Войната, мирът и псевдокрацията

Войната, мирът и псевдокрацията

Георги Тодоров е православен богослов и публицист. Изследовател на историята, културата и изкуството. Автор на множество статии и книги, посветени на православната култура. 

 

Да се дигне Бог, и да се разпръснат враговете Му и да бягат от лицето Му, които Го мразят. (Пс. 67:1)

И за това Бог ще им прати действие на заблуда, за да повярват на лъжата, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а обикнали неправдата. (2 Сол. 2:11-12)

Тайната на беззаконието вече действува, само че няма да бъде  извършена, докато се не отдръпне оня, който я задържа сега. (2 Сол. 2:7)

 

Предпоследните времена

 

Светът навлиза в нова епоха – в предпоследните времена. А тъй като времената – това са човеците, то ние сме предпоследните поколения. За пръв път от библейските векове насам есхатологията стана видима в ежедневието. Замятин, Хъксли, Оруел и Матрицата се сбъдват – с нас. Апокалипсисът изплува от безкрайността и озарява хоризонта.

Богословието е най-важната и най-приложната наука – най-омаловажаваната и неприлагана през последните векове. Но пред смъртта си всеки човек се сеща за своята лична есхатология – и за Бога. Сега ние, предпоследните човеци, започваме да осъзнаваме, че без богословието никога нищо не разбираме. Есхатологията осмисля света, в който живеем по-достоверно от всички измамни новини взети заедно.

Гледаме-слушаме новините и се питаме: какво всъщност се случва в Украйна? На чия страна е правдата? Какъв е смисълът? Действителността винаги е безкрайно сложна, а истината е винаги проста. Ключът към най-сложните въпроси е в отговорите на най-простите: съществува ли Бог? съществува ли сатаната? Следствията от тези отговори дават смисъла на всичко, защото без Него не стана нито едно от онова, което е станало (Иоан. 1:3).

Да. Бог съществува. И сатаната съществува; и в последните времена-човеци той ще властва в целия свят – чрез властта на измамата (псевдокрацията). А за да настъпят последните времена – ние, предпоследните човеци, ще бъдем все повече лъгани, докато измамата стане наш светоглед, докато измамникът овладее умовете и сърцата ни. И тогава нашите мисли и чувства ще бъдат негови. Тотава ние ще станем негови (да не бъде!).

Бог е сътворил всичко – от първата до последната частица на частицата. Затова цялата вселена е родом Божия и всяка душа е родом християнка, и всяка пълноценна истина за света е богословие. Сатаната не е сътворил нищо – а само създаде греха и измамата. Той получи свише безценния дар на свободата. А върховната свобода е изборът между истинския Вседържител – и самоизмамния Вседържител: т.е. изборът между Бог и себе си. И сатаната избра себе си. И така създаде първия грях – гордостта. И създаде първата измама – самоизмамата. И оттогава мами цялата вселена (Откр. 12:9).

Лъжата е най-истинска (най-смъртоносна), когато е направена от истини. Защото истина беше че Иисус от Назарет лекуваше в съботата, истина беше, че „Себе Си направи Син Божий“, истина беше, че Той каза „мога да разруша Божия храм, и в три дни да го съзидам“. И въз основа на тези истини самите първосвещеници на Истинския Бог посочиха Истинския Бог и извикаха „Разпни Го!“. Въз основа на тези истини мнозина от избрания Божи народ посочиха Истинския Бог и извикаха „Разпни Го!“

Затова Бог, Който ни познава най-добре, ни е предупредил:

Моите мисли не са ваши мисли, нито вашите пътища са Мои пътища, казва Господ. Но както небето е по-високо от земята, тъй Моите пътища са по-високо от вашите пътища, и мислите Ми – по-високо от вашите мисли. (Ис. 55:8-9)

Бог е Истината, а лукавият е баща на лъжата, който изкусно, крадешком и незабележимо издига стена между нас и действителността (т.е. Бога). И върху тази стена прожектира своята триизмерна измама, която ни представя за действителност. Обсебва информацията, дресира нашите мисли и чувства, нашите одобрения и възмущения. И вече не знаем ние ли мислим или дресьорът, ние ли чувстваме или той ни подава репликите.

Отец Серафим (Роуз) ни предупреждаваше: „По-късно е, отколкото си мислите!“ Стоим в предверието на последните времета, когато ще властва Монополът на лъжата. Още една крачка и ще прекрачим пагубния праг, от който няма връщане назад…

И ето, че дойде Осемгодишната война в Украйна, нашият последен шанс да се опомним. Докато този, който мами цялата вселена, печелеше тази война, осем години тя не съществуваше за подвластния му свят – т.е. за нас. Едва когато започна да я губи, лукавият извиси глас против войната. Това е нашият шанс да се събудим и да се изключим от Матрицата.      

Всеизвестно е, че военните действия на Русия в Украйна са битката на Русия за Украйна срещу Запада. Но всъщност битката не е срещу Запада сам по себе си, а срещу духа, който е обсебил Запада и иска да обсеби окончателно Украйна, после Русия, после и останалия свят.

Войната е продължение на политиката с други средства. Политиката е продължение на идеологията с други средства. Идеологията е продължение на религията с други средства.

Войната за Украйна на повърхността е геополитическа, но в същността си (все още недоосъзнато) тя е теополитическа.

Тази война не започна преди няколко дни, няколко години, няколко десетилетия, няколко века. Тя е много по-стара от Русия, от Запада, от Християнството – тя е извечната Световна война, за която и преди три хилядолетия е звучал бойният вик:

Да се дигне Бог, и да се разпръснат враговете Му и да бягат от лицето Му, които Го мразят. (Пс. 67:1)

 

Извечната Световна война

 

Истинската Световна война е извечна и в нея участваме всички. Това е войната за нашите души – на живот и смърт. В нея противоборстват Бог и князът на тоя свят (наричан още Велиар, Мамон, баща на лъжата, лъжец и човекоубиец…). Тя е война непрестанна, повсеместна, вездесъща, невидима, духовна.

Защото нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината от тоя век, против поднебесните духове на злобата. (Еф. 6:12)

Страховитата война, която лъжецът-човекоубиец води срещу безсмъртното (Божието) в нас се развихря. Но ние не я виждаме, а гледаме прожекцията на неговия мир. Духовната война не е абстрактна алегория. Тя е най-истинската: не само на живот и смърт, като всяка война – а на вечен живот и вечна смърт. Жертвите (които отиват на вечна смърт!) ежедневно са милиони. Но средствата за масово осведомяване не ни осведомяват за духовните хекатомби. И сякаш никой не скърби за тях, никой не носи траур – освен може би духовните воини, монасите.

В духовната война срещу сатаната оцеляват само воюващите, а мирно население погива. Когато станем мирни верноподаници на измамата, когато предадем ума и сърцето си на измамника, тогава ставаме едно с него. И това е истинската смърт. И тогава за нас се отнасят думите: зная твоите дела; носиш име, че си жив, а си мъртъв. (Откр. 3:1)  

Истинската Световна война е психологическа – война за умовете и сърцата на човеците. Бисмарк правилно казва: никога не се лъже повече, отколкото по време на война; Сун Дзъ правилно казва: цялото военно дело се основава на измамата – но те имат предвид телесната война, където лъжата е само средство. В духовната война срещу човечеството Лъжата е същността. Смъртоносната духовна война срещу човечеството (още от Адама) се води преуспешно и в условията на телесен мир. В духовната война обаче мир няма и не може да има. Затова Христос, Князът на мира, ни предупреждава: Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не мир дойдох да донеса, а меч. (Мат. 10:34)

Бог сътвори всичко, затова е Истината за всичко. Врагът е създал само греха и измамата. Но здравето не е заразно (няма вирус на здравето), болестта е заразна. Заразите на измамата се предават пандемично от човек на човек и от медия на медия. Ние, човеците, от Адам и Ева, сме податливи на заразната измама повече отколкото на Божията истина. Именно затова Господ ни разобличава: Ваш баща е дяволът; и вие искате да изпълнявате похотите на баща си. Той си беше открай човекоубиец и не устоя в истината, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата. (Иоан. 8:44)

 

Цивилизационната граница

 

Пост-съветска  „Украйна“ е основана върху двоедушие: служението на Бога и на Мамона. А казано е:

Никой не може да слугува на двама господари: защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона. (Мат. 6:24) 

В света няма друга държава с подобно име-знамение (nomen est omen). Защото „Украйна“ означава „Покрайнина“ – и това историческо име обяснява цялата история. Преди едно хилядолетие, при първия Владимир (980–1015), Покръстителя на русите, Киев не беше покрайнина, а беше столицата и сърцето на Русия, беше „майка на руските градове“. После от изток дойдоха завоевателите. Киев не успя да победи Ордата, не успя да защити с меч в ръка Светата Рус, падна – и Русия падна заедно с Киев под двувековното монголско иго.

След това, по евангелски, последните станаха първи. Някогашната последна смирена покрайнина Москва се въздигна, успя да победи Ордата, да защити с меч в ръка Светата Рус и да я освободи. Тогава Киев го нямаше на бойното поле...

Така Москва стана новата достойна столица и сърце на Русия. И Светата Рус се въздигна. А после Киев (без завист и подлост) зае мястото си на смирена и достойна покрайнина в Руското Царство – чието сърце е Москва.

А днешната западна част на Украйна е покрайнина на Запада. Столицата и сърцето на тази покрайнина беше в Краков и Вилно, във Варшава и Виена, за кратко дори в Берлин (кайзеровия, хитлеровия)… – а сега е в Washington. Между тези две покрайнини минава дълбока цивилизационна граница.

Цивилизацията е проявление на религията и на държавата. Цивилизационна религиозна граница, която разсича надве пост-съветската „Украйна“, е начертана върху сърцата на човеците – преди да бъде положена на политическата и геополитическата карта.

Историята на този цивилизационен разсед започва в 1054 г. и преминава през безброй перипетии, но ключовото събитие, без което историята на днешната Украйна не може да бъде разбрана, е историческото Брестко Предателство от 1596 г.

В 1596 г. при Брестката уния западният дял на тази исконна руска православна земя предаде Православието и предаде Светата Рус: православните князе и епископи в западните руски земи, попаднали под игото на Запада, прегънаха колене. Те предадоха Православието (небесното си Отечество), предадоха своите руски предци (земната си Родина). В следващите поколения насилието на властите върху тела, умове и души прекърши мнозинството от народа – и грехът на предателството стана за тях нова нормалност. Нямаме право да съдим чужди раби (западноруските предатели), но няма да разберем смисъла и последиците от деянието им, ако не го наричаме с истинското му име.

Всеки злочест предател има съдбовен избор – или (воден от Бога), да намрази греха в себе си, да намрази своето предателство, да се отрече от него и да се покае. Или (воден от лукавия) да се отъждестви с предателския грях. И тогава, за да не намрази себе си – започва да мрази този, когото е предал. Тук е духовната основа на западноруската русофобия.

Потомците на Брестката уния превърнаха своето историческо Предателство (русофобията) в свой цивилизационен избор, в своя самоличност. В 2014 г. след преврата в Киев те похитиха властта и се заеха – с властово насилие върху тела, умове и души – да наложат своето историческо Предателство (русофобията) като светоглед, самоличност и поминък на цяла Украйна. Донецк и Луганск не искаха да прегънат колене – и Западът започна Осемгодишната война.

Чрез преврата в Киев и войната в Донбас САЩ искаха да постигнат своята цел – да останат световен геополитически Монопол. Тази всеизвестна цел изглеждаше напълно постижима чрез очевидното средство (divide et impera): война между Русия и Европа, така че хем да съсипят Русия, хем да уплашат-дресират европейските си васали. Този гамбит с жертва на пешката Украйна е видим за всеки зрящ. И хитрият план сякаш сработи, и САЩ привидно спечелиха…

Но. Тук има повече от геополитика. Защото Бог съществува – и сатаната съществува. Земната вражда срещу Русия е геополитическа, а метафизичната омраза срещу нея е теополитическа.

 

Омразата срещу Русия

 

Сатаната много обича всички човеци. Обича нашите души – тези, които му отвръщат с взаимност и стават едно с него. Тях той възнаграждава. Плаща им за любовта. С всичко свое – греха и измамата.

Сатаната е миролюбец. Той иска да живее в мир и любов със своите верноподаници – които да намират своето щастие в неговия Прекрасен нов свят. Той мраза само воините – тези, които го мразят и воюват с него.

Сатаната обича закона и правото. Той отстоява правовата държава и върховенството на закона – но не Божието право и законодателство, а своето. В неговото законодателството грехът става закон, а борбата срещу греха е извън закона.

Сатаната обича всички държави (САЩ, Британия, Франция, Германия…), които му се покланят и възприемат неговото законодателство. Той мрази единствено Русия.

Сатаната е личен враг на Русия. Защото тя е единствената държава, която може да стане негов личен враг. Страшна е омразата на сатаната, но несравнимо по-страшна е неговата любов.

Светът разполага само с Русия за да възпре неудържимия есхатологичен възход на антихриста – и на неговия предтеча, западната Псевдокрация (Цивилизацията на измамата). Но Русия не може да извърши този исторически подвиг, ако не се възроди в Светата Рус – християнската държава-цивилизация, която в предпоследните времена може да се противопостави на мирния геноцид, на който е подложено човечеството.

Съвременна Русия не е Светата Рус, а обикновена секуларна свръхдържава. Тя не воюва съзнателно срещу сатаната, а само за своето геополитическо съществуване – срещу васалите на сатаната. От три века (от времето на Петър I) тя мечтаеше да стане част от грехоцентричния Запад. И само убийствената омраза на Запада може да спаси Русия от Властелина на Запада – и да я принуди да роди Светата Рус, последната крепост на човечеството в предпоследните времена срещу настъпващия антихрист.

Историческо чудо е как самоизмамената пост-съветска Русия избегна смъртоносния цивилизационен избор на псевдокрацията. Та тя мечтаеше за Америка, за долари, за Холивуд, за Макдоналдс (то е едно и също). Мечтаеше да влезе в НАТО, да стане част от „златния милиард“, да стане част от псевдокрацията, която управлява света. И Западът можеше мирно да я унищожи като я погребе в това, което тя искаше: още Америка, още долари, още Холивуд, още Макдонълдс… Но Русия винаги е имала трима верни съюзника – нейната армия, нейния флот и Бог.

Господ прати действие на заблуда и лъжата така дълбоко обзе Монопола на лъжата, че той излъга сам себе си. Западът бе обзет от хюбрис и тръгна на поредния поход срещу Русия.

 

Спасителният поход срещу Русия

 

Някога Русия робуваше на френската култура (Париж, Просвещението, френския език…). И ето, промислително-закономерно, Франция при Наполеон с неговите васали тръгна да унищожава Русия – на което тя отговори с победоносната Отечествена война.

Някога Русия робуваше на немската мисъл (Хегел, Маркс, Енгелс…). И ето, промислително-закономерно, Германия при Хитлер с неговите васали тръгна да унищожава Русия – на което тя отговори с победоносната Отечествена война.

В наше време Русия робуваше на американския лайфстайл (долара, Холивуд, Макдоналдс…). И ето, промислително-закономерно, САЩ с техните васали тръгнаха да я унищожават...  Това е единственият начин тя да бъде спасена.   

Падналата България може да предаде себе си и да съществува без достойнство – като васал на Западната самоизмама. Падналите Германия, Япония, Франция, Британия могат да съществуват без достойнство – като васали на американската самоизмама.

Русия обаче е свръхдържава и няма как да съществува като васал. Затова геополитическата битка, която тя води, е екзистенциална. Но докато води тази битка, тя започва да осмисля себе си, да се освобождава от измамите и самоизмамите на западничеството, в които живее от векове. Доскоро Русия лъжеше себе си и искаше да бъде като другите, наричаше своите врагове „партньори“, финансираше своите вътрешни предатели. Сега постепенно тя започва все повече да говори истината. Дали тя ще извърви своя път до Истината – т.е. до Христа, т.е. до Светата Рус? Ако го направи, тя ще изпълни своята мисия за цялото човечество – като сдържаща сила в предпоследните времена.

Сам Христос, Който е Бог-Истина, в Своя земен живот не победи лъжата в света. Световната лъжа охули Самия Бог и Го разпна за Богохулство. Светата Рус не може да победи лъжата в света. Това, което тя може най-много да постигне, е да се огради от Монопола на лъжата на собствената си територия и то за известно време. Други държави могат да се съюзят с нея и също да отстояват. Върху останалата част от света обаче Монополът на лъжата ще властва все по-всеобхватно – но и там воини на истината винаги ще има (и портите адови няма да им надделеят). Тези воини ще са Архипелагът на истината, който ще пребъде до края на времената с възгласа:

Да се дигне Бог, и да се разпръснат враговете Му и да бягат от лицето Му, които Го мразят. (Пс. 67:1)

 

Мирът Христов и мирът на антихриста

 

Господ е казал: Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. (Мат. 5:9) Украинците са наши братя. Русите са наши братя. Осемгодишната война между тях трябва час по-скоро да завърши с мир. И то с мира Христов, а не с неговия отровен двойник – мира на антихриста.

Сегашните дълги дни на страдания и скръб ни помагат да се покаем в нашето малодушие и лицемерие през досегашните дълги години на страдания и скръб. И да разберем кои сме и кой е нашият Властелин.

Когато ние, малодушните и лицемерните, заедно с Големия Брат (САЩ) осмъртихме половин милион иракчани заради техните оръжия за масово поразяване – тогава никой от нас не проля сълза на състрадание. Умовете и сърцата ни не се задействаха. Защото Властелинът на лъжата не бе дръпнал конците на нашето милосърдие и възмущение. А Ирак нямаше оръжия за масово поразяване.

Когато ние, малодушните и лицемерните, заедно с Големия Брат, освобождавайки Афганистан от властта на лошите талибани, осмъртихме двеста хиляди афганци – тогава никой от нас не проля сълза на състрадание. Умовете и сърцата ни не се задействаха. Защото Властелинът на лъжата не бе дръпнал конците на нашето милосърдие и възмущение. А лошите талибаните усилиха властта си.

Когато украинските въоръжени сили, ръководени от Големия Брат, осем години осмъртяваха хиляди руснаци в Донбас, тогава никой от нас, малодушните и лицемерните, не проля сълза на състрадание. Умовете и сърцата ни не се задействаха. Защото Властелинът на лъжата не бе дръпнал конците на нашето милосърдие и възмущение…

Сега Властелинът подръпна конците. И ето че ние, ветераните на малодушието и лицемерието, послушно задействахме умове и сърца – които видимо вече не са наши, а на външно управление, т.е. негови. И следователно ни водят в желаната от него посока.   

По-късно е, отколкото си мислим. Ако мислим-чувстваме чрез Властелина на лъжата, значи вече е късно. Значи – негови сме. Да не бъде!

 

Псевдокрацията (властта на лъжата)

 

Френсис Фукуяма в своята секуларно-есхатологична книга „Краят на историята и последният човек“ (1992) обяви тогавашната победа на Запада в студената война за:

края на историята като такава: т.е. крайната точка на идеологическата еволюция на човечеството и универсализирането на западната либерална демокрация като окончателната форма на човешкото правителство.

Знаем от Бога: в Края на историята (в последните времена) „окончателната форма на човешкото правителство“ ще бъде правителството на антихриста. Следователно, по Фукуяма, западната либерална демокрация ще е инкубаторът на антихриста.

Властовият монопол в Края на историята ще бъде Монопол на лъжата – т.е.  псевдокрация. Псевдократичното управление на света не може отвътре да се освободи от властта на измамата, защото знайно е, че недъзите на една лъжа се покриват с повече лъжи. Недъзите на псевдокрацията се покриват с повече псевдокрация…

Монополът на лъжата може да възникне само въз основа на монопол на информацията (медиите) – и злоупотреба с този монопол. Днешният свят напълно потвърждава неосъзнатата научна есхатология на Фукуяма. Западната либерална демокрация вече има почти пълен монопол върху световната информационна паяжина, в която почти всички сме уловени – и злоупотребява с този монопол.       

И за това Бог ще им прати действие на заблуда, за да повярват на лъжата, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а обикнали неправдата. (2 Сол. 2:11-12)

 

Величайшият дар на царството

 

Великият законодател св. Юстиниан постанови в своята знаменита Шеста новела:

Има два величайши дара, които в Своето безкрайно човеколюбие Бог ни е дал свише: свещенството и царството. От тях, първото служи на божествените неща, докато второто насочва и управлява човешките дела – и двете обаче произхождат от един и същ източник и благоустройват живота на хората.

Свещенството – това е земната Църква, а царството – държавата. Царството, този величайши Божи дар, има особени държавни задължения и държавни права. И винаги, когато държавата тръгне срещу делата на лукавия, той се опитва да ни измами като изопачава държавните права-задължения и лукаво ги приравни към личностните.

Той лукаво се позовава на Словото Божие, защото казано е: не съдете! Но държвата има правото-задължението да съди престъплението на закона. Държава без съд не може да съществува.

Той лукаво се позовава на Словото Божие, защото казано е: не убивай! Но държавата има правото-задължението да воюва с меч в ръка за да опази своя народ. Държава без войска не може да съществува – а измамникът отлично знае това, но иска да злепостави-отслаби-унищожи тази държава, която му пречи.

На времето един образован османски сановник в салонен разговор се обръщаше към руския си колега с ехидния въпрос: „вашият учител Иисус Христос ви е заповядал „На тогова, който те удари по страната, обърни и другата“ (Лука. 6:29) – защо вие, християните, не изпълнявате Неговата заповед, а воювате с нас?“

Отговорът на неговия въпрос е била самата Освободителна война от 1877–78 г. Но този отговор се съдържа в цялата хилядолетна история на християнската държавност (от св. Константин до Ираклий, от св. Александър Невски и св. княз Лазар до св. Феодор Ушаков…) и в ежедневната молитва на Църквата за христолюбивото воинство, в житията на светиите, които са воювали с меч в ръка за своята земна Родина и за своето небесно Отечество, като са възкликвали заедно с царя-воин Давид:   

Да се дигне Бог, и да се разпръснат враговете Му и да бягат от лицето Му, които Го мразят. (Пс. 67:1)

 

Коментари

 • В цялата човешка история

  21 Март 2022 9:31ч.

  Войните на Египет, Месопотамските царства, Персия в Пелопонес, походът на Александър, Великата римска империя, древните богове винаги са подкрепяли воюващите. Вероятно дори хуни и монголци. Във воюваща над хиляда години Европа Бог е на страната на всеки, както Сатаната на отсрещния. Всички се сражават под Кръста срещу завладяните от Дявола.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ретранслатора

  21 Март 2022 12:49ч.

  Да се дигне Бог, и да се разпръснат враговете Му и да бягат от лицето Му, които Го мразят. Като дим да изчезнат, какато восък от пламък огнен се топи, тъй и бесовете да изчезнат от лицата на ония, които обичат Бога.........! Амин!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Emowyd

  23 Май 2022 21:29ч.

  buy amoxil sale - <a href="https://zithromycinc.store/">azithromycin 250mg tablet</a> order generic levitra 10mg

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Gphadl

  03 Юни 2022 15:22ч.

  oral lasix 100mg - <a href="https://doxycyclinet.com/">doxycycline 100mg drug</a> buy ivermectin usa

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ckfbys

  11 Юни 2022 12:00ч.

  purchase ventolin inhalator without prescription - <a href="https://casinoandslotx.com/">online casino slots</a> order priligy generic

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Rsjsbz

  19 Юни 2022 11:49ч.

  order cenforce 50mg pills - <a href="https://xdomperidone.com/">purchase motilium pill</a> order domperidone for sale

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Vyfaih

  22 Юни 2022 8:51ч.

  order generic provigil 100mg - <a href="https://rbudesonide.com/">rhinocort online order</a> rhinocort price

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Xqtbwe

  25 Юни 2022 20:39ч.

  buy cyclobenzaprine 15mg online cheap - <a href="https://rcolchicine.com/">order colchicine</a> inderal 20mg usa

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Dyybwq

  12 Юли 2022 12:48ч.

  deltasone 5mg cost - <a href="https://rprednisone.com/">order deltasone generic</a> prednisolone 20mg oral

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Jhwpvp

  19 Юли 2022 10:57ч.

  prilosec 20mg price <a href="https://methylpre.com/">buy methylprednisolone 4mg</a> medrol uk

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Jvwkkx

  12 Авг 2022 10:01ч.

  buy cleocin 300mg pill <a href="https://budesonidec.com/">order budesonide pills</a> budesonide generic

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • И второто българско царство

  21 Март 2022 9:37ч.

  България, земя на неверници, е покорена от армиите на Правоверните, защото Бог, ако и на техния език да го наричат Аллах, е един, и както пише в Светата книга това е добро и своята Вяра е права, а чуждата порочна и грешна.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • helleborus

  21 Март 2022 12:04ч.

  Да, точно така разсъждават истинските неверници, отъждествяват целите си народи с истината и мачкат цели други народи. Същото прави автора на статията.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Празник за духа е да се чуе гласът на

  21 Март 2022 10:13ч.

  Георги Тодоров. За мнозина той може да прозвучи необичайно, но, за съжаление, сме натикани доста навътре в Матрицата и ни е налаган о-матричен поглед към настоящите събития. Матрицата се придържа към манипулациите на окултно-сатанистката псевдокрация. Интересна интерпретация и на антиутопията на Фукуяма .

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • от мястото на събитието (видео)

  21 Март 2022 11:15ч.

  Салато, послушай нещо истинско - неонацисткият 'Грузински Легион' (за национална цялост на Украйна), съставен доброволци с военен опит, от САЩ, Канада, УК. (Името е оригиналното наименование на СС групировка от ВСВ). https://www.bitchute.com/video/DkgNMdtjmhLh/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • правилният линк

  21 Март 2022 11:18ч.

  https://www.bitchute.com/video/J5puHe7oqLwn/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Моите почитания,

  21 Март 2022 11:23ч.

  Господин Тодоров. Благодарности, господин Дачков - толкова рядко от медиите звучи истинско Слово.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • helleborus

  21 Март 2022 12:05ч.

  Особено когато сайтът трие мнения, които го оспорват. То така си става „истинско“. Но си е богохулство.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Отговор

  21 Март 2022 15:19ч.

  Така ли?! Че не се забелязва твоите да са изтрити. Постваш хейт на всяка статия в този сайт! Явно това работиш! Колко ти плащат? За колко се продаде ...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • helleborus

  21 Март 2022 15:24ч.

  Как точно разбра, че не са изтрити, когато ги няма? Днес взех окончателно решение, няма повече да влизам в този сайт. Изтрива се всичко, което е по-важно за мен и по-задълбочено, оставят се случайни реплики.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • helleborus

  21 Март 2022 17:36ч.

  Не се появява коментара, ако напишеш 5 реда, вместо 4, така ли? Е, ако това е бил проблема с изчезналите ми постове, ще успея някак да ти обясня. Темата за хейта не е в твоя полза, ако си прочетеш поста и клеветите. А християните не са „продадени“, те са „изкупени“ с жертвата на Божия Син.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Чавдар

  21 Март 2022 17:59ч.

  Ти си за лекар. Иди се прегледай!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Стефан

  22 Март 2022 7:10ч.

  Позволете да се присъединя. Текстът мести хълмове. Просълзява. Де да можех и аз така. Благодаря на автора, знам го от публичните му изяви, великолепен! Благодаря и на редакцията, че публикува толкова истинни думи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • възмутен

  21 Март 2022 11:29ч.

  Ех Яворе, Яворе, какво стана с теб...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Стефан

  22 Март 2022 18:34ч.

  Явор е благословен, че е прогледнал. Или си с Бога, или против Него. Удобните ложи, които така силно копнеят мнозина наши умници, гледайки с покровителствен поглед и интелектуално презрение другите, не съществуват.. Опитайте и вие, може пък Дух Святи да ви изцери гордостта, така де. :)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Сатаната е миролюбец. Сатаната обича закона и правото. Той мраза само воините. - Всичко това са само цитати.

  21 Март 2022 11:39ч.

  Някога Русия робуваше на френската култура. Някога Русия робуваше на немската мисъл. Русия обаче е свръхдържава и няма как да съществува като васал. Затова геополитическата битка, която тя води, е екзистенциална. Моите почитания, господин Тодоров.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • helleborus

  21 Март 2022 17:32ч.

  Русия, България и Германия са свързани по кръвна линия. Траките влизат в додържавното обединение на Германия - визиготите, истрогетите. Също така Велика България е там, където Русия търси своите корени, около Днепър. Навремето кръвната връзка е решаваща. Не може да се сложи границата както иска автора.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мартин

  21 Март 2022 18:21ч.

  Всички хора сме свързани кръвно, но не и духовно.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Виктор

  21 Март 2022 11:44ч.

  Слава на Бог има такива българи да го напишат на български, защото е истина! Написаното е прекрасна, ориентировъчна топология на света, за всеки който му е останала някакво количество душа и разум! Лъжата е трескава, нескопосана и разпокъсана, и това прави поклонници й жалки и глупави!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • helleborus

  21 Март 2022 12:12ч.

  Всичко това е лъжа и руска пропаганда, но обратното мнение се трие. Затова, не мисля, че ще продължа да влизам в този сайт. Щом ще е посветен на пропагандата и само на една гледна точка, нямам място в него. Истината е съвсем различна, за връзката между старата Русия, региона на Украйна, България и Западна Европа. Но истината не е изгодна на г-н Дачков.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • можеш ли да ме светнеш

  21 Март 2022 12:39ч.

  как се превежда на български туй Helleborus

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • превежда се като

  21 Март 2022 14:42ч.

  кукуряк

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Слава на Бога

  21 Март 2022 11:54ч.

  че в България има хора като Георги Тодоров. Голям поклон пред вярата, смелостта и ерудицията на този истински народен будител!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Koti

  21 Март 2022 11:56ч.

  Поздравления! Все по-рядко човек има възможност да прочете нещо интересно и стойностно.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • helleborus

  21 Март 2022 12:00ч.

  Колко е стойностно да поставиш знак за равенство между Христос и Путин?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Eisblock

  21 Март 2022 12:57ч.

  Не се излагай! Къде се поставя равенство? Кои са антихристите? - САЩисаният паразит и следовниците му: пудели и помияри. Харесват ли ти ЛЪЖИТЕ, подмяната на Първопричината с Отговора? Подписа ли, прие ли Зеленият сертификат с "666" ПЕЧАТ върху него? Ако ДА - ти си с Оня, сатаната!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • helleborus

  21 Март 2022 15:26ч.

  Няма как да ти отговоря, понеже вече го направих, изтрито е.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • helleborus

  21 Март 2022 17:42ч.

  Ако трябва да го обясня в 4 реда, няма разлика между фарисеите и държавното православие. Ако има, тя е в това, че фарисеите са спазвали доста повече правила. Теоретичната подготовка не гарантира духовна принадлежност. Тя дава плътско самочувствие и отказ да отговаряш пред Живия Бог.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • helleborus

  21 Март 2022 17:46ч.

  Истинското християнство се практикува не от политици употребяващи библията и позоваващи се на нея, а от хора, които не признават друг Господар, друг интерес, друга воля, освен Христовата. Такива хора не биха могли да бъдат провокирани да грешат и разпалват войни, само защото към тях е приложена несправедливост, като Путин.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Владимир Владимирович Путлер

  21 Март 2022 12:12ч.

  Комична порция православен фундаментализъм. През декември 1935 по лична заповед на Сталин беше взривен най-големият православен храм в света, Христос Спасител в Москва. Това е руското православие. Сатаната днес има две лица - Путин и Байдън.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кое точно е "руското православие"

  21 Март 2022 17:46ч.

  във факта, че през 1931 (не 1935) по решение на Политбюро (още от 1922) е взривен Храмът на Христа Спасителя? А това, че е възстановен от днешните руснаци в оригиналния му вид, какво православие е - патагонско?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • «Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови, всего этого хватит и нам, и нашим детям»

  21 Март 2022 12:23ч.

  https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/20/khvatit-smertei-khvatit-zloby-khvatit-krovi-vsego-etogo-khvatit-i-nam-i-nashim-detiam

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Helleborus, преди да се гневите за публикацията,

  21 Март 2022 12:51ч.

  четете внимателно текста. А и се пообразовайте малко. Защото, ако съдя по дългите ви предишни постове, в главата ви с религиозната тема е доста голяма каша, но пък с претенции.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • helleborus

  21 Март 2022 15:32ч.

  Изобщо не се гневя за публикацията, а само за това, че коментарите ми се трият. Гневя се за духа, който стои зад статията, за злоупотребата с Христос и Неговата реална воля спрямо човеците. И за невъзможността да се каже друга гледна точка тук.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Eisblock

  21 Март 2022 13:05ч.

  Благодарности на "Гласове" за публикацията! Тя се явява сега Крайъгълен камък в зашитата срещу антихриста! Лъжата шества, омразата цъфти, измамата ни просмуква, Силата - оттича. Написаното тук се потвърждава от множество други източници. Потвърждава се и от отричаният в родината си Едгар Кейси. Всичко се случва сега. На време. Имаме още 1000 г.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • helleborus

  21 Март 2022 17:51ч.

  Не може да се бориш с „антихриста“, ако си го представяш като Байдън или Държавния департамент, като Германия и другите изброени държави. По-скоро си го представи като вируса на ковид, за вирусите няма регионални граници, а проявите им са различни. Имунитетът се изгражда индивидуално. Другото е измама.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • фи и пси

  21 Март 2022 13:43ч.

  Не съм прочел още статията, но много добре усещам и разбирам логиката на есхатологията й, затова и вярвам на поднесеното тълкуване. В днешно време е изключително трудно да съчетаеш постмодерното с древнорелигиозното поне като наратив, но за ония, които сме чели Лиотар, знаем, че само това е начинът съвременното да се преоткрие чрез древното.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Anonimen

  21 Март 2022 13:48ч.

  Прекрасна статия,да благодарим на Г.Тодоров.А,вие си вийте на воля против Християнството.Богослови бяха и г-н Дачков,г-н Сидеров,все хора,които не мълчат.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • След малко отрицателните мнения отново ще бъдат изтрити

  21 Март 2022 13:54ч.

  И ще останат слугинските възторзи отдолу като илюстрация за нивото на читателите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • топ 10

  21 Март 2022 13:56ч.

  Не трябва да си чак такъв голям специалист, за да прецениш, че отрицателните мнения нямат никаква истинна стойност специално спрямо написаното. А ако насреща ти застане експерт по проблема, просто увисваш.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • helleborus

  21 Март 2022 15:54ч.

  Нима Христос прати на света експерти и специалисти? Експертите и специалистите бяха фарисеите, каквито има и сега. Те търсят своята власт, не Христовата. Както става и тук. Тия, които са пратени, дори няма да им обърнеш внимание, за твоя сметка.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Виктор

  21 Март 2022 14:24ч.

  Само да отбележа, че нашите американски братя в Христа, първи и отдавна започнаха да говорят за това, защото са свободни и отворени, в едната ръка държат библия в другата пищов! И това се отнася за всички богобоязливи свободни американци, това не е православна пропаганда, това си е световната истина и борба, леко е мишмаш, но това се пада на хората, да не знаят всичко!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Така е

  21 Март 2022 19:49ч.

  много хора, които обичат Словото и опитват да живеят по него има в Америка, особено във "flyover America". Но за жалост, вече нямат глас.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Време разделно е

  21 Март 2022 14:34ч.

  Не ни се слушат вече сектантските излияния на Helleborus, маскирани като някакво ''автентично'' християнство.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • helleborus

  21 Март 2022 15:44ч.

  Точно така, слушай пропагандата поръчана от службите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Еретик

  21 Март 2022 14:35ч.

  Тезите на уважаемия Георги Тодоров са ерес, която заменя Бог е любов с Бог е война и омраза. Последователите на тази ерес в днешна Русия се кланят на икони с образа на Сталин и възхваляват изтреблението на своите украински братя. А цялата тази перверзия се оглавява от патриарх полковник от КГБ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • воля Божия

  21 Март 2022 15:13ч.

  Бог е Любов, но преди всичко към Мъдростта и Истината, а не абстрактна любов към безпринципно и грешно живуркане. Но Бог е милостив и към ония, които по една или друга причина живеят под Закон. Това обаче не означава, че почитанието към Закона е Любов. Законът не е за призвани, а само за звани.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Самата истина

  21 Март 2022 15:27ч.

  И няма нужда от словесен потоп

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Eisblock

  21 Март 2022 17:32ч.

  А как да съчетаем архангел Михаил и войнството Му с либералното подсмърчане и вързаните очи за действията на "666"? Как мълчахте до сега и не виждахте пришествието на антихриста с всички белези и знаци, с неговите обществени адепти? Как търпяхте и търпите шайката световни сатанисти, разрушители?!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Не сте еретик

  21 Март 2022 17:50ч.

  просто "политик".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Както винаги

  21 Март 2022 15:41ч.

  истината е някъде по средата. Малцина успяват да я открият. Но като я открият, веднага разбират, че не могат да обяснят на другите къде точно е. Това е строго индивидуално. Всеки опит да се обясни това на големи маси от хора винаги води до изкривявания. За това трябва много да се внимава. В това отношение, Тодоров се е справил горе-долу добре.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • helleborus

  21 Март 2022 15:48ч.

  Тодоров вижда християнството като исляма, не прави разлика. Дори е посочил неверниците.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • helleborus

  21 Март 2022 15:50ч.

  Кога Христос е посочвал цели държави и континенти като слуги на Сатана? Винаги става дума за отделни личности и евентуално прослойки.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • не че нещо, но...

  21 Март 2022 16:03ч.

  Истината няма как да е откъм средата, затова е и съмнително, че е ПО средата. В средата на местообитание има оптимални условия, но не и свобода. За свободата се плаща най-скъпата цена - да стигнеш до края в името на истината.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Както винаги

  21 Март 2022 16:11ч.

  абсолютизирането води до изкривявания. За това и казвам, че не е "по", а "някъде" по средата. А запазването на балансирано състояние изобщо, по принцип, е другата, съвсем нестандартна дефиниция за това какво отличава живата от неживата материя, както твърди руският учен Шкловски.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гласове, признайте си, че от американското посолство ви изнудиха за този орязан тип форум

  21 Март 2022 16:27ч.

  Да, с това уточнение сте прав(а). Жалко, че не ни дават да напишем повече от четири реда, та да се разберем като интелигентни хора. Типично американската организация на форума е като за дебили.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Нищо общо няма американското посолство. Просто руснаците, които смениха дизайна си оставиха ръцете, както обикновено

  21 Март 2022 16:48ч.

  Орязан форум, подскачащ екран, руски реклами във форума, които най-вероятно ще те заразят, това е обичайно за руските сайтове, няма вече справочник, търсене, архив. Нещо като интернет москвич.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Да, прав сте

  21 Март 2022 17:02ч.

  относно форума. Но пък от друга страна, предизвикателството да пишем по-кратко и в същото време максимално изчерпателно, си струва. Китайците казват, че истински мъдрият е този, способен да превърне промените в щастие. Дори и кратка, кореспонденцията с интелигентни хора оставя усещане за пълноценно прекарано време. Бъдете здрав!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • род род затрива

  21 Март 2022 16:06ч.

  helleborus, няма чак толкова коренни разлики между истините на религиите на дълбоко ниво. Разликите са на повърхността, в незадълбочено (немистично) разтълкуваното сказание.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • helleborus

  21 Март 2022 17:25ч.

  Разликата е съвсем „незначителна“, разликата е духа, който стои зад човеците. От една страна Духа Божи, от друга страна Нечистия дух, който имитира. За бездуховните хора това не е особена разлика, нали така? Не говорим просто за философии, говорим за царства и техните йерархии, за това КОЙ стои зад всичко!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Царството е обозримо откъм Единния Император, и кой/как може да познае себе си като Единния?

  21 Март 2022 18:16ч.

  Философията е царствено познание, тя е съвременният език на Царствения откъм царството му (екзистенцията), чийто вход е по-тесен от прашинка. Философското богословие е гносис, докато едно "чисто" Богословие - доктрина.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Николай II

  21 Март 2022 16:10ч.

  Helleborus, моля Ви отговорете според Вас Персийската империя и след това арабските нашественици по времето на император Ираклий не бяха ли врагове на християнството? А Източната римска империя тогава не беше ли на страната на християните?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • helleborus

  21 Март 2022 17:58ч.

  Ако ме питаш за воюването по принцип, има войни, в които Бог е благоволявал и в които ангелите са участвали на страната на избраните, многократно в българската история е ставало. За съжаление на русофилите това не е нещо, което човек сам да реши. Ако Бог е против, не може да Му оказваш натиск с богословско красноречие. В този случай войната е грешка и Путин просто падна в капана.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • helleborus

  21 Март 2022 18:02ч.

  За такива войни Божията ръка е подкрепяла практикуващи християни, които на сто процента са утвърждавали Царството, които са били подобни на Христос и на апостолите и са можели да населят земята с Правда. Тервел е бил такъв, Путин не е такъв.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • не ни се слушат лозунги, искаме сериозни разсъждения

  21 Март 2022 18:10ч.

  Остава сега да обясните какво трябваше да направи Путин пред лицето на надигащия се нацистки фашизъм отвъд границите му. Даже не зачеваме да говорим пък за червени линии в геополитиката. Впрочем нагнетяването откъм Запада стигна дотам, че отговорът повече изобщо не зависеше от Путин, а от сили извън и над човека.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • за да можем

  21 Март 2022 16:19ч.

  да обръщаме и другата си буза след като ни ударят шамар, преди това трябва да сме стигнали ниво, при което да можем да възкръсваме. Иначе не виждам смисъл. Ако не можем, врагът точно това и чака. Иначе - плюем на живота като дар Божи и възхваляваме самоубийството. Спасителят казал ли е нещо повече по въпроса? Или да търсим между редовете?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • helleborus

  21 Март 2022 18:11ч.

  И да искаш, не може да обърнеш другата буза, ако не си вече стъпил на този Път на Възкресение. Колкото до съпротивата, Бог има начин да защити Своите, проблемът е, че не са Негови онези, които се правят на такива. Затова и не им сработват нещата. Фалшивото християнство не работи. Това е основния проблем на „добрите“ хора, доброто им е според някакъв светски критерий, затова са слаби.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Какво беше писал ботев

  21 Март 2022 19:57ч.

  За православните скотове? Помните ли? Покрай тоя се сетих.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • от боко на кирчо

  21 Март 2022 20:59ч.

  Недъзите на псевдокрацията се покриват с повече псевдокрация…

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • читател

  21 Март 2022 21:16ч.

  Благодаря г- н Тодоров, благодаря г-н Дачков! Слава Богу, че все още може да се прочете подобен анализ. Слава Богу, че има такива българи. Всичко да си дойде по местата!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Толкова съм благодарен на автора,

  21 Март 2022 23:23ч.

  Че ще кажа само едно - Z. Всъщност бих го допълнил и с още нещо - N. И нека двете ги съберем в едно и това да бъде нашият символ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Всъщност

  22 Март 2022 8:35ч.

  Всъщност атеизма и безбожничеството са си чисто оскотоподобяване.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Димов

  22 Март 2022 8:42ч.

  Св. Николай Велимирович е обяснил отлично какво представляват атеизма, безбожничеството, неверието в знаменитата си проповед "Пази вярата си, българино брате!"

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Русизмът Е По-Лоша Болест От Нацизма И Фашизма

  22 Март 2022 14:18ч.

  Пророческото интервю на далновидния революцинер за национално освобождение Джохар Дудаев, първият президент на Ичкерия, героят на чеченския народ: https://www.youtube.com/watch?v=6MpknqyB9g0

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • мда

  22 Март 2022 14:25ч.

  Как психиатрите обясняват видимото задоволство на такива номенклатурни "идеолози", които оправдават с псевдоправославието путиноидите с кръв по ръцете, които взривяват цели градове, бомбардират домове, унищожават с термобарични ракети и каскадни снаряди инертна маса мирни хора, обстрелват болници и детски градини, училища, църкви, културни, театрални домове, убиват деца?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пазете се от неофити като авторът, който подменя и обезсмисля не само националната ни история, но и исторически факти на света, както и основни постулати в Богословието като оригиналничи в стил богословски бълвоч

  22 Март 2022 14:46ч.

  Тодоров пише и с ярост отрича всичко значимо в българската история. Той не признава Симеоновия златен век, отрича църковно-народната борба, която довела до “всеобхватна национална катастрофа”; Българския Великден... -> https://newspaper.kultura.bg/bg/article/view/16932

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • От години Георги Тодоров съди колко вредни били делата на Паисий Хилендарски, Неофит Бозвели или Неофит Рилски, защото ... развратили бедния български ум с твърде много светскост

  22 Март 2022 14:55ч.

  Според авторът Тодоров и Васил Левски едва ли не се отрекъл от вярата и призванието си в Бога, понеже... не останал дякон. Такъв категоричен съдник на велики личности и събития като този богослов с магистърска диплома дали наистина вярва, че знае какъв точно е бил Божият Промисъл за Хилендарски, Бозвели или Левски?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ...

  22 Март 2022 14:56ч.

  https://www.pravoslavie.bg/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8/%D0%9F%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мнозинството от народа у нас

  22 Март 2022 16:59ч.

  е богомилско.. Пък било то и неосъзнато..

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Димов

  22 Март 2022 21:44ч.

  България е Православна, сега и винаги и во веки веков! Амин, амин и амин.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ЛЮДМИЛ

  24 Март 2022 22:36ч.

  Много добър анализ, поздравления! Право в десятката.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи