“Капитализмът се основава на логиката на безнравствеността (арогантност) и безкрайността. Това налага да се премахнат всички културни, политически и социални бариери, които възпрепятстват агресивното глобално разрастване на пазара. Това ни води до система, в която нищо струва нещо, но всичко има цена”. В интервю за freewestmedia.com известният френски философ и писател Ален дьо Беноа излага виждането си за окупираната континентална Европа и текущите събития, като опитът на САЩ да спрат “Северен поток 2” и властта на пазарите.

 

Есеист и философ, създател на “Новата десница”, Ален дьо Беноа не харесва нито елитите, нито глобализацията, нито либерализма.

 

 

- Г-н Дьо Беноа, преди няколко седмици посланикът на САЩ в Берлин написа изнудващи писма до германски компании, участващи в изграждането на “Северен поток 2”. Имат ли право американците да се чувстват в позиция на силата спрямо Германия и Европа?

 

- Американците се чувстват силни, защото знаят, че европейците са слаби. Новините доказват всеки ден, че Европейският съюз не е Европейска сила, а просто Европейски пазар. На този пазар обаче американците имат значително преимущество. Един от най-важните принципи е екстериториалността на американското законодателство. Това позволява на Вашингтон да се защитава от финансови или търговски операции и влияние. Например, няколко френски банки бяха глобени с милиарди евро за това, че не са взели предвид санкциите на САЩ срещу тази или онази страна.

 

- Един кратък въпрос: Германия, Европа - или по-скоро ЕС - “окупирана територия” ли са?

 

- Да, можем да говорим за “окупирана територия”, но терминът “окупация” е двусмислен. Ние не сме в брутална форма на неавтономност, а в прогресивно регулиране от т. нар. “мека сила”. Може да се говори и за “колонизация” - но за колонизация, която започва с колонизация на манталитета и ценностите. 

 

- Има ли някакъв “Стокхолмски синдром”, т.е. окупираният сам търси окупацията?

 

- Познаваме примера за роби, които обичат веригите си. По отношение на САЩ европейците са доволни от американското господство, както и от съучастието си, именно защото техните идеи, ценностна система бяха колонизирани от влияния и модели от чужбина. Оттам нататък те могат да мислят само в рамките на преобладаващата идеология, която, както винаги, е идеологията на управляващата класа. 

 

- Ами Франция при Макрон? “Окупирана зона” ли е Франция? Няма ли Франция силно чувство за независимост и суверенитет?

 

- Френският суверенитет, чийто най-известен представител беше генерал Шарл дьо Гол, днес е само спомен. Франция не бе пощадена от вълната на ерозия на суверенитета, която е едно от последствията на либерализираната капиталистическа глобализация. Постепенно беше ограбен политическият, икономически, финансов и дори военен суверенитет на националните държави,  без този изгубен суверенитет да бъде преместен на по-високо ниво. Карл Шмит с право казва, че е суверенен този, който решава. 

 

- Кой решава днес?

 

- Днес финансовите пазари налагат решенията си.

 

- Как т. нар. либерален трансатлантически каталог на ценностите влияе върху живота в Германия и Европа?

 

- Първо, чрез информационните мрежи, развлекателната индустрия, разпространението на т. нар. гиганти на интернет (“системата ГАФА”: Google Apple Facebook Amazon). По-общо обаче душевното състояние може да се обясни с изчезването на екзистенциалните маркери, причинено от логиката на капитала. Капитализмът се основава на логиката на безнравствеността (арогантност) и безкрайността. Това налага да се премахнат всички културни, политически и социални бариери, които възпрепятстват агресивното глобално разрастване на пазара. Това ни води до система, в която нищо  струва нещо, но всичко има цена. 

 

- Какво психологическо и културно въздействие оказва американската хегемония?

 

- Америка е основният вектор на капиталистическата система, но не е нейният център. Такава система няма център и е безсмислено да се търси “кой е отговорен”. Карл Маркс с право говори за “автоматизъм”. Основните последици от тази хегемония са вярата в прогреса, вярата в т. нар. човешки права, вярата, че са важни само ценностите на пазара. Към това се прибавят вредите, причинени в Европа от масовото разпространение на специфично американски идеи, като политическата коректност и т. нар. теория за джендъра. 

 

- Може ли един народ да забрави и дори да се “отучи” от суверенитета?

 

- Разбира се! Единствената форма на суверенитет, призната от либерализма, е суверенитетът на индивида, основан на “homo oeconomicus”. Според либералите народите, нациите и културите са просто съвкупности от индивиди, чиито основни взаимоотношения се свеждат до правни договори и пазарен обмен. В тази перспектива хората се определят като потребители, а не като граждани. 

 

- Европейска конструкция ли е “Европейският съюз”? Или всъщност е трансатлантическа?

 

- Европейският съюз беше изграден от самото начало въпреки здравия разум. Техните политически и идеологически хоризонти винаги са били либералната демокрация, идеологията на човешките права и капиталистическата логика. По време на Студената война антикомунизмът естествено беше свързан със САЩ. Тогава ставаше дума за защита на “свободния свят”. След разпадането на съветската система тази позиция вече не беше необходима: НАТО трябваше да изчезне едновременно с Варшавския договор. Но САЩ никога не са се отказвали от враждебността си към Русия, която винаги е била истинската основа на враждата им със Съветския съюз. Ето защо Вашингтон все още иска Европа, която гарантирано няма да се ориентира и движи на изток. 

 

- До каква степен неограничената масова имиграция в Европа е свързана със състоянието на окупация?

 

- От либерална гледна точка имиграцията не е истински проблем: в Европа не се заселват турци, алжирци, малийци или афганистанци, а само отделни лица, индивиди и потребители. Тъй като вече не признаваме различията в културата, религията и т.н., хората са взаимозаменяеми. Работодателите използват имиграцията от самото начало, за да намалят заплатите. “Моралната левица”, която е “хуманитарната” подбуда на имиграцията, допринесе за използването на тази “резервна армия на капитала”. Така тя действа като ляв гарант на политическата капиталистическа система. Очевидно това няма нищо общо с онова, което беше социализмът. 

 

- Каква роля играят културните, национални, регионални и религиозни идентичности в “трансатлантическите ценности”?

 

- Както казах преди малко, второстепенна роля. Колективните идентичности нямат стойност в “трансатлантическия”, капиталистически и либерален светоглед. Идеологията на човешките права, основана на теорията за субективните права, произтичаща от средновековния номинализъм, предполага, че ние сме преди всичко хора и на второ място мъже или жени, или жители на тази или онази страна. Също така ние вече не сме носители на тази или онази култура, които говорят този или онзи език.

 

- Това не противоречи ли на здравия разум?

 

- Да. Ако не друго, ние принадлежим на човечеството само чрез посредничеството на култура, която, за да запази идентичността си, трябва да овладее условията на своето социално възпроизводство. 

 

- Има ли мирен изход от окупацията?

 

- На първо място трябва да решим да прекратим “окупацията”. Тогава да видим с какви средства.

 

- Как виждате ролята на Германия и Европа между западния, руския и китайския полюс на властта?

 

- Във все по-многополюсния свят основните геополитически категории отново придобиват значение. Фундаменталното разграничение между земята и морето, сухопътните и морските сили, които определят разграничението между политика и търговия, отново ще стане важно. Европа трябва да спре да бъде зависима от морската сила на САЩ и да бъде солидарна с континенталната логика на земята.

 

Превод: Галя Дачкова

Източник: Alain de Benoist: ‘Europe is a colony of the financial markets’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

24 коментар/a

дойче веле на 25.08.2019 в 09:43
Русофобията е естествена за капиталистическа Източна Европа. Руснаците вън от пределите на България и Източна Европа. Руснаците премахнаха социализмът, следователно пожелаха времето преди социализмът.
руми на 25.08.2019 в 10:26
Абсолютно ВСИЧКИ човешки "строеве" ще докажат, че са недостойни за управление. Иде вече ТЕОкрацията, когато Бог ще управлява, чрез Исус, по времето на Милениума ( Хилядагодишното Царство) и ще покаже какъв е бил Планът Му от Едемската градина , НО преди това - едно голямо ПРЕЧИСТВАНЕ !!!
Мильо Лудия на 25.08.2019 в 11:54
Крайно време беше някой в прав текст да заяви как стоят нещата зад онова, което се рекламираше като евроатлантическа солидарност.
Санчо на 25.08.2019 в 11:55
Този не е ли чувал за Симон де Бувоар, че приписва теорията за джендъра само на американците?
Отговорен на 25.08.2019 в 13:04
Не само Европа. Всеки и всичко първо се финансиализира, а след това превръща в кукла чиите "конци" се наричат лихва, такси, главница, доходност .... Идеологията е сведена до нетна настояща стойност на парите и ръст на продажбите (БВП евентуално). Постигнеш ли или приемеш подобно опростяване на живота вече няма значение дали си "колония" или нещо друго. Просто не си ти, а най-важно - не си "автономен", самостоятелен. Наскоро беше индикирана готовност отрицателните лихви в Европа да се запазят неопределено време. Както обикновено се случва аргумента е "подкрепа на икономиката". Емпиричните данни и анализи са еднозначни - този лихвен експеримент не подкрепя икономиката. Напротив, разрушава реалния сектор и отслабва финансовата инфраструктура (банки). В това е отговора - не можем да минем без катаклизъм, без инфлация която да "изяде" камарите от "книжни пари" необвързани с капитал или физически активи или услуги. Няма решение, което да компенсира ефектите на алчността (основна ценност) натрупани с десетилетия. Нищо ново не се случи след 2007-8, проблема просто беше преместен в балансите на централните банки, но е още наличен и не е станал и няма да стане по-малък (за справка - Япония последните 30 години). Статуквото може да бъде закрепено само при възникване на ново и мащабно търсене. Европа затова трябва да е послушен пазар и да се въоръжава. Руснаците затова трябва да са послушни, но ще останат "екзистенциална" заплаха. Китайците също, индийците също. Беноа е безспорно прав, че първата стъпка е да признаем проблема и да решим, че искаме да го решим .
OLD на 25.08.2019 в 15:09
Поздравления за редакторите ! Истината си е истина, дори и казана късно. Но при " Нане и Вуте" няма такава.
Този на 25.08.2019 в 15:14
Беноа уж е основател на десница, а всъщност е комунист. Социализма възниква на основата на грешното допускане на Ленин, че светът върви към тотален монополизъм на големи фирми и корпорации и на базата на учението на Маркс, което е за монополен капитализъм. Реализацията на производството може да бъде или в монополно 'средство за обръщение", или на пазар с конкуренция. Когато има монопол цените на стоките се вдигат до монополно високи и се извлича монополно висока печалба. Не се внедрява НТПрогрес, защото се разчита на старите машини и монополно високите цени за печалба. Затова и заплатите се намаляват, защото работниците работят със стари усвоени машини. Но когато същите тези работници с ниските си заплати отидат във монополното "средство за обръщение", то те могат да купят много малко стоки с монополно високи цени. Получава се относително свръх предлагане и неплатежоспособно търсене, което според Маркс е икономическа криза. Така, че монополизмът и монополното "средство за обръщение" е причина за икономически кризи. Когато имаме пазар с конкуренция,, който се получава след криза, от производството има много продукция, защото са се внедрили много нови машини и технологии, особено след криза. От една стока се печели малко, защото фирмите, които се конкурират, намаляват цените до малко над себестойността на стоките, за да имат все пак някаква печалба. И трябва да се продадат много стоки, за да има печалба. Но за да има много евтини и качествени стоки, на пазарите, където има конкуренция, трябва да се внедрят нови машини и изобретения - за да има евтини, и качествени, и много стоки машинно производство. И капиталистите ги внедряват, след кризите и по време на конкуренцията. На работниците си плащат големи заплати, защото работниците работят вече с нови машини и технологии. И когато работниците отидат на пазарите, могат с големите си заплати да купят много от евтините и качествени стоки - машинно производство. Така се внедрява НТПрогрес, вдигат се заплатите и има оживление и висок жизнен стандарт. Така, че да се осъждат пазарите от този Беноа, е все едно да се казва, на черното бяло. Пазарите и конкуренцията са нещо много добро, а противоположното - частния и държавен монополизъм е най лошото в икономиката. Когато има пазари с конкуренция е най доброто време за наемния труд, а когато имаме частен и държавен монопол в "средство за обръщение"е най лошото за наемните работници. Сега в света, в Севера има фаза конкуренция и пазари, има дефлация и внедряване на най нови технологии и машини, които се компютризират, или ги управляват компютри. Вдигат се заплати и покупателната способност е много голяма.
Този на 25.08.2019 в 15:14 на 25.08.2019 в 15:49
-: )) Либералче, що не се цункаш с огледалото или нещо друго от същия род ! Е ТОЗИ, е наистина от мъжки род.
OLD на 25.08.2019 в 15:54
http://glasove.com/categories/intervyuta/news/ne-znam-nishto-no-shte-vi-kazha-vsichko-psevdoekspertite-koito-vsichki-slushame “Не знам нищо, но ще ви кажа всичко”: модата на псевдоекспертите" - Автор: Раду Портокала, causeur.fr Не е лошо и това "френско интервю" да се прочете.
Отговорен на 25.08.2019 в 17:14
Този на 25.08.2019 в 15:14 : Пазарното равновесие (търсене=предлагане) дори не е теория. Това е допускане, аналитичен инструмент за описване и тест на хипотези доближаващи се по мащаб до теории.Съвсем не е случайно, че Мизес, Ротбард, Фридман в залеза на професионалното си развитие силно се интересуват от психология (на груповото поведение). "Поведенческата" икономика (цял камион с теории) възниква именно защото са налице в практиката и историята фундаментални отклонения от опростенческите очаквания базирани на "пазарното равновесие". Всяка криза, всъщност, е такова отклонение. От холандските лалета, през Южноморската компания та до фалита на Фреди и Фани, балона на дериватите. Заплащането на работниците и средната класа в северна америка не се е променило от края на 60-те на миналият век !!! Именно естествените монополи и в частност приватизацията им е крещящ пример за отсъствието на връзка между частния интерес и техническият прогрес. Базов пример е Веолия и водата на Париж (парижани изгониха с камъни фирмата и сега пият по-евтина и по-хубава вода). Друг пример е проекта ф35, където бюджета е неудържим, качеството спорно (по данни от Пентагона докладвани в Конгреса). Трети пример е Монсанто и предизвестената смърт на фермерството в северна америка (цитирам по памет американска публикация). Четвърти пример са ГАФА .... Ако приемем, че живота, респективно икономиката следва да се опишат с уравнение, то е ясно че то ще е нелинейно. В него ще има много степенуване, производни от н-ти ред, интеграли по обем и пр. Е, как с линейно мислене и опростено моделче (търсене=предлагане) да си мислим, че е възможно да се справим ??! Точно това е голямата драма на Австрийската школа, не умеят и не искат да смятат. Превърнаха постулатите си (чиста проба аксиоми, не казвам добри или лоши) в религиозна доктрина, наложиха я и ефектите граничат със социален фордизъм. Да разбира се, монетаризираха икономиката и я обогатиха с паричното предлагане, но това не променя контекста. Така погледнато съвремието ни е много по-близко до "лошият социализъм и комунизъм" отколкото до романтичният капитализъм, до Атласа с изправени рамене на Алисия Розенбаум (Айн Ранд).
говорещ на 25.08.2019 в 17:30
Или Беноа не е наясно с номинализма на Средновековието, или редакторите нещо са объркали изказването му, което е по-вероятно. Номиналистите не претендират за индивидуална субектност на представителни отделности, както либералите, а за субектност на основата на Единност, респ. индивидуалност на всичкото. Философският номинализъм твърди: реален е само Бог и само Той притежава същност, а не някакви си мними универсалии. Всичко, разглеждано отделно от всякога иманентизиращото се битие на Бога, е нищо повече от имена (nomina), но не и същности "сами по себе си".
Ханибал Барка на 26.08.2019 в 15:13
Хубав текст - благодаря! Пожелавам на Руми, която иска ТЕОкрация, да преброи поне до 100 000 преди да отпусне юздите на мечтите си.
идеализацията на тоталността предизвиква фетишизацията на стоката и парите, а не обратното на 26.08.2019 в 18:41
Въпросната "безкрайност", за която говори дьо Беноа, всъщност е тоталност, както по-правилно я определя Еманюел Левинас (вж. книгата му "Тоталност и безкрайност"). Тоталността е хоризонталният план, който винаги се дава като разгъната териториалност и отчуждава индивида (ако приемем последния за екзистенциален център) от живата му конкретност. Напротив, безкрайността по Левинас е вертикалата в нас, изразяваща способността да бъдем повече от това, което сме като представителен (ширококонсенсусен и идентичен) образ на себе си. С това не искам да провокирам дьо Беноа - той по същество справедливо критикува грешното предпоставяне на абстрактна тоталност при определяне не само на човешкото, но и по отношение на историята, цивилизацията, света. Философски казано, абстрактната тоталност, за разлика от конкретната (предлагана от Ницше, Хусерл, Хайдегер, Дерида, Дельоз-Гатари и др.) изразява само възможния опит на частната наука и всекидневните вярвания. Но възможният опит е неспособен да фалсифицира основанията си, в което е собствено и коренът на греха му - понеже е безкритичен, той е трудно податлив на продуктивно и творческо (синтетично) мислене.
софиянец на 26.08.2019 в 19:23
гейропа на джендеркорпорациите, до последният бял на континента.
софиянец на 26.08.2019 в 19:29
екои тъпи еснафчета сметаха, че като бутнат социализъма, ще настан рай на земята - да за тях имаше - 25-30 години смучене на хора и ресурси, ама Корпорациите утепаха Капитализъмот с Човешко лице(не, че го има по принцип, ама пазеха някво лице за пред мат'ряла) сега обаче Му паднаха в ръчичките и няма да им се вярва, то вече се радват на изнасилените им пред тях жени, ама важното е, че гадните Източно-=Европейци им тровят живота, братята от хафрика с по 10 висши просто ги облагородяват, пък и много им хареса, така и така плана е да ни пречукат, що пък да не разделят едни пари с тиквоча, за незапознатите верващи в светлото капиталистическо бъдеще, да проверят колко комисии са изхвърлени за корупция, колко комисари в Италия са избрани от мафията и т.н., след като глобализма прокара и интернационалната/глобална мафия, у нас се появи феномена сикаджията-премиер-слънце.

Напиши коментар