Бележка на "Епицентър": Паралелно с кризата покрай COVID-19, която ни сполетя, бюрократичните, административните и институционалните проблеми и битки, с които се сблъсква бизнесът в България, продължават с пълна сила. В последния ден на юни ВАС се произнесе по делото, с което се оспорваше акта на ДНСК за спиране на строежа на многофункционалната сграда на "Артекс" „Златен Век“ поради отклонения от строителните планове. Потърсихме мнението на изпълнителния директор на "Артекс" арх. Весела Мирянова.
Арх. Мирянова: Законността на разрешителното на „Златен Век“ не бе оспорена

 

Арх. Весела Мирянова с множеството от награди за архитектура, присъдени на "Артекс". Снимка: "Гласове".

 

- Какво е решението на ВАС, арх. Мирянова?


- Върховният административен съд заключи, че „ако причините, довели до спиране на строителството са отстранени, то това е основание за продължаване на строителните дейности с разрешение на административния орган при условията на чл. 224, ал. 4 ЗУТ”. 

 

- Това означава ли, че е оспорена законността на разрешителното за строеж на „Златен Век“? 


- Не. Законността на разрешителното за строеж на „Златен Век“ не бе оспорена, но ВАС реши да върне делото на АССГ за ново разглеждане с оглед необходимостта от събиране на доказателства: „съдът следва да осигури възможност на страните да ангажират доказателства, включително чрез използване на специални знания и ако е необходимо да прояви процесуална активност за изясняване на спора и попълване на делото с доказателства.“ 

 

- Как да тълкуваме това определение на ВАС?


- На всички е ясно, че в една държава, която се намира на 61-во място в класацията на Световната банка за свободна бизнес среда (и то след такива държави като Косово, Румъния, Кения), има и други фактори, които оказват влияние на решенията на административните органи и те понякога са по-силни от фактите и правната аргументация.

 

- Това ще ви откаже ли от битката?


- Не! Въпреки висчко, ни е от АРТЕКС за пореден път заявяваме, че вярваме във върховенството на закона. Имаме и всички необходими доказателства, с които да подкрепим своите твърдения в спора с ДНСК.

 

Повече от 25 години ние инвестираме не само в честния бизнес и икономиката на България, но и в създаването на нови стандарти за качество. Подобряването на инфраструктурата, специалното осветление, поддържането на зелените площи, самото присъствие на една сграда със свое лице, име и дори послание, вградено в текст или символ - всичко демонстрира стила, качеството, осъзнатата мисия на АРТЕКС. Репутацията на компанията ни е във всеки сантиметър на създаденото от нея.

 

- Трудната бизнес среда в България не накърнява ли чувството ви за справедливост?

 

- Ще ви кажа нещо, в което дълбоко вярвам - в навечерието на 170-годишнината от рождението на Иван Вазов – основоположник на новата българска литература, един негов цитат ми се струва най-подходящ коментар на тази ситуация: „Аз работих половин век на книжовното поле, движен от неумолимия вътрешен тласък, подчинявайки се на неутолимата душевна жажда да служа на истината и красотата“.

 

Ние също повече от четвърт век работим в името на истината и красотата и се борим с онзи неутолим вазовски дух и вътрешна жажда за по-добра, независима и предвидима бизнес среда в България! Точно както Вазов поставя основите за развитието на новата българска литература – целеустремено, бавно и неуморно, така и ние сме решени да служим със същата страст на истината и красотата, за да поставим основите на стабилния и честен бизнес в България, от който да се извиси новият „Златен Век“ у нас!

 

Вярваме, че нашите усилия да изградим новия облик на София са много по-трайни от десетки управленски мандати, затова продължаваме да работим и да се борим за справедливост!Аз вярвам, че Човешкият Дух, вяра и сили могат да победят всичко, което ни пречи да се развиваме и просперираме. За мен Вярата в Доброто между хората е първоизточникът на изцелението! Във времена на всеобщи изпитания човек само с доброто си остава!

 

Източник: "Епицентър"

Свързани текстове: "Артекс": За справедливостта и съзиданието

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията