Проф. Петър Стефанов – председател на ЦКС, е избран на най-високия кооперативен пост в Европа

Проф. Петър Стефанов – председател на ЦКС, е избран на най-високия кооперативен пост в Европа

Автор: "Земя"

В деня на един от най-големите празници на България – 24 май, проф. Петър Стефанов беше избран за президент на Асоциацията на европейските кооперации (Cooperatives Europe), която обединява и представлява 141 милиона индивидуални членове и над 5 милиона заети в 250 000 кооперации от 32 страни в Европа. Изборът се проведе по време на годишната Генерална асамблея на организацията в Брюксел, в която участваха 52 кооперативни организации, представляващи 315 делегати от цяла Европа.

Проф. Петър Стефанов бе избран за най-високия европейски кооперативен пост в пряка оспорвана надпревара с представителите на Великобритания Вивиан Удъл и Томас Майер от Франция.

 

В речта си пред делегатите проф. Стефанов очерта няколко основни стратегически приоритета в работата на Европейската асоциация:

- Активна работа с новоизбрания Европейски парламент за създаването на група „Приятели на кооперациите“и реализиране с активното участие на националните и секторните организации на събития и проекти, които генерират по-висока видимост и утвърждават ролята на кооперациите като равностоен партньор на европейските институции. Целта е тези институции не само да чуват обединения кооперативен глас, но и да се съобразяват с него при формулирането и реализирането на европейските публични политики, които ще донесат повече ползи за членовете и кооперативния бизнес.

- Кооперативен бизнес, създаващ финансово независими и устойчиви кооперации – основен стълб на социалната и солидарна икономика на Европа.

- Задълбочен анализ на кооперативното законодателство и създаване на обща европейска законова рамка,която не само подкрепя и стимулира устойчивото развитие, но и осигурява на кооперативните организации необходимата защита от политическа намеса и нелоялна конкуренция.

- Реално включване на младите хора в управлението на кооперативните организации и открояване на тяхната значимост за Европа чрез изграждане на европейска младежка структура, осигуряване на необходимия бюджет за нейното функционирането и статистическа система, подпомагаща реализирането на съответните политики.

- Провеждане поредица от срещи с лидерите на националните и секторни кооперативни организации, кооперативните ветерани, младите хора и представителите на научните и академичните среди на европейските университети, които изучават кооперациите и тяхното развитие. Целта е на тези срещи да бъдат споделени проблемите и добрите практики от кооперативна политика и бизнес и да бъдат очертани визията и параметрите на устойчивата кооперация в краткосрочен и дългосрочен план.

Делегатите на Генералната асамблея и Бордът на Европейската кооперативна организация изразиха пълна подкрепа за приоритетите, които бяха представени от новоизбрания президент проф. Петър Стефанов, и подчертаха своята готовност да работят активно на национално и европейско ниво за реализиране на всички събития и проекти, които ще подготвят успешно европейските кооперативни организации за отбелязването на обявената от ООН Втора международната година на кооперациите през 2025 г.

 

Източник: "Земя"

 

 

Коментари

Напиши коментар

Откажи