КЗК започва предварително проучване на цените на храните

КЗК започва предварително проучване на цените на храните

Следвайте "Гласове" в Телеграм

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започва предварително проучване на цените на храните по повод зачестилите съобщения в медиите и сигнали на потребители за повишени цени на основни хранителни продукти през последните месеци.

КЗК проучва за евентуално извършени нарушения по глава Седма (Забрана за нелоялна конкуренция) и глава Седма „б“ от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК; нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти) при предлагането, ценообразуването и етикетирането на хранителни продукти за крайните потребители.

КЗК изисква информация и доказателства както от държавни органи като Комисията за защита на потребителите, така и от производители и доставчици на храни (включително мляко и млечни продукти) и техни сдружения.

След постъпване и анализ на изисканите данни и доказателства, КЗК следва да прецени по отношение на кои търговци на дребно (вкл. търговски вериги) са налице основания за образуване на производство по собствена инициатива за установяване на нарушения на ЗЗК, които могат да засегнат конкуренцията, да увредят интересите на доставчиците на селскостопански и хранителни продукти, което пряко се отразява на крайните потребители и тяхната покупателна способност, пише в съобщението.


Източник: БТА

 

 

Коментари

Напиши коментар

Откажи