Статии свързани с пола и половата идентичност

Доколко ООН счита България за суверенна държава по отношение на брака, семейството, пола и половата идентичност

Доколко ООН счита България за суверенна държава по отношение на брака, семейството, пола и половата идентичност

Автор: Виктор Костов за "Гласове". Той е адвокат, член на Софийска адвокатска колегия от 30 години. Костов е и богослов и доктор на философските науки...