Скандалите около участието на България на тазгодишното Венецианско биенале, струвало на държавата поне 500 000 лева, не секват. Проф. Чавдар Попов, който беше част от журито, избрало българския проект за Биеналето, сподели, че целият конкурс е бил абсурден и проформа. Сега излезе наяве, че Националната галерия (НГ) под ръководството на Ярослава Бубнова, която е натоварена с организацията на българския павилион, е назначила на работа в последния момент две жени със съмнителни функции и при още по-съмнителни обстоятелства – плащайки им с пари от джоба на данъкоплатците.
Как се става главен уредник в Националната галерия без един ден стаж

От ляво надясно: Катя Ангелова, Рада Букова, Лазар Лютаков (артистите, представящи страната ни във Венеция), Вера Млечевска (куратор на проекта). Снимка: http://binar.bg

 

Става въпрос за Катя Ангелова (назначена за главен уредник в Направление „Чуждестранно изкуство“ на НГ) и Зорница Миткова (назначена като експерт по връзки с обществеността).

 

Ангелова е куратор, който от години живее и работи в Милано, а опитът ѝ с българските музеи и галерии е само косвен. Това е отразено и в трудовия ѝ договор с НГ, в който се вижда, че тя има 0 години, 0 месеци и 0 работни дни трудов стаж. Не е ясно дали това е техническа грешка при изготвянето на документа (тъй като тя все пак има реализирани над 100 кураторски проекта), но що се отнася до трудовия ѝ стаж в родна галерия – със сигурност е вярно.

 

Въпреки това тя е назначена направо като главен уредник в Направление „Чуждестранно изкуство“ на Националната галерия. Без конкурс и без предишен досег до галерията, с едноличното решение на временно изпълняващата длъжността директор на НГ Яра Бубнова. Това се случва на 10 април 2019 г., по-малко от месец преди откриването на Венецианското биенале (ВБ).

 

Датата също не е случайна – Катя Ангелова веднага е назначена като директор на българския павилион във Венеция. Нещо, което не е можело да стане, ако тя не е била служител към галерията. Според официалния Статут на ВБ, както и според одобрения статут от министъра на културата Боил Банов, работата по организацията на участието ни във Венеция може да бъде извършена само и единствено от държавна институция и нейните служители.

 

Катя Ангелова обаче не е била такава. Вътрешни източници на споделят, че и.д. директорът Яра Бубнова е наредила да бъде "измислена някаква длъжност" в Националната галерия, на която да бъде назначена Ангелова (както и Зорница Миткова, но за нея след малко).

 

Така тя е поставена на поста главен уредник в Направление „Чуждестранно изкуство“, за който обаче не е ясно дали има нужната подготовка. Ето какво пишат в отговор от МК относно назначението ѝ:

 

"Г-жа Ангелова е независим куратор с дългогодишен стаж на работа в Италия и множество реализирани проекти в различни страни; от значение са знанията и богатия ѝ експертен опит в областта на българското съвременно изкуство, както и свободното владеене на италиански, английски и френски езици. Г-жа Ангелова е дипломиран културолог от СУ, има докторат във Висшата школа за социални науки в Париж, завършила е Кураторската програма на „Льо магазен“ в Гренобъл. Има над 100 самостоятелно реализирани кураторски проекта, в това число и в България."

 

Макар образованието и опитът ѝ да са достойни за уважение, не става ясно с какво те се отнасят към длъжността, на която е назначена. След бърз поглед върху длъжностната ѝ характеристика обаче се разбира, че това няма никакво значение, тъй като Ангелова явно почти няма да се занимава с НГ, ами ще работи по Венецианското биенале, където е назначена от Бубнова на поста директор.

 

Прави впечатление също така, че длъжностната характеристика е написана така, че да пасне по мярка на Ангелова. В нея като опит не се изисква предишна работа към галерия, ами просто реализацията на "минимум 5 проекта" с международно участие, а нужното образование е магистърска степен или по "Културология" (каквато тя има), или по "История на изкуството".  

 

Най-силно впечатление обаче прави изискването кандидатът да е запознат със "законодателството в областта на изкуството и културното наследство на Република Италия". Нещо, което работещата и живееща в Милано от години кураторка без съмнение е. Съмнение обаче буди до колко тя е запозната с основните нормативни актове в България: Закон за културното наследство; Закон за защита и развитие на културата; Закон за меценатството; Нормативни документи, свързани с движимите паметници на културата; Международните конвенции за защита на паметниците на културата; Основни документи на ИКОМ, ИКОМОС; Правилника за устройството и дейността на галерията; Правилника за вътрешния трудов ред. Все изисквания от длъжностната характеристика, които е доста трудно да бъдат научени, ако човек не е работил години наред в български музей или галерия.

 

Всичкото това доказва твърдението на източника ни, че Ангелова е назначена на поста главен уредник само проформа, за да има възможност да работи по ВБ. Отново по наша информация, тя не е ходила да работи нито ден в галерията, макар че се води на 5-дневна работна седмица и със заплата от 900 лева, плащани от нашия джоб.

 

Измислена длъжност

 

Ситуацията става още по-проблемна, тъй като се оказва, че тя всъщност няма право да работи по Биеналето на позицията, на която е назначена, тъй като такава просто не съществува, а и на всичкото отгоре - е забранена. Според официалния статут на ВБ, всяка държава избира свой комисар (държавен служител), който да се заеме с цялостната организация на националния си павилион, да отговаря за неговите прозрачност и изпълнение, и да е основна личност за контакт.

 

"Като представител на директното изражение на правителствената власт на страната комисарят гарантира прозрачност на организационния процес, наглежда проекта на националното участие и е отговорен за изложбата на павилиона на държавата си [...]. Не се приемат никакви заместник-комисари и съкомисари", изрично гласи статутът на Биеналето, където са описани ясно всички основни и позволени длъжности, които да работят по проекта.

 

Никъде не се споменава позицията "директор". Такава липсва и в националния статут за участието ни в Италия, подписан от Банов, където за задълженията на комисаря пише:

 

 1. оперативно ръководи организационния процес, подготовката и осъществяването на националното участие;
  2. отговаря за българската експозиция, в съответствие с изискванията на организаторите на Биеналето и експозиционните му стандарти;
  3. следи и отговаря за прозрачността на възложените му за организиране процедури, свързани с българското участие;
  4. контролира изпълнението на проекта и при необходимост съгласува проекта с организаторите на Биеналето и го представя пред съответните представители на местната власт за получаване на необходимите разрешения;
  5. организира своевременното изпращане за одобрение от Пресофиса и Департамента за визуални изкуства на Биеналето на всички материали и информация, необходими за прессъобщението за българското участие;
  6. организира рекламата, отговаря за архивирането на проекта и при необходимост ръководи процеса по набиране на средства.

 

Въпреки това Катя Ангелова моментално след назначаването си официално на работа в НГ е направена директор на българския павилион - като на практика изпълнява работата на комисаря и се явява негов заместник. Това ясно може да бъде видяно при сравнение между функциите на комисаря и длъжностната характеристика на "директора".

 

Нещо, което е изрично забранено от организаторите на най-престижното събитие за изкуство в света. Свързахме се с Венецианското биенале, откъдето потвърдиха пред нас, че те изобщо не са били уведомени за назначаването на директор.

 

 

 

Само можем да гадаем причините, поради които се е получило това дублиране на роли, за което заплащаме с пари от нашия джоб и с държавен авторитет. Защо Бубнова сама не е вършила работата си на комисар, ами я е делегирала на някой друг в пряк разрез с правилата? Или ако е била възпрепятствана да я върши качествено, защо друг човек не е бил обявен за национален комисар? Запознати твърдят, че е заради престижа да напишеш в автобиографията си, че си работил по едно толкова важно и световнопризнато събитие, и затова повече хора са потърсили начин да се "закачат".

 

Няколко души вършат една работа

 

Сериозни недоумения буди и назначаването на г-жа Зорница Миткова на поста експерт по връзките с обществеността към НГ (отново без конкурс). Тя е подписала своя трудов договор на 15.03.2019 г. за срок до 15.12.2019 г. Тоест, работата ѝ съвпада с времето на провеждане на Биеналето (за разлика от Ангелова, чийто договор е безсрочен).

 

Миткова получава за работата си по 900 лева на месец за 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица. Източниците ни отново твърдят, че тя изобщо не се е появявала на работа в Националната галерия от подписването на договора си насам.

 

Според длъжностната си характеристика, тя трябва да се занимава изключително с ПР-а на Биеналето. В нейните задължения влизат:

 

- да движи връзките с обществеността и да проучва, анализира и обобщава обществените нагласи, очаквания и мнения към участието ни на ВБ;

- да подготвя прессъобщения;

- да организира пресконференции;

- да организира подготвянето на материалите за Фейсбук публикации;

- да подготвя информация за публикации в пресата във връзка с ВБ;

- да взаимодейства с пресата у нас и в чужбина.

 

Всичкото това звучи логично и в реда на нещата, но не става ясно защо тази работа не може да се върши от ПР-ите, които по принцип работят към НГ, ами е необходимо назначаването на отделно лице? Още повече, обемът на работата в никакъв случай не изисква постоянна заетост на пълен работен ден, камо ли в месеците след откриването на Биеналето, където активностите и необходимостта от тяхното комуникиране рязко спадат.

 

Ситуацията става още по-объркваща, когато разберем, че вр.изп.дл.дир. Яра Бубнова е сключила договор за реклама в размер на 9000 евро с италианската фирма "Casadorofungher Comunicazione". Той е за времето между 18 април и 30 ноември, приблизително за същия период, в който и Зорница Миткова е назначена да движи ПР-а. Сериозно припокриване има и във функциите, които италианската компания трябва да осигури на българския павилион, с тези на новоназначената "експертка по връзки с обществеността":

 

- организация и координация на пресофис;

- разработване на стратегия за прескомуникация на италиански и английски;

- планиране и организиране на срещи и интервюта с медиите на авторите;

- разпространяване на информация и снимков материал за изложбения проект;

- отговаряне на въпроси на медиите;

- подготовка на не по-малко от 3 прессъобщения от май до ноември относно ВБ;

- в дните на откриването на ВБ (7-10 май) осигурява един специалист да стои на павилиона и да комуникира с пресата на български и английски език;

- създава пресдосие на събитията и посетителите / събира информация за всички медийни публикации;

- поддържа и актуализира профила в социалните мрежи на българския павилион.

 

Докато необходимостта от италианска рекламна компания с международен опит и медийни контакти е разбираема, то отново е редно да се запитаме защо една и съща работа трябва да се върши от щатните ПР-и на НГ, от частна компания и от специално назначен за това човек (в случая Зорница Миткова)?

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

7 коментар/a

Хелиана на 02.08.2019 в 17:16
Да си дава оставката Банов и въпросната яра Бубнова!
НПО на 04.08.2019 в 09:42
Значи едни трябва да имат фирми и плащат данък печалба. Даже от селска работилница. А градските девойки и младежки са все в режим НПО и са обучители как да живеете и си гледате децата. Мисля че това е открита форма на колониална форма на управление на Боколандия. Пловдив се провали изцяло в тази инициатива. Но това в показателно. Така работят, главни за себе си всички НПО които сега крадат деца и са пуснати от МОН в училище.
Един въпрос на 04.08.2019 в 17:08
Ако биеналето не беше във Венеция, а в Турну Мъгуреле? Щяха ли да се случат такива неща?
помнещ на 06.08.2019 в 14:46
калинкиядата продължава...докато не ги изгоним на изборите...
висок на 17.08.2019 в 15:36
След като имахме Премиер без един ден трудов стаж и трудова книжка.... за Станишко иде реч!
нисък на 22.08.2019 в 14:48
Но пък сега имаме премиер с голяяяям стаж в престъпността......
Бо-Бо речи на 14.09.2019 в 12:06
Главанаци като мен, какви други да сложа? С такива общувам, такива назначавам!

Напиши коментар