или вселенски еанализатори,които погребават омразните и Сащ от сто години. И на ,които Сащ са им пречка да наложат своята хегемония,която по правото господно им се пада,само защото са руснаци. Искат да са богопомазани априори. И не искат да разберат,че светът не иска техните критерии за добро ,лошо,справедливост.Самото вапиющо неуважение към човешкият живот ,което проявяват е достатачно да бъдат изхвърлени на бунището на историята
д г на 22.05.2020 в 11:28
Стратегически заразата бе насочена срещу Китай, макар че той се оказа на ниво и я отблъсна. Независимо от този успех ще се получи клъстеризиране на света което ще замени досегашната глобализация. От това Китай ще забави възхода си и по-бавно и трудно ще стане първа икономика. Ще се формират няколко конкурентни клъстера на производство които ще го конкурират, и в Азия и в Европа. Така борбата за пазари ще е за останалия свят, но тя ще е за стоки с високи технологии, не както досега за всичко. Китай отдавна взе мерки и има такива стоки. Отделно той етнически е силен и монолитен, с хилядолетни традиции на религия, държавност и авторитет. Нищо такова няма в другите части на света освен в Азия. Затова излишно се занимавате толкова с Европа и САЩ, те са история. 21 век ще е век на Азия, както 20 беше на Америка, а 19 на Европа. Русия има предимството да е и в Европа, и в Азия, но е по-силно повлияна от Европа, което вече не е предимство както досега. Европейските проблеми са и проблеми на Русия, азиатското етническо и индустриално развитие не присъства при нея. Идейно тя също няма какво да предложи, така че освен себе си другиго не може да спаси. И това не е малко в крайна сметка, много други държави ще изчезнат етнически и икономически, като нашата например, това може доста точно да се изчисли. Именно това бъдеще плаши т.нар. световен елит, а слабото място на Китай и Азия от край време са болестите, също от край време те са били оръжие срещу тях.
София на 22.05.2020 в 11:44
Бог да пази Русия като крепост на Православието и Кирилицата ! Провалени от всякъде са ФАЩ , а горните коментари очевидно са платени да изопачават истината съгласно спуснати опорни точки и западните "ценности" , чийто единствен бог е златният телец !
Мильо Лудия на 22.05.2020 в 11:58
За разлика от синия другар Германия е разделена 36 на 36 % по тоя въпрос.
Наблюдение на 22.05.2020 в 12:28
"ГЛАСОВЕ" отново разпространява съвременната руска идеологическа агресия. Марксистко-ленинският "анализ" на капитализЪма и неговите неотстраними противоречия и проблочи изглеждаше много по- научно.
ТихомирТомов на 22.05.2020 в 12:36
При толкова много приказки НИТО една дума за истинския проблем - дейността на Световния еврейски конгрес срещу човечеството !!
muncho на 22.05.2020 в 13:12
Останаха ли идиоти, които да вярват, че Русия е суверенна държава и не е подчинена на световното задкулисие? Куклата на конци Путин стриктно следва неговите указания, само Лукашенко им заби един оглушителен шамар!!!
ЗИП на 22.05.2020 в 13:42
За гербероидите ( вчерашни партийни секретарчета) всеко мнение различно от кликата им е "идеологическа диверсия" ! :))
легисти на 22.05.2020 в 15:19
Не съм съгласен с тезите на някои от писалите тук, че Русия може да си позволи да се държи хулигански като САЩ и ЕС. Не може, защото на плещите й е непосилният товар на разумния родител спрямо разбеснелия се в късния си пубертет тийнейджър, искащ всичко и свикнал да му се угажда. Никой родител няма да отиде директно да напляска детето (си), ако то е вече на 18-20 г., и тук не говорим толкова за възраст, колкото за ръст в областта на мъдростта и отговорността - знаем, че прагматичните хора и нации никак ги няма с оглед на въпросния ръст - джуджета в нравствено и духовно отношение са западняците. Който твърди, че Русия може да не се обяснява, явно му е широко около врата и не върви по пътя на мъдростта, където пиленето на нервички и необходимостта да ги сдържаш е перманентен процес, защото ние всъщност не знаем какъв субект реално стои зад Запада и победим ли е този субект, въпреки че всички разчети, особено военните, говорят, че е победим. Чел съм други, доста по-стойностни интервюта на Караганов, така че не съм особено впечатлен от тезите му - общо-взето отговаря на очакваното високо ниво. Не съм съгласен и с изказаното мнение от форумец, че Русия не можела да предложи нови идеи - самата Русия е алтернатива, дори когато не си позволява да говори и да поучава - достатъчни са историческите ретроспекции и речта на Путин в Мюнхен 2007 г. като карта за стратегическо действие. Останалото ще свърши времето... но сроковете не могат да се предвидят линейно, защото и есхатологията, и критиката в условията на т.нар. пост-истина са дело на екзистенциална иманентизация, а не на старата присъединеност към "големите модерни разказ"(по Лиотар). Тоест, Русия пак може да ни освободи, но няма да го направи, докато самите ние не се мобилизираме да се трансформираме, загърбвайки стария начин на живот и старите безплодни очаквания. Тъканта на света не притежава повече фундаменталната солидност на класиката - симулакрумите дебнат отвсякъде, а сигурността в преутвърждавани фундаменти повече съвсем не е сигурна.
легисти на 22.05.2020 в 15:38
В случая с бруталната хулиганщина и цинизъм на наглосаксите се действа така: отлагаш боя до последно, ако е нужно се обясняваш в името на усета за точен момент, а ако все пак се наложат силови действия, вместо ти, даваш на някой друг да ги напляска, като предварително провокираш наглосаксонската страна към неразчетени силови действия, както стана през януари с убийството от Тръмп на иранския ген. Сюлеймани - Иран веднага след това буквално напляска САЩ, разкривайки военната им и всякаква друга несъстоятелност, т.е. демонстрира на целия свят какво значи разпльоване на силно преекспонирания медиен образ на мнимия хегемон. След това закономерно бентът се отприщи и за броени дни светът започна бурно да се променя. Настъпилата пандемия с Ковид е част от могъщите последствия. Ако все пак самата Русия бе решила да набие САЩ, щеше да срещне сплотяващата съпротива на цялата Западаща общност, поради свръхфиксацията им върху омразата спрямо Русия заради нейното очевидно превъзходство в почти всичко над Запада, колкото и да се прикрива медийно от Запада въпросното превъзходство. Действията от инат (от страна на по-умния и по-мъдрия) са най-лошият възможен съветник в епохата, която описах в горния си пост, и във време, когато ядрената война би могла да унищожи всичко. Слава богу, че Русия действа мъдро, а мъдростта се крие в това - дяволът да бъде издебван, за да бъде принуден да се накаже сам, а не да бъде наказван отвън, защото всъщност така той става многократно силен и непобедим заради недалновидни действия от наша страна. Което е конюнктура, то не се поема, а се издебва. Това се нарича сталкинг.
Ala_Bala на 22.05.2020 в 17:14
"Но преди 70 години Господ Бог вдъхнови няколко учени и няколко политици да създадат ядрено оръжие. И докато то съществува, съзнателно решение да се започне голяма война и да се реши проблемът като останеш сам на света няма да има. " Затова яхнаха Короната! Бог да благослови евреите - Айнщайн и Опенхаймер! Наистина евреите са богоизбран народ!
Руският избор на 22.05.2020 в 18:02
След като на руснаците не им държи да натиснат копчето и първи да ударят, не им остава нищо друго освен да подвият опашка и да се върнат в лоното на Европа+Америка. Въпреки огромните им кусури ! Щото другата алтернатива е ясна. Руско-китайска граница по хребета на Урал...
Eisblock на 22.05.2020 в 19:32
Всички пропущате липсата на ГЛАВНА ЦЕЛ в съвременната цивилизация! Идеология и цел. Липсват! Стаята е една и съща, а живущите в нея се размножават на воля. И колкото свободни и прашни ъгълчета все още да има, те не са достатъчни! На второ място се пропуска т.нар. Глобален предиктор и подвластните му "Началници" - не един, а няколко. А основното им занимание е да се ритат по пищялите и да гледат от кого и къде да продължават да грабят, та белким поддържат "нивото си". Русия и Китай са отделни и различни и никога не могат и няма да се впишат в света на англо-саксонските Паразити и техните "домашни любимци", които в същност им седят на вратовете и ги насочват... Но за това не се пише и никой - нищо не забелязва. Битката на Русия е да стане отново напълно самодостатъчна. За сега, въпреки че в същност е свободна, тя все още не смее да отхвърли игото на "световната банка" - в същност на ФЕД и да дръпне истински напред. Което трябва да стана, но ще е в кулминацията на ритането в кръжеца на "Началниците". На Русия 'и трябва истински, който в същност е и генетичен, допълващ партньор. Това е - Германия. Не напразно англо-саксите се напъваха в две световни войни да противопоставят и избиват естествените съюзници, предопределени да са заедно. Оцеляването им в бъдеще е свързано с осъзнаване на тази безалтернативна съдба! И именно световните гадняри се мъчат с все сили да не допуснат това осъзнаване - но за техен ужасТ, Егдар Кейси е прозрял съдбата и дори сегашната криза е началото на бурята която ще детронира банкеро-сатанистите (удобно название като нарицателно, не следва да се приема дословно заради действителните постъпки и моди в определена част на световният "елит"...). За да си получи истинската богатирска сила обратното, Русия трябва час по-скоро да започне чистката на 5 и 6 -колони. Те са неспасяеми, не подлежат на превъзпитание и няма да сътрудничат по никакъв начин. Те мразят Русия, а повредите в тях са ментално ниво и никога не могат да осъзнаят, че англо-саксите дори и мъртви, няма да ги поканят на масата си като равни - НИКОГА. Подобният слугиндаж от бившата периферия на СССР ни е пред очите - сега е прибрана за доизсмукване в ЕС. Но този не е от значение, просто защото малките населения, даже и да имат държаво-образуващ плебс, не могат да вземат участие в предстоящото преформатиране на Света. Но на изток в Европа ще им е по-лесно, докато западните живели в истински феодализъм и начален капитализъм, сегашният не е също цвете за мирисане, ще теглят много повече и по-лошо. Опасността за тях от формиране на западно-европейски халифат не е преминала - точно обратното... Така, ще имаме съмнителното удоволствие, всичките тези възможни сценарии да се развият пред очите ни.
Още 40 л. на 22.05.2020 в 23:15
Боза със сламка за г-на, много стана "аналлитичен"...
observer на 23.05.2020 в 17:28
САЩ, Тръмп, Западът, а че в Русия се прилагат още по-строги карантинни мерки нищо. Понеже не пасва. Авторът си има теза и фактите не го бъркат. И накрая това, в духа на нововъзприетата религиозност - “Но преди 70 години Господ Бог вдъхнови няколко учени и няколко политици да създадат ядрено оръжие.” Ние пък научихме, че Дева Мария е предвождала Червената армия край Сталинград и на Курската дъга. Нещо, за което сражавалите се на живот и смърт там не са и подозирали. Така става, когато си загубил ценностите си и се налага да си измисляш нови в движение.
Валенщайн на 25.05.2020 в 10:10
Ще отиде ли Югоизточна Европа заедно с Италия, Франция, Испания и страните от бившия Варшавски договор в сферата на влияние на Русия и Китай? Тази титанична глупост като прочетеш и надолу можеш да четеш само като носталгичен текст от времето на Студената война. Освен българските безродници, които се наричат "русофили" няма да намерите нито един нормален човек в споменатите страни, на който да му хрумне подобен сюжет за бъдещето. Кой човек с поне една мозъчна гънка ще иска да е в сферата на влияние на вечно провалящата се държава Русия? Големият проблем на руснаците е бил винаги и си остава винаги дълбокото неразбиране на успеха на "Злия Запад" и неговите производни. А като не разбираш защо ония хора създават несравними с твоето робовладелско общество, общества на прогреса и благоденствието, всичките ти по-нататъшни действия са напълно погрешни. Това, което руснаците продължават дълбоко да не осъзнават е, че са извън джаза на технологичните новости. Не говоря за ракети "Калибр" и други безсмислици, а това, че досега - 12 години след въвеждането на нов продукт като смартфона, те още не са способни да го произвеждат. Чу се преди 2 години, че до края на 2020 "Росэлектроника" ще прави смартфони за руски чиновници, нищо не се е чуло оттогава. Говорим за световен трилионен бизнес, където Русия я няма. Русия не може да предложи нищо на страните от южна Европа освен скъп природен газ. Не може да предложи нищо и на Китай. Приказката, че Китай разчитал за някаква защита от страна на Русия е друг пример за това колко дълбоко не разбираш какво си. Русия нищо не може да предложи и на Китай. Неговият прогрес е свързан само и единствено със Запада.
д г на 25.05.2020 в 12:57
Само дето Китай е социалистическа страна, с компартия начело, без западна демокрация, с капиталистически и държавни собствености по сектори според преценката на ръководството. Общо взето Ленинския НЕП с доработките на Тодор Живков и други соц. ръководители от които Горбачов се отказа и блокира. Това позволява Китай да избира между социализма от когото взема силните обществени фондове като образование и здравеопазване например, и капитализма от когото взема бързо икономическо развитие чрез частна инициатива. При СССР така е било до първата петилетка, когато е станало ясно че частниците няма да развият тежката индустрия защото не носи бързи печалби. От друга страна без тежка индустрия СССР нямал шанс при задаващата се голяма война. Единственият изход е бил държавно инвестиране и ръководство в индустрията и селското стопанство, въпреки високата човешка цена. Тя и иначе щяла да бъде платена ако СССР беше победен във войната. Китай също няма друг избор в сегашната ситуация.
observer на 27.05.2020 в 08:13
“Сергей Караганов - основател на клуба на интелектуалците – Съвета по Външна и Отбранителна Политика (СВОП), декан на Факултета по световна икономика и политика на Висшето Училище по Икономика”. След това се вглеждаме в снимката му и виждаме човек силно напомнящ на герой от научно-популярен филм по NG, в който учен, седнал на сгъваем стол пред стария си трейлър, който му е жилище, обяснява за заговора между правителството и извънземните от Зона 51. Зачитаме се в думите му и усещането се засилва още повече.

Напиши коментар