Изпращаме 2019 г. с рекордно ниска безработица - по данни на НСИ е 3,7 процента, а равнището на регистрираната безработица в Агенцията по заетостта е най-ниско от 11 години насам. Отминаващата година беше под знака на продължението на всички основни политики в областта на повишаване на доходите, подпомагане на хората, които имат нужда от подкрепа и увеличаване на пенсиите. Това казва министърът на труда и социалната политика Деница Сачева в интервю за БТА, цитирано от dnes.dir.bg.

 

 

 

Тя припомни, че минималната работна заплата ще се повиши от следващата година на 610 лева, средната работна заплата вече достига 1249 лева.

 

Почти 207 хиляди души до края на ноември са намерили работа със съдействието на Бюрата по труда. Качеството на работната сила ще бъде приоритет за Министерството през следващата година, тъй като в момента предлагането на работа значително изпреварва търсенето."Това е тенденция, която за първи път се обръща така", заяви Сачева.

 

По данни на НСИ броят на младежите, които нито учат, нито работят за първото деветмесечие на 2019 година, е почти 167 000.

 

"Броят на тези младежи е по-малък с почти 14 на сто в сравнение на същото деветмесечие на 2018 година, но все още 167 хиляди е голямо число", каза министърът на труда и социалната политика.

 

Сачева посочи, че от Министерството ще работят с тази група младежи, като първо ще бъде създадена информационна база за това кои са, къде са намират, икономическите причини, поради които не работят.

 

След това ще се търси възможност за професионално ориентиране с конкретни мерки за обучение, включително наставничество и развитие на дуалната форма на обучение. Най-често такива хора биха искали много бързо да видят връзката между образованието и работата, заяви министърът на труда и социалната политика.

 

 

Ще има курсове по дигитални умения, по предприемачество, както и по социални, комуникативни умения, които са ключови за намирането и оставането на работа.

 

По думите на министър Сачева в момента най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост - 29,8 на сто, в търговията, ремонт на автомобили и мотоциклети - почти 15 процента, в административни и спомагателни дейности - 8,7 на сто, хотелиерство и ресторантьорство - 7, 8 на сто, строителство - 7,7 на сто.

 

Най-търсените професии в момента са оператори на стационарни машини и съоръжения, работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт и квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия. Изключително търсени са и хората, които полагат грижи за други хора, както и заетите в сферата на професионалните услуги - бармани, сервитьори, готвачи, камериери и други, каза министър Сачева.

 

Не само професиите, свързани с технологии, са търсени. Търсят се и хора, които се грижат за други хора.

 

По думите на социалния министър младежите трябва да се насочват освен към професии, свързани с технологиите, и към такива, свързани с грижа за други хора, защото има сериозен недостиг на работници в сферата на социалните услуги, медицински сестри, социални работници, рехабилитатори. Ще се търсят мерки да се насърчават повече млади хора да мислят за евентуална трудова реализация в тези сфери.

 

Ще се ограничи сумираното изчисляване на работното време до 4 месеца, ще има възможност да се договаря до 300 часа извънреден труд.

 

Нашето намерение е до април да са готови и предложения за промени в Кодекса на труда, които да осигуряват баланс между интересите на работодателите и трудовите права на наетите хора, каза министър Сачева.

 

На този етап, в съответствие със законодателството на Европейския съюз, Министерството е направило предложения за намаляване на максималния период за сумирано изчисляване на работното време от 6 на 4 месеца, както и по възможността чрез договаряне между социалните партньори да има по-голяма продължителност на извънредния труд в една календарна година - до 300 часа чрез договаряне, посочи министърът на труда и социалната политика.

 

Според Сачева това е и своеобразен тест за развитието на индустриалните отношения в страната. Ще се запази обаче общоприложимото ограничение за извънредния труд до 150 часа годишно. Министър Сачева уточни, че това все още са предложения, социалните партньори ще ги обсъдят допълнително и официално ще бъдат представени през април.

 

Удължен е срокът за работата на работната група по промени в трудовото законодателство до края на март. Обсъждат се и проектопромени по отношение на облекчаване на правилата за малките фирми, но според Сачева каквито и промени да бъдат предложени, те трябва да гарантират извоюваните до момента права на работниците, заети в тези фирми.

 

За отпадане на минималните осигурителни доходи на този етап не може да се говори с ясна категоричност, заяви министър Сачева, но подчерта, че всичко е в ръцете на синдикати и работодатели. Тя смята, че МОД служат за превенция на сивата икономика и за закрила на работниците. Във всички случаи обаче трябва да се намерят механизми за осигуряване върху реалните доходи. Има дискусия и по механизъм за нарастване на минималната работна заплата.

 

Министър Сачева посочи, че за изминалата година има 1519 деца, които са останали в своите биологични семейства, въпреки че са били с риск от изоставяне.

 

Българските социални работници не отнемат деца, те връщат деца в семействата, заяви министърът на труда и социалната политика. Има 351 деца, които са върнати обратно в биологичните си семейства, след като по различни причини се е наложило да бъдат временно изведени от тях.

 

Това са общо 1870 децата, които са останали със своите семейства, благодарение на работата на социалните работници за преодоляване на временните затруднения пред семействата, отбеляза министър Сачева.

 

Според нея от досегашните дискусии по Закона за социалните услуги е станало ясно, че основните страхове на хората са свързани с текстове, които са в други закони и са свързани със семейните политики.

 

Тя смята, че хората преекспонират ролята на социалните работници като "морална полиция", която ще посещава семействата във всеки момент, в който някой се оплаче за проблем.


По думите на Сачева това категорично не е вярно, тъй като Законът за социалните услуги не въвежда нищо ново в това отношение - редът и определението за дете в риск е от години в българското правно пространство. "Вмешателство в семейството нито е цел, нито е желание на социалната система", заяви министърът.

 

Тя смята, че хората от една страна са целенасочено заблуждавани, от друга - влияние за тези слухове са и обективно съществуващи факти - има много българи, които имат деца от граждани на други държави и са имали сблъсък с техните социални служби. Има нарастващ брой на жалбите на наши сънародници, които имат деца от граждани на Германия, Холандия, Норвегия и нарастващо желание да бъдат защитени от българската държава. В последната година има около 70 такива сигнала, каза Деница Сачева.

 

Министърът смята, че е необходима дискусия за това, какви семейни политики се провеждат в България, кои са основните принципи, на които те ще почиват в следващите 10 години, така че да няма постоянно нови проблеми и протести. Според нея тази дискусия трябва да е в Народното събрание, за да се търси политически консенсус.

 

"Що се отнася до обвиненията, че България въвежда един или друг модел, дебело искам да подчертая, че моделът на социална политика в България е български, отчита българските традиции, българската реалност, българската народопсихология, възможности и културни нагласи", заяви министър Сачева.

 

До 15 януари неправителствените организации и протестиращите ще могат да систематизират основните въпроси, които според тях предизвикват загриженост и специално внимание по отношение на социалните услуги, а в периода януари - февруари Министерството ще направи 6 дискусии в цялата страна, за да може и извън столицата да се обсъдят вижданията на хората и дали има текстове, които ги притесняват.

 

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева смята, че преди да бъде разрешен проблемът с изплащането на първите три дни болнични, е необходимо да бъде направен анализ, който да покаже има ли някакви рационални причини, поради които болничните да се увеличават през последните години. Сачева припомни, че според Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване до 31 януари НОИ и НЗОК трябва да са готови с анализа.

 

Според нея интересен би бил анализът колко души са си взели болнични на 27 и 23 декември, а също и около другите празнични дни. Министърът смята, че в разговора трябва да участва и Българският лекарски съюз, защото трябва да стане ясно дали българските лекари издават болнични, които не отговарят на истината. "Това би било сериозен репутационен проблем", заяви министърът. По думите й, ако има повишаване на болничните в предприятие, в което работодателят не осигурява достатъчно почивка, прекалява с извънредния труд и т.н, решенията са едни, а при обратната ситуация - служители, които излизат постоянно в болнични, но работодателят не може покрай тяхното често отсъствие да планира дейността на фирмата, решенията са други.

 

Сачева смята, че трябва да се види кои са най-често срещаните диагнози, има ли лекари, които са "първенци" по отношение на издаването на болнични, има ли болници, които издават такива болнични листове. Възможни решения са също и прецизиране на текстовете на наредбата на МЗ по отношение на режимите за болничните - "дали болничният трябва да е задължително в домашен режим, или в болница, защото в момента голяма част от болничните, които се получават, са доста общи, с общи симптоми и много трудно могат да бъдат контролирани".

 

До 8 януари общините трябва да предоставят информация за хората, нуждаещи се от асистенти.

 

От Агенцията за социално подпомагане е изпратено писмо до всички кметове на общини в България до 8 януари да предоставят актуална информация за потребителите, които не отговарят на условията за включване в механизма за лична помощ по Закона за лична помощ. След като се получи този анализ, ще бъдат предложени мерки, за да могат да бъдат обхванати всички хора, които се нуждаят от асистентска подкрепа.

 

Според Закона за социалните услуги се предвижда възможност за асистентска подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, ако не ползват подкрепа по друг закон. До 23 декември 2019 година по Закона за личната помощ са издадени 25 330 направления . "Като получим информацията от кметовете колко хора ще бъдат извън условията на Закона, ще предложим решение", заяви министърът.

 

По отношение на призива на омбудсмана да се търсят нормативни механизми минималната пенсия да стане поне колкото линията на бедност, министър Сачева заяви, че трябва да се търси баланс между осигурителен принос и пенсионни доходи. Несправедливо би било увеличаването само на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, защото така хора с по-висок осигурителен принос биха получавали доходи, близки до минималната пенсия, каза Деница Сачева.

 

Тя призова разговорите за справедливостта на пенсиите да започнат от това, колко души в България се осигуряват на реалните си доходи, колко дълго време го правят и какви са техните очаквания за пенсия след 20 години, когато се пенсионират.

 

Не трябва да забравяме, че пенсионната система е специфичен вид финансова система и тя е зависима от приходите в нея. Съществено влияние оказва и личният принос на всеки от нас. Линията на бедност е показател за предприемане на мерки с инструментите на други политики.

 

Във втората половина на януари ще стартираме разговорите за изплащането на вторите пенсии, каза Сачева. Ще участват КФН, НОИ, Асоциацията на пенсионните дружества, работодатели и синдикати. Те ще решат как да се продължи нататък. "Трябва да подчертая, че няма актюерски разчети, които да доказват, че две пенсии са по-малко от една на този етап", заяви министърът.

 

Според Деница Сачева различните групи хора имат различни очаквания към социалния министър, но според нея ключовите думи за всеки министър на труда и социалната политика би трябвало да са "баланс и добра комуникация"."Това ще бъдат и моите, защото трябва да бъдат балансирани интересите на всички участници, така че социалната политика и политиката по заетостта да водят към просперитет и благосъстояние", заяви Сачева.

 

Източници: БТА, dnes.dir.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

18 коментар/a

Деница Сачева: Вмешателство в семейството нито е цел, нито е желание на социалната система на 30.12.2019 в 10:05
А защо вмешателство в семейството е резултат, след като не е цел?!?
Нечен ти ремичкуту на 30.12.2019 в 10:34
България по Конституция е социална държава и тоз закон трябва да бъде не за услуги ,а за грижи или за подпомагане. Акосе кръсти за подпомагане тогава още от заглавието ще е ясно,че не се разтурват семейства,не се отнемат деца,а се ПОДПОМАГАТ. НПО-та по никакъв начин не бива да се допуска да усвояват обществени средства защото това са моите-вашите данъци и по никакъв начин не съм дал мандат НПО да ми харчи данъците! НПО-та и всякакви доброволци могат само безвъзмездно ,без да искат,настояват и да се месят да подпомагат социално слаби. В нашия край има една такава приказка - От мечку,ремичку...нечем. Нечем ремичку и от туа мечку....Сачевуту.
ами на 30.12.2019 в 10:34
Стъкмистика. Тази средна работна заплата е за София, но в провицията заплатите са 100-150 лв. над минималната заплата. Безработицата е ниска, защото масово безработните се изнасят и заработват зад граница поради "доброто" управление, част от което и тази лъжкиня. В управлението на страната имат техника на аутсорсване на задълженията им към частни фирми и НПО-та. И така публични национални фондове се преразпределят към "правилните" частни "играчи" на пазара, одобрени от управленците. Тоест, шири се шуробаджанащина и преразпределение на събраните данъци от гражданите за същите хрантутници. Тази особа ще легитимизира следващата година определени частни НПО-та да вършат социална дейност, която е в задължението на социалните работници на държавна длъжност. Умишлено се държат социланите работници на ниско заплащане и в задълженията им се вменяват ограничени административни и диспечерски функции с цел да се оправдае необходимостта от аутсорсване на социалната дейност към привилигированите частници в НПО-тата им с няколко на брой члена, а не голяма група граждани с граждански каузи, по които да работят и то, безвъзмездно, каквато би трабвало да е същността на гражданските организации като НПО-тата. Тази особа така е научена да съсипва обществените системи, като започна от здравеопасната система, премина през образователната, а сега ще довърши социалната система. Ето така се разсипват основите на обществените системи с цел корумпирано управление и "узаконено" обогатяване на определени привилигировани хора.
Нечем ти ремичкуту на 30.12.2019 в 10:35
България по Конституция е социална държава и тоз закон трябва да бъде не за услуги ,а за грижи или за подпомагане. Акосе кръсти за подпомагане тогава още от заглавието ще е ясно,че не се разтурват семейства,не се отнемат деца,а се ПОДПОМАГАТ. НПО-та по никакъв начин не бива да се допуска да усвояват обществени средства защото това са моите-вашите данъци и по никакъв начин не съм дал мандат НПО да ми харчи данъците! НПО-та и всякакви доброволци могат само безвъзмездно ,без да искат,настояват и да се месят да подпомагат социално слаби. В нашия край има една такава приказка - От мечку,ремичку...нечем. Нечем ремичку и от туа мечку....Сачевуту.
И сега ще въвежда новите стари "тричленки" от соца във властта ли?! на 30.12.2019 в 10:51
Цитат от Сачева: "До 15 януари неправителствените организации и протестиращите ще могат да систематизират основните въпроси, които според тях предизвикват загриженост и специално внимание по отношение на социалните услуги..." Откъде накъде НПО-тата ( и то с трима-четирима члена) да са фактор в обществения живот и в управлението на държавата?! Кой е гласувал тези НПО-та да бъдат овластени и по силата на какъв закон имат толкова много власт? Ако социалната дейност е бизнес, да направят прозрачни обществени поръчки и публични електронни търгове... А не, чрез субективни, т.е. корумпирани решения на отделни овластени чиновници да ни пробутват чужди интереси, платени с грантове от Сорос, ЦРУ, НАТО и каквато и да е друга мафия. И какво стана накрая, родителите ще си плащат, като се ограничат от връзка с децата си, за да може децата им да ги възпитат, образоват и отгледат като еничари.
След тия бодри и оптимистични слова на 30.12.2019 в 10:53
остава само да се чудим защо все още сме най-бедната страна в ЕС, защо сме на първо място по смъртност, по относителен брой на самоубийствата и защо пет от седемте европейски региона с най-нисък жизнен стандарт се намират в България - https://scontent.fsof8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/81146143_10220860126075034_1547124782833598464_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ohc=E8Nwxi6wuS0AQlts5mBLOAUAPPgV8gZrBQGjnza9rRbV6FYBV13LhIDmg&_nc_ht=scontent.fsof8-1.fna&oh=fc36dbe723f228de6c9dfd42c9135db7&oe=5E9F418C Да живей Бойко Борисов!
Helleborus на 30.12.2019 в 11:18
Случайно попаднах по Алфа, която гледам рядко (когато не бият другарчетата си) и чисто изследователски, за да съм наясно какво искат различните субекти у нас, на някакво събрание, на което министерството и различни граждански сдружения обсъждат Закона. Изключително много ме изненада зрелия дебат, който имаше между привърженици и противници. Този дебат не се дава по националните медии и съответно хората не могат да се информират за истината. Включително протестираха и хората с увреждания, на които този закон отнема средства и ги праща в общините (понеже уж правителството не се меси на семейството), хора, които се опитват да поправят вредата нанесена от кресливите майки на Манолова. Ако г-жа Сачева възнамерява да убеди българите с медийно затъмнение, може и да успее, но дали това е признак на демократичност? Тя ли ще ни преразказва с нейни думи и на доверие ли трябва да приемем кой е заблуден и кой не е чел? След като има вече толкова много хора, които са вътре в темата и разбират от нея, защо техните позиции се покриват? Защо държавата не спре финансирането към медии, които не отразяват целия дебат и не ги разкритикува? Трудни въпроси, на които госпожата няма да отговори. Тя е назначена за да затвори темата, а не да я отвори и да приспи гражданското общество, а не да го събуди. Но този път ми изглежда, че няма да се получи.
Истина, истина ви казвам ! на 30.12.2019 в 11:35
Преди 2 дни моя позната в гр. Панагюрище ми разказа следния случай. Жената е самотна майка с 3 деца. Докато е била в отпуск по майчинство на нейното работно място в детската градина е била "временно" назначена друга жена. След като се завръща от отпуск по майчинство отново на работа, моята позната е освободена от работа, защото мястото й вече било заето от "временно" назначената жена. Моята позната подава жалба до инспекция по труда, но вместо да бъде възстановена на работа, социалните служби идват неколкократно в дома й за да проверят дали децата не трябва да бъдат изведени в приемни семейства !!! Моята позната успява междувременно да си намери друга работа, но педагогическият стаж от предишното работно място не й се зачита. Жената със сълзи на очи ми каза : "За малко щяха да ми отнемат децата !". "Временно" назначената друга жена впоследствие се е оказало, че е близка на директорката на детската градина ! В провинцията всичко е шуробаджанащина, особено в градове като Панагюрище, а и не само !
Ala_Bala на 30.12.2019 в 12:08
Не вярвайте една дума на тази джендърка. Тя е изпратена в министератвото да разруши държавните социални структури и да насочи парите към частни изпълнители. Методиката е отработена в други системи. В България няма съществени промишлени продукти е голям дял на принаденана стойност и затова мафията се е насочила към социалните грижи. Напоследък Сачева става все по-млада. Каквато и сника да и сложите, погледът и я издава - празен с пронизваща пустота. Не и вярвайте!
аха на 30.12.2019 в 12:29
Вдигането на МРЗ на 610 лв. с повече от 10% не отговаря на икономически растеж със същия процент. Затова пък повишаването на МРЗ подсигурява повишаване на осигуровките и удар най-вече за малките частни фирми, които се задължват да плащат осигуровки над реалните си заработки. В същото време плащането на по-високи осигуровки не гарантира справедливи пенсии. И това управление гарантира, че пенсиите под социалния минимум ще се увеличават, а тези с най-висок осигурителен принос през годините няма да получат заслуженото си (освен, ако не са били на политкоректни държавни длъжности). Тогава, кои ще са тези младежи, които ще желаят да излезнат от сивия сектор и да работят и внасят осигуровки при такава гавра и арогантност от страна на това управление?! Което, между другото, ще се опита да увеличи извънредния труд на 300 часа при запазени най-ниски ставки в ЕС. Тоест, гарантирани работещи бедни роби за домусчиев & другите олигарси работодатели, измислени "бизнесмени".
София на 30.12.2019 в 14:34
Законът за социални услуги трябва да бъде незабавно отменен като противоконстутиционен ! Сатанинските закони , които се опитват да ни наложат тези продажници противоречат на Православието, Природата и традиционните семейни ценности на Българина ! Продадоха всичко в държавата , включително и водата , която е наша на хората , сега ще търгуват децата ни ! НАРОДЕ ???
Ненужна. на 30.12.2019 в 15:27
Политкоректнен, безмислен и безполезен текст е всичо което казва тя. Тя така и не разбира, какво пише в закона и. А цифрите ме са резултат на тяхната рабита, А по-скоро проблем, произтичащ от работата. Броят на неуспелите да се изведат деца е голям. Но това не значи, че са били полезни НПОтата с претенции. Тези цифри са формални. Те не доказват успех с цел успех, А провал в опита за търговия с хора. При огромния Батак да не знаеш защо не работят е проблем. Тепърва НПО ще вземе пари. И стига с тая дуална система. Неграмотните гербкалинки не знаят, че системата спту-техникум от соца е всъщнист взета навремето от Германия и Швейцария и се напъват да доказват че правят нещо ново. Сачева, модела си беше швейцарски, разрушиха го лицата които сега твърдят че ще работят дуално. Това е просто модела Техникум-СПТУ.
Eisblock на 30.12.2019 в 16:14
С увеличаване на разните видове заплати се увеличават и различните данъци и то не с малко. Ползват се и разни подобрени техники и форми за успешно изпразване на джобовете на плебса. Напр. увеличават данъците на колите - а с какво се е подобрила инфраструктурата и пътните настилки в Божем столицата? Да не говорим за населените места извън нея... Принудително. Отделно са несекващите, текущи увеличения на цените в наднационалните вериги магазини и напоследък стана модерно това да се прикрива с етикет "намаление"... Отделно е скандала с джендърастията, които така или иначе им е наредено да въвеждат на всяка цена и под всякакви предлози във всичките 'и форми. Натискът е масивен и е по всички вектори на атаката срещу семейството, половете, децата, националните държави и дори самата човешка същност на Съзиданието. Дали ще успеят, зависи от самите засегнати - целокупната публика. Както се казва, спасението на давещите се е единствено в техните ръце. Тези извън него и прислугата им дружно натискат удавниците в дълбочината.
Димитър на 30.12.2019 в 17:19
Лицето на фашизма ни гледа в очите и лъже нагло и безсрамно , но е крайно време да вземем сопите , ако искаме да оцелеем като нация и държава !
Helleborus на 31.12.2019 в 14:14
Мисля, че обществото трябва да напише нов закон, който да няма съответните пороци и да излизаме на протести, за да го защитим, а не да гласуваме само против този. Защото държавата излиза с претенцията, че трябва да има такъв закон и наистина трябва, но държавата никога няма да напише това, което искаме ние. Затова по-добре адвокатите, които участват в тези родителски сдружения да поработят върху истински справедливи и разумни текстове, иначе няма скоро да излезем от кризата. Тези текстове трябва да съдържат задължително какво държавата НЕ санкционира и личната свобода на семействата. Трябва да бъде ясно, че типа възпитание, култура и образование не подлежи на санкция, както и преминаването на семейството през катаклизми и финансови трудности, от които страда цялото семейство. Би трябвало да се поясни, че родителите неглижират детето си само тогава, когато се грижат за него по-зле, отколкото за себе си и съзнателно (от злоба или поради психически отклонения) го малтретират. Също така би трябвало да се постанови, че болните не са задължени да имат вземане даване със социалната система, а само с медицински лица. А помощите от държавата да се определят на база медицинско състояние (подробно описано от лекар в епикриза, а не от социален) и да не се прекратяват през целия живот на болния. Работата на социалните да бъде ограничена само до семейства, които са в нарушение на законите, в които има насилие и агресия, (удостоверено и от полицейски доклади). Трябва да се попречи на опита на държавата да употребят социалните като полиция от ново поколение, с повече правомощия да разпитва, влиза в домове и диктува правила. Но ако не напишем ние този закон, няма как да стане. Съжалявам, че не съм адвокат, незабавно щях да се заема.

Напиши коментар