Михаил Иванов: „Възродителният процес” не е спонтанен акт, Живков е бил дълбоко убеден в това, което прави

Михаил Иванов: „Възродителният процес” не е спонтанен акт, Живков е бил дълбоко убеден в това, което прави
Цялата 1984 г. е година на превъоръжаване на МВР – увеличен е щатът, увеличени са средствата, закупена е нова техника, преглеждат се наредбите за борба с безредици... Тази подготовка показва, че „възродителният процес” не е спонтанен акт – отишъл, значи, Тодор Живков с приятели на лов и там му хрумнало и решил... Няма такова нещо, всичко е подготвено. Дълбоко съм убеден в това и мога да го докажа документално, заяви пред ГЛАСОВЕ Михаил Иванов*. И още: Неджметин Хак е основният инициатор за създаването на Турското националноосвободително движение в България. Той подготвя и голяма част от документите. Именно Неджметин Хак решава да привлече и да представи пред останалите турци в Североизточна България Ахмед Доган като водеща личност, тъй като е преценил, че е хубаво между тях да има образован човек. Когато арестуват Доган през 1986 г., той прави признания, благодарение на които са арестувани основните представители на нелегалната организация.
<strong>Г-н Иванов, скоро ще се навършат 22 години от майските протести на българските турци през 1989 г. Смятате ли, че българското общество има автентичен спомен за онези събития?</strong><br /><br />Сигурно ме питате за по-широките кръгове на обществото. Много от хората бяха дистанцирани от случилото се с българските турци през 1989 г. и тогава, и по-късно. В същото време тази тема беше обременена с много спекулации и беше представена превратно главно с политическа цел. В продължение на много години излизаха материали, книги и интервюта предимно на самите изпълнители на тази асимилиационна политика. Става дума за хора като Димитър Стоянов, който като министър на вътрешните работи е имал ръководни функции, за Веселин Божков, който е бил началник на отдела за борба с турския национализъм в Шесто управление на Държавна сигурност, за Паунка Гочева, която също е била активен участник от името на Отечествения фронт и т.н. Много подобни книги излязоха. По-късно, разбира се, особено през последните няколко години, се активизира и един алтернативен прочит на събитията от онова време. Има и по-стари изследвания, които останаха незабелязани &ndash; например изследването на Стайко Трифонов, който имаше достъп до архивните материали. Трябва да кажа, че по онова време архивът на МВР беше недостъпен. В продължение на много години имаше голям проблем и с ползването на партийния архив, който е част от Централния държавен архив. Докато аз работех с този архив през 1999&ndash;2001 г., всичко беше натрупано в чували. Под &bdquo;всичко&rdquo; разбирам периода на 80-те и частично на 70-те години на миналия век. До този период всичко е подредено много акуратно, но последният, най-важният период беше натрупан в чували. Не съм сигурен, че нещата днес са се променили. Що се отнася до алтернативния поток на изданията за &bdquo;възродителния процес&rdquo;, трябва да спомена книгата на Ибрахим Ялъмов &bdquo;История на турската общност в България&rdquo;. Много хубава книга за &bdquo;възродителния процес&rdquo; в Централните Родопи написа Евгения Иванова. Книгата е наречена &bdquo;Отхвърлените &bdquo;приобщени&rdquo; и макар да е написана публицистично, е базирана на много стабилен документален материал. Появиха се и документални сборници, като например двутомния сборник, който издадоха Евгения Калинова и Искра Баева. Проблемът на този сборник е, че точно там, където става най-интересно, изведнъж има многоточие и пасажът прекъсва. Казвам това, защото съм чел целия документален текст и мога да сравня оригиналния вариант с този, който е представен. Веселин Ангелов също издаде няколко документални сборника. Аз пък публикувам една серия от статии в списание &bdquo;Обектив&rdquo; на Българския хелзинкски комитет, която съм озаглавил &bdquo;Като на празник&rdquo; заради изказването на Тодор Живков, че нашите съграждани турци трябва да отидат като на празник да си сменят имената. Текстовете, които представям обаче, разкриват едни далеч не празнични, а напротив &ndash; много тежки и драматични събития. Освен това се появиха сайтове, които допринасят за получаване на една по-автентична представа за онези събития. И въпреки това, ако съдя по моите студенти или по разговорите ми с близки и познати на тази тема, виждам, че все още много от нещата не са почувствани и не са разбрани. Нямаме ясен спомен. Смятам, че тези събития трябва да бъдат описани в учебниците, че децата в училище трябва да научат за всичко това. 22 години са достатъчен период, за да си дадем сметка, че в тази област няма опасност да възникнат кой знае какви напрежения. Най-много да се окаже неприятно за някои хора, които ще трябва видят имената си там. <br /><br /><strong>Може би проблемът е именно в това, че част от участниците и от хората, които са отговорни за тези събития, са все още живи. </strong><br /><br />В по-голямата си част онези, които носят основната отговорност, не са живи. Тодор Живков не е жив. Димитър Стоянов и Милко Балев също починаха. Само Георги Атанасов е жив, но той е много възрастен. Относително по-млад е Стоян Михайлов, който през цялото време се дистанцира от тези събития и от отговорността, която би трябвало да носи. За съжаление обаче, по силата на своето служебно задължение като партиен функционер, той е бил в малката група, където са се обсъждали нещата и са се взимали решенията. Този тесен кръг, разбира се, се ръководи от Тодор Живков. Георги Атанасов, все още в позицията си на кандидат-член на Политбюро и секретар на ЦК на БКП, става главен координатор на масовото преименуване, което в нашия спомен е останало като &bdquo;възродителен процес&rdquo;. Фактически Георги Атанасов е един от хората, които движат всичко &ndash; той прави отчетите, той докладва. Останалите са Димитър Стоянов, като министър на вътрешните работи, Петър Младенов, като министър на външните работи, тъй като има и външен аспект, Стоян Михайлов, като секретар по идеологията, Пенчо Кубадински, като председател на Отечествения фронт, тоест масовата организация, в която са включени всички пълнолетни български граждани. Това е оперативният кръг, в който се възлагат задачите и се докладва. Георги Джагаров участва в концептуалната подготовка, като заместник-председател на Държавния&nbsp; съвет. Именно като член на Държавния съвет той подготвя един документ, който налага по-твърда позиция и линия на поведение. Тази позиция е предложена на партийното ръководство и то я възприема. <br /><br /><strong>Всъщност ако проследим тази асимилационна политика, &bdquo;най-интересното място&rdquo; са именно майските събития и турската съпротива, които нерядко са определяни като същинската проява на дисидентство в комунистическа България. Нека се върнем към тези събития, към техните инциатори и участниците в тях. </strong><br /><br />Разрешете ми обаче да започна малко по-отдалеч, за да определим какво е това &bdquo;възродителен процес&rdquo;. След 9 септември, когато властта взима правителството на Отечествения фронт, в което доминират комунистите, и когато навлизаме в комунистическия период, има няколко подпериода от гледна точка на етническите отношения. Имало е време, когато етническата култура и идентичност са била защитени, стига обаче всичко да се прави от &bdquo;наши&rdquo;, тоест социалистически позиции. Какво значи &bdquo;наши социалистически позиции&rdquo; &ndash; това означава, че ние трябва да разкъсаме всякакви връзки между турците в България и Турция, защото Турция, както казва Георги Димитров, е азиатска и капиталистическа страна, тя е наш враг и трябва да си върви в Азия. Георги Димитров казва това още през 1945 г., когато наша комунистическа делегация го посещава в Москва. И затова трябва да спечелим турците, трябва да разкъсаме връзките. В тази посока се правят много сериозни усилия. Приема се, че ние трябва да имаме &bdquo;наши хора&rdquo; и затова трябва да образоваме турци, които да получат висше образование. Именно такава е терминологията &ndash; ние ги образоваме, а не те самите се образоват. Който пък няма да стане наш, роден, социалистически турчин, той да си върви в Турция. И ние отваряме от време на време границата и насилствено караме Турция да приема огромни маси от хора. Още тогава има ултиматум за 250 хиляди души, които трябва да бъдат приети от страна на Турция за три месеца. Дори току-що създаденият Съвет на Европа гласува резолюция срещу това безумие през 1951 г. Турция все пак затваря границата в един момент и бройката на приетите е много по-малка &ndash; около 150 хиляди души. Тоест философията &ndash; който не ще да стане наш, да си върви &ndash; също не помага, защото не могат всички да си отидат, а и не могат всички да станат напълно наши, родни, социалистически турци. Ние непрекъснато имаме страх от това, че те може да се превърнат в &bdquo;пета колона&rdquo; на Турция &ndash; силно преувеличени и нереалистични страхове. И какво се решава тогава &ndash; ще ги асимилираме и ще ги възродим, тъй като &bdquo;се оказва, че те всъщност са българи&rdquo;. Тоест в различни периоди се възприема ту политиката на моркова, ту политиката на тоягата, ту политиката на моркова и тоягата. Накрая завършваме само с тоягата. Опити за асимилация има още след идването на Тодор Живков на власт и след Априлския пленум през 1956 г. &ndash; особено сред ромите. 60-те години обаче са време на относително затишие поради сложната международна обстановка. В началото на 60-те години имаме Берлинска стена, кубинска криза и смяна на властта в Съветския съюз &ndash; тоест моментът не е бил много подходящ и затова Тодор Живков все още не предприема онова, в което е бил дълбоко убеден, че трябва да се случи. Все пак времето се използва за поредното изселване и под формата на обединение на разделени семейства през оня период са изселени около 100 хиляди души.<br />&nbsp;<br />И накрая излизаме на правата линия &ndash; през 1969 г. има решение на Политбюро, в резултат на което са закрити почти всички турски вестници и е прекратено книгоиздаването на турски език. От периодичния печат са оставени само две централни издания. Турският език също бива изхвърлен от училище. Това се прави по един доста типичен за комунистическия режим начин &ndash; събира се учителският съвет, който гласува да не се изучава повече турски език, тъй като децата се раздвоявали. Даже по някой път се събира и родителският актив, където, разбира се, никой не смее да гласува против, защото всички се страхуват. По силата на изпълнението на това решение от 1969 г. до 1975 г. турски език не се изучава вече никъде. Театрите също са разтурени и са превърнати в естрадни състави, които трябва да изпълняват главно български народни песни и танци. Така че в началото на 70-те години започва един много силен асимилацоинен натиск. Тогава започва и кампанията в Родопите &ndash; най-напред в Смолян, където се апробират нещата, тъй като се е смятало, че там ще е най-лесно. Всъщност опити за асимилация в Западните Родопи е имало още през 1964 г. През 70-те години са обхванати целите Западни Родопи, като целта е била да бъдат преименувани насилствено всички помаци. Това, разбира се, предизвиква съпротива, има и немалко жертви. За жалост за тези събития се знае твърде малко и обикновено когато говорим за &bdquo;възродителния процес&rdquo;, насилствената асимилация на помаците винаги остава на заден план. Много хора са вкарани в&nbsp; затворите с десетгодишни присъди, а да не ви разказвам как са изселвали цели семейства и фамилии и са ги лашкали от Югозападна България в североизточната част на страната. <br /><br />В същото време се подготвя смяна на паспортите, където вече няма да бъде вписвана народността, а ще има неутралност по отношение на етническата принадлежност. Решението за това се взима през 1978 г., а самата подмяна на паспортите трябва да започне през 1981 г. При помаците няма проблем с народността, тъй като те поначало са записани в старите паспорти като българи. Там властта не се притеснява, притеснява се обаче за ромите и турците и най-напред започва с ромите. <br /><br />Има няколко вълни на насилествено преименуване на ромите, съпроводено със сериозна съпротива на част от ромската интелигенция. За преименуването на ромите и за тяхната съпротива също се знае твърде малко. Има един ромски патриарх &ndash; Сульо Метков, когото искам специално да спомена. Той още е жив и е към&nbsp; 90-годишен. По онова време този човек издава ромски вестник по някакъв невероятен начин на свои разноски и с връзки в печатницата в продължение на една година въпреки неодобрението от страна на комунистическата партия. Има и други хора. През 70-те години се създава една съпротивителна група около Васил Чапразов в Сливен. Искам да спомена също Стоянка Соколова, Мануш Романов и Яшар Маликов. Тези хора, разбира се, (чета в архивите на МВР) са определяни като &bdquo;фанатици&rdquo; и &bdquo;националисти&rdquo;, те са &bdquo;наши врагове&rdquo; и за всички тях са открити т.нар. ДОР &ndash; дело за оперативна разработка. За голямо съжаление една голяма част от тези дела са унищожени. В архивите откривам информация и за съпротивата на много неизвестни хора на местно ниво. Заседанието за преименуване на ромите се води от Александър Лилов, а Георги Атанасов провежда инструктажа по самата дейност. Забележете, отново Георги Атанасов &ndash; фактически още от 70-те години той е главният отговорник в партийната йерархия в тази област. Тази задача му е възложена от Тодор Живков. За две-три години всички роми, които носят мюсюлмански имена, са преименувани и през април 1984 г. началникът на Второ главно управление на Държавна сигурност Георги Аначков докладва на министъра на вътрешните работи, че там нещата вече са приключили и че са преименувани 285 677 души. <br /><br />Обаче сега да видим какво правим с турците. Там въпросът е по-комплициран. И започва да работи един механизъм, който аз наричам пълзяща асимилация. Изведнъж &bdquo;ентусиазирани&rdquo; отечественофронтовци и местни дейци започват да обясняват, че ако изучим родословните дървета на турците, ще видим, че повечето от тях имат българи в рода си и в началото на рода им стоят именно българи. По този начин се оказва например, че съпругът или съпругата в едно турско семейство са българи по произход, а щом като тя е българка, то значи и той е българин. Някъде връщат лентата и се оказва, че той или тя са всъщност българомохамедани, тоест пак българи. Така започва един много сериозен натиск на драстична асимилация и насилствено преименуване, който среща съпротива. Тази пълзяща асимилация върви през 1982&ndash;1983&ndash;1984 г. и все още никой извън потърпевшите не знае за нея. Кодовото название е &bdquo;преименуване на лица от смесени бракове&rdquo;. През 1984 г. вече напрежението е толкова голямо, че дори тогавашният шеф на Шесто управление, или иначе казано, на политическата полиция, ген. Петър Стоянов пита: &bdquo;Докога ще продължаваме с тези смесени бракове, непрекъснато предизвикваме напрежение&rdquo;. Тези въпроси, които той задава през август 1984 г., дават да се разбере, че той не е достатъчно убеден и затова бива сменен в началото на 1985 г. и въпреки връзките му с Тодор Живков&nbsp; бива изхвърлен от системата. Напрежението обаче продължава да расте, появява се сериозна съпротива, включително насилствена, на много места възникват нелегални организации. През лятото на 1984 г. Авни Велиев създава Ленинска комунистическа партия на турците в България. Човекът бил убеден комунист и смятал, че това, което се прави, противоречи на комунизма. Действали са нелегално. Разбира се, хващат ги и ги малтретират по много жесток начин. Тогава именно се заражда и терористичната реакция на тази пълзяща асимилация и на насилието, свързано с нея. Възниква група, която предприема тежки терористични актове. Два от тях &ndash; в Пловдив и във Варна, са през лятото на 1984 г., тоест преди да започне онова, което наричаме &bdquo;възродителен процес&rdquo;. Следващите атентати са през март 1985 г. в Буново и Сливен, където има човешки жертви, включително малки деца. И дума да не става, тази реакция трябва да бъде осъдена. Но ние се питаме откъде е тръгнала тази съпротива, ето откъде &ndash; от пълзящата асимилация. За това никой не говори. В Момчилград също е създадена нелегална организация, която през септември 1984 г. вече има нужната консолидация за оказване на съпротива. Имайте предвид, че все още продължаваме да си говорим за смесени бракове. Това личи и от начина, по който са били наричани заседанията и оперативките на ръководството на МВР. Постепенно мащабите започват да се разширяват и фактически до края на 1984 г. насилствено са преименувани всички мюсюлмани в Южна България. <br /><br />След това валякът минава през Ябланово, Котленско. Не знам дали сте гледали филма &bdquo;Откраднати очи&rdquo;, там има кадри, които напомнят за случилото се в Ябланово. Какво става в Ябланово &ndash; там хората въстават, ръководени от активния борец против фашизма и капитализма Федаил Коджаибрямов, от партийния секретар Хасан Берберов и от кмета Хюсеин Нух. Слагат някакъв взрив на моста, обвързват го с железа и излизат на улиците, въпреки че студът навън е почти минус 20 градуса. Организират комуна и раздават безплатно хляб и дърва на всички. Блокират селото, за да не може никой да влезе в него. Е, пристига Трета армия, пристигат сили с танкове, с БТР-и и с камиони, които минават през дворовете и започват да гонят хората. Накрая ги скупчват на площада, където започва зверски побой. Има и един убит, който е прегазен. <br /><br />След това минаваме в Северна България, където завършваме започнатото. Всичко това поражда съпротива и аз искам да разделя ясно два етапа на съпротивата &ndash; първоначално тя е стихийна и непосредствена реакция на насилието, което поражда насилие. Например ще запалят някъде сеното, ще прережат жиците на далекопровода... Във всички случаи ще създадат нелегална организация. Нелегалната организация обикновено се състои от двама-трима души и в края на краищата бива разкрита. <br /><br /><strong>Какъв е приблизително броят на тези нелегални организации?</strong><br /><br />Трудно ми е да кажа. Във всеки случай са доста много и ние не знаем за голяма част от тях. Една такава организация е &bdquo;Витошка конференция&rdquo;, а делото по нея е наречено &bdquo;Журналиста&rdquo;. Основният й инициатор е Халим Пасажов. Събират се на Витоша по подобие на нелегалната Витошка конференция на БКП през 1924 г. и приемат документи. Разкриват ги и ги малтретират жестоко. Аз ги познавам лично и мога да ви кажа, че са ги малтретирали така жестоко, че не бих искал дори да опиша това. Било е истински кошмар. Халим Пасажов, който почина наскоро, имаше сериозни поражения и му беше трудно да говори. Шукри Топчу, който е от Ардино, е също един от тях. И той е пребиван зверски многократно. Така че това е една доста силна организация, но тя съществува за много кратко време. Ленинската комунистическа партия на Авни Велиев е ликвидирана през септември 1984 г. Самият Велиев вече е в затвора. Момчилградската организация е разтурена, след като властите влизат в глада с гъсенична техника. Там също има убити. Именно тази организация провежда съпротивата, когато силите за сигурност влизат в града. Преди това в Бенковски, в Груево и на редица места хората излизат с голи ръце и въоръжени с каквото им попадне срещу силите на реда, които са дошли да ги преименуват. Техните спонтанни действия имат характер по-скоро на въстания, отколкото на демонстрации, и на отделни места има жертви. 17-месечната Тюркян е прегазена от тълпата, тъй като майка й е излязла заедно с нея. Тези хора са впечатлили дори офицерите, ръковидили операциите, защото са вървели срещу водните струи през зимата при минус 15&ndash;20 градуса. За тези струи самият Димитър Стоянов разказва, че те издухват със силата си, гордеейки се с това какви машини са закупени. Между другото трябва да кажа, че цялата 1984 г. е година на превъоръжаване на МВР &ndash; увеличен е щатът, увеличени са&nbsp; средствата, закупува се нова техника, преглеждат се наредбите за борба с безредици... Всичко това се прави от началото на 1984 г. Цялата тази подготовка показва, че преименуването не е спонтанен акт &ndash; отишъл, значи, Тодор Живков с приятели на лов и там му хрумнало и решил... Няма такова нещо, всичко е подготвено. Дълбоко съм убеден в това и мога да го докажа документално. Така че през 1984, 1985 и 1986 г. съпротивата е преди всичко спонтанна. По това време е създадена и се изявява много силно една организация, която се нарича Турско националноосвободително движение в България (ТНОДБ). Нейни иницатори са четирима души от Добрич. Ще кажете, защо споменавам специално тази организация, защото тя успява да просъществува най-дълго време &ndash; близо една година от времето, когато я създават, до времето, когато ги хващат.<br /><br /><strong>Кои са тези хора?</strong><br /><br />Основното име е Неджеметин Хак. В документите, включително и в книгата на Димитър Стоянов, ще го срещнете като Хаджиев. <br /><strong><br />Един от създателите на ДПС.</strong><br /><br />Той е един от 35-те, които създават ДПС на 4 януари 1990 г. във Варна в дома на Емин Хамди. Именно Неджметин Хак решава да привлече в определен момент и да представи пред останалите турци в Североизточна България Ахмед Доган като водеща личност. Но Хак е този, който подготвя много от документите. Познавам Неджметин Хак, той е невероятен човек и именно той е основният инициатор и организатор, в това просто няма никакво съмнение. Той отива на среща с Ахмед Доган, защото е преценил, че е хубаво между тях да има образован човек. И мога да ви кажа, че доста са притеснили Държавна сигурност, защото наближавали избори, а те раздавали позиви сред турското население в Североизточна България с призив за бойкотиране на изборите. Има един доклад на Ангел Александров, който е водещият следовател при разкриването на ТНОДБ. Нека ви припомня, че това име не е неизвестно днес, доскоро Александров беше шеф на Националното следствие и ако си спомняте, напусна службата в резултат на един тежък скандал, в който бяха замесени, от друга страна, Корнелия Нинова и Румен Овчаров. Между другото, и Тома Биков дава интересни данни в публикуваната от него книга &bdquo;Досието на Доган&rdquo;.<br /><br /><strong>Именно Ангел Александров бе свързван с ДПС и Ахмед Доган по време на скандала, за който споменахте. </strong><br /><br />Да. Той се запознава с Ахмед Доган, тъй като ръководи екипа от следователи, които разследват ТНОДБ. Тогава в Държавна сигурност решават слепешката, че един фелдшер от Дръндар, селото на Ахмед Доган, е свързан с тази организация, и го арестуват. В очите на този фелдшер Ахмед Доган е лидерът и той издава лидера. След това веднага арестуват самия Доган, който дава показания и именно неговите показания дават възможност да бъдат арестувани всички останали. Това е записано изрично в доклада на Ангел Александров, в който е даден поименен списък на всички издадени от Доган с българските им имена. <br /><br /><strong>Колко души са арестувани в резултат на показанията на Доган?</strong><br /><br />В доклада на Ангел Александров са посочени дванайсет души. Те са дадени с българските им имена и ми предстои да ги идентифицирам. Във всички случаи между тях са основните лица на ТНОДБ и по-специално Неджметин Хак и Касим Дал. Оттам нататък организацията се разнищва.&nbsp; <br /><br /><em><strong>Следва продължение</strong></em>.<br /><br /><em>*Михаил Иванов е роден през 1943 г. в София. От 1969 г. работи в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН. Защитил е докторска дисертация по теоретична и математическа физика. През пролетта на 1968 г. организира дискусионен клуб във Физическия факултет на Софийския университет, който е разтурен от управляващите като "трибуна за клевети и хули срещу политическата линия на Комунистическата партия". От 1973 г. до март 1990 г. е член на БКП. През пролетта на 1985 г. и лятото на 1989 г. се обявява против асимилаторската политика на Комунистическата партия по отношение на турците в България. По негова инициатива на 7 декември 1989 г. се учредява "Комитет за национално помирение", на който той става секретар. Съветник по етническите въпроси на президента Желю Желев (1990&ndash;1997) и секретар на Националния съвет по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет (2001&ndash;2005). Преподавател в НБУ по етническа политика и защита правата на човека.</em><br /><br /><em><strong>С Михаил Иванов разговаря Димитрина Чернева.</strong></em><br />

Коментари

 • хахахаха

  12 Май 2011 0:13ч.

  абе що не пишете най-отгоре кой какъв е, ами го бутате долу. нямаше да си губя времето да го чета. като видя НБУ и го чета АОНСУ, и вече ми е ясно какво ще пише.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • uzijupomizo

  14 Юни 2023 0:44ч.

  <a href=http://slkjfdf.net/>Muguuhu</a> <a href="http://slkjfdf.net/">Etuzuw</a> okt.wmwm.glasove.com.iya.ka http://slkjfdf.net/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ето какво загубихме

  12 Май 2011 0:35ч.

  Написано е тук: http://www.forumat-bg.com/politika/1232-istinata-e-vse-taka-neudobna Сега въпросът е имаме ли сили да си върнем държавата и да започнем отново след 70 години да живеем като човеци? Зависи от нас. И пак ще ни го напишат, а ние трябва да помислим и да решим. Другото е шменти-капели. А онзи, дето ни пробутва другаря Михаил Иванов, да види кой му дърпаше конците и къде е сега този храненик на Ж.Ж. и Сорос...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Михайлов

  12 Май 2011 0:35ч.

  Полезна статия, нужна е информация за тази част от историята на България.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • коментар

  12 Май 2011 2:33ч.

  Никак не е убедителна тезата, че заради пълзящата асимилация започнали да правят нелегални организации и атентати още преди т.н. възродителен процес - смесените бракове между българи и турци са статистически изключително малко. Истината е, че през цялото време Турция е вербувала хора на наша територия, пращала е емисари и е участвала в подготовката на диверсии - за това също има архиви, но те не са интересни на сороските храненици като Михаил Иванов, понеже няма кой да финансира наистина независими изследвания. Също не е вярно, че изселванията преди 80-те са били насилствени - познавам много турци, които имаха желание за подобно изселване, но там имаше квоти. М. Иванов не споменава и дума също за факта , че в годините преди 1984 се развиваше една естествена интеграция на турското малцинство - особено младите, които масово си имаха български варианти на имената, започнаха да заимстват много от културата и манаталитета на българските си връстници. Идвам от смесен район и съм свидетел на тези събития. Именно затова още тогава на много хора ни беше ясно, че решението за преименуването беше една огромна грешка, която не само спря този процес на интеграция, а изкопа ров между двете етнически общности, та стигнахме до ДПС. Поредното абсолютно едностранчиво поръчково &quot;изследване&quot;. Но какво друго да очакваш от един пребоядисан бивш БКП член и активен комсомолски деец...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ЦЕЦО

  12 Май 2011 6:03ч.

  ЗАЩО М ИВАНОВ НЕ ПИШЕ ЧЕ ВСИЧКИ ЕТНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРИЯ СА ПРЯКО СВЪРЗАНИ С МЕЧТАТА НА ТУРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ - ОТ АДРИАТИЧЕСКО МОРЕ ДО ГОЛЯМАТА КИТАЙСКА СТЕНА ВСИЧКИ ДАСА МЮСЮЛМАНИ ПРЕДИ СТО ГОДИНИ 1/3ОТ ГРАЖДАНИТЕ НА ТУРЦИЯ СА ХРИСТИЯНИ КОЛКО СА СЕГА МОЖЕ ЛИ Г-Н ИВАНОВ ДА МИ КАЖЕ

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Dobri Djurov

  12 Май 2011 17:38ч.

  Vse pak struva mi se che za poslednototo preimenuvane interes e imalo ot Съветския съюз. Trjabva mnogo precizno da se prouchi vaperosa, vkluchitelno i za dokumenti po nastojashtem ot Rusia. Dali navremeto Съветския съюз ne e potgotvjalk edno ognishte kato v bivsha Jugoslavia. Vse pak vinagi stoi vaprosa koi ima interes, zatova i informatiata do sega prodaljava da se krie. Znaem msashto, che balgarskite komunisti sa petata kolona na Rusia 9i ne biha se spreli pred nishto za da izpalnjat voljata na chervenata mafia. Gotovi sa da hvarljat Bulgaria v oganja na voinata samo i samo da ostanat na vlast i da prodaljavat da kradat.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • РИТОРИЧЕН ВЪПРОС

  12 Май 2011 23:20ч.

  Мислите ли, г-н Дачков, че даването на трибуна на подобни политически плазмодии и ибрикчии е полезно за бъдещето на България и допринанся за оцеляването на българския народ, чието съществуване е в смъртна опасност.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Неселин Ангелов

  14 Май 2011 2:40ч.

  С голямо възмущение чета какви ги продължава да говори вече неуважаемият от мен г-н Иванов. Той никога не е чел почти 20-хилядно странично досие и документи за ТНОДБ и ДОГАН и вместо това с голяма смелост представя измислици. Още в началото: не е вярно, че има списък на Александров колко хора &quot;Доган е издал&quot;! Не е вярно, че &quot;фелдшерът&quot; бил арестуван слепешката&quot;. Фелдшерът се казва Илиян Илчев Атанасов (Ибрям Исмаилов Арипов) - от с. Дръндар, Варненски окръг. Задържан е секретно - уж под формата на &quot;комундировка&quot; на 6 юни 1986 и преди арестуването на Ахмед Доган на 12.VI.1986 г. Държавна сигурност знае всичко за създадената от него нелегално движение, разполага с веществени доказателства за неговата дейност. [В някои публикации манипулативно се твърди, че &quot;разплитането&quot; тайните на организацията е станало веднага след арестуването на Ахмед Доган на 12.VI.1986 г., с което се намеква, че може би той е &quot;предателят&quot;. Редица документи от следственото дело ясно сочат, че далеч преди първите арести в ДС вече знаят почти всичко за създателите на организацията и нейната дейност. Всички, които са арестувани по време на първия разпит, правят опит да отричат съпричастност или че не знаят нищо. Иванов се прави, че тези факти не са известни: Ниж: Неселин Ангелов. Борба без оръжие. Турско националноосвободително движение в България... В по-голямата си част и останалите твърдения на Иванов са манипулативно поднесени, фалшифицирани, повечето измислици.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Веселин Ангелов

  14 Май 2011 2:48ч.

  Името в по-долния коментар да се чете Веселин Ангелов. За комунтираните събития виж още: Секретно! Протестните акции на турците в България (януари -май 1989), документи, С., 2009, 378 с. също: Второ издание, С., 2010, 500 с.; Ахмед Доган. Документална биография (1974-1990), С., 2011, 400 с. Не е лошо далият това и други интервйта да си сфери ч&quot;часовника&quot; с документите, а не да продължава да тиражира неистини, което е меко казано недостойно за един уж... професионален историк. Добре е все пак, че за тези неща може на много други места да се прочете....

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • вп

  16 Май 2011 17:56ч.

  От Батак съм, чичо. Знаеш ли Батак? Хе, там зад горите... много е далече, нямам татко, майка: ази съм сирак, и треперя малко, зима дойде вече. Ти Батак не си чул, а аз съм оттам: помня го клането и страшното време. Бяхме девет братя, а останах сам. Ако ти разкажа, страх ще те съземе. Като ги изклаха, чичо, аз видях... С топор ги сечеха, ей тъй... на дръвника; а пък ази плачех, па ме беше страх. Само бачо Пеню с голям глас извика... И издъхна бачо... А един хайдук баба ми закла я под вехтата стряха и кръвта потече из наший капчук... А ази бях малък и мен не заклаха. Татко ми излезе из къщи тогаз с брадвата в ръцете и нещо продума... Но те бяха много: пушнаха завчас и той падна възнак, уби го куршума. А мама изскочи, откъде; не знам, и над татка фана да вика, да плаче... Но нея скълцаха с един нож голям, затова съм, чичо, аз сега сираче. А бе много страшно там да бъдеш ти. Не знам що не щяха и мен да заколат: но плевнята пламна и взе да пращи, и страшно мучеха кравата и волът. Тогава побягнах плачешком навън. Но после, когато страшното замина - казаха, че в оня големи огън изгорял и вуйчо, и дядо, и стрина. И черквата наша, чичо, изгоря, и школото пламна, и девойки двесте станаха на въглен - някой ги запря... Та и много още дяца и невести А кака и леля, и други жени мъчиха ги два дни, та па ги затриха. Още слушам, чичо, как пискат они! и детенца много на маждрак набиха. Всичкий свят затриха! Как не бе ги грях? Само дядо Ангел оживя, сюрмаха. Той пари с котела сбираше за тях; но поп Трендафила с гвоздеи коваха! И уж беше страшно, пък не бе ме страх, аз треперех само, но не плачех веки. Мен и други дяца отведоха с тях и гъжви съдрани увиха на всеки. Във помашко село, не знам кое бе, мене ме запряха нейде под земята. Аз из дупка гледах синьото небе и всеки ден плачех за мама, за тата. По-добре умирвах, но не ставах турка! Като ни пуснаха, пак в Батак живях... Подир две години посрещнахме Гурка! Тогаз лошо време и за тях наста: клахме ги и ние, както те ни клаха; но нашето село, чичо, запустя, и татко, и мама веки не станаха. Ти, чичо, не си чул заради Батак? А аз съм оттамо... много е далече... Два дни тук гладувам, щото съм сирак, и треперя малко: зима дойде вече.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ели

  18 Май 2011 18:37ч.

  http://95.211.33.129/index.php?page=torrent-download&amp;id=467c5b785a74d23cf0520a3a005c476bf0e8ca18 Изтеглете сериите и вижте какво става!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • БС2003

  19 Май 2011 3:19ч.

  Впечатляващ коментар на &quot;Коментар&quot;,който би могъл да изнесе много по-интересни и достоверни факти и констатации за етническите проблеми на България от писанията на Иванов...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Dobri Djurov

  19 Май 2011 17:06ч.

  A zashto vse pak ne vzemete otnoshenie za ruskata vrazka pri poslednoto preimenuvane na turcite v Balgaria. Koi vse pak ima interes? A kakvo shte kajete za voinite v bivsha Jugoslavia i atentatite na 11/9.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гого

  20 Май 2011 2:16ч.

  Еххааа Иванофь , години по-късно, какви са резултатите от протестите!? По- богати ли станаха мюсюльманите? повече свободи ли получха? бяха разкрити нови работни места? или под зоркото наблюдение на КГБ и родни предатели се създадоха една от многото предпоставки Номенклатурата от ЦК на БКП да окрАДЕ България чрез така нареченият &quot;демократичен преход&quot;

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Willie

  23 Май 2011 10:37ч.

  YMMD with that asnewr! TX

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • tuxasypos

  23 Май 2011 21:43ч.

  xJ0LTk bgvxhuefjoqp

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Георги Парушев

  23 Май 2011 22:05ч.

  Иванов лъже и за ромите. Първо Стоянка Соколова беше вярна номенклатура на НС на ОФ. Зам. главен редактор и около десет години главен редактор на един комунистически асимилационен вестник &quot;Нов Път&quot;. Никога и никъде споменатите имена като Чапразов, Соколова и др. не са поставяли въпроса за асимилацията на циганите в соц. обществото. Единствен Мануш Романов се опитваше да работи в тази посока. Иванов реквизитът от миналото изведнъж се прави на защитник ту на турците, ту на ромите. Време е да му се постави въпроса: Виновен ли е за опорочаване процеса на интеграция на ромите в българското общество. Не се ли прикрива зад псевдо грижата отявлени комунисти фанатици и слуги цигани да ги легитимира за дисиденти. Няма начин Мишо каквито и изследвания да правиш най-напред трябва да се започне от вас. Този обслужва нечистоплътната идея членове на БКП,да ги реабилитира и да ни внуши, че били дисиденти, борци за права и свободи. Двадесет години монополизира целият процес на ромите и всички негови &quot;колеги&quot; като Антонина Желязкова, Красимир Кънев, Димитрина Петрова и слуги повечето от тях полуграмотни цигани живяха и живеят чрез тази мимикрия и демагогия, че са защитници на демократичните ценности. Тези се хранят с дрипите и мизерията на ромите в България. Обслужваха Ахмед Доган и го превърнаха в мит. Как така Жельо Желев няма да знае досието на Доган. Защо мълчаха двадесет години. Тези са част от престъпната бивша и настояща клика, която обслужва статуквото на олигархията.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • tplpcfgf

  28 Май 2011 3:52ч.

  rhdkUU swuagfthyyeo

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Sajeda

  04 Яну 2014 21:48ч.

  Thinikng like that shows an expert\&#039;s touch

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Asuka

  05 Яну 2014 11:52ч.

  That\&#039;s 2 clever by half and 2x2 clever 4 me. Thansk!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Lama

  11 Фев 2014 15:25ч.

  Awesome you should insurance health family comparehealthinsur.com pa health insurance that permanent life insurance bestlifeinsurpolicy.com something of heliomeds.com levitra for sale think like

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Веселин Ангелов

  11 Sep 2015 19:04ч.

  Прочетете в блога Време за история. Веселин Ангелов Строго секретно! Протестите на турците в България срещу възродителния процес (20-30 май 1989 г.) ДОКУМЕНТИ

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Веселин Ангелов

  12 Sep 2015 17:04ч.

  Веселин Ангелов Прочети в блога Време за история Строго секретно! Протестите на турците в България срещу възродителния процес (20-30 май 1989 г.) ДОКУМЕНТИ

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи