201 222 софийски семейства ще получат от топлофикацията обратно 3 млн. лв.

201 222 софийски семейства ще получат от топлофикацията обратно 3 млн. лв.

Следвайте "Гласове" в Телеграм

От понеделник всеки клиент на столичната топлофикация ще може да види каква корекция на изравнителната му сметка е направило дружеството заради промененото от 20 на 9% ДДС.

Корекции ще се правят само за изравнителните сметки, издадени след 9 юли.

Сроковете за плащане остават непроменени - 45 дни за битовите потребители.

На 201 222 клиенти на столичната топлофикация ще бъдат възстановени 3 025 000 лв., които са разликата между намаленото от 20 на 9% ДДС върху дължимите суми от изравнителните сметки. Това прави по 15 лв. на абонат.

В понеделник 176 836 домакинства и 24 359 стопански потребители ще имат достъп до новите фактури, тъй като те ще бъдат  в системата на дружеството и при платежните оператори.

От 9 юли, откогато са в сила поправките на Закона за държавния бюджет за 2022 г.,   се промени и Законът за ДДС.  Данъкът върху топлинната енергия бе намален от 20 на 9%.  

Топлофикациите започнаха да начисляват намалената на 9 на сто ставка в месечните фактури още за юли.   Само че първоначално в изравнителните сметки, в които е отразена разликата между прогнозната и реално ползваната топлинна енергия за последната зима, начисленият данъкът беше 20%.

Последваха спорове кога е настанало данъчното събитие и колко е ДДС-то върху сумата за доплащане – 20 или 9 на сто. Имаше разяснения от НАП и Министерството на финансите. Последно решението е, че в общите фактури – изравнителните сметки, които са издадени след 9 юли, данъкът е 9%, нищо, че те фактурират разлика в прогнозна и реална топлоенергия за период отпреди промяната на закона.

На 30 август “Топлофикация София” съобщи, че ще направи корекции на сумите за данъка, след  като е получила допълнителни указания и становище на Министерството на финансите. Още тогава дружеството поясни, че те ще са само за ДДС върху сумите за доплащане от изравнителната сметка. Вторият елемент беше, че на корекция подлежат  само изравнителните сметки, които са издадени след 9 юли.

 И дадоха пример, че при 500 лв. средногодишна сметка, ако има да се възстановяват на клиента 50 лв., то данъкът върху 450-те лв. е 20%, или 450 лв. + 90 лв. ДДС равно на 540 лв.

Пак при прогнозно начислена сметка от 500 лв. и 50 лв. за доплащане, ако фактурата е издадена до 9 юли, се получава следното: 500+50 лв., умножени по 20% ДДС, или 550 лв.+110 лв. ДДС равно на 660 лв.

При 500 лв. прогнозна сметка и 50 лв. за доплащане, но с фактура след 9 юли, сметката е следната: 500 лв. се облагат с 20% ДДС, или стават 600 лв. Към тях се прибавят  50 лв. за доплащане, но точно те се облагат  с 9%, което прави сумата за доплащане  54,50 лв., или общо сметката за годината е 654,5 лв.

Така след понеделник, 19 септември, от 451 831 клиенти на “Топлофикация  София” възстановяване на разликата в данъка ще получат само тези, чиито изравнителни сметки са след 31 юли, или това са 201 222  от абонатите.

Още през юни фактури са получили 48 363 битови и стопански потребители и за тях няма да има корекции на  данъка.  Потребители смятат, че не е справедливо датата на изравнителната фактура да е прагът за това да има корекция на данъка или да няма. Излиза, че тези над 48  000 клиенти, които са с изравнителна сметка от юни, са ощетени.

Без корекция заради данъка са и домакинства и стопански потребители, които са с отчет на показателите всеки месец, тъй като те плащат всеки път по реално потребление.

От дружеството в петък съобщиха, че клиентите ще получат данъчен документ за корекцията, което е нова фактура и кредитно известие само за разликата между прогнозно начислената енергия и реално потребената. Тази фактура ще се отнася само за изравнителни сметки с дата на издаване 31.07.2022 г.

Да разгледаме фактура на домакинство, което има апартамент на ул. “Белмекен”.  Изравнителната му сметка, издадена на 31 юли, е 940,12 лв., а ДДС от 20% е 188,02 лв. Има да доплаща 116,24 лв. и с 20% ДДС върху сумата за доплащане тя става 23,25 лв., а при 9% ДДС – 10,46 лв. При корекцията на този клиент  ще бъдат възстановени 12,79 лв. 

От топлофикацията коментираха, че създалата се ситуация е прецедент и е наложила софтуерни промени в билинг системата, както и създаване на нови документи, в които, от една страна,  клиентите да бъдат информирани за разликите в дължимите суми с начислена ставка от 20% и 9% ДДС и, от друга - да отговарят на счетоводните стандарти.

Който досега не е погасил изравнителната си сметка, трябва да знае, че сроковете за плащане са непроменени - 30 дни за стопански и 45 за битови потребители от датата на издаване на фактурите. След изтичане на срока за доброволно плащане по обща фактура от 31.07.2022 г.  се начислява лихва за забавянето, като за сумата на направената корекция съобразно общите условия ще се прилага нов срок за доброволно плащане, считано от датата на издаване на фактурата – 1 септември 2022 г.  

А тези, които вече са платили общата си фактура с 20% ДДС вместо с 9%,   ще имат сума за възстановяване, чийто размер ще могат да видят в коригиращите документи.

 Дължимите суми ще бъдат автоматично възстановени по партидите на клиентите и ще послужат като депозит или ще бъдат приспаднати от следващи дължими фактури. На потребителите, които нямат задължения както по изравнителната сметка, така и по текущата фактура за август, сумата може да им бъде изплатена на каса или да послужи за погасяване на следващо задължение.

Има още един сегмент от домакинства и стопански потребители – това са онези, които ще имат корекция на фактурата заради абонати, които не са осигурили достъп до дома си в срок, а след това са извикали топлинни  счетоводители  да отчетат уредите в дома или фирмата.  От топлофикацията съобщават, че при тях корекциите по годишните изравнения, подадени от фирмите за дялово разпределение, ще бъдат извършени непосредствено след корекциите заради ДДС-то, а не заедно с тях с цел по- голяма яснота и разбираемост. 

В петък по темата как топлофикацията в София ще извърши корекцията на ставката на ДДС от 20 на 9% в годишните изравнителни сметки се активизира и Комисията за енергийно и водно регулиране. Председателят ѝ Иван Иванов изпрати писмо до директора на общинското дружество Александър Александров, в което му дава срок от 3 дни да отговори на въпросите на регулатора, тъй като има висок обществен интерес по темата и получени запитвания. Той поиска цялостна информация как ще става коригирането. 

КЕВР иска да знае срока, в който клиентите на топлинна енергия ще получат коригирана данъчна фактура с отразена ставка от 9% ДДС върху дължимите суми.

Изискани са разяснения и за  начина,  по който дружеството ще информира клиентите  за разликите в дължимите суми с начислена ставка от 20% ДДС и 9% ДДС.

Комисията очаква от “Топлофикация София”  изчерпателна информация и за  броя на клиентите, засегнати от корекциите на фактурите, в които е отразена годишната изравнителна сметка, както и каква е общата  стойност на направените корекции.

Допълнително дружеството трябва да даде разяснения и по въпроса на кои фактури, на какво основание и в кои случаи ще бъдат начислявани  лихви за просрочие.

От дружеството се иска да представи на КЕВР   образец на фактурa, в която да бъде ясно посочен начинът, по който клиентите ще бъдат информирани за разликите в дължимите суми с начислена ставка от 20% ДДС и 9% ДДС. Информацията се иска в тридневен срок.

От столичната топлофикация отговарят, че по искането от КЕВР да  предостави информация относно коригирането на годишните изравнителни сметки за топлинна енергия ще отговорят изчерпателно и в срок.

На повечето от въпросите на регулатора отговаряме и в тази публикация. 


Източник: "24 часа"

 

 

 

Коментари

 • 201 222 софийски семейства ще получат от топлофикацията обратно 3 млн. лв.

  19 Sep 2022 16:42ч.

  Смях, а колко се обезцениха предплатените на Топлофикация пари?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Спиноза

  19 Sep 2022 16:53ч.

  По 15 лева ПР. ха ха ха

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • mathur

  19 Sep 2022 17:51ч.

  Трябва да им пратим ЧСИ на тея мошеници,както те правят с нас когато не платим или се забавим!!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи