Американските власти възнамеряват да ограничат инвестициите на местни лица в чуждестранни високотехнологични компании

Американските власти възнамеряват да ограничат инвестициите на местни лица в чуждестранни високотехнологични компании

Според някои американски служители неотдавнашният пакет от мерки на президента на САЩ в подкрепа на полупроводниковата индустрия в страната не е насочен към заплахите, които представляват инвестициите в чуждестранни компании, специализирани в свързани отрасли.

През следващото тримесечие американските законодатели биха могли да създадат отделни правила за контрол на подобни инвестиции.

Както обяснява Ройтерс, редица американски агенции ще имат право да контролират инвестициите на жителите на САЩ в чуждестранни компании, работещи в областта на полупроводниковите компоненти, изкуствения интелект и квантовите компютърни системи. Според авторите на инициативата в противен случай чуждестранните компании могат да получат “несправедливо предимство”, а властите в САЩ ще трябва да изразходват бюджетни средства за субсидиране на развитието на собствената си високотехнологична индустрия.

Съвсем очаквано Китай ще бъде в зоната на специално внимание. Представителите на САЩ възнамеряват да предотвратят чуждестранното финансиране на ключови отрасли на националната икономика. Още през следващото тримесечие може да бъде издаден съответен декрет, който да допълни вече набелязаните в законодателния пакет мерки.

Напомняме, че на компаниите, които кандидатстват за американски субсидии, се забранява за десет години да разширяват производствените си мощности в Китай, използвайки 28 nm и по-напреднали литографски технологии. Пред законодателите стои задачата да предложат селективни ограничения на инвестициите на американски компании в същите китайски разработчици на компоненти за полупроводници. Подобни забрани не трябва да дублират съществуващи забрани или да възпрепятстват развитието на сътрудничество с държави, които споделят външнополитическия дневен ред на САЩ. Ще трябва да се разгледа и въпросът дали регулаторните органи на САЩ разполагат с достатъчно ресурси, за да наблюдават такива дейности. Областите, които властите на САЩ не смятат за стратегически важни за националната сигурност, няма да подлежат на контрол - в останалите области жителите дори ще могат да инвестират в капитала на китайски компании.

Коментари

Напиши коментар

Откажи