Как семейните констелации помагат за изграждането на здравословна семейна среда

Как семейните констелации помагат за изграждането на здравословна семейна среда

В съвременния свят семейните отношения са подложени на много повече предизвикателства от когато и да е било преди. Изграждането на здравословна семейна среда е силно желано от много хора, но истината е, че голям процент от тях се провалят в изпълнението на тази задача.

През последните година нов иновативен метод за семейна терапия привлича вниманието на много психолози. Семейните констелации са разработени от Берт Хелингер и представляват психотерапевтичен метод базиран на идеята, че семейните конфликти често се образуват от скрити динамики в отношенията и поведенията на партньорите.

Много от психолозите, които практикуват този метод, включително и специалистите от ProektShtastie.bg споделят, че семейните констелации могат значително да подобрят семейната среда и да подпомогнат за изграждането на по-здравословни отношения между партньори, съпрузи и други членове на семейството.

По пътя на изграждането на по-здравословна семейна среда чрез метода на констелациите

Ключово в подхода на семейните констелации е разбирането, че всяко семейство има своите скрити динамики, които се отразяват върху отношенията на членовете му. Този иновативен терапевтичен метод представлява възможност за вникване и разбиране на тези динамики чрез различни техники.

По този начин членовете на семейството достигат до същността на поведението си и собствените се вярвания и разбират динамиките на отношенията в семейството.

Някои от най-ефективните техники, които експертите по семейни констелации препоръчват, включват използване на визуализации, физически представители или други символични елементи. Целта е да се разбере каква е динамиката в семейните отношения, като се проследят модели на поведение, които може да произлизат от живота на предците ни.

Методът проследява как обстоятелствата в живота на предците ни могат да имат отношение в настоящите ни връзки и семейна среда. Това помага за разбиране и приемане на нашите убеждения и поведение, което е първата крачка към решаване на семейните конфликти и създаването на по-здравословна среда.

Какви са ползите от терапия семейни констелации

Психотерапевтичният метод не случайно набира популярност през последните години. Този подход предоставя уникална гледна точка върху семейната динамика. Хората, които се подлагат на метода стават свидетели на определени сценарии, базирани на реални преживявания. По този начин те достигат до причината, поради която дадено събитие им е повлияло.

Семейните констелации са подход, който се използва и за лекуване на травми причинени от някой от родителите. Най-често това са травми свързани с изоставяне и отхвърляне. Много често ние самите не си даваме представа за наличието на подобен проблем докато не се обърнем към терапия.

При успешно преминаване през процеса на семейните констелации, вие и вашия партньор ще успеете да възстановите хармонията в отношенията си и да създадете по-здравословна семейна среда.

 

 

 

Коментари

Напиши коментар

Откажи