На вниманието на Пеевски и Борисов: Руската църква е на Русия. Нотариус Дахтеров си е свършил работата

На вниманието на Пеевски и Борисов: Руската църква е на Русия. Нотариус Дахтеров си е свършил работата

Наско Борисов, автор на книгата "135 години български нотариат" във Фейсбук:

TEMPUS REGIT ACTUM

/Фактите се преценяват според закона, който е бил в сила по време на тяхното осъществяване/

***

Не мога да остана равнодушен по въпроса за СОБСТВЕНОСТТА НА РУСКАТА ЦЪРКВА най-малко поради три причини - първо, почти 7 години от живота си посветих на нотариалната професия, второ преди 10 г. написах правно-историческа студия посветена именно на тези въпроси и трето - и в миналото, и сега продължавам да съм изкушен от историята на българското вещно право.

И така. Тиражираният в медиите "спор" или "проблем" относно собствеността върху православния молитвен храм "Церковь святителя Николая Чудотворца" повече известна като Руската църква, не е никакъв спор, нито проблем. Предпоставката за шумотевицата е, че българинът обича страстно да разисква въпроси, по които нищо не разбира. А причината е, че предстоят местни избори, електоралните полюси трябва да бъдат нажежени и политическия пиар е пуснат в пълен ход.

А същността на въпроса, възникналия "казус" е почти скучна, но все пак тя трябва да бъде също ясна.

На първо място - няма никакво значение името и личността на нотариуса, който е издал акта за собственост на въпросния храм. Абсолютно недопустимо беше според принципите на правовата държава и правилата на журналистическата етика, нотариусът да бъде тормозен с въпроси, обяснения и др. подобни. Нотариусът е орган, на когото държавата е възложила специалната компетентност да удостоверява определени факти и обстоятелства по предвидения в закона ред. И начинът, по който всеки нотариус "говори" на обществото е всъщност с актовете си и с документите, които са между кориците на нотариалното дело. Всичко останало е търсене на зрелища, сензации и прочие. Това значи, че дори и да е сгрешил /защото нотариусът е човек и също може да сгреши/, редът на ангажиране на отговорността му не е пред журналистическия микрофон, а пред компетентния орган и по предвидения от закона ред.

На второ място - по съществото на въпроса и след като бяха публикувани необходимите документи, ГРЕШКА НЯМА. Издаден е констативен нотариален акт въз основа на писмени доказателства. Това е един от видовете нотариални актове, при които има много важна специфика. Правото на собственост върху вещта не възниква с издаването на самия акт /както при продажбата например/. При издаването на констативен нотариален акт, нотариусът прави извод въз основа на представените му писмени документи относно едно вече съществуващо, породено отпреди вещно право. А както стана ясно това право се е породило от договор за дарение на поземления имот между Софийската община и дипломатическото представителство на Царска Русия още през далечната 1882 г. И както подобава при дарението на всяка вещ - иначе договорът би бил нищожен, ясно е посочена каузата, основанието, причината за извършеното дарение - заради Освобождението. Така че яко някой било то политик, журналист или друг вид експерт не е съгласен с всичко това, следва да оспорва Освобождението като исторически и юридически факт, а също така и волята на Софийска община да "надари" освободителите в знак на благодарност за делото им! И още нещо - от гледна точка на титулярството на правото на собственост, няма никакво значение кой, с чии труд, средства, материали и прочие е изградил самата сграда, в случая религиозен храм. Защото както повелява Закона за собствеността сега и Закона за имуществата, за собствеността и за сервитутите преди - всичко, което е трайно прикрепено за земята и представлява здание, сграда, растение и т.н. е собственост ПО ПРИРАЩЕНИЕ на този, който е собственик на земята, освен ако не е уговорено друго. Така че ако няма документ за уговорено друго /право на строеж, продажба и т.н../ между руското дипломатическо представителство и Българската православна църква, значи И СГРАДАТА Е СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИКА НА ЗЕМЯТА, заедно с всички храсти, фиданки, дървета, та ако щете и плочките по настилката на пътеката!!!

На трето място - според сега действащата републиканска Конституция, както и според всички предишни конституции, в това число и Търновската конституция, независимо от формата на държавно управление - монархия или република, България винаги е била светска държава. Религиозните изповедания са се ползвали със своята автономия, независимост и право да се самоорганизират и самоуправляват, като държавата винаги чрез законодателството е давала гаранции на религиозните права и свободи. Каноничното право е израз на именно на тази свобода на вероизповеданието да нормира вътрешната организация и ред на религиозните работи, ако ще те и да имат организационен характер и понякога да засягат "светски" въпроси като правата на собственост например. Ето защо е абсолютно несъстоятелен дебатът възможно ли е норми на каноничното право, не само на БПЦ, но на което и да е верозиповедание да имат предимство пред нормите на светското право - в случай на противоречие между двата вида норми. Отговорът е НЕ, НЕ Е ВЪЗЖМОЖНО КАНОНИЧНОПРАВНИ НОРМИ ДА ПРОТИВОРЕЧАТ НА НОРМИ НА СВЕТСКИЯ ЗАКОН.

И на последно място, но не и по значение. Земята и сградите са дълговечни вещи. Историята поучително ни е доказвала не един път, че една вещ се случва да надживее не само различни режими на държавно устройство и управление в една и съща страна, но и да попада в териториалните юрисдикции и държавни суверенитети на различни страни. Става ли дума обаче за държави, които попадат в романо-германския правен кръг или т.нар. континентално право семейство, тогава винаги изхождаме от римската концепция за собствеността и следваме принципите на римското частно право. Един от тези принципи звучи толкова логично, а именно че ФАКТИТЕ СЕ ПРЕЦЕНЯВАТ СПОРЕД ЗАКОНА, КОЙТО Е БИЛ В СИЛА ПО ВРЕМЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО ИМ!

Всеки добър юрист знае това. Вероятно много юристи ежедневно и може би несъзнавано прилагат този принцип.

За нотариуса обаче този принцип е емблематичен. Просто защото на всеки нотариус се налага ежедневно да преценява факти, случили се по време на действието на отдавна отменени закони.

И когато Нотариус Иван Дахтеров е издал констативния нотариален акт за Руската църква през 1997 г. е сторил именно това - съобразил е договора за дарение между Софийската община и дипломатическото представителство на Царска Русия и крепостния акт след него, съобразил е правоприемството между тези институции като юридически лица, съобразил е представителната власт на молителя, регулационния статут на имота и т.н. Тоест нотариусът е спазил светския закон, такъв какъвто е бил по време на действието му!!! Или простичко казано, свършил си е работата, която държавата му е възложила. И въпреки това намери време да задоволи и щенията на публиката тези дни!!!

***

Тази година след по-малко от месец ще се навършат 145 ГОДИНИ ОТКАКТО ИМА НОТАРИУСИ В БЪЛГАРИЯ И 25 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА.

Тази гилдия е направила ужасно много за стабилността и просперитета на българското общество!

Но почти век и половина не е стигнало на това общество, за да й отдаде необходимата почит и уважение. И последната пиарско-политическа какафония го доказа за пореден път.

Но все още не е късно!!!!

 

Коментари

 • OLD

  29 Sep 2023 9:07ч.

  Поздравления за лекцията! Но "обсебените" ще разберат ли, същността и? Мисля, че не!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Tъпанар

  29 Sep 2023 10:17ч.

  само от бой разбира

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тихомир Томов

  29 Sep 2023 19:03ч.

  Бог ще отсече кой е прав ................

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гост

  29 Sep 2023 9:08ч.

  Ха сега де. А в ПП-ДБ е пълно с юристи начело с ХИ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ина

  29 Sep 2023 10:08ч.

  и лена бориславова, завършила е с отличие СУ

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Том Сойер

  29 Sep 2023 9:14ч.

  Умните и красивите не признават закони, конституции и други такива ала бала, ако не сте съгласни сте..... рашисти

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • бензинджия

  29 Sep 2023 9:21ч.

  "ПП-ДБ е пълно с..." -- пълно е, да не казвам с какво.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Нов Кмет

  29 Sep 2023 9:50ч.

  Ще им пратя катинара в Кремъл.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Изпрати им

  29 Sep 2023 15:52ч.

  свинктера си, храна за мършояди!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ясно и точно. Няма какво да се добави. Но плачете, атлантици

  29 Sep 2023 9:53ч.

  "плачете! - лудите не може никой утеши, бесните не може никой укроти!"

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Може, може. Въже, куршум, гилотина

  29 Sep 2023 9:58ч.

  Има си утвърдена практика.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Съвременник

  29 Sep 2023 9:58ч.

  Благодаря! Докато си жив се учиш.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Дали затова й казват "Руска църква"

  29 Sep 2023 11:25ч.

  Пребоядисаните комунисти точеха зъби да национализират.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Вие рубладжиите

  29 Sep 2023 13:07ч.

  Сега и на църква ще почнете да ходите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Вие доларджиите

  29 Sep 2023 13:58ч.

  Сега и на църква да почнете да ходите - греховете си няма изкупите! Страданието причинено на други заради доларджийска алчност се връща на причинителя!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Браво за труда и отговорността на г-н Наско Борисов!

  29 Sep 2023 14:26ч.

  Ние България сме правова държава и държим на законите заради морала, справедливостта и истината! За разлика от новодошлите, които безцеремонно нарушават Христовите заповеди / закони, основа на правната наука на цялото човечество, а именно: Не лъжи! Не кради! Не убивай! .... Призоваваме Светия Синод да санкционира Русенския митрополит Наум, който си позволи да се разпорежда с чужда собственост!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Eisblock

  29 Sep 2023 18:48ч.

  Браво на г-н Н. Борисов! Можеше да се сниши, но е честен човек и професионалист. Неща които са непознати и неразбираеми за умно-краставата слуз и т.н "политици". Минали и заминали, без да са се допрели до цяла талига достойнства, за да са човеци. Не говорим само за "политици". ... Ни човеци, ни политици. Чифтокопитни.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • KitCat

  29 Sep 2023 19:16ч.

  А то се знае, че Руската църква се стопанисва много добре, поддържана е и вън и вътре е приятно да влезеш (беше). Много от нашите църкви, дори в София (или - най-вече в София, ) не са, за съжаление, толкова добре поддържани.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Gretchen

  29 Sep 2023 22:22ч.

  Благодаря на г-н Наско Борисов и Гласове.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • русский "освободитель"

  30 Sep 2023 5:21ч.

  "Така че ако няма документ за уговорено друго /право на строеж, продажба и т.н../ между руското дипломатическо представителство и Българската православна църква, значи И СГРАДАТА Е СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИКА НА ЗЕМЯТА, заедно с всички храсти, фиданки, дървета, та ако щете и плочките по настилката на пътеката!!!" Главни букви, удивителни знаци, даже 3 удивителни знаци:-) Ами ако ИМА нещо друго уговорено? И нотариусът ли ще каже дали има или няма "другото"? Баща ми с още 3 човека през 1962-63 построиха кооперация с 4 апартамента за да живеят на общински парцел...по-висок данък, но апартаментите не са на общината, а и досега собствениците на апартаментите не са собственици на земята/парцела. За църквата-на Шипка има и друга такава църква (а и манастир), в която се пази копие на документа за споразумение между Царство България и СССР, подписан от Кимон Георгиев и подпечатан, че всички църковни сгради минават към българската държава при условие...и т.н. Един слепец пипнал хобота на слона и казал, че слонът е нещо такова, гъвкаво, друг пипнал крака на слона и за него слона бил като колона и т.н. да не прерзказвам вица.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Чезаре Ламброзо

  30 Sep 2023 14:10ч.

  Бих се въздържал на ваше място да пиша под тема от която нищо не разбирам. Примерите ви са меко казано неудачни и показват пълно неразбиране на материята.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • русский "освободитель"

  30 Sep 2023 16:08ч.

  освен клишета, напишете нещо конкретно. От 19 век и така до 21 век тази църква е преминала през много събития(вкл. период от време, когато и самата църква е била харизана от савецките другари-атеисти на бълг. държава, а канонът изисква православната дейност на територията на БГ да се извършва под опеката на българския патриарх...така, че ако Мутрофанова е действала в типичен мутренски стил да заключи църквата и да прибере ключа, това е нарушение на църковни спогодби. Поне нещо положително стана след трите дни рев и сополи, че не може да се посещава църквата-сега отключването й и изпращането на руски свещеници зависи от такива верующи като Гундяев от КГБ, и няма вече рев и сополи, че не може да се посещава църквата:-)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Чезаре Ламброзо

  30 Sep 2023 18:28ч.

  Не знам за какви клишета става въпрос, но по тази тема, под различните статии съм написал доста конкретни неща(конкретни, до колкото позволява публикувания документен материал ). Съмнявам се обаче дали ще представляват интерес за вас.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • русский "освободитель"

  30 Sep 2023 21:29ч.

  написали сте същото, че собствеността на земята определя собствеността на построеното до доказване на противното(чл. 92). Аз не съм нотариус("и никога няма да бъда":-) но имам достатъчно опит за да зная, че на всеки член като цитирания може да има 2 други члена, които да го отменят като изключение . Написах нещо за едно такова изключение, сега продължавам с такива изключения. Имате си собствен парцел, със собствен недв. имот и перфектни документи за собственост и даже, за по-просто, не се отнася за църква, където има намесени и други фактори като например споразумения и канон. Но 15 години не се интересувате и не се грижите за недв. ви имот. Това изключение ли е, може ли да бъдете атакуван, че имота вече не е ваш? Разбира се, даже 15 години е много дълъг период от време, на практика при мен, при цялото уважение към частната собственот, ако не си платиш дължимия данък недв. имот в продължение на 2 години(това са 8 пропуснати вноски за 8 тримесечие), общината има право да постави запор (lien) на недвижимия ти имот заедно с перфектните документи. Ако дължиш заем от банка-тези неплатени данъци недв. имот заедно с лихвата(14%)да бъдат изплатени от банката, която ти е дала заем, и тя да конфискува имоти ти заедно с перфектните ти документи. Ако нямаш заем, общината има право да направи същото-да те изхвърли от имота ти и да го продаде. Данък недв. имот е около 1% от пазарната стойност на година и включва такса смет, значи за 2 години заради 2% губиш имота си 100%. Същото се отнася и за неплатена вода, пак за 2 години, но го губиш и при неплатени много по-малко от 2% от пазарната стойност на имота. Споразумения между БПЦ и РПЦ-друг фактор, който внася допълнителни неизвестни в уравнението, и за който още по-малко знаем. Аз никъде не съм написал, че руската църква е българска собственост, но тълкуването на законите си е друга история.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Чезаре Ламброзо

  30 Sep 2023 21:51ч.

  Извинявайте, ще се опитам да бъда дипломатичен. Това което сте написали нито мога да го коментирам, нито желая. Сигурен съм, че ме разбирате какво искам да ви кажа. Лека нощ!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Соцът, национал-социализмът и ПУТИНИЗМЪТ/РАШИЗМЪТ са несъвместими със същността и характера на християнството

  30 Sep 2023 9:51ч.

  Тези режими почиват върху антихристиянска и материалистична основа и, по този начин, са в непоправима противоречие с християнския дух. Не е възможно атеистичен по своята същност режим да позволи свободното развитие не само на православното вероизповедание, а и на всяка друга деноминация и религия. В своята книга "Църквата и социалистическите учения" митрополит Антим Ловчанский прави един интересен паралел за процесите в Съветска Русия през 30-те години. За разлика от древен Рим, където "императорите и зверовете са разкъсвали и убивали тялото на християните, но не и техният дух и тяхната вяра" , благодарение на болшевизма, се сломяват духът и вярата на хората. А в днешно време благодарение на рашизма се благославят идолопоклоничеството, лъжата, завистта, похотливостта, славолюбието, насилието, грабежът, военнопретсъпленията, войната и братоубийствията. Това се върши преднамерено, последователно и със силата на репресивните органи на властта. Вярата е власт на духа и винаги побеждава вярата във властта на "авторитета" и диктатурата на репресивният орган като ФСБ, който управлява днес РФ и като октопод се опитва да пуска лепкавите си пипала и над автономни църкви като МПЦ и БПЦ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Чезаре Ламброзо

  30 Sep 2023 14:14ч.

  Освен обичайната пропаганда, нещо по същество, свързано с темата бихте ли написали, професоре?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Озадачен

  30 Sep 2023 16:31ч.

  Бих ти отговорил по същество, но с човек, който говори за социализъм в днешна Русия, а още повече съществуването на якакъв си "путинизъм", е безпредметно да се спори за каквото и да било, а най-малко за християнство.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Дебелаците освен да плюскат

  30 Sep 2023 14:50ч.

  могат ли да четат?!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи