Университетите в САЩ пред катастрофа заради расовите критерии за прием

Университетите в САЩ пред катастрофа заради расовите критерии за прием

Върховният съд на САЩ

Автор: Стивън Фарън, unz.com

Следвайте "Гласове" в Телеграм

Задава се катастрофа! 
 
Върховният съд на САЩ сега разглежда два случая, които биха могли да доведат до решение, че е противоконституционно университетите да вземат решение за прием според расова и етническа принадлежност, което би било катастрофално.

Всеки университет ще реагира като намали или напълно изостави обективните академични критерии за прием. Този процес вече е много напреднал. Бордът на колежа спря да дава SAT Subject Tests – известни като тестове за постижения – които бяха най-добрият начин да се определи разбирането на даден предмет. През 1995 г. тестът SAT-Verbal Aptitude беше преработен, така че общият брой правилни и грешни въпроси, който преди това отчиташе резултат от 730, сега дава резултат от 800, като по този начин унищожава способността му да прави разлика между ярки и блестящи кандидати. Оценяването на теста SAT-Math беше изкривено по по-сложен и странен начин. Заявената цел на тези промени е да се намалят расовите/етническите различия. 

Това осакатяване на SAT се случи в същото време, когато инфлацията на класовете направи високите степени безсмислени. През 2020 г. 47% от гимназистите завършват средно с "А" – в сравнение с около 39% през 1998 г. В същото време средните резултати на SAT паднаха с 24 точки.

Примери

През 1996 г. народът на Калифорния одобри на референдум Предложение 209, което забранява на държавните институции да вземат под внимание расата, етническата принадлежност или пола. След това е добавен към конституцията на Калифорния като член I, раздел 32. Целта му е да сложи край на ситуации като тази, описана от директора на частна гимназия в Калифорния:

"Ученик А беше класиран в горната третина на класа си, ученик Б в долната третина.

Ученикът А имаше College Board [т.е., Verbal + Math SAT] резултати на обща стойност 1290; Оценките на ученик Б възлизат на 890.

Студент А имаше досие за добро гражданство; Ученик Б беше е бил изключен предишната зима за нарушаване на редица основни училищни правила.  

Ученик А беше бял; Ученик Б беше черен.

Бъркли отказва прием на студент А и приема Б.

Какво бе посланието за усилията, етичното поведение и последствията от нечии действия? "

Този пример не е извращение на положителното действие. Това е степента на расова дискриминация, която е необходима на студентските органи на избраните колежи, за да се доближат до расовите пропорции на американското население. 

През 1995 г. юридическият факултет на Бъркли прие всеки чернокож кандидат със среден бал за бакалавърска степен (GPA) между 3,25 и 3,49 и резултати от приемния тест за юридическо училище (LSAT) между 70-ия и 74,9-ия процент. Той отхвърли всеки бял и азиатец в същия GPA и LSAT диапазон. Деканът Хирма Кей обясни, че съображенията за социално-икономически произход няма да увеличат броя на чернокожите в Юридическия факултет на Бъркли, защото „афроамериканците, които кандидатстват в нашия юридически факултет, не са в неравностойно положение. Техните майки и бащи са професионалисти с добри семейни доходи.”

През 1996 г. хората в Калифорния смятаха, че са сложили край на този тип крещяща, всепроникваща дискриминация в полза на чернокожи и испаноговорящи от богат произход.

Въпреки това, през 1995 г., когато канцлерът на Бъркли, Чанг-Лин Тиен, беше попитан какво ще направи Бъркли за предстоящата забрана на расовата дискриминация при приема, той отговори: "Можем да измислим някои трикове". Веднага след приемането на Предложение 209, президентът на системата на Калифорнийския университет обяви, че приема "по-малко количествен, по-холистичен набор от критерии за прием". В резултат на това делът на "малцинствените" студенти и докторанти в системата на Калифорнийския университет не намалява.

През 2003 г., седем години след като конституцията на Калифорния категорично забрани на държавните институции да вземат под внимание расата и етническата принадлежност, Бъркли прие 364 „цветнокожи студенти“ с резултати от Verbal+Math SAT под 1000 и отхвърли 3218 кандидати с резултати от Verbal+Math SAT над 1400.

През 2001 г. средният комбиниран резултат за SAT по словесна и математическа оценка на латиноамериканците, приети в UCLA, беше 1168; средният брой отхвърлени азиатци и бели неиспанци е съответно 1174 и 1209. (Средният брой приети азиатци и бели неиспанци е 1344 и 1355.) 

Какви биха могли да бъдат „холистичните“ критерии, по които латиноамериканските кандидати са били толкова по-добри от белите и азиатските кандидати, според които да се оправдаят тези разлики в резултатите от SAT?

Това със сигурност не беше социално-икономическо лишаване от права. Първата реакция на юридическия факултет на UCLA на забраната за расова и етническа дискриминация беше „формула, даваща предпочитание на студенти от семейства и общности с ниски доходи и ограничено образование. . . но основните бенефициенти бяха работническата класа, белите и азиатските студенти от долната част на средната класа. . . . Записването на чернокожи падна от 19 на 10 процента. 

Латиноамериканският парламентарен лидер Марко Антонио Файърбоу, стоящ зад приемането на новата холистична  система, обясни. . . „Открихме, че използването на бедността като аргумент води до голямо нарастване на броя на бедните бели и бедните азиатски деца.“ (Повечето от бедните бели и азиатски ученици с високи академични постижения са източноевропейски и виетнамски имигранти. “

Ройс Хол и Хейнс Хол в UCLA. Beyond My Ken, CC BY-SA 4.0, чрез Wikimedia Commons

В статия в New York Times от 24 декември 1997 г. („Къде е заслугата в S.A.T.?“) един от най-влиятелните противници на SAT, професор Юджийн Гарсия, деканът на Бъркли, използва следната илюстрация: 

„Не е ли детето на работника мигрант, отличило се с академични знания, показало лидерски способности и е извършило общественополезен труд, толкова достойно, колкото и завършилото предучилищно училище с подобен GPA, но без доказателства за лидерство? Ами ако S.A.T. е със 100 точки под тази на предучилищния ученик, чиито родители вероятно са го изпратили на скъп S.A.T. курс? "

Професор Гарсия трябва да е знаел, че Предложение 209, както всяка друга забрана на расовата дискриминация, изрично позволява разглеждането на социално-икономически произход и Калифорнийският университет не е използвал тази опция, защото това би намалило броя на студентите от малцинствата. Професор Гарсия също трябва да е знаел, че през 1990 г. неговото собствено училище по образование в Бъркли публикува монография, озаглавена „Последствия от нелинейност за валидност и селекция“, която представя резултатите от проучване на относителната предсказваща точност на SAT и GPA в гимназията за ученици, които са влезли Бъркли през 1983 г.

Установено е, че за двата пола и всички раси резултатите от SAT на всички нива предсказват точно оценките в колежа.

Средният успех в гимназията над 3,0 (по скала 1-4) също предсказва точно оценките, но средният успех под 3,0 изобщо няма връзка с оценките в колежа (страници 15–17). Така че прогнозната точност на GPA е нелинейна, както показва заглавието на монографията. Следователно, монографията на Berkeley School of Education препоръчва да се наблегне повече на SAT. 

Показателно е, че дори професор Гарсия не е имал дързостта да твърди, че разликата в социалния произход и образованието между дете завършило предучилищна възраст и дете на работник мигрант може да причини повече от 100 точки разлика в SAT. Въпреки това, през 2001 г. разликата между средните математически + вербални SAT резултати на латиноамериканци и неиспанци бели, които са били приети в UCLA, е 187 точки; и разликата в средните резултати от SAT между чернокожите и белите в UCLA е още по-голяма. И все пак почти всички тези латиноамерикански и черни студенти бяха от семейства от средната и висшата класа.

Смущаващото расово несъответствие в резултатите от SAT вече е елиминирано. Системата на Калифорнийския университет спря използването на SAT. Това беше неизбежният краен резултат от Предложение 209. 

В обществените колежи на Калифорнийския университет програмите за медицински сестри, които осигуряват 70% от практическите медицински сестри в Калифорния, отговориха на Предложение 209, като направиха допустими всички ученици в гимназията със среден успех C или повече. След това те разпределят местата между отговарящите на условията кандидати чрез лотария или според това кой е кандидатствал първи. Следователно, много от техните ученици вече не могат да бъдат обучавани на „алгебраичния проблем с една променлива, необходим за изчисляване на дозите на лекарствата“ (напр. Ако X=100 кубични сантиметра от лекарството, тогава колко кубични сантиметра е 2X?).

Така Калифорнийският университет успя да запази етническо/расово многообразие, без да практикува етническа/расова дискриминация. Други щати отговориха на заплахите за прекратяване на расовата дискриминация, като възприеха политика, според която всички, които завършват в първите 10 или 20 процента от техния випуск, отговарят на изискванията за техните държавни университети.

Journal of Blacks in Higher Education, чиято единствена цел е да насърчава академичните положителни действия, отбелязва: „Да предположим, че ще дадем награда за най-лошата идея от изминалата година. . . . Наградата може да отиде в плановете „X процент“ за прием в колеж“, тъй като наказва студентите за вземане на трудни курсове и насърчава жилищната сегрегация, като предоставя огромни предимства на чернокожите, които посещават изцяло или почти изцяло черни училища.

Нека да видим как работи това във Флорида и Тексас, най-населените щати след Калифорния. 

Флорида възприе политиката да приема в държавните си колежи всеки от първите 20 процента от випуска, когато проучване показа, че две трети от жителите на Флорида биха гласували за референдум, забраняващ расовата дискриминация. Проработи. Записванията на не-бели деца в държавните колежи на Флорида са се увеличили с 12%, без да се взема предвид расата. 

Но как се отразява на отделните ученици? Двама черни студенти в Маями предлагат илюстрация. Майкъл Джоузеф взема курсове по предмети като готварство в Edison Senior High School.[13] Неговият среден успех е 4,0, което го поставя на четвърто място от 370 студенти, така че той лесно може да влезе във всеки колеж, който приема въз основа на класов ранг.

Резултатът на г-н Джоузеф от SAT по вербална и математическа оценка е 1000; Резултатът от словесния+математически SAT на Едисън е 1080; неговият проверител отбеляза 1010. В Edison, както и в 13 процента от гимназиите във Флорида, средният успех C+ (2,5) е в горните 20 процента от класа и така отговаря на условията за прием в системата на Университета на Флорида.

Другата чернокожа студентка е Лия Бъртън. Тя се яви на пет теста за класиране за напреднали, като най-ниската оценка в цялата й гимназиална кариера беше B, в курс по смятане с отличие, а резултатът й за вербална и математическа SAT беше 1150. Но тя беше едва 213-та в класа си от 634 в Palmetto Senior High Училище. Следователно тя не може да влезе в системата на Университета на Флорида, която има най-ниското изискване за класов ранг (горните 20 процента) от всяка университетска система, която използва този критерий.

Todd Van Hoosear чрез Flickr, CC BY-SA 2.0 

Контрастът с белите ученици в гимназията Palmetto Senior е още по-впечатляващ. Например Луис Фернандес се премества в Маями от Италия в младшата си година и има 1210 вербални + математически SAT резултат, но не е в горните 20 процента от своя клас.

В Тексас, допустимостта за държавните университети беше определена за най-добрите 10 процента от завършващите класове. В резултат на това Джордж Мицнър е завършил 67-ми в клас от 640 от Bellaire High School с комбиниран резултат от SAT по словесна и математическа оценка 1470 (в горния 1 процент от участниците в теста) и среден успех от гимназията 4,49, който включва много курсове за напреднали. Но той не беше сред първите 10 процента от класа си, така че бакалавърското бизнес училище на Тексаския университет (UT) го отхвърли. Ерика Браун е завършила гимназията Worthington със среден успех 3,5, нито един от нейните курсове не е класиран за напреднали, а нейният комбиниран резултат за словесни и математически SAT е 830 (в най-ниските 18 процента). Но тя беше в първите 10 процента от класа си и така беше приета от UT. Повечето от учениците, които завършват сред първите 10 процента в гимназията Worthington, имат SAT резултати от 800.

(Резултатите от SAT, докладвани тук, биха били значително по-ниски преди повторното центриране през 1995 г.)

Либералният Нова република от 27 декември 1999 г. („Признаване на грешката“) посочи по-сериозен резултат: 

"Десетпроцентният план, приет от Тексас, оправда страховете на професорите. Записванията на малцинствата в кампуса на Остин, флагмана на Тексаския университет, бяха възстановени до нещо подобно на нивото им преди потвърждаване, но с цената на драстично понижаване на академичните квалификации за влизане на първокурсници. За да се справи с пропуските в подготовката, Остин се опитва да осигури специални класове и учители за студенти в подготвителен медицински курс с резултати от SAT с 200 точки под средните за университета. Това е трагична загуба на ресурси. Подобно на шепата други велики държавни университети в Америка — Вирджиния, Бъркли, UCLA и Мичиган —Тексаският университет в Остин се отличава като изследователска централа, подхранвайки развитието на най-големия високотехнологичен коридор извън Силиконовата долина. . . . Сега е принуден да пренасочи ресурсите си към коригиращо образование, което не е в състояние да осигури."

Основна сграда на Тексаския университет в Остин

Ще отбележа, че правителствата на щатите във Флорида и Тексас, които така жестоко осакатиха техните университетски системи, бяха републикански. От публикуването си през 1998 г., „Формата на реката“ е най-цитираната защита на академичната расова/етническа дискриминация. Неговите автори са Уилям Боуен, който беше президент на Принстън от 1972 до 1988 г., и Дерек Бок, който беше президент на Харвард от 1971 до 1991 г. Неговите 476 страници са пълни с диаграми, графики, полуистини и явни лъжи, които възхваляват постигнатите ползи чрез това, което те наричат „чувствителни към расата“ признания.

Въпреки това, на страница 288, авторите цитират две защити на расова/етническа дискриминация, които са напълно различни от ползите, които те продължават да твърдят, че предоставя. Първото е от правна справка, подадена от трима професори в Юридическия факултет на Тексаския университет, които пишат:

„Ако положителните действия бъдат прекратени, неизбежните политически, икономически и сили ще окажат натиск върху големите държавни университети да понижат стандартите за прием“ 

Вторият цитат е от професор в Юридическия факултет на Бъркли, който е бил виден поддръжник на предложение 209: 

„Докато Предложение 209 не влезе в сила, не разбирах, че утвърдителното действие. . . ви позволи да имате известно расово разнообразие и в същото време да поддържате интелектуалните стандарти за по-голямата част от вашата институция. Това беше форма на ограничаване на щетите. Сега, когато трябва да имате расово неутрални методи, ако искате да включите афро-американци и испанци, трябва да предефинирате централната мисия на изследователския университет и да понижите стандартите за всички. "

И така на фона на всичките си аргументи за предполагаемите ползи от „расово чувствителния“ прием, бившите президенти на Принстън и Харвард признават, че това наистина е по-малката от двете злини и е начин за ограничаване на щетите. 

Авторът д-р Фарън е пенсиониран професор по класическа филология и автор на книгата "Измамата с позитивните действия". Написал е и монография, в която доказва, че Холокостът е бил най-безмилостното прилагане на позитивни действия, предприемано някога (достъпна на [email protected]).

Източник: unz.com

Превод за "Гласове": Георги Ванчев

 

 

 

 

 


 

Коментари

 • имам свежа идея

  06 Дек 2022 19:11ч.

  Всички негра в Белия дом. Всички бели на памука. Ако стане, стане. Ако не, пак война.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ха ха ха

  07 Дек 2022 20:08ч.

  Подкрепям!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • thenewone

  06 Дек 2022 19:27ч.

  Нищо не разбрах - кви са тези САТ-ове, МАТ-ове, лидерства и тинтири-минтири?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Да, неразбираемо е!

  06 Дек 2022 19:38ч.

  Вината обаче е на българските преводачи, чието езиково ниво и обща култура спаднаха катастрофално за 33 години, а желанието им да се фръцкат с американизми и англоезични речеви обрати хвръкна над небесата!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Айде сега

  07 Дек 2022 18:38ч.

  да кажем - матурите

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Виктор

  06 Дек 2022 19:40ч.

  Това в което са се превърнали са "бръшлянови" секти за промиване на мозъци в нео марксизъм и постмодернизъм! Младите излизат като зомбита на лукавият, точното определение за западното висше образование е, семинарии на сатаната!!! Тъкър скоро пусна репортаж за едно младо момиче което е трябвало да премине терапия след колежа, за да я "депрограмират"! Жалко е че в България западното хуманитарно образование, се взима за висока категория, а истината е, пред очите на всички и се казва "Кики"- българският лъжлив полтергайст, дето пратихме в Харвард и се върна да прави поразии на Родината!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Един частен пример

  07 Дек 2022 18:42ч.

  повсеместното "ти". На англ няма ти и вие, обръщението донякъде определя дискурса (Sir, dude, man). На български всеки се раздрънкал на ти вкл 15-год-келеши келнери към дърти клиенти.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Стефан

  06 Дек 2022 19:47ч.

  Изводът може да е само един. САЩ умират интелектуално като държава и на първо място при постъпване на работа или като студент се използват расово-отрицателния подбор на кадрите. Американците са неуки и това е констатирано още през 19-ти век. от доста автори, но сега стават тъпи. Наскоро в пресата на САЩ четох голяма статия как във водещи университети се унищожава науката и се гонят преподаватели на основа ЛБГТ критерии. В тях се спират курсове, изследвания и преподаване на доста дисциплини, които се заменят с новите ЛБГТ "научни" дисциплини. Явно са прави немалкото американски учени и политици, предвиждащи разпадането на САЩ в периода 2030-2035г.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пешо

  06 Дек 2022 20:03ч.

  Американците няма как да са неуки през 19-ти век, след като през 20-ти са една от световните сили в новите технологии и в момента продължават да са на челни места. Американците като понятие е грешно нещо, има една капиталистическа месомелачка, която гълта ресурси, като ламя с цел корпоративно облагодетелстване на база високи технологии и войни, който войни пак са благодарение на високи технологии. Ресурсите не са само петрол и електроенергия, мозъците и науката също е ресурс. Ето сега например ще изсмучат Тайван от към технологии и мозъци и ще я оставят на Китай куха и изпразнена, така направиха и с Германия, после със източния блок. Това, че САЩ произвежда много човешки тор и уникални отпадъци няма никакво значение, те са се научили да им раздават заслуженото разбирай дават им наркотици и/или затвор и да се оправят. Ако ще 50% от населението им да са наркомани и затворници от останалите 50% пак ще намерят необходимия ресурс да поддържат технологично ниво.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • thenewone

  06 Дек 2022 20:21ч.

  Наистина, не е редно да се обобщава. Случайно, от време на време :D, разгръщам техни учебници - много са хубави, Е, малко са дебели - единият е 1350 стр., но са хубави - обмислено съдържание, подреждане на матряла, разбираем език, не са префърцунени (иначе казано, няма снобизъм). Но, очевидно не във всички университети е така - ний като кажем амер. университет, падаме възнак, сякаш там във всеки университет, във всяка катедра има по един Нютон, Айнщайн, Максуел и т.н.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Не познавате историята

  06 Дек 2022 22:34ч.

  Емигрантите в края на 19 и началото на 20 век от Русия, Германия описват много ясно ситуацията в американските университети. В края на 19 век дори Принстън е бил майтап работа, отделни хора завършили в Европа са променили нещата. А после през 20 век Германия е била по-развита от США дори след загубата си в ПСВ и до края на ВСВ. Специалисти да напишат добри учебници има, но ако ставаше само с учебници щяха да закрият университетите. Нужна е активна учебна среда.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • екософ

  07 Дек 2022 9:28ч.

  Новите технологии не са никакъв меродавен критерий за фундаментално и дълбоко знание. Технологизацията на образованието и изобщо на живота съдейства за налагането на една властово унифицирана представа за реалност (техноматрикс), която ускорено унищожава хуманните устои на човечеството, природното и културното многообразие.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тотален разпад

  06 Дек 2022 20:22ч.

  'баси превода!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Каквото написаното, такова и преведоното

  06 Дек 2022 23:33ч.

  Нищо му няма на превода, съдържанието е ужасяващо.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Симеонов

  06 Дек 2022 20:41ч.

  Очевидно, че дори милиционерскста школа в Младост 2 е давала по-добро образование от Харвард сега. За съжаление печатницата на пари беше в САЩ, а не в СССР.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • nan

  06 Дек 2022 22:14ч.

  някой сериозно се е заел да превърне САЩ в днешен ЮАР.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Никакъв шанс, местното население на ЮАР е бедно, но работи

  07 Дек 2022 2:21ч.

  А в САЩ населението е мързеливо, свикнали са на помощи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тия спрели SAT,

  07 Дек 2022 3:48ч.

  Ние на практика елиминирахме кандидатстудентските изпити - най-напред с "тестове", а после и само с резултатите от т.нар "държавни зрелостни изпити", които "изпити" и като формат, и като провеждане (преписване), и като оценки са пълен провал. Макар да не се обявява, причините за таз "реформа" са същите, само етносите други.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • йосарян

  07 Дек 2022 8:29ч.

  каша. и в матреала, и в главата на преводача. и най-вече - в нашингтонския обком.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • даскалица Пена

  07 Дек 2022 9:01ч.

  Не знам защо се мъчат с тестове и точки. Да ги приемат направо по снимка - черен, латино на първо място и по полицейско досие - колкото по-дълго, по-напред в класацията. Така вече ще се узакони фактът, че ръководителите на държавата и големите компании са престъпници. Никой няма да се възмущава, нещата ще застанат на местата си.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пиндостан издалеч е подготвян като следващата консерва за отваряне след ЕС

  07 Дек 2022 11:50ч.

  Вероятно някъде към средата на века ще дойде неговият ред да бъде сготвен.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Поморийски

  07 Дек 2022 15:55ч.

  Оставете ги да се самоубиват потънали в мракобесие.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Унитата????

  08 Дек 2022 10:25ч.

  Университетите в България с в катастрофа от десетилетия, но ние пак се занимаваме с проблемите някъде си на 10хил.км... Я вижте по-добре накъде отиват нашите университети, да не говорим за чудото БАН!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи