Министър на екологията - голямата мечта на Тома Белев

Министър на екологията - голямата мечта на Тома Белев
Министър на екологията е голямата мечта и старателно планирана цел за „еколога и ектоактивист на републиката“ – Тома Белев. В хаоса между протестите, Ковид-19 и налагането на глоби по Черноморието за произволно разхвърляне на палатки и каравани из защитени местности и направо върху дюни и скали, лидерът на екологичното недоволство у нас вече е заел ниска стартова позиция с една голяма цел: овладяване на екологичното министерство. Независимо дали изборите ще са предсрочни или по график, очакването е, че на власт ще дойдат не тези, а други хора.

 

Снимка: БулФото, архив 

 

Подходът на Белев не е лесен, защото дружбата с Мая Манолова и нейното уж сърцато участие в полза на свободите за самоуправство в частни имоти из България се оказа недостатъчно, а Конституционният съд потвърди, че не може всеки да прави каквото му харесва където и да е из страната и да го нарича екологично преживяване. Именно Конституционният съд отхвърли жалбата, че къмпингуването може да се случва на произволни места, независимо дали са частна или изключителна държавна собственост, а само на определени за подобна дейност територии. 

 

Какъв обаче е зеленият заряд у нас и достатъчен ли е на този етап, за да може да се вмъкне в картинката на „новите лица на новия протест“ представител на движение, което чрез крясъци и улични изяви, блокира стратегически важни инфраструктурни проекти в страната за десетилетия напред? Как се прави екология по време на пандемия? Кой ще застане зад имиджа на вечно угрижен за природата у нас почти герой в лицето на Белев?

 

Началото на дългия маратон към овладяване на министерския пост е последователно и е поставено значително по-рано: през 2014 г. Тома Белев започва поетапно превземане на Асоциацията на парковете в България (АПБ) – неправителствена организация, създадена през 2003 г., която дублира функциите и дейностите на държавните паркови управи, но работи за частни интереси. В структурата се включват юридически лица, които представляват осем от общо 11-те държавни природни парка. 

 

Интересното обаче е друго: в дейностите на асоциацията е предвидена стопанска дейност в защитените територии, която генерира приходи и е свързана с 

 • туризъм, 
 • земеделие, 
 • маркетинг, 
 • рекламна политика, 
 • изработване на стратегии и кандидатстване по международни проекти. 

 

Какво означава това по същество? Означава използване на изключителна държавна собственост за частни цели посредством вътрешната информация, която всеки от директорите на тези държавни паркове може да предостави или да манипулира в интерес на стопанското дружество с неправителствен произход. Генерирането на приходи от туризъм ще рече разпределение на туристически обекти под опеката на свои хора, както и дейности в планините, които са пак само за приближени на асоциацията. Но това е само началото. 

 

На практика едни и същи хора на държавна работа са в състояние да предизвикват проблеми с бездействието си по отношение на природните обекти, които са длъжни да стопанисват и после да дадат възможност на Асоциацията да ги спаси, като усвоява за целта грантове и всички възможни форми на финансиране. Емблематичен пример в тази насока е самият Тома Белев и неговата дейност в природен парк Витоша. И до днес той твърди, че не си е мръднал пръста по отношение на корояда, който порази над 1100 дка вековни гори, защото това е биосферен резерват и човешка намеса е недопустима. Това означава две неща: първо планината гарантирано загива, а после гарантирано се нуждае от средства, за да бъде възродена. Колкото по-големи са териториите, поразени от естествен унищожител, толкова по-големи ще са нужните средства. И тъй като управата на Природен парк „Витоша“ не прави нищо, кой ще търси такива пари – Асоциацията на парковете в България. 

 

Докато е държавен служител и директор на парка „Витоша“, а също и председател на асоциацията, Белев оглавява и УС на неправителствената „Зелени Балкани“, която през 2007 г. усвоява 9 млн. лева, за да очертае зоните по Натура 2000 в България. Случайно или не, 34 процента от територията на страната влизат в тези рамки, което от една страна ги блокира за инвестиции, а от друга – ако някой ще извършва някаква дейност, включително по опазване на местообитания, животински и растителни видове, това може да стане само от страна на „опазващата“ НПО. 

 

Всъщност голямото откритие на Белев е комбинирането на НПО-та, които да усвояват средства едни чрез други. През 2013 г. дирекцията на Природен парк „Българка“, който е включен в Асоциацията на парковете в България, възлага на „Обединение Българка – 2011“ да изготви срещу сумата от 340 хил.лв. „Инвентаризация на биотичните компоненти на плана за управление на парка „Българка““. Собственици на Обединение „Българка“ е „Екологичен център“ ЕООД, 100% собственост на „Зелени Балкани“, представлявано от… Тома Белев, от WWF Световен фонд за дивата природа, управлявано от жената на Белев, Веселина Кавръкова и от еднолична търговска фирма на WWF – „Марсилея“ ЕООД. 

 

Защо Тома Белев да не е министър на околната среда, ако и без това вече сам е овладял инструментите за частно управление на една трета от територията на цялата държава, посочено от него и приближените му като територия по НАТУРА?

 

За да е сигурно, че огънят е жив, АПБ, съвместно със сдружение „Балкани“ обяви на 30 юни нов конкурс „Застъпници за природата“ с който се насърчава обявяването на нови защитени територии и вековни дървета. Поканата гласи, че „гражданската кампания е отворена за предложения за местности от цялата страна, което да бъда запазени за бъдещите поколения като национално и общочовешко богатство.“

 

Съвсем не е случайно, че Белев е в екипа, който изготвя План за управление на „Пирин“, в който е забранено изграждането на писти и нов лифт, но не и разширение на шосейната мрежа в планината, та в нея през летните месеци да влизат по 4 хиляди автомобила. 

 

Упражнението по усвояване на средства Белев утвърждава чрез броене на лалугери и лешояди срещу 7 млн. лв., грижа за червеногуши гъски за 50 млн. лв.

 

Попълзновението на Тома Белев към властта е обвързано с дълбоки познания за осигуряване на средства по всички възможни финансови инструменти. Така по програма на Министерски съвет от март 2019 г. той се вклинява в проект на стойност 70 хил. лв.за „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“. Програмата стартира на 27 декември 2018 г. и приключва на същата дата през настоящата година. Сумата е нищожна на фона на усвоените милиони, но е още една стъпка към сградата, където министри решават политиките в държавата. В негова полза работи и европейската идея за инвестиция на 1 трилион евро за намаляване на вредните емисии до 2050 година. Разпределението на тази баница ще превърне всички червеногуши гъски в зелени еуглени, на фона на идващите пари. Цената, както винаги, ще бъде платена от крайните потребители на енергийни услуги, но покрай цялата подготовка, парите ще трябва да бъдат разпределени където трябва. 

 

Планирането на големия скок в големите пари минава през организиране на роднинските връзки. Веселина Кавръкова, съпруга на Белев, влиза в работната група към МС, която създава правилник за Съвета за развитие на гражданското общество. А кое гражданско общество е развито, ако не защитава екологични каузи? Не е случайност, че именно Кавръкова от 2006 година ръководи клона на Световния фонд за дивата природа (WWF) за България. Тя е единият от партньорите в Асоциацията на парковете чрез Дунавско-Карпатската програма България. Само тази програма се занимава с „разселване на 50 хиляди личинки от застрашени видове есетрови риби с доказан дунавски произход“. Участват още и българо-швейцарската фондация „Биоразнообразие“ на Петко Цветков, който е бил и съпредседател на партия „Зелените“ и Българско дружество за защита на птиците, а всички те са членове на коалицията Да остане природа в България. 

 

Именно в този формат през 2017 г. завеждат дело срещу промените в действия План за управление на Национален парк „Пирин“.

 

Групата еколози, която подкрепя Тома Белев, е малобройна, но гласовита и без никакво колебание може да блокира каквото намери за добре – центъра на столицата до кой да инфраструктурен проект и поради ефектните си изяви да получи присъствие във всички медии, като тезата винаги звучи правдиво и в полза на нещо природно. Никак не е случайно, че основна подкрепа на Белев е „Да, България“ и Христо Иванов, който от своя страна е готов на всичко, за да остане във видимото и шумно пространство. 

 

На какво разчита в подготовката си Белев? 

 

Той вече е изградил финансова империя, която изцяло ще го подкрепи и ще подхване цялата екологична индустрия от всички страни. АКБ може да бъде оставена в сигурни ръце, защото асоциацията е вече собственик на 320 декара земеделски земи, купувани до 2011 година по нотариални актове, собственост на неправителствената организация. 

 

Защо министерското място е важно за Тома Белев и швейцарските фондове, които го заобикалят от всички страни? През 2019 г. Катерина Раковска от управата на WWF съобщава пред БНР, че организацията ще разпредели около 100 млн. евро между „зелените“ организации. С тези пари на практика се финансират протести, политическата партия, колкото и обществено непопулярна да е тя и воденето на десетки съдебни процеси. 

 

В името на ефектните акции, на равни интервали от време се правят публични „хепъринги“ – по плажове, скали, поляни, пътища и строителни площадки от национална значимост. Именно хората около Белев съзнателно подклаждат нагласите, че всеки може да се разполага където намери за добре на територията на България, защото това е „екологичен избор“. 

 

Сред големите цели на Белев и компания, е да бъде спряно всяко планиране на ремонт на лифтове в България. Абсурдът е в това, че Белев твърди, че няма нищо против ремонти на лифтове, но тъй като обновяването е свързано с промяна на стъпката в монтажа на носещите колони, това вече се води „ново“ строителство и съответно – не може да бъде изпълнено. Странното е, че неговото мнение е меродавно за въжените линии в цяла България, макар да няма право да взима отношение към подобни инфраструктурни обекти. В същото време Върховната административна прокуратура констатира, че от всички 120 въжени линии у нас, 43 лифта са без строителни книжа.

 

Основната причина за това е, че са строени преди повече от 40 години и за тях липсват строителни книжа. Ако обаче се наложи обновяване на който и да е от тях, гласовитата екологична дружина ще блокира начинанието.
Темата за лифтовете е блокирана именно от Белев и компания – от Витоша до Банско и навсякъде, където съществува потребност от пълно обновяване. „Позеленяващо“ ръководство на ЕС обаче не пречи нито на природния туризъм, нито на изграждането на зимни курорти в зони, защитени от ЮНЕСКО и всички други механизми за защита, но младежка готовност у нас за постоянни протести „срещу“ всеки и всичко, повече от всякога работи за Тома Белев. Той е наясно, че именно в този момент може да генерира подкрепа, като развее знамето срещу градежа на какво да е в държавата. 

 

Затова, макар и само скромен общински съветник в Столична община в момента, който се съпротивлява на всеки проект за обновление и ремонт на всичко, което е вече съществуващо в парковете или на Витоша, Тома Белев води преговори през своя партньор Христо Иванов за заемането на поста на министър на екологията, който ще го постави в позиция да контролира всички средства, предвидени за екология. Служителите, партньорите и целите му вече са ясни. 

 

 

 

 

Коментари

 • Rattrack

  21 Юли 2020 15:48ч.

  Цеко Минев май по- става за министър на екологията, нали Джендов.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Янн

  21 Юли 2020 15:55ч.

  Скъпи г-н Дачков, я да ни кажете колко Ви плащат за подобен поръчков материал видните строители на лифтове и по съвместителство банкери Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев? Колкото за поръчковите писания колко е добре държавата с пари на данъкоплатците да купува акции на ПИБ на цена двойно по-висока от борсовата, или цената за анти-екологичните статии е по-висока? Питам, за да знам какво точно да очаквам, като отида да си предложа задника на Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Стоян Тодоров

  21 Юли 2020 16:16ч.

  Мечта, ама ще си остане само мечта. Тома Белев - министър е все едно Митьо Пищова примерно да се кандидатира за президент. Гротеска пълна.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • черньо

  21 Юли 2020 16:32ч.

  Да, да, ама не!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Йоооо

  21 Юли 2020 16:36ч.

  Тоя за общински съветник не става, пък иска министър на екологията да бъде. Да си стои вкъщи и да си пише тъпи постове във фейсбук, не че и затова става ама да кажем, че само така не вреди на никого.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мартин

  21 Юли 2020 17:13ч.

  До втори коментар на "Янн": Скъпи господин Анонимен Янн, я и Вий да ни светнете колко е тарифата на подсъдимия олигарх Иво Прокопиев, която получавате на коментар в защита на "зелените" и сър Тома Белев?!? За един приАтел питам... Ако е изгодно сигурно ще отиде в редакцията на Икономедиа, за да се запише в листата на чакащите и белким и него го огрее щедрата грантова ръка на олигарха Прокопиев и той да брани самоотвержено дребното човече Белев с жена от офшорката WWF!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Янн

  21 Юли 2020 17:29ч.

  Скъпи Мартин, веднага Ви отговарям точно и изчерпателно. За жалост в момента Иво Прокопиев е наложил ембарго на всякакви плащания за тролско-форумна дейност, чиято тема НЕ Е сваляне на настоящото правителство и най-вече на главния прокурор, който Прокопиев е обявил за свой пръв душманин. Така че ако Вие, драги Мартин /Явор/, или Вашият приятел /Дачков/ се надате да получите нещо от Прокопиев било в подкрепа на Белев, било срещу него - забравете! Не сте избрали точния момент. Иво Прокопиев си има в момента други приоритети, и защитата на българската природа не е сред тях. В защита на българската природа - а не на Тома Белев! - пиша само аз, като при това го правя безплатно. Не за друго, ама не плащат вече, душо, не плащат!...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Иван

  21 Юли 2020 17:55ч.

  Тома Белев не става дори и за шеф на водопад, какво остава за министър на каквото и да било… заради такива като него Природен парк „Витоша“ е в окаяно състояние и дърветата са унищожени от корояд!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Слава

  21 Юли 2020 18:14ч.

  ха ха ха тома белев министър...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Петър

  21 Юли 2020 21:09ч.

  Тома Белев и сега прави милиони от кухи еко проекти, а като министър ще стане мултимилионер!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • еколог

  21 Юли 2020 22:16ч.

  Белев е лицето на зелената мафия, тупкащото сърце на зелените фашаги... Да е жив и здрав и да си харчи милионите от "еко"-проектите...броене на комари, броене на пясъка, наблюдение на птеродактилите и тн и тн.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Галя

  21 Юли 2020 22:48ч.

  Хахахаха, е сега като падне правителството ще се прости завинаги с тая мечта.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Много мръсен е този човек

  22 Юли 2020 0:30ч.

  Не искам да обиждам, но от години следя изявите му и наглостта с която използва други хора за своите цели и се прави винаги на морален, а всъщност е боклук. Но няма да се изненадам, ако стане министър, защото е събрал достатъчно пари за да си плати за назначението. Всичко е пари и ще остане така.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мунчо спасов

  22 Юли 2020 0:31ч.

  тома белята

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Рогачев

  22 Юли 2020 9:07ч.

  Тома Белев е доказан некадърник, който съсипа Витоша преди години. Абсурдно и смешно е дори да си споменава, че той може да бъде министър на екологията.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • observer

  22 Юли 2020 9:10ч.

  Цеко Минев и другите Строители на съвременна България, родолюбието на архитектурния род Мирянови с Артекс, Корнелия Нинова начело на БСП. Какво обединява тези три положителни фигури в сайта на Гласове?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • GendoPainKiller

  22 Юли 2020 11:14ч.

  Мъката Джендова край няма. Дано поне пенкилерската му активност да е добре монетизирана от "Жирардели" и Георгус. Иска се доста специфично състояние на душицата, за да се превърнеш в Джендьо- марионетка на повикване, джавкаща по команда срещу когото и посочат. Няма значени дали марионетката осъзнава и вдява от проблематиката за която пише. Важно е да забърка турлю-гювеч от полуфакти и откровени лъжи и манипулации оплискаща с лай-на някой "любимец" на Джендовия Master of Puppets.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • PM ..

  22 Юли 2020 11:19ч.

  С поредния си матрял Джендов продължава достойно да стои в редичката на безгръбначните платени клакьори на мутренската власт наравно с Тома Биков, Антон Тодоров, Деница Сачева, Гърневски и цялата останала лапаща и гълтаща s w o l o c h.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ейййй, под упражнение по стил на този човек...

  22 Юли 2020 13:54ч.

  ...се появяват коментари именувани всеки път по сходен начин. Интересно дали тази шизофренност - да коментиращ сам себе си може да доведе до някаква патология?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Златко

  22 Юли 2020 15:00ч.

  PM, това да не ти е Дневник, Фрогнюз, Медиапул или Свободна Европа с техни платени материали, за да бранят олигарха Иво Прокопиев и неговите кукли на конци - Христо Иванов, Тома Белев и братята Ковачеви?!? Дневник, Свободна Европа, Медиапул и Фрогнюз какви са - да не би да са гръбначни платени клакьори на мутренската опозиция, водена от Иво Прокопиев, Васил Божков и фараон Цветан Василев?!?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • идва Утро, не ми пробутвайте м-утро

  22 Юли 2020 15:33ч.

  Златко, Мутро, ако не е платен Джендов за малоумните му поплювателни напъни, жалко за него. Хем го играе на предна линия поплювко, който да обира негативите от изписаните лъжи, хем им излиза без пари на кукловодите от ПиииБ. Впрочем ако човек коректно потърси информация за подхвърлените джендъризми ще разбере, че доста от проектите за милиони с които Джендов иска да уязви природозащитниците, всъщност са с основен бенефициент и ползвател на сумите МОСВ или различни други държавни структури. А НПО са само партньори по изпълнение на част от конкретни дейности по теренно проучване и опазване.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • мдам

  22 Юли 2020 17:22ч.

  Истинските еколози не могат да траят Тома Белев. И аз не мога да го трая. Този човек не е никакъв еколог, еколози са младежите, които работят из страната, докато такива като Тома си седят зад бюрата в София. Всъщност Тома Белев пречи най-много на истинските еколози.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • дам, ндам, мдам

  22 Юли 2020 19:21ч.

  Мдам, много сте прав(а). Т.Белев не могат да го дишат "истинските еколози" защото непрекъснато им пречи да се правят на еколози. Но пък МОСВ няма проблеми с мимикрията на "истинските еколози" и обилно ги финансира с милиони за да проучват неща от които хал хабер си нямат, и срещу чието унищожение активно са действали от години. МОСВ-ето много си ги люби тези "екологични" любители на бетона. И с щедри шепи им дава да усвояват и усвояват евраците на ЕС. Естествено с отлична комисионна за чиновниците в министерството и за партийната каса на управляващата банда.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • MrBean

  23 Юли 2020 14:51ч.

  Джендеров спри се,правителството пада,НС също и твоя спонсор банкер крадец ще го отнесе също,а ти какво?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Васил Здравков

  23 Юли 2020 17:20ч.

  Ако в България имаше закони за опазване на околната среда, белев трябваше да е за дълго в затвора. Унищожаването на вековната гора между Алеко и Меча поляна би трябвало да донесе 20 г. присъда.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • висок

  24 Юли 2020 14:46ч.

  За последните 3-4 години, това е може би втори или трети материал в Гласове, с който съм на 100% съгласен. Разобличаването на еко мафията и екотероризма в лицето на Белев е правилно! Поздравления г-н Дачков, браво!! Кърлежите и пиявиците като Белев, Ковачев и сие трябва да бъдат разобличавани и откъсвани от обществената снага! Поклон пред автора!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи