През изминалите две години от обявяването на КТБ в несъстоятелност наблюдавахме през призмата на проблемите на ограбените от фалита на КТБ над 7800 български граждани, фирми, техните семейства и служители, деградацията на държавните институции и провала на съдебната система на България.

 

 

Провал за българското общество, за държавата и за нас, нейните граждани. 

Осребряване за тях, участващите във фалита и ограбването на КТБ или във фактическото узаконяване на техния грабеж. Осребряване под формата на власт, пари, присвоени активи на КТБ, кариерно израстване.

 

Никога в други ситуации след 1997 г., след приемането на България в ЕС, политици и магистрати не са действали толкова координирано, целенасочено и успешно при ограбването на български граждани и фирми под покровителството и съдебната защита на българския съд. Без значение дали тази криминална обвързаност се основава на зависимости, пороци, пари. Никога и размерът на грабежите не е достигал 5,2 млрд.лв с един удар!

 

Срещу обещаните от политиците прозрачност и справедливост  платихме не само с парите и бъдещето си, но и послужихме за обект на различна по степен, градация и изобретателност дискриминация.

 

Дискриминация от страна на правителството, БНБ и Народното събрание по отношение на неравностойното неравно третиране на вложителите на КТБ в сравнение с вложителите в 13 други български банки, някои от които бяха подкрепени с държавна помощ, предоставена  в явно нарушение на законовите норми и чрез измама на европейските институции;

 

Дискриминация от страна на съдебната система, която не допусна гледане на делата за КТБ поради „липсата на правен интерес”, масово постановявана от различните съдебни инстанции при явно и арогантно незачитане на решения на европейски съдилища по аналогични казуси;

 

Дискриминация по страна на съдебната система при масовия отказ да се приемат преюдициалните запитвания до Съда на Европейските общности на жалбоподателите-вложители и акционери в КТБ по отношение наличието на правен и материален интерес;

 

Дискриминация от страна на Фонда за гарантиране на влоговете, който напълно игнорира равенството по закон, но не и по съдържание, на правата на кредиторите от един и същи ред.

 

Дискриминация, упражнена над вложителите в КТБ и техните граждански организации от ФГВ, Министерство на финансите, БНБ по повод редица запитвания за получаване на обществено значима информация за разходите на квестори и синдици, приходите на банката в несъстоятелност, предприетите действия за запазване на масата на несъстоятелността.

 

Дискриминация от страна на Главна прокуратура, оставила без последствие и каквито и да било предварителни производства редицата сигнали за присвоявания и явни кражби на активи на КТБ /н/.

 

Висша стерен на дискриминация спрямо нас е игнорирането на проблемите, поставяни от две години пред националния омбудсман.

 

През 2016 г. се обърнахме към г-жа Мая Манолова по няколко повода. Първият от тях бе молбата за съдействие пред ФГВ относно ограбването на 229 служители на КТБ с над 3 млв.лв. По този въпрос бяхме се обърнали и към бившия омбудсман г-н К.Пенчев.

 

Вторият важен за нас въпрос бе свързан с искането ни нациналният омбудсман да инициира законодателна промяна в ЗБН за създаването на обществен съвет за наблюдение и контрол над работата на синдиците в сътрудничество с ФГВ.

 

Писмата ни, исканията за среща и дискусия останаха без отговор.

 

За трети път се обърнахме към г-жа Мая Манолова по повод възраженията на вложители-кредитори на КТБ. От наши публикации и по мнението на редица юристи, с които работим, е ясно, че съдебните дела по тези възражения би следвало да се водят само от съда по несъстоятелността на КТБ /н/. Ясно бе, освен това, че не става въпрос за исково производство и материален интерес, тъй като възраженията на наши членове касаеха преди всичко необоснованото им поставяне в ред 7-ми на удовлетворяване, вместо ред 4-ти, в листата на кредиторите, и  значителното разминаване в крайните размери на личните им влогове, определящи ги като кредитори в процеса по несъстоятелността на банката. 

 

Независимо от законовите изисквания, делата по възраженията на членове на „Ние, Гражданите”, бяха разпределени на четири съдебни състава на СГС, различни от състава по несъстоятелността на КТБ, а определеният размер на държавна такса варираше от 25 лв. до 4 % върху „претендираната” сума, поради което от името на няколко члена на организацията отправихме и отделна жалба до националния омбудсман.

 

Най-кратко казано, получените по изключение два отговора се свеждат до изразяване на съпричастност към проблемите на кредиторите на КТБ /н/. Г-жа Манолова заявява, че „няма правомощия по отношение осъществяването на съдебната власт, която съгл. чл.117 на Конституцията на Р България била независима”...

 

Какво бе учудването ни, обаче, когато в средата на септември 2016 г. прочетохме в съобщение на в-к Стандарт, че омбудсманът предлага  съдебната такса за кандидатите за европейско финансиране да падне поради това, че съдът сам си е определил такса от 4 % , а по други дела се плащало такса от 10 до 50 лв.

 

В същност това беше и нашето искане –  омбудсманът да инициира законодателни промени в съответния закон, а не да се намесва в работата на „независимата” съдебна система.

 

Мотивите на г-жа Манолова, че налагането на такива такси ограничава достъпа на гражданите до правосъдие и на практика отпада съдебният контрол, в случая върху актовете на синдиците на банка в несъстоятелност, са нашите мотиви към жалбите до нея.

 

Това е и нашето определение за дискриминация от висша степен – дискриминацията спрямо огромна група от хора, упражнена от официалното лице, една от основните задачи на което е да противостои на всички форми на дискриминация и неравно третиране към определено лице, фирма  или група хора.

 

Приключи ли търпението ви, хора, или още ще търпите?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

4 коментар/a

Евгени Т. на 29.09.2016 в 19:04
Пари от заграбените от Цветан Василев малко хора ще видят и то много трудно, просто този измамник дискриминира народът, към който се числеше. Ето днес синдиците не можаха да си ангажират колко са несъбираемите вземания на КТБ, защото те са мнозинството такива и не трябва да плашат народа с такива новини.
Иван на 29.09.2016 в 22:53
Вера Ахундова лансира в обществото тезите на Цветан Василев!
Рали на 30.09.2016 в 12:36
Айдееее, пак е имало плащане към кака Вера. Сега очакваме още поне няколко дни да се носи ис медиите с поръчката на Цецо.
анонимен. на 02.10.2016 в 14:09
Колкото до госпожа Мая Манолова,оставам с впечатление,че тя се захваща с неща,които ще и донесат одобрение и неглижира сложните и опасни за авторитета й проблеми.Някак си в дейността и има показност!

Напиши коментар