Д-р Галин Каменов е епидемиолог в НЦЗПБ. Работил е като военен епидемиолог и в системата на РЗИ. Два пъти е бил заместник-министър на здравеопазването, отговарящ за общественото здраве. Има дисертация по проблемите на съвременните епидемиологични заплахи.
Д-р Галин Каменов: Да мислим за трансформация, а не за отпадане на мерките срещу коронавируса

 

 

- Действително ли коронавирусът отстъпва  в битката и правилна ли е стратегията  за отслабване и отмяна на ограничителните мерки?

 

- Ограничителните мерки срещу разпространението на новия вирус работят ефективно и в България те бяха успешни. Тежките ограничителните мерки, обаче не могат да бъдат прилагани за дълъг период заради парализа на икономическите и транспортни връзки, отпадане на цели отрасли в областта на услугите и отключване на рецесия, която може да придобие глобален характер. От друга страна вече се наблюдават и негативни здравни резултати в популацията, които също трябва да се отчитат. В някои страни се забелязва увеличение на самоубийствата, депресията, увеличение на консумацията на наркотици и алкохол. Влошава се здравното обслужване на неинфекциозно болни и имунизационния обхват на децата. Днес всички се обединяват от идеята, че мерките трябва постепенно и разумно да се редуцират като се заместват с подходящи нови и се търси баланса между отслабването на мерките и риска от тласък на епидемията и възстановяване на нормалния обществен и икономически процес. За това е по-правилно да се говори не за отпадане на мерки, а за тяхната трансформация  в процеса на овладяване на епидемията.

 

- Какви са факторите  в конкретната епидемиологична ситуация за трансформиране на едни мерки в други и какви са важните мерки сега? 

 

Според  ECDC  и СЗО ограничителните мерки постепенно могат да отпадат и да се заместват с други когато се наблюдава продължителен и стабилен спад на новооткритите болни, когато прагът на популационния имунитет  за протекция се приближава и де-ескалацията може да се проведе с много по-нисък риск. 

 

Също така е важно да има увереност, че отпадането на мерките няма да доведе до нов подем поради заместването им с други подходящи интервенции. А това се получава когато има работеща система за надзор и откриване на инфектираните, осигурено е мащабно тестиране и изолиране на откритите положителни за вируса лица, системата за информиране на обществеността е достатъчно ефективна , мерките за физическа дистанция се разбират и спазват от населението и е спечелено доверието на всички за изпълнение на превантивните мерки. Това трябва да се постигне у нас, а фокусът трябва да е насочен в обхватно тестиране и в стратегия за контрол, проследяване и изолиране на контактните.   

 

Важна мярка, която се подценява е носенето на защитни маски. Доказателствата за защитния ефект от употребата на защитни маски са оспорвани. COVID – 19 обаче, е сериозно заболяване, за което няма лечение и ваксина и разпространението му е бързо. Възниква въпросът, дали здравните власти трябва да препоръчват носенето на маски, при малко доказателства за ефективността им?

 

Мета-анализ на 31 проучвания за превантивния ефект на носенето на маски за превенция на  респираторни заболявания показва наличие на  ефект. А търсенето на перфектни доказателства от ефекта на носенето на маски може да бъде враг на правилната политика. В определени обстоятелства не се изискват доказателства. Както остроумно отбелязват американски епидемиолози – за употребата на парашут  не се изискват рандомозирани контролирани опити за доказателство на ефекта  и контролна група на скачащи без парашут. Маските са евтини, прости и потенциално ефективни. Трябва да бъдат използвани! 

 

- Какви са сценариите за развитие на пандемията в близко бъдеще? 

 

- В началото на пандемичната вълна се считаше, че е възможно чрез активни ограничителни мерки циркулацията на SARS-CoV-2 да бъде изкоренена. Този сценарий става все по-малко вероятен. Обратно, трансмисията на вируса по подобие на пандемичния грип, който започва да циркулира сезонно след първоначална вълна, изглежда по-вероятен. Счита се, че трансмисията на SARS- CoV- 2 след първата вълна на пандемията ще зависи от степента на сезонните вариации на заболяемостта, продължителността на имунитета и степента на кръстосания имунитет между SARS- CoV- 2 и другите коронавируси и разбира се, обхвата и вида на мерките на общественото здраве. Вероятно е тези фактори да се различават в отделните държави  и следователно, проучването им във всяка страна е важно за здравната политика за контрол във втората вълна на пандемията. 

 

Казано по друг начин, ако през лятото имаме снижение на броя на инфектираните, през есента може да се очаква по сериозна вълна. Ако имаме кръстосан имунитет между SARS- CoV- 2  и другите коронавируси, които обичайно циркулират ще наблюдаваме по-нисък брой новозаразени. А ако имунитетът има достатъчна продължителност циркулацията ще се забави и втората вълна ще е отслабена. Оценява се, че продължителността на имунитета при SARS- CoV- 2 е над една година, което звучи обнадеждаващо. Нов сценарий може да се появи, обаче след появата на надеждна ваксина или ефективно лекарство.

 

- Добра ли е комуникацията на риска у нас и какво не достига на медиите в тази борба?

 

- Съществуват препоръки на Световната здравна организация за работата на журналистите в условията на COVID-19 пандемия. От журналистите се изисква да са етични, отговорни и социално отговорни, да се въздържат от търсенето на сензация и алармизъм, да използват само проверени или научни източници за информация. Важно е да обясняват точно мерките, които ще помогнат за ограничение на епидемията. Това е особено важно сега, когато се оформя продължителна, „позиционна война “  с болестта.

 

Необходимо е също така да се засили въздействието на всички медии и други информационни канали за достигане на информация за болестта и мерките  до населението- общопрактикуващи лекари, училища и университети. Ние не може да се похвалим с наличие на достатъчни информационни материали на обществени места и сред рисковите групи. Това трябва да се преодолее максимално бързо. В битката с пандемията се разчита много на медиите и журналистите, за да се поддържа висока информираност и доверие в населението, само така може да се промени поведението и да се избегнат рисковете.

 

Може ли да очакваме скоро ефективни ваксини и лекарства срещу  COVID-19?

 

Създаването на нови лекарства и ваксини срещу COVID-19  е сложен и бавен процес. Вероятно регулациите и административните процедури ще се редуцират, но въпреки това се изисква време.  Достъпните данни за клиничните изпитвания, обаче показват засега липса на препарати, които са в състояние да променят правилата на играта. В много страни се работи за създаване нови ваксини и изглежда, че до края на годината може да сме свидетели на използването им, но проблемът е, че защитният им ефект е трудно да бъде оценен на този етап. 

 

Поради тези причини здравните власти трябва да направят всичко, нефармацевтичните мерки като физическо дистанциране, самоизолация,санитарни кордони, изолация, карантина и ограничение на движение да се използват навременно и пълноценно. Това е засега нашето налично оръжие и то е с доказан ефект.

 

- Какво допринесе за появата в обществото на COVID - дисиденти и COVID – лоялисти и как ще повлияе това на развитието на пандемията?

 

Факторите за този феномен са многобройни - липса на достатъчно данни, особено в началото на пандемията за новия коронавирус и болестта, противоречиви сигнали в същия период от някои здрави институции в Европа и Азия, подкопано обществено доверие в много от страните, наличие на подходяща  информационна среда - социални мрежи и мобилни телефони.

 

Има и мода за разпространение на конспиративни теории и това вече е трудно да се обясни в днешния рационален век. Стига се до парадокс - съществуването на COVID-19 пандемията се поставя под съмнение и се получава нещо като симулакър, наличие на копие без оригинал по Жан Бодрияр. Забавното в случая е, че много от привържениците на тези теории ходят задължително с маски и ръкавици. Сериозната страна е, че доверието за мерките в хората може да се постави под въпрос, а това ще даде тласък на епидемията. Борбата с това явление може да се основава само на истината.

 

Древните казват - вярвам защото е истина. Но това може да се постигне с постоянството на всички, без изключение - политици, здравни власти, администрация, преподаватели, журналисти и интелектуалци. Всички, в които хората вярват трябва да заемат позицията на истината.

 

- Какво може да се прогнозира за бъдещото влияние на пандемията върху икономиката?

 

Възникналите икономически проблеми са сериозни. Снижението, обаче на темпа на пандемията и постепенното й овладяване, процес който в една или друга степен наблюдаваме в повечето европейски страни и водещи икономически държави в Азия, връща доверието на инвеститорите, а това несъмнено е  важно. Страхът от неизвестното бе много силен и той заедно с ограничителните мерки доведоха до икономически спад. Днес вече всички виждат, че съществуват работещи инструменти за овладяване на пандемията и това влияе позитивно и на потребители и на производители.  

 

Сега трудно може да се очаква ново развитие на пандемията, което допълнително силно да отслаби икономиката. Следователно прогнозата и за пандемията и за икономиката и става все по-добра. Все пак ударът върху туризма, услугите и транспортът изисква време за възстановяване.  В крайна сметка решаването на икономическите проблеми е проблем на икономистите, а не на епидемиолозите. А решаването на възникналите икономическите и социални проблеми е огромно предизвикателство за всички държави в света и ще бъде тест за оцеляване на политиците.

 

 Свързани текстове: Д-р Галин Каменов: Това е първата негрипна пандемия в света. Без ограничителните мерки щеше да има хаос

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

25 коментар/a

Каменов не разбира, на 22.05.2020 в 13:19
че с тия си приказки не може да се хареса на 80те %. Нито дума за чипиране на човечеството от Бил Гейтс, нито дума за световното задкулисие, което ни дебне от всеки ъгъл. Нито дума или призив за борба срещу гадовете.
................. на 22.05.2020 в 13:43
Поради тези причини здравните власти трябва да направят всичко, нефармацевтичните мерки като физическо дистанциране, самоизолация,санитарни кордони, изолация, карантина и ограничение на движение да се използват навременно и пълноценно. Това е засега нашето налично оръжие и то е с доказан ефект.....казава този ..Харесва ли ви да ви държат на каишка с години .....Не бе , не бе хора ,не ви знам кои сте , но аз имам немски възпитаник в медисината и ви казвам лъжа е лъжа е всичко с този ковид и този е идиот и некадърник
удана на 22.05.2020 в 14:42
Заглавието е подходящо като послание, както и общо-взето целият дух на интервюто. Благодарности за това интервю. Бързащите да отпадат мерките смятат да си живуркат както досега. вирусът е заради енергийни преразходи - това трябва да се разбере. Степента на вирулентност ще зависи именно от трансформационните нагласи и активности, т.е. проблемът нито е само медицински, нито ще може да се разрешава само с медицински мерки. Ако щете, да го кажем така: проблемът е се решава ведицински, както казват йогите.
Атанасов на 22.05.2020 в 14:42
„Дайте ми средствата за масова информация и аз от всеки народ ще направя стадо свине.” „Една лъжа, повторена 100 пъти, става истина“ Йозеф Гьобелс
УУУданаУУУУ на 22.05.2020 в 15:36
Най добре е да заспите, още по-добре да се замразите , те ще ви събудят, когато решат.
Tenax на 22.05.2020 в 17:05
Определението на СЗО за пандемия е пет милиона заболели. Де ги? Нашето определение за епидемия е 500 заболели на 100 хиляди души население. Де ги?
Helleborus на 22.05.2020 в 17:12
Не знам как се нароиха толкова много тролове и тролчета, че и всички до един вярват в конспиративни теории. Какви нано чипове, имате ли и едно реално доказателство, за да оправдаете пандемията от манипулации, която създавате? Има реални, живи хора с разни устройства, създадени с медицински цели. Първо те не са микроскопични, понеже трябва да съдържат един куп неща, за да работят и събират и предават информация, второ, имплантират се по време на операция и накрая, компютрите, с които те са свързани, също не са "нано". Т.е. има хора, които това работят, да следят тази информация, която се записва. Говорите за неща, които нито могат да останат тайна, нито технически сме достигнали до такива висоти. При това какъв е проблемът Гейтс да ги сложи тези нано чипове в задължителните ваксини, които така или иначе слагат на бебетата, та да му трябва Ковид-19. Досега не отговарях на такива фантасмагории, тъй като допусках, че се подразбира колко са абсурдни. Но вие сериозно ли? Вирусите и те ли са нова технология? Хората, които се възползват от ситуацията, са тези, които ви препоръчват модела на Китай и намеса на държавата, да крепи бизнеса ИМ. И които никога не са се интересували от здравето на отделния човек. Много хитра коноспирация, да използваш страховете на хората от конспирации, за да им измисляш фалшиви новини в своя полза.
Пламен Пасков и д-р Мангъров за "робството Ковид": на 22.05.2020 в 19:16
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=RmSHsCKE3zo&feature=emb_logo
Helleborus на 22.05.2020 в 20:25
на 22.05.2020 в 19:24 Никога това, че някой е споменал нещо, не е ставало повод да го разпространявам като неоспорима истина. Още повече в някакви детайли с имена и конкретика как работи. Има среди, които изключително залитат по науката до степен да си самовнушават колко са напреднали, например относно изкуствения интелект. Много милиарди са дадени за това, но нищо приличащо поне малко на изкуствен интелект не е все още създадено. Компютрите са просто програмирани машини. Въпреки това, определени среди не се смущават да обещават роботи и изумителни технологии така, както християните обещаваме Вечния съд. На чиста вяра, с тази разлика, че за моята вяра имам повече основания, отколкото те за тяхната, предвид източника на информация. Същите хора обясняват и че нямаме пол. Когато разпространявате религии, поне си направете труда да го кажете, че всичко е въпрос на визия, а не на реалности. Освен това, не масоните управляват света, те не са последна инстанция! Бог е последната инстанция и Този, без Когото ничии сметки няма да излязат верни. Повярвай ми, че ако такова нещо се случи, няма да се случи, без определени хора да знаят за това и да предупредят света. Няма нужда да се пазиш от нещо, за което божият човек не те е предупредил да се пазиш, пази се от онова, за което си предупредена, понеже изпитанията към света не идват без знанието на определени хора, които предупреждават света. Винаги е било така.
Д-р Камен Галинов на 22.05.2020 в 21:34
Като привърженик на параепидемиологичната теория на д-р Алън Харпър, кинезетерапевт, любопитен съм какво цели СЗО на Бил Гейтс и сие с измишльотината "втора вълна" Дори и най-информираната дама в форума надали знае, че досегашните опити за инфодемия бяха неуспешни заради бързото затихване на епидемичния взрив от AIDS, Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) или "луда крава", птичи грип, свински грип, H1N1, SARS, MERS, Ебола, Zika, SARS-CoV-2 ... Преминавайки през толкова много хора, през толкова много имунни системи, вирусът отслабва. Това отслабване може да доведе до напълно изчезване на вируса със завършване на "епидемията", както беше със SARS, предишният вирус. И както въобще г-жа Helleborus не разбра за другата епидемия през 2009 година – MERS, близкоизточният респираторен синдром. Това е също коронавирус. Тогава се разви този епидемичен взрив с 35% смъртност, обаче изведнъж затихна.” Ако има втора вълна, това ще е доказателство за опит за използване на SARS-CoV-2 като биологично оръжие.
................. на 22.05.2020 в 21:35
Заиграха се със страха и ви направиха стадо . Заразени, положителни , умрели ...Облъчват ви , взеха ви свободната, воля............ Как не разбирате ...Искат да ви направят просто едни бездушни роботи без да се събирате с други хора , без да сте щастливи Взеха ви душите , Те искат с тази изоласия да контролират раждаемостта на земята Ако трябва да избирате кое ще изберете - младите или старите Аз избирам да умра , но младите да прекарат живота си без каишки без надзиратели от конслагер...... Бъдещето е в тях ...и аз нямам моралното право да им го вземам , За това ще се боря против ковид мафията до последния си дъх
................. на 22.05.2020 в 22:13
Да, човеко хмногжо си прав . Както ихмаше една статия тук -Всичко прекрасно стана забранено ...Забранима на десата (извинявахм се не ми работи буквата на лаптопа) спорта , забраниха културата и най вагжното забранихма човешкото общуване като на кзахма новата нормалност.... Ха Това е ненормалност , нова но не е нормалност Колко трябва да мразиш хората и живота за да приемеш това И да , прав си Искам борба ,,,дано хората се събудят и спрат тази чудовищна диктатура Тигрисата се бори до край за своите малки ...Аз ще се боря против тези изчадия надзиратели като от конслагер да тормозят моите и да ги бият с палки защото не спазват дистансия ..и да им забраняват въздуха свободата л'юбовта усмивката срещите с любими ....Кълна се, нека умра но ще се боря и ще включа във тези групи по света... На есен ...ще се лее кръв ...
Можете ли да се заразите с ковид-19 от папая? на 22.05.2020 в 22:28
Можете ли да се заразите с ковид-19 от папая? https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/97398768_3036790439702349_3673175143867219968_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=1480c5&_nc_ohc=zEacXzqOgRgAX_kUf5X&_nc_ht=scontent-arn2-1.xx&_nc_tp=7&oh=094cc225c35e66a1b6c09356fa65ebf9&oe=5EE611B8
Идеалист на 22.05.2020 в 22:51
Той и Борис Джонсън беше корназ, но като се зарази друга песен запя. Сега като, говори се задъхва. В България веднага трябва инфекциозните отделения да се извадят от заплащане от НЗОК, която плаща на " парче болен" по т.н. клинични пътеки. Тези отделения да се реновират и заплатите на иннфекцинистите да се изравнят с тези на на кардиолозите. В доста области болници те са закрити, като неносещи печалба. Да се обяват достатъчно места за специализанти по инфекциозни болести и епидемиология със заплащане 2 пъти по- голямо от това на другите специализанти по медицина. Най-масовите заразявания стават в обществени сгради, където се събират много хора, където има асансьори и общи климатични инсталаци. Не ходете тази година в големи хотели и ресторанти. Не пътувайте със самолети, особенно големи, които събират по 300 - 500 човека. Летищата също са опасни, най-вече големите международни - разпределителни аеропортове.Вирусът има естествен произход, но след стъпъсване на политиците за около месец, беше яхнат и се използва за най-различни цели. Който не вярва да прочете " Произходът на видовете" от Ч. Дарвин
Защо ни плашат с втора вълна? - същата причина, която важи за грипните вакцинации следа на 23.05.2020 в 17:58
Моя отговор: ваксините! трябва да се продават- ВАЛИДНИ ИЛИ НЕ, тествани или не, продажбите са важни ! Бил Гейтс беше втория спонсор на СЗО след правителството на сащ - обърнете внимание, беше втория след правителството на сащ ( луди пари дава) -- докато президента им не отказа финансиране на СЗО (сега пак се съгласи, но с 90% по-малко) - значи сега Бил Гейтс е първия финансист на СЗО. „Десетилетие на ваксините" е обявено 2010 от фондацията на Гейтс ...................... не е само той, а целия бизнес на фармацевтичните компании -
Защо ни плашат с 2ра вълна? - на 23.05.2020 в 18:08
Ковид-19 е РНК вирус - досега няма действаща ваксина против който и да е РНК вирус - всички епидемиолози и лабораторни лекари го знаят ... А как има ваксини за обикновения грип, който се променя всяка година? - никой не познава новия вирус, който ще дойде, тогава как се прави ваксина? - за изработката на ваксина против ежегоден грип са нужни поне 6-8-9 месеца - а ваксините са готови всяка есен - значи правени на базата на предишни вируси ... Но рекламирани като защита за идущия грип... виждате ли какво става...
Грипен сезон ? на 23.05.2020 в 18:14
Кога се появи този грипен сезон всяка година? Не дойде ли заедно с ваксините? - удобно, нали. Има ваксина, има редовен грипен сезон всяка година ... Къде беше този този грипен сезон когато нямаше ваксини против грип? - Нямаше ваксина, нямаше редовен грипен сезон.
Западните страни са 80-90% ваксинирани всяка година на 23.05.2020 в 18:35
През 1960те години с прави ваксина против респираторен синцитиален вирус, в САЩ (този факт може да се провери). Когато ваксинираните се срещнат със същия вирус по естестевен път, настъпва „парадоксална Имунна реакция", която утежнява болестта или убива човека. 2 деца са умрели и програмата за тази ваксинация е спряна. Напоследък подета отново - чети финансирана - от фондацията на Гейтс ... Тази „парадоксална Имунна реакция" напомня за крайни резултати от Ковид-19, беше установено от Китай до Италия и Евопа и САЩ, че Имунна система се нахвърля върху белия дроб и не знае кога да спре, така дробовете се пълнят с течности - имунната система го прави - човек се дави отвътре.... Имунната система реагира не-адекватно и може да убие човека. Още в Китай ползваха средства за потискане на имунната система, но се оказа че не са добри
Грипен сезон ? на 23.05.2020 в 18:14 на 23.05.2020 в 18:45
Всяка ваксина е имуно-терапия, или настройка на имунната система. Ваксините се правят от бизнеса с помощта на науката и политиката. Всяка година нашата имунна система се пре-настройва, подсилва, дават й се нови стимули. Ваксините са нови всяка година, патентовани ( защото са нови).
Най-голямото предимство на БГ с ковид-19 на 23.05.2020 в 21:30
https://www.bnt.bg/bg/a/prof-d-r-todor-kantardzhiev-veche-ima-respiratoren-sintsitialen-virus-v-sofiya ---- --- На проф Кантарджиев учителите са Амерканския Център за Контрол на заболяванията (CDC - Center for decease control), зад който стоят Гейтс и Фаучи, и който е най-големия продавач на ваксини .... Най-голямото предимство на БГ с ковид-19 е, че не сме имунизирани всяка година за обикновен грип. Бог пази България по този начин.
Според едно лекарско изказване, което гледах - на 23.05.2020 в 22:06
ваксините са плод на механистично разбиране за човешкия организъм, а намесата във имунната система бръква в една от най-сложните и еволюцюционно най-развити биологични системи, при това без да има все още пълно разбиране как точно работи имунната система. Значи, както слон в стъкларски магазин, така и ваксините в имунната система.
видео с проф Люк Монтание в ютуб на 23.05.2020 в 22:31
https://www.youtube.com/watch?v=-a7nld57f2M
Робството КОВИД, Еп.1 - доц. Мангъров, д-р Пасков. Лъжите с цифрите. на 25.05.2020 в 18:46
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=RmSHsCKE3zo&feature=emb_logo Робството КОВИД, Еп.1 - доц. Мангъров, д-р Пасков. Лъжите с цифрите. Гости доц. Атанас Мангъров - инфекционист. д-р Пламен Пасков – ветеринарeн лекар. https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=RmSHsCKE3zo&feature=emb_logo
Помпео на 26.05.2020 в 17:26
КОРОНАВИРУСЪТ ЗАРАЗИ ЗДРАВНАТА КАСА В БЪЛГАРИЯ https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xDSKF1NIC1Y&feature=emb_logo РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВАЛЯ АХЧИЕВА! ЛЪЖАТА! КАК СЕ ВПИСВАТ ПОВЕЧЕ „БОЛНИ“ И „УМРЕЛИ“ ОТ COVID 19! ИЗПОЛЗВАТ ЗДРАВИ ХОРА ЗА ДА ТОЧАТ ДАНЪКОПЛАТСКИТЕ ПАРИ!
Ренегатът на 27.05.2020 в 20:05
Ренегат ренегату око не вади, нали д-р Каменов?

Напиши коментар