"Нямам желание да живея в общество, в което учителят ще убеждава шестгодишно дете да смени пола си, без да казва на родителите си, и в което е законно една двойка, каквато и да е тя, да плати на жена от третия свят, за да износи бебето ѝ". В новото си есе “Краят на християнския свят” (La fin de la chrétienté) френският философ Шантал Делсол описва метаморфозата на западната цивилизация. Сътресение, което според нея обяснява сериозните раздори на нашето време, но което може да бъде и шанс.
Западната цивилизация не изчезва, а се променя. Но докъде?

 

- Тезата на вашата книга е, че приключват шестнадесет века на християнството. Не е ли малко радикално като постулат?

 

- Не е радикално, ако проумеем, че не става дума за края на християнството като религия. Християнството върви към изчезване в някои страни, по-специално в западната зона, но се развива другаде, идва и си отива, и няма никаква причина днес да говорим за неговия край. Но аз говоря за християнския свят, т.е. за християнството като цивилизация: става дума за цивилизация, чиито нрави и закони зависят от християнските догми. Тази цивилизация ясно е приключила от края на ХХ век. Много малко са вече страните, в които законите и нравите зависят от християнството. Бихме могли да цитираме Малта, например. Но това е много рядко. В повечето по-рано християнски страни разводът и доброволното прекъсване на бременността са законни: това означава, че християнският свят вече го няма там. И не виждаме как бихме могли да се върнем към общества, в които разводът и абортът отново ще бъдат забранени. Ето защо мисля, че няма нищо радикално в твърдението за края на християнския свят.

 

- Ако християнският свят е в криза в Европа, не се ли обновява той другаде: в Южна Америка и Африка?

 

- Отново уточнявам: християнството като религия е в криза в Европа и Северна Америка и особено католицизмът, но протестантството се развива навсякъде с евангелизма, например. Християнската религия се развива в Китай. Но християнският свят е нещо друго. Навсякъде виждаме намаляване на влиянието на християнството върху обществата (т.е. християнският свят), дори в Латинска Америка.

 

- Обяснявате, че краят на християнския свят не е внезапен, а резултат от дълга агония. Първият разрив датира според вас от 1789 г. Защо?

 

- Вероятно това започва много по-рано. Откриваме критики на християнската власт над нравите и законите още от Ренесанса и, разбира се, във века на Просвещението. Сезонът на Просвещението започва по-рано, преди 1789 г. Но нещата се развиват различно в зависимост от мястото. В протестантските страни (английската, нидерландската, американската революции), протестанството приема добре модерността, разбира се с нея и се развива връзка между религията и политиката (затова, например, американските правителства не се колебаят да говорят за Бог). Докато в католическите страни религията се противопоставя с всички сили на Просвещението и от този момент Бог става враг на правителствата (такава е ситуацията във Франция).

 

От този момент християнският свят изпада в агония: модерността изисква свобода на съвестта, а католическата религия отхвърля и либерализма, и индивидуализма. Разривът е консумиран. В продължение на два века християнският свят ще се опитва да запази своето влияние с много хитрост, енергия и дори жар. Но модерното търсене на лична свобода е много силно. През втората половина на ХХ век бентът се скъсва и християнското влияние е пометено. Етични комитети, съставени от всички религии или вярвания в обществото, започват да вземат решения за моралната легитимност.

 

- Смятате, че Църквата е остаряла институция. В смъртна опасност ли е тя?

 

- Наистина смятам, че Църквата е остаряла институция. Църквата е едновременно свята и патриархална институция, която оставя на жените слугинска роля и разбира управлението като деспотство (което наблюдаваме във всички близки и приятелски католически институции). Остаряла с този тип поведение и с това, което предполага като възглед за хората и техните отношения, тя вече не може да бъде приета от нашите съвременници. Следователно Църквата трябва напълно да се реформира, което, за щастие, не е невъзможно, но ще застраши властта и суетата на нейните водачи. Но Църквата съвсем не е в смъртна опасност. Тя може да се влоши, да се корумпира, да се разврати, да изневери на себе си и всичко това вече ѝ се случи. Тя е прекосила вековете въпреки всичко и ще прекосява отново, защото са достатъчни шепа католици, за да има Църква. Това, което е под въпрос сега и което е напът да изчезне, е способността ѝ да управлява нравите от гледна точка на своите стандарти. Това не означава, че тя няма да оцелее, ако вече не може да ги управлява. Напротив, мисля, че това лишаване от власт по-скоро ще ѝ направи услуга.

 

- Означава ли краят на християнския свят край на цивилизацията или поне на една цивилизация?

 

- Западната цивилизация, родена с края на Римската империя, е наследница на гърците и Рим, евреите и християните. Може да се каже, че тя е юдео-християнска и напълно съобразена с християнския свят. Няма никакво съмнение, че изчезването на християнството я разтърсва и променя. Опитах се да покажа как тя запазва християнските елементи и ги рециклира, превръщайки например християнския хуманизъм в хуманитаризъм. Западната цивилизация не изчезва с края на християнския свят, тя се променя. Целият въпрос е доколко тя ще загуби връзките си с християнството - ще загуби ли достойнството на човека? Идеята за истина? Идеята за линейно време? Всичко това днес е поставено под въпрос. И неизбежният мащаб на тази трансформация обяснява сериозните раздори на нашето време: има течения, които прибързано приветстват тези промени, и течения, които абсолютно биха искали всичко да остане такова, както е.

 

- Религията на морала ли замести християнската религия?

 

- Хуманитаризмът е морално продължение на връзките с християнството: състраданието и снизходителността, покаянието и прошката, равенство за всички. Но тези препратки вече не са вкоренени в трансцендентността, те се основават само на обичая за светска употреба. Тъй като вече не се основават на трансцендентността и замениха Божието царство със земната утопия, те вярват в съвършенството и вече не вземат под внимание реалностите.  Изоставайки трансцендентността, те престанаха да бъдат обещания, за да се превърнат в програми. Така че имаме “ценности”, както се казва - покаянието, равенството - които са едновременно без трансцендентност и без грижа към реалността и които претендират да се прилагат веднага и радикално. Оттук и един морал, който е едновременно деспотичен и нереалистичен. С постепенното отслабване на религията на нашите бащи, този морал се превръща в ерзац религия: това се нарича морализъм. Една интересна подробност: тъй като този морал вече не е свързан с трансцендентността, той е загубил ясния и студен поглед на християнската любов. Той е сладникав, преливащ и много често смешен. Няма нужда от илюстрация, за да бъда разбрана: речите на нашите управляващи или медии са сърцераздирателни.

 

- Може ли екологията да се превърне в религията на ХХ век?

 

- Имайки предвид климатичните проблеми, въпросите за опазването на природата и експанзията на един иманентен светоглед, от който хуманизмът е изчезнал, да. Ние надминахме хуманизма, който означава, че човекът е в центъра и е съществено по-достоен от животните. Днешните поколения не виждат причина да дават първенство на човека. Налага се една космотеистична вяра (космосът е бог, няма друг бог). Екологията, която тръгва от рационален дискурс и се основава на обективни истини (да се каже, че има проблем с климата и околната среда, означава да се изкаже една реалност), също се превръща в религия. Тя се налага като вяра, има своите духовници и отлъчвания, забранява на своите опоненти да се изразяват, има своя катехизис, който се разпространява от детската градина във всички училища, има свои пророци и апокалиптични известия и т.н. Това е много вредно за екологията: като рационален дискурс, превърнат в религия, тя ще загуби своята рационалност и мнозина ще откажат да ѝ повярват. Това е поражение за екологията и то сериозно вреди на бъдещето ѝ.

 

- На фона на демографските сътресения, може ли ислямът да заеме мястото, което преди заемаше християнството на Запад?

 

- Изобщо не вярвам в тезата за “голямата замяна”. Тя идва от хора, които биха искали нашата цивилизация да остане неподвижна такава, каквато е, и които възприемат външните влияния като агресия и унищожение. Но една цивилизация не може да остане неподвижна, това не съществува. В този случай, нашите дядовци решиха да колонизират цели страни в Северна Африка и тези хора, които научиха френски език при нашето ръководство, идват сега у нас. Нашата историческа отговорност е да ги приемем, защото сме длъжни да поемем отговорност за действията на нашите предци - поне аз така мисля. Тъй като те искаха да колонизират, трябва да понесем последствията.

 

Очевидно в следващите десетилетия и векове нашата цивилизация ще понася мюсюлмански влияния - до каква степен? Ние трябва да решим, защото ако се срамуваме от самите себе си, те ще бъдат по-значителни. Със сигурност задълго ще имаме радикални малцинства на ислямисти, които ще хвърлят бомби срещу нас, защото трябва да разчитат на омразата и жаждата за отмъщение на онези хора, които толкова дълго са били колонизирани и не успяват да се управляват сами, когато са свободни. Казвайки това, не искам да повярвам, че жените с мюсюлманска култура, които живеят във Франция, ще имат желание да се върнат към една култура, в която насила ги женят на 13 г. и ги смятат за кобили за разплод.

 

- Изглежда отхвърляте и декадентистите, и прогресистите? Защо?

 

- Защото мисля, че и двете страни са крайни и способни на нечуван радикализъм. Декадентистите смятат, че след като християнството е надживяно, по един или друг начин ще изпаднем в небитието. Прогресистите стигат дотам да повярват, че вече няма антропологична, морална граница пред индивидуалната воля. Нямам никакво желание да се върна няколко века назад, както биха искали декадентистите, които често са реакционери. Но също така нямам желание да живея в общество, в което учителят ще убеждава шестгодишно дете да смени пола си, без да казва на родителите си, и в което е законно една двойка, каквато и да е тя, да плати на жена от третия свят, за да износи бебето ѝ.

 

- С какво днешната метаморфоза парадоксално може да бъде шанс?

 

- Не е ли подобрение да вземем предвид детето жертва на педофилски актове, в ущърб на институцията - семейството или Църквата? Ето една съвременна добрина на индивидуализма. Има много други въпроси, както фактът, че стана неморално да се отнасяш към жените с презрение. Има облаги в нашата цивилизация, но е абсурдно да си въобразяваме, че всички предишни епохи са варварски и само нашата е стойностна, приемлива, морална; или да си въобразяваме обратното, че нашата епоха е варварска и обречена, от гледна точка на миналите епохи. Всяка епоха има своето величие и извращения. Историкът Леополд фон Ранке казваше “всяка епоха е обичана от Бог”.

 

Превод от френски: Галя Дачкова

 

 

 

Още от категорията

50 коментар/a

не е вярно, на 09.12.2021 в 08:46
християнската цивилизация не запада от края на ХХ в., а от края на XVIII в.когато братята французи сътвориха величайшата глупост наречена велика френска буржоазна революция.
Капитан Кук на 09.12.2021 в 08:57
Добре е да се знае, че на френски Просвещение е "илюминасион" . Някой да е чувал за илюминатите? Само да не започнат дрънканици за "световната конспирация". Както казва дисидентът Александър Зиновиев, никаква конспирация няма, всичко е пред очите ни - трябва само да ги отворим! Ами, достатъчно е да се замислим: кой е започнал подкопаването на християнството ОТВЪТРЕ, тоест: представителите на коя ДРУГА религия? И мисловният процес започва - както лавината започва от една снежинка. За онзи, който има желание ДА МИСЛИ, де!
Моето име на 09.12.2021 в 09:00
Капитан Кук, не заблуждавай публиката с хаотичните си разсъждения. Просвещение е les Lumières на френски. Илюминациите са твоята глава.
грейки на 09.12.2021 в 09:01
Задачата на Иисус Христос не е била да създава "християнски свят", а христосиновна личност. Неговото царство никога не е от този свят.
бензиновоза на 09.12.2021 в 09:08
Казаното за екологията напълно важи и за ерзац-медицинските вакс-идиотии...
Капитан Кук на 09.12.2021 в 09:09
Между другото: Франция "колонизира" Северна Африка ЧАК в средата на ХІХ век по чисто прагматични съображения: за да прекрати пиратските нападения от земите на днешните Алжир и Тунис, които нападения разрушавали (не просто "нарушавали", а именно разрушавали) корабоплаването в Средиземно море. Дори САЩ изпращат бойни кораби в Средиземно море през 1813 г., за да пазят корабите им от алжирските пирати. Да не говорим, че пиратите-мюсюлмани нападали италианските брегове и ЗАРОБВАЛИ ЕВРОПЕЙЦИ. Действията на християнските държави, главно на Франция, са били чиста самоотбрана. Каква "колонизация", какво пет франка? Аман от неграмотни, пък били те и френски... да не казвам какви, че цензурата в "Гласове" е особено свирепа в съответствие с "демократичните правила"!
легисти на 09.12.2021 в 09:20
Много ми харесва Шантал Делсол, защото е много жив философ, постмодерно гледаща, без да поема нищо от извращенията на постмодернизмите, когато са философски (критично) непрецизирани и неподконтролни на отворената към трансцендентното воля на субекта. Много уместно поставя въпроса за изгубения усет за трансценденция, който в миналото се е поддържал директивно откъм институции като църквата, ала днес това вече е невъзможно при условията на светска образованост, която умишлено и недалновидно къса с философията. Без коректив откъм трансценденция хуманният човек се изражда и изчезва - настоящите дни са категорично свидетелство за разпада на цивилизацията, уважаваща личната индивидуалност, представляваща отглас на християнската концепция за човека-личност като образ и подобие Божии. Друг е въпросът, че църковните тълкувания на трансцендентното, както правилно се забелязва в интервюто, са повече невъзможни в условията на постмодерн. Всичко, казано за църквата, не може да бъде оборено рационално, а вяра, която не е съвместима с рационално познание, се оказва фанатизъм. Отминаха времената за множествена (количествена) съборност, която да е угодна Богу. Затова и всичко, което продължава да залага на множества и институции, ще се проваля в очите на Сина Божий, от такива той ще се срамува, защото вече сме във времената на Съдния Ден. Христосиновният човек е качество, което повече не поема философски и религиозно недеструктивирани антропологични характеристики.
оооо на 09.12.2021 в 09:27
загива християнството на запад. тук все още се държим. но кироканадецът е агент на сорос и ще се опита да предаде и тук вярата. да питат киро каква религия изповядва или на кой господ се моли!!!!
Авторът ми прилича на трансексуален, прилича повече на жена, отколкото на мъж. на 09.12.2021 в 09:55
Убиването на християнството започва от Френската революция от 1989 г. насам. Хазарите и техните проявления - масони и други форми на тайни общества, чрез властта , парите, киното, медиите и др. успяха да ерозират християнството и през 20 век му нанесоха съкрушителен удар. В основата на Реформацията стои нашето Богомилство, което е народна реакция срещу лицемерната власт на папите и патриарсите. То въстановява истината за ранното Християнство, все още непроменено от официалната църква. Виж тук: https://bgreiki.com/bogomili.htm . Затова е унищожавано от Инквизицията и Кръстоносните походи.
Ханибал Барка на 09.12.2021 в 09:59
Много интересен текст. На места прозира онази френска арогантност, което доведе до колониализма и последвалото сега идиотско убеждение, че пак великите французи нещо дължат на африканците, които доказаха по безспорен начин, че не могат да поемат и понесат отговорността на свободата си. При квазидържавите независимостта е бреме.
Извинявам се за пола на френската философка Шантал Делсол на 09.12.2021 в 09:59
Все пак не е излишно при представянето й да беше съобщено за пола й, това все още има значение, поне за сега !
топ 10 на 09.12.2021 в 10:01
Тя си е жена бе, не е мъж. Друг е въпросът, че ако прекалено много приличаше на нещо полово магнетично, нямаше да се занимава с чисто мислене, а щеше да хойка и шантонерства, разбира се, рядко излизайки от салоните за красота.
нема да повтарям! на 09.12.2021 в 10:02
Католицизмът, и конкретно настоящият папа, убива християнството, за да разчисти територията за някоя нова религия, в която извратени като Сорос с кеф ще "инвестират"!
Все пак Шантал Делсол би трябвало да знае и да е чела Библията. Показано какво се случвало, когато жената не може да зачене. на 09.12.2021 в 10:08
Там има един епизод където еврейката Сара, заради факта, че дълго време не може да забременее от Авраам, го свързва с египтенката Акар и последната зачева от него. Според обичая при раждането Сара застава под Акар и така след него припознава роденият Исмаил за свой син. След появата на трите Божии ангела Сара зачева и ражда от Авраам сина си Исак. Незнанието не е оправдание за невежеството на такива атеисти като Делсол.
Коба на 09.12.2021 в 10:17
"Христосиновният човек е качество, което повече не поема философски и религиозно недеструктивирани антропологични характеристики." Аууу, а собствената си "деконструкция" христосиновният човек ще поеме ли!? Щото за това става дума и приносът на франсетата тука е особено голям! Някой от папите май беше казал, че Франция е най-любимата дъщеря на католическата църква, ама тя май е най-блудната!..
Психиатър на 09.12.2021 в 10:31
Тоя Капитан Кук пак го изпуснахме преди да си е пил хапчетата.....
без да поема нищо от извращенията на постмодернизмите ?? на 09.12.2021 в 10:35
Напротив, напротив. Цялото четиво е пропито от типичния френски атеизъм, на ръба на бласфема. Вече солидно омесен с неизбежността на "постморденото" Ново Нормално. Също така типичният френски ( а и по-общо западен ) егоцентризъм. Ватикана не е пъпа на християнството. Нито дума не е казана за ортодоксалните църкви, и че например в една огромна патриаршия кат Руската ( и не само ! ) вярата се държи, дори процъфтява...Френската революция , няма да се задълбаваме кои са били движещите й сили , и кои подстрекателите, е нанесла унищожителен удар по Франция, но с една отсрочка от два века. Нейните последици едва сега почват да дават отровните си сатанистки плодове - безверие, обществена безпътица, масова депресия, неспиращо декаденство...И парадоксалното ! Вече са отменени самите символи на Революцията - Свободата, Равенството, Братството За второто и третото е безсмислено да се доказва и показва, но от близо две години бе "сюпримирана" и Свободата ! Франция залязва и не се виждат масови , осъзнати, съпротивителни сили. Такива , като Земур, които сочат за основен проблем мигрантите, хвърлят прах в очите. Не ! Мигрантите не са основен проблем, те с инструмент на тъмните сили за унищожаване на Западната Цивилизация. Но основен проблем е отнетата СВОБОДА + наложената обществена дебилизация и овчавост, които не дават шанс свободата да се изиска наново, да се потърси мирно или не. Това е проблемът и никаква "трансформация" на Запада не наблюдаваме. Наблюдаваме приключване с Човешката Цивилизация и съвсем логично и хитро , първо приключват със Запада .
ккк на 09.12.2021 в 10:54
Странно е френски автор да озаглавява работата си "Краят на Християнството", при положение, че те казват за себе си: "Аз съм Католик", а не: "Аз съм Християнин", т.е. по презумпция за католика не съществува Православие. И всъщност заглавието трябва да е: "Краят на Католицизма". Не Християнството като цивилизация загива, загива католическата култура.
на 09.12.2021 в 10:54 на 09.12.2021 в 11:16
Днес не повече от 40 % от французите се определят като католици. Поне това показват анкетите. Вярващите французи знаят бегло за другите християнски клонове, към които изпитват, съвсем опростено - към протестанството неприязън. Исторически обусловен, нормално, водили са векове Религиозни войни... А към източното християнство най-общо изпитват една смес от страх-непознаване-респект ! Католицизмът е бил галеник на историята. Католиците не са преживели всички тези изпитания за вярата , които са изтърпели арменци, сирийци, грузинци, българи , гърци дори русите при Златната орда.Те не познават страданията днес на коптите, християните в Афганистан, Ирак... Затова със старта на НСР чийто оснвен елемент е БЕЗВЕРИЕТО , французите нямат опората , която е нужна. Поне по-младото поколение. Възрастните, в провинцията, все още има ходене на неделни меси, дори с К 19 има засилена посещаемост, но толкова. В една лаическа държава като Франция , където богохултвото е издигнато в добродетел и национална традиция, няма условия вярата да поведе хората към Духовна свобода. Загубата на политическите свободи в едно обезверено общество е логична последица.
Коба на 09.12.2021 в 10:17 на 09.12.2021 в 11:19
Самодеструкцията се отнася до всичко налично опредметяващо се, включително и до самоалиенирания предметно втелен образ на субекта в най-интимен смисъл. (Ти няма как да стигнеш до пълноценна деконструктивна парадигма без да започнеш със самодеструкциите, защото това е по същество екзистенциален метод, не друг.) И не е задължително една такава самодеструкция обезателно да е свързана със самоизмъчване. В крайна сметка, както казва Достоевски, всичко е въпрос на навик, хабитус, привичка. А човекът е същество, което свиква с всичко. Да свикнеш да се самодеструктираш, това е в определен смисъл навик на антинавика.
"Незнанието не е оправдание за невежеството на такива атеисти като Делсол. " на 09.12.2021 в 11:25
Не забелязвам незнание, невежество и атеизъм в заявената позиция на Делсол. Не става ясно в какво точно я обвинявате, за какво послание на лягането на Сара под Агар става въпрос и как това е свързано с позицията на авторката, която впрочем си остава християнка и във време, в което християнската култура като материализирано предание е нещо надживяно... Специално Делсол ражда с главата си, не е ясно защо следва да я поучавате да редуцира разбирането си за раждане само с долния орган на някоя си.
"- Отново уточнявам: християнството като религия е в криза в Европа и Северна Америка и особено католицизмът, но протестантството се развива навсякъде с евангелизма, например." на 09.12.2021 в 11:40
За тази баба философка православието не съществува!
Правите ми бележка за нещо, което не сте прочели в статията на 09.12.2021 в 11:54
Коментирам точно този текст на Делсол: "Но също така нямам желание да живея в общество, в което учителят ще убеждава шестгодишно дете да смени пола си, без да казва на родителите си, и в което е законно една двойка, каквато и да е тя, да плати на жена от третия свят, за да износи бебето ѝ"......................... Египет навремето е бил трети свят за евреите. Не намирате ли известно сходство с ражданията едно време при Сара и сега при майките от третия свят , които зачеват от "бялсъпруг" или направо раждат от бели мъже от първия свят.
да, добре... на 09.12.2021 в 12:01
Прочетох го това, но едва сега схванах асоциацията Ви. Макар да е спорно какво е бил Египет едно време за евреите... по-скоро е било обратното, защото силата на Египет е била в древността, а силата на евреите - обратно, в модерността...
логореята на 09.12.2021 в 12:06
Не съм съгласен с тезата, че православието дава кой знае колко безупречно предание - тя, разбира се, критикувайки, имплицитно има предвид и него. Няма нищо по-неадекватно в днешния свят от непроменяем катехизис спрямо едно дотолкова ускорено променящо се общество. Само Бог не се променя, защото е отвъд събитията, но не е така с хората и творението Му. Това предпочитание на статиката пред динамиката в православието не е безукорно и не предлага кой знае какво като практическа философия в съвремието.
предпочитание на статиката пред динамиката в православието не е безукорно на 09.12.2021 в 12:26
Не съм съгласен. Тъкмо напротив ! Точно статиката, консерватизмът, стремежът за каноничност, дори ритуалното "остерите" на ортодокса, е неговата сила ! Модернизирайте православието , и то ще стане по-фражилно от католицизма ! Точно това напъват днес сатанистките агенти - и във Вселенската църква, и в Руската ПЦ... Ние, румънците... , засега резистираме. Докога ?
ф-ф на 09.12.2021 в 12:49
Не е въпросът да модернизираме православието, а да яхнем вълната на събитието откъм трансценденцията. Битката за Бога не се води извън тези гърди. Измерението за вечност не е застиналото време или безкрайното времетраене, а еже-моментната борба за безвремие. Останалото около вцърковяването е психодраматизъм, т.е. форма на актьорстване в пърформанса.
Капитан Кук до Лудналия психиатър на 09.12.2021 в 12:49
Можеш ли да възразиш нещо по същество или просто мъчиш клавиатурата, за да си по-интересен? Ами, не си!
ввв на 09.12.2021 в 13:13
"не виждаме как бихме могли да се върнем към общества, в които разводът и абортът отново ще бъдат забранени" - Ще се върнем споко, разбира се чрез една друга - "рязана" религия.. Празно място не остава на този свят.
една друга - "рязана" религия на 09.12.2021 в 13:28
Тц. Развод при мюсюлманите съществува, и даже в някои случаи, за мъжете, е много лесна процедура. Просто трябва да ce извика три пъти високо и пред свидетели - " Развеждам се с тебе ! Развеждам се с тебе ! Развеждам се с тебе !"... Напоследък се писа, че в Саудитска Арабия още повече улеснили процедурата , и я модернизирали ! Можело и с три СМС -а !
Напаст на 09.12.2021 в 14:06
"Капитан Кук " Напълно си прав. На западните християни беше внушено,че имат вина спрямо мюсюлманите,а всъщност истината е коренно обратна. Не християните посегнаха на мюсюлманския свят а тъкмо обратното. Не християни дойдохо да завоюват Мека и Медина,а мюсюлманите първо завладяха Йерусалим и си цвъкнаха храм ва хълма. После напряха към Босфора и Дарданелите. Когато Визания и България ги отритнаха,нахлуха в Сицилия и Южна Италия - от там с над 100 години първа Реконкиста ги изгониха пак Византия и норманите/викингите/варягите. Малко хора знаят,че императорската гвардия във Византия се е състояла през тия времена предимно от варяги. После мюсюлманите се насочиха към Пиринейския полуостров и чак Карл Мартел ги спря и започна обратното отвоюване на Испания. Берберските пирати са мюсюлмански пирати и капери, действали през XIV-XIX век с главни пристанища в Алжир, Тунис и Триполи. Алжирските/берберските пирати са действали главно в западното Средиземноморие, но понякога са достигали до Леванта и Западна Африка и дори до Исландия и Южна Америка. Те нападат както кораби, така и крайбрежни селища, като основната им цел е залавянето на роби. Стотици хиляди европейци са заловени от берберски пирати варвари и продадени като роби в Северна Африка и Османската империя между ХVІ в. и ХІХ в. В разгара на берберската търговия с роби през ХVІ и ХVІІ в. берберските държави са под османска власт и се управлявали от османски паши. По същото време кримските татари извършат почти ежегодни грабителски походи за роби срещу Полша и Русия - на Полша през 1699г. налагат ежегоден данък , в Русия постоянно опожарявят южните и градове,в това число и Москва на два пъти. Това е напаст, но на западняците соросоидите и трансхуманистите успешно промиха акъла и сега започнаха да промиват и при нас.
observer на 09.12.2021 в 18:15
Наистина, жената от снимката Александър ли се казва? Или пък френския философ Шантал? Шантал може да е женско име всъщност. Или не? Не знам френски и избягвам да чета френски неща, както например и френските коли също. Напълно съзнателно. Горчив опит.
alienvv на 09.12.2021 в 18:25
Съгласна с Капитан Кук!!!!! да си отваряме очите, че скоро и да искаме няма да можем да мислим критично за нищо...все ще сме съгласни и доволни...
Sin на 09.12.2021 в 20:25
Комунизмът си отиде, но комунистическите престъпници в Москва останаха на власт. За тях мантрата на Запада, който непрекъснато изчезва, загнива, самопогубва се, променя се и още една дузина подобни глупости не престават вече 70г. и повече. Този сайт тук е една от тръбите им. На Запад такива писания изобщо не са познати вече, а ако се мерне нещо, хората си мислят, че е някой цитат от Троцки, Ленин или Молотов от някой театър или филм.
До observer на 09.12.2021 в 18:15 на 09.12.2021 в 22:27
Не бе, не бе, приятелю. Съществото от снимката е брат-близнак на Велислав Дърев, но отишъл във Франция още в началото на 90-те години на миналия век. И той, като брат си в България, се има за нещо много специално и най-вече - социалист, но много специален. Например, и той като брат си би гласувал против увеличаване данъците на богатите, но не ззащотто много ги разбира тия работи, а защото се надява един ден и той, като "социалист", да бъде богат. За това става въпрос винаги, каквото и да ти говорят, приятелю. Винаги става въпрос за пари, а ако монетарната система липсва - за имущество. За това става въпрос, когато се чудиш какво писано има между редовете.
Западняците на 09.12.2021 в 22:52
никога не са били истински християни! Запомнете го. Те са всичко друго, само не и истински християни. Нищо, че си имат пищни катедрали, в които някой студент или учител по музика, свири на орган. Виж, композиторът на тази музика, е много близко до понятието "християнин". В Европа истинското християнство, такова, каквото ни го е завещал Спасителя, е имало късмет да съществува по нашите земи. И ние още пазим спомен за него и за това и не излизаме да гласуваме. Тази западна, антихристиянска система е все още непонятна за нас. Стамболов, като втори по величина национален предател след Борис-Михаил, се опита да го наложи със сила и знаем как свърши. Народът е най-великата сила, каквато можете да си представите. Него никой не може да го излъже. За това и днешните "глобалисти" са се прицелили именно към него. Няма да успеят, но ще ми бъде интересно да гледам опитите им.
Helleborus на 10.12.2021 в 00:10
И любовта и свободата са закони, това не са емоции. За да дадеш свобода, трябва да ограничиш себе си в пожелания, посегателства. За да дадеш любов, трябва да ограничиш себе си откъм егоизъм, агресия. Така има закон, на който подчинявайки се, ти даваш свобода и любов, понеже си свободен от низки страсти и реализираш ценности, които са в твоята воля и убеждения. Затова истинската любов не отпада, понеже е свързана с волята и принципите, с нравствения ти закон. Измамата на неолиберализма е, че трябва да се освободиш от точно този закон, те казват, не спазвай никакви закони, които те затрудняват и обременяват, включително закона на любовта и закона на свободата. И такива хора попадат в класификацията на апостола, който казва „Обещават им свобода, а те сами са РОБИ на разврата; защото от каквото е победен някой, на това и става роб.“ /2Петрово 2:19/ Християнството носи свобода, не защото прави човека свободен от задължения, а защото му вменява задължения, следствието от които е, че хората не се нараняват и не се поробват един друг, нито те самите са поробени на нещо нечисто. Но без закон на поведението няма как да се случи. Докато хората вярват, че свобода е да правят каквото им душа иска, ще поробват и ще бъдат поробвани.
Ха- Ха на 10.12.2021 в 03:15
Сатаната превзе света, а философите още философстват!
Ха- Ха на 10.12.2021 в 03:15 на 10.12.2021 в 08:40
Философското мислене е изживявана криза на състоянието - криза, която се възприема вътрешно, откъм съществото, а не обезателно откъм обществото. Тоя идеализиран образ на нераздвоен човек или безкризисно общество не съществува другаде, освен в копнежите и бляновете на немислещите. И да, невежият живее непрекъснато в копнежи и блянове, неговият нещо като девиз е "Най мразим да мислим, най си обичам идилията".
Сульо на 10.12.2021 в 16:59
До Хелеборус, който е написал, че "не спазвай никакви закони, които те затрудняват и обременяват, включително закона на любовта и закона на свободата". Специално за любовта, а защо не и за свободата - това са Божествени закони. Всеки писан от човек закон, който се опитва да ги замести, е обречен на провал. Рано или късно. Също така, особено за любовта, не мисля, че тук въобще можем да говорим за "закон". Преди време проф.Андрей Пантев каза нещо много мъдро. Никога няма да го забравя - не може да има закон, който да повелява, че трябва да обичаш майка си. Законите, които действат сред човечеството днес са мислени от хора и се прилагат от хора и като такива са /и винаги ще са/ недоизкусурени, нефелни и водещи до гибел, рано или късно. Къде е Господ? Чрез закони ли ще стигаме до Него или ..... това въобще не се предвижда в Плана?!
Helleborus на 10.12.2021 в 17:50
на 10.12.2021 в 16:59 Всички закони идват от едно и също място, също и корупцията им идва от едно и също друго място. Човечеството се нуждае да запише тези закони, които има опасност да спре да практикува естествено и колкото повече човекът забравя, толкова повече писаните правила нарастват и правилниците набъбват. Когато нещо го няма в главата ти, трябва да ти се даде на хартия. Част от законите са „вградени“ в сърцевината ни и ние имаме някакъв усет, интуиция, съвест, това не ги прави по-малко закони, закон е, макар и естествен, понеже следва наказание от страна на Програмиста, когато не ги спазваш. Викаме му съдби. Наистина по-усъвършенстваният човек би се обидил, ако му напишеш в закон, че трябва да почита майка си и баща си, но явно не сме толкова усъвършенствани, щом е записано някога. Е да, не може да го запишеш в Конституцията, но и тя трябва да следва духа на всичко това. Идеята на земния закон е да бъде отглас на небесния, само дето днешните неолиберали записват обратното на всичко правилно. Законите могат да те доведат донякъде по Пътя, но само ако не останат в главата ти и на хартия, а се превърнат в поведение, мислене, те могат да те приближат до Бога. Защото са Негови заповеди и това е целта, да се запишат в сърцето, това е и Възкресението на душата, разбира се, аз говоря за един духовен закон.
Християнството не е замислено да бъде на власт, нито да управлява на 10.12.2021 в 19:36
поне на този свят, както е уточнил Христос на Пилат. Било е замислено като опозиция, като алтернатива на земните власти, но и без да влиза в конфронтация с тях. С "Откровението" на Йоан пък направо се чака идването на Христос, Св. Павел пък дори не е препоръчвал женитби щото Христос ще дойде скоро. Така че то има съвсем друго предназначение, което по-точно съответства на сегашната действителност отколкото преди когато Църквата е била на власт. Тогава се е налагало към християнството да се прибавят светски закони, предписания, правила и т.н. обществени порядки за да може да изпълнява управленски функции. Те или нямат или имат много слаба, някъде дори карикатурна обосновка с Евангелията, а със Стария завет са по-силно свързани защото той е бил създаден с цели да се управлява използвайки вярата на един народ. Затова колкото една християнска църква е била повече ангажирана с управлението, толкова повече при нея са натрупани исторически подобни нехристиянски прибавки, които вече при съвременните условия са не само ненужни, но и пречат да се достигне до истинското предназначение на християнството. Православието в това отношение има предимство пред католицизма защото при него исторически се е наложил принципа на цезаро-папизма, който го поставя в подчинено положение спрямо светската власт, докато католицизма обратно се е смятал за върховна власт. Така е причинил религиозни войни, Инквизицията, гонения, мъчения и горене на еретици, конфискации на имотите им, въобще пълен спектър на престъпления от всякакъв характер без да има коректив нито от светските закони, нито от светската власт. Всичко това тежи като воденичен камък защото престъпленията са си престъпления, и пред Бога, и пред хората. Никой морален и вярващ човек не може да ги оправдае с измислени връзки с цитати от Евангелията и наложени догми за непогрешимостта на Папата и Църквата, защото ако сам чете Евангелията ще се убеди че те изразяват съвсем други принципи, дават съвсем други примери и изискват съвсем друг морал. Затова католицизма става неудобен, той е исторически обременен, финансово облагодетелстван от управленията си, водачите му изглеждат карикатурни фигури, в България сега има такъв пример на паднала партия държала цялата власт, нещо подобно е. Ефектът на безконтролната власт винаги е такъв, затова вярата не трябва да се меси с властта, в Индия например те се упражняват от отделни касти, не може хем-хем, само или-или. В Русия сега пак има залитания да намесват вярата в управлението, за съжаление. За страните с традиционен католицизъм е трудно да се разграничи християнството от католицизма, по-лесно е въобще да се игнорира вярата, което пък е другата крайност, но в тези страни от край време крайностите лесно се стигат затова и сега има описания проблем. В Православието почти не е имало крайности и вярата не е възпрепятствана толкова от историческия багаж на Църквата, но все пак всеки може да избира в коя църква да намери сродни души. Както е казал Христос: "Дето са двама или трима в мое има, там съм и аз." Това трудно може да бъде приложено в западните страни, тяхната психология не е на индивидуално излизане от масовите ценности, култура и консумеризъм. Само че оставането в тях води до загуба на виталност, както индивидуално така и на цялото общество, дори и да има интензивен, ангажиран и творчески живот защото в човека има много повече отколкото може да изяви при ограничените земни условия. Това неизявено в него винаги ще го кара да страда, то не е замислено за този свят. В будизма по-точно се насочват към него, защото тяхната традиция е по-философски насочена, но каквито и учения да се изберат, всеки трябва да извърви пътя с колкото страдания може да носи.
Паметна плоча на 10.12.2021 в 23:16
"Християнството не е замислено да бъде на власт, нито да управлява" Без да съм адвокат на католиците съм длъжен да припомня,че католици се напънаха да освободят Йерусалим от сарацините - християни Мека и Медина не са напиняли да ги превземат,но сарацините са навлеци в Йерусалим. Католици довършиха Реконкистата на Сицилия и извършиха Реконкистата на Испания. Католиците проведоха Първата Инквизиция срещу катарите - дуалисти,манихеи и почитатели на Злия материален свят според техните разбирания. Папата се нае да унищожи първообраза на масоните - тамплиерите. Такааа по инерция да се говори за Инквизицията си е подаване на чиста еврейска и масонска пропаганда. Катарите и тамплиерите са съдени от съд и който се е покаял е пощаден,а едните и другите са изчадия на сексуалната вакханалия,девиация и педерастия. Въпреки старанията с годините католицизмът е прояден от отстъпници - безброй протестантски църкви и секти след Мартин Лутер,които днес твърде смътно напомнят на някякво християнство. За папската курия ЦРУ има изобличителни материали за колаборация с нацистите и я държи за мъдите в шах. Днес само може да си припомним някогашните усилия на католицизма и да констатираме,че вече се е предал и дава фира.
Паметна плоча на 10.12.2021 в 23:16 на 11.12.2021 в 10:59
Страхотна клеветническа глупост си изтипосал за катарите. След такава излагация, няма изобщо как да вярваме на останалото, което си написал.
Припомнете си деянията на апостолите, не деянията на католиците на 11.12.2021 в 11:03
Христос не е искал освобождаване на Йерусалим, войни или гонения и горене на еретиците в негово име. Казал е друго "Царството Божие вътре във вас е". Нито Йерусалим освободиха, нито свободното мислене на хората спряха, само се опозориха с насилията и горенето на живи хора. За справка Христос е бил само бичуван и разпънат на кръст. Прекаленият светец и Богу не е драг. Отделно са финансовите грабежи на католиците на имотите и на еретиците, сега църквата им е най-големия собственик на недвижими имоти в света, пред Макдоналдс. Еретиците отдавна са на оня свят, но присвоените им имоти са на този свят и убийците им ги ползват все още. За справка, преди няколко години Ватиканът публикува собствените си архиви по процеса срещу тамплиерите от които се вижда че всичко е била изфабрикувано, няма никакви основания за грабежа на богатството им, както и за убийствата, включително изгарянето на магистъра на ордена, който от кладата ги проклел. Както е писано в Библията: "Където и да отидеш, твоите неправди вървят след теб" и "Вкупом съгрешиха и вкупом непотребни станаха", отнася се и за полическите партии в България.
Историята на християнстото на 11.12.2021 в 16:07
Че то историята на християнтвото всъщност е история на борба с най-различни учения и ереси които още от възникването му постоянно го ерозират. Още в първите си векове християнстото е атакувано от гностици,монтанисти,ариани,несторианци,манихеи,иконоборци,както и от по-късните богомили,катари,патарени,тамплиери,хугеноти,лутерани,калвинисти,масони,илюминати,розенкройцери,интернационалисти,глобалисти,мултикултуралисти,трансхуманисти и Господ знай още какви... - исти. Конкретно катарите са производни на богомилите,а и едните и другите копират дуализма на манихеите - материалният свят е творение на Дявола,а духовният свят е творение та Господа. Колкото по-успешно тормозим и съсипваме материалния свят,толково по-бързо ще настане духовният свят. Да се чуди човек от къде в Интернационала са взели идеята за разрушаването на старий гнилий строй?На Изток християните по-успешно са се преборили с гностиците,арианите,несторианците,иконоборците,богомилите...,но накрая ислямът в по-голямата им част ги завладява. На Запад също се водят борби както с исляма,така и с катарите,тамплиерите,,хугенотите,калвинистите и производните им протестанти,ноо... завършват с компромис,едно заради Реконкистата срешу исляма и второ заради огромните жертви в религиозните войни. При това протестантите са не по-малко свирепи от католиците - в България гр. Чипровци не е опожарен от турците,а от унгарски протетанти на турска служба. Може да се спори дали тамплерите са били мъжеложци,дали са плюли върху кръста,но има други несъмнени техни дейности,които баш и хич не се връзват с християнството.
Helleborus на 11.12.2021 в 19:14
Относно Христовото Царство на земята, ще се опитам да го кажа накратко и по най-логичния начин- Христос иска да управлява хората, включително на земята, включително в цялото им земно битие. Особеността е, че Неговото царство на включва нито един човек, на който не му е мястото там. Както знаем, Той е Вратата на кошарата. Т.е. властта не се осъществява с политическа репресия, понеже тя самата не желае фалшиви поданици. По това ще разпознаете истинските от фалшивите, в истинска църква се влиза трудно, колкото е по-фалшива, толкова по-лесно се влиза, че даже ако може и насила. Поради тази причина държавните религии се отклоняват, защото политиците ги използват, за да осъществяват своята човешка власт над ЦЯЛОТО население, с подкрепата на църквата. Но самите истински вярващи целят да създадат такава среда, включително в земния свят, в която да изповядват вярата си в пълно съответствие между вътрешното и външното и да нямат спънки. Затова те имат всяко едно право да участват пълноценно в политическия живот, тяхната битка е и за земно осъществяване на Царството. Никой християнин не иска да се свива в дома си или да изповядва вярата си по катакомби, а децата му в училище да бъдат тормозени и превъзпитавани. Така че той ще потърси своето право. А онзи, който се противопоставя, не искам да съм на негово място. Тъй като говоренето от типа гледайте си работата и оставете политиката на нас, е директна вражда против Бога и Неговия закон. Няма проблем, ако искаш да понесеш последствията. Но е писано, „Той ме изпрати при народите, които ви ограбиха; понеже който засяга вас, засяга зеницата на окото Му.“ /Захария 2:8/ Всяко едно ограбване на божия народ откъм права, избутването му в ъгъла, няма да бъде погледнато от Небето като някакво свещено право на светската държава да престъпва Законите на Твореца. Накратко, Божието Царство на земята не цели да включи всички, но няма да остави без наказание онези, които му пречат и които се пресягат отвъд своите права да грешат, като отнемат и правата да се постъпва правилно.
Историята на християнстото на 11.12.2021 в 16:07 на 11.12.2021 в 20:04
Ай стига си дрънкал глупости и лъжи. Твоите постове са най-слабите и излишни в темата.
По тово ви познаваме на 12.12.2021 в 14:28
Eee... соросоидните либерастчета по това ви познаваме - като нямате аргументи яростно раздавате квалификации и лепите етикети. Много ви се ще християнстото въобще да не го е имало или поне сега да бъде затрито.
мара канибала на 15.12.2021 в 10:18
Славой Жижек: На Запад хората дори не са наясно, че не са свободни - https://pogled.info/svetoven/slavoi-zhizhek-na-zapad-horata-dori-ne-sa-nayasno-che-ne-sa-svobodni.137258

Напиши коментар