Съдът на ЕС отхвърли иска срещу България, заведен от Еврокомисията за качеството на въздуха

Съдът на ЕС отхвърли иска срещу България, заведен от Еврокомисията за качеството на въздуха

Следвайте "Гласове" в Телеграм

Съдът на Европейския съюз отхвърли като недопустим иска на Европейската комисия срещу България за заплащане на финансови санкции за качеството на атмосферния въздух. На 29 март 2021 г. беше образувано дело пред Съда на ЕС, по което Европейската комисия поиска на България да бъдат наложени финансови санкции в размер на 11 млн. лв. еднократна санкция и 20 млн. лв. периодична санкция на всяка година неизпълнение. На практика средствата стават изискуеми от деня на постановяване на решението в такава посока, но Съдът на ЕС отхвърли иска срещу България и санкции няма да бъдат заплащани, съобщиха от МОСВ.

"През септември 2022 г. екип на Министерството на околната среда и водите се включи в защитата на България в рамките на т.нар. устни състезания по делото. Беше предоставена информация за последните данни за качеството на атмосферния въздух за 2021 г., които показват, че измерените нива на ФПЧ10 са под определената от законодателството средногодишна норма във всички пунктове за мониторинг в засегнатите зони и агломерации", се посочва в позицията на ведомството.

Съдът на ЕС беше информиран, че е налице съществен напредък и по отношение на броя на общините, в които е постигната и средноденонощната норма, като от всички 26 общини, обхванати от делото, 19 са в пълно съответствие и със средноденонощната норма, а в останалите 7 е регистриран най-високият до момента напредък по този показател.

България подчерта, че тези резултати се дължат на прилагането на комплексни мерки, които същевременно с намаляване на замърсяването, следва да не възпрепятстват икономическата и социална устойчивост на населението, уточняват от МОСВ.

През ноември 2022 г. беше публикувано Заключението на генералния адвокат по делото. Отчитайки постигнатите до момента резултати, в своето мотивирано становище той посочва, че не е налице причина за определянето на периодична имуществена санкция, която България да плаща. В заключението беше посочено, че налагането от Съда на България на еднократно платима сума не изглежда целесъобразно, доколкото тези ресурси могат да бъдат инвестирани в подобряването на качеството на атмосферния въздух.

От МОСВ уверяват, че наред със засиления контрол и предприемането на превантивни действия, политиките по осигуряване на чиста околна среда ще продължат, за да се опази природата и да се защити здравето на населението.


Източник: "Труд"

 

 

 

Коментари

 • Гражданин

  16 Март 2023 15:21ч.

  Защо? Въздухът е прекрасно чист или ...?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • а-ха

  16 Март 2023 15:34ч.

  Вина за мръсния въздух има онези самолети с кемтрейлса горе. Все гледат от Европа да ни скубят за простотии, но нищо хубаво не сме видели от него, само лошотии. Дори не си направиха труда да ни обяснят какво означава евроатлантически ценности.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ???

  16 Март 2023 17:24ч.

  Какво значение имат взетите мерки ако иска на ек е недопустим?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи