Васил Велев: Принципът "парите следват ученика или студента" трябва да се трансформира в "парите следват качественото образование"

Васил Велев: Принципът "парите следват ученика или студента" трябва да се трансформира в "парите следват качественото образование"

Следвайте "Гласове" в Телеграм

Продължават срещите на представители на ръководствата на организациите-членове на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, за обсъждане на приоритетите на АОБР за 2023 г. На проведената среща с министъра на образованието и науката Галин Цоков бяха направени конструктивни предложения от страна на работодателските организации с цел подобряване на връзката бизнес-наука и на образователната система, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) - ротационен председател на АОБР.

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев аргументира необходимостта от промяна във финансирането на образователната система - като принципът "парите следват ученика/студента" да се трансформира в "парите следват качественото образование", което да се оценява по реализацията, чрез рейтингова система и резултати от външни оценявания.

Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, акцентира върху някои от основните приоритети на Асоциацията за 2023 г., като постави фокус върху подобряване на системата за обучение на възрастни с цел постигане на синергия в политиките на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Министерството на образованието и науката (МОН). Друга важна насока за повишаване на ефективността на взаимодействието на предприятията с научните организации е насърчаване на комуникацията с центровете за компетентност и центровете за върхови постижения и преодоляване на пречки в тяхната съвместна дейност. Необходимо е да се създадат ясни модели на взаимодействие между предприятията и научните организации относно регламентирането от използването на резултатите от съвместната изследователска дейност по начин, по който да не се препятства възможността съответните предприятия да използват в дейността си създадените обекти на индустриална собственост.

Васил Тодоров посочи необходимостта от преглед и промяна на ПМС 61/2 април 2020 г. в посока разширяване обхвата на предмета на дейност на търговските дружества, в които могат да участват държавни висши училища, тъй като това е един от инструментите за комерсиализация на резултатите от съвместна дейност. 

Друг важен акцент е насърчаване, чрез различни мерки, на дейности по създаване и развитие на клъстерни структури, които са форми на институционализиране на съвместните инициативи на научни организации и предприятия с ясен фокус към създаване и усъвършенстване на различни продукти. 

Васил Велев, председател на АИКБ, маркира няколко основни предложения в областта на професионалното образование, а именно необходимостта от изготвяне на таблица за съответствие между предвидените места по отделните специалности в образователната система и структурата на заетостта и бъдещите нужди на икономиката, която таблица да се използва като база за изготвяне на план-приема в средните и висшите училища, изграждане на рейтингова система за средното образование (по подобие на тази за висшето образование), анализ на ефективността и ефикасността на разходването на средствата в образователната система и значително свиване и преструктуриране на план-приема за висшите училища. 

Васил Велев акцентира и върху важността на изпълнението на програмата за финансиране изграждането на СТЕМ кабинети в средните училища, с оглед бъдещите ползи за развитие на икономиката. 

По време на срещата бяха направени и конкретни предложения от Станислав Попдончев, зам.-председател на БСК, в областта на професионалното образование. Акцент бе сложен върху ограничаване създаването на професионални паралелки в общообразователните училища, ако няма изрично доказана нужда в съответната местна икономика, създаване на устойчива система за ранно кариерно консултиране и ориентиране в средното образование, необходимост от адаптиране на учебните планове в съответствие с профилите и потребностите на местните икономики, създаване на механизъм за проследяване на реализацията на завършилите професионални паралелки с цел оценка на ефективността и ефикасността на вложените средства, създаване на външна система за оценка на качеството на професионалното образование, която да включва обратна връзка от работодателите и от реализиралите се в професията млади хора.

По приоритетите в областта на висшето образование Станислав Попдончев акцентира върху полезността учебните програми да се съгласуват с национално представителните работодателски организации, и на промяна в системата на акредитация на висшите училища чрез включване в оценителните екипи на международно признати експерти. Не на последно място бе отбелязана и необходимостта от повишаване изискванията за заемане на академични длъжности във висшите учебни заведения.

Веселин Тодоров, член на УС на КРИБ, в изказването си се фокусира върху необходимостта от продължаване на програмата "Бизнесът преподава", с поставяне на акцент върху ИТ сектора. Посочена бе необходимостта от промяна в план-приема във висшето образование, като се увеличи квотата на инженерните специалности за сметка на хуманитарните. В предучилищното и училищното образование бе формулирано предложение да се промени стандартът за създаване и поддържане на библиотеки, като се предвидят повече средства за финансиране на тези дейности. 

В качеството си на представител на браншова организация Данко Калапиш – член на Контролната комисия на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), посочи като основен проблем за средното образование липсата на педагогически и непедагогически кадри, като едно от възможните решения е да се комуникира с българските диаспори в Румъния, Молдова и Република Северна Македония за привличане на лица, които да бъдат обучени и попълнят липсата на кадри в системата на образованието. Данко Калапиш предложи да се проведе и информационна кампания в посока промотиране на дуалното обучение сред работодателите. 

По време на срещата, след обсъждане на конкретни ползи за образователната система и бизнеса, министър Галин Цоков и работодателските организации се съгласиха да се възобнови работата на консултативните съвети по професионално и висше образование.

В началото на юли АОБР представиха приоритетите си пред премиера акад. Николай Денков и заместник министър-председателя Мария Габриел. Тогава работодателите акцентираха върху необходимостта от предприемането на всички необходими мерки за спазване на ангажимента за присъединяване на България към еврозоната, приемане на страната в Шенгенското пространство и ОИСР.

През първата половина на този месец работодателите се срещнаха и с министъра на икономиката и индустрията Богдан Богданов по негова покана. За периодичен преглед на регулаторните режими и намаляване на административната тежест за бизнеса се разбраха да работят съвместно министърът и представители на ръководствата на организациите членове на Асоциацията. 

Източник: БТА

 

 

Коментари

 • Али Луя

  18 Юли 2023 18:52ч.

  Независимо провеждане и оценяване на учениците всяка учебна година по всички предмети. Иначе ще бъде надпревара как да лъжем системата

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • нефелни и неморални министри на образованието

  18 Юли 2023 18:57ч.

  Така трябва да бъде, но министерството на образованието винаги до сега е на обратното мнение и това буди основателни тревоги и заключения. На всякъде има атестационни карти и според уменията и заслугите се увеличават и заплатите, но при учителите в последно време стана форсирано и неоправдано високо за всички, при положение, че учениците стават все по-неграмотни и р-ти от матурите са отчайващи. Едно от съмненията за високото и неоправдано увеличаване на заплатите е пускането на джендър литература по училищата, за което учителите си траят, защото са добре мотивирани. До къде я докарахме учителите да развращават поверените им деца, вместо да ги учат на четмо, писмо и морал!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Свеж Полъх

  18 Юли 2023 19:12ч.

  ...от късния див соц. Едва ли и резултатите ще са по-различни! Централно спуснатите "обновени" програми никога няма да са адекватните програми. Ни у вишото, ни у средното... Качественото АДЕКВАТНО образование е много скъпа стока, която се отплаща многократно. Никой в бълграското общество не го желае, понеже индустрията не желае да го плаща, а образователните институции не желаят да име секнат чучурите за кражби. Държавате е окупирана от мафиотски и лобистки групировки и просто угажда и на двете гореспоменати страни. Сегашният в МОН е просто фигурант, който изпълнява прищевките на премиера и ортаците му. То в цяло правителство май само Тагараев е министър в министерствто си...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Една учителка

  19 Юли 2023 1:00ч.

  Когато в училищата се говори само за пари и проекти (от които също се дърпат пари), резултатите ще са тези и само тези!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи