Ако СДС се коалира с ДСБ, ще изгуби гласовете на твърдото си ядро


Интервю на Явор Дачков с Пламен Юруков, СДС

Явор Дачков: Днес ще се състои една кръгла маса, наречена:
„Почтено и добро  общество – важният проект за България.
Модерният консерватизъм като възможна алтернатива за
България”. Пламен Юруков ще представи темата. Гостуването му
днес съвпадна с информация, присъстваща във всички вестници,
за проблемите вътре в СДС по повод коалиционната им политика.
Има ли юридически пречки пред г-н Мартин Димитров, говори се,
че без вашия подпис СДС не може да подпиша коалиционно
споразумение с ДСБ или с други политически партии?

Пламен Юруков:
Ако има някаква пречка, то тя е да се наруши
устава и някой самостоятелно да подпише споразумение, без да
решението на Националния съвет. Независимо от това, кой има
право да се подписва, решенията в СДС се взимат от
Националния съвет, който си е напълно легитимен орган. Петър
Стоянов разписваше шест месеца след като аз бях избран.
Когато г-жа Надежда Михайлова беше избрана, около година и
половина разписваше г-жа Катя Михайлова, тъй като пак имаше
някакви съдебни процедури. Според мен, това е една интрига,
която идва отвън и то от хора, които досега са практикували
така, че ползвайки правото си на подпис, са редили листи в
последния момент, в тъмна стаичка и са правили каквото си
поискат. Моята политика и моята кауза винаги е била, че
десницата има нужда от една модерна, много демократична
партия. Именно затова линията, която аз прокарах в СДС, беше
за промяна на устава. Председателят на партията има само
оперативни функции. Новият устав позволява на партията да има много лидери – това са хора, които се изявяват, дават идеи и
другите ги следват в определени области. Така че аз не виждам
голям проблем. Проблем, може би има за хора, които са
свикнали на други, лоши практики.

Явор Дачков:
Тоест, независимо в каква посока ще поеме
партията в следващите месеци до изборите, самостоятелно или в
коалиция, няма пречка това да се въплъти от лидера? Вие ще
подпишете всичко, което реши СДС?
Пламен Юруков: Естествено! То така е и по устав. Никой не
може сам да си разписва. Освен това вече имаме ясни правила,
кои да бъдат кандидатите за народни представители. Има
обявена дата за първични избори – мисля 11 април.

Явор Дачков:
Ако се стигне до коалиция, как тези депутати ще
се редят с другите?
Пламен Юруков: Те се подреждат по линията на СДС, в
зависимост от коалиционното споразумение. На мен ми се иска
да не се стига до такива неща. През последната година и
половина основният въпрос, стоящ пред СДС беше: може ли СДС
да продължи да съществува самостоятелно? Година и нещо след
като поех партията, статутът на СДС беше различен. Много
партии искаха да се качат на гърба на СДС, тъй като тя беше
единствената партия в дясно, която е сигурна с влизането в
следващия парламент. Моята линия е самостоятелно явяване, а
тези организации, сдружения, партии, които имат статут на
призната организация, т.е. имат близка идеология, произлезли
са от СДС, нямаше никакъв проблем да се направят едни общи
първични избори между всички членове на тези партии и по този
начин - по най-демократичния път - да се излъчат кандидатите.
Много от тях са съгласни. Също така, явяването да бъде под
името СДС. Още повече, че една от промените, която се очаква
в изборното законодателство, е прагът за партия да падне на
три процента, а за коалиция да се вдигне на шест. Така че
става съвсем безсмислено да се подписват коалиции.

Явор Дачков:
Има ли някакво напрежение между вас и Мартин
Димитров? Опитвате ли се да управлявате в СДС?
Пламен Юруков: Не. Единственото, което аз мога да направя, е
да помогна когато е необходимо. Бяхме заедно с него в Стара
Загора. Днес той трябва да дойде на кръглата маса. Той е член
на този Институт за модерен консерватизъм. Както той се
изрази: по дефиниция е член. Така че проблеми няма.
Явор Дачков: Кога ще бъде гласувано това решение за явяването на избори?
Пламен Юруков: Според мен, колкото по-скоро, толкова
по-добре. Всеки ден е ценен за подготовката.

Явор Дачков:
Колегите от в. „Дневник” са написали: „лобита в
СДС блокират новия лидер”. Вие преди малко казахте, че има
партии, организации, които се опитват да се качат на гърба на
СДС. Може ли да опишем кои са тези лобита?
Пламен Юруков: Според мен коментарът е необоснован. Никой
не блокира Константин Димитров да прави каквото си иска и
самият той го казва в същия вестник. Така че, той може да си дава
предложенията, може да защитава тезите, но пак казвам,
решенията се взимат от Националния съвет. СДС не е лидерска
партия. Важни за мен са принципите за управление на
съвременния консерватизъм. Заради тези идеи аз влезнах в
политиката и ще продължа да работя в тази насока. На
английски език има две думи за политика: едната е politics,
другата – policy. Politics означава: реакция на всекидневните
събития. Това което се случва в момента. Policy – това са
дългосрочни стратегии, планове за реформи, план за промяна на
държавно устройство, национални доктрини и т.н. Целта на това
сдружение, на този евентуален мозъчен тръст, е да се занимава
с второто. Аз смятам натам да насоча своите усилия.

Явор Дачков:
Може ли да се говори за консерватизъм в
България? Консервативна е лявата партия като че ли?
Пламен Юруков: Това е в ежедневния смисъл. Наистина има
много статии в световен мащаб за това, какво представлява
консерватизмът, как се обяснява. Затова, когато представям
брошурата, не използвам етикетите, а представям принципите и
идеите, и най-накрая казваме, че политолозите го наричат по
този начин. Ако можем с едно изречение да формулираме какво
означава консерватизъм в наши дни, то това е, че силата на
личността стои над държавата. Оттам нататък тези принципи на
управление трябва да бъдат внедрени в законите, в практиките
на администрацията, т.е. ние искаме управлението да бъде
отговорно пред гражданите. За да бъде отговорно пред
гражданите, има механизъм – изборният процес. Ние въведохме
преките избори в СДС и се видя по какъв начин кандидатите
бяха отговорни пред тези, които гласуваха. Те се скъсаха да
обикалят, защото се бореха за всеки глас. По същия начин, ако
има силен мажоритарен елемент и избраните народни
представители не зависят от партийната централа, която ги
подрежда на тъмно преди изборите, ами зависят от гласа на
всеки гражданин, тогава и те ще бъдат много по-отговорни пред
тях. Ние искаме управлението да бъде прозрачно и да се отчита
пред гражданите. В същото време искаме да бъде защитена
личната неприкосновеност. В България в момента е обратното -
службите и институциите работят непрозрачно, а в същото време
навлизат безконтролно в зоната на личната неприкосновеност.
Ние искаме правителството да бъде малко, но изключително
силно и стабилно, и да си върши своята работа, т.е. да
намалим броя на министерства, на агенции, на раздутия щат на
служителите, а в същото време тези хора да отидат на второто
ниво на местно самоуправление. Ние сме за децентрализация,
където, в условията на членство в ЕС, трябва да се правят
много проекти.

Явор Дачков:
Казвате, че личността е по-силна, но това
отвежда директно в Русия, където Путин успя да надхитри
закона.
Пламен Юруков: Обратното. При тях Путин е силен, защото е
силна руската държава. Там силата на държавата е над силата
на личността и затова този, който е на върха на
държавата,контролира всичко. Тук говорим за силата на
отделния гражданин.
Явор Дачков: Почтено и добро управление е важният проект за
България. Какво означава това? Не е ли много далеч от
българската реалност?
Пламен Юруков: Далече е. Смисълът на българския модерния
консерватизъм е първо да промени начина на политическото
говорене, да спрем да се занимаваме с лични нападки,
компромати, обиди, а да говорим за същностни неща, да
дебатираме около принципи, идеи, независимо от коя страна на
масата стоим. Второто нещо е да променим политическата
практика, т.е. да има съвсем различно политическо поведение.
Аз се отказах да се кандидатирам за председател на СДС, тъй
като голяма част от членовете на СДС смятаха, че
компроматните атаки срещу мен изискват принципна и достойна
позиция – човек да се оттегли – и аз го направих. Както
споменахте, това не е правено досега в българската
политическа история. Според мен идва времето за подобно
поведение.

Явор Дачков:
Присъствието ви тук, интервюто ви във в.„Труд”,
тази кръгла маса означават, че не сте се отказали от
политиката.
Пламен Юруков: Ние всички сме в активната политика. Винаги
когато един човек заеме позиция, той е в политиката. Друг е
въпросът как това ще бъде отразено. Това, което на мен ми се
иска, е медиите да се насочат към тези милиони български
граждани, които наистина имат позиции в България, но в
момента те са блокирани от системата на държавно устройство
тяхното мнение да излезе, дори чрез тяхното политическо
представителство. Добре че е интернетът, че да могат да
излязат техните позиции.
Явор Дачков: Това, което ми се струва важно също така е, че
някои хора ще си кажат: явно е имало нещо, щом не се е
кандидатирал, част от тези обвинения са били следователно
верни и затова той напусна политиката.
Пламен Юруков: Няма нито едно вярно обвинение. Аз за всички
имам документи от прокуратура, проверки и т.н.

Явор Дачков:
Бихте ли се кандидатирали за депутат? Бихте ли
влезли отново в активната политика?
Пламен Юруков: В момента още мисля по този въпрос. Имам
още около две седмици – тогава е срокът за регистрация. Още
обмислям, но засега чувствам, че следващият парламент едва ли
ще бъде мястото, където ще бъдат уместни тези идеи. Може би
ще трябва да изчакам още един кръг.
Явор Дачков: Нека отново да се върнем на ситуацията в СДС.
Казахте, няма никакви юридически пречки пред г-н Мартин
Димитров. Тази атака срещу устава може ли да му навреди?
Пламен Юруков: Не. Не може да му навреди. Този шум може да
навреди на образа на партията. Аз направих много усилия
образа на СДС да се промени, да не бъде партия от много
групички, които се карат помежду си. За съжаление, това нещо,
излязло по медиите, върна СДС в този компот.

Явор Дачков:
Другото важно, вие казвате Националния съвет
решава въпросите за коалиционната политика. Председателят не
може сам да реши?
Пламен Юруков: Основните политически решения се взимат от
Националния съвет – това беше залегнало и в стария устав, но
в новия е подчертано. СДС в момента има председател, който
изпълнява оперативни функции. Той не е генералният секретар
на комунистическа партия, както беше, когато партията беше
направена през 1996г. Това беше първото нещо, което обещах да
променя в устава, оттам да се промени и средата, да стане
удобна за появата на новите лица на промяната. Все още,
според мен, има възможност СДС да се мобилизира и да постигне
задоволяващ резултат на изборите.
Явор Дачков: Вашият предшественик - Петър Стоянов –
посъветва Мартин Димитров да не застава до фигури от миналото
в стремежа си да кове бъдещето на СДС. Вие как гледате на този
призив?
Пламен Юруков: Напълно съм съгласен. Фигурите, които са
били в миналото на СДС са фигури, които са били на високи
обществени позиции. Те идват от едно друго време, с други
идеи, с една друга практика. Така и в чисто човешки план,
човек, който е имал много власт, трудно приема идеи от друг.
Това е един естествен процес на блокиране на промяната, от
която има нужда СДС. В Европа практиката е различна. Хора,
които са били министър-председатели, министри, президенти,  
отиват да правят политика на европейско ниво. Според мен, там
е тяхното място. Едно е аз да отида в ЕНП да защитавам
някаква позиция, друго е един бивш президент, министър и т.н.

Явор Дачков:
Да се върнем отново на въпроса за изборите. Вие
искате СДС да се яви самостоятелно. Не е ли голям риск? За
евродепутати границата е шест процента, а без евродепутат
шансовете ви за парламента спадат.
Пламен Юруков: Аз смятам, че в България има поле за почтено
политическо поведение. Почтеното политическо поведение
изисква СДС да се яви самостоятелно, а не да прави някакви
сметки за един, два процента. Шестте процента за евроизборите
ще бъдат сто и двайсет хиляди гласа, толкова, колкото са и
четирите процента на парламентарните избори. Когато ръководех
СДС, имахме между сто и осемдесет и двеста и тридесет хиляди
твърдо ядро, което е напълно достатъчно да се прескочат и
двете бариери. Смятам че тези месеци изискват една
изключително силна организационна работа, именно за
мобилизиране на твърдото ядро. Няма време за търсене на
по-мека периферия, но твърдото ядро може да помогне на СДС до
оцелее и да направи огромната крачка към собствената си
промяна.
Явор Дачков: Може ли това твърдо ядро да бъде разколебано от
коалиции?
Пламен Юруков: Може. Много анализи показват, че, примерно
ако има коалиция с ДСБ, една трета, та и до половината от това
твърдо ядро няма да гласуват за СДС. Същото се отнася и за
избирателите на ДСБ.

Явор Дачков:
Кои са поканени на днешната кръгла маса и какво очаквате от нея?
Пламен Юруков: Г-н Желю Желев прие поканата, социолози,
политолози, водещи журналисти. Очаквам един дебат, защото там
има хора с различна идеология. Да видим как тези принципи за
управление на съвременния консерватизъм ще устоят на атаката
на други гледни точки. Очаквам да се развият едни добри идеи.
Надявам се това да бъде едно добро начало за този институт,
за да може той да се превърне в едно средище, където да се
произвеждат важни за България политики, доктрини,идеи.

Още от категорията

2 коментар/a

Wiseman на 04.01.2014 в 20:55
I don\'t even know what to say, this made things so much eaires!
Yohanny на 11.02.2014 в 15:25
If information were bestlifeinsurpolicy.com life insurance company columbian mutual levitra at discount prices heliomeds.com cheap health insurance quotes comparehealthinsur.com soccer, goooooal! be a this would

Напиши коментар