"Биволъ": Кирил Петков е влязъл във властта с фалшиви документи и измама

"Биволъ": Кирил Петков е влязъл във властта с фалшиви документи и измама

Автор: Биволъ

Лена Бориславова "чисти" Кирил Петков за министър с фалшиви документи и подписи

Кирил Петков е станал служебен министър на икономиката с цената на фалшифицирани документи и фактическа измама, представени на Агенцията по вписванията. Неверните обстоятелства са били нужни, за да се изчисти от всякакъв вид конфликт на интереси.  Истиността на изнесените факти бе потвърдена и от журналиста от BIRD Атанас Чобанов: "Като един от основателите на сдружението "Да запазим Корал" и след проверка на документите мога да потвърдя на 100% изнесената информация от колегите от "Биволъ"."

Фалшификацията е включвала поредица от недействителни и неистински документи, изготвени и легализирани от адвокат Лена Бориславова. Целта е била да бъдат въведени в заблуждение държавните институции, че Кирил Петков Петков няма никакакво противоречие със законите, за да бъде назначен за Министър на икономиката през 2021 г.

Още в края на месец април 2021 г. Петков е знаел, че ще бъде назначен на поста министър на икономиката в служебното правителство на Президента Румен Радев. За целта е трябвало да представи документ, че е български гражданин, според Конституцията. Освен това е длъжен да напусне всички дружества, в управлението на които фигурира. Казусът с канадското гражданство и недекларирането му, вече беше квалифицирано като противоконституционно от Конституционния съд. Петков обаче не понесе никаква санкция за нарушаването на Българската Конституция, въпреки че е лично отговорен за това. Паралелно се оказва, че съществуват достатъчно основания за нарушени редица други закони, включително Наказателния кодекс, за да бъде все пак назначен Кирил Петков за министър на икономиката.

Изчистване от конфликт на интереси чрез измама

Освен в частния бизнес към момента на екстреното си влизане в политиката Петков е бил и член на УС на неправителствената организация „Да запазим Корал“. Организацията е известна с активната си гражданска позиция не само за запазването на морския бряг, но и по всякакви природозащитни каузи. „Да запазим Корал“ е всъщност единствената обществена структура, която до известна степен е легитимирала Кирил Петков като опозиционер на управлението на ГЕРБ, Борисов и корупционното статукво през последните години. В нейното ръководство освен Кирил е участвал и баща му Петко Петков. Последното е било пречка, според изискванията на Закона за администрацията. В чл.19, ал.7, т.3 ясно се указва, че:

„Министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите, заместник-министрите и т.н. не могат да са членове на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация.“

Кирил обаче е държал да не загуби влиянието си в този авторитетен граждански клуб, защото благодарение на него е станал разпознаваем като автентичен борец за „промяна“, а не спуснат парашутист в българския обществено-политически живот от далечна Канада, какъвто всъщност е бил. Излизането му от Управителния съвет на „Корал“ е трябвало да стане по същия начин, по който „излиза“ от всичките си фирми в частния бизнес, т.е. да повери всичко в ръцете на изключително близък и доверен човек, чрез когото да запази своето влияние. Разликата е, че при прехвърляне на свои фирми, всичко зависи от него, а в обществената структура има дълга и групова законова процедура. Освен това не е сигурно, че колективната воля ще се съобрази с личните амбиции да постави на свое място протеже, което е дясната му ръка в повечето фирми, без дори да членува в Сдружението “Да запазим Корал“.

Адвокат или  фалшификатор?

Кирил Петков е бил „освободен“ от длъжността си на управител в сдружението за защита на Корал, но с цената на фалшифицирано пълномощно, фалшиви документи, протоколи и подписи на другите членове от сдружението. Неистинските документи са били входирани в Агенцията по вписванията не от друг, а от персонално от адвокат Лена Бориславова, с нейния квалифициран електронен подпис (КЕП)!

Измамата е осъществена след реалното встъпване в длъжност на Министър Кирил Петков през 12.05.2021 г. На следващия ден рано сутринта е започнала акцията по “изчистването” му. За невъзможно кратък срок още на 14-ти Петков се сдобива с „изчистена“ справка, че е напуснал УС на Сдружението за Корал и няма никакви други участия в противоречие със Закона. На това основание и той подава Декларация за липса на конфликт на интереси пред КПКОНПИ, за да може да бъде назначен своевременно за министър.

Фалшифицираните документи „провеждат“ цялата процедура по замяната на Кирил Петков с негов приближен, без въобще нещо от документираните действия да са се случили фактически. Схемата се развива в началото на май 2021 г. – по точно на 13 и 14 май, но в различен порядък са изготвени фалшивите документи със задна дата. За да стане ясно точно как са действали фалшификаторите ще се опитаме да подредим нещата хронологично, както са се случили, а не както са представени в неверните документи.

Министър-Председател Кирил Петков и Началника на кабинета му Лена Бориславова

Хронология на измамата срещу министерско кресло

В началото на м. май 2021 г. Кирил Петков се готви спешно да стане министър на икономиката в служебното правителство на Румен Радев. За целта трябва да напусне всички дружества, в които фигурира. На 10-ти май Радев издава Указа за назначаването на Петков, а на 12-ти той официално встъпва в длъжност. Но вместо да бъде спазен Закона, е използван напълно престъпен начин за заблуда на държавните институции.

 На 13-ти май в 1:39 часа след полунощ, Лена Бориславова си изготвя фалшиво пълномощно с което може да се разпорежда напълно с гражданското сдружение „Да запазим Корал“ и подписва това пълномощно с фалшив подпис на Председателя на сдружението, Атанас Русев.Подписът на пълномощното не е саморъчно положен, а е изкопиран 1:1 от официални документи на сдружението, в случая спесимен на подписа на управителя на сдружението.

Фалшиво пълномощно на името на Лена Здравкова Бориславова да се разпорежда с делата на Сдружението “Да запазим Корал”. Подписът на Председателя е копиран и наложен електронно на документа.

В същия тъмен нощен час са изготвени още серия неистински документи:

Протокол от Общо събрание на Дружеството на 06 май 2021 г., с една единствена точка в дневния ред, освобождаването на Кирил Петков от Управителния съвет на Сдружението. На негово място в Управителния съвет влиза никому неизвестният в Сдружението Мартин Драгулев, който унаследява целия бизнес на Кирил Петков. Драгулев е или управител, или в борда на директорите във всичките фирми на Петков.Не е трудно да се предположи, че е особено доверено лице на бившия Премиер и Лидер на ПП. На Протокола от Общото събрание също е поставен фалшифицирания подпис на председателя Атанас Русев. Тук подписа е изкопиран от старо пълномощно, издадено през 2019 г. Документът е подписан и от самият Мартин Драгулев, неизвестно защо и как. Протоколът е съставен на 13.05.2021 г. в 1:16 часа през нощта и завършен в 1.43 мин.

Протокол от ОС на Сдружението с подписите на Председателя и Мартин Драгулев. Подписът на Русев е прекопиран отново и наложен както в другите документи

Същият Драгулев не може да бъде избран за член на УС на Корал на мястото на Петков законно, тъй като въобще не е и не е бил никога член на Сдружението. Такава смяна погазва напълно и Устава на дружеството.

Фирмите и участията на Кирил Петков във всякакви дружества са прехвърлени на Мартин Драгулев, след като той влиза във властта

Кирил Петков и неговият приятел и правоприемник в бизнеса – Мартин Драгулев на плажа “Корал”

Протокол, относно разлепване на покана за свикване на Общо събрание на „Да запазим Корал“. Той е с дата 21.04.2021 г., подписан от Кирил Петков. Там стои ифалшифицираният подпис на Атанас Русев. (Копиран от спесимена на подпис на управителя на Сдружението). Документът е съставен на 13.05.2021 г, в 1:36 часа през нощта.

Фалшив Протокол за взето решение за разлепване на покана за свикване на Общо събрание с подписа на Кирил Петков и отново копирания от едно и също място и наложен подпис на Председателя Русев

Списък на всички членове на всички членове на сдружение с нестопанска цел”Да запазим Корал”, към 06 май 2021 год. Този документ е отново с копирания фалшив подпис на Председателя Русев. Съставен е в 1:43 мин.

Приложен Списък на членовете на “Да запазим Корал” към 06.05.2021 г. Отново с фалшивия подпис на Председателя

Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦза истинността на гореописаните документи от името на Атанас Русев. На нея също е поставен фалшифицирания подпис на Атанас Русев. Документът е с дата 13.05.2021 г. съставен в 1:41 часа през нощта. Две минути след съставянето на фалшивото пълномощно на Лена Бориславова. Фалшифицираният подпис на Атанас Русев е един и същ и в двата документа и си личи, че е сканиран, а не саморъчно положен. Дори си личи квадратчето, с което софтуерно е отрязан само подписът. Декларацията гласи: „декларирам истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове, касаещи Сдружението.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл.313 от Наказателния кодекс, за декларирането на неверни данни.“

Тук самият фалшификатор е дефинирал точно едно от престъпленията от общ характер, които се преследват при подобно действие, но цинично го е приписал другиму. В случая на нищо не подозиращия председател на Сдружението за „Корал“.

Указания за нередности и още фалшиви документи

Още същия ден сутринта неистинските документи са били сканирани и внесени в Агенцията по вписванията с електронния подпис на адвокат Лена Бориславова. От там на следващия ден в 8:40 сутринта, връщат писмо с Указания по заявление вх. No 20210513015554/13.05.2021г. на адвокат Лена Здравкова Бориславова за допускане вписване промяната в органа на управление на Сдружение „Да запазим Корал“.

Указанията (№ 20210513015554/14.05.2021г.) гласят:

„Да се представи към заявление рег.No 20210513015554 от 13.05.2021 г. – :
– протокол от заседание на УС за свикване на ОС на членовете на сдружението .

– списъкът на присъствалите на общото събрание членове на сдружението (пълномощници) с подпис на всяко лице; ако на общото събрание са присъствали пълномощници – доказателства за представителната власт на пълномощниците;

– актуален списък на членовете на сдружението към датата на свикване на общото събрание, заверен от представляващия; Представеният списък на членовете на сдружението е към датата на провеждане на ОС.“

Указания пт АВ, издадени веднага след депозирането на фалшивите документи за “подмяната” на Кирил Петков в УС на Корал

Още на 14-ти около обед, в рамките на около 3 часа са изготвени екстрено  от Бориславова и трите нови фалшиви документи със задна дата:

Списък на членовете на Сдружението към 19.04.2021 г.

Протокол от заседание на УС и взето решение на него за смяната на Кирил Петков с Драгулев и свикване на Общо събрание. в документа фигурират имената на самия Кирил Петков и на баща му Петко, също член на Управителния съвет на Сдружение “Да запазим Корал”.

Неистински Протокол за събрания на УС на Сдружението на 19.04.2021 г. Такова събрание никога не се е провеждало

Списък с подписите на членовете на Сдружението, „участвали“ в Общото събрание на 06.05.2021 г. От „подписаните“ 10 члена на Общото събрание, поне 9 подписа са фалшифицирани, а единия – на депутатката от ПП-ДБ Мирослава Петрова е под съмнение, защото единствено тя самата може да си го оспори. Едно е сигурно обаче, че подобно Общо събрание НИКОГА не се е провеждало, както никога не се е провеждало и заседание на УС на Сдружението, на което е взето въпросното Решение за провеждане на Общо събрание и т.н.

Списък с подписи на членове на Общото събрание на 06.05.2021 г., на което е взето Решението за смяната на Кирил Петков с Мартин Драгулев. Фалшиво

За да обобщим – цялата процедура по заличаването и подмяната на Кирил Петков с верния му партньор Мартин Драгулев е една грандиозна измама, реализирана от Лена Бориславова и извършена със съучастие или неволно съдействие на служители в Агенцията по вписванията на Р. България.

Чисто и Просто

Очевидно резултатът е настъпил в нужния порядък, защото на 14.06.2021 г. Кирил Петков подава Декларация пред КПКОНПИ, според изискванията на Закона за администрацията и Закона за противодействие на корупцията. В декларацията си новоназначеният Министър на икономиката заявява официално, че към момента на встъпването си в длъжност на високия властови държавен пост не е бил член на управление или контрол на дружества, или юридически лица с нестопанска цел /каквото е случая със Сдружението за „Корал“/. Последното обстоятелство е практически въвеждане в заблуждение както на КПКОНПИ, така и на Министерски съвет, чийто член е Петков, тъй като той реално и според законите на Република България не е напускал или излизал легално от Управителния съвет на това дружество.

Чиста Декларация на Министър Кирил Петков пред КПКОНПИ за липса на конфликт на интереси.

ДАНС, Прокуратура, МВР и … още нещо?

За основателни съмнения за извършени престъпления по няколко члена на Наказателния кодекс на Р. България е сезирана ДАНС през м. юни 2023 г. Незабавно е извършена проверка и през м. юли 2023 г., материалите са изпратени в Софийска градска прокуратура! От там през м. август попадат в Софийската районна прокуратура и в началото на м. септември 2023 г. е образувано досъдебно производство в МВР. Случаят е даден на разследващ полицай в 5-то РПУ към СДВР София. Случаят е заведен като Досъдебно производство № 5275/2023 г. , а по описа на Софийска Районна Прокуратура е 38008/2023 г.

Започва разследване по което до този момент за 8 месеца за събрани доказателства и са разпитани над 15 свидетеля. Изведнъж без никакви обяснения СРП изземва обратно делото и го праща за разследване на ……. Бургаската Районна Прокуратура. Не е ясно по какви мотиви и какво въобще се работи по това скандално дело, което засяга неопровержими доказателства за груби престъпления влизащи в разпоредбите за документна измама, длъжностно престъпление, нарушение на Закона за администрацията, Закона за адвокатурата, възможно съучастие на служители или съдии по вписванията и най-общо с една дума #КОРУПЦИЯ.

Тук отговорността е не само на съставителите на фалшификациите, а и на лицето, което съзнателно се ползва от резултата на подобно престъпление. Значението на криминалния акт, ако все пак бъде установен по съответния ред от Прокуратурата е огромно, защото става дума за лица, които са участвали и участват във висшето ръководство на Българската държава и вземат съдбоносни решения за нейната съдба. Няма как да не бъдат споменати основателни съмнения за нарочно протакане на разследването и бездействие на прокуратурата. Зависимостта на тази институция от политическите интереси и #Сглобки е международно известна лоша слава. Подобно дело “на трупчета” е чудесен аргумент за политически шантаж и държане в зависимост на цялата структура на ППДБ, чрез поставените в неудобно положение водещи политически лидери и възможността те да бъдат подложени на шантаж. Водени сме изцяло от своята журналистическа мисия да разкриваме истината, такава каквато е и да я представяме на обществото, защото то има право да знае скритите и тъмни страни на политиците, които вземат важните решения, засягащи бъдещето на нацията.

“Биволъ” изпрати въпроси до пресцентъра на “Продължаваме промяната” и до пресаташето на политическата формация Найо Тицин. Въпросът към Кирил Петков гласи: “Подписвал ли сте се под Протокол от 20.04.21 г. за разлепяне на покани за свикване на Общо събрание на Сдружение “Да запазим Корал”, на което сте бил сменен с Мартин Драгулев?”. Въпрос към Лена Бориславова пък е “Получавала ли сте официално пълномощно от Председателя на Сдружение “Да запазим Корал” Атанас Русев да го представлява?”.

Найо Тицин отговори, че “днес лидерите пътуват в страната по срещи”. “Сами разбирате, че отговорите на толкова конкретни въпроси изисква време за проверка”, обясни пиарът на “Промяната” пред “Биволъ”.

Медията се ангажира да публикува отговорите на Кирил Петков и Лена Бориславова, когато такива бъдат получени.

Очаквайте подробности за Технологията и съучастниците на фалшификацията

Източник: Биволъ

 

 

Коментари

 • OLD

  27 Апр 2024 16:25ч.

  Айде намагнитните от кражбата на нашите обществени пари, вдигнаха Ви топката, разбира се "ако имате топки"? Арест, съд и присъда? Или пъдарят от бялото типи/вигвам, няма да даде?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Галя ни го натресе с мишката

  27 Апр 2024 16:44ч.

  , те газопроводи за милиарди взривиха.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • 4i4o 4ep

  27 Апр 2024 17:07ч.

  Тъжната истина - по времето на Т.Живков, такива схемаджии като Кирчо и Кокорчо щяха да са най-много чейнчаджии на Магурата и да дърпат пари от хората, като им пробутват вестници, при "демокрацията" обаче, тия хубавци управляват "държавата"!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • СТРАНАТА НА ЧУДЕСАТА

  27 Апр 2024 19:07ч.

  В тази държава ако си мошеник и мафиот и имаш чекмедже пълно с евро и кюлчета , ако си контрабандист и пуделът ти разнася пачки с евро , ако си измамник и лъжец / както Киро , Асен , Лорер и Лена / , ако имаш съмнителна компетентност , че да посегнеш на Конституцията като Христо Иванов, ако си имам като Мустафа Емин и можеш да бъдеш съветник на министъра на отбраната , ако си окрал банки и заводи като Пеевски , а се изживяваш като най-праведния , ако вдигаш юмрук и си част от пътя на КОПРИНКАТА , и ако за всичко се консултираш с американското посолство - все едно , че си дошъл тук от Америка и не си българин ... , ако... ако ....Ако си всичко това можеш да станеш и Министър - председател на България. В каква страна живеем ? Това кошмар ли е или касов мафиотски филм ?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Evg70

  27 Апр 2024 19:28ч.

  Тая длъжност, май я е изпълнявал черепа, а цитираните щяха да му събират фасовете.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Отврат !

  27 Апр 2024 20:42ч.

  Тия са толкова нагли , че без бой няма да пуснат кокала ! Потенциални затворници, а станали политици и ни управляват съдбите ! Отврат !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • чл. 359 от НПК

  27 Апр 2024 22:47ч.

  3 до 5 години лишаване от свобода за представяне на документи с невярно съдържание.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Майката на костов

  28 Апр 2024 1:13ч.

  Абе това е световно известен факт, само глупаците от Биволъ и румен радев не са го знаели! Човекът е луд за връзване!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Истината

  29 Апр 2024 4:26ч.

  ЧЕ БАЙТИ КИРО Е ГЕНЕТИЧНО НЕДОРАЗУМЕНИЕ ВСЕКИ ГО ЗНАЕ ПИТАЙТЕ ЛАМЯТА РАДЕВ ЗАЩО НЕ ЗНАЕ ТОВА КОЕТО ЗНАЕ ЛАМЯТА ТРИГЛАТА ЗМЕЯ ФАЛШИВ И НЕКА ГЛУПАЦИТЕ МУ ВЯРВАТ

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Истината

  02 Май 2024 17:57ч.

  Моят Президент е Плевнелиев, а румен Радев е никой.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Истината

  02 Май 2024 18:04ч.

  е, че не довиждам от ваксинирането ми и затуй пиша с едри букви ...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Сигналиста

  27 Апр 2024 16:29ч.

  Айде утре при Светлю в битивитата един след друг: ама то това го вадят, щото сега е време предизборно и изобщо нема значение, момчето е идеалист и само кал му фъргате...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тихомир Томов

  27 Апр 2024 20:25ч.

  Измамниците се намират бързо и се инсталират на възлови места . Към момента единствено нотариуса го застигна провидението !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мятало Ленче ябълки, ябълки още подписи

  27 Апр 2024 16:29ч.

  Дори и при всички днешни технически възможности, фалшифицирането не е лесна работа за кухи ленки, пардон - лейки.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Румене, кажи си - може пък и да те разберем

  27 Апр 2024 16:30ч.

  Кой ти доведе шарлатаните? Кой е "бизнесменът с хотелите"?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мадам Херо Мустафа

  27 Апр 2024 17:44ч.

  извънреден и пълномощен посланик на САЩ в Р. България. Чакайте Румен да си признае! :)))

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Така е

  02 Май 2024 18:00ч.

  Госпожо рукола Z.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Виктор

  27 Апр 2024 16:33ч.

  Обръщам внимание, че жълтата му книжка е истинска и проблемът е на тези със зелникът! Кирето е толкова невменяем, че никаква вина и отговорност не може да му се търси!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Нидейти!

  27 Апр 2024 16:34ч.

  Кирето ще доди без охрана и ще ви ошамари.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • На снимката на црън Киро и Лена с бялото палто

  27 Апр 2024 16:41ч.

  е запечатана истинската им същност. Коро-измамник с вид на сатана и бяла Лена от сатаната пленена като блудница заплатена.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Браво !

  27 Апр 2024 20:39ч.

  Браво за коментара на снимката ! Направо в десятката !!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Анонимен робот

  28 Апр 2024 4:33ч.

  А може ли един фотошоп на снимката с по един чифт рогца за тях, както и за баничарката?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • КРАСИМИР

  29 Апр 2024 4:30ч.

  А НЕ БЕ ТОЙ КИРЕТО КАТО РАДЕВ ФАТМАКА Е АМЕРИКАНСКИ КОМУНИСТ ТЯ ЛАМЯТА РАДЕВ НЕ ЗНАЕ КОЯ ГЛАВА КАКВО СИ МИСЛИ

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • КРАСИМИР

  02 Май 2024 18:10ч.

  ПИША С ЕДРИ БУКВИ ЩОТО НЕ ВИЖДАМ ОТ ВАКСИНАТААААААА

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Doksan Dokuz

  27 Апр 2024 17:11ч.

  Както е известно, Атанас Русев пази „Корал“ само през лятото, през останалото време собственоръчно водоснабдява Перник и Радомир и спира с голи пилешки гърди ордите дървосекачи из горско стопанство Витошко-Студена. През май 2023 г. също е там, обикаля и снима сечени гори, както е видно от поста му във ФБ от 18 май 2023 г., обилно илюстриран със снимки, направени от самия него същата седмица. Сигурно се е връщал в София само за среднощните заседания на коралци.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Киро Простия - най-тъпия и най-прост американски агент в целия свят

  27 Апр 2024 17:29ч.

  Какво доказателство още е необходимо, за да не скучае самотен бай Ставри, а да приюти най-после някой високопоставен "курортист"? В България има ли прокуратура, МВР, кп компири и други нищоправници с огромни заплати? Кой ги натресе и пусна на сцената тези американски маймуни-негодници? Кой? Не е само прословутата Галя, а празнодумеца Триморец!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Фалшификаторът от Черния кос:

  27 Апр 2024 17:36ч.

  Горд съм! Расте достойна смяна - фалшификаторът от Корал! Браво Киро, браво Лена!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ?????

  27 Апр 2024 17:40ч.

  Те тия са ясни ами Атанас Русев и другите членове що мълчат вече три години. Сигурно и те са намазали нещо на филията.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Сабрутко Сабрутков от сабрутковците на Киро и Кокоро

  27 Апр 2024 17:43ч.

  Сарафов казА: Давност!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Иванка

  01 Май 2024 17:38ч.

  Давността е повече от 3 години за документна измама.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Данте Али Гери

  27 Апр 2024 17:54ч.

  Тези изроди са ясни, но има ли подходящ кръг на ада, в който да се пържи Румен Р.? За "заслуги" към Родината!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ПЕНЧО

  29 Апр 2024 4:36ч.

  ТЯ ЛАМЯТА РАДЕВ НЕ ГО ЛОВИ ОГЪНЯ ТОЙ ВЕЧЕ Е ИЗГОРЯЛ СЪВСЕМ

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ПЕНЧО

  02 Май 2024 18:14ч.

  ПИША С ЕДРИ БУКВИ ЩОТ СЪМ НЕДОСКИВ ОТ ВАКСИНАТА.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • истината

  27 Апр 2024 18:22ч.

  то беше видно, че човекът е с измислена VITA, един от измамниците с власт, но в името на синергията беше имплантиран във властта, а други са с опция помилване…и едни един ден ще свършат при Ставри, а други увиснали на някой колесник

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • алтернативно

  27 Апр 2024 18:57ч.

  кирррЛе, минавай бързо през зелена граница в РСМ при твоя приятел - харвардец и искай там политическо убежище. Неизбежно и веднага след като разбере, че ти си най-обикновен измамник и олигофрен, н. Пр. г-н Кенет Мъмртън ще протестира официално пред правителството на РБ и пред доминираните от неговото правителство и свързани индиректно с него НПО, които също трябва да окажат натиск за въдворяване на кирилчо в специализирана институция, а ако случайно се намери някой психиатър, който удостовери, че все пак е Б.О., тогава същият да заминава при бай Ставри!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Куци Коньов

  27 Апр 2024 19:12ч.

  То канадският "Джон Траволта" не се посвени да погази Конституцията, пък камо ли няколко закончета. А г-жа ПараПеткова прибра незаконно едни 163 000 лева държавни пари за "консултантски" услуги, пък вие се заяждате с нея за няколко сканирани подписчета... От "Бивол" да внимават като ходят по улиците, че разни "нападжии" дебнат!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Pontifex Maximus

  27 Апр 2024 19:19ч.

  Дълги години се съдих с бащата на Мартин- Петър Драгулев, острие на СДС и лично на Александър Божков. Беше луд, накрая един съдия от СРС го настани на принудително лечение. Финално спечелих всички дела, но на този човек СДС бяха дали огромна власт в държавни търговски дружества.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • баба мара

  27 Апр 2024 19:26ч.

  и как сега след подобни разкрития социолозите дават на парапета 2 място след герб това не го разбирам тази групировка трябва да се оттече в канала

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Куци Коньов

  27 Апр 2024 19:34ч.

  Все едно да се чудите що сциентологията, например, има толкова верни последователи... Техните симпатизанти са като "сектанти" и не четат неудобни за техните "вождове" истини, или четат обмислените, манипулативни версии за скандалите, спуснати от партийните ПР гурута, като Найо. Затова и до днес искрено вярват, че решението на КС за канадското (двойното) гражданство е "конспирация" на злите срещу добрите сили, като ареста на Живко Коцев, Чаталджагейт и прочие.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • рукола Z

  27 Апр 2024 19:51ч.

  Кирчо никъде не е влизал... Румбата Радев ни го вкара, не забравяйте, че даже Байдън ги спомена двамцата или вече сте забравили? Румбата наруши Конституцията на България, той го докара, той го лансира и той гарантира за него, не знам какво искате отидиота??? 🤔

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Evg70

  27 Апр 2024 20:19ч.

  Малоумник, киро насила ли го сложиха!!!! Май, киро ИЗЛЪГА и Президентът Румен Радев, и които са гласували за лъжица!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гошко

  27 Апр 2024 20:22ч.

  Отзат на гранити рукола Z.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Evg70

  27 Апр 2024 20:23ч.

  -ЛЪЖЕЦА- киро

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ?????

  27 Апр 2024 20:45ч.

  Ъхъ излъга Радев и заради това Байдън на триморската среща 2021 г. поздрави точно Румен Радев и Кирил Петков. Айде не на нас. Още помним как беше. А да напомням ли какви ги разправяше Радев - още няколко такива като Кирил Петков и България ще се оправи. Така че докато Радев не си каже как е било си е вътре в кюпа заедно с Кикитата.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ?????

  02 Май 2024 18:18ч.

  Искам си Царя доло радев

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Evg70

  27 Апр 2024 20:13ч.

  При тия пичове/педали, джен... не знам кой си пол/, проблем не са парите, проблемЪТ Е, ЧЕ искат ВЛАСТ!!!???

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Възхитен

  27 Апр 2024 20:53ч.

  На какви подвизи се оказва способна тази влюбена жена, мисля дори, че ако се наложи би извршила и убийство заради любимия си....

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Случаен

  27 Апр 2024 20:55ч.

  Млади хора, а безскрупулни мошенници.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • CMEXXX

  27 Апр 2024 20:57ч.

  Видиш ли зайо цицин в някоя партия, сдружение или каквото и да е, тегли им една майна, бий два шамара на зайо и му пъхни морков отзад!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • рукола Z

  27 Апр 2024 21:00ч.

  Паметта е много важно нещо, пийте гинко билоба и няма да сте все разочаровани и излъгани ! Румен Радев: "Мога да кажа само, че ако България имаше повече министри като г-н Кирил Петков, щеше да изглежда по друг начин" Румен Радев: "С министри като Кирил Петков България би изглеждала по друг начин" Да, такива са критериите на Румбата, това му харесва и иска още от същото, не виждам защо да плюя по идиота, като друг ни го натресе и него, и асенча! Специалисти също като Румбата... толкова си могат с 😁🤪🤭

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гошко

  27 Апр 2024 21:07ч.

  На грани рукола Z отзат.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Приказки от парапета

  27 Апр 2024 21:02ч.

  Аз си задавам един въпрос - а бе тия хора има ли нещо за което не са излъгали. Поне едно нещо.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Че са мошеници и измамници е ясно..

  27 Апр 2024 21:19ч.

  Не е ясно, обаче, защо българи гласуват за мошеници и измамници?!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Е това е въпроса

  27 Апр 2024 21:29ч.

  Тези които крадат с тях ги разбирам, поне знаят защо го правят. А другите???????

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Анонимен робот

  28 Апр 2024 4:41ч.

  Ми питай Гошко! Той ще ти каже...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Каква врява за нищо и никакво!

  27 Апр 2024 21:28ч.

  Класическа маневра за отвличане на вниманието. Някаква си там организацийка, дето спасява някакъв си там плаж. И някаква си там длъжност в тази организацийка, останалото чисти формалности. Да, ама така всичкото внимание насочено натам и за баш зулумите никой не се сеща да пита, което е и целта на мероприятието!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Айде честито

  27 Апр 2024 21:51ч.

  Сега е наред министър и автора от министерството mu на протокол за проверка на дитектор с неверно съдържание по указание за подмяна на предмета на сигналите за проверка дадено от ... прокурори. Никилай Денков е една примитивна объркана кукла на конци. Всичките три софийски прокуратури са ги прикривали в много повече неща.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тук е казано всичко, както си е...

  27 Апр 2024 22:21ч.

  https://www.youtube.com/watch?v=KnfUSewS-wQ

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • В тази държава

  27 Апр 2024 22:54ч.

  Ако не си в ОПГ не можеш да управляваш. Значи...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Будалите

  27 Апр 2024 23:42ч.

  А Р.Р.не ги ли знае тези неща не го ли проучи преди да го лансира за министър ?Защо не ги проверяват тези,които влизат във властта?Няма ли служби,които да отреагират адекватно,както е тръгнало,след Киро и сапунджията утре може и магаре да ни сложат за министър.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Анонимен робот

  28 Апр 2024 4:29ч.

  "Петков обаче не понесе никаква санкция за нарушаването на Българската Конституция, въпреки че е лично отговорен за това." Ами то законите са за говедата, както е казал неизвестния автор. Лъвовете скачат над парапета, гущеирте и влечугите се мушкат по него. А, бивола се стил след дъжд качулка. А популацията ВЕРВА ли, ВЕРВА!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Куци Коньов

  28 Апр 2024 8:54ч.

  "Популацията ВЕРВА", че Кирчо и Ленчето са корумпета! Още 2021 г. Кирчо започна да "играе GTA" с държавата - като министър на икономиката, Кирчо уреди своя личен "парапет" за консултант на подопечната му ББР, като договорът е подписан от новоназначеното от Кирчо ръководство седмица преди то да е вписано в търговския регистър! Или Ленчето е назначена в нарушение на закона и трябва да върне едни 163 000 лева държавни пари. Решението на КС за двойното му гражданство го прави доказан от съда лъжец! И би трябвало да си върне заплатите. За многобройните предизборни и следизборни лъжи, брутално нарушени обещания, шуробаджанашки назначения, схеми и всякакви други "престъпни действия" на Кирчо, Кокорчо, Лена и бандата им "шарлатани", които се венчаха с мафията ГЕРБ и ДПС, няма да пиша подробности, тъй като е толкова дълго, че ще трябва да се публикува като книга. От няколко тома.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Анонимен робот

  29 Апр 2024 19:38ч.

  Куци, поинта ми е (за неразбралите), че тази публична "тайна" е позор за цялата БГ популация дето се интересува най-вече от гъби и банани. Тези дето доведоха тия мошеници са за същата килия. А тези, които гласуват за П(ара)П(етаджиите) са за заплюване и лишаване от право да гласуват до живот! Ала алтернативата е още по-страшна.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Горният материал дали е

  28 Апр 2024 8:29ч.

  изпратен на Прокуратурата и какво ще стори тя с него?А до Радев дали има копие на материала и как ще реагира тоя мушморок ниеден,А?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мери

  28 Апр 2024 9:35ч.

  Въпрос: При цялото това положение как ТЕЗИ ИНДИВИДИ ще се явят на предстоящите избори, а тези, които работиха с тях в продължение на 3 години, дали са знаели всичко и са си мълчали, и ако са знаели съответните факти, това не ги ли превръща в съучастници? Добре ще бъде качествен юрист да ни запознае с този казус, както е модерно да се казва сега.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Точен

  28 Апр 2024 12:17ч.

  Уважаеми наивни и не толкова наивни колеги форумци, никога не забравяйте, че не е виновен тоя дето яде баницата /властта/, а този, който му я дава и му търпи золумите. В случая са виновни по ред на номерата Румен Тримореца Радев, големите казионни медии, Прокуратура, ДАНС и другите служби, политцоциолозите на изплащане. И най-вече избирателите, пуснали за такива като тия и по-предишните шарлатани царисти, герберисти, костоваци, демокради, депесари - Леберали /ха ха ха/ и прочие гмеж. всичко си има документирана история в нета - и за Боко, и за Асенчо Оцъкления /министър още при Плевню/, и за Кирчо колкото искаш инфо още преди да го промотират Бидона, Радев и медиите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Точен

  02 Май 2024 18:24ч.

  На грани рукола Z отзат

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ghost

  28 Апр 2024 18:45ч.

  Имам обосновани предположения че про100киро е навлязъл в живота с фалшив акт за раждане. Ни това е проблем между татко Петко и съседите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Контра Страйк

  30 Апр 2024 10:29ч.

  Тия самозванци ли щяха да ни спасяват от мафията? Просто Киро и Лена хищна хиена????

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи