Гноза и отстъпничество

Гноза и отстъпничество
<p><strong>Гностицизмът&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>През І&ndash;ІІ в. сл. Хр. из Римската империя се появява едно движение &ndash; религиозно-идеологическо, да кажем &ndash; което в модерно време се нарича &ldquo;гностицизъм&rdquo;. Гръкоезичните автори наричат участниците в него &ldquo;гностици&rdquo; (gnostikoi).&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Имало е гностически школи (центрове, училища), които са били разпространени и известни, както сега са известни &ldquo;Кришна&rdquo; движението, &ldquo;Свидетелите на Йехова&rdquo;, &ldquo;Сахаджа-йога&rdquo;, сциентологията и други. Имената на някои от основателите им се знаят и днес. Те са били много популярни &ndash; както през ХІХ и ХХ в. бяха популярни Толстой или Дънов. Някои от църковните писатели, като Епифаний Кипърски, Иполит Римски и Иреней Лионски, много са се занимавали с тях. За тези школи през вековете се знае преди всичко от критиките против тях; но през ХХ в. бяха открити и много оригинални гностически текстове, като ръкописите от Наг-Хамади.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>За гностицизма от първите векове след Христос има голяма литература, това е цяла област от историята на идеите на Запад. Аз ще кажа само няколко думи за умонастроението на гностиците, както съм го видял в течение на моите занимания.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Същественото в тяхната идеология е &ldquo;гнозата&rdquo; &ndash; убеждение, че &ldquo;този свят&rdquo; е непоправимо лошо устроен. Учителите имат теория как се е стигнало до това положение. Обикновено се казва, че големият Космос/Вселена е съвършен, но по някаква причина се явил един зъл или невеж създател (Демиург), който е произвел видимия свят, в който хората живеят. Този свят е много лошо подобие на първоначалния Космос. Хората тук страдат, защото са души, затворени в тела, и са подложени на всякакви мъки заради телата си.&nbsp;</p> <p>Възможно е душите на хората (или нещо от тях, както и да се нарече) да се спасят и да преминат в идеалния вечен свят; но това става само ако се осъзнае сегашното лошо положение. Необходимо е човек да се откаже от намерението &ldquo;да прави нещо&rdquo; за поддържане на тукашния свят, тъй като така той само ще удължава страданието &ndash; и своето, и на другите.&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Така че гнозата е осъзнаване на нещастната съдба на човека, роден във видимия (тук-и-сега) свят. Има различни начини на живот, съобразени с нея. Може да се живее аскетично, за да се избягват удоволствията, които привързват човека към тялото. Може и обратното &ndash; хедонистично. Човек се отдава на удоволствия, за да се увери в тяхното безсмислие. Предполага се, че душата, губейки по този начин интерес към телесното, няма да пожелае да се въплъщава отново.</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Известно е, че гностиците често делели хората на типове &ndash; според способността им да възприемат гнозата. Основните типове са два &ndash; &ldquo;духовни&rdquo; (pneumatikoi) и &ldquo;плътски/материални&rdquo; (sarkikoi/hylikoi). Едните възприемат гнозата и могат да се спасят, а другите &ndash; не. Те остават в кръга на преражданията задълго или изобщо загиват.&nbsp; &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<strong>Нещо за съвременната идеологическа ситуация</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Разказвам тези неща във връзка с умонастроението, което се установи тук, където ние живеем. Нямам предвид само родната ми страна, но и много други места &ndash; изобщо целия този свят, който малко прибързано, но не съвсем без основание се нарича &ldquo;постхристиянски&rdquo;.&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;През последните 200&ndash;250 години в Европа се случиха неща, които доведоха дотам, че сега представата за &ldquo;Създател&rdquo; в умовете на много хора е почти изтрита. Те не реагират, когато се говори за Сътворение &ndash; струва им се, че някой разказва древни митове без отношение към живота. Това е положението и не знам дали то би могло да се промени в бъдеще &ndash; искам да кажа, в близките сто години.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>На други неща обаче се реагира, и то бързо и болезнено. Примерно, когато се говори за &ldquo;държава&rdquo;; също за &ldquo;страна&rdquo;, &ldquo;народ&rdquo;, &ldquo;общество&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Държавата/страна днес е определена за главен виновник за всичко. През последните години аз почти не виждам разногласия по този въпрос. Дори и отчасти патриотично настроени хора, когато се спомене за &ldquo;тази държава&rdquo; (а за нея се споменава непрестанно, въобще не е нужен повод), бързат да кажат каквото чуват отвсякъде. А то е: тя &ldquo;не става&rdquo;, тя е &ldquo;неспасяема&rdquo;, в нея има множество &ldquo;неуредици&rdquo;, или по-скоро само неуредици. Те никога няма да бъдат отстранени, защото тя &ldquo;си е такава&rdquo;.&nbsp;</p> <p>На човек му остава или открито да се кае, че е имал нещастието да се роди в дома на родителите си (това аз дори съм го чел, и то написано от хора, които се стараят да минат за интелигенция), или &ldquo;да бяга&rdquo;. И на практика точно това става.</p> <p>После &ldquo;избягалите&rdquo; се стараят да убеждават всекиго колко добре са постъпили, защото &ldquo;тук нищо не може да се направи&rdquo;. Те говорят много за това и най-често без някой да ги пита.&nbsp;</p> <p>Вярно е, че не всички са такива &ndash; има достойни хора, това не се отнася за тях. Но те не са много.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Тази държава&rdquo;, казват, &ldquo;изобщо не е трябвало да съществува&rdquo;. &ldquo;Ние винаги сме били такива&rdquo; &ndash; и следва редица от оскърбителни квалификации, отнасящи се до &ldquo;народа&rdquo;.&nbsp;</p> <p>Човекът не се безпокои, че така обижда най-напред лично себе си, защото той и на себе си гледа като на някакво излишно същество, случайно и напразно появило се на този свят. Това е удивително и е много добро свидетелство за силата на тази неогностическа (или по-добре &ndash; &ldquo;квазигностическа&rdquo;) идеология. Но след като и днес има хора, които вярват, че са произлезли от маймуни, какво да се чудя...&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Излиза, че ако у някого има нещо добро, то е само в готовността му да хули себе си и всички, които имат някаква връзка с &ldquo;тази страна&rdquo;; които произхождат &ldquo;оттук&rdquo;. По този начин се засвидетелства просветеност, културност, здрав разум, всичко. Хората се изпълват с някакво &ndash; според мен извратено &ndash; самодоволство. Аз оскърбявам себе си и близките си и това показва, че съм &ldquo;свестен човек&rdquo;. Както се говореше наскоро &ndash; &ldquo;интелигентен, красив и си плаща сметките&rdquo;.&nbsp; &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>С болка говоря за тези неща, защото това е тежко увреждане, засегнало голям брой хора и особено тези, с които често се срещам &ndash; &ldquo;интелигенцията&rdquo;, пишещите и говорещите публично. Занимаващите се с &ldquo;наука&rdquo;, правещите &ldquo;изкуство&rdquo; и &ldquo;култура&rdquo;. Те трябва да бъдат водачи на народа си, но вместо това се оказват само негови хулители. А да се каже, че им се плаща за това, ще е прибързано. Вярно, плаща се от време на време. Но мнозинството от тях го прави безплатно. А същевременно народът има нужда от водачи, учители даже. Е, такива ли ще му бъдат водачите &ndash; хора, които просто го мразят? Мразят го безплатно. Те са добри водачи само от гледна точка на завоевателя. За народа си &ndash; всичко лошо, за завоевателя, чужденеца, безразличния &ndash; само похвали.&nbsp;</p> <p>А да се каже, че тези хора познават други страни, че са пожелали да разберат какво става там &ndash; нищо подобно. За тях &ldquo;чужбина&rdquo; е абстракция, някакъв въображаем съвършен свят. И да идат някъде, те сякаш нищо конкретно не виждат. И продължават да говорят каквото си знаят дори ако останат в тази чужбина &ndash; където всичко си е човешко, делнично, обикновено. Като навсякъде.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Грозота и непоносимост. Кой се самоубива</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Трябва да се разбере, че това поведение е грозно.&nbsp;</p> <p>Първо, човек, който злослови срещу самия себе си заради това, че някъде е роден, отрича достойнството си на човек. А такова достойнство има &ndash; грозно е то да бъде отричано или забравяно.&nbsp;</p> <p>После, той злослови срещу родителите си, благодарение на които е роден някъде. В една книга се казва: &ldquo;Който злослови срещу баща си и майка си, трябва да се наказва със смърт&rdquo;. Силно казано, но понякога хората имат нужда от по-силни думи, за да се събудят. Няма да казвам коя е книгата, за да не ме упрекнат в нетолерантност.&nbsp;</p> <p>И трето, той злослови срещу огромен брой хора &ndash; понякога милиони &ndash; без да ги познава ни най-малко, без да се интересува от тях. Цялата му грижа е, че да го свързват с тях не му изглежда престижно. Те обаче все пак са му близки &ndash; поради език и други неща. Те са му по-свои, отколкото милиарди други. Така се е случило, няма какво да се роптае. Възможно ли е да мразиш близките, с които имаш повече общо, а да обичаш далечните, с които имаш по-малко? Това е лъжа. Ясно е, че и далечните са ти безразлични. А онзи, който се отрича от близките си заради пари и престиж, е предател.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Някои ще кажат, че да се говори за предателство днес е несериозно, защото трябва да се гледат други неща &ndash; човешки права, стандарт на живот, брутен вътрешен продукт и т.н. И че е важно човек да е щастлив. За тях казвам &ndash; предателят винаги е дълбоко нещастен. Обикновено той се самоубива. Дали ще е бързо или бавно, не е съществено. Същественото е, че за него животът е непоносим.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Противодействие</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Но това е. На нас като народ ни се предлага да се отречем от себе си, да вземем парите или нещо подобно и да се самоубием. Около това се трудят повечето медии, повечето &ldquo;интелигенти&rdquo; и изобщо който е на власт.&nbsp;</p> <p>Аз не съм съгласен. Аз се държа като персонаж от един много стар разказ. Съпругата му казала: &ldquo;Какво чакаш още? Прокълни Бога и умри!&rdquo;. А той казал: &ldquo;Говориш като безумна. От Бога взехме доброто &ndash; а лошото няма ли да вземем? Без нищо съм дошъл на този свят &ndash; за какво да роптая?&rdquo;.</p> <p>Така че той не е злословил против Създателя си. А на тези, които не вярват, че има Създател, но вярват, че има държава и народ, ще им кажа: &ldquo;Поне срещу държавата си и народа си не злословете. Какво сте им дали?&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>И тъй, трябва да се противодейства.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Как става това? Не веднага &ldquo;отгоре&rdquo;. Човек трябва да види себе си. Първо, защо е нужно самооплакването, роптаенето, мърморенето? Това някаква терапия ли е? Нещо полезно постига ли се така? Не.&nbsp;</p> <p>После, нужно е изчистване на езика от поименни персонални и колективни обиди (приписване на лоши качества). Ако имаш нещо да попиташ, да предложиш, да посъветваш, да поздравиш или изкажеш съчувствие &ndash; добре. Да кажеш, че &ldquo;ето това&rdquo; може да бъде по друг начин, че може да се постъпи иначе &ndash; да.&nbsp;</p> <p>Но да се възмущаваш от тези наоколо, защото не си получил каквото мислиш, че заслужаваш? А много ли заслужаваш? Кой ще отсъди това? Да, загрижените медии ти казват, че имаш право на какво ли не, но &ldquo;правителството, държавата... некултурният народ... а другаде не е така...&rdquo;.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Не ги слушайте, уважаеми читатели.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Угодничеството пред богатия и силния е напразно. Независимо къде живее и какво притежава. Безполезно е да прославяме някого само защото го хвалят по вестниците. Всички са хора, всички имат един живот, и то не много дълъг. Няма защо да се завижда на когото и да било.&nbsp;</p> <p>Ако тези неща са така, трябва да съобразим речта си с тях. Това зависи от нас, това можем да направим.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&ldquo;Това само в Унгария може да се случи&rdquo;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Преди няколко години бях на един семинар в Будапеща &ndash; по история на класическите изследвания. И както седяхме с колегите на обяд, аз, поддържайки разговора, попитах един от унгарците:&nbsp;</p> <p>&ldquo;А при вас тук има ли го израза: &ldquo;Това само в Унгария може да се случи...&rdquo;?&rdquo;.&nbsp;</p> <p>&ldquo;О, да &ndash; каза той. &ndash; Много често се употребява.&rdquo;</p> <p>А седящият наблизо испанец, който беше живял в немалко европейски страни, добави:&nbsp;</p> <p>&ldquo;Навсякъде го има този израз...&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Разговорът беше шеговит и за почивка. Така че не се стигна дотам някой да каже, че навикът да се злослови срещу някоя страна &ldquo;като цяло&rdquo; (дори това да е собствената му страна) е белег на фашистко умонастроение; и че за Централна и Западна Европа фашизмът въобще не е новина.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Как да обичаме телата си</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Несъмнено това заглавие ще озадачи мнозина. Какво общо има отношението към родината с това към човешкото тяло? Ще обясня. Връщам се към казаното за гностиците.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;В основата на тази парадоксална омраза към &ldquo;своето си&rdquo; стои, мисля, едно некрасиво отношение към човешкото тяло. Това го е имало и в гностицизма, то се усеща в самата терминология. &ldquo;Плътски&rdquo; там се наричат хората, които са неспособни да възприемат гнозата и затова са достойни за презрение и обречени на изчезване. Те са &ldquo;телесни&rdquo;. Така тялото се оказва символ на невежество, недоразвитост, мрак и смърт. Поради това то е омразно. Освен това то се мисли за &ldquo;нечисто&rdquo;. Развитият човек, напротив, е почти само &ldquo;дух&rdquo;.&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Във всички времена се случва човек да се отнася към тялото &ndash; и към своето, и към това на другите хора &ndash; користно. Тялото се мисли или за източник на удоволствия, или за причина за неудобства. Рядко се случва човек да се отнася към него с истинска любов &ndash; да го мисли така, сякаш то е самият той, а не просто някакъв случаен източник на приятни или неприятни усещания. Тялото ни затруднявало, не ни осигурявало достатъчно удоволствия. Е, и така да е. А без него дали ще ни е по-добре?&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Но както се отнасяме към своето тяло, така се отнасяме и към хората наоколо. Ако гледаме на хората само като на инструменти за това да ни е добре лично на нас, а в противен случай като на нещо досадно и излишно &ndash; как да обичаме когото и да било? Така или само ще чакаме да получим нещо от другия, или ще предпочитаме да го няма. Ето оттам идва и фашизоидното делене на хората на &ldquo;чисти&rdquo; и &ldquo;мръсни&rdquo; (цивилизовани/нецивилизовани) &ndash; аналогично на &ldquo;духовните&rdquo; и &ldquo;плътските&rdquo; в гностицизма.&nbsp;</p> <p>Ние несъзнателно се гневим на тялото си, че то &ldquo;боли&rdquo;, така както съзнателно се ядосваме на хората наоколо, че ни създават неприятности. Ами ние без тези хора как ще живеем? Кой се е явил на този свят без съдействието на хора? Значи доброто ще приемем от тях, а лошото (неприятното) &ndash; не?&nbsp;</p> <p>Не е красиво това поведение.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Нека да погледнем на човешкото тяло спокойно, приятелски, а не само с желание и страх; и тогава ще започнем да се отнасяме и с хората наоколо приятелски &ndash; и дори с любов.</p> <div> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;17 септември &ndash; &ldquo;София, Вяра, Надежда, Любов&rdquo;</p> </div>

Коментари

 • Емко

  21 Sep 2014 23:15ч.

  Все едно за вас е писана тая статия, драги коментатори! :D

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Емко-мемко

  22 Sep 2014 0:48ч.

  дали откриваме известно противоречие между тези два цитата? \&quot;нужно е изчистване на езика от поименни персонални и колективни обиди (приписване на лоши качества). \&quot; \&quot; това е тежко увреждане, засегнало голям брой хора и особено тези, с които често се срещам – “интелигенцията”, пишещите и говорещите публично. Занимаващите се с “наука”, правещите “изкуство” и “култура”. Те трябва да бъдат водачи на народа си, но вместо това се оказват само негови хулители. \&quot; Подобни противоречия в текстовете на автора - много. Човек чете и се чуди от къде тази увереност в правото да поучава, да имитира древни философи, да размахва пръст. Наистина болна работа.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Поморийски

  22 Sep 2014 4:06ч.

  Отново много силен материал на автора. Според мен най-силният досега. Поздравления!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • a

  22 Sep 2014 6:05ч.

  Авторът е прав за всичко общо-взето. Някои неща не разбрах - защо да е гноза, а не гноса? (Не ми харесва думата - малко е като зоза. Второ, откъде вади заключения, че гностиците говорят за прараждания? Източници да посочи! Трето какво общо имат гностиците с нещата, дето си ги казва по-долу, че така наречените интелектуалци, дето си ги знаеме поименно от кръжеца Костов, са боклуци.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • а

  22 Sep 2014 6:07ч.

  В смисъл, че те са боклуци нема никакво съмнение, но какво общо имат гностиците с тая работа?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • до до емко-мемеко и до емко мемко

  22 Sep 2014 6:31ч.

  Ако мразиш грубостта, то защо наричаш автора \\\\\\\&quot;капут\\\\\\\&quot;? А ти всъщност, какво си? Какво си написал, създал, направил? Освен очевидната ти необразованост, нетолерантност и разбира се, злоба. Коментиращият \\\\\\\&quot;Емко-мемко\\\\\\\&quot; явно е прочел текста твърде повърхностно, за съжаление, иначе щеше да забележи ,че в цитираните пасажи в контекста на написаното няма никакво противоречие. Бих могъл да му посоча заблудата, но това едва ли е необходимо. Този автор,Доц. Николай Гочев все повече ми прави впечатление с текстове, които те карат да помислиш. Само затова е достоен за уважение. Бих помолил несъгласните с текстовете му да посочат свои аргументи, за да изпълним едно от условията на спора - мнение и аргументация.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • yasen

  22 Sep 2014 9:43ч.

  За мен статията е добра и не е лишена от здрава логика! Сега, въпроса кой му давал право на автора не е толкова важен :) и никой да не му го дава, написаното (в голямата си част) е вярно! :)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гето от нето

  22 Sep 2014 15:34ч.

  От прочетеното разбрах, че авторът с толкова много думи е казал това, което Чърчил е казал, но по друг повод, с едно изречение: „След като уточнихме, че сте проститутки, дайте да поговорим за цената ви“. А кои са проститутките? По НПО-тата им ще ги познаете, а и те ще се познаят, в т.ч. и с коментарите по форумите. От там е новата \&quot;Напаст Божия\&quot; за българите. Търсят се само новият \&quot;Младен\&quot; и тези с \&quot;тоягите\&quot; или \&quot;бастуните\&quot; по време на Великденската литургия в \&quot;Св. Стефан\&quot;, което принуждава Иларион Макариополски да не произнесе името на душманина на българите от котилото във Фенер! И което е апотеозът на Възраждането в духовен смисъл! Има ли дух, останалото е неизбежно! Няма ли дух, всичко е загубено!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • 2205

  23 Sep 2014 3:18ч.

  Удоволствие е да четеш материалите на този автор,но не всички имат удоволствието да мислят.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ГЛАСОВЕ,

  23 Sep 2014 8:35ч.

  изтривайте всички коментари които не ви харесват,но скоро ще си четете поръчковите статии съвсем сами,а тези които ви плащат ще хвърлят парите си на вятъра.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Спиноза

  24 Sep 2014 17:16ч.

  Много дбре казано! Не се бях замислил, но просветва на четящия от къде се взема желанието на вярващите в Ню Ейдж ние да изчезнем, щели сме да умрем, а само те щели да оцелеят в предстоящите катаклизми и промени. А също и разделението на масоните, те наричат всички извън техния кръг профани. Въобще разделението на наши и чужди, които трябва да изчезнат физически, да умрат, толкова характерно за комунистите, а също и за някои религии, като юдаизма.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Спиноза

  24 Sep 2014 18:10ч.

  Много дбре казано! Не се бях замислил, но просветва на четящия от къде се взема желанието на вярващите в Ню Ейдж ние да изчезнем, щели сме да умрем, а само те щели да оцелеят в предстоящите катаклизми и промени. А също и разделението на масоните, те наричат всички извън техния кръг профани. Въобще разделението на наши и чужди, които трябва да изчезнат физически, да умрат, толкова характерно за комунистите, а също и за някои религии, като юдаизма.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ь

  25 Sep 2014 21:19ч.

  толкова характерно за комунистите Ми той комунизмът си е изобретение на западния сатанизъм, напълно чуждо за Русия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Спиноза

  26 Sep 2014 4:03ч.

  Да, както и капитализма, разликата е че комунизма е замислен за поробване на народите, модифициран като болшевизъм - за завладяване, разграбване и унищожаване на Руското царство.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи