Българите и свободата

Българите и свободата
Публичният живот на българите почива – от четиридесет и шест години насам – на едно недоразумение, на едно идейно заплитане, на едно недомислие, което се зове политическа свобода. Политическата свобода, дума Elme Caro, е рожба на моралната свобода (E. Caro. L’idée de Dieu et ses critiques). Същото твърдение намираме и у Е. Renan: свободен живот има само там, гдето има непокварени съвести (Ern. Renan. L’avenir de la science). Иначе казано, човек, затънал в пороци, не може да бъде свободен човек. За да може да живее човек свободно, тряба да обезпетни своята психика – да прогони от своя вътрешен живот всяко влечение към светски тържества и плътски наслади.
<p>Първият стадий на всяко опълчаване към свобода е освобождаване сам от себе си, победа над себе си, тържество над себе си, самозавладяване. Поквареният човек се опитва понякога да играе роля на свободен човек, но напразно! Той вреди на себе си, понеже порокът е сила разрушителна, понеже лошата страст отива против законите на живота. Той вреди и на хората, понеже &ndash; робувайки на зли инстинкти &ndash; той насажда и наоколо си принципи на робуване. Човек не може да даде на ближните си освен това що притежава &ndash; та поквареният не може да разнася и раздава освен поквара.</p> <p>За да охарактеризират публичния живот на новите българи, нашите дейци са навикнали да думат, безразлично, ту освобождението на България, ту свободата на България. Свобода е друго &ndash; и друго е освобождение. Свободата, както рекох, е явление из вътрешния живот. Истинската свобода почнува непременно с морално възраждане.<br />Освобождението е явление из външния живот. То е нещо веществено. Свободата се добива чрез вековни усилия за превъзпитание. Освобождението може да бъде плод на едно щастливо военно действие &ndash; и да дойде в един ден.</p> <p>Българинът не е свободен: българинът е само освободен. Жално е, че тази истина не е смогнала още да си пробие път в България. Българските млади политикани вярват във всемогъществото на революционерството.<br />Да, революция у безкултурен народ &ndash; разбира се, ние се изразяваме неправилно, когато говорим за революция у безкултурен народ, такъв народ е способен да прави само сокашки безчиния и метежи &ndash; да, революция може да донесе освобождение, сиреч материална волност. Но революция не ражда свобода, сиреч духовна волност.<br />Когато е въпрос не само за физическа еманципация, но и за еманципация на духа, не тряба да се забравя никога урокът, що ни дава историята на всички европейски народи: Че най-мъдрият и най-законният революционер е Времето.</p> <p>Законодателят не тряба да създава нищо, което да носи характер на абсолютна новост, сиреч нищо, което да бъде абсолютно невиждано, нечувано, незнайно, неочаквано за обществото.<br />Той е длъжен да се вгледва в публичната психика, да я изучава и да поставя пълно сходство и еднообразие между нея и своето дело.</p> <p>Той е длъжен да знае, че в душата на сегашния човек се таи едно наследство от обичаи и вярвания, оставено от десетки изчезнали поколения, че между настоящето и миналото има неразрушими духовни връзки, че внезапен и насилствен преход от един мироглед в други, от едни начала в други, от едно обществено Верую в друго може да докара смъртоносна криза посред народните маси; и знаейки това, той е длъжен лека-полека да преправя, да поправя и да подобрява съществуващите наредби, а не да ги премахва изцяло и да ги заместя набърже с нови...</p> <p>С една реч, законодателят е длъжен да зачита този върховен принцип в развоя на народите, принципа на постепенността и мудността на прогреса!<br />В древни времена Цицерон думаше:<br />- Non nova, sed noviter!<br />Това значи: работи съвършено нови тряба да се избягват. Всяко обновление тряба да се състои само в нови форми!<br />Дълги столетия подир великана на римската философска мисъл друг велик мислител, Бейкън, думаше:<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nihil innovetur, nisi quod traditum est.<br />Сиреч: каквото обновление и да вършим, тряба да го съгласуваме с традициите!<br />В нови времена един френски академик изказва същото мнение по следния начин:<br />Всяка нова социална наредба тряба да бъде последица на едно сдружение и съчетание между следните две сили: от една страна, една нова идея, която се стреми да реализира себе си, и от друга страна, съществуващия у народните маси психически елемент. Не подири ли подобно сдружение, новата идея ще си остане суха абстракция.<br />Авторите на Търновската конституция говореха:<br />- Новото публично устройство ще създаде нови хора!<br />Тая надежда не се оправда, а се оправда твърдението на историята, че ново публично устройство не може да създаде нови хора, а наопаки, новите хора създават ново публично устройство.<br />А нови хора не се изкалъпват моментално, не се импровизирват. Нов свят не иде внезапно.<br />Изражението нов свят е едно от най-безсмислените игродумства. Нов свят не може да има, нов свят не е имало никога, нов свят никой не е виждал. Историята говори само за градуирана трансформация.<br />Младите политикани и кабинетни мечтатели, навикнали да зачитат само онези мъдродумства, които ласкаят техните влечения, силно протестират против твърдението, че за да променим публичното духосложение, потребно е да работим през дълъг наниз от десетилетия, а може би и столетия.<br />Те думат:<br />- Искаме ускорено назряване! Искаме бърз прогрес!<br />Уви, те не знаят що искат! Те не знаят, че прогрес изкуствено усилен не е нищо друго освен изкуствено приближен упадък и изкуствено докарана провала.</p> <p>И действително, епохите и фазите на напредъка са епохи и фази на живота &ndash; та като ускоряваме напредъка, сиреч като съкращаваме казаните епохи и фази, ние всъщност съкращаваме живота!<br />Нашите читатели знаят какво се нарича в Западна Европа enfant precoce &ndash; дете преждевременно развито; дете, у което умствените, нравствените и физическите сили са добили необикновено развитие и усиляне; дете, което на дванадесет или четиринадесет години мисли, чувствува, говори и действува като четиридесетгодишен мъж. Такива деца преживяват твърде бърже своето земно битие &ndash; като вземат, тъй да речем, три години в една година: те минават и отминават, без да оставят диря, като същински призраци.</p> <p>Такива биват и онези народи, чието унапредване е било безмерно ускорено, нека речем лудешки ускорено. Тяхното битие е един минутен сън. Тяхната история е история на едно видение.<br />Принципът &ndash; или както го нарича Спенсер, историческият закон за мудността на прогреса &ndash; почива върху факти, които констатираме, когато наблюдаваме живота на обществата.<br />Тези факти показват у човека един звяр &ndash; сиреч едно същество, у което злите наклонности се продължават от поколение на поколение.</p> <p>Тези факти ни дават да разберем, че звярът у човека се усиля, когато искаме &ndash; изведнъж, без всяка градация &ndash; да го превърнем в същество чисто, светло, ангелско; тези факти ни дават да разберем, че няма по-зловредно насилие от подобрение, извършено извън всяка еволюция, от импровизирано съвършенство.<br />За да се издигне в светлите висини на истинното, доброто и хубавото, човешката душа има нужда от повседневно и дългогодишно култивиране. Тя е като едно деликатно градинско цвете, което почва да глъхне и да вехне &ndash; ако не се грижим за него &ndash; и най-после бива удавено в трева и буренак. А тълпата &ndash; предадена на тежка и непрекъсвана работа, осъдена, както дума Библията, да се прехранва с пот на челото си, не е годна за никаква бърза самопросвета, за никакво оживително пречистително самовъздействие. Поради това по пътя на прогреса човечеството едва ли прави по една стъпка на столетие.<br /><em><strong></strong></em></p> <p><em><strong>1924 г. </strong></em></p> <p><em><strong><br /></strong></em></p> <p><em><strong><img src="/uploads/editor/1924.JPG" alt="" /></strong></em></p> <p><em><strong>Новостроящата се сграда на Софийския университет, вдясно - къщата на Димитър Яблански.Снимка - www.stara-sofia.com<br /></strong></em></p>

Коментари

 • Лиляна Благоева Андреева от град София

  23 Авг 2012 1:31ч.

  С любов жаждата ще утолиш\r\nи ще нахраниш духа си с красота,\r\nно ще е по-добре да замълчиш\r\nако няма в душата ти човещина!\r\n

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • гробна тишина

  17 Авг 2015 17:10ч.

  Според Е. Ренан «свободен живот има само там, гдето има непокварени съвести». Но ако има нещо, което покварява съвестите без остатък, това е мизерията. Следователно непокварени общества, способни да живеят в условията на сътворена от тях самите СВОБОДА, са онези общества, които никога не са пзнали що е мизерия. Но има ли в историята на човечеството такива общества? Няма! Или ако е имало, то е било за кратко време.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • гробна тишина

  17 Авг 2015 17:27ч.

  Моралното възраждане, което би възвърнало нашата свобода е тясно свързано с нашето «оглупяване». Само ако сме «глупави», ние имаме някакъв шанс да останем НЕЗАСЕГНАТИ от покваряващия инстинкт за оцеляване, който покварява нашите души — в условията на вездесъщия потоп на световната мизерия — и ни превръща в грабители и насилници. А веднъж превърнали се в грабители и насилници, ние безусловно задълбочаваме мизерията. Следователно — изход от ситуацията няма. Освен ако всички по някаква причина внезапно не оглупеем и не станем по този начин «добрички» — без зъбки, без юмручета и без лакти и колена…

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • гробна тишина

  17 Авг 2015 18:11ч.

  Стоян Михайловски правилно подчертава, че «законодателят не тряба да създава нищо, което да носи характер на абсолютна новост, сиреч нищо, което да бъде абсолютно невиждано, нечувано, незнайно, неочаквано за обществото.» Но! (Има в наше време едно много голямо «НО!».) Не аз, и нито ти, и нито който и да било сред нас сме законодателят, който от десетина години насам прокарва в Евросъюза закони, които толерират сексуалните перверзии. Всички доскоро знаехме, че хомосексуализмът освен, че е причина за една колосална ирония в обществото, е също тъй силно противопоказен, защото развращава нравите. Нищо против нямаме да оставим хомосексуалистите да вършат (но ДИСКРЕТНО!) своята не твърде достойна деятелност и да не им обръщаме внимание. Но новоизкованите закони изискват от нас да се възхищаваме, да гледаме на извратеняците като на «по-специални хора», а и не само това. Изискват да приучваме нашите собствени деца да считат, че това е един БЕЗУПРЕЧЕН СТИЛ НА ПОВЕДЕНИЕ. Е, по дяволите тогава!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • гробна тишина

  17 Авг 2015 18:21ч.

  Съвсем правилно е отбелязал Михайловски: «…в душата на сегашния човек се таи едно наследство от обичаи и вярвания, оставено от десетки изчезнали поколения, че между настоящето и миналото има неразрушими духовни връзки, че внезапен и насилствен преход от един мироглед в други, от едни начала в други, от едно обществено Верую в друго може да докара смъртоносна криза посред народните маси…» И трябва да добавим, че това наследство е ГЕНЕТИЧНО ЗАКОДИРАНО във всяка наша клетка. Така че всеки път, когато се опитват да направят от нас това, което не сме и КОЕТО НИКОГА НЕ МОЖЕМ ДА СТАНЕМ, експериментаторите само ни превръщат в купчина био-вещество, негодно дори и за «тор в нечия си му НИВА»!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • гробна тишина

  17 Авг 2015 20:37ч.

  Може да се посочи един убедителен пример за драстично человеческо противостоене и противопоставяне на «историческият закон за мудността на прогреса» (на Спенсер). Това са съвременните Съединени Американски Щати. Сама по себе си тяхната дву- или три- вековна история е едно умопомрачително бързане. Но закъде? Днес Северна Америка — погледната изцяло — е една слабо населена земя. За Канада това е обяснимо — тя е «парче лед». Но малко пò на Юг все още има волни простори, които могат да погълнат огромно множество от чудещи се къде да се сврат нещастници от четирите краища на света — каквато бе ролята на Новия Свят до сега. Въпреки това, ако нараства, Америка нараства «на градове»: на няколко дестки мега-метрополии и толкоз. Което означава пренаселване. Следователно — задълбочаване на мизерията на човешкото битие в планетарен мащаб… Какво е спасението за Америка? То е: да «ОТВОЮВА» отнейде НОВИ ТЕРИТОРИИ, които да заемат мястото на вече разпределения и щателно усвоен ДИВ ЗАПАД, който всъщност представлява истинската Америка (в качеството ѝ на ОТДУШНИК, който да побира ИЗЛИШНАТА за дадения момен част от човечеството). Значи, трябва да сработи една нова планетарна система за «разчистване на терени». Знаем много добре какво означава «разчистване на терени». Досещаме се и какъв е прагматичния стимул на ЗАБЪРЗАНАТА Америка да ОТЧУЖДИ и РАЗЧИСТИ «пустеещите земи», кавито представлява за американците Русия (пък и останалите части на донеотдавнашния Източен Блок). Вероятно е този и смисълът на очертаващата се на хоризонта Нова Студена (а може би и Нова Гореща — с регистрационен номер ТРИ) световна война.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Колосален ОКСИМОРОН

  19 Авг 2015 13:39ч.

  В българската преса от началото на 90-те години (на миналия век, сиреч — от началото на така наречените „промени”) се появиха едни натрапващи се разсъждения, които си бяха поставили за цел да посочат ЗАЩО МАРКСИЗМЪТ и ПРОИЗТИЧАЩАТА ОТ НЕГО практика на «левите социални революции» се оказаха НЕСЪСТОЯТЕЛНИ. За всичко било виновно недомислието на Великата Френска Революция и нейния лозунг: «Свобода, Равенство, Братство!», който механично бил пренесен от устата на якобинците право върху белите листа, на които Маркс и Енгелс пишели своя „Комунистически Манифест”. Очевидно било, че третата компонента на революционния лозунг — БРАТСТВОТО — било сложено там за украшение. Иначе в него не можело било да се открие какъвто и да е смисъл. А що се касае до останалите две компоненти — СВОБОДАТА и РАВЕНСТВОТО — те, поставени една до друга били един колосален ОКСИМОРОН. Зер било незможно там, гдето има РАВЕНСТВО, да има СВОБОДА, а там гдето има СВОБОДА, да има РАВЕНСТВО. Просто казано — всички ние, Божиите създания, не сме еднакви. Едни от нас са умни, но други са глупави, едни от нас са красиви, но други са грозни, едни от нас са смели, но други са страхливи, едни от нас са кадърни, предприемчиви и трудолюбиви, но други са калпазани, марди и лентяи. Следователно, ако в обществото действително има СВОБОДА, то тогава няма да е налице нищо, което да попречи на умните, красивите, смелите, кадърните, предприемчивите и трудолюбивите ДА ПРОКОПСАТ, а останалите, които са тъпи, уродливи, бъзливи, калпави, вяли и мързеливи — да се утаят на дъното, където им е мястото. Е, ако има СВОБОДА, би ли имало мегдан за РАВЕНСТВО? Да, да, ама — нали! (Което е българския начин за отрицание, особено ако е придружено с поклащане на десница, напреко на която е поставена „лѣвата рѫка”…) По същия начин, ако в обществото е налице стриктно законово предписание за възцаряване на всеобщо РАВЕНСТВО, то тогава умните и кадърните ще бъдат спънати и няма да могат да се самоизявят, докато през това време негодниците ще лапат „на корем” от нищожните запаси на обществото, до което те ще се доберат по силата пак на прокарани от тях «законови норми» (Вторият вариант ни е до болка познат, нали?) Излиза, че от РАВЕНСТВОТО по-лошо нещо няма! От РАВЕНСТВОТО — без СВОБОДА… Но в сила е и обратното: от СВОБОДАТА по-лошо нещо също няма! От СВОБОДАТА — без РАВЕНСТВО… Защото тогава всеки, който е безцеремонен, нахален, брутален…; всеки, който е мутра, мафиот, пладнешки хайдук, бандит, мръсник, наркотрафикант, роботърговец (сиреч, такъв, който си «осигурява насъщния» чрез трафик на сексуални робини или на пълноценни човешки индивиди — с цел добиване от тях на органи за медицинска имплантация)…; всеки такъв ще се окаже ПРЕУСПЯВАЩ. Къде отива тогава почти трагичната загриженост на неолибералите за тъй застрашената тяхна СВОБОДА, задушавана от съображенията за «кърваво комунистическо РАВЕНСТВО»? Може ли някой да ми „открехне”? Ъ? Провалът на цялата идеологическа постановка е в това, че още в самото начало решихме, че БРАТСТВОТО е само за украшение. Но не — то, БРАТСТВОТО, е пропито с дълбок смисъл, защото в него се крие СПРАВЕДЛИВОСТТА, която нормалните хора очакват от МОРАЛА, а ако няма МОРАЛ (защото никой не вярва в такива глупости, а ритуалниченето пред олатара на Бога е само начин да се поупражняваме в лицемерие)…, е, ако няма МОРАЛ, тогава би трябвало да има ЗАКОНИ (каквито също няма, защото и те много пречат на нечии занимания с контрабанда на наркотици, препятстват търговията с женска плът, спъват източването на банки, затрудняват отнемането на човешкия живот…) И човек гледа, гледа, пък си казва: „Дойди, дойди Татко Сталин (или някой подобен) — от поганци да ни отървеш!”

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Edho

  26 Окт 2015 3:24ч.

  Thanks for the great info dog I owe you bigigty.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи