Думата „либерализъм“ означава свобода. Това е особена демонична свобода да убиваш духа си, да извращаваш силите на душата и да оскверняваш тялото си, това е свободата от срама като предразсъдък, това е свободата да издевателстваш над всичко, което е свято за човека, това е свободата на бясно куче, което се хвърля върху стопанина си. Още в антично време либерализмът тръгва по два пътя, които външно не си приличат, но имат една цел: да освободят човека от Бога. Първият път е пътят на цинизма, вторият – на естетизма. Цинизмът е разрушаване на всички нравствени устои и традиции, превръщане на човека в мръсно животно, ожесточена борба против собствения дух, обратна стълба на дарвинизма, по която човек еволюира в маймуна. Неговият девиз е „Свободата е в безсрамието“. За либералите спасението се отъждествява с личното самоусъвършенстване, а зависимостта от Бога в делото на спасението се възприема като принизяване на човека. Името на Бога започват да пишат с малка буква, а думата „човек“ с главна. Сатаната поиска да се освободи от Бога; той вдъхна от гърдите си въздуха на тази свобода, който се оказа дихание на смъртта. Човекът продължава делото на сатаната – търси лъжлива свобода във всепозволеността и, изгубвайки Бога, се оказва в мрака на хаоса и безумието.

 

Архимандрит Рафаил Карелин

 

Православието има невидим враг: той е навсякъде и никъде, той е „нищо“ и „никой“. Той е някакъв дух, който пронизва атмосферата на земята със своите миазми, отравя почвата й, заразява водите, превръща градовете в гниещи блата, а селата – в пустош. Изглежда от него не можем да се скрием никъде: той ще намери бегълците и навръх планината и в морските дълбини.

 

Този враг е духът на растлението, който на съвременен език се нарича либерализъм.

 

Думата „либерализъм“ означава свобода. Това е особена демонична свобода да убиваш духа си, да извращаваш силите на душата и да оскверняваш тялото си, това е свободата от срама като предразсъдък, това е свободата да издевателстваш над всичко, което е свято за човека, това е свободата на бясно куче, което се хвърля върху стопанина си. Още в антично време либерализмът тръгва по два пътя, които външно не си приличат, но имат една цел: да освободят човека от Бога. Първият път е пътят на цинизма, вторият – на естетизма. Цинизмът е разрушаване на всички нравствени устои и традиции, превръщане на човека в мръсно животно, ожесточена борба против собствения дух, обратна стълба на дарвинизма, по която човек еволюира в маймуна. Неговият девиз е „Свободата е в безсрамието“.

 

Естетизмът е като че ли противоположен на цинизма; той е култ към красотата, но към тварната красота, чувствената и материалната, която затъмнява красотата на божествената светлина. Това е красотата на ръкотворните идоли, красотата на Афродита и Аполон, красотата, която убива духа. Естетизмът превърна изкуството в слугиня на човешките страсти, обоготвори тези страсти, изчерпа се и премина в антиестетизъм – декаданс, агония на красотата.

 

Либерализмът още в самото начало вижда в християнството свой непримирим враг. Той повдига гонения срещу Църквата във времената на езическите императори. Още тогава християните са съдени от позицията на либерализма, обвинявани са, че са човеконенавистни, фанатици, които предпочитат смъртта пред живота, врагове на човешкото щастие, поради което и трябва да бъдат унищожени, както се гори язва, с нагорещено желязо. Характерно е, че в гоненията срещу християните участие взимат както циниците, така и платониците – тези естети на философията.

 

Либерализмът някога създаде антихристиянство вътре в самото християнство – ренесансът, заменящ аскетизма с култа към плътта. Той постави католицизма на колене, превръщайки го в слугиня на света. Той откри пътя на протестантството, което стри малкото останали отломки на древното предание в хавана на католицизма. Цялото реформаторство има за цел да изведе човека по-високо от Бога.

 

Либерализмът се явява душа на революциите, които преминават под черно-червеното знаме на сатаната. Той се опитва да унищожи Църквата ту с кървави гонения, като удари с таран, ту да я подкопае отвътре като я замени с други религии, при които е запазена външността на християнството, но без Христос като Син Божи, Изкупител и Съдия на света.

 

У либералите има постоянна носталгия по езичеството. Дълбоко в душите си те искат да превърнат небето в Олимп или Хималая. Христос е ненавистен на този дух и затова той се опитва да Го замени с образи на лъжехриста. Изработва идоли под името Христос, за да им се покланят тези, които считат себе си християни. За либерализма е особено ненавистно учението за това, че Бог е висшата Справедливост, Съдия на света, Който ще въздаде на всеки човек според делата. Розенкройцерът Гьоте говори с устата на Мефистофел, че Бог е един добър старец, с когото дяволът може да се договори за всичко.

 

Виждат ли християните опасност от такава подмяна? Мисля, че не виждат, доверили са се на слепи водачи. Някои виждат и бият тревога, но не ги слушат, както Лаокоон, който предупреждавал троянците, че във вътрешността на украсения кон са скрити враговете на Троя. Трети разбират, но мълчат, за да не бъдат смазани от желязната пета на либералите. Четвърти не виждат, защото не искат да видят, понеже либерализмът е отровил съзнанието им, растлял е чувствата им, оправдал е похотта, и поради това, дълбоко в душите си те сами желаят да бъдат излъгани.

 

В днешно време пред очите ни става разрушаване и подмяна на християнските ценности: лицата се заменят от маски, същността – от имена.

 

Протестантизмът се превърна в перманентна реформация, в безсъдържателен субективизъм, в религиозен анархизъм; неговото недалечно бъдеще е атеизъм или екзистенциализъм. Католицизмът, догонвайки изплъзващия се от ръцете му свят, премина от инквизицията към солидарност с всички ереси и сега се заиграва със секти и безбожни съюзи. Той е сложил настрана предишните оръжия – меча и клещите – и широко е отворил обятията си като похотлива девойка – за авангардисткото изкуство и за желязната дама – бездушната техническа цивилизация. Той се стреми да асимилира тези учения и теории, идеите и лозунгите, подир които върви светът, но всъщност сам се оказва асимилиран от тях и сега това католичество, което го имаше преди, не съществува.

 

Основно препятствие за всемирния поход на либерализма остава Православието. До неотдавна то беше подлагано на гонения, пред които бледнеят жестокостите на Нерон и Диоклетиан. Сега Православието го грози друга опасност. Стените на Църкват удържаха ударите на тарана, но ще удържат ли подкопаването, чрез което противниците на Православието се стремят да проникнат в Църквата и не само да проникнат, но да говорят от нейно име и да я представляват? Изобщо не казваме, че в днешно време Църквата е завзета от модернисти, като кораб от пирати – тя си остава стълб и утвърждение на истината; също така не мислим, че всички модернисти са съзнателни врагове на Христа, но либерализмът разврати умовете с лъжлива свобода, потъпка духовната интуиция на хората и затова мнозина престанаха да разбират, че либералните сили заменят религията на небето с религия на земята – култ към плътта.

 

Либерализмът представлява съвременен етап на процеса на секуларизация на човешкото съзнание. Христос съедини земята и небето, а либералите отново ги разединяват и човекът все повече се отдалечава от духовния свят, който става за него чужд и хладен.

 

Християнството е вселенско явление, а според либерализма е просто епизод в историята на човечеството. За секуларизираното съзнание на съвременния човек Бог престава да бъде жива Личност и се превръща в някаква неопределена сила, космически разум, екстропична (проявяваща се чрез постоянно технологично усъвършенстване на човека – б.пр.) енергия, противоположна на ентропията. За християнина целта на битието трябва да се заключава в обожествяването – приобщаване към вечната Божествена светлина, а вярата да бъде стожер на неговата личност и основно съдържание на живота.

 

В богообщението човек намира себе си и сам става отблясък на Божествената слава. В либерализма съществуването на Бога е оправдано само доколкото Той може да бъде полезен на хората като един от гарантите за тяхното земно благополучие. Християнството възвисява човека до горния свят и от сина на земята прави син на небето, а либерализмът, подчинявайки духа на душата, а душата на тялото, се опитва да оземли самото небе и да притисне вечността в рамките на времето.

 

Либерализмът е несъвместим с Православието: той трябва или да го отхвърли, или да го изврати. В съвременния ход на историята либералите избират второто. Те не говорят почти нищо за трансцендентния свят, а ако понякога го споменават, то е за да претендират, че не са напълно скъсали с християнството.

 

Човекът принадлежи на два свята – материалния и духовния. Либерализмът се стреми да унищожи представата за човека като свързващо звено между тези светове. За либерализма е непонятно и ненавистно учението за първородния грях, предаващ се от поколение на поколение, заради който потомците на Адам са се превърнали в добичета и пленници на сатаната. За либералите падението на праотците, изгонването им от Едем, адските мъки – това е алегория, изложена под формата на мит. За тях е непонятно мистическото и генеалогическото единство на човечеството – единство в множественост и множественост в единство, при което за греха на праотците – родоначалници на човечеството – отговарят и потомците им. Те са шокирани от мисълта, че хората се явяват пленници на демона и само жертвата на Христа освобождава от това робство. Отхвърляйки учението за първородния грях, либералите отхвърлят учението за изкуплението; за тях разпъването на Христос е пример за саможертвено служене на идея, апотеоз на Евангелието, а не спасение на света. Често по пътя на словесната еквилибристика те превръщат самото понятие „изкупление“ от основен факт в историята на човечеството в алегория и синекдоха, зачерквайки директния му смисъл. Без догмата за изкуплението, не съществува християнство; то се срива като къща без основи – а точно това им трябва на противниците на Христос.

 

За либералите спасението се отъждествява с личното самоусъвършенстване, а зависимостта от Бога в делото на спасението се възприема като принизяване на човека. Името на Бога започват да пишат с малка буква, а думата „човек“ с главна. Сатаната поиска да се освободи от Бога; той вдъхна от гърдите си въздуха на тази свобода, който се оказа дихание на смъртта. Човекът продължава делото на сатаната – търси лъжлива свобода във всепозволеността и, изгубвайки Бога, се оказва в мрака на хаоса и безумието.

 

Християнството разкри на човека цялата дълбочина на греха, трагичността на падението и метафизическите корени на богоотстъпничеството. Секуларизираното съзнание постепенно лишава християнството от неговата мистическа дълбочина, превръщайки огромния айсберг в тънък лед, плаващ на водната повърхност.

 

Християнинът трябва да влезе в борба с трима врагове: демона, светската суета и телесната похот. Модернизмът игнорира съществуването на демона, влиза в съглашение с полуезическия свят, оправдава страстите и похотите на човека и прави душата незащитена от тези врагове.

 

Либералното християнство скъса връзката с метафизическия свят. За него не съществува ангелология и демонология. Първият враг на човечеството – демонът, приема вид на мъглява абстракция. Учението за демоните като живи същества представлява една остаряла митология. Тези либерали, които все още признават съществуването на демона, се стараят да го представят като безобиден дух, който временно е отпаднал от Бога, но в края на краищата ще се върне към Него и отново ще заеме предишното си място. Ако рядко споменават ада, то е за да обнадеждят грешника, че ключът от ада се намира в ръцете на самия човек: той може да пребивава в преизподнята или да разбие вратите отвътре и да излезе оттам по собствена воля. Така че само желанието на грешника отваря за него ада и рая, а Бог и сатаната не пречат на неговия избор. Да напомним, че прекалената надежда на Божието милосърдие, която преминава в допускане на греха, се счита от Църквата за хула против Светия Дух, която не се прощава нито в този, нито в бъдещия живот.

 

Значителна част от модернистите по принцип са склонни да смятат, че адът не се явява точна реалия от отвъдния свят, а психическа настройка на човека, депресивна мания, за която трябва да се търси помощ от психиатър. Либералите са уверени, че демоничният свят и адът трябва да изчезнат от съзнанието на съвременните хора, да се разсеят като дим от вятър, да се стопят като тъмата на средновековната нощ пред интелектуалната светлина на новото време. Те смятат, че трябва да освободят човека не от демона, а от суеверията и атавистичните представи за зли духове.

 

Характерно е, че модернистите дружно се опълчват срещу заклинателните молитви за изгонване на демони. Според тях за какво да гоним някой, който не съществува, а ако пък дяволът съществува, още по-малко трябва да си разваляме отношенията с него: това е като да риташ министър-председател, който е във временно изгнание, обаче може да се върне на поста си и да се разправи с хулителите. Така че, с главния враг на християните – демона, работата на модернистите и либералите е уредена любовно.

 

Вторият враг на християнството е духът на този свят. Под свят тук се разбират полуезическите обичаи и представи, скàлата на ценностите, понятията за добро и зло, духа на егоизма и егоцентризма, лъженауката, стараеща се да замени вярата, страстното изкуство, прикриващо с позлата гниенето на греха. Този дух на света противостои на християнството, той се стреми да завладее умовете и сърцата на хората. Либерализмът иска да издигне в очите на християните ценностите на този свят, а самата секуларизация да представи като борба за свобода на духа и разума. Самият ренесанс беше опит за реставрация на езическия свят под християнски имена и завръщане на олимпийските богове в Европа под псевдонима на християнски светии. Съвременните християнообразни либерали под лозунги за любов искат да удавят и разтворят Църквата в морето на този свят и да представят Страшния съд като обща амнистия за демоните и грешниците. Там, където е отхвърлена метафизиката, духът е победен от физиката, а душата от тялото: страстната нощна държанка става царица.

 

Третият враг на християнството са плътските похоти. Либералите ги смятат за естествени свойства на човека, а което е естествено, то е от Бога. Греховните страсти те са склонни да разглеждат не като загуба на благодатта и отпадане на душата от Бога, а като излишество, което вреди на здравето на човека. Радикалните модернисти смятат, че грехът е фермент на творческия и интелектуален живот; в нравствено отношение той дава на човека духовен опит и поради това се явява компонент на мъдростта.

 

Либерализацията на християнството, т.е. неговото извращение, става под образа на модернизма, обновленчеството, догматическия ревизионизъм и чрез постоянно злоупотребяване с принципа на икономията (*снизхождение – б.пр.).

 

Трябва да се помни, че събирателният образ на хуманизма и либерализма в едно лице беше древната змия, която пропълзя в Едем с маската на добър приятел. Като либерал тя призова праотците към свобода от всякакви забрани и устрои първата революция при дървото за познаване на доброто и злото и като хуманист им обеща измамна възможност – да станат богове без Бога. Сега този „приятел“ на човечеството, прелъстил Адам, прелъстява и неговите далечни потомци със същата змийска песен.

 

--------------------------

 

Архимандрит Рафаил (Карелин) е роден през 1931 г. в Тбилиси, в семейството на инженер и учителка. През 1954 г. е ръкоположен за йеромонах. От 1975 г. преподава в Мцхетската духовна семинария славянски език, история на религиите, а после в Тбилиската духовна академия – славянски език, история на религиите, богословие и аскетика. Последно място на свещеническата му служба е храмът на св. Княз Александър Невски в Тбилиси. Занимава се с литературна дейност от 1988 г. Автор на книгите: “В ада на земята”, “В търсене на истината”, “Вектори на духовността”, “Падението на гордите”, “Тайната на спасението” и мн. други. На български са издадени книгите му: “Без Църквата няма спасение. За митрополит Антоний (Блум) или как повяхва православният цвят на ствола на икуменизма и други слова” /2004/, “За Църквата и разкола. Православие и модернизъм. Други слова” /2004/, “Що е модернизъм? За какво ни търпи Господ? Символът и християнската символика и други слова” /2004/, “Изобличителни слова срещу половото развращение и греха на аборта” /2005/.

 

Източник: blagogon.ru

Превод: Екатерина Грънчарова

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

До Алеко и назад

До Алеко и назад

11 май 1897 г. – денят на св. св Кирил и Методий, е черен ден за бълга...

56 коментар/a

Към коментара на 14.05.2018 в 19:16 на 15.05.2018 в 10:37
А имате ли си чаршаф с дупка, чрез който да сведете риска от плътско-похотливо грехопадение до минимум?
Въпрос към Приятелите на Бога на 15.05.2018 в 10:42
Какво оправдава намесата на Църквата в светски грях като воденето на война? В православната традиция, преди битка свещеници освещават бойните знамена на армията, която ще убива други хора. С други думи, Светата Църква дава благословията си за извършването на грях в нарушение на една от Божиите заповеди. И това ако не е "приятелство със света", не знам какво е!!!
До преводача на 07.06.2018 в 09:53
Госпожо Грънчарова, добыча не е "добичета:, а "плячка"
Баба Яга на 02.07.2018 в 15:12
Какво разбира от либерални идеи свещеника?! Цялата политика е … защо точно либералите? - защото са малко и са слаби. И подобни умопомрачения на гърба на християните!!! Закоравяло сърце - Египет ...
Науката доказа,че има Бог. на 13.07.2018 в 17:48
Ето думите на,заминалия в другият-по добрият свят,покойният вече академик Фатей Яковлевич Шипунов,убит от "научното гестапо",(шепа богаташи които почти са купили света и искат да ни убедят,че сме произлезли от всичко друго(маймуни и "извънземни"),но не и от Бог, защото решил да публикува математическото доказателство за съществуването на Бог. "Съществува наука,която се нарича квантова механика.Тя изследва,частицата,като вълна (енергия).Оказва се,че зад пределите на елементарните частици-неутрони,протони,електрони, позитрони и т.н.,материален свят вече не съществува, а е на лице тяхната вълнова функция. Цялата вселена е изградена от субстанция,която не може да се нарече веществена.Това е духовна субстанция.Когато Макс Планк,видял вълновите уравнения на Шрьодингер възкликнал: "Вие доказахте математически съществуването на невидимият свят на ангелските духове!".Във физиката,тази духовна субстанция има значение само като вълна.При това тази вълна е строго организирана:много по силно от колкото видимият физически свят.Именно тази вълнова функция изгражда целия физически видим свят и определя цялостната му структура.Има такива вълни, дължините на които са равни на дължината на материците на Вселената,т.е.вълната се разпространява мигновено в която и да е нейна точка.Ето защо,дума ли е казана,събитие ли някакво е извършено-където и да е в рамките й,то се записва веднъж и завинаги.От това логично следва извода,че има Висша Сила,която мигновено и моментално вижда едновременно целия свят именно благодарение на тези вълнови функции!От Библията разбираме,че невидимите ангелски творения на Бог,никога не могат да се намират на две места едновременно,докато Той присъства едновременно навсякъде и във всичко!В Словото Божие Бог ни казва,че изпълнява желанията ни,преди още да сме Го помолили за това!Т.е., знае нашите помисли!В Евангелието се казва,че който е пожелал жената на ближния си,вече е прлюбодействaл с нея в сърцето си и че това е грях,който трябва да се изповяда пред свещеника!Оказва се,че помислите ни са също вид вълни!На много места в евангелията, виждаме,че Бог предварително знаел помислите на учениците и враговете си!(Нещата не са толкова прости и елементарни, колкото на мнозина атеисти им се виждат).Вълнова функция има човека,атома, молекулата и т.н.Именно чрез вълновата функция се управлява целият материален свят,фактически от Дух.Всичко това може да се изчисли с математическа точност-имаме честота,фаза и дължина на вълната.При това,когато даден физик експериментира с приборите си,може да направи така,че вълновата функция да му предостави частица.Така бяха открити неутрино и антинеутриното. Опасността от експериментите с атомните ядра,се заключава в това,че недоброжелателният физик,може да предизвика такава реакция на вълната,която е в състояние да взриви даже Слънчевата система !Формулите на квантовата механика,ги няма в учебниците и ако те биха били публикувани- светът би прозрял,а сега той е сляп!За съжаление "научното гестапо" не ни разрешава да ги публикуваме.От публикациите се знае само формулата на Айнщайн:Тя обаче е неточна и грешна- в нея не е въведен духовният коефициент.В близко време,ние вероятно ще публикуваме уравнението на квантовата механика,което доказва съществуването на невидимият духовен свят,който управлява физическият видим такъв.Всичко това може да се покаже на черната дъска и то,как с голяма точност се определя всичко това,т.е.с математическа точност може да се докаже съществуването на творящи и разрушаващи сили във Вселената,от които зависи целия материален свят и ние с вас,казано на църковен език ангели и демони-Бог и дявол.Това е последното откритие на квантовата механика,а квантовата механика,се счита за последната дума на науката!На нас не ни разрешават да публикуваме вълновите уравнения на Шрьодингер и на други учени,макар,че на няколко пъти покойните академици Пьотр Иванович Капица и Семьонов Николай Николаевич опитаха да направят това,но за съжаление едва неотдавна им се отдаде да публикуват книгата на академик Логунов(ректора на МГУ),който доказва лъжливостта на теорията за относителността-обща и частна.Напълно е разобличен и доказан математическият блъф на Айнщайн и е показано,че зад пределите на физическият свят съществува много по сложен и строго организиран вълнови нематериален свят.Това със 100% точност се доказва от съвременната матаматическа и физическа наука."(Ако се досещате в Евангелието,Бог казва,че е още и Дух-виж Иоан гл.4/24ст.) P/S. Врачките от типа на Ванга,също неволно свидетелстват,че живота ни се записва.Вижте как се провиква Ванга в книгата издадена от племенницата си:"Виждам човешкият живот като на кино".В НЕТА може да се намери книгата на д-р Реймънд Мууди "Живот след живота", описваща следсмъртните преживявания на хора преживели клинична смърт(благодарение изнамирането на адреналините и електрошоковият апарат,вече много хора се връщат от смъртта .Ако преди 100г,това бе невъзможно,сега вече е) и всички те(някои поради психологическата бариера-да не ги сметнат за луди не смеят да разкажат) разказват,че видяли живота си в ретровариант от момента на смъртта до раждането си-понякога и обратно.И което е интересно дори и да са на 80-год.възраст,представянето му трае не по-вече от 10 мин!Това е така, защото в Библията пише,че при Твореца на времето 1000г.са като 1 ден и 1 ден е като 1000 год.,т.е.при Него понятия като време и пространство,не съществуват казано на прост език,в другото измерение времето няма-начало и край.Минало,бъдеще и настояще не съществува. Възниква въпроса,кой и защо ни записва живота?Отговор на въпроса може да ни даде както всеки свещеник,така и Библията.Излиза,че думите на Христос;"Всеки ще бъде съден по делата си",съвсем не са лъжа на попове! От Словото Божие,разбираме,че много преди нас човеците, Бог сътворил и други безплътни същности,наречена там ангелски невидим свят,със също такава свободна воля като нас хората.Наречени са още и бързи духове,защото изминават хиляди километри за части от секундата,освен това притежават и титанична сила.Според св.Серафим Саровски чудотворец, най-малкият от тях с нокътя на кутрето си може да преобърне земното кълбо. Освен това от житията на светците виждаме,че могат да приемат каквито си форми пожелаят-да се материализират и дематериализират!А щом,могат да предвиждат и бъдещето,това означава че интелекта им надвишава хилядократно всички компютри и изчислителни машини на земята взети заедно.За тях не съществуват никакви прегради за преминаване.(материални и нематериални).Бог е Велик Творец.Блестящият физик и математик, Блез Паскал възклицавал когато поглеждал към небето и казвал:"Колко ли си Велик Ти Боже, щом си направил такова светило,като слънцето!",а сър Исак Нютон,винаги си свалял шапката когато произнасял Божието име и казвал:"Колкото по учен е човек,толкова по-ясно вижда колко е неучен".Злоупотребявайки със свободната си воля, предводителят им Деница,наречен по-късно сатана,решил,че е равен с Твореца си , уговаряйки безброй други ангелски творения да го последват и Му обявят война,което е върха на гордостта,(за това Бог казва,че най страшният грях се нарича гордост) на момента бил свален от небето на земята при нас човеците.В момента се проявяват като така наречените "извънземни" и НЛО във всичките му разновидности-от "летящи" чинии,пури,светлини,фигури в/у житни масиви,кикита,барабашки,екстрасенси,врачки,контактьори и т.н.Всичко това е описано в последната книга на Библията,наречена Откровение или Апокалипсис. 1."Ако няма Бог,а аз вярвам в Него-нищо не губя,но ако има Бог,а вие не вярвате в Него,губите всичко. 2.Бог дава достатъчно светлина на тези които искат да виждат и достатъчно тъмнина на тези които не искат да виждат. 3.Аз разделям хората на три категории:които са намерили Бога и му служат-те са разумни и щастливи,които не са го намерили,но го търсят-те са разумни,но все още нещастни,които не са го намерили и не желаят да го намерят-те са неразумни и нещастни.Последните са за съжаление. 4.Тежко и горко на хората,които не знаят смисъла на живота.Те не знаят защо живеят. 5.Много умни хора има на този свят,но малко са разумните.Прочее,да бъдем разумни,защото Бог ни разделя на разумни и неразумни." БЛЕЗ ПАСКАЛ-мисли за Бога (цитати от НЕТА)
Д-р Иванов, психиатър на 09.08.2018 в 10:11
Голям Биг Брадър е този Бог, който описваш, приятелю...
Катерица на 25.08.2018 в 18:30
Много ценен материал от Архимандрит Рафаил Карелин, благодаря! Коментарът от 13.07. ми допадна, може би защото и аз съм се занимавала с наука и така нещата за процесите ми стават още по -ясни. Благодаря. И Бог да ни води и пази по пътя на спасението ни... Най - голямата драма беше, когато осъзнах, че има действащи зли духове и сатана, че понятието ад е достоверно, дори, че го има някъде, до колкото разбирам.......че има невидими мрежи, които ни омотават и превръщат в роби без да се усещаме, че се раждаме и живеем в заблуди и подменяния, че има имитация дори на Божествената светлина... Не може ли да изчезнат , веднъж и завинаги ? Много ми е трудно....
И я да си кажем! на 27.09.2018 в 09:21
Много гняв и омраза се усещат "между редовете" на тази статия.
Nnn на 08.02.2019 в 21:11
Прав е бил Ботев: Не ти кому се кланят калугери у попове и свещи палят православните СКОТОВЕ Бъдете си блажени и НИЗШИ духом!
Константин Димитров на 05.07.2019 в 23:43
Когато човек говори с "праведен" гняв, неизбежно изпада в "праведен"легализъм. Дочетох до половината - повече не можах. Мисля си, че легализмът, а не либерализмът е най-големият враг на християнството. Аман от гръмотвержци. Либерализмът е като незабелижима гангрена, а легализмът - като труп, който се движи като жив.
Икстеншъни и метастази на 11.07.2019 в 22:57
Днешните либералисти хич не искат да се разискват,изследват и сравнявят различните аспекти на либерализма,как мутират,пардон еволюират през годините и как от либерализма се роди отсичането на главите на английския и френския крал,гилотинирането на 1 милион французи,милионите жертви на войните на Наполеон,убийството на руското императорско семейство,милионите жертви от гражданската война в Съветска Русия. Всичко - от утопичния социализъм,анархизма,марксизма,социалдимокрацията,либертарианството,болшевизмът.... са все икстеншъни и метастази на либерализма.

Напиши коментар