Обжалването на решението на Министерския съвет за т. нар. разширен списък с фирми и физически лица, свързани със санкционираните по закона Магнитски, от някой от включените в него, автоматично спира изпълнението му. Това прие състав на Върховния административен съд (ВАС) по една от близо 50-те жалби на засегнати, предава lex.bg.
Черният списък по закона "Магнитски" не работи, жалби спират изпълнението му

 

Според магистратите жалбоподателите имат интерес от оспорване на решението на Министерския съвет, тъй като то засяга техни права и законни интереси.

 

По исканията за спиране на действието на решението, Върховният административен съд е приел, че по неговата допустимост трябва да се произнесе Софийският административен съд.

 

В случая жалбоподател е Александър Георгиев, който фигурира под №3 в списъка с т. нар. асоциирани с Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков физически лица.

 

Основната последица от включването на някого в разширения списък е формулирана от Министерския съвет по следния начин:

 

"Министрите и другите органи на изпълнителната власт да предприемат незабавни мерки с цел администрациите и ведомствата, държавните и общинските предприятия, търговските дружества с държавно и общинско участие в капитала и дружествата, които те контролират, както и други лица, в които упражняват правата на държавата, да прекратят отношенията си с лицата от списъка по т. 1 и да не влизат в нови взаимоотношения".

 

Сезирани с жалбата на Георгиев, върховните съдии Диана Гърбатова (председател на състава), Добринка Андреева и Владимир Първанов (докладчик) първо за се произнесли, че тя е допустима.

 

"След включването му в списъка на основание оспореното пред съда решение на Министерски съвет, е налице засягане на права и законни интереси на жалбоподателя, поради което това решение по отношение на него има характер на индивидуален административен акт. ...Неблагоприятно засягане е всяка правна последица от административен акт, състояща се в прекратяване или ограничаване на съществуващи субективни права, създаване на нови или разширяване на съществуващи правни задължения, както и хипотезите на невъзможност за упражняване на субективни права, за които законът предвижда издаване на административния акт", пише ВАС в определението си.

 

От съда твърдят още, че включването на Георгиев в списъка "несъмнено неблагоприятно засяга сферата на жалбоподателя".

 

"Списъкът няма самостоятелно съществуване, тъй като в него липсва разпоредителна част, която да послужи като основание за пряко и непосредствено засягане на интересите на жалбоподателя. Правно релевантна значимост за настоящото производство има разпоредителната част на оспореното пред съда решение на министерски съвет, поради което не може да се отрече и правото на А. Георгиев да го атакува в частта, която го засяга лично", посочват върховните съдии.

 

Георгиев обаче е поискал ВАС да спре действието на решението на МС за изготвянето на списъка и именно по този повод тричленният състав анализира правното положение и стига до извода за суспензивния ефект на жалбата.

 

Ето какво обясняват върховните съдии Гърбатова, Андреева и Първанов:

 

"Съгласно чл. 166, ал. 1 АПК оспорването спира изпълнението на административния акт, а съгласно ал. 2 при всяко положение на делото до влизането в сила на решението по искане на оспорващия съдът може да спре предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта по чл. 60, ал. 1, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда. В съответствие с чл. 166, ал. 4 АПК допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон, когато не се предвижда изрична забрана за съдебен контрол, може по искане на оспорващия да бъде спряно от съда при условията на ал. 2, а именно - при всяко положение на делото до влизането в сила на решението по искане на оспорващия, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда.

 

В конкретния случай, предмет на оспорване е решение № 441 от 4 юни 2021 година на Министерски съвет, ведно с издаденият въз основа на него поименен списък на асоциираните лица, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, с което не е било допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 АПК. Освен това не е налице и хипотезата на чл.166, ал. 4 АПК след като не е допуснато предварително изпълнение на посоченото решение по силата на отделен закон. В тази връзка следва да бъде отчетено, че липсата на предварително изпълнение, допуснато от органа или уредено от законодателя, налага извода, че подаването на жалба срещу решението има суспензивен ефект според общото правило на чл. 166, ал. 1 АПК. Следователно, предявеното искане за спиране на предварителното изпълнение на акта е недопустимо, тъй като е лишено от предмет и следва да бъде оставено без разглеждане".

 

По отношение на искането за спиране на действието на решението на правителството за списъка определението не е окончателно и може да бъде обжалвано.

 

Няколко часа след новината за определението на ВАС от Министерски съвет обявиха, че според тях решението на седмия състав е неоснователно и ще бъде обжалвано пред Петчленен състав на ВАС.

 

 

 

Източник: dir.bg

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

4 коментар/a

Чичо Сам на 06.07.2021 в 19:53
Казахме :"Без съд и присъда" господа! Това е новият ред за вас.
Атлантик на 06.07.2021 в 19:55
Казахме -Без съд и присъда, това е новият ред за вас.
ВАС срещу законът на САЩ на 06.07.2021 в 22:55
Когато "засегнати" от закона "Магнитски" фирми и особено такива с държавно участие, макар и незначително, бъдат така да се каже с "блокирани" сделки , финанси и авоари в чужбина от САЩ, държавата как ще защити, колкото и да е малко засегната, НЕ СВОЯ, а на НАРОДА си интресите и парите МУ ! ? Пред кой съд по света ?! Или пак ЩЕ ПЛАЩА НАРОДА !?!!!
Даже по време на 07.07.2021 в 08:18
На доктрината Брежнев за ограничения суверенитет (70-те) нямам спомен законите на СССР мигновено и безусловно да са се прилагали в НРБ от българските правителства. Но... може да съм се разсеял. Пишманхарвардите и милиционерския пенсионер Рашков, изпълзели изпод полите на Х.М., бих се радвал да ме оборят. :)))

Напиши коментар