Експертите на БАН и зелените избягаха от докладването за НАТУРА 2000

Експертите на БАН и зелените избягаха от докладването за НАТУРА 2000
"Не е вярно твърдението, че данните, заложени в доклада, не са актуални, че са заимствани от по-ранни проучвания, неправомерно екстраполирани или просто са съчинени. Данните не са заимствани, а са използвани за оценка на тенденциите в природозащитното състояние, което е основната цел на докладването по чл. 17 от Директивата за местообитанията. Ако ИБЕИ-БАН бяха присъствали на организираните работни групи щяха да се уверят в това. В публично достъпните източници липсва информация за подхода на изчисление на основните параметри, т.е. метаданни. От тях не може да се направи извод, какъвто ИБЕИ-БАН е направил. Не е ясно от къде и как са получили информация и каква е тя. Следва да се има предвид, че параметрите и оценките по доклада са валидирани от друг изпълнител, в рамките на който участват водещи експерти от Института по гората към БАН, както и от самия Институт, обясняват от ДЗЗД "ЕНВИМОН". Не е вярно, че без каквито и да е аргументи, не са следвани приетите по време на първото докладване методики за оценка на състоянието на целевите видове и местообитания, което не позволява сравнимост на резултатите с получените по-рано. Ръководството за докладване е променено и при изработването на докладите е спазвано стриктно новото ръководство." Това се казва в позиция на Борис Каракушев, управител на ДЗЗД "ЕНВИМОН".

 

България, като член на Европейския съюз, има задължение да докладва на всеки 6 години данните за състоянието на видовете и природните местообитания, и птиците, които са обект на опазване в екологичната мрежа НАТУРА 2000. Експертите на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН са поканени на работните групи по докладването за България по чл. 17 от Директивата за местообитанията на Европейската комисия.

 

Това се казва в позиция на Борис Каракушев, управител на ДЗЗД "ЕНВИМОН". Работните групи заседават тази седмица, но ИБЕИ-БАН не присъстват на организираните дискусии. На експертните групи се представя подходът при работата, свързана с докладването. Становището на ИБЕИ целенасочено третира само резултатите от докладването по чл. 17 от Директива за местообитанията, а същевременно за докладването по чл.12 от Директивата за птиците, се мълчи и не се коментира. За видовете птици също не са провеждани целенасочени теренни проучвания в рамките на проекта по ОПОС 2014-2020 преди самото докладване, но това не възпрепятства експерти от ИБЕИ да участват в проведените обсъждания на оценките.  

 

Следва да се има предвид, че в момента на страницата на Европейската агенция по околна следа е предоставена възможност докладваните резултати по двете директиви да бъдат публично коментирани и обсъждани. Ето защо фактът, че докладите са предадени преди провеждането на експертните групи не представлява аргумент за не присъствие в тях. Именно предоставянето на актуална информация и разяснения за подхода, данните и методите приложени в изготвянето на оценките във връзка с докладите по чл. 17 от Директивата за местообитанията е основната в периода на обществените консултации е и основната цел на организирането на работните групи, пише Каракушев.

 

В рамките на ДЗЗД „ЕНВИМОН“ са включени водещи български еколози, биолози, експерти, участва Институтът за биологични изследвания „Синиша Станкович“ Белград, както и водещи експерти от Университета „Аристотел“, Солун. Наистина в ИБЕИ-БАН се намира основната част от научния потенциал в България, но нито Институтът, нито експертите се отзоваваха на множеството покани от наша страна да се включат в проекта. Нещо повече, в разрез с действащите нормативни актове изрично е забранявано експертите, работещи в ИБЕИ-БАН да участват в проекта, включително и на такива, които не са на щат към Института. Също така, от ИБЕИ-БАН е забранявано на докторанти и преподаватели от български университети да работят по проекта и проявената в становището загриженост очевидно не е в съзвучие с действията.

 

Не е вярно твърдението, че данните, заложени в доклада, не са актуални, че са заимствани от по-ранни проучвания, неправомерно екстраполирани или просто са съчинени. Данните не са заимствани, а са използвани за оценка на тенденциите в природозащитното състояние, което е основната цел на докладването по чл. 17 от Директивата за местообитанията. Ако ИБЕИ-БАН бяха присъствали на организираните работни групи щяха да се уверят в това.

 

В публично достъпните източници липсва информация за подхода на изчисление на основните параметри, т.е. метаданни. От тях не може да се направи извод, какъвто ИБЕИ-БАН е направил. Не е ясно от къде и как са получили информация и каква е тя. Следва да се има предвид, че параметрите и оценките по доклада са валидирани от друг изпълнител, в рамките на който участват водещи експерти от Института по гората към БАН, както и от самия Институт, обясняват от ДЗЗД "ЕНВИМОН". 

 

Не е вярно, че без каквито и да е аргументи, не са следвани приетите по време на първото докладване методики за оценка на състоянието на целевите видове и местообитания, което не позволява сравнимост на резултатите с получените по-рано. Ръководството за докладване е променено и при изработването на докладите е спазвано стриктно новото ръководство. Този коментар показва, че без да се познава Ръководството за докладване за периода 2013-2018 се правят изводи, което е несериозно за институция, като ИБЕИ-БАН.

 

Ако представителите на ИБЕИ-БАН бяха присъствали на работни групи, щяха да се запознаят с тези промени. Не е вярно, че са променяни методики за картиране и оценка на природозащитното състояние. В рамките на проекта е извършен обстоен преглед на наличните методики за картиране, както и методиките към НСМСБР за оценка на ПС. Нито една от тях не е променена. Това твърдение е клевета, произведена или от липса на информираност или с цел уронване на всички експерти, ангажирани с дейността.

 

Не на последно място заявяваме, че работните групи се организират не за да се легитимира свършената работа, а за да се представи как са разработени докладите, да се дадат разяснения по процеса, който отново подчертаваме е проследим и се базира на реални данни. Считаме, че е възможно ИБЕИ-БАН да е бил подведен, като в дух на конструктивност и в интересите на българската природа, използваме възможността да отправим още веднъж покана към тях за участие в останалите сесии, на които могат да се дадат разяснения, за да не се получават подобни недоразумения, допълва Борис Каракушев в позиция до медиите.

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

 • Еххх...

  25 Фев 2020 13:55ч.

  Големи разправии с тази Натура.Едно нещо не могат да направят като хората зелените/червените, дай им само пари и не ги търси за нищо друго. Най-добре ще бъде да върнат парите и да се заемат експерти с очертаването на границите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Асланите на Насрала.

  25 Фев 2020 14:47ч.

  Репченето на фирмаджиите от ЕНВИМОН е точно в стил "хем нас.ан, хем аслан". Учените от БАН го казаха пределно ясно - няма да участват в легитимиране на ФАЛШИФИЦИРАНИ данни от менте изследване. И къде е прокуратурата и ДАНС за да разчовъркат тази дългогодишна схема за усвояване на европейско финансиране за научна дейност чрез "наши" фирми с по 2-3 служители. А те са точно две ДИКОН и ЕНВИМОН. И как МОСВ упорито решава, че мониторингът е по-добре да се възложи на куха фирма, а не на съответните институти на БАН, Биологически факултет на СУ и специализрани природозащитни организации. Отговорът, който упорито изплува е, че целта не е добиване на научни данни, а схема за усвояване(кражба) на средства по европейско финансиране.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Simo

  25 Фев 2020 14:48ч.

  След всички схеми на зелените, на които сме свидетели до днес, тъжното е че започнаха да повличат и други, къде къде по-влиятелни.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Що се карате ?

  25 Фев 2020 15:32ч.

  ЕС хвърля едни пари за опазване на околната среда, за да си изчисти гузната съвест, че ни уврежда околната среда двойно, тройно повече с другите си политики. И биолози и еколози тръгнали да се карат, не усещат ли че са шарани? Целият народ е клъвнал въдицата и ще се изпокара за едни пари, а не може да види истинската причина за нашето ограбване, а то е изборното законодателство, от което произтичат всички беди в България и всички невъзможности да се защитава в ЕС качествено.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • За двамата преждеписали, но недоразбрали

  25 Фев 2020 20:32ч.

  Господа/дами/, очевидно не сте разбрали какъв е казуса. ще го обясня простичко. ЕС периодично финансира във всички страни членки проучване-мониторинг на популациите на видовете. На база на данните от тези проучвания се вземат решения за предприемане на природозащитни действия спрямо дадени застрашени видове и екосистеми. Както и се следи резултатът от вече предприети мерки. Въпросният мониторинг се извършва на терен от квалифицирани специалисти биолози. НОРМАЛНА ПРАКТИКА е институции и организации на БИОЛОЗИ да бъдат натоварени с извършването на мониторинга и изготвянето на доклада от него. В България такива са ИБЕИ-БАН, Национален природонаучен музей, Национални и университетски ботанически градини, природозащитни организации. В конкретния български случай този мониторинг е обърнат на поредния начин да се източва европейско финансиране от близки на властта индивиди, които чрез свои нарочно създадени за целта проксита - фирмите ДИКОН и ЕНВИМОН напълно игнорират специализираните биологични институции и организации. В резултат на кухата си дейност тези ФИРМИ продуцират доклади с измислени данни или данни копирани от стари публикации. Което е ИЗМАМА, И да опростя още повече казуса, едни всеядни партийно подкрепени специалисти по усвояване на ЕС средства са се намърдали да вършат дейност от която НЕ РАЗБИРАТ, само за да вземат парите. А , професионалистите биолози( така наречени от вас зелените ), които знаят как се прави мониторинг на видове и хабитати са игнорирани. Или съвсем просто казано едни лапачи с лакти и политическа протекция изтласкват професионалистите. Тази практика на политическите лакти е повсеместна в почти всички професии. Което е и фактор много специалисти да емигрират към страни където професионализма се цени. А тук остават все по проста и нагла популация, която скоро няма да може и да управлява и елементарни институционални процеси.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Продан

  26 Фев 2020 13:45ч.

  Тази измислена програма НАТУРА 2000 е вредна за България и "зелените" се възползват от нея, за да трупат състояние и да печелят пари!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи